Search result for

*csu*

(57 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: csu, -csu-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
channel service unit (CSU)หน่วยบริการช่องสื่อสาร (ซีเอสยู) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
channel service unit (CSU)หน่วยบริการช่องสัญญาณ (ซีเอสยู) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CSU (channel service unit)ซีเอสยู (หน่วยบริการช่องสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CSU (channel service unit)ซีเอสยู (หน่วยบริการช่องสัญญาณ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
CSU.CSU... Basic Instinct (2012)
Call csu and get the M.E. Down here.โทรหา CSUและให้M.Eมาที่นี่ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Broyles is sending in a CSU team to dust this place for fingerprints.บรอยล์กำลังส่ง ทีม CSU มา เพื่อตรวจสอบสถานที่นี้ หาลายนิ้วมือ August (2009)
Roboticsurrogatescombine the durability of machinesหุ่นเซอรโรเกทเป็นการรวมกันของความทนทาน Surrogates (2009)
CSU's all over it for DNA and fibers.หาดีเอ็นเอ กับ เส้นผม Pilot (2010)
No. CSU scoured the van.ไม่ ซีเอ็สยู ตรวจละเอียดรถตู้นั่นแล้ว Pilot (2010)
CSU found trace residual of, uh, barbiturates in the vodka glasses, which means Dale and Sonya were both roofied when they got back to the apartment.กองพิสูจน์หลักฐานพบร่องรอยของ เอ่อ บาร์บิทูเรต ในแก้วว็อดก้า ซึ่งนั่นแสดงว่าเดลกับซอนย่าถูกวางยาทั้งคู่ Rise (2011)
Yeah, he lives four blocks away from the crime scene, and CSU's going through his apartment right now to find... e-evidence to link him to the murder.ค่ะ เขาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไป สี่ช่วงตึก หน่วยพิสูจน์หลักฐานกำลังค้นอพาตท์แมนเขาอยู่ เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงเขากับฆาตกร Heroes and Villains (2011)
CSU's going over your suit, Ann.CSU กำลังตรวจสอบชุดของคุณอยู่นะ แอน Heroes and Villains (2011)
CSU might be able to get make and model.แผนกหลักฐานอาจจะหารุ่นของมันได้ Head Case (2011)
Let's see if CSU can ID it.ดูซิว่าหน่วยพิสูจน์หลักฐานจะแกะไอดีได้ไหม Head Case (2011)
CSU, imprint, got it.หลักฐาน รอยพิมพ์ ได้เลย Head Case (2011)
Well, based on stitching, CSU determined that the briefcase is an Underwood, which is pricey, and only two local shops sell them.ดูจากรอยตะเข็ม หน่วยพิสูจน์หลักฐานมั่นใจว่า มันเป็นกระเป๋าเอกสาร ฃN ยี่ห้อ 'อันเดอร์วูด' ซึ่งค่อนข้างแพง และแถวนี้มีเพียง 2 ร้านเท่านั้นที่ขายมัน Head Case (2011)
- I need every CSU tech-- - Movement.ฉันต้องการเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน มีการเคลื่อนไหว Head Case (2011)
CSU just found that your 45-caliber gun was fired this morning.พิสูจน์หลักฐานพบว่า ปืน .45 ของคุณ ถูกใช้ยิง เมื่อเช้านี้ Head Case (2011)
CSU found it on the roof of his building with a slug in its belly from his .45.พิสูจน์หลักฐานพบมันบนหลังคาที่อาคารของเขา มันมีกระสุน .45 ของเขาฝังอยู่ Head Case (2011)
CSU found that note in the hotel.พิสูจน์หลักญานเจอโน๊ตนี้ที่โรงแรม Head Case (2011)
The only prints CSU found in the room were Hamilton's.มีแค่พิมพ์ CSU เท่านั้นที่พบในห้องพักของเขา Head Case (2011)
CSU pulled information off Jane's Metro card and ATM records.พิสูจน์หลักฐานได้ข้อมูล บัตรรถไฟฟ้าใต้ดินและเอทีเอ็มของเจนนะ Kick the Ballistics (2011)
CSU found it under your mattress.พิสูจน์หลักฐานเจอมันใต้ที่นอนคุณ Kick the Ballistics (2011)
When CSU did elimination prints they printed the guard's holster.ตอนที่ CSU ตรวจหาลายนิ้วมือ พวกเขาตรวจจากซองปืนของ รปภ. คนนั้น Mission Creep (2011)
I cross-checked CSU reports for the last six months-- military hardware items.ฉันเช็คตามรายงานของ CSU ย้อนกลับไป 6 เดือนล่าสุด อุปกรณ์ทางการทหาร Mission Creep (2011)
There's no prints, but CSU did find what they think is hair gel.ไม่มีรอยนิ้วมือ แต่หน่วย CSU คิดว่าเจอ เจลแต่งผม Eye of the Beholder (2011)
But CSU did find traces of that hair gel on the headrest.แต่ CSU เจอร่องรอยของเจลแต่งผมนั่นนะ Eye of the Beholder (2011)
CSU identified it as a proprietary formula made exclusively for the Wessex hotel.CSU บอกได้ว่า มันเป็นสูตรจำเพาะ สั่งทำพิเศษสำหรับโรงแรม เวสเซ็กส์ Eye of the Beholder (2011)
CSU come back with anything from the hotel? Nothing.CSU ได้อะไรกลับมาจากโรงแรมไหม? Eye of the Beholder (2011)
CSU found your fingerprints all over the Fist.CSU เจอรอยนิ้วมือของคุณบน กำปั้น Eye of the Beholder (2011)
Have your csu guys check these for DNA, see what they find.ตรวจ DNA พวกนี้ให้ด้วย The Poor Kids Do It Everyday (2011)
Csu ran it through the system and they got a hit. Daniel eknath.ลองค้นในระบบเจอชื่อ... The Poor Kids Do It Everyday (2011)
Because I just spoke to CSU.เพราะว่าผมได้คุยกับพิสูจน์หลักฐาน Demons (2011)
CSU thinks they were witnesses trying to help this guy in the car, but he was killed on impact.กองพิสูจน์หลักฐานเชื่อว่า พวกเขาเป็นพยานในที่เกิดเหตุ ที่พยายามจะช่วยผู้ชายที่อยู่ในรถคันนั้น แต่เขาตายคาที่ Number Crunch (2011)
According to CSU, Congressman Hallen's son, Jamie.ตามรายงานของกองพิสูจน์หลักฐาน เจมี่ ลูกชายของท่าน ส.ส. ฮัลเลน Number Crunch (2011)
CSU thinks Jamie was speeding and on coke.กองพิสูจน์ฯคิดว่าเจมี่ ขับมาด้วยความเร็วสูงและเมาโคเคน Number Crunch (2011)
Call CSU. I'll be there in ten.แจ้งหน่วยเก็บหลักฐาน จะไปเดี๋ยวนี้ Kill Shot (2011)
CSU report on the paper doll.รายงานจากCSUเรื่องตุ๊กตากระดาษ Kill Shot (2011)
I want CSU on that car with a fine-tooth comb for any possible trace evidence.เรียกซีเอสยูไปที่รถ หาหลักฐานทุกอย่างที่สามารถหาพบ Cuffed (2011)
CSU is gonna sweep for prints and trace.ซีเอสยูกำลังเก็บลายนิ้วมือ Cuffed (2011)
CSU?ซีเอสยูเหรอ? Cuffed (2011)
Was she strangled in the car? CSU cidn't find any signs of any struggle.ฝ่ายเก็บหลักฐานไม่พบ สัญญาณใดๆของการต่อสู้ Dial M for Mayor (2012)
We'd like you to turn it over to CSU for testing.เราอยากให้ท่านส่งให้ กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบค่ะ Dial M for Mayor (2012)
Can you call Lanie and get her to bring CSU down here?บอกเลนนี่กับหน่วยนิติเวชให้มาที่นี่ด้วย Pandora (2012)
But CSU did lift prints off a button.แต่หน่วยพิสูจน์หลักฐานได้รอยนิ้วมือมาจากกระดุม Pilot (2012)
CSU only found one set of prints on the photo, Charlotte's.ผู้ชายที่อยู่ในรูปคือใคร เขาอาจบอกเราได้ว่า เกิดอะไรขึ้น Once Upon a Crime (2012)
CSU tracked down where the photo was processed.ไม่ได้แปลว่าดาเรนจะเป็นฆาตกรของเรา Once Upon a Crime (2012)
No wonder CSU missed it - when they went through her apartment. - Could be speed.หาไม่พบตอนค้นอพาร์ทเม็นท์ ยากล่อมประสาท A Dance with Death (2012)
CSU report is back on Odette's place.นิติเวชรายงานเรื่องที่พักของโอเด็ต A Dance with Death (2012)
CSU found prints and some carbonized blood, along with the body of a member of the ring, in the trunk of a burned-out car.CSU พบลายนิ้วมือและรอยเลือด พร้อมกับ ศพของสมาชิกของกลุ่ม ในท้ายรถที่ถูกเผา Many Happy Returns (2012)
According to the CSU report,ตามรายงานพิสูจน์หลักฐาน Headhunters (2012)
CSU analyzed that bite mark on Charlie's arm.ห้องชัณสูตรวิเคราะห์ รอยกัดบนแขนของชาร์ลี Undead Again (2012)
I was thinking the same thing, but CSU also says that the bite marks weren't made by Charlie's teeth.ผมก็คิดแบบเดียวกัน แต่ห้องชัณสูตรยังคงบอกว่า นั่นเป็นรอยกัดที่ไม่ได้มาจาก ฟันของชาร์ลี Undead Again (2012)

German-Thai: Longdo Dictionary
CSU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Soziale-Politik Union

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CSU : Christlich-Soziale UnionChristian Social Union [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  CSU
         Channel Service Unit (ATM)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top