ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*concomitant*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: concomitant, -concomitant-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concomitant(adj) ที่เกิดขึ้นด้วยกัน, Syn. accompanying, coactive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concomitant(คอนคอม'มิเทินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, ซึ่งเป็นคู่กัน. n. สิ่งที่มาพร้อมกัน, คุณลักษณะที่เกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. concurrent

English-Thai: Nontri Dictionary
concomitant(adj) คู่กัน, มาพร้อมกัน, ไปด้วยกัน, เกิดขึ้นพร้อมกัน
concomitant(n) สิ่งที่เกิดพร้อมกัน, สิ่งที่ไปด้วยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paralytic strabismus; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitantตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, concomitantอาการเกิดร่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, muscular; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, noncomitant; strabismus, incomitant; strabismus, nonconcomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, nonconcomitant; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, nonparalytic; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, muscularตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, paralytic; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitantตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, concomitant; strabismus, comitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscular strabismus; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
comitant strabismus; strabismus, concomitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concomitant๑. -ดำเนินร่วม๒. (จักษุ.) -กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concomitant strabismus; strabismus, comitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concomitant symptomอาการเกิดร่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incomitant strabismus; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
noncomitant strabismus; strabismus, incomitant; strabismus, nonconcomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonconcomitant strabismus; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonparalytic strabismus; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, muscularตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It couldn'tjust be that he had a breakdown with a concomitant memory lapse?นั่นอาจไม่ใช่เพราะ เกิดการวูบ พร้อมกับสูญเสียความจำบางส่วน หรือไม่ ? Squeeze (1993)
We must work concomitantly!เราต้องทำงานเป็นทีม Saw VI (2009)
We must work concomitantly to succeed!เาตัองทำงานเป็นทีมถึงจะสำเร็จ Saw VI (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
concomitant
concomitant
concomitantly
concomitantly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concomitant
concomitants

WordNet (3.0)
accompaniment(n) an event or situation that happens at the same time as or in connection with another, Syn. concomitant, co-occurrence, attendant
attendant(adj) following or accompanying as a consequence, Syn. concomitant, sequent, consequent, ensuant, accompanying, resultant, incidental

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Concomitant

n. One who, or that which, accompanies, or is collaterally connected with another; a companion; an associate; an accompaniment. [ 1913 Webster ]

Reproach is a concomitant to greatness. Addison. [ 1913 Webster ]

The other concomitant of ingratitude is hardheartedness. South. [ 1913 Webster ]

Concomitant

a. [ F., fr. L. con- + comitari to accompany, comes companion. See Count a nobleman. ] Accompanying; conjoined; attending. [ 1913 Webster ]

It has pleased our wise Creator to annex to several objects, as also to several of our thoughts, a concomitant pleasure. Locke. [ 1913 Webster ]

Concomitantly

adv. In company with others; unitedly; concurrently. Bp. pearson. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleiterscheinung { f }concomitant phenomenon; concomitant [Add to Longdo]
Begleitumstand { m }; Nebenumstand { m } | Begleitumstände { pl }; Nebenumstände { pl }concomitant; concomitant circumstance | concomitant circumstancea; concomitants [Add to Longdo]
begleitend { adv }concomitantly [Add to Longdo]
konkomitierend; begleitend; gleichzeitig { adj }concomitant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
付随;附随[ふずい, fuzui] (n, vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending #9,274 [Add to Longdo]
付随現象[ふずいげんしょう, fuzuigenshou] (n) side effect; concomitant [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top