ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*embellishment*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: embellishment, -embellishment-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embellishment(n) การตกแต่ง, See also: การประดับประดา, Syn. adornment, decoration, ornament
embellishment(n) เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. ornament

English-Thai: Nontri Dictionary
embellishment(n) การทำให้งาม, การประดับ, การแต่งเติม, การเสริมแต่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง, Example: เขากวาดสายตาไปรอบๆ ห้องโล่งที่ปราศจากสิ่งประดับตกแต่งใดๆ นอกจากโต๊ะเตี้ยกลางห้องตัวหนึ่งเท่านั้น
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ, Example: ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม, Count Unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, Syn. เครื่องเพชรพลอย, Example: ครูไปทำงานเป็นช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ให้กับห้างบีกริมของเยอรมัน, Count Unit: ชิ้น, ชุด, Thai Definition: เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น
เครื่องตกแต่ง(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, สิ่งประดับ, Example: เขาจัดประมูลวัตถุโบราณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปเคารพศิลปะ เครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง และวัตถุมีค่าต่างๆ, Count Unit: ชิ้น
การจัดแต่ง(n) decoration, See also: adornment, ornament, embellishment, Example: การจัดแต่งสวนเป็นงานที่ฉันรัก
ความราบเรียบ(n) plainness, See also: unembellishment, Syn. ความเรียบ, Example: ผืนน้ำอันเวิ้งว้างบางแห่งมีความราบเรียบแต่บางตอนกลับมีริ้วลอนคลื่นเล็กเต้นพลิ้ว, Thai Definition: ความราบเสมอกัน
อลงกรณ์(n) adornment, See also: decoration, ornamentation, embellishment, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี)
อลงการ(n) decoration, See also: adornment, ornamentation, embellishment, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลังการ(n) embellishment, See also: adornment, decoration, ornamentation, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [ f ] ; ornement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
embellishment

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embellishment
embellishments

WordNet (3.0)
embellishment(n) elaboration of an interpretation by the use of decorative (sometimes fictitious) detail, Syn. embroidery
embellishment(n) a superfluous ornament
ornamentation(n) the act of adding extraneous decorations to something, Syn. embellishment

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Embellishment

n. [ Cf. F. embellissement. ] 1. The act of adorning, or the state of being adorned; adornment. [ 1913 Webster ]

In the selection of their ground, as well as in the embellishment of it. Prescott. [ 1913 Webster ]

2. That which adds beauty or elegance; ornament; decoration; as, pictorial embellishments. [ 1913 Webster ]

The graces and embellishments of the exterior man. I. Taylor. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美化[měi huà, ㄇㄟˇ ㄏㄨㄚˋ,  ] to make more beautiful; to decorate; embellishment #11,623 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschönerung { f }; Verzierung { f } | Verschönerungen { pl }embellishment | embellishmentse [Add to Longdo]
Zierrat { m }; Zierat { m } [ alt ]decoration; embellishment [Add to Longdo]
Zierrillen { pl }embellishment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) #991 [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n, vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) { ling } modification; qualification #17,351 [Add to Longdo]
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement #19,194 [Add to Longdo]
尾鰭;尾ひれ[おひれ, ohire] (n) (1) tail and fins; (2) embellishment (of a story, rumor, etc.); exaggeration [Add to Longdo]
粉飾[ふんしょく, funshoku] (n, vs) makeup; toilet; embellishment; (P) [Add to Longdo]
文飾[ぶんしょく, bunshoku] (n, vs) literary embellishments [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top