ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*effervesced*

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: effervesced, -effervesced-
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effervesced    (v) ˌɛfəvˈɛst (e2 f @ v e1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufbrausen | aufbrausend | aufgebraustto effervesce | effervescing | effervesced [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effervesce \Ef`fer*vesce"\, v. i. [imp. & p. p. {Effervesced};
   p. pr. & vb. n. {Effervescing}.] [L. effervescere; ex +
   fervescere to begin boiling, incho., fr. fervere to boil. See
   {Fervent}.]
   1. To be in a state of natural ebullition; to bubble and
    hiss, as fermenting liquors, or any fluid, when some part
    escapes in a gaseous form.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhibit, in lively natural expression, feelings that
    can not be repressed or concealed; as, to effervesce with
    joy or merriment. Effervescence

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*effervesced *

 


  

 
effervesced
 • (v) /ˌɛfəv'ɛst/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top