ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*disneyland*

D IH1 Z N IY0 L AE2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disneyland, -disneyland-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disneyland(ดิส'นีแลนดฺ) n. แดนเนรมิตหรือสวนสนุก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What you doing here? You crazy? This ain't Disneyland.มาทำไม ไม่ใช่ดิสนีย์แลนด์นะ Heat (1995)
If you take that a branded environment such as a Disney World or a Disneyland is a logical extension of that brand.... สิ่งแวดล้อมของเครื่องหมายการค้า เช่น ดิสนีย์เวิลด์หรือดิสนีย์แลนด์ คือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้านั่นเอง The Corporation (2003)
Disneyland for grownups, huh?ดิสนี่แลนด์ สำหรับผู้ใหญ่ หา? The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
I'm going to Disneyland!ฉันจะไปดิสนีย์แลนด์! Balls of Fury (2007)
As Reno's golden boy was humiliated in the semifinals, and if he lives to be 100, he'll never live down that Disneyland line.เป็นเด็กของโกลเด้นรีโน เป็นต่ำต้อย ในรอบรองชนะเลิศ, และถ้าเขาชีวิตจะเป็น 100, เขาไม่เคยจะอยู่ลดลง ว่าสายดิสนีย์แลนด์ Balls of Fury (2007)
How was Disneyland? Did you meet Dumbo?วิธีดิสนีย์แลนด์คืออะไร คุณไม่ตอบสนอง Dumbo? Balls of Fury (2007)
How was Disneyland?วิธีดิสนีย์แลนด์คืออะไร Balls of Fury (2007)
I am going to Disneyland.ฉันจะไปดิสนีย์แลนด์ Balls of Fury (2007)
I mean, this city was turning into Disneyland.เมืองนี้จะกลายเป็นดิสนี่ย์แลนด์ The Brave One (2007)
-We might even get Disneyland. -Don't tease me. I'm very vulnerable.บางที่เราอาจจะเป็นเจ้าของดิสนีแลนด์เลยก็ได้ / ตลกแล้ว ผมทำไม่ได้หรอก Music and Lyrics (2007)
Your friend, who you must have had some intense cross-cultural eye contact with was a terrorist a-hole, who turned out to be a coward who wanted to go to Disneyland.ไอ้เบื๊อกที่นายกำลังคร่ำครวญ อาลัยอาวรณ์อยู่นี่ มันเป็นผู้ก่อการร้าย ที่เสือกกลัวตายขึ้นมา เลยเกิดอยากมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ Body of Lies (2008)
It looks like Disneyland.จะบอกให้ ที่นี่ไม่ใช่ดิสนีย์แลนด์ The Ramen Girl (2008)
Yeah, 'cause you make it like Disneyland over here,ใช่ เพราะว่าเธอทำเหมือนที่นี่เป็นดิสนีย์แลนด์ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I thought Disneyland was the friendliest place on Earth.I thought Disneyland was the friendliest place on Earth. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Disneyland is the happiest place on Earth.Disneyland is the happiest place on Earth. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Me and my family were at Disneyland.ฉันและครอบครัว อยู่ที่ดิสนีย์แลนด์ White to Play (2009)
I'm not takin' her to Disneyland.ฉันไม่ได้จะพาเธอไปดิสนีย์แลนด์ซะหน่อย Haunted (2009)
I think they just fire you. You're thinking of Disneyland.ฉันว่าเขาแค่เผาเธอ เธอกำลังนึกถึงดิสนีย์แลนด์ Easy A (2010)
No Disneyland, no "live nude girls." But watch.ไม่ใช่ดีสนี่แลนด์ ไม่ใช่สาวโป๊ แต่ดูสิ The Social Network (2010)
Charming turns into suburban Disneyland.ชาร์มมิ่งจะกลายเป็นเมืองดิสนีย์แลนด์ June Wedding (2010)
Like Disneyland, except without all the anti-Semitism.เหมือนดิสนีย์แลนด์ ยกเว้น ไม่มีเรื่องต่อต้านยิวนะ Dark Side of the Moon (2010)
Disneyland?ดิสนีย์แลนด์เนี่ยนะ? Dark Side of the Moon (2010)
We're going to Disneyland and ride the Matterhorn?เราจะไป Disneyland และเล่น Matterhorn กัน The Large Hadron Collision (2010)
Weekends at the lake driving cross-country in a Winnebago Disneyland.สุดสัปดาห์ที่ทะเลสาบ... ...ขับรถไปในวินเนเบโก้ ...ที่มีดิสนี่แลนด์ Back to School (2010)
Oh, no, no, no- a bunch of us from work are going to Disneyland next Saturday and Sheldon wants to come.ไม่ได้ เสาร์หน้าพวกเราจากที่ทำงาน จะไปดิสนีย์แลนด์ และเชลด้อยอยากไปด้วย The Spaghetti Catalyst (2010)
You're taking him to Disneyland?คุณจะพาเชลด้อนไปดิสนีย์แลนด์เหรอ The Spaghetti Catalyst (2010)
We're going to Disneyland.เราจะไปดีสนีย์แลนด์กัน The Spaghetti Catalyst (2010)
Aren't you going to thank Penny for taki you to Disneyland?นายจะไม่ขอบคุณเพนนี ทีพาไปดิสนีย์แลนด์เหรอ The Spaghetti Catalyst (2010)
He's in fuckin' Disneyland.ก็แม่งมันไปเที่ยว ดิสนี่ย์แลนด์นี่ Soul of Fire (2011)
Disneyland on the 8th?ดิสนีแลนด์ในวันที่ 8 Back to Summer (2011)
My parents took me to Disneyland Tokyo when I was little.พ่อแม่เคยพาผมไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์โตเกียวตอนผมยังเด็ก Suspicion (2011)
Must have been my extensive knowledge of Disneyland Tokyo.น่าจะเป็นเพราะผมรอบรู้เรื่องดิสนีย์แลนด์โตเกียว Suspicion (2011)
Picture? From what, our trip to Disneyland?รูปเหรอ รูปจากไหนกัน ตอนไปเที่ยวดิสนีย์ แลนด์หรือไง Heart of Darkness (2012)
You know, you've never been to Disneyland, and that's the happiest place on earth.คุณรู้ใหม คุณยังไม่เคยมาดิสนี่ย์แลนด์สักครั้ง และที่นั่นคือสถานที่แห่งความสุขที่สุดในโลก Saving Mr. Banks (2013)
Well, for crying out loud, when does anybody get to go to Disneyland with Walt Disney himself?เฮ้อ ให้ตายเถอะ มีใครบ้างที่จะ ได้ไปดิสนีย์แลนด์ กับ วอลท์ ดิสนีย์ตัวจริงเสียงจริงล่ะ? Saving Mr. Banks (2013)
If you do show choir in college, all right, you might as well be doomed to a life of playing a dancing teapot at Disneyland.ถ้าเธออยู่ชมรมขับร้องประสานเสียงในหมาลัยละก็นะ เธอจะต้องตายแน่ๆกับชีวิตที่ ถูกลิขิตให้เล่นเป็น กาต้มน้ำชาเต้นระบำที่ ดิสนีย์แลนด์ Sadie Hawkins (2013)
Because we hugged it out in that church and -- and now we're gonna go to Disneyland?ทำไม? เพราะเรากอดคอกันหนีออกมาจากโบสถ์ แล้ว... I Think I'm Gonna Like It Here (2013)
Do want to ditch this case and go to Disneyland, 'cause we could get to all the front of the rides with this bad boy.นายอยากทิ้งคดีนี้ แล้วไปดิสนีย์แลนด์กันไหม เพราะเราไม่ต้องต่อแถวเครื่องเล่นหรอก ถ้าเรามีไอ้เจ้านี่ Happy Endings (2013)
Are you referring to the time we got stuck on the Small World ride at Disneyland?เราติดอยู่ในโลกจำลองในสวนสนุกนะ The Bon Voyage Reaction (2013)
It isn't that, dear. You're already betrothed.Disneyland eröffnet worden war. Sleeping Beauty (1959)
Bermuda.Disneyland? That Touch of Mink (1962)
This the way to Disneyland?Geht's hier nach Disneyland? Kiss Me, Stupid (1964)
Well, welcome to Disneyland.Willkommen in Disneyland. Murderers' Row (1966)
Now he's looking for the new sound of the spheres to inaugurate his own Xanadu, his own Disneyland the Paradise, the ultimate rock palace.Und jetzt sucht er den neuen Sphären-Sound, um sein eigenes Xanadu, sein Disneyland - das Paradise - den ultimativen Rock 'n' Roll-Palast, einzuweihen. Phantom of the Paradise (1974)
Because I used to work at Disneyland.Weil ich im Disneyland gearbeitet habe. The Stepford Wives (1975)
I mean, take el presidente, that graduate of Disneyland.Denk nur mal an El Presidente, den Disneyland-Typen. The Stepford Wives (1975)
She'll be like one of those robots in Disneyland.Sie wird wie ein Roboter aus Disneyland sein. The Stepford Wives (1975)
It's just like Disneyland up here.Hier ist es wie im Disneyland. The Concorde... Airport '79 (1979)
"Sue and I went tripping to Disneyland. Sue skinned her knee.""Sue und ich waren in Disneyland. " Mann, das ist ja stark. Apocalypse Now (1979)
"There could never be a place like Disneyland, or could there?-"Es wird nie wieder etwas wie Disneyland geben, oder? Apocalypse Now (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disneylandDisneyland was built in 1955.
disneylandDisneyland was very interesting. You should have come with us.
disneylandI'm thinking of going to Disneyland next date with Jane.
disneylandIn Disneyland, popular characters in various stories march in procession at one o'clock.
disneylandI understand I can get a bus to Disneyland from here.
disneylandI went to Disneyland with my mother.
disneylandI went to Disneyland yesterday.
disneylandThey visited Disneyland, where they enjoyed seeing many kinds of shows.
disneylandTwo weeks ago I visited Disneyland for the first time.
disneylandWho started Disneyland?

CMU English Pronouncing Dictionary
DISNEYLAND D IH1 Z N IY0 L AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Disneyland (n) dˈɪzniːlænd (d i1 z n ii l a n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迪斯尼[Dí sī ní, ㄉㄧˊ ㄙ ㄋㄧˊ, ] (Walt) Disney; Disneyland, #14,076 [Add to Longdo]
迪士尼乐园[dí shì ní lè yuán, ㄉㄧˊ ㄕˋ ㄋㄧˊ ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] Disneyland, #58,307 [Add to Longdo]
迪斯尼乐园[Dí sī ní lè yuán, ㄉㄧˊ ㄙ ㄋㄧˊ ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] Disneyland, #99,592 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディズニーランド[deizuni-rando] (n) Disneyland; (P) [Add to Longdo]
ネズミーランド[nezumi-rando] (n) (sl) Disneyland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Disneyland
      n 1: an amusement park in Anaheim created in 1955 by Walt Disney

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top