ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*charity*

CH EH1 R IH0 T IY0   
156 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: charity, -charity-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
charity (n ) จิตกุศล การกุศล ความใจบุญ ความรักอันบริสุทธิ์
See also: S. Love,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charity[N] การทำการกุศล, See also: การกุศล, การทำบุญสุนทาน
charity[N] ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน, Syn. brotherly love, leniency
charity[N] เงินบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. donation, alms
charity[N] มูลนิธิ, See also: กิจการกุศล, งานบุญ, งานกุศล, Syn. charitable institution, fund, foundation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence

English-Thai: Nontri Dictionary
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
charityการกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charityการกุศล [เศรษฐศาสตร์]
Charityการให้ทาน (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Charity laws and legislationกฎหมายการบริจาค [TU Subject Heading]
Charity organizationการให้ทาน [TU Subject Heading]
Charityค่าการกุศล [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's obvious you want to be kind, but why do you choose me for your charity?เห็นชัดว่าคุณอยากแสดงเมตตา เเต่ทําไมถึงเลือกมาสงเคราะห์ฉันล่ะคะ Rebecca (1940)
But if you think I just asked you out of kindness or charity, you can leave the car now and find your own way home.เเต่ถ้าคุณคิดว่าผมชวนคุณมา เพราะอยากจะเอาบุญล่ะก็ คุณลงจากรถเเละหาทางกลับบ้านเองเเล้วกัน Rebecca (1940)
Garnet. That's charity, Em.การ์เน็ท เหมือนกันการทำทานนะแอม Return to Oz (1985)
She's my sister. It's family, not charity.เธอเป็นน้องสาวฉัน ช่วยครอบครัวไม่ใช่การให้ทาน Return to Oz (1985)
She'll give two aids charity concerts at the Fontainebleau Hilton.เพื่อแสดงคอนเสิร์ตต้านเอดส์ 2 รอบที่ ฟอนเท่นบลูว์ ฮิลตัน The Bodyguard (1992)
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ... Pulp Fiction (1994)
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ... Pulp Fiction (1994)
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขาและการค้นหาของเด็กที่หายไป Pulp Fiction (1994)
He made deals with book clubs, charity groups.เขาทำข้อตกลงกับชมรมหนังสือกลุ่มการกุศล The Shawshank Redemption (1994)
- Big charity to-do up Portland way.- องค์กรการกุศลขนาดใหญ่ที่ต้องทำขึ้นทางพอร์ตแลนด์ The Shawshank Redemption (1994)
We don't take no charity from nobody, 'specially from no Indians.เราไม่รับของบริจาคจากใคร โดยเฉพาะจากพวกอินเดียน The Education of Little Tree (1997)
I don't know why I took you in after your mother and father died but it wasn't out of charity.ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันพาเธอมาหลังจากพ่อแม่ของเธอตาย... . .... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
She also designed a line of faux fur panties... for her sorority's charity project.เธอยังออกแบบกางเกงใน เพื่อสมาคมการกุศลของเธออีก Legally Blonde (2001)
Some sort of a cheerleading charity, like, be-a-waitress-for-a-night sort of thing?เชียร์ลีดเดอร์กลายมาเป็นเด็กเสริฟตอนกลางคืนไปแล้วหรือ? Hothead (2001)
Yes it is, except for the cheerleading and charity parts.ยกเว้นเสียก็แต่ตอนนี้ฉันไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์แล้ว Hothead (2001)
- That money should go to charity.- เงินนั่นควรเอาเข้าการกุศล โธ่ Bringing Down the House (2003)
I only took her out of charity.ฉันเอามาทำงานก็เพราะสงสาร Girl with a Pearl Earring (2003)
Hospitals were his favorite charity-- especially making sure nurses and orderlies were compensated for their hard work.Hospitals were his favorite charity-- especially making sure nurses and orderlies were compensated for their hard work. The O.C. (2003)
It's good for charity.ได้กุศลดีนะ The O.C. (2003)
"'Removing the head or destroying the brain." Incredible.' '... to have a top band with us, talking about their work for the charity Zombaid... '"หยุดนะไอ้หนู ยกมือขึ้น" ผมก็ยืนตรงนั้นแหละ นิ่งไปเลย Shaun of the Dead (2004)
It definitely is charity. At least you admit that.เป็นการกุศลแน่นอน ก็ขนาดนายยังยอมรับ Primer (2004)
You've got the $400 billion... you've gone the charity route, you have this perfect 100-room mansion... with matching his and her yachts and helicopter pads.เอาเงินไปลงการกุศล มีแมนชั่นหรู 100 ห้อง พร้อมเรือยอชท์กับลานจอดเฮลิคอปเตอร์ Primer (2004)
Hello? Memo to Bigweld: We're not a charity.มันเป็นตำนานไปหมดแล้ว เราไม่ได้ทำมูลนิธินะ Robots (2005)
I want you to know... that I'm not in the habit of accepting charity from strangers.คุณเข้าใจผมผิดแน่เลย คุณแดร์โรว์ เดี๋ยวก่อน ผมไม่ใช่คนแบบที่คุณคิดหรอก King Kong (2005)
That and her African women's charity.ทั้งบ้านนั่น และก็มูลนิธิสตรีแอฟริกันด้วย The Constant Gardener (2005)
You think I run a charity or something?คิดว่า ฉันทำการกุศลรึไงกัน? Innocent Steps (2005)
All the charity work, the environmental progress his company was making...ทั้งงานการกุศล งานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเขาดูแล Allen (2005)
Charity event. Vatican City.พิธีที่นครวาติกัน Mission: Impossible III (2006)
Which means you were at that school by the grace of someone else's charity, hence the chip on your shoulder.คุณมีโอกาสเล่าเรียนด้วยความเมตตา... ...ของใครบางคนที่ส่งเสียคุณ ทำให้คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์ Casino Royale (2006)
And what would prompt such an act of charity?แล้วเกิดสงสารมันขึ้นมาทำไม.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- Yes. A massage that I won at a charity raffle. - [Man] Shut up.ใช่ การนวดตัวที่ฉันได้บัตรมาจากลอตเตอรี่การกุศล หุบปาก! Just My Luck (2006)
The estate goes to the charity if he drops out.ทรัพย์สมบัติจะถูกนำไปบริจาค ถ้าเขาหยุดเรียน A Millionaire's First Love (2006)
I could've won today even without your charity.ชั้นไม่สามารถชนะวันนี้ได้ ถ้าปราศจากความใจกว้างของนาย. Almost Love (2006)
We're not charity cases. I have so much to say, but...พวกเราไม่ใช่กล่องรับบริจาคนะ ฉันมีอะไรจะด่าอีก แต่... 200 Pounds Beauty (2006)
And him? Is he a charity case from Shilim Avenue?นี่อะไรเนี่ย นายมาจากถนน ชิลลิม เหรอ? No Regret (2006)
AND THE PROCEEDS WERE GIVEN TO CHARITY.และเงินที่ประมูลถูกมอบให้กับมูลนิธิทั้งหมด Family/Affair (2007)
YEAH, BUT IT'S ALL FOR CHARITY,ใช่ แต่ทั้งหมดก็เพื่อการกุศล Betty's Wait Problem (2007)
They're counting money raised for Mr. Kirk's aid organization from a charity.- ใครน้องแก นั่นเงินบริจาคสำหรับ องค์กรช่วยเหลือของคุณเคิร์ก Chuck Versus the Crown Vic (2007)
They're in town with a bunch of Taiwanese government and muckety-mucks for a charity thing in L.A.พวกท่านกับรัฐบาลไต้หวัน... มาร่วมงานการกุศลที่แอลเอน่ะ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
If I lose it, it goes to charity. So here's to losing. -Cheers.ถึงเสียก็เข้าการกุศลดื่มให้มันเสียๆ ไปเลย Chuck Versus the Crown Vic (2007)
They're using the charity as a front to launder counterfeit money.พวกนี่ใช้งานการกุศลเป็นฉากหน้า ของการฟอกเงินปลอม Chuck Versus the Crown Vic (2007)
BLAIR WALDORF WILL ANNOUCHARITYแบลร์ วอลดอร์ฟ จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินงาน Poison Ivy (2007)
Okay, well, when you're donewith your charity work, why don't you come find me?โอเค งั้น ถ้าเธอเสร็จ \ งานการกุศล แล้ว ก็ตามฉันมาแล้วกันนะ Bad News Blair (2007)
I'm gonna donate my badge to charity.I'm gonna donate my badge to charity65 Million Years Off (2007)
I got suckered into going to this charity event at a club in Soho.ฉันถูกหลอกให้มา งานการกุศลที่คลับโซโฮ Captivity (2007)
Have charity towards the world, my pet... Yes, yes, I know, my love--เราจะสร้างกุศลให้แก่โลกนี้กันเถอะนะ ใช่ ใช่ ฉันรู้ ที่รัก-- Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
It's too late for charity now.มันช้าไปสำหรับเรื่องเงินบริจาค Dead Silence (2007)
He initiated the Madrasa charity investigation... that, uh, brought in forty-four...เขาเป็นคนเริ่มสืบสวน_BAR_ เรื่องกองทุนมาดราซา จนพบว่ามีการแอบหาทุน_BAR_ Rendition (2007)
'Cause I don't wanna get married as charity... that hurts!เพราะฉันไม่อยากแต่งงานด้วยความสงสาร โอ๊ย! เจ็บจี๊ด We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
A bank is not a charity.อะไรนะ Burning House of Love (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charityPrivate charity is only a drop in the bucket.
charityCharity begins at home. [Proverb]
charityThey accredit him with the secret charity.
charityThe artists pledged to contribute all his property to charity.
charityThe charity is named after a man who gave away some two billion yen.
charityHe would not give away his money for charity's sake.
charityThe opera singer held a charity concert of his own accord.
charityShe gave clothes to the gypsies out of charity.
charityHe gave away all his money to charity.
charityThe generous dentist contributed some two billion yen to charity.
charityI don't need any bit of your charity.
charityHe contributed a lot of money to the charity.
charityShe cared for the children out of charity.
charityShe refused to accept charity.
charityThey are living on charity.
charityA generous man contributed some two billion yen to charity.
charityShe became Mother Teresa years later when she founded the Missionaries of Charity.
charityShe led a group of nuns called the Missionaries of Charity.
charityThey started a drive to raise a charity fund.
charityPerform an act of charity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุศลจิต[N] charity, Ant. อกุศลจิต, Example: หากเรารู้ปัจจัยที่จะเจริญกุศล กุศลจิตก็จะเกิดบ่อยขึ้น, Thai definition: ความเมตตากรุณา เป็นท่าทีหรือความรู้สึกที่มีต่อผู้กำลังได้รับทุกข์หรือประสบเคราะห์กรรม
การให้ทาน[N] giving alms, See also: giving in charity, Syn. การทำบุญ, การสงเคราะห์, Example: ไม่มีการให้ทานใดมีอานิสงส์เลิศยิ่งกว่าการให้ธรรมะเป็นทาน, Thai definition: การมอบทานให้แก่ผู้ขอ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม[N] the harry durance foundation for education in Thailand, See also: foundation/charity/philanthropy for education, Syn. องค์กรการศึกษา
สาธารณกุศล[N] public charity, Example: ใครๆ ก็รู้ว่าเขาชอบทำงานให้กับสาธารณกุศล โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนแม้แต่นิดเดียว, Thai definition: สิ่งที่ดีที่ชอบซึ่งเกี่ยวกับประชาชนหรือส่วนรวม
โดยเสด็จพระราชกุศล[ADV] contribute to a charity fund started by the king, Example: ฉันถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
ทาน[N] alms, See also: gift, donation, charity, Syn. การให้, การบริจาค, การแจก, Example: การให้ทานไม่เคยทำให้ใครจน, Thai definition: สิ่งที่ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บอกบุญ[V] solicit for charity, See also: solicit contributions, Example: ผมมาบอกบุญทุกท่านเพื่อสร้างโบสถ์ให้วัดของหมู่บ้านเรา, Thai definition: บอกชักชวนให้ทำบุญ เช่น ในการสร้างโบสถ์ทอดกฐินเป็นต้น
การทำบุญทำทาน[N] charity, See also: making merits and virtue, benevolence, Syn. การทำบุญกุศล, การทำบุญ, การทำทาน, การทำบุญทำกุศล, การทำบุญสุนทาน, Ant. การทำบาป, Example: การทำบุญทำทานสามารถทำได้ทุกคนไม่ว่าคนรวยหรือคนจน
การกุศล[N] charity, See also: merit, Syn. การบุญ, Example: โปรดบริจาคสิ่งของเพื่อการกุศล
ความชอบ[N] goodness, See also: charity, beneficence, Syn. ความดี, คุณงามความดี, ความดีความชอบ, Ant. ความชั่ว, ความเลวร้าย, Example: ทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทุกนายจะได้รับความชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit contributions ; solicit for charity   
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
โดยเสด็จพระราชกุศล[v. exp.] (dōisadet phrarāchakuson) EN: contribute to a charity fund started by the king   
การให้ทาน[n. exp.] (kān hai thān) EN: giving alms ; giving in charity   
การทำบุญทำทาน[n. exp.] (kān thambun tham thān) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence   
มูลนิธิสัตว์[n. exp.] (mūnlanithi sat) EN: animal charity   FR: fondation animale [f]
ทาน[n.] (thān) EN: alms ; gift ; donation ; charity   FR: aumône [f] ; don [m] ; offrande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARITY    CH EH1 R IH0 T IY0
CHARITY'S    CH EH1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charity    (n) tʃˈærɪtiː (ch a1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, ] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead, #3,925 [Add to Longdo]
善款[shàn kuǎn, ㄕㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, ] charity; donated funds, #21,119 [Add to Longdo]
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, / ] jumble sale (for good cause); charity bazaar, #23,838 [Add to Longdo]
施舍[shī shě, ㄕ ㄕㄜˇ, / ] to give in charity, #25,493 [Add to Longdo]
慈善机构[cí shàn jī gòu, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] charity, #28,240 [Add to Longdo]
恩赐[ēn cì, ㄣ ㄘˋ, / ] favor; to give charity to sb out of pity, #32,037 [Add to Longdo]
义演[yì yǎn, ㄧˋ ㄧㄢˇ, / ] benefit performance; charity show, #34,435 [Add to Longdo]
慈善家[cí shàn jiā, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄚ, ] philanthropist; humanitarian; charity donor, #36,152 [Add to Longdo]
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, / ] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济), #40,180 [Add to Longdo]
捐款者[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, ] donor; benefactor; contributor (to charity), #88,025 [Add to Longdo]
敛钱[liǎn qián, ㄌㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] to collect money; to raise funds (for charity), #120,989 [Add to Longdo]
共襄善举[gòng xiāng shàn jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄢˋ ㄐㄩˇ, / ] joint charity project; communal philantrophic undertaking, #285,899 [Add to Longdo]
搭桌[dā zhuō, ㄉㄚ ㄓㄨㄛ, ] charity performance (theater in former times), #381,034 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, / ] to give to the needy; to bestow alms; charity, #428,878 [Add to Longdo]
假善人[jiǎ shàn rén, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢˋ ㄖㄣˊ, ] false compassion; bogus charity [Add to Longdo]
公益事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility [Add to Longdo]
慈善抽奖[cí shàn chōu jiǎng, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄔㄡ ㄐㄧㄤˇ, / ] a raffle (for charity) [Add to Longdo]
慈善组织[cí shàn zǔ zhī, ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] charity organization [Add to Longdo]
挽救儿童[wǎn jiù ér tóng, ㄨㄢˇ ㄐㄧㄡˋ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] to rescue a child; Save the Children, a British charity [Add to Longdo]
无国界医生[wú guó jiè yī shēng, ㄨˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄧ ㄕㄥ, / ] Médecins Sans Frontières (MSF charity); doctors without borders [Add to Longdo]
赒人[zhōu rén, ㄓㄡ ㄖㄣˊ, / ] to help the needy; to bestow alms; charity [Add to Longdo]
赒济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, / ] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 周濟|周济) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Almosen {n,pl}; milde Gabe {f} | von Almosen lebenalms | to live on charity [Add to Longdo]
Benefizspiel {n}benefit match; charity match [Add to Longdo]
Gnadenbrot {n}charity [Add to Longdo]
Mildtätigkeit {f}charity [Add to Longdo]
Mitleid {n}charity [Add to Longdo]
Nächstenliebe {f}charity [Add to Longdo]
Wohltätigkeit {f} | Wohltätigkeiten {pl}charity; charitableness | charities [Add to Longdo]
Wohltätigkeitsbasar {m}charity bazaar [Add to Longdo]
Wohltätigkeitsmarke {f}charity stamp [Add to Longdo]
Wohltätigkeitsveranstaltung {f}charity performance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャリティー;チャリティ(P);チャリテイ[, charitei-; charitei (P); charitei] (n) charity; (P) [Add to Longdo]
チャリティーショー[, charitei-sho-] (n) charity show [Add to Longdo]
陰徳[いんとく, intoku] (n) secret charity [Add to Longdo]
施し[ほどこし, hodokoshi] (n) charity [Add to Longdo]
施米[せまい, semai] (n,vs) rice given in charity; donating rice [Add to Longdo]
慈善[じぜん, jizen] (n,adj-no) charity; philanthropy; (P) [Add to Longdo]
慈善活動[じぜんかつどう, jizenkatsudou] (n) philanthropic activity; charity work [Add to Longdo]
慈善市[じぜんいち, jizen'ichi] (n) charity bazaar; charity bazar [Add to Longdo]
慈善鍋[じぜんなべ, jizennabe] (n) charity pot [Add to Longdo]
慈善箱[じぜんばこ, jizenbako] (n) charity box [Add to Longdo]
慈悲[じひ, jihi] (n) compassion; benevolence; charity; mercy; (P) [Add to Longdo]
社会鍋[しゃかいなべ, shakainabe] (n) charity pot [Add to Longdo]
[じん(P);にん, jin (P); nin] (n) (1) (じん only) benevolence (esp. as a virtue of Confucianism); consideration; compassion; humanity; charity; (2) (じん only) human; (3) kernel; (4) (じん only) (See 核小体) nucleolus; (P) [Add to Longdo]
仁愛[じんあい, jin'ai] (n) benevolence; charity; love [Add to Longdo]
仁恵[じんけい, jinkei] (n) graciousness; mercy; charity [Add to Longdo]
善根[ぜんこん, zenkon] (n) good deeds; charity [Add to Longdo]
篤志[とくし, tokushi] (adj-na,n,adj-no) charity; benevolence [Add to Longdo]
博愛[はくあい, hakuai] (n,adj-no) charity; benevolence; philanthropy; (love for) humanity; fraternity; brotherhood; brotherly love; love of fellow man; (P) [Add to Longdo]
仏心[ほとけごころ, hotokegokoro] (n) mercy; merciful heart; charity [Add to Longdo]
陽報[ようほう, youhou] (n) open reward (for anonymous act of charity) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charity \Char"i*ty\, n.; pl. {Charities}. [F. charit['e] fr. L.
   caritas dearness, high regard, love, from carus dear, costly,
   loved; asin to Skr. kam to wish, love, cf. Ir. cara a friend,
   W. caru to love. Cf. {Caress}.]
   [1913 Webster]
   1. Love; universal benevolence; good will.
    [1913 Webster]
 
       Now abideth faith, hope, charity, three; but the
       greatest of these is charity.     --1. Cor.
                          xiii. 13.
    [1913 Webster]
 
       They, at least, are little to be envied, in whose
       hearts the great charities . . . lie dead. --Ruskin.
    [1913 Webster]
 
       With malice towards none, with charity for all.
                          --Lincoln.
    [1913 Webster]
 
   2. Liberality in judging of men and their actions; a
    disposition which inclines men to put the best
    construction on the words and actions of others.
    [1913 Webster]
 
       The highest exercise of charity is charity towards
       the uncharitable.           --Buckminster.
    [1913 Webster]
 
   3. Liberality to the poor and the suffering, to benevolent
    institutions, or to worthy causes; generosity.
    [1913 Webster]
 
       The heathen poet, in commending the charity of Dido
       to the Trojans, spake like a Christian. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Whatever is bestowed gratuitously on the needy or
    suffering for their relief; alms; any act of kindness.
    [1913 Webster]
 
       She did ill then to refuse her a charity.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   5. A charitable institution, or a gift to create and support
    such an institution; as, Lady Margaret's charity.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. (Law) Eleemosynary appointments [grants or devises]
    including relief of the poor or friendless, education,
    religious culture, and public institutions.
    [1913 Webster]
 
       The charities that soothe, and heal, and bless,
       Are scattered at the feet of man like flowers.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   {Sisters of Charity} (R. C. Ch.), a sisterhood of religious
    women engaged in works of mercy, esp. in nursing the sick;
    -- a popular designation. There are various orders of the
    Sisters of Charity.
 
   Syn: Love; benevolence; good will; affection; tenderness;
     beneficence; liberality; almsgiving.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top