Search result for

*embroider*

(80 entries)
(0.1031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: embroider,-embroider-, *embroider*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
embroider (vt ) add fictitious or exaggerated details into something to make it more interesting
See also: S. exaggerate, embellish, elaborate, R. exaggerate, embellish, elaborate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embroider    [VT] เย็บปักถักร้อย, See also: ปัก, ปักผ้า, ปักลวดลาย, Syn. knit, stitch, weave
embroider    [VT] เสริมแต่งเรื่องราวให้น่าสนใจ, Syn. embellish, exaggerate
embroidery    [N] การเย็บปักถักร้อย, Syn. embellishment, needlework, ornamentation
embroidery    [N] การเสริมแต่งเรื่องเพื่อให้สนใจมากขึ้น, Syn. embellishment, exaggeration

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embroideryงานเย็บปักถักร้อย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bead embroideryการเย็บปักถักร้อยลูกปัด [TU Subject Heading]
Embroideryการเย็บปักถักร้อย [TU Subject Heading]
Embroidery industryอุตสาหกรรมการเย็บปักถักร้อย [TU Subject Heading]
Embroideryเย็บปักถักร้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embroiderShe gave me charming embroideries.
embroiderShe gave me charming embroideries.
embroiderShe embroidered her initials on a white handkerchief.
embroiderTake a look at this beautiful embroidery made with great effort.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embroider(เอมบรอย'เดอะ) v. ถัก,ถักลาย,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง. ., See also: embroideer n. ดูembroider embroidery n. ดูembroider

English-Thai: Nontri Dictionary
embroider(vt) ถัก,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง
embroidery(n) การถัก,การร้อย,การเย็บปักถักร้อย,การตกแต่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เย็บปักถักร้อย [V] do needlework, See also: do embroidery, embroider, Syn. เย็บผ้า, Example: ย่ายังพอมีเรี่ยวแรงเย็บปักถักร้อยอยู่
เย็บปักถักร้อย [N] embroidery, See also: needlework, sewing, Syn. การเย็บผ้า, Example: คนสมัยโบราณผู้หญิงมักรู้เรื่องเย็บปักถักร้อย ส่วนผู้ชายจะรู้เรื่องการล่าสัตว์มากกว่า, Thai definition: งานฝีมือที่ใช้เข็มและด้ายปักบนผ้า
ปัก    [V] embroider, Example: เจือจันทร์กำลังปักผ้าอยู่ที่โต๊ะเล็กริมลานหลังบ้านตามเคย, Thai definition: เอาด้าย ไหม หรือดิ้นเป็นต้น สอดด้วยเข็มลงไปบนผืนผ้าให้เป็นลวดลายต่างๆ
สะดึง    [N] embroidery hoop, See also: embroidery frame, Example: อุปกรณ์สำหรับการปักริบบิ้นมือเบื้องต้น ได้แก่ ริบบิ้น ไหมปักสีต่างๆ กระดาษลอกลาย กระดาษคาร์บอน เข็มปัก สะดึง หมอนเข็ม, Count unit: อัน, Thai definition: กรอบไม้สำหรับขึงผ้าที่จะใช้เย็บเป็นจีวร, กรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าในเวลาปักดิ้นหรือไหม, ขอบไม้สำหรับขึงเปลมี 4 ด้าน
ชุน    [V] darn, See also: mend, repair, make embroidery, Syn. ถัก, ซ่อม, ปะชุน, Example: กางเกงตัวนี้เป็นตัวเดียวที่พี่สาวตัดให้ใส่จนก้นขาดก็ต้องปะชุนเอา, Thai definition: ซ่อมผ้าหรือแหเป็นต้น ที่ขาดทะลุเป็นรูให้เป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยการถักหรือด้วยวิธีอื่นๆ, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
กรอง[v.] (krøng) EN: string ; stitch together ; embroider   
ปัก[v.] (pak) EN: embroider   FR: broder
ร้อย[v.] (røi) EN: string together ; thread ; cord ; embroider ; weave   FR: enfiler
สะดึง[n.] (sadeung) EN: embroidery frame ; embroidery hoop   
เย็บปักถักร้อย[n. exp.] (yep pak thakrøi) EN: embroidery ; needlework ; sewing   
เย็บปักถักร้อย[v. exp.] (yep pak thakrøi) EN: do needlework ; do embroidery ; embroider   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBROIDER    EH0 M B R OY1 D ER0
EMBROIDERY    EH0 M B R OY1 D ER0 IY0
EMBROIDERED    EH0 M B R OY1 D ER0 D
EMBROIDERER    EH0 M B R OY1 D ER0 ER0
EMBROIDERERS    EH0 M B R OY1 D ER0 ER0 Z
EMBROIDERIES    EH0 M B R OY1 D ER0 IY0 Z
EMBROIDERING    EH0 M B R OY1 D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embroider    (v) (i1 m b r oi1 d @ r)
embroiders    (v) (i1 m b r oi1 d @ z)
embroidery    (n) (i1 m b r oi1 d @ r ii)
embroidered    (v) (i1 m b r oi1 d @ d)
embroidering    (v) (i1 m b r oi1 d @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einband {m} | Einbände {pl}; Einfassungen {pl} | Einband lose | beschädigter Einband | fester Einband | flexibler Einband | gestickter Einband | Einband fehlt | lose im Einbandbinding | bindings | binding loose | binding worn | hard-cover | soft-cover | embroidered binding | binding gone | binding loosened [Add to Longdo]
Stickerei {f} | Stickereien {pl}embroidery | embroideries [Add to Longdo]
Stickerin {f} | Stickerinnen {pl}embroiderer | embroiderers [Add to Longdo]
bestickento embroider; to broider [Add to Longdo]
gestickt {adj}embroidered [Add to Longdo]
sticken | stickendto embroider | embroidering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンブロイダリー[, enburoidari-] (n) embroidery [Add to Longdo]
エンブロイダリーレース[, enburoidari-re-su] (n) embroidery lace [Add to Longdo]
コード刺繍[コードししゅう, ko-do shishuu] (n) cord embroidery [Add to Longdo]
スカジャン[, sukajan] (n) (See スタジャン) satin and embroidered version of a stadium jumper [Add to Longdo]
フランス刺繍[フランスししゅう, furansu shishuu] (n) embroidery [Add to Longdo]
ミシン刺繍[ミシンししゅう, mishin shishuu] (n) machine embroidery [Add to Longdo]
錦繍;錦綉[きんしゅう, kinshuu] (n) (1) fabric with a brocade and embroidery; beautiful fabric; beautiful clothes; (2) beautiful poem; beautiful wording; (3) beautiful autumn leaves; beautiful flowers [Add to Longdo]
刺す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to pierce; to stab; to prick; to stick; to thrust; (2) (See 螫す) to sting; to bite; (3) to sew; to stitch; to embroider; (4) (See 差す・11) to pole (a boat); (5) to catch (with a limed pole); (6) (in baseball) to put (a runner) out; to pick off; (P) [Add to Longdo]
刺繍[ししゅう, shishuu] (n,vs) embroidery [Add to Longdo]
刺繍糸[ししゅういと, shishuuito] (n) embroidery thread [Add to Longdo]
縫い[ぬい, nui] (n) embroidery; sewing [Add to Longdo]
縫い取り[ぬいとり, nuitori] (n) embroidery [Add to Longdo]
縫い箔[ぬいはく, nuihaku] (n) embroidery and foil or gilt [Add to Longdo]
縫い模様[ぬいもよう, nuimoyou] (n) embroidered design [Add to Longdo]
縫い紋[ぬいもん, nuimon] (n) embroidered crest [Add to Longdo]
縫物;縫い物;縫いもの[ぬいもの, nuimono] (n) sewing; needlework; embroidery [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺绣[cì xiù, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ, / ] embroider [Add to Longdo]
刺绣品[cì xiù pǐn, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] embroidery [Add to Longdo]
挑花[tiǎo huā, ㄊㄧㄠˇ ㄏㄨㄚ, ] cross-stitch (embroidery) [Add to Longdo]
湘绣[Xiāng xiù, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄡˋ, / ] Hunan embroidery [Add to Longdo]
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] embroidered banner [Add to Longdo]
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, / ] cord; embroidered sash; sew [Add to Longdo]
绷子[bēng zi, ㄅㄥ ㄗ˙, / ] embroidery frame; hoop; tambour [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, / ] to embroider [Add to Longdo]
绣花[xiù huā, ㄒㄧㄡˋ ㄏㄨㄚ, / ] to embroider; to do embroidery [Add to Longdo]
绣花鞋[xiù huā xié, ㄒㄧㄡˋ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄝˊ, / ] embroidered shoes [Add to Longdo]
缠头[chán tóu, ㄔㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] embroidered headband used as decoration by actors or in Hui nationality; to reward an actor with brocade headband [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] embroidered collar; expose [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] brocade; embroidered work; bright [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] embroidery [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] (embroidery) [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] (embroidery) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embroider \Em*broid"er\, v. t. [imp. & p. p. {Embroidered}; p.
   pr. & vb. n. {Embroidering}.] [OE. embrouden. See {Broider}.]
   To ornament with needlework; as, to embroider a scarf.
   [1913 Webster]
 
      Thou shalt embroider the coat of fine linen. --Ex.
                          xxviii. 39.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top