Search result for

*fixer*

(86 entries)
(0.0729 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fixer, -fixer-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fixerน้ำยาฟิกเซอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes- Er war ein FixerHigh Heels (1991)
You're the fixer.คุณคือช่างซ่อม The Scarlet Letter (2009)
Ah,the fixer.ช่างซ่อม เหรอ The Scarlet Letter (2009)
I am a fixer when it comes to my family.ฉันชอบแก้ปัญหา ในครอบครัว Can You Hear Me Now? (2010)
And make him nervous enough to hire a fixer.แล้วมันจะทำให้เขาประสาทเสีย พอที่จะจ้างใครมาช่วยดูให้ Need to Know (2010)
According to Dylan, he's looking for a new fixer as we speak.ตามที่ดีแลนบอก เขากำลังมองหากุนซือใหม่ ตามที่เราคุยกัน Need to Know (2010)
Well, call me a fixer-upper.งั้นเดี๋ยวชั้นจะซ่อมให้เก่งกว่าเขาเอง Truly Content (2010)
It's kind of a unique fixer-upper opportunity.แบบว่า บ้านขายตามสภาพ Sparks and Recreation (2011)
Guy behind the bar's a fixer.ชายที่อยู่หลังบาร์เป็นนักแก้ปัญหา Ghosts (2011)
We're fixers, crisis managers.เราเป็นผู้แก้ไข ผู้จัดการปัญหา Sweet Baby (2012)
Now I know it's a bit of a fixer-upper, could probably use a new coat of paint, a few spritzes of febreze here and there, but you can't tell me that $5,000's not a reasonable price for this beauty.อาจเป็นทาสีใหม่ ขัดล้างตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อย แต่อย่าบอกนะว่า Dreamy (2012)
OK, Joshie, the fixer is here.โอเค จอชชี่ คนแก้ปัญหาอยู่ที่นี่แล้ว I've Got You Under Your Skin (2012)
But, uh, I'm afraid, uh, all I could afford was a fixer.แต่ผมคงมีจ่ายแค่ค่าซ่อม Legacy (2012)
'Cause I got to say, Sam, you look like a real fixer-upper to me.เพราะต้องบอกว่า แซม นายดูเหมือน นักซ่อมตัวจริงสำหรับฉัน Hunteri Heroici (2012)
A little bit of a fixer-upper, but it's got a lot of potential.ต้องซ่อมหลังคานิดหน่อย แต่ส่วนใหญ่ก็ถือว่าดี Safe Haven (2013)
So, he's a bit of a fixer-upper♪ So, he's a bit of a fixer-upper ดังนั้น เขาต้องแก้ไขอีกหน่อย Frozen (2013)
So, he's a bit of a fixer-upper♪ So, he's a bit of a fixer-upper ดังนั้น เขาต้องแก้ไขอีกหน่อย Frozen (2013)
You can fix this fixer-upper up With a little bit of love♪ You can fix this fixer-upper up เจ้าสามารถแก้ไขได้ ♪ With a little bit of love ด้วยการใช้ความรักนิดหน่อย Frozen (2013)
He's just a bit of a fixer-upper♪ He's just a bit of a fixer-upper เขาต้องแก้ไขอีกหน่อย Frozen (2013)
So, he's a bit of fixer-upper♪ So, he's a bit of fixer-upper ดังนั้น เขาต้องแก้ไขอีกหน่อย Frozen (2013)
The way to fix up this fixer-upper ls to fix him up with you♪ The way to fix up this fixer-upper วิธีแก้ไขเรื่องนี้ ♪ Is to fix him up with you เพื่อแก้ไขเขาให้อยู่กับเจ้าได้ Frozen (2013)
So, she's a bit of fixer-upper♪ So, she's a bit of fixer-upper ดังนั้น เธอต้องแก้ไขอีกหน่อย Frozen (2013)
So, she's a bit of a fixer-upper♪ So, she's a bit of a fixer-upper ดังนั้น เธอต้องแก้ไขอีกหน่อย Frozen (2013)
Everyone's a bit of a fixer-upper That's what it's all about♪ Everyone's a bit of a fixer-upper ทุกคนต้องแก้ไขอีกหน่อย ♪ That's what it's all about นั่นคือ เรื่องทั้งหมด พ่อแม่พี่น้อง Frozen (2013)
Everyone's a bit of a fixer-upper♪ Everyone's a bit of a fixer-upper ทุกคนต้องแก้ไขอีกหน่อย Frozen (2013)
The only fixer-upper fixer That can fix a fixer-upper is...♪ The only fixer-upper fixer มีเพียงสิ่งเดียวที่แก้ไขได้ ♪ That can fix a fixer-upper is... ที่แก้ไขสิ่งนั้นได้ก็คือ Frozen (2013)
Your associate, Goodman's fixer-- What's his name?เพื่อนร่วมงานคุณ ลูกน้องของกู๊ดแมน เขาชื่ออะไรนะ To'hajiilee (2013)
♪ You got my hunger goin' crazy ♪ ♪ I can taste it on my skin ♪ ♪ my computer fixer girl!#ฉันชิมมันได้จากผิวของฉัน# หนูนักซ่อมคอมพิวเตอร์! Hush Hush (2013)
I know you know fixers, professionals you keep on retainer to cover up your seedy lifestyle.ฉันรู้ว่าคุณรู้จักใครบางคน พวกมืออาชีพที่คุณซุกซ่อนไว้ เพื่อปกปิดวิถีชีวิตของคุณ In the Evening (2013)
It's a bit of a fixer-upper.มันค่อนข้างจะโทรมซักหน่อยนะ John Doe (2013)
This is not going to be easy. Girls like a fixer-upper, but Amy?but Amy? Gone Girl (2014)
You contacted a fixer to hire someone to kill your husband.คุณจ้างคนกลางหามือปืนฆ่าสามีตัวเอง Mr. Right (2015)
You say he's a low-level player? Simply a fixer for hire.ประมาณพวกจ้างไว้เพื่อเก็บกวาดนั่นแหละ Blood and Fear (2015)
They're the fixers. They like to fix things.พวกมันซ่อมเก่ง มันชอบซ่อมของ *batteries not included (1987)
I am not a fixer anymore,ฉันไม่ใช่คนหายาอีกแล้ว Resistance Is Futile (2007)
Oh, broken-hearted Hoover-fixer sucker guyโอ้หนอ เจ้าหนุ่มช่างซ่อม เครื่องดูดฝุ่นผู้อกหัก Once (2007)
Oh, broken-hearted Hoover-fixer sucker...โอ้หนอ เจ้าหนุ่มช่างซ่อม เครื่องดูดฝุ่นผู้... Once (2007)
Bit of a fixer, but this house has great bones.อยู่ในระหว่างซ่อมแซมนิดหน่อยค่ะ แต่บ้านหลังนี้มีความเเข็งเเรงทนทานมาก A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
All the rest were fixer-uppers. Heh-heh!พึ่งพาได้หมดเป็นที่พักอาศัย I Don't Wanna Know (2008)
Casual pusher.Ein FixerCannibal Ferox (1981)
Sounds like a hassle between small time pushers!- Nein? Sieht nach Problemen innerhalb der Fixer aus. Cannibal Ferox (1981)
Junkies and ticket conductors, hysteric grannies From the rails into my veins the screeching of the brakes So, do something!Fixer und Schaffner, hysterische alte Weiber in meinen Brustwarzen und meinen Adern das Pfeifen der Bremsen mach was, daß ich den Zug versäume mach was, daß ich den Zug versäume Dracula of Exarcheia (1983)
- He's a junkie.Ein kleiner FixerLe marginal (1983)
I got a fucking junkie for a wife.Meine Frau ist eine Fixerin. Scarface (1983)
Couple of months ago, a major shipment arrives from the northeast... and a lot of people are getting sick off it, which, in itself... is not all that unusual.Vor ein paar Monaten kam eine Lieferung. Ungewöhnlich viele Fixer wurden davon krank. Ich wurde hellhörig, weil das Zeug aus Laos stammt. Back in the World (1985)
Frankie the Fixer.Frankie der FixerWise Guys (1986)
- I can't lie to the Fixer. He's a killer!- Ich kann den Fixer nicht anlügen. Wise Guys (1986)
We gotta get past the Fixer.Wir müssen uns was für den Fixer einfallen lassen. Wise Guys (1986)
The Fixer loves that car.Der Fixer liebt das Auto. Wise Guys (1986)
I hope the Fixer likes pink.Ich hoffe, Fixer mag Rosa. Wise Guys (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fixerHe is an excellent fixer, and has always been regarded as such.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ให้บริการ    [N] facilitator, See also: servant, service person, fixer (slang), Ant. ผู้ใช้บริการ, Example: ในงานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ให้บริการทั้งหมด 4 ระบบ, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ และให้ความสะดวกต่างๆ แก่ผู้อื่น
ผู้ให้บริการ    [N] facilitator, See also: servant, service person, fixer (slang), Ant. ผู้ใช้บริการ, Example: ในงานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ให้บริการทั้งหมด 4 ระบบ, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ และให้ความสะดวกต่างๆ แก่ผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำกัดราคา[v. exp.] (jamkat rākhā) EN: fix the price   FR: fixer le prix
จับตามอง[v. exp.] (japtā møng) EN: keep an eye on ; watch ; observe ; keep watch ; keep an eye on ; catch   FR: fixer avec attention ; observer
จ้องดู[v.] (jøngdū) EN: stare ; gaze ; look at   FR: fixer (du regard) ; regarder
จ้องมอง[v.] (jøngmøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix   FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate   FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดเลือกตั้ง[v. exp.] (kamnot leūaktang) EN: call an election ; set an election   FR: appeler à une élection ; décider une élection ; fixer une élection
กำหนดราคา[v. exp.] (kamnot rākhā) EN: set a price ; fix a price   FR: fixer le prix
กำหนดวัน[v. exp.] (kamnot wan) EN: fix the day   FR: fixer le jour
มองอย่างจะกลืนกิน[v. exp.] (møng yāng ja kleūn kin) FR: dévorer des yeux ; dévorer du regard ; fixer ardemment
นัด[v.] (nat) EN: arrange an appointment ; make an appointment ; meet ; set a date ; date ; set the time   FR: se rencontrer ; se voir ; fixer un rendez-vous
นัดหมาย[n. exp.] (natmāi) EN: arrange an appointment ; make an appointment with   FR: fixer un rendez-vous
นัดวัน[v. exp.] (nat wan) EN: fix a date   FR: fixer une date ; convenir d'une date
ผู้ให้บริการ[n. exp.] (phū hai børikān) EN: facilitator ; servant ; service person ; fixer (slang)   
ปิด[v.] (pit) EN: paste ; stick ; affix ; glue ; pin up   FR: coller ; fixer ; punaiser
ประเมิน[v.] (pramoēn) EN: assess ; estimate ; appraise ; evaluate ; approximate   FR: évaluer ; fixer le montant ; estimer ; chiffrer
ตั้ง[v.] (tang) EN: appoint ; assign sb to ; fix   FR: fixer ; désigner ; commettre
ตั้งราคา[v. exp.] (tang rākhā) EN: fix a price ; set the price   FR: fixer le prix
ตี[v.] (tī) EN: estimate ; value ; evaluate ; appraise ; determine ; set   FR: estimer ; évaluer ; arrêter ; fixer
ติด[v.] (tit) EN: stick ; pin up ; fasten ; bind ; affix ; attach ; fix ; append ; adhere ; join ; paste ; glue   FR: fixer ; attacher ; accrocher ; joindre ; coller
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by   FR: fixer (à)
ติดตาย[v.] (tittāi) EN: fixer   
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down   FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir

CMU English Pronouncing Dictionary
FIXER    F IH1 K S ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fixer {m}junkie [Add to Longdo]
Kabelbinder {m}cable fixer; cable tie; tyrap; cable tie wrap; zip tie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィクサー[, fikusa-] (n) fixer; (P) [Add to Longdo]
闇将軍[やみしょうぐん, yamishougun] (n) behind-the-scenes fixer; éminence grise; kingmaker; wire-puller; (lit) shadow shogun [Add to Longdo]
火消し役;火消役[ひけしやく, hikeshiyaku] (n) (1) (See 定火消し) fireman (in Edo); (2) problem-solver; fixer [Add to Longdo]
黒幕[くろまく, kuromaku] (n,adj-no) (1) black curtain; (2) wire puller; mastermind; political fixer; power broker; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  fixer [fikse]
     define; determine
     attach; determine; fasten; fix; affix; make fast; secure
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Fixer [fiksr] (n) , s.(m )
     junkie
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top