Search result for

*eau*

(606 entries)
(1.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eau,-eau-, *eau*. Possible hiragana form: *えあう*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beautiful (n) สวย
Bureau of Woman and Children Anti-traffickingสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
credit bureauข้อมูลเครดิต
Druckbeaufschlagung {f} (n) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ เพิ่ม หรือ ลด ความดัน
food supplements for beautyอาหารเสริมความงาม
Immigration Bureau (n ) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
plateaux[พและโทส] (n) ที่ราบสูง
See also: S. plateau,
pristine beautyความงามบริสุทธิ์แบบธรรมชาติแท้ๆ
Public Infrastructure Project Financing Bureau (n ) สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beau    [N] แฟน (ผู้ชาย), See also: คนรัก(ผู้ชาย), Syn. boyfriend, Ant. girlfriend
beaut    [N] สิ่งที่โดดเด่น (คำสแลง)
beaux    [N] คำนามพหูพจน์ของ beau
beauty    [N] ความสวยงาม, See also: สิ่งที่สวยงาม, สิ่งที่ดีงาม, Syn. attractiveness, charm
beauty    [N] สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น
beauty    [N] หญิงงาม, See also: คนสวย, Syn. belle
beauty    [N] คุณสมบัติที่ดีที่สุด
bureau    [N] สำนักงาน, See also: ทบวง, Syn. office
gateau    [N] เค้ก, Syn. gateaux
Juneau    [N] ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐอลาสกา
bandeau    [N] ผ้าพันผมสตรี, See also: ผ้าพันศีรษะ, Syn. hairband
chapeau    [N] หมวก, Syn. hat, lid
gateaux    [N] เค้ก, Syn. gateau
plateau    [N] ที่ราบสูง, Syn. tableland
plateau    [N] ช่วงของการเจริญเล็กน้อยหรือไม่เจริญ, Syn. period, interval
rondeau    [N] บทกวี
tableau    [N] ภาพ, See also: รูป, Syn. picture, illustration
beauhunk    [SL] ชายหน้าตาดี
beautify    [VT] ตกแต่ง, See also: ประดับประดา, ทำให้สวยงาม, Syn. decorate
rondeaux    [N] บทกวี (คำนามพหูพจน์ของ rondeau)
beauteous    [ADJ] ที่สวยงาม, See also: น่ามอง, Syn. beautiful, Ant. ugly
beautiful    [ADJ] สวยงาม, See also: งาม, งดงาม, สดสวย, Syn. gorgeous, Ant. ugly
beautiful    [ADJ] ดีมาก, See also: ยอดเยี่ยม, Syn. excellent
beau monde    [N] สังคมชั้นสูง, See also: สังคมคนร่ำรวย, Syn. high society, Ant. lower class
beautician    [N] ช่างเสริมสวย, Syn. make-up artist
bureaucrat    [N] ข้าราชการ
beautifully    [ADV] อย่างสวยงาม, Syn. gorgeously, Ant. uglily
beautifully    [ADV] อย่างดี, See also: อย่างยอดเยี่ยม, Syn. excellently
beauty mark    [N] สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ, See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, Syn. beauty spot
beauty shop    [N] ร้านเสริมสวย, Syn. beauty salon
beauty spot    [N] สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ, See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, Syn. beauty mark
bureaucracy    [N] ระบบบริหารที่มีพิธีรีตรอง
portmanteau    [N] กระเป๋าใส่เสื้อผ้าขนาดใหญ่
beauty queen    [N] นางงาม, Syn. Miss World
bureaucratic    [ADJ] เกี่ยวกับระบบราชการ, Syn. ministerial, official
bureaucratic    [ADJ] เกี่ยวกับข้าราชการและกฎระเบียบต่างๆ
bathing beauty    [N] ผู้ชนะการประกวดนางงาม, See also: นางงาม, Syn. beauty queen
beautification    [N] การเสริมสวย, See also: การเสริมความงาม
beauty parlour    [N] ร้านเสริมสวย, Syn. beauty salon
eau de cologne    [N] น้ำหอมกลิ่นอ่อน ต้นกำเนิดจากเมืองโคโลญ (Cologne) ในเยอรมัน, See also: โอดิโคโลญ, โคโลญ, Syn. cologne, eau de toilette, toilet water
marriage bureau    [N] หน่วยงานจัดหาคู่
tableau curtain    [N] ม่านเวทีที่เลื่อนจาก2ข้างเวทีแล้วพบกันตรงกลางเวที, See also: (คำย่อคือ tab)
beautiful people    [N] คนสังคมชั้นสูง, See also: พวกคนร่ำรวย, พวกไฮโซ, Syn. beau monde
portmanteau word    [N] คำผสม
Bureau of the Crown Property    [N] สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Bureau of the Royal Household    [N] สำนักพระราชวัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preauditการสอบบัญชีก่อนจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preauricular-หน้าใบหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, plateauชีพจรสูงราบ, ชีพจรไต่ค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plateauที่ราบสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plateau pulseชีพจรสูงราบ, ชีพจรไต่ค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
representative bureaucracyระบบข้าราชการประจำที่มีผู้แทน (จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำบางส่วน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rating bureauสำนักคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rondeauบทร้อยกรองรงโด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
stile liberti; art nouveau; Jugendstil; modern style; modernistaนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art nouveau; Jugendstil; modern style; modernista; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Jugendstil; art nouveau; modern style; modernista; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bordereauบันทึกงบประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bureauสำนัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bureauสำนักงาน, สำนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bureau of the Censusสำนักสำมะโน (สหรัฐอเมริกา) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bureaucracy๑. อำมาตยาธิปไตย๒. ระบบข้าราชการประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bureaucracyอมาตยาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bureaucracy, representativeระบบข้าราชการประจำที่มีผู้แทน (จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำบางส่วน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Beauvaisโรงทอพรมโบเว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Beaux-Artsโบซาร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modern style; art nouveau; Jugendstil; modernista; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modernista; art nouveau; Jugendstil; modern style; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Claims Bureauสำนักงานจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissected plateauที่ราบสูงซอยแบ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Federal Bureau of Investigation (F.B.I.)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
F.B.I. (Federal Bureau of Investigation)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Fontainebleau schoolสกุลศิลปะฟงแตนโบล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
École des Beaux-Artsสถาบันโบซาร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermontane plateauที่ราบสูงระหว่างภูเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Investigation, Federal Bureau of (F.B.I.)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tableauฉากภาพนิ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nouveau romanนวนิยายแนวใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
noodle style; art nouveau; Jugendstil; modern style; modernista; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art nouveauนวศิลป์ [TU Subject Heading]
Art nouveau (Architecture) นวศิลป์ (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]
Beauty contestantsนางงาม [TU Subject Heading]
Beauty contestsการประกวดความงาม [TU Subject Heading]
Beauty cultureการเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty operatorsช่างเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty shop supplies industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty shopsร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Beauty, Personalความสวย [TU Subject Heading]
Bordeaux mixtureสารผสมบอร์โด [TU Subject Heading]
Bureaucracyระบบราชการ [TU Subject Heading]
Credit bureausศูนย์ข้อมูลสินเชื่อ [TU Subject Heading]
Eau de Cologneโอ เดอ โคโลญ [TU Subject Heading]
Feminine beauty (Aesthetics)ความสวยของสตรี (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
Intermontanne Plateau ที่ราบสูงระหว่างเขา [สิ่งแวดล้อม]
Bureau de Cooperation pour le Francaisสำนักงานความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส ปัจจุบันมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสกับรัฐบาล ไทยเพื่อดำเนินโครงการ BCF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา โดยรัฐบาลฝรั่งเศสให้ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม เป็นต้น [การทูต]
Adenopathy, Preauricularต่อมน้ำเหลืองที่หน้าหูโต [การแพทย์]
Beautyความงาม [การแพทย์]
Beauty Saloon Testการตรวจสอบโดยอาศัยข้อมูลจากช่างทำผม [การแพทย์]
Bordeauxบอร์ดอกซ์ [การแพทย์]
Bordeaux Red Colorสีม่วงแดง [การแพทย์]
Bordeaux Sบอร์โดซ์เอส [การแพทย์]
Garceau Approachการผ่าตัดเข้าสู่ข้อตะโพกทางด้านในและด้านหลัง [การแพทย์]
Lymph Nodes, Preauricularต่อมน้ำเหลืองหน้าหู [การแพทย์]
Lymphadenopathy, Preauricularต่อมน้ำเหลืองหน้าหูโต [การแพทย์]
Maroteaux-Lamy Syndromeกลุ่มอาการมาโรโท-ลามี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eauThe words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.
eauIt was very important to her which was the more beautiful of the two.
eauA beautiful object like that never loses its value.
eauThere are beautiful lakes here and there.
eauYour sister has a sense of beauty.
eauYou are beautifully dressed.
eauWhat a beautiful garden you have!
eauHow beautiful you are!
eauYou are very beautiful.
eauYou are a beautiful butterfly.
eauYou will never fail to be moved by the beauty.
eauThose roses are very beautiful.
eauIt is a toss-up whether the playboy will marry the blonde or the brunette; both girls are so beautiful.
eauHow beautiful that flower is!
eauThat painting is beautiful, and so is this one.
eauThat bridge is very beautiful.
eauThat car is the most beautiful of the three.
eauThat car is a real beauty.
eauShe is no beauty.
eauThat girl is vain of her beauty.
eauI think that actress is one of the most beautiful women on earth.
eauThat actress is as beautiful as ever.
eauThat girl is more cute than beautiful.
eauThat castle is beautiful.
eauA beautiful salesgirl waited on me in the shop.
eauSeen from a plane, that island is very beautiful.
eauThat cat has beautiful fur.
eauThe beautiful scene comes to my mind.
eauThe sun was shining in all his splendid beauty.
eauThe museums are full of objects which the most cultivated taste of a period considered beautiful, but which seem to us now worthless.
eauI've never seen such a beautiful sunset.
eauI'll bet it gives her a feeling of superiority to be so beautiful.
eauIt is beautiful day, isn't it?
eauOn his tour of Italy, he visited several cities which are famous for their scenic beauty, for instance, Naples and Florence.
eauVienna is a beautiful city.
eauYour beauty turns me pale.
eauThe curtains make this room beautiful.
eauThat's a beautiful Kabuki doll!
eauThere were beautiful flowers on the reception desk.
eauThank you for the beautiful flowers.
eauIt's almost hard to believe all these beautiful things were made by hand such a long time ago.
eauThis new town is beautifully laid out.
eauThis beautiful autumn weather we've been having makes up for the wet summer.
eauThis necklace is so beautiful that I'd like to buy in for my wife.
eauThis rose is very beautiful.
eauThere are a lot of beautiful songs on these record.
eauThis caterpillar will become a beautiful butterfly.
eauThis music is so beautiful that it brings tears to my eyes.
eauThis flower is more beautiful than that rose.
eauThis flower is as beautiful as that one.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)
bandeau(แบนโด') n. ผ้าพันศีรษะ,ผ้าพันแผลสตรี,ผ้าปิดตา,สายแพรต่วน -pl. -deaux
beau(โบ) n. พ่อ,พวงมาลัย,ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง,คู่รัก,ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง คนเจ้าชู้, Syn. lover -pl. beaus,beaux
beauteous(บิว'เทียส) adj. สวยงาม, See also: beauteousness n. ดูbeauteous
beautician(บิวทิช'เชียน) n. ผู้เสริมสวย,ผู้จัดการร้านเสริมสวย
beautiful(บิว'ทิฟูล) adj. สวยงาม,ดี,เลิศ, Syn. pretty ###A. ugly
beautify(บิว'ทิไฟ) {beautified,beautifying,beautifies} vt.,vi. ทำให้สวย,ทำให้งาม,สวยขึ้น., See also: beautification n. ดูbeautify beautifier n. ดูbeautify, Syn. adorn ###A. spoil
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm ###A. eyesore
beauty parlorn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
beauty parlourn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
beaux(โบซ) n. พหูพจน์ของ beau
bordeaux(บอร์โด') n. ชื่อเมืองในฝรั่งเศส,ชื่อเหล้าองุ่น
bureau(บิว'โร) n. สำนักงาน,สำนักข่าว,สำนัก -pl. bureaus,bureaux -Conf.bureaux
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape
bureaucrat(บิว'ระแครท) n. เจ้าหน้าที่ในระบบเจ้าขุนมูลนาย,เจ้าหน้าที่ที่มีพิธีรีตรองมากเกินไป, See also: bureaucratic adj. ดูbureaucrat bureaucratism n. ดูbureaucrat bureaucratize vt. ดูbureaucrat
bureaux(บิว'โรซ) n. พหูพจน์ของ bureau
chapeau(แชโพ') n. หมวก -pl. chapeaux,chapeaus
chateau(ชา'โท) n. ปราสาท,คฤหาสน์ใหญ่ -pl., See also: chateaus, chateaux
couteau(คูโท') n. มีด -pl. couteaus
eau(โอ) n. น้ำ -pl. eaux
eau de cologne(โอดะคะโลน') n. ดูcologne
flambeau(แฟลม'โบ) n. คบเพลิง,เทียนไขขนาดใหญ่ที่ประดับลวดลาย -pl. flambeaux,flambeaus
heaume(โฮม) n. เกราะสวมหัวสมัยโบราณ, Syn. helm
manteau(แมน'โท) n เสื้อคลุม
plateau(แพลท'โท) n. ที่ราบสูง,ช่วงระยะที่มีการเจริญเล็กน้อยหรือไม่มีการเจริญ. vi. ถึงระยะที่มีการเจริญเล็กน้อยหรือไม่มีการเจริญ pl. plateaus,plateaux, Syn. tableland
politbureau(พอล'ลิทบิวโร) n. ชื่อคณะกรรมการหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ในโซเวียต
portmanteau(พอร์ทแมน'โท) n. กระเป๋าใส่เสื้อผ้าที่ใช้ในการเดินทาง,คำผสม pl. -teaus,-teaux
press bureaun. แผนกหนังสือพิมพ์ของหน่วยงาน
rondeau(รอน'โด) n. บทกวี pl. -deaux
rousseau(รูโซ') n. Jean Jacques (ค.ศ.1712-78) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส
tableau(แทบ'โล,เทโบล) n. ภาพ,รูป,ฉาก,ละครนิ่ง,เรื่องในละคร,ภาพวาด,ฉากหรือรูปปั้นที่มีชีวิตชีวา pl. tableaux, tableaus
tableau curtainn. ม่านเวทีละครชนิดเป็นกลาง
trousseau(ทรู'โซ,ทรูโซ') n. ชุดแต่งกายของเจ้าสาว pl.trouseaus

English-Thai: Nontri Dictionary
BEAU beau monde(n) สังคมชั้นสูง
beau(n) หนุ่มสำอาง,พ่อพวงมาลัย,คนเจ้าชู้
beauteous(adj) สวยงาม
beautiful(adj) สวยงาม,งาม,สวย,ดี,เลิศ
beautify(vt) ทำให้สวยงาม,ทำให้งาม,ทำให้สวย
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย,สถานเสริมความงาม
BEAUTY beauty salon(n) ร้านเสริมสวย
BEAUTY beauty shop(n) ร้านเสริมสวย
beauty(n) ความสวยงาม,ความงาม,ความสวย,สิ่งสวยงาม
bureau(n) ที่ทำการ,โต๊ะทำงาน,โต๊ะเขียนหนังสือ
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
bureaucrat(n) ขุนนางในระบอบอมาตยาธิปไตย
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับข้าราชการ,ของข้าราชการ,เกี่ยวกับเจ้าขุนมูลนาย
chateau(n) ปราสาท,คฤหาสน์
plateau(n) ที่ราบสูง
portmanteau(n) กระเป๋าหิ้ว,กระเป๋าเสื้อผ้า,กระเป๋าเดินทาง
tableau(n) ภาพ,ละครนิ่ง,รูป,ฉาก
trousseau(n) เครื่องแต่งกายเจ้าสาว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่ระเบิด [ADV] smartly, See also: handsomely, beautifully, elegantly, Syn. สุดหล่อ, Example: นักร้องแต่งตัวได้เท่ระเบิดมาก, Thai definition: บุคลิกท่าทางสง่างาม, Notes: (ปาก)
บีเอ    [N] B.A., See also: beauty advisor, Syn. ที่ปรึกษาความงาม
พว. [N] Bureau of the Royal Household, Syn. สำนักพระราชวัง
ฟีฟ่า    [N] FIFA, See also: Federal Bureau of Investigation, Syn. สมาคมสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างชาติ
สยช. [N] National Youth Bureau, See also: NYB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
รักสวยรักงาม    [ADJ] beauty-loving, See also: be conscious of one's appearance, Example: เธอเป็นเด็กรักสวยรักงามอยู่พอตัว, Thai definition: ที่ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
ถือยศถือศักดิ์    [V] stand on one's dignity, See also: be pompous, esteem personal rank, put on bureaucratic airs, Syn. ถือยศ, Example: ถึงเขาจะมีเชื้อสายเจ้า แต่เขาก็ไม่ถือยศถือศักดิ์เลย
เทพี [N] beauty queen, Syn. สาวงาม, นางงาม, Example: ในการประกวดเทพีหรือประกวดนางงาม พระภิกษุไม่ควรไปมีส่วนร่วม, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชนะประกวดความงาม
นงเยาว์    [N] beautiful woman, See also: young girl, Syn. โฉมเฉลา, วนิดา, นงคราญ, นงพะงา, อนงค์, Count unit: คน, Thai definition: หญิงงามวัยน้อย
ราชการ    [N] government service, See also: service of the crown, public service, officialdom, bureaucracy, crown service, Example: พระองค์ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต, Thai definition: การงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน
ละออ    [V] beautiful, See also: fine, graceful, Syn. งาม, Ant. หยาบ
สละสลวย    [V] be beautiful, See also: be elegant, be graceful, be fine, be well-arranged, be smooth, Syn. สวยงาม, เป็นระเบียบ, Example: สำนวนภาษาในหิโตปเทศนั้นสละสลวย ฟังเป็นไทยแท้ดังที่พระยาอนุมานราชธนได้เล่าไว้, Thai definition: เป็นระเบียบเรียบร้อย
รูปงาม    [ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
วิจิตร    [ADJ] exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตรบรรจง, Example: ลวดลายอันวิจิตรพิสดารเหล่านี้ต้องเป็นฝีมือของช่างหลวงแน่นอน, Thai definition: ที่งามหยดย้อย
วิจิตรบรรจง    [ADJ] exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตร, Example: นายช่างผู้สร้างผลงานผลงานที่วิจิตรบรรจงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นนายช่างเอกแห่งยุค, Thai definition: ที่ตั้งใจทำให้งดงามหยดย้อย
สวยงาม    [ADJ] beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
สะสวย    [V] be beautiful, See also: be pretty, be handsome, be fine, be attractive, be fair, be lovely, Syn. สวย, งาม, Example: ขณะที่เธออายุประมาณ 25 ปี หน้าตาเธอสะสวยและท่าทางดี
สาวงาม    [N] beautiful woman, See also: pretty woman, fair woman, lovely woman, handsome woman, attractive woman, Syn. สาวสวย, Example: พิธีกรเชิญสาวงามคนหนึ่งขึ้นไปร้องเพลงบนเวที, Count unit: คน
สำนักงาน    [N] office, See also: bureau, Syn. ออฟฟิศ, ที่ทำการ, Example: ปัญหาเช่นนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสำนักงานของเรา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่สำหรับทำงานของเอกชน
อร่าม    [ADJ] glittering, See also: beautiful, shiny, glowing, illuminated, Syn. สวยงาม, แพรวพราว, งาม, Example: ลายดอกไม้สักฉลุที่ประดับเป็นจังหวะรอบศาลางามอร่ามราวกับศาลาแห่งนี้ประดับด้วยดอกไม้สีทอง
ทรามเชย    [N] beautiful woman, See also: beautiful girl, Syn. ทรามชม, ทรามสงวน, ทรามสวาท, Thai definition: หญิงงามน่ารัก, นางงามผู้เป็นที่รัก
ตัดแต่ง    [V] trim, See also: decorate, beautify, dress, Example: พ่อจะลงมือตัดแต่งต้นไม้ในสวนเองถ้ามีเวลาว่าง, Thai definition: ตัดออกให้ได้รูปทรงตามต้องการอย่างสวยงาม
งามงอน    [V] be beautiful, See also: be graceful, be fair, be attractive, be pretty, be handsome, Syn. งามลออ, งามสะคราญ, งามพริ้ง, ไฉไล, งามฉาย, Example: หน้าเธองามงอนกว่าสาวใดที่ฉันเคยพบเห็น, Thai definition: สวยงามน่าชื่นชม, ลักษณะที่เห็นแล้วชวนยินดีชวนพึงใจ
พริ้งเพรา    [V] be pretty, See also: be nice-looking, be beautiful, be charming, be graceful, be attractive, be fair, Syn. พริ้งพราย, จิ้มลิ้ม, เพริศพริ้ง, พริ้มเพรา, Example: เธอดูพริ้งเพราน่าเอ็นดูกว่าเมื่อก่อนมากโขอยู่, Thai definition: งามแฉล้มน่าเอ็นดูหรือชวนให้มอง
พริ้งเพรา    [ADJ] pretty, See also: nice-looking, beautiful, charming, graceful, attractive, fair, Syn. พริ้งพราย, จิ้มลิ้ม, เพริศพริ้ง, พริ้มเพรา, Example: สาวๆ ที่หมู่บ้านนี้หน้าตาพริ้งเพราน่ามองกันทุกคนเชียว, Thai definition: ที่งามแฉล้มน่าเอ็นดูหรือชวนให้มอง
เก๋    [V] be pretty, See also: be sprucy, be smart, be charming, be attractive, be beautiful, Example: เธอสวมหมวกไหมพรมใบนี้แล้วเก๋มากทีเดียว, Thai definition: งามเข้าที, น่ามอง, ชวนมอง, มีเสน่ห์
ขี้เหร่    [ADJ] ugly, See also: unattractive, unbeautiful, unpretty, Syn. อัปลักษณ์, ขี้ริ้ว, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, งาม, Example: คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจเมื่อแรกเห็นมากกว่าคนมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่, Thai definition: ที่ไม่งามหรือไม่สวย, ไม่เป็นที่ชอบใจต่อผู้ที่ได้พบเห็น
ขัดสีฉวีวรรณ    [V] wash, See also: rub, scrub, do beauty treatment, Syn. ชำระล้าง, ล้าง, ขัดถู, Example: อุไรลงคลองขัดสีฉวีวรรณพิถีพิถันกว่าวันอื่นๆ, Thai definition: ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดและใช้เวลานาน
ขุนนาง    [N] nobleman, See also: bureaucrat, nobility, government official, Syn. เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ทาส, ข้ารับใช้, Example: คุณตาของเขาเป็นขุนนางรับราชการในวัง, Count unit: คน, Thai definition: ข้าราชการบรรดาศักดิ์
คา    [N] Imperata cylindrica Beauv., Example: บ้านตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่มีหลังคาสูง แหลม ซึ่งบางบ้านมุงด้วยกระเบื้อง บางบ้านมุงด้วยหญ้าคา, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Imperata cylindrica Beauv. ในวงศ์ Gramineae ใบคาย แข็ง เอามากรองเป็นตับมุงหลังคา เหง้าใช้ทำยาได้
คอซอง    [N] boat neck, See also: bateau neck, bateau neckline, boat neckline, Thai definition: ผ้าผูกคอแบบหนึ่งมีสีดำ ผูกใต้คอปกเสื้อกะลาสีเป็นต้น
งดงาม    [V] be beautiful, See also: be excellent, be wonderful, be artistic, be pleasing, Syn. สวย, ดี, งาม, สวยงาม, ประณีต, เรียบร้อย, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, อัปลักษณ์, Example: มะละกอแกะสลักจานนี้งดงามมาก
งาม    [V] be beautiful, See also: be pleasing, be satisfying, be good-looking, be lovely, be pretty, be delightful, Syn. สวย, สวยงาม, น่ารัก, น่าพึงพอใจ, ต้องตาต้องใจ, Ant. ขี้เหร่, น่าเกลียด, อัปลักษณ์, Example: การสร้างพระพุทธรูปมิได้มุ่งหมายแสดงคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าแต่เพียงส่วนเดียวแต่ต้องให้งามต้องใจคนทั้งหลายด้วย, Thai definition: ลักษณะที่เห็นแล้วชวนยินดีชวนพึงใจ
งามพร้อม    [V] be extremely beautiful, Syn. งามสรรพ, Example: เขาอยากให้ลูกสาวของเขาเติบโตเป็นหญิงสาวที่งามพร้อมเช่นนี้, Thai definition: งามจนหาที่ติไม่ได้
พริ้ง    [ADJ] beautiful, See also: pretty, good-looking, charming, attractive, graceful, Syn. สวยพริ้ง, งามพริ้ง, เพริศพริ้ง, Ant. ขี้เหร่, Example: พอเธอแต่งชุดเจ้าสาวแล้วก็สวยพริ้งราวกับเทพธิดา, Thai definition: สวยงามมาก
พริ้งพราย    [V] be graceful, See also: be pretty, be elegant, be beautiful, be nice-looking, Syn. พริ้งเพรา, พริ้มพราย, Ant. ขี้เหร่, Example: ถึงแม้เธอจะอายุ 40 แล้ว แต่ก็ยังพริ้งพรายไม่เปลี่ยน, Thai definition: งามลออ
พริ้ม    [ADV] sweetly, See also: beautifully, gracefully, prettily, elegantly, Example: พอเธอลงจากเตียงก็เดินไปหอมแก้มลูกที่นอนหลับตาพริ้มอยู่ในเปลทันที, Thai definition: งามแจ่มใส
พริ้ม    [V] be pretty, See also: be graceful, be beautiful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, Example: ถึงจะบ่ายมากแล้วหน้าตาของสาวๆ ที่ที่ทำงานนี้ยังพริ้มกันทุกคน, Thai definition: งามอย่างยิ้มแย้ม, ยิ้มอยู่ในหน้า
พิราม    [ADJ] beautiful, Syn. งาม, สวยงาม, งดงาม
พิลาส    [V] be beautiful, Syn. งาม, งดงาม, งามแจ่ม, Thai definition: งามอย่างสดใส, งามเฉิดฉาย
พิไล    [ADJ] pretty, See also: attractive, beautiful, Syn. วิไล, งาม, งดงาม, สวย, Thai definition: ที่มีลักษณะซึ่งเห็นแล้วชื่นชอบพอใจ
พิศุทธิ์    [N] beauty, Syn. วิสุทธิ์, Thai definition: ความงาม
เพราพริ้ง [ADJ] beautiful, Syn. สวยงาม, เพราเพริศ, พริ้งเพรา, Ant. น่าเกลียด, ไม่สวย, Example: ข้าพอใจในหน้าตาอันเพราพริ้งและทรวดทรงที่ดูหมดจดของเจ้ายิ่งนัก, Thai definition: ที่สวยงามน่าดูเป็นที่ชอบพอแก่ผู้พบเห็น
เพราเพริศ [ADJ] beautiful, Syn. สวยงาม, เพราพริ้ง, พริ้งเพรา, Ant. น่าเกลียด, ไม่สวย, Thai definition: ที่สวยงามน่าดูเป็นที่ชอบพอแก่ผู้พบเห็น
เพราะพริ้ง [ADJ] melodious, See also: pleasing to the ear, sweet sounding, agreeable to the ear, tuneful beautiful sound, Syn. ไพเราะ, เสนาะ, ไพเราะเพราะพริ้ง, Example: แม้วัยจะปูนนี้ แต่เขาก็ยังชอบฟังเสียงอันเพราะพริ้งของนักร้องสาวๆ อยู่เสมอ, Thai definition: ที่น่าฟัง
เพริศ [ADJ] beautiful, See also: excellent, Syn. งาม, พริ้งเพริศ, เพริศพริ้ง, Thai definition: ที่สวยงามน่าดูเป็นที่ชอบพอแก่ผู้พบเห็น
เพริศพราย [ADJ] beautiful, See also: handsome, gorgeous, gleaming, Syn. เพริศแพร้ว, Example: แม่นางประดับเพชรนิลจินดาที่เพริศพรายตระการตายิ่ง, Thai definition: งามระยับ
เพริศพริ้ง [ADJ] beautiful, Syn. พริ้งเพริศ, เพิศ, Thai definition: งามเฉิดฉาย
เพริศแพร้ว [ADJ] beautiful, See also: handsome, gorgeous, gleaming, Syn. เพริศพราย, Example: ว, Thai definition: งามระยับ
เพา [ADJ] pretty, See also: handsome, beautiful, Syn. งาม, พริ้งเพรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอน้ำ[n. exp.] (ainām) EN: steam ; vapour   FR: vapeur (d'eau) [f]
อากาศดี[n. exp.] (ākāt dī) FR: il fait beau
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samnakngān) EN: office building   FR: immeuble de bureaux [m]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อาณาเขตน่านน้ำ[n. exp.] (ānākhēt nānnām) EN: territorial sea ; territorial waters   FR: eaux territoriales [fpl]
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style   FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
อัตรา[n.] (attrā) EN: rate ; ratio ; scale ; schedule   FR: taux [m] ; niveau [m] ; cours [m]
อัตราการบริโภคน้ำมัน [n. exp.] (attrā kān børiphōk namman) FR: niveau de consommation de carburant [m]
อัตราค่าจ้าง[n. exp.] (attrā khājāng) EN: wage rate ; wage   FR: niveau des salaires [m]
อัตราขยาย[n. exp.] (attrā khayāi) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate   FR: taux d'expansion [m] ; niveau d'expansion [m]
อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร[n. exp.] (attrā laēkplīen ngoen yūrō) FR: taux de change de l'euro [m] ; niveau de change de l'euro [m]
อัตราเงินเดือน[n. exp.] (attrā ngoendeūoen) EN: rate of salary   FR: niveau des salaires [m]
อัตราเสี่ยง[n. exp.] (attrā sīeng) EN: risk level   FR: niveau de risque [m]
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
แบบรัชกาล[n. exp.] (baēp ratchakān) EN: bureaucratic   
แบดเจอร์[n.] (baētjoē) EN: badger   FR: blaireau [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
ใบเรือ[n. exp.] (bai reūa) EN: sail (of a sailboat)   FR: voile (de bateau) [f]
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off   FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift   FR: cadeau [m] ; présent [m]
บานประตู[n.] (bānpratū) EN: door panel ; door leaf   FR: panneau de porte [m]
บรรทุกสินค้าลงเรือ[v. exp.] (banthuk sinkhā long reūa) EN: load goods into a ship   FR: charger un bateau
เบญจกัลยาณี[n.] (benjakanlayānī) EN: the five attributes of a beautiful woman   
บอร์โดซ์[n. prop.] (Bødō) FR: Bordeaux
บอร์กโดซ์[TM] (Bøkdō) EN: Bordeaux   FR: Bordeaux ; Girondins de Bordeaux [mpl]
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag   FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
บ่อน้ำ[n.] (bø nām) EN: pool ; pond ; water-well   FR: bassin [m] ; pièce d'eau [m] ; puits [m]
บ่อน้ำร้อน[n. exp.] (bø nām røn) EN: hot spring   FR: source d'eau chaude [f]
บนเรือ[n. exp.] (bon reūa) EN: aboard ship   FR: à bord (d'un bateau)
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thūa) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau   FR: agence de voyages [f]
โบต[n.] (bōt) EN: boat   FR: bateau [m]
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board   FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
บรั่นดี[n.] (brandī) EN: brandy   FR: cognac [m] ; eau de vie [m] ; brandy [m]
บัวบก[n.] (būa bok) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal   FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water   FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ไฉไล[adj.] (chailai) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful   FR: beau
ใช้น้ำอย่างประหยัด[v. exp.] (chai nām yāng prayat) EN: use water sparingly   FR: utiliser l'eau avec parcimonie
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene   FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ชักม่าน[v. exp.] (chak mān) FR: tirer le rideau
ชักธง[v. exp.] (chak thong) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag   FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ชักธงขึ้นเสา[v. exp.] (chak thong kheun sao) EN: raise a flag   FR: hisser le drapeau
ชำร่วย[n.] (chamrūay) EN: gift ; present   FR: présent [m] ; cadeau [m]
ชั้น [n.] (chan) EN: floor ; storey ; story (Am.)   FR: étage [m] ; niveau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EAU    OW1
BEAU    B OW1
EAUX    OW1 Z
REAUX    R OW1
VIEAU    V IY0 OW1
BEAUX    B OW1
BLEAU    B L OW1
MEAUX    M OW1
BREAU    B R OW1
QUEAU    K W OW1
RENEAU    R EH0 N OW1
DENEAU    D IH2 N OW1
RIDEAU    R AH0 D OW1
COMEAU    K AH0 M OW1
BIBEAU    B IH2 B OW1
REAUME    R UW1 M
LABEAU    L AH0 B OW1
LOZEAU    L AH0 Z OW1
BEAUTY    B Y UW1 T IY0
BUTEAU    B Y UW0 T OW1
PINEAU    P IH2 N OW1
LEBEAU    L AH0 B OW1
LAVEAU    L AH0 V OW1
LAREAU    L ER0 OW1
BEBEAU    B IH2 B OW1
BUREAU    B Y UH1 R OW0
BEAUCE    B OW1 S IY2
NADEAU    N AH0 D OW1
GAREAU    G ER0 OW1
MOREAU    M ER0 OW1
DUBEAU    D AH0 B OW1
JUNEAU    JH UW1 N OW0
BADEAU    B AH0 D OW1
BREAUX    B R UW1
BREAUX    B R OW1
TEBEAU    T AH0 B OW1
DEVEAU    D IH0 V OW1
NEAULT    N OW1
NEDEAU    N AH0 D OW1
NEVEAU    N IH0 V OW1
GIBEAU    ZH IH2 B OW1
MINEAU    M IH2 N OW1
MAYEAUX    M EY1 OW0
BRUNEAU    B R AH0 N OW1
MANSEAU    M AH0 N S OW1
MONGEAU    M AH0 NG G OW1
BRIDEAU    B R AH0 D OW1
MARCEAU    M AA0 R S OW1
BUDREAU    B AH0 D R OW1
LOISEAU    L UW1 AH0 S OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beau    (n) (b ou1)
beaux    (n) (b ou1 z)
beauty    (n) (b y uu1 t ii)
bureau    (n) (b y u@1 r ou)
Trudeau    (n) (t r uu1 d ou)
bureaus    (n) (b y uu1 r ou s)
nouveau    (n) (m uu v ou1)
bandeau    (n) (b a1 n d ou)
bureaux    (n) (b y u@1 r ou z)
g^ateau    (n) (g a1 t ou)
gateaux    (n) (g a1 t ou z)
plateau    (n) (p l a1 t ou)
rondeau    (n) (r o1 n d ou)
tableau    (n) (t a1 b l ou)
Bordeaux    (n) (b oo1 d ou1)
bandeaux    (n) (b a1 n d ou z)
beauties    (n) (b y uu1 t i z)
beautify    (v) (b y uu1 t i f ai)
ch^ateau    (n) (sh a1 t ou)
chateaux    (n) (sh a1 t ou z)
flambeau    (n) (f l a1 m b ou)
g^ateaus    (n) (g a1 t ou z)
plateaus    (n) (p l a1 t ou z)
plateaux    (n) (p l a1 t ou z)
rondeaus    (n) (r o1 n d ou z)
tableaux    (n) (t a1 b l ou z)
Ceausescu    (n) (ch au ch e1 s k uu)
Beaumaris    (n) (b ou1 m a1 r i s)
beauteous    (j) (b y uu1 t i@ s)
beautiful    (j) (b y uu1 t i f @ l)
flambeaus    (n) (f l a1 m b ou z)
flambeaux    (n) (f l a1 m b ou z)
trousseau    (n) (t r uu1 s ou)
Beaujolais    (n) (b ou1 zh @ l ei)
beautician    (n) (b y uu1 t i1 sh @ n)
beautified    (v) (b y uu1 t i f ai d)
beautifies    (v) (b y uu1 t i f ai z)
bureaucrat    (n) (b y u@1 r @ k r a t)
eau-de-vie    (n) -- (ou2 - d @ - v ii1)
trousseaus    (n) (t r uu1 s ou z)
trousseaux    (n) (t r uu1 s ou z)
beauticians    (n) (b y uu1 t i1 sh @ n z)
beautifully    (a) (b y uu1 t @ f @ l ii)
beautifying    (v) (b y uu1 t i f ai i ng)
beauty-spot    (n) - (b y uu1 t i - s p o t)
bureaucracy    (n) (b y u@1 r o1 k r @ s ii)
bureaucrats    (n) (b y u@1 r @ k r a t s)
portmanteau    (n) (p oo1 t m a1 n t ou)
beauty-salon    (n) - (b y uu1 t i - s a l o n)
beauty-sleep    (n) - (b y uu1 t i - s l ii p)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出逢う[であう, deau] Thai: พบ English: to meet
出逢う[であう, deau] Thai: พานพบ English: to come across
出逢う[であう, deau] Thai: เจอ English: to encounter
官僚[かんりょう, kanryou] Thai: ข้าราชการ English: bureaucrat
出会う[であう, deau] Thai: พบ English: to meet
出会う[であう, deau] Thai: เจอโดยบังเอิญ English: to encounter
助け合う[たすけあう, tasukeau] Thai: ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน English: to help each other
助け合う[たすけあう, tasukeau] Thai: ร่วมมือกัน English: to cooperate

German-Thai: Longdo Dictionary
beaufsichtigen(vt) |beaufsichtigte, hat beabsichtigt, etw.(A)| คุม(สอบ), คอยดูความเรียบร้อยในการสอบ เช่น eine Prüfung beabsichtigen คุมสอบ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsm* (n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wunderschönfair and beautiful [Add to Longdo]
zuteilen; beauftragen; zuweisento assign [Add to Longdo]
Gehen Sie geradeaus.Keep straight on. [Add to Longdo]
Mag sie auch noch so schön sein.May she be ever so beautiful. [Add to Longdo]
Schönheit ist Macht, ein Lächeln ist ihr Schwert.Beauty is power, a smile is its sword. [Add to Longdo]
Was für ein Prachtexemplar!What a beauty! [Add to Longdo]
Wir sind beauftragt, ...We have been instructed to ... [Add to Longdo]
Urikosurikum {n}; Harnsäureausscheidung steigernder Stoff [med.]uricosuric [Add to Longdo]
Kaffernadler {m} [ornith.]Verreaux's eagle [Add to Longdo]
Braunkehl-Keilschwanzhuhn {n} [ornith.]Verreaux's Monal [Add to Longdo]
Weißscheitel-Seeschwalbe {f} [ornith.]Trudeau's Tern [Add to Longdo]
Blaßuhu {m} [ornith.]Verreaux's Eagle Owl [Add to Longdo]
Guineauhu {m} [ornith.]Fraser's Eagle Owl [Add to Longdo]
Schmuckkolibri {m} [ornith.]Beautiful Hummingbird [Add to Longdo]
Schmuckstachelschwanz {m} [ornith.]Beautiful Treerunner [Add to Longdo]
Blaukopftimalie {f} [ornith.]Beautiful Sibia [Add to Longdo]
Rostkopf-Fuchssänger {m} [ornith.]Mrs Moreau's Rufous Warbler [Add to Longdo]
Gabunschnäpper {m} [ornith.]Verreaux' Batis [Add to Longdo]
Schmuckkleiber {m} [ornith.]Beautiful Nuthatch [Add to Longdo]
Grünscheitel-Nektarvogel {m} [ornith.]Madame Verreaux's Sunbird [Add to Longdo]
Moreaunektarvogel {m} [ornith.]Moreau's Sunbird [Add to Longdo]
Elfennektarvogel {m} [ornith.]Beautiful Sunbird [Add to Longdo]
Schmuckgimpel {m} [ornith.]Beautiful Rosefinch [Add to Longdo]
Feuerschwanzamadine {f} [ornith.]Beautiful Firetail Finch [Add to Longdo]
Schmuckhäher {m} [ornith.]Beautiful Jay [Add to Longdo]
Blauschwarzer Streifen-Zwergkaiserfisch {m}; Kennedys Zwergkaiserfisch {m}; Blauschwarzer Herzogfisch {m} (Centropyge bispinosa) [zool.]coral beauty [Add to Longdo]
Felsenschönheit {f}; Dreifarbiger Klippfisch {m} (Holacanthus tricolor) [zool.]rock beauty [Add to Longdo]
Roseau (Hauptstadt von Dominica)Roseau (capital of Dominica) [Add to Longdo]
Geradeauslauf {m}directional stability; on-center feel [Add to Longdo]
Geradeauslaufeigenschaft {f}straight-running ability [Add to Longdo]
mangelnde Geradeauslaufstabilität {f}lack of steadiness [Add to Longdo]
Rutschen {n} (geradeaus)slip (longitudinal) [Add to Longdo]
Wärmeaufbau {m}build-up (heat) [Add to Longdo]
FBI : US-BundeskriminalamtFBI : Federal Bureau of Investigation [Am.] [Add to Longdo]
Dornröschen {n} (Märchen)Sleeping Beauty [Add to Longdo]
Anspruchsniveau {n}aspiration level [Add to Longdo]
Anzeigenannahmebüro {n}advertising bureau [Add to Longdo]
Auftragnehmer {m}; beauftragte Firma {f}contractor [Add to Longdo]
Auskunftsbüro {n}information bureau [Add to Longdo]
Aussteuer {f}; Brautaussteuer {f}trousseau [Add to Longdo]
Batterieaufladezeit {f}battery recharge time [Add to Longdo]
Beaufschlagung {f}; Anschlag {m}impact [Add to Longdo]
Beaufschlagung {f}admission flow [Add to Longdo]
Beaufsichtigende {m,f}; Beaufsichtigenderpeer [Add to Longdo]
Beaufsichtigung {f}supervision [Add to Longdo]
Beaufsichtigung {f}; Begleitung {f}chaperoning [Add to Longdo]
Beauftragte {m,f}; Beauftragter | Beauftragten {pl}; Beauftragterepresentative; official representative; commissary | representatives; commissaries [Add to Longdo]
Bettbezug {m}plumeau case [Add to Longdo]
lebendes Bild | lebendige Bildertableau | tableaus [Add to Longdo]
Bildfernschreiben {n}teleautography [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
chapeau(n) |m, pl. chapeaux| หมวก
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด
chapiteau, chapiteuaxle, เต็นท์
cadeau(n) |m, pl. cadeaux| ของขวัญ
Image:
château, châteux(n) le, = ปราสาท
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,
couteau(n) |m, pl. -x| มีด
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
couteau de poche(n) |m| มีดพก, See also: Related: couteau
beaucoup(adj adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก
agneau(n) n.m. ลูกแกะ, เนื้อแกะ
Image:
course de taureaux(phrase) corrida, การแข่งวัวกระทิง
gâteau(n) |m, pl. gâteaux| ขนมเค้ก
nouveau(adj) |f. nouvelle| ใหม่ เช่น Ce livre est nouveau. -หากใช้ติดกับคำนามให้วางไว้หน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น C'est un nouveau livre. -หากคำนามเป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระใช้ nouvel เช่น C'est mon nouvel ami. -หากเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ ให้ใช้ nouveaux เช่น Ce sont les nouveaux livres.
ciseaux(n) |pl.| กรรไกร มักเรียกเป็น une paire de ciseaux

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
お役所仕事;御役所仕事[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
ぱっちり[, pacchiri] (adv,n,vs) (of eyes) big and beautiful, or open wide [Add to Longdo]
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]
アールヌーボー;アールヌーヴォー[, a-runu-bo-; a-runu-vo-] (n) art nouveau (fre [Add to Longdo]
ウェアウルフ;ワーウルフ[, ueaurufu ; wa-urufu] (n) werewolf [Add to Longdo]
エアウェー[, eaue-] (n) airway [Add to Longdo]
エステティックサロン[, esuteteikkusaron] (n) beauty salon (wasei [Add to Longdo]
エスプリヌーボー[, esupurinu-bo-] (n) esprit nouveau (fre [Add to Longdo]
オーデコロン;オードコロン[, o-dekoron ; o-dokoron] (n) eau de Cologne (fre [Add to Longdo]
オードトワレ[, o-dotoware] (n) eau de toilette (fre [Add to Longdo]
カットハウス[, kattohausu] (n) beauty parlour (wasei [Add to Longdo]
カリスマ美容師[カリスマびようし, karisuma biyoushi] (n) star beautician; famous beautician [Add to Longdo]
カンコロジー[, kankoroji-] (n) kan ecology (beautifying an area by picking up cans) [Add to Longdo]
ガトー[, gato-] (n) gateau (fre [Add to Longdo]
キャリア組[キャリアぐみ, kyaria gumi] (n) career bureaucrats [Add to Longdo]
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei [Add to Longdo]
ケアウエル[, keaueru] (n) (abbr) wellness care [Add to Longdo]
コミンフォルム[, kominforumu] (n) Cominform; Communist Information Bureau [Add to Longdo]
コロン[, koron] (n) (1) colon; (2) (abbr) (See オーデコロン) eau de Cologne (fre [Add to Longdo]
コンベンションビューロー[, konbenshonbyu-ro-] (n) convention bureau [Add to Longdo]
サービスビューロー[, sa-bisubyu-ro-] (n) {comp} Service Bureau [Add to Longdo]
シェアウェア[, shieauea] (n) {comp} shareware [Add to Longdo]
シェアウエア[, shieauea] (n) shareware [Add to Longdo]
シャトーブリアン[, shato-burian] (n) chateaubriand (fre [Add to Longdo]
シャトーワイン[, shato-wain] (n) chateau wine [Add to Longdo]
シャン(P);シヤン(ik)[, shan (P); shiyan (ik)] (adj-na,n) beautiful (ger [Add to Longdo]
タブロー[, taburo-] (n) (See 板絵) tableau (fre [Add to Longdo]
チベット高原[チベットこうげん, chibetto kougen] (n) Tibetan plateau [Add to Longdo]
ツーリストビューロー[, tsu-risutobyu-ro-] (n) tourist bureau [Add to Longdo]
トップ[, toppu] (n) (1) top; (2) top position; (3) senior management; senior bureaucrat; (P) [Add to Longdo]
トラベルビューロー[, toraberubyu-ro-] (n) travel bureau [Add to Longdo]
ヌーボー[, nu-bo-] (n,adj-t,adv-to) nouveau; (P) [Add to Longdo]
ヌーボーロマン[, nu-bo-roman] (n) nouveau roman (fre [Add to Longdo]
ヌーヴォーロマン[, nu-vo-roman] (n) nouveau roman [Add to Longdo]
パー璧[パーぺき, pa-peki] (adj-na) (obsc) (col) (sl) (portmanteau of two words) (See パーフェクト,完璧) perfect [Add to Longdo]
パミール高原[パミールこうげん, pami-ru kougen] (n) the Pamir plateau [Add to Longdo]
ビューグレゴリー[, byu-guregori-] (n) beaugregory (Stegastes leucostictus) [Add to Longdo]
ビューティー;ビューティ[, byu-tei-; byu-tei] (n) beauty [Add to Longdo]
ビューティーアドバイザー[, byu-tei-adobaiza-] (n) beauty adviser; beauty advisor [Add to Longdo]
ビューティーコーナー[, byu-tei-ko-na-] (n) beauty corner [Add to Longdo]
ビューティーコンテスト[, byu-tei-kontesuto] (n) beauty contest [Add to Longdo]
ビューティーサイクル[, byu-tei-saikuru] (n) beauty cycle [Add to Longdo]
ビューティーサロン[, byu-tei-saron] (n) beauty salon [Add to Longdo]
ビューティースポット[, byu-tei-supotto] (n) beauty spot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国古代四大美女[Zhōng guó gǔ dài sì dà měi nǚ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, / ] Four legendary beauties of ancient China, namely Xi Shi 西施, Wang Zhaojun 王昭君, Diaochan 貂蟬|貂蝉 and Yang Yuhuan 楊玉環|杨玉环 or Yang Guifei 楊貴妃|杨贵妃 [Add to Longdo]
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国地震台[Zhōng guó dì zhèn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄊㄞˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国地震局[Zhōng guó dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, / ] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions [Add to Longdo]
佳人[jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] beautiful woman [Add to Longdo]
佳妙[jiā miào, ㄐㄧㄚ ㄇㄧㄠˋ, ] wonderful; beautiful (calligraphy) [Add to Longdo]
佳美[jiā měi, ㄐㄧㄚ ㄇㄟˇ, ] beautiful [Add to Longdo]
佳丽[jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] beauty [Add to Longdo]
倩影[qiàn yǐng, ㄑㄧㄢˋ ˇ, ] beautiful image of a woman [Add to Longdo]
健美[jiàn měi, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ, ] healthy and beautiful [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] bureaucrat [Add to Longdo]
公安局[gōng ān jú, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄐㄩˊ, ] Public Security Bureau [Add to Longdo]
公安机关[gōng ān jī guān, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ, / ] Public Security Bureau [Add to Longdo]
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, / ] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls [Add to Longdo]
出水芙蓉[chū shuǐ fú róng, ㄔㄨ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ, ] as a lotus flower breaking the surface (成语 saw); surpassingly beautiful (of young lady's face or old gentleman's calligraphy) [Add to Longdo]
分局[fēn jú, ㄈㄣ ㄐㄩˊ, ] sub-bureau [Add to Longdo]
列氏温标[liè shì wēn biāo, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] Réaumur temperature scale [Add to Longdo]
别有洞天[bié yǒu dòng tiān, ㄅㄧㄝˊ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄢ, / ] place of charm and beauty; scenery of exceptional charm; completely different world [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task) [Add to Longdo]
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, / ] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華| [Add to Longdo]
司天台[sī tiān tái, ㄙ ㄊㄧㄢ ㄊㄞˊ, / ] Observatory or Bureau of Astronomy (official title) from the Tang dynasty onwards [Add to Longdo]
司长[sī zhǎng, ㄙ ㄓㄤˇ, / ] bureau chief [Add to Longdo]
含商咀征[hán shāng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄕㄤ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
含宫咀征[hán gōng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
吹箫[chuī xiāo, ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, / ] to play the xiao 箫 (mouth organ); to beg while playing pipes; cf politician Wu Zixu 伍子胥, c. 520 BC destitute refugee in Wu town, 吳市吹簫|吴市吹箫; to busk; virtuoso piper wins a beauty, cf 玉人吹箫; fellatio (oral sex); a blowjob [Add to Longdo]
周庄[Zhōu zhuāng, ㄓㄡ ㄓㄨㄤ, / ] Zhouzhuang, east suburb of Jiangyin 江陰市|江阴市, Wuxi, Jiangsu, famous beauty spot near Taihu lake 太湖 [Add to Longdo]
周庄镇[Zhōu zhuāng zhèn, ㄓㄡ ㄓㄨㄤ ㄓㄣˋ, / ] Zhouzhuang, east suburb of Jiangyin 江陰市|江阴市, Wuxi, Jiangsu, famous beauty spot near Taihu lake 太湖 [Add to Longdo]
唐古拉[táng gǔ lā, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ, ] Tanggula Mountain on the Qinhai-Tibet plateau [Add to Longdo]
唐古拉山[Táng gǔ lā shān, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ ㄕㄢ, ] Tanggula Mountains on the Qinhai-Tibet plateau [Add to Longdo]
唐古拉山脉[táng gǔ lā shān mài, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Tanggula mountain range on the Qinhai-Tibet plateau [Add to Longdo]
唐古拉峰[táng gǔ lā fēng, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ ㄈㄥ, ] Tanggula Mountain on the Qinhai-Tibet plateau [Add to Longdo]
四大美女[sì dà měi nǚ, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, ] Four legendary beauties of ancient China, namely Xi Shi 西施, Wang Zhaojun 王昭君, Diaochan 貂蟬|貂蝉 and Yang Yuhuan 楊玉環|杨玉环 or Yang Guifei 楊貴妃|杨贵妃 [Add to Longdo]
国家地震局[Guó jiā dì zhèn jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
国家广播电影电视总局[guó jiā guǎng bō diàn yǐng diàn shì zǒng jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. 廣電|广电 [Add to Longdo]
国家军品贸易局[guó jiā jūn pǐn mào yì jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄩㄣ ㄆㄧㄣˇ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄐㄩˊ, / 貿] State Bureau of Military Products Trade (SBMPT) [Add to Longdo]
地震局[dì zhèn jú, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, ] earthquake bureau [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] plateau, esp. loess plateau of northwest China; same as 黃土高原|黄土高原 [Add to Longdo]
塬地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, ] fertile arable soil of loess plateau [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] bridal trousseau [Add to Longdo]
姹紫嫣红[chà zǐ yān hóng, ㄔㄚˋ ㄗˇ ㄧㄢ ㄏㄨㄥˊ, / ] brilliant purples and reds; beautiful flowers [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] beautiful [Add to Longdo]
[tǒu, ㄊㄡˇ, ] (feminine name); beautiful; fair [Add to Longdo]
姿[zī, , 姿] beauty; disposition; looks; appearance [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] beautiful; graceful [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] good; beautiful [Add to Longdo]
[wù, ˋ, ] beautiful [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] beautiful [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] a beauty [Add to Longdo]
[yuàn, ㄩㄢˋ, ] a beauty [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シェアウェア[しえあうえあ, shieauea] shareware [Add to Longdo]
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出会う[であう, deau] (zufaellig) treffen [Add to Longdo]
助け合う[たすけあう, tasukeau] einander_helfen, sich_gegenseitig_helfen [Add to Longdo]
[だい, dai] GESTELL, STAENDER, SOCKEL, BASIS, PLATEAU [Add to Longdo]
[しょく, shoku] ANVERTRAUEN, BEAUFTRAGEN [Add to Longdo]
帯びる[おびる, obiru] tragen;beauftragt_werden [Add to Longdo]
水準[すいじゅん, suijun] Wasserstand, Niveau, Durchschnitt [Add to Longdo]
[じゅん, jun] HALB-, SEMI-, NIVEAU, ENTSPRECHUNG [Add to Longdo]
監視[かんし, kanshi] Aufsicht, Beaufsichtigung, -Wache [Add to Longdo]
[とく, toku] BEFEHLIGEN, KOMMANDIEREN, BEAUFSICHTIGEN [Add to Longdo]
[たく, taku] ANVERTRAUEN, BETRAUEN, BEAUFTRAGEN [Add to Longdo]
頼む[たのむ, tanomu] -bitten, ersuchen, anvertrauen, beauftragen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  eau [o]
     water
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top