Search result for

*enrage*

(56 entries)
(0.0589 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enrage,-enrage-, *enrage*. Possible hiragana form: *えんらげ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enrage    [VT] ทำให้โมโห, See also: ทำให้เกรี้ยวกราด, ทำให้เดือดดาล, ทำให้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, Syn. anger, infuriate, madden

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enragedโกรธจัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enrageThe members of the opposition party were enraged against the bill.
enrageDon't you know he is enraged at your insult?
enrageSo. Having had all that done to him it would be stranger if he wasn't enraged.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrage(เอนเรจ') vt. ทำให้โกรธแค้น, See also: enragedly adv. ดูenrage enragement n. ดูenrage -pl. enragement n. ดูenrage

English-Thai: Nontri Dictionary
enrage(vi) เดือดดาล,โกรธ,บ้าคลั่ง,โหมกระหน่ำ,ลุกลาม
enrage(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้เคือง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดือดแค้น [V] be furious, See also: boil with anger, be resentful, be enraged, Syn. โกรธแค้น, แค้น, Example: เขารู้สึกเดือดแค้นแทนเจ้านายที่มาใส่ร้ายกันอย่างไม่มีมูลความจริง, Thai definition: โกรธหรือเจ็บใจอยู่ไม่หาย
ยั่ว    [V] provoke, See also: infuriate, irk, irritate, aggravate, annoy, enrage, hassle, incense, Syn. ยั่วโมโห, กวนประสาท, กวนใจ, ก่อกวน, Example: เธอชอบไปยั่วเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธให้จริงๆ แล้วจะมานั่งเสียใจ, Thai definition: พูดหรือทำให้กำเริบหรือโกรธ
เคือง    [V] be angry, See also: be irate, be enraged, be provoked, be offended, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, โกรธเคือง, ไม่พอใจ, Ant. ชอบ, พอใจ, Example: สองตระกูลนี้เคืองมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว, Thai definition: ไม่พอใจเพราะชักรู้สึกโกรธ
แค้น [V] be angry, See also: be furious, rankle, be enraged, Syn. โกรธ, โกรธแค้น, โมโห, Example: ชาวบ้านแค้นพ่อค้าแม่ค้ามากที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้, Thai definition: โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย
แค้นใจ [V] be angry, See also: be furious, rankle, be enraged, Syn. แค้น, โกรธ, เจ็บใจ, โมโห, Example: พอนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไร ยังแค้นใจอยู่ไม่หาย, Thai definition: โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย
เดือดดาล [V] be furious, See also: be provoked, be annoyed, be exasperated, be enraged, be wrathful, boil with anger, burn wi, Syn. โกรธมาก, พลุ่งพล่าน, ดาลเดือด, เดือดแค้น, พิโรธ, โทสะ, โกรธเคือง, เดือด, ฉุนเฉียว, โกรธเกรี้ยว, เกรี้ยวกราด, Example: เขารู้สึกเดือดดาลที่ได้ยินคำพูดของแม่ยาย
ยั่วยวน    [V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วยวน    [V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ฉุน    [V] get angry, See also: flare up, be enraged, be infuriated, lose one's temper, be indignant, be vexed with, be an, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, ฉุนเฉียว, Example: เขาไม่เคยฉุนเวลาที่ถูกหัวเราะหรือถูกทักท้วงชี้ความบกพร่อง, Thai definition: รู้สึกชักโกรธขึ้นมาทันที
ฉุนกึก    [V] be angry suddenly, See also: be suddenly enraged at/with, flare up, lose one's temper, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, ฉุนเฉียว, Example: ฉันฉุนกึกและนึกโมโหตัวเองที่ทำให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น, Thai definition: โกรธขึ้นมาทันที
กราดเกรี้ยว    [V] furious, See also: infuriate, extremely angry, enrage, Syn. เกรี้ยวกราด, Example: เธอนั่งนิ่งเมื่อน้องสาวกราดเกรี้ยวระบายอารมณ์ใส่, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางพร้อมทั้งดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรงด้วยความโกรธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
แค้นใจ[v.] (khaēnjai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged   FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
คนบ้า[n. exp.] (khon bā) EN: madman ; insane person ; maniac   FR: fou [m] ; folle [f] ; sot [m] ; sotte [f] ; enragé [m] ; enragée [f] ; obsédé [m] ; obsédée [f]
คนบ้าหนัง[n. exp.] (khon bā nang) FR: cinéphile enragé [m]
กราดเกรี้ยว[adj.] (krātkrīo) EN: furious ; enraged   
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
ล้อ [v.] (lø) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of   FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
ทรหด[adj.] (thørahot) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious   FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé
ยั่ว[v.] (yūa = yua) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter   FR: exciter ; énerver

CMU English Pronouncing Dictionary
ENRAGE    EH0 N R EY1 JH
ENRAGED    EH0 N R EY1 JH D
ENRAGED    AH0 N R EY1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enrage    (v) (i1 n r ei1 jh)
enraged    (v) (i1 n r ei1 jh d)
enrages    (v) (i1 n r ei1 jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erzürnen | erzürnend | erzürnt | erzürntto enrage | enraging | enraged | enrages [Add to Longdo]
erzürnt; entrüstet; wütend; aufgebracht {adj}enraged [Add to Longdo]
macht wütendenrages [Add to Longdo]
wütend machen | wütend machend | wütend gemachtto enrage | enraging | enraged [Add to Longdo]
wutentbrannt {adj} | wutentbrannter | am wutentbranntestenenraged | more enraged | most enraged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブチ切れる;ぶち切れる[ブチきれる(ブチ切れる);ブチぎれる(ブチ切れる);ぶちきれる(ぶち切れる);ぶちぎれる(ぶち切れる), buchi kireru ( buchi kire ru ); buchi gireru ( buchi kire ru ); buchikireru ( buchi] (v1) (col) (See ブチ切れ) to be enraged; to flip out [Add to Longdo]
嚇怒;赫怒[かくど, kakudo] (n,vs) greatly enraged; furious [Add to Longdo]
激昂;激高[げっこう;げきこう, gekkou ; gekikou] (n,vs) excited; exasperated; indignant; rage; enraged [Add to Longdo]
切歯扼腕[せっしやくわん, sesshiyakuwan] (n,vs) being enraged (indignant, impatient); gnashing the teeth and clenching the arms on the breast (in anger or regret) [Add to Longdo]
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others [Add to Longdo]
憤る[むずかる, muzukaru] (v5r,vi) to be angry; to resent; to be enraged; to be indignant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恼怒[nǎo nù, ㄋㄠˇ ㄋㄨˋ, / ] resentful; angry; to enrage sb [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] enraged [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] enraged; resentful; to hate; to desist [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, / ] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged [Add to Longdo]
火上加油[huǒ shàng jiā yóu, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ, ] to add oil to the fire (成语 saw); fig. to aggravate a situation; to enrage people and make matters worse [Add to Longdo]
火上浇油[huǒ shàng jiāo yóu, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄠ ㄧㄡˊ, / ] to pour oil on the fire; fig. to aggravate a situation; to enrage people and make matters worse [Add to Longdo]
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enrage \En*rage"\, v. t. [imp. & p. p. {Enraged}; p. pr. & vb.
   n. {Enraging}.] [F. enrager to be enraged; pref. en- (L. in)
   + rage rage. See {Rage}.]
   To fill with rage; to provoke to frenzy or madness; to make
   furious.
 
   Syn: To irritate; incense; inflame; exasperate; provoke;
     anger; madden; infuriate.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top