ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*explication*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: explication, -explication-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explication(n) การอธิบายอย่างละเอียด, See also: การแจกแจง, การขยายความ, Syn. clarification, explanation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explicationn. การอธิบาย, คำอธิบาย, คำชี้แจง, คำแปล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
explicationอรรถวิภาค [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำอธิบาย(n) explanation, See also: caption, exposition, explication, elucidation, Syn. คำชี้แจง, Example: คำอธิบายนี้ถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนต้องนำไปลองปฏิบัติจริงๆ, Count Unit: เรื่อง, ข้อ, ประการ
คำชี้แจง(n) explanation, See also: elucidation, exposition, reason, explication, clarification, commentary, Syn. คำอธิบาย, Example: อาจารย์ต้องการคำชี้แจงจากนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการประท้วง, Count Unit: คำ
การแปลความหมาย(n) interpretation, See also: explication, elucidation, translation, Syn. การตีความหมาย, การให้ความหมาย, การถ่ายทอดความหมาย
การแจกแจง(n) explication, See also: recapitulation, digestion, Example: ในการประชุมระดมสมองครั้งนี้เราได้จัดให้มีแนวความคิดในการแจกแจงกลุ่มของปัญหาออกเป็น 6 หัวข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วยบอกที[chūay bøk thī] (v, exp) FR: donner des explications
การอธิบาย[kān athibāi] (n) EN: explanation  FR: explication [ f ]
การแจกแจง[kān jaēkjaēng] (n) EN: explication
การแปลความหมาย[kān plaē khwāmmāi] (n, exp) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation  FR: interprétation [ f ] ; élucidation [ f ]
การตีความ[kān tīkhwām] (n) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition  FR: interprétation [ f ] ; explication [ f ]
คำอธิบาย[kham athibāi] (n, exp) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark  FR: explication [ f ] ; éclaircissement [ m ]
คำชี้แจง[khamchījaēng] (n, exp) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary  FR: explication [ f ] ; raison [ f ]
ใครรู้ช่วยบอกที[khrai rū chūay bøk thī] (xp) EN: can someone who knows explain  FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ใครทราบช่วยบอกที[khrai sāp chūay bøk thī] (xp) EN: can someone who knows explain  FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ต้องอธิบายได้[tǿng athibāi dāi] (x) EN: accountable ; expected to give an explanation  FR: supposé fournir des explications
วิสัชนา[wisatchanā] (n) EN: answer ; explanation  FR: explication [ f ] ; réponse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
explication

WordNet (3.0)
explication(n) the act of making clear or removing obscurity from the meaning of a word or symbol or expression etc.
explication(n) a detailed explanation of the meaning of something

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Explication

n. [ L. explicatio: cf. F. explication. ] 1. The act of opening, unfolding, or explaining; explanation; exposition; interpretation. [ 1913 Webster ]

The explication of our Savior's parables. Atterbury. [ 1913 Webster ]

2. The sense given by an expositor. Bp. Burnet. [ 1913 Webster ]

Misexplication

n. Wrong explication. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erklärung { f }explication [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解明[かいめい, kaimei] (n, vs) clarification; elucidation; explication; (P) #9,447 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top