Search result for

*corner*

(354 entries)
(0.5747 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: corner, -corner-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corner[N] การเตะมุม, See also: การเตะลูกจากมุมสนามฟุตบอล
corner[N] การผูกขาด
corner[ADJ] ซึ่งตั้งอยู่ที่มุม
corner[VT] ต้อนเข้ามุม, Syn. trap, bring to bay, drive into a corner
corner[VT] ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: ทำให้จนตรอก
corner[N] ที่สงบเงียบ
corner[VT] ผูกขาด, See also: ควบคุม
corner[ADJ] เพื่อให้วางเข้ามุม
corner[N] มุม, Syn. angle
corner[VI] เลี้ยวตรงมุม
corner[N] สถานการณ์ที่ยากลำบาก, Syn. difficulty, tight spot
corner[N] สิ่งที่ทำมาเพื่อให้วางเข้ามุม
corner[N] หัวถนน, See also: หัวต่อถนน, จุดที่ถนนสองสายมาบรรจบกัน
scorner[N] ผู้ดูหมิ่น
cornered[ADJ] ซึ่งตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: จนตรอก, Syn. trapped
cornered[ADJ] ซึ่งมีหลายมุม
cornerstone[N] บุคคลหรือสิ่งสำคัญพื้นฐาน, Syn. foundation
cornerstone[N] หินที่มุม
cut corners[IDM] ทำสิ่งที่ง่ายที่สุด ถูกที่สุดหรือเร็วที่สุด, See also: ทุ่นค่าใช้จ่าย, ลดความยุ่งยาก
cut corners[SL] ทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
catty-corner[ADV] ีอย่างที่มีลักษณะเป็นทแยงมุม, Syn. diagonally
cater-cornered[ADJ] ที่เป็นเส้นทแยงมุม, Syn. diagonal
cater-cornered[ADV] อย่างที่เป็นเส้นทแยงมุม, Syn. diagonally
hole-and-corner[IDM] อย่างลับๆ, See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย, Syn. hole-in-the-corner, Ant. hole-in-the-corner
hole-in-the-corner[IDM] อย่างลับๆ, See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย, Syn. hole-and-corner, Ant. hole-and-corner
drive someone into a corner[IDM] ต้อนเข้ามุม
out of the corner of one's eye[IDM] ชำเลืองมอง, See also: เหลือบมอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chimney cornern. ที่ข้างเตาไฟฝาผนัง
corner(คอร์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มุม,หัวเลี้ยว,หัวต่อ,หัวโค้ง,หัวถนน,ลูกมุม (ฟุตบอล) vt.,vi. ต้อนเข้ามุม,ทำให้จนตรอก,ผูกขาด,กักตุน., Syn. trap
cornered(คอร์'เนอดฺ) adj. เป็นมุม,ซึ่งถูกต้อนเข้ามุม,จนตรอก
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
round the cornern. ลับมุม,บริเวณใกล้ ๆ ,มุมถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
corner(vt) ไล่จนมุม,ทำให้จนตรอก,ต้อนเข้ามุม,กว้านซื้อ
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
single-glut square cornerรอยต่อมุมฉากชิ้นเสริมเดี่ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
corner jointรอยต่อมุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cornering forceแรงเลี้ยวรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cornering wearการสึกจากการเลี้ยวรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thai Cornerมุมหนังสือไทย " เป็นโครงการบริจาคหนังสือ ตำราเรียนภาษาไทย รวมทั้งศิลปวัตถุของไทย หรือศูนย์วัฒนธรรมไทยเพื่อการเผยแพร่ภาษาไทยและศิลปวัฒน- ธรรมไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านหรือมิตรประเทศ โดยอาจใช้สถานที่ในห้องสมุดสาธารณะ หรือในมหาวิทยาลัยของต่างประเทศ หรือในสถานทูตสถานกงสุลไทยโดยจัดตั้งเป็นมุมเฉพาะสำหรับจัดวางหนังสือไทยให้ ชาวต่างชาติได้อ่านหรือศึกษาภาษาไทย บางแห่งอาจเรียกชื่อว่า Thai Collection ก็ได้ " [การทูต]
Cornerมุม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
around the corner (Idiom ) ใกล้เข้ามาแล้ว , บางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า Trip is around the corner.
See also: S. imminent,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I kind of snuck out before she could corner meฉันเป็นประเภทชอบแอบหนีออกไปกลางดึก เธออาจตั้งแง่กับฉัน Chuck in Real Life (2008)
The bartender says she's in the corner booth.บาร์เทนเดอร์บอกว่า เธอร์อยู่ที่หัวมุมของบูธ There Might be Blood (2008)
That stationery shop is right around the corner.เอาง่ายๆก่อน. Committed (2008)
We had him cornered.เราจะทำให้เขาจนมุม The Labyrinth of Gedref (2008)
The premiere is just around the corner.และอีกไม่นานครับ ซีซั่นใหม่ก็จะเริ่มแล้ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And all of it is just around the corner,และทุกอย่างนี้ก็อยู่ใกล้เข้ามาแล้ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Marylebone Road and Baker Street, on the corner here is the bank, next door is the Chicken Inn, and at 189, Le Sac.ถนนมาร์ลีโบนกับถนนเบเกอร์ อยู่ตรงหัวมุมของธนาคาร ถัดไปก็เป็นโรงแรมชิคเก้น แล้วก็ร้านเลอแซ็ค The Bank Job (2008)
I'm at a chinese restaurant on the corner of the fourth in Figueroa.แต่ แน่ใจได้เลยว่านักดนตรีคนอื่น ๆ ไม่เห็นอย่างที่ฉันเห็น The Eye (2008)
What was up the street, or around the next corner?มีอะไรเกิดขึ้นบนท้องถนน หรือหัวมุมถนนถัดไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's the corner house.บ้านหลังมุม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The escapees were cornered in Grand Central Station.และมุ่งหน้าไปสถานี Central Station. Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
See, uh, right up there? That´s my office, right up there in the corner.เห็นนั่นปะ, office ผม Shutter (2008)
Could you let me out at the next corner, please?ผมว่าเรารอดแล้ว ช่วยจอดรถให้ผมลงตรงหัวมุมนะ Wanted (2008)
You never leave a bookshop unless you've checked every corner.พ่อไม่เคยออกจากร้านหนังสือร้านไหนเลย ถ้ายังตรวจดูไม่ครบทุกซอกทุกมุม Inkheart (2008)
Although he's living in a dilapidated corner of a boat right now, he has broader visions and ambitions than Onassis.ถึงแม้ว่า เขาจะอาศัยอยู่ในมุมหนึ่ง ของเรือที่ทรุดโทรม ในตอนนี้, เขาก็มีวิสัยทัคน์ที่กว้างไกล และ มีความทะเยอทะยานมากกว่าโอนาซิส Episode #1.9 (2008)
He's a douche. Hey, why don't you sit in the corner and we'll get you when we need you.เฮ้, ไปนั่งตรงมุมก่อนไป๊ ถ้าอยากให้แกช่วยจะเรียกเอง Breaking and Entering (2008)
I got you a corner office just down the hall from mine.อยู่ใต้ห้องโถงที่ทำงานฉันเอง Body of Lies (2008)
There are four holes. One for each corner.นั่นคือช่องทั้ง 4 แต่ละช่องจะอยู่แต่ละมุม The Love Guru (2008)
That this country had turned the corner.และประเทศนี้จะดีขึ้น 24: Redemption (2008)
- There's a jewelry store on the corner.-มีร้านเครื่องประดับอยู่ตรงหัวมุ่มโน่น Marley & Me (2008)
Just stay away from sharp corners.ต้องอยู่ในส่วนมุมที่ดูดี The House Bunny (2008)
Men have travelled from all four... corners of this great country... to compete in feats of strength and agility.หน่ม ๆ เดินทางมาจาก สี่มุม ของ ประเทศนี้ มา แข่งขันกัน ด้วย เท้าที่แกร่ง และว่องไว Made of Honor (2008)
David, I'd like you to meet Jim Reston and Bob Zelnick, our two prospective corner men.เดวิท ผมอยากให้นายรู้จัก จิม รีสโตน กับ บ๊อบ ซีลนิก สองหนุ่มที่เราคาดหวังเอาไว้ Frost/Nixon (2008)
The Powers of the sea are spreading to every corner.พลังของทะเลแผ่ไปทั่วทุกที่แล้ว Ponyo (2008)
I feel sorry for him, and I think he'll be a lot easier to deal with if he doesn't feel cornered.ผมน่ะเห็นใจเขา มันคงจะง่ายกว่านี้เยอะเลย ถ้าเขาไม่ถูกต้อน Burn After Reading (2008)
Pull around the corner and we'll do it in the back.จอดรถแล้วทำข้างหลังกันมั้ย Burn After Reading (2008)
Can you just drop me off at a corner somewhere?...จอดรถให้ผมลงข้างทาง ตรงไหนก็ได้ Pilot (2008)
/which I established on the corner /of Sunset and La Cienega Boulevardsตั้งแต่ปี 1974 Bedtime Stories (2008)
Up there in the corner.ข้างบนนั้น.. ตรงหัวมุมไง. The Ruins (2008)
It's been pretty slow lately, but holiday season's around the corner, it should hopefully pick up.ช่วงนี้ไม่ค่อยยุ่งนะ แต่ว่าช่วงวันหยุด ใกล้จะมาถึงแล้ว คงจะวุ่นวายขึ้นหน่อย Pathology (2008)
Hey, we're gonna get a hot dog around the corner.เราต้องหาไส้กรอกตรงหัวมุมนะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I'm hoping it's right around the corner.ฉันหวังว่ามันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล้แล้ว The Art of the Deal (2008)
Come to the southwest corner of the first floor.เดินไปทางหัวมุมตะวันตกเฉียงใต้ ของชั้นหนึ่ง The Art of the Deal (2008)
And here's your corner office as requested.นี่คือมุมทำงานตามที่คุณอยากได้ Eagles and Angels (2008)
Meet me on the corner of santa monica and century west.พบฉันที่สี่แยกซานตาโมนิก้ากับเซนจูรี่เวสต์ Safe and Sound (2008)
On the corner of his desk near his computer.ตรงมุมโต๊ะ ใก้ลคอมพิวเตอร์ Safe and Sound (2008)
Who corner me in underground parking structures ...classified information.ที่มาดักรอผมที่ลานจอดรถใต้ดิน รู้ข้อมูลลับทางราชการนะ Blow Out (2008)
All the local businesses at the cornerร้านค้าบริเวณมุมถนน The Price (2008)
And every corner has got a chin ga lieder... tuna racing for pigsที่ไหนก็มีแต่พวกเด็กซิ่ง Fast & Furious (2009)
A fleet of trucks from every corner of the country brings in tons of grain, soy meal and protein-rich granules that will become tons of meat.ขบวนรถบรรทุกจากทั้งประเทศขนธัญญาหารนับตัน ถั่วเหลือง และโปรตีนอัดเม็ด ซึ่งจะกลายไปเป็นเนื้อหลายตัน Home (2009)
They are the cornerstone of the climatic balance on which we all depend.พวกมันสำคัญต่อสมดุลของสภาพอากาศ ที่พวกเราต้องพึ่งพา Home (2009)
The latest innovation from Browning, this self detonating cartridge... offers the widest and deadliest spray available... from a full tracking, cornering coordinates.นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก บราวนิ่งส์ บรรจุเชื้อเพลิงจุดระเบิดได้เอง... ทำให้เกิดความเสียหาย กระจายเป็นวงกว้าง Nและร้ายแรงที่สุด Gamer (2009)
You backed a wild dog into a corner.คุณหวังอะไรอยู่ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
You're so desperate to chalk up a win, you're cutting corners- is that it?คุณก็หมดหวังที่จะเป็นผู้ชนะ คุณทำสิ่งที่ง่ายที่สุดใช่ไหม? Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Just around the northeast corner.อยู่แถวๆมุมด้าน ตะวันออกเฉียงเหนือ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
I don't wanna go around the corner with you.ฉันไม่อยากไป ที่ไหนๆ ที่มีคุณอยู่ด้วย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The waiting area is around the corner.ที่นั่งคอยอยู่ที่มุมโน้น Dead Like Me: Life After Death (2009)
- Corner office.- ที่ทำงานตรงหัวมุมนะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
You don't have to stay at a hotel, I've got a place right around the corner.นายไม่ต้องคิดไปพักโรงแรมเลย ฉันมีที่พัก อยู่ทางด้านขวามือ ของหัวมุมถนนใกล้แค่นี้เอง Fighting (2009)
Up ahead, around this corner.ตรงไป แถวมุมนั้น Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cornerA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
cornerA cornered rat will bite a cat. [Proverb]
cornerA dreadful accident happened on the corner.
cornerAs if fleeing he left the vegetable aisle to the meat corner.
cornerAs we went around the corner, the lake came in sight.
cornerAs we went around the corner, the lake came into view.
cornerAt this corner there happened an accident that was to be remembered for years.
cornerAutumn is just around the corner.
cornerAutumn is just around the corner. It's about time the weather stared cooling off.
cornerBusiness recovery, which looks just around the corner, will be rapid and strong.
cornerChristmas is just around the corner.
cornerCome round the corner for coffee.
cornerComfort can spoil you. Once in a while, it can do you good to corner yourself (in a tight spot).
cornerCornering him in an argument is easy - like taking candy from a baby.
cornerCould we have a table in the corner?
cornerCovered with dust, the doll stood in the corner of the room.
cornerEach of us took hold of one end of the table and carried it to a corner of the room.
cornerEven a rabbit, if badgered into a corner, will fight back.
cornerEven while I was dithering it's like I was being backed further and further into a corner.
cornerHe disappeared into a dark corner at the back of the shop.
cornerHe is a person who never cuts corners.
cornerHe lives just around the corner.
cornerHe opens his eyes so widely they tear at the corners.
cornerHe scraped his car on the utility pole at the corner.
cornerHe turned the corner.
cornerHe turned to the left at the corner.
cornerHe was standing at the street corner.
cornerHe went round the corner at top speed.
cornerHe whipped around the corner.
cornerI am going to the theater on the corner.
cornerI bought this pen at the stationer's around the corner.
cornerI caught a glimpse of him as he turned the corner.
cornerI caught sight of her as she turned the corner.
cornerI'd like a room in the corner of the building.
corner"I don't think she's an opponent you can ignore like that ..." "That's right, they say a cornered rat bites back, don't they?"
cornerI had my car filled up at the service station at the corner.
cornerIn every hole and corner.
cornerIn this corner of the room I'd like to put a house-plant.
cornerI saw the old gentleman cross the street and enter a store on the corner.
cornerIt's at the corner.
cornerI turned the corner and caught sight of a newly opened restaurant.
cornerI watched the car disappearing slowly around the corner.
cornerJust around the corner.
cornerMajor Cold: It's the day of the year that the cold is most severe, but you could also say that Spring is just coming around the corner.
cornerMost accidents, after all, happen around the corner, not in the rainforest.
cornerMost accidents happen around the corner.
cornerNow Marina was a romantic, she had not yet fallen into that passive state of mind which accepts that one should find a corner to live, anywhere, and then arrange one's whole life around it.
cornerPlease set me down at the next corner.
cornerPlease turn left at the first corner.
cornerPoliticians are always telling us that better times are just around the corner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกต้อน[V] be cornered, See also: be driven, be herded, Syn. ไล่ต้อน, Example: ฝูงแกะกำลังถูกต้อนให้ขึ้นไปตามไหล่เขา, Thai definition: ถูกรุกไล่ให้ถอยไปเรื่อยๆ เพื่อให้จนมุม
ไล่ต้อน[V] drive, See also: round up, herd, corner, trap, Syn. ต้อน, Example: ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน, Thai definition: ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ
มุม[N] corner, See also: nook, Example: ถ้ามุมนั้นมืดเกินไปควรติดตั้งหลอดไฟแบบกลมด้วย เพื่อใช้ส่องดูหนังสือ, Count unit: มุม, Thai definition: ที่ตรงด้านยาวกับด้านกว้างมาบรรจบกัน
วางกับดัก[V] trap, See also: entrap, ensnare, snare, catch, enmesh, corner, Example: พวกมิจฉาชีพชอบวางกับดักล่อนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่นี่เป็นประจำ, Thai definition: วางแผนใช้กลลวงเพื่อหลอกล่อให้ตายใจ
ชายตาดู[V] look sideways, See also: look from the corner of the eyes, cast a sidelong glance at, Syn. ชายตาแล, Example: เธอชายตาดูผมอย่างไม่ค่อยใส่ใจเท่าใดนัก, Thai definition: ชำเลืองมอง, ดูทางหางตา
แง่[N] edge, See also: corner, border, Syn. ขอบ, สัน, Example: เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก, Thai definition: ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ
จนตรอก[V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี, Example: ถึงอย่างไรก็จะสู้จนกว่าจะจนตรอกนั่นแหล่ะ
จนแต้ม[V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: อย่าไปเซ้าซี้เขานักเลย ท่าทางเขาจะจนแต้มแล้วล่ะ
มุมถนน[N] corner, See also: street corner, Example: บ้านของเขาอยู่เยื้องมุมถนนไปหน่อย, Count unit: มุม
มุมมืด[N] dark corner, See also: secret/secluded place, hiding, night place, Syn. ที่เร้นลับ, Example: ทั้งสองคนแอบพบกันเสมอตามมุมมืดของสถานเริงรมย์, Count unit: มุม, Thai definition: สถานที่เร้นลับ, ที่ซึ่งไม่มีแสง
เสร็จ[V] be cornered, See also: be at bay, be checkmated, trap, Syn. จนมุม, Example: คราวนี้พวกเราต้องเสร็จมันแน่ๆ เพราะมันวางแผนมาดี, Thai definition: จนมุมหรือไม่มีทางต่อสู้
ม่ายเมียง[V] glance, See also: look from the corners of the eyes, take a peep at, Syn. ชำเลือง, ดูผาดๆ, เหล่ๆ, เมินๆ, เมียงๆ, Ant. จ้อง, Example: เธอม่ายเมียงเขาตลอดเวลา, Thai definition: ทำอาการเมินๆ เมียงๆ
ม่ายเมียง[V] glance, See also: look from the corners of the eyes, take a peep at, Syn. ชำเลือง, ดูผาดๆ, เหล่ๆ, เมินๆ, เมียงๆ, Ant. จ้อง, Example: เธอม่ายเมียงเขาตลอดเวลา, Thai definition: ทำอาการเมินๆ เมียงๆ
ต้อน[V] be cornered, Example: สองพ่อลูกถูกต้อนด้วยคำถามที่ทำให้จนมุม จนต้องยอมสารภาพ, Thai definition: ทำให้จนมุม, ทำให้ไม่มีทางสู้
ย่อมุม[V] reduce the size of an angle or corner, Example: รูปปั้นรองรับด้วยฐานไม้ที่ย่อมุมอีก 2 ชั้นซึ่งสร้างความเด่นสง่าให้กับรูปปั้นได้อย่างงดงามมาก, Thai definition: ทำให้มุมของผังพื้นหรือวัตถุ เช่น แท่น ฐาน เสา ลึกเข้าไปทางด้านในเป็นมุม 90 องศา
ชำเลือง[V] glance, See also: look sideways, look from the corner of the eye, Syn. ชายตา, ดูทางหางตา, เมียงมอง, มองเผินๆ, เหลือบตาดู, Example: ลูกชายชำเลืองพ่ออย่างไม่เข้าใจ
ชำเลืองตา[V] glance, See also: look sideways, look from the corner of the eye, Syn. เหลือบตาดู, ชายตาดู, มองหางตา, Example: เขาหยุดร้องเพลงและชำเลืองตาดูทุกคนแต่ไม่มีใครสนใจมองตอบ
ซอก[N] nook, See also: corner, niche, Syn. ช่อง, โพรง, ร่อง, รู, หลืบ, Example: หนูวิ่งเข้าไปในซอกประตู, Count unit: ซอก, Thai definition: ช่องทางที่แคบๆ
กว้านซื้อ[V] corner, See also: buy up, make a rush-purchase of, Syn. รวบ, Example: นักลงทุนกว้านซื้อหุ้นของบริษัททอผ้า
ก่อฤกษ์[V] lay the corner stone, See also: perform a construction ceremony at the beginning, Thai definition: ทำพิธีเริ่มก่อสร้าง
กักตุน[V] hoard, See also: corner, Syn. สะสม, Example: พ่อค้ากักตุนข้าวสาร, Thai definition: เก็บสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเก็งกำไร
จนมุม[V] corner, See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay, Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งจนมุมตำรวจไทย, Thai definition: ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
จวนตัว[V] be cornered, See also: be at bay, Syn. คับขัน, Example: ถึงอย่างไรถ้าจวนตัวจริงๆ เขาก็คงต้องตัดใจขายบ้านหลังนี้ไป, Thai definition: เข้าที่คับขัน, เข้าที่จำเป็น
ทุกซอกทุกมุม[ADV] everywhere, See also: every nook and cranny, every nook and corner, in every place, here and there, all over, al, Syn. ทุกที่, Example: เราเที่ยวตามหาเด็กน้อยไปจนทั่วทุกซอกทุกมุม
ทุกหัวระแหง[ADV] everywhere, See also: every corner of the earth, every inch, every place, all over, Syn. ทุกที่, ทุกหนทุกแห่ง, ทุกหย่อมหญ้า, Example: น้ำท่วมใหญ่ปีนี้มีผู้คนลำบากยากแค้นกันถ้วนทั่วทุกระแหง
นพกะ[N] new corner, See also: one who is young, new or recently admitted, Syn. ผู้ใหม่, Notes: (บาลี)
เมียง[V] peep, See also: peek, look at the corner of the eye, Syn. เมียงมอง, Example: อาการของเขาดูหงุดหงิดงุ่นง่านมากขึ้นจากนั้นก็เดินไปเมียงๆ มองๆ
เมียงมอง[V] peep, See also: peek, look at from the corner of the eye, Syn. เมียง, เมียงๆ มองๆ, Example: เธอเมียงมองดูเขาจากข้างหลังม่าน
หัวมุม[N] corner, Syn. มุม, Example: ร้านค้าที่อยู่ตรงหัวมุมขายของดีทุกวัน
หัวมุมถนน[N] corner, Example: เสียงจุดประทัดดังมาจากหัวมุมถนน, Thai definition: ปลายสุดของถนนที่มีลักษณะเป็นมุม
หัวเลี้ยว[N] turn (in the road), See also: bend in the road, corner, curve, Example: บริเวณหัวเลี้ยวแห่งนี้อันตรายมาก, Thai definition: ทางตอนที่จะเลี้ยว
หูช้าง[N] board cut to a right angle to fit into corners, See also: right-angled piece of wood, wood gusset, Count unit: อัน, Thai definition: แผ่นกระดานทำเป็นรูปฉากสำหรับติดกับมุมสิ่งของ
ร่อง[N] nook, See also: corner, niche, hole, cubbyhole, cavity, cave, Syn. ช่อง, รู, Count unit: ร่อง, Thai definition: รอยลึกเป็นช่องทางไปตามยาว, สันดินระหว่างท้องร่องสำหรับเพาะปลูก
เก็บตุน[V] hoard, See also: corner, store, keep, uphold, Syn. กักตุน, Example: พ่อค้าเก็บตุนสินค้าเพื่อเกร็งกำไร, Thai definition: เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลนหรือหวังกำไรในการค้า
เข[N] a kind of tree, See also: Maclura eochinchinensis (Lour.), Corner in Moraceae Family, Syn. กะแล, ต้นเข, แกแล, Example: สีเหลืองของไหมได้มาจากแก่นของเข, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner ในวงศ์ Moraceae ขึ้นในป่าดิบ ต้นมีหนาม แก่นเหลืองใช้ย้อมผ้าและทำยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang tā) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
หัวมุม[n.] (hūamum) EN: corner   FR: coin [m]
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner   
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners   
จนมุม[v.] (jon mum) EN: corner ; be in a tight corner   
จนแต้ม[v.] (jontaēm) EN: be cornered   FR: acculer
จนตรอก[v.] (jontrøk) EN: be cornered   
กักตุน[v.] (kaktun) EN: hoard for speculation ; corner   
การเตะจากมุม[n. exp.] (kān te jāk mum) EN: corner kick   FR: corner [m] (anglic.)
คุมตลาด[v. exp.] (khum talāt) EN: corner the market   
ใกล้ ๆ หัวมุม[X] (klai-klai hūamum) EN: just around the corner   
กว้านซื้อ[v.] (kwān seū) EN: corner ; buy up ; make a rush-purchase of   FR: acheter en masse
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: angle ; corner ; edge ; ridge   FR: angle [m] ; coin [m] ; côté [m] ; facette [f]
เลี้ยวมุม[v. exp.] (līo mum) EN: turn at the corner ; turn the corner   FR: tourner au coin
มุม[n.] (mum) EN: corner ; nook ; angle   FR: coin [m] ; encoignure [f] ; angle [m]
มุมกำแพง[n. exp.] (mum kamphaēng) EN: corner of a wall   
มุมมืด[n. exp.] (mum meūt) EN: dark corner   
มุมถนน[X] (mum thanon) EN: corner ; street corner   FR: coin (de la rue) [m]
แง่[n.] (ngaē) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance   FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
สะแล [n.] (salaē) EN: salaer ; Broussonetia kurreii Corner   
สามเส้า[adj.] (sāmsao) EN: tripartite ; three-cornered ; trilateral   FR: triparti ; tripartite ; trilatéral
สารทิศ[n.] (sārathit) EN: all directions ; every direction ; all corners of the globe   
ซอก[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge   FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate   FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ธงมุม[n. exp.] (thong mum) EN: corner flag   
ทุกหัวระแหง[n.] (thuk hūarahaēng) EN: every place ; every inch (of the ground) ; every corner of the earth   FR: chaque endroit ; chaque centimètre carré
ต้อนเข้ามุม[v. exp.] (tøn khao mum) EN: corner ; drive into a corner   
ตุน[v.] (tun) EN: store ; hoard ; corner ; put aside   FR: amasser ; stocker
อยู่ใกล้ ๆ กับ ...[X] (yū klai klai kap ...) EN: very close to ... ; around the corner from ...   FR: tout près de ... ; se situer tout près de ... ; être aux abords de ...

CMU English Pronouncing Dictionary
CORNER    K AO1 R N ER0
CORNERS    K AO1 R N ER0 Z
CORNERED    K AO1 R N ER0 D
CORNERING    K AO1 R N ER0 IH0 NG
CORNERBACK    K AO1 R N ER0 B AE2 K
CORNERSTONE    K AO1 R N ER0 S T OW2 N
CORNERSTONES    K AO1 R N ER0 S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corner    (v) (k oo1 n @ r)
corners    (v) (k oo1 n @ z)
cornered    (v) (k oo1 n @ d)
cornering    (v) (k oo1 n @ r i ng)
corner-kick    (n) - (k oo1 n @ - k i k)
cornerstone    (n) (k oo1 n @ s t ou n)
corner-kicks    (n) - (k oo1 n @ - k i k s)
cornerstones    (n) (k oo1 n @ s t ou n z)
three-cornered    (j) - (th r ii1 - k oo1 n @ d)
hole-and-corner    (j) -- (h ou2 l - n - k oo1 n @ r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อนให้จนมุม English: to corner

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
über den Berg kommen [übtr.]to turn the corner [fig.] [Add to Longdo]
Bettzipfel {m} | nach dem Bettzipfel schielen [ugs.]corner of the bed cover | to be longing for one's bed [Add to Longdo]
Eckball {m} [sport] | einen Eckball tretencorner kick; corner throw | to take a corner [Add to Longdo]
Eckbank {f}corner seat [Add to Longdo]
Ecke {f}; Winkel {m}; Zipfel {m} | Ecken {pl} | um die Ecke biegencorner | corners | to turn the corner [Add to Longdo]
Eckenabschnitt {m} bei Lochkartencard corner [Add to Longdo]
Eckenabschnitt {m} der Lochkartecorner cut [Add to Longdo]
Eckkanal {m}corner duct [Add to Longdo]
Eckpfeiler {m}corner pillar [Add to Longdo]
Eckplatz {m}corner seat [Add to Longdo]
Eckpunkt {m}corner mark [Add to Longdo]
Eckstoß {m} [sport]corner kick [Add to Longdo]
Grundstein {m} | Grundsteine {pl}cornerstone | cornerstones [Add to Longdo]
Klemme {f}; Schwulität {f} | in der Klemme sitzen; in Schwulitäten sein | in der Klemme | in der Klemme sitzen | in der Klemme sein (sitzen) | in der Klemme sitzen | in der Klemme sitzenspot | to be in a spot | in deep water | to be in a tight squeeze | to be in a fix | to be in the tight corner | to be up a gum tree [Add to Longdo]
unübersichtliche Kurve {f}blind corner [Add to Longdo]
Meilenstein {m}cornerstone [Add to Longdo]
Mundwinkel {m}corner of one's mouth [Add to Longdo]
Schmollwinkel {m}sulking corner [Add to Longdo]
Sitzecke {f}sitting area; corner seating unit [Add to Longdo]
Tante-Emma-Laden {m} [ugs.]small corner shop [Add to Longdo]
diagonal gegenübercatercorner [Add to Longdo]
einlenkento corner [Add to Longdo]
trieb in die Engecornered [Add to Longdo]
in die Enge treibendcornering [Add to Longdo]
um {prp; +Akkusativ} | um die Ecke | ums (= um das) Haus gehen | mit Steinen um sich werfen | Tag um Tag; Tag für Tag | um 5 mm zu lang seinround; around | round the corner | to walk around the house | to throw stones around | day after day | to be 5 mm too long [Add to Longdo]
Lassen Sie mich an der Ecke aussteigen.Drop me at the corner. [Add to Longdo]
Kurvenfahrverhalten {n}cornering ability; stability [Am.] [Add to Longdo]
Kurvenquietschen {n}cornering squeal [Add to Longdo]
Kurvenstabilität {f}cornering stability [Add to Longdo]
Kurvensteifigkeit {f}cornering power [Add to Longdo]
Quersteifigkeit {f}cornering stiffness [Add to Longdo]
Seitenführungskraft {m}cornering force [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei [Add to Longdo]
インコーナー[, inko-na-] (n) (abbr) inside corner [Add to Longdo]
カカリ[, kakari] (n) attack (esp. a corner approach in the game of go) [Add to Longdo]
カレーコーナー[, kare-ko-na-] (n) curry corner [Add to Longdo]
コーナー(P);コーナ[, ko-na-(P); ko-na] (n) corner; (P) [Add to Longdo]
コーナーカップボード[, ko-na-kappubo-do] (n) corner cupboard [Add to Longdo]
コーナーキック[, ko-na-kikku] (n) corner kick (soccer) [Add to Longdo]
コーナーキャビネット[, ko-na-kyabinetto] (n) corner cabinet [Add to Longdo]
コーナースロー[, ko-na-suro-] (n) corner throw [Add to Longdo]
コーナートップ[, ko-na-toppu] (n) corner top [Add to Longdo]
コーナーワーク[, ko-na-wa-ku] (n) corner work [Add to Longdo]
コーナリング[, ko-naringu] (n) cornering; (P) [Add to Longdo]
コーナリングランプ[, ko-naringuranpu] (n) cornering lamp [Add to Longdo]
ビューティーコーナー[, byu-tei-ko-na-] (n) beauty corner [Add to Longdo]
ホットコーナー[, hottoko-na-] (n) hot corner (baseball) [Add to Longdo]
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply) [Add to Longdo]
一角[いっかく(P);イッカク, ikkaku (P); ikkaku] (n) (1) (いっかく only) corner; section; point; (2) (いっかく only) one horn; (3) (uk) narwhal (Monodon monoceros); (P) [Add to Longdo]
一隅[いちぐう(P);ひとすみ, ichiguu (P); hitosumi] (n) corner; nook; (P) [Add to Longdo]
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] (n) {comp} bottom right corner [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] (n) {comp} top right corner [Add to Longdo]
下右[したみぎ, shitamigi] (n) lower right (corner) [Add to Longdo]
下左[したひだり, shitahidari] (n) lower left (corner) [Add to Longdo]
外角[がいかく, gaikaku] (n) outside corner; external angle; (P) [Add to Longdo]
街角(P);町角(P)[まちかど, machikado] (n) street corner; (P) [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n) (1) corner (e.g. desk, pavement); (2) edge; (P) [Add to Longdo]
角を取る[かどをとる, kadowotoru] (exp,v5r) to round off the corners [Add to Longdo]
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (1) (N)-cornered polygon, incl. triangle; (2) (esp. かくけい) Japanese rectangular envelope (opening on the short dimension; numbered 0-8, A3, A4, each with different sizes) [Add to Longdo]
角地[かどち, kadochi] (n) corner lot [Add to Longdo]
角店[かどみせ, kadomise] (n) corner store [Add to Longdo]
角部屋[かどべや, kadobeya] (n) corner room [Add to Longdo]
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk [Add to Longdo]
株買い占め[かぶがいしめ, kabugaishime] (exp,n) (See 買い占め・かいしめ) cornering the market; stock cornering; a corner [Add to Longdo]
岩角[いわかど, iwakado] (n) edge or corner of a stone [Add to Longdo]
基石[きせき, kiseki] (n) cornerstone; foundation stone [Add to Longdo]
起工式[きこうしき, kikoushiki] (n) groundbreaking or cornerstone-laying ceremony [Add to Longdo]
喫煙コーナー[きつえんコーナー, kitsuen ko-na-] (n) smoking corner [Add to Longdo]
喫煙所[きつえんしょ;きつえんじょ, kitsuensho ; kitsuenjo] (n) smoking area (corner) [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
窮鼠[きゅうそ, kyuuso] (n) cornered rat or mouse [Add to Longdo]
窮鼠噛猫[きゅうそごうびょう, kyuusogoubyou] (exp) A cornered rat will bite the cat; One who is cornered will fight like a devil [Add to Longdo]
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
窮鳥[きゅうちょう, kyuuchou] (n) cornered bird [Add to Longdo]
窮追[きゅうつい, kyuutsui] (n,vs) cornered; driven to the wall [Add to Longdo]
曲がり角(P);曲がりかど(P);曲り角[まがりかど, magarikado] (n) (1) street corner; road turn; bend in the road; (2) turning point; watershed; (P) [Add to Longdo]
曲がり目;曲り目[まがりめ, magarime] (n) corner; turn; bend in the road; curve; turning point [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凯达格兰[Kǎi dá gé lán, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
凯达格兰族[Kǎi dá gé lán zú, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
[wěn, ㄨㄣˇ, ] the corners of the mouth; the lips [Add to Longdo]
[liě, ㄌㄧㄝˇ, ] draw back corners of mouth [Add to Longdo]
嘴角[zuǐ jiǎo, ㄗㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, ] corner; edge of sb's mouth; lips [Add to Longdo]
四角号码[sì jiǎo hào mǎ, ㄙˋ ㄐㄧㄠˇ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] four corner code (input method for Chinese characters) [Add to Longdo]
囤积[tún jī, ㄊㄨㄣˊ ㄐㄧ, / ] to stock up; to lay in supplies; to hoard (for speculation); to corner the market in sth [Add to Longdo]
基石[jī shí, ㄐㄧ ㄕˊ, ] cornerstone [Add to Longdo]
奠基石[diàn jī shí, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄕˊ, ] a foundation stone; a cornerstone [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] northeastern corner of a room [Add to Longdo]
拐弯[guǎi wān, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ, / ] to go round a curve; to turn a corner; fig. a new direction [Add to Longdo]
拐弯儿[guǎi wān r, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄖ˙, / ] erhua variant of 拐彎|拐弯, to go round a curve; to turn a corner; fig. a new direction [Add to Longdo]
拐角[guǎi jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄐㄧㄠˇ, ] to turn a corner [Add to Longdo]
斜对[xié duì, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] catty-corner; to be diagonally opposite to [Add to Longdo]
[gā, ㄍㄚ, ] see 旮旯, corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
旮旯[gā lá, ㄍㄚ ㄌㄚˊ, ] corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
旮旯儿[gā lá r, ㄍㄚ ㄌㄚˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 旮旯, corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
[lá, ㄌㄚˊ, ] see 旮旯, corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] variant of 稜|棱, corner; square beam; edge; arris (curve formed by two surfaces meeting at an edge); see 楞迦 Sri Lanka [Add to Longdo]
死角[sǐ jiǎo, ㄙˇ ㄐㄧㄠˇ, ] blind corner [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] three-cornered stove [Add to Longdo]
甩尾[shuǎi wěi, ㄕㄨㄞˇ ㄨㄟˇ, ] drift (cornering technique in car racing, lit. to throw the tail) [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, / ] corner of the eye; canthus; eye socket [Add to Longdo]
眼梢[yǎn shāo, ㄧㄢˇ ㄕㄠ, ] corner of eye near temple [Add to Longdo]
[yá, ㄧㄚˊ, ] corner of the eye; to stare [Add to Longdo]
睥睨[bì nì, ㄅㄧˋ ㄋㄧˋ, ] to look disdainfully out of the corner of one's eye [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, / ] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] corner; square beam [Add to Longdo]
棱角[léng jiǎo, ㄌㄥˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] edge and corner; protrusion; sharpness (of a protrusion); craggy; ridge corner [Add to Longdo]
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] dark; deep; southeast corner of room [Add to Longdo]
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ, ] chair designed to fit in corner of a room [Add to Longdo]
角楼[jiǎo lóu, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄡˊ, / ] corner (between walls) [Add to Longdo]
角球[jiǎo qiú, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄡˊ, ] corner kick (in soccer); free strike in hockey [Add to Longdo]
角砧[jiǎo zhēn, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄣ, ] beck iron (corner of anvil) [Add to Longdo]
角落[jiǎo luò, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄛˋ, ] nook; corner [Add to Longdo]
角门[jiǎo mén, ㄐㄧㄠˇ ㄇㄣˊ, / ] corner gate [Add to Longdo]
走投无路[zǒu tóu wú lù, ㄗㄡˇ ㄊㄡˊ ˊ ㄌㄨˋ, / ] to have no way out; to come to a dead end; to be painted into a corner [Add to Longdo]
转角[zhuǎn jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] bend in a street; corner; to turn a corner [Add to Longdo]
[zōu, ㄗㄡ, ] corner; foot of mountain [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] corner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corner \Cor"ner\ (k?r"n?r), n. [OF. corniere, cornier, LL.
   cornerium, corneria, fr. L. cornu horn, end, point. See
   {Horn}.]
   1. The point where two converging lines meet; an angle,
    either external or internal.
    [1913 Webster]
 
   2. The space in the angle between converging lines or walls
    which meet in a point; as, the chimney corner.
    [1913 Webster]
 
   3. An edge or extremity; the part farthest from the center;
    hence, any quarter or part.
    [1913 Webster]
 
       From the four corners of the earth they come.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A secret or secluded place; a remote or out of the way
    place; a nook.
    [1913 Webster]
 
       This thing was not done in a corner. --Acts xxvi.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   5. Direction; quarter.
    [1913 Webster]
 
       Sits the wind in that corner!     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The state of things produced by a combination of persons,
    who buy up the whole or the available part of any stock or
    species of property, which compels those who need such
    stock or property to buy of them at their own price; as, a
    corner in a railway stock. [Broker's Cant]
    [1913 Webster]
 
   {Corner stone}, the stone which lies at the corner of two
    walls, and unites them; the principal stone; especially,
    the stone which forms the corner of the foundation of an
    edifice; hence, that which is fundamental importance or
    indispensable. "A prince who regarded uniformity of faith
    as the corner stone of his government." --Prescott.
 
   {Corner tooth}, one of the four teeth which come in a horse's
    mouth at the age of four years and a half, one on each
    side of the upper and of the lower jaw, between the middle
    teeth and the tushes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corner \Cor"ner\, n. (Association Football) [More fully {corner
   kick}.]
   A free kick from close to the nearest corner flag post,
   allowed to the opposite side when a player has sent the ball
   behind his own goal line.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corner \Cor"ner\, v. t. [imp. & p. p. {Cornered} (-n?rd); p. pr.
   & vb. n. {Cornering}.]
   1. To drive into a corner.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive into a position of great difficulty or hopeless
    embarrassment; as, to corner a person in argument.
    [1913 Webster]
 
   3. To get command of (a stock, commodity, etc.), so as to be
    able to put one's own price on it; as, to corner the
    shares of a railroad stock; to corner petroleum.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top