Search result for

*campaign*

(243 entries)
(0.1541 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: campaign, -campaign-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
campaign    [N] การรณรงค์, See also: การกระทำการหรือวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
campaign    [N] การหาเสียง, See also: การหาเสียงของพรรคการเมือง
campaign for    [PHRV] รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
campaign for    [PHRV] โฆษณาเผยแพร่, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
campaign against    [PHRV] รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
campaignการณรงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campaignการณรงค์, การรณรงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
campaign fundกองทุนณรงค์ (หาเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campaign, whisperingการณรงค์แบบให้ร้ายป้ายสี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, campaignกองทุนณรงค์ (หาเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
whispering campaignการณรงค์แบบให้ร้ายป้ายสี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertising campaignsแผนรณรงค์โฆษณา [TU Subject Heading]
Campaign fundsทุนในการหาเสียง [TU Subject Heading]
Campaign managementการจัดการการหาเสียงเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Campaignsการรบ [TU Subject Heading]
Internet in political campaignsอินเตอร์เน็ตในการหาเสียงเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Political campaignsการหาเสียงเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
International Campaign to Ban Landminesองค์กรสากลรณรงค์เพื่อยุติกับระเบิด [การทูต]
Campaignsการรณรงค์ [การแพทย์]
Fear Arousing Campaignวิธีการขู่ให้กลัว [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
campaign(แคมเพน') {campaigned,campaigning,campaigns} vi.,n. (การ) รณรงค์,แข่งขัน, See also: campaigner n. ดูcampaign

English-Thai: Nontri Dictionary
campaign(n) การณรงค์,การรบ,การต่อสู้,การรณรงค์
campaigner(n) ผู้ต่อสู้,ผู้รณรงค์,ผู้โฆษณาเผยแพร่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean seriously, this can be an ad campaign.ฉันพูดจริงๆนะ นี่สามารถเอาไปใส่ในแคมเปญได้ Pret-a-Poor-J (2008)
Why are you campaigning this early?ทำไมมาหาเสียงเร็วนักหล่ะครับ? Beethoven Virus (2008)
Your Highness, we want to launch a campaign... to inform the people that we were targets of a terrorist attack.ท่านประมุขเราต้องเริ่มการโฆษณา ให้ผู้คนได้รู้ว่าเราวางเป้าหมายไปที่ผู้ก่อการร้าย Babylon A.D. (2008)
The Burmese military campaign against the Karen people has been going on for almost 60 years... the longest running civil war in the world.นโยบายของทหารพมาตอชาวกะเหรียง ดำเนินมากวา 60 ปี นีเปนสงครามกลางเมืองทียาวนานทีสุดในโลก Rambo (2008)
Mr. Mayor, you were elected in a campaign to clean up the city.ท่านนายก คุณถูกเลือกมาเพราะนโยบาย ปัดกวาดเมืองนี้ The Dark Knight (2008)
I pledged in my campaign, uh, to have...ผมให้คำสัญญาในนโยบายผม เพื่อจะ... The Dark Knight (2008)
"The guy from those God-awful campaign commercials?"ผู้ชายในโฆษณาหาเสียงเชยๆนั่นเหรอ The Dark Knight (2008)
Our campaign is just beginning and you are critical to its success.แคมเปญของเราพึ่งเริ่มต้น และคุณก็จำป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้มันสำเร็จ 24: Redemption (2008)
A man arrested trying to bug the offices of the Democratic National Committee in Washington turns out to be an employee of President Richard Nixon's re-election campaign committee.ชายคนที่โดนจับ พยายามดักฟังเสียง สนง. พรรคแดโมแครตในกรุงวอร์ชิงตัน กลายเป็นลูกจ้าง Frost/Nixon (2008)
A consultant of President Richard Nixon's re-election campaign committee.เป็นที่ปรึกษาของปธน.นิกสัน ในส่วนกรรมการรณรงค์เลือกตั้ง Frost/Nixon (2008)
You have to stop this campaign against me!คุณต้องหยุกการหาเสียงต่อต้านผม! Doubt (2008)
/Get your own campaign vehicle.ใช่ Bedtime Stories (2008)
And in addition to the nationwide PR campaign we propose that all retail outlets charge a nominal fee for plastic bags.และสืบเนื่องจากโครงการ.. ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ เราขอเสนอให้ร้านค้าขายปลีกทั้งหมด.. Invictus (2009)
This is part of President Mandela's "one team, one country" campaign.ส่วนหนึ่งจากโครงการของแมนเดล่า.. "หนึ่งทีม รวมใจทั้งประเทศ" Invictus (2009)
You were right to fire me off the campaign.แม่ทำถูกแล้วที่ไล่หนูออกจากทีม หาเสียง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Nobody's forgotten what she did during the campaign, leaking damaging personal information about your opponent to the press.ไม่มีใครลืม สิ่งที่เธอทำไปตอนท่านกำลังหาเสียง ข้อมูลส่วนตัว ให้รั่วไหลออกไปถึงนักข่าว Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I overstepped my bounds during the campaign, and I was wrong.ฉันล้ำเส้นไปมาก\ และฉันทำผิดตอนที่หาเสียง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Nobody's forgotten what she did during the campaign.ไม่มีใครลืมสิ่งที่เธอทำช่วงการหาเสียง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
But running a country is not like running a campaign.แต่การบริหารประเทศ มันไม่เหมือน กับการหาเสียง Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
We watch this Presidential election and this campaigning.เราดูจากข่าว เราดูข่าว The Girlfriend Experience (2009)
They stole his concept, his formula, his packaging and his ad campaign.โดยลอกทั้งความคิด ทั้งสูตร การบรรจุหีบห่อ แม้แต่โฆษณา Duplicity (2009)
What happened to your campaign?เกิดอะไรขึ้นกับการหาเสียงของคุณ? I Lied, Too. (2009)
Tell Harold about the new teaser campaign we're starting next week.เล่าให้ฮาโรด์ลฟังหน่อย เกี่ยวกับโฆษณาตัวใหม่ ..ที่จะแายในอาทิตย์หน้า พวกคุณต้องชอบมันแน่ The Ugly Truth (2009)
Call us when your campaign beginsเรียกใช้เมื่อการรณรงค์เริ่ม Invitation Only (2009)
I don't speak another language, but I've had ad campaigns translated into 12 different ones, including Professor Crispy's potato chips.ผมไม่พูดภาษาอื่น แต่ผมเคยมีแคมเปญโฆษณา ที่แปลไปถึงสิบสองภาษา รวมไปถึง ศาสตราจารย์มันฝรั่งทอดกรอบ Crime Doesn't Pay (2009)
I love that campaign. You did that?ผมชอบแคมเปญนั่นนะ คุณทำนั่นหรอ? Crime Doesn't Pay (2009)
Okay... until the 30-year-old who was interviewing me asked me if I'd ever used twittering as part of a marketing campaign.ก็ดีนะ จนกระทั่งคนอายุ 30 ปีที่สัมภาษณ์ผม ถามว่า ผมเคยใช้ ทวิตเตอร์ ในการทำแผนการตลาดบ้างหรือเปล่า Marry Me a Little (2009)
They're probably already designing the campaign posters.พวกเขาคงจะกำลังออกแบบโปสเตอร์อยู่น่ะ The Grandfather (2009)
And decided to prove he was more than just a pawn. In the V's public relations campaign.คัท เยี่ยมเลย V (2009)
The droids have begun a firebombing campaign.พวกดรอยด์เริ่มต้นโจมตีด้วยระเบิดปูพรม Liberty on Ryloth (2009)
I knew you would try to turn this into a campaign to take power.ข้ารู้ว่าเจ้าพยายามจะฉวยโอกาสนี่ เพื่อทำการยึดอำนาจ Liberty on Ryloth (2009)
Kentaro Kurose's campaign rally is about to begin.เคนทาโร่ คุโรเสะ แรลลี่ใกล้จะเรื่มแล้ว Gokusen: The Movie (2009)
What's that? "Kurose Campaign Rally" Campaign rally?อะไรหนะ? ชุมนุม? Gokusen: The Movie (2009)
We're at Kurose's campaign rally.พวกเราอยู่ที่ คุโรเสะ แรลลี่ Gokusen: The Movie (2009)
Kurose's campaign rally is about to begin.คุโรเสะ แรลลี่ใก้จะเริ่มขึ้นแล้ว Gokusen: The Movie (2009)
Maybe he'll let me design a public service campaign.บางทีพ่ออาจจะยอมให้ฉันออกแบบแคมเปญ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
For a jamaican rum campaign.ตอนที่จัดแคมเปนขายเหล้ารัมจาไมก้า. Slack Tide (2009)
You may have an Abercrombie campaignเธออาจจะมีแคมเปญของเสื้อผ้าAbercrombie Reversals of Fortune (2009)
Not much of a campaign slogan--ไม่เห็นเหมือนในสโลแกน The Scarlet Letter (2009)
So we started a stealth campaign to destroy his credibility.เราแค่เริ่มที่จะหาวิธีทำลายเครดิทเขาน่ะ The Lost Boy (2009)
Stan... We're not on the campaign trail anymore.สเตน เราไม่ได้อยู่ระหว่าง การหาเสียงอีกแล้ว Gimme Some Truth (2009)
Against his campaign, i'm taking it kind of personally.ต่อต้านนโยบายของเค้า ฉันว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัว Enough About Eve (2009)
Are you trying to destroy tripp's campaign?คุณกำลังพยายามที่จะทำลาย ทริป แคมเปญใช่ไหม Enough About Eve (2009)
Are you trying to destroy tripp's campaign?นี่เธอกำลังพยายามทำลายการหาเสียงของทริปอยู่เหรอ ? The Grandfather: Part II (2009)
Thanks again for letting me film tripp's campaign.ขอบคุณอีกครั้งที่ชวนฉันเข้ามา เก็บรายละเอียดการหาเสียงของทริปป์ The Grandfather: Part II (2009)
I'd rather lose fair and square than win with a dirty campaign.ฉันสูญเสียความเชื่อมั่นและคะแนนเสียงไปกับแคมเปญที่สกปรก The Grandfather: Part II (2009)
So is my cousin's campaign, thanks to you. As far as i'm concerned, we're even.นันเป็นการหาเสียงของญาติฉัน,ขอบคุณนะ ตราบที่ฉันยังสนใจ The Grandfather: Part II (2009)
To talk away from the campaign chaos.ถ้าได้พูดออกมาจากความวุ่นวายของการหาเสียง The Grandfather: Part II (2009)
And he has been so generous to let me film his campaign.และเขาเป็นคนที่ใจกว้างพอ ที่ให้ฉันถ่ายการหาเสียงของเขา The Grandfather: Part II (2009)
Because maybe the three of us-- Uh, congressman, you've been campaigning a little too hard.เพราะบางทีเราสามคนอาจจะ เอ่อท่านวุฒิสมาชิกการหาเสียงของท่านต้องลำบากแน่ๆเลย The Grandfather: Part II (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
campaignA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
campaignA group started a campaign to preserve rain forests.
campaignA national campaign for energy saving is underway.
campaignAs the days passed, our campaign grew in momentum.
campaignDoes he have anything to do with the campaign?
campaignHe fought a successful election campaign.
campaignHe was a hero of the African campaign in World War II.
campaignHow did the company dream up its new ad campaign?
campaignLobbyists for the bill funneled bribes into a campaign fund.
campaignMany U.S. politicians depend on contributions from fat cats for their campaigns.
campaignOur sales campaign is successful in a big way.
campaignSome politicians never make good on campaign promises.
campaignStudents took the lead in the campaign against pollution.
campaignThe advertising campaign generated a lot of business for the company.
campaignThe campaign seems to be going like a bomb.
campaignThe campaign succeeded and he won the election.
campaignThe campaign took his breath.
campaignThe Democrats bought space on commercial television for the campaign.
campaignThe eloquent campaigner was elected hands down.
campaignThe political campaign has turned into a dirty fight at last.
campaignThere are so many anti-smoking campaigns these days maybe it really is a threat to the public order.
campaignThe ruling party is running a smear campaign against the opposition.
campaignThey are waging a campaign against AIDS.
campaignThey campaigned for racial equality.
campaignWe started a campaign against smoking.
campaignWe take part in a Red Cross campaign.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้ายหาเสียง    [N] (political) campaign poster, See also: (political) campaign banner, Syn. แผ่นป้ายหาเสียง, Example: มีการกล่าวหาว่า กรมทางหลวงแผ่นดินยอมให้มีการติดป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง กลางถนนที่สิงห์บุรี, Count unit: ป้าย, แผ่น, Thai definition: วัตถุที่แสดงหรือโฆษณาด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เพื่อแสวงหาคะแนนเสียง
หาเสียง    [V] campaign, See also: run for an election, try to get votes, solicit votes, Example: หัวหน้าพรรคเดินสายปราศรัยช่วยลูกพรรคหาเสียง, Thai definition: แสวงหาคะแนนเสียง
ชิงตำแหน่ง    [V] run for, See also: campaign, Syn. ชิงเก้าอี้, Example: คลินตันประกาศตัวลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกสมัย, Thai definition: แข่งขัน เพื่อให้ได้ตำแหน่ง
รณรงค์    [V] campaign, Example: ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันรณรงค์หาเงินทุนมาดูแลรักษาซ่อมแซมสมบัติของชาติชิ้นนี้ ให้คงสภาพเดิม, Thai definition: กระทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
ศึก    [N] campaign, See also: fight, battle, conflict, Example: การเปิดศึกชิงทำเนียบขาวจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกหน้า, Thai definition: การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ
ศึก    [N] war, See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict, Syn. การต่อสู้, การสู้รบ, การรบ, Example: ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ, Thai definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป
รณรงค์หาเสียง    [V] campaign, See also: seek votes, campaign for votes, look for votes, Syn. หาเสียง, Example: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พรรคการเมืองจะสามารถรณรงค์หาเสียงได้
ณรงค์    [N] campaign, Syn. การรบ, การต่อสู้, Example: การณรงค์เลือกตั้งเซ็งไป เพราะมีข่าวสงคราม
การศึก    [N] war, See also: battle, conflict, combat, fight, campaign, Syn. การสงคราม, การต่อสู้, การรบ, การรบทัพจับศึก, Example: ในสมัยโบราณ นายทัพนายกองต้องเตรียมพร้อมและเรียนรู้การศึกการสงครามจากราชครู, Thai definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป, การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ
ขบวนการ    [N] movement, See also: organization, campaign, drive, gang, Syn. องค์การ, เครือข่าย, Example: ขบวนการเสรีไทยก่อตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หัวคะแนน    [N] election canvasser, See also: election campaigner, Example: การจ่ายเงินซื้อเสียงจะจ่ายผ่านทางหัวคะแนน มักจะกระทำกันในระยะ 2-3 วันก่อนวันเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับหาคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครระดับเลือกตั้ง, Notes: (ปาก)
หัวคะแนน    [N] election canvasser, See also: election campaigner, Example: การจ่ายเงินซื้อเสียงจะจ่ายผ่านทางหัวคะแนน มักจะกระทำกันในระยะ 2-3 วันก่อนวันเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับหาคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครระดับเลือกตั้ง, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาเสียง[v.] (hāsīeng) EN: campaign ; run for an election ; try to get votes ; solicit votes ; woo   FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
หัวคะแนน[n.] (hūakhanaēn) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner   FR: militant [m]
การรณรงค์[n.] (kān ronnarong) EN: campaign   FR: campagne [f]
การรณรงค์การโฆษณา[n. exp.] (kān ronnarong kān khōtsanā = kān ronnarong kān khōsanā) EN: advertising campaign ; publicity campaign   FR: campagne publicitaire [f] ; campagne de publicité [f]
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang   FR: mouvement [m] ; organisation [f]
แคมเปญ[n.] (khaēmpēn) EN: campaign   FR: campagne [f]
กิจกรรมในการรณรงค์หาเสียง[n. exp.] (kitjakam nai kān ronnarong hāsīeng) EN: campaign trail   
มือหาเสียง[n. exp.] (meū hāsīeng) EN: expert in political campaigning   
นักรณรงค์[n.] (nak ronnarong) EN: campaigner   
ณรงค์[n.] (narong) EN: campaign   FR: campagne [f] ; bataille [f]
แผนยุทธการ[n. exp.] (phaēn yutthakān) EN: plan of campaign ; battle plan ; strategic map   FR: plan stratégique [m] ; plan de bataille [m]
ผู้ร่วมรณรงค์[n. exp.] (phū ruam ronnarong) EN: campaigner   
รณรงค์[n.] (ronnarong) EN: campaign ; movement   FR: campagne [f]
รณรงค์หาเสียง[v. exp.] (ronnarong hāsīeng) EN: campaign ; seek votes ; campaign for votes ; look for votes   FR: faire campagne
ศึก[n.] (seuk) EN: war ; campaign ; battle   FR: guerre [f] ; campagne (militaire) [f]
ยุทธนา[n.] (yutthanā) EN: war ; battle , campaign ; fight   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMPAIGN    K AE0 M P EY1 N
CAMPAIGNS    K AE0 M P EY1 N Z
CAMPAIGN'S    K AE0 M P EY1 N Z
CAMPAIGNED    K AE0 M P EY1 N D
CAMPAIGNER    K AE0 M P EY1 N ER0
CAMPAIGNERS    K AE0 M P EY1 N ER0 Z
CAMPAIGNING    K AE0 M P EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
campaign    (v) (k a1 m p ei1 n)
campaigns    (v) (k a1 m p ei1 n z)
campaigned    (v) (k a1 m p ei1 n d)
campaigner    (n) (k a1 m p ei1 n @ r)
campaigners    (n) (k a1 m p ei1 n @ z)
campaigning    (v) (k a1 m p ei1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign [Add to Longdo]
Antiabtreibungskampagne {f}anti-abortion campaign [Add to Longdo]
Bürgerrechtsbewegung {f}civil rights campaign [Add to Longdo]
Bürgerrechtskämpfer {m}civil rights campaigner [Add to Longdo]
Feldzug {m} | Feldzüge {m}campaign | campaigns [Add to Longdo]
Geldbeschaffung {f} | Aktion {f} zur Geldbeschaffungfundraising | fundraising campaign [Add to Longdo]
Kampagne {f}; Aktion {f} | Kampagnen {pl}; Aktionen {pl} | moralisch fragwürdige, offensive Kampagnecampaign | campaigns | sleaze campaign [Add to Longdo]
Rufmordkampagne {f}smear campaign [Add to Longdo]
Spendenaktion {f}fundraising campaign [Add to Longdo]
Spendenaktion {f}campaign for donations [Add to Longdo]
Umweltkampagne {f}environmental campaign [Add to Longdo]
Wahlkampf {m}; Wahlfeldzug {m} | Wahlkämpfe {pl}; Wahlfeldzüge {pl} | einen Wahlkampf führenelection campaign | election campaigns | to run an election campaign [Add to Longdo]
Wahlkampfhelfer {m}; Wahlkampfhelferin {f}supporter (at the election campaign) [Add to Longdo]
Wahlmacher {m}campaigner [Add to Longdo]
Werbeaktion {f}publicity campaign [Add to Longdo]
Werbefeldzug {m}; Werbekampagne {f}advertising campaign; publicity campaign [Add to Longdo]
sich einsetzen; sich stark machen; agitieren (für; gegen) | sich einsetzend | sich eingesetztto campaign (for; against) | campaigning | campaigned [Add to Longdo]
kämpfen; Krieg führento campaign [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドキャンペーン[, adokyanpe-n] (n) ad campaign [Add to Longdo]
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
カンパ[, kanpa] (n,vs) (1) (abbr) (See カンパニア) fund raising campaign (rus [Add to Longdo]
カンパニア[, kanpania] (n,vs) fund-raising campaign (rus [Add to Longdo]
キャンギャル[, kyangyaru] (n) (abbr) model featured in an advertising campaign (wasei [Add to Longdo]
キャンペーン[, kyanpe-n] (n) campaign; (P) [Add to Longdo]
キャンペーンセール[, kyanpe-nse-ru] (n) campaign sale [Add to Longdo]
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.) [Add to Longdo]
コンビナートキャンペーン[, konbina-tokyanpe-n] (n) industrial campaign (rus [Add to Longdo]
スポットキャンペーン[, supottokyanpe-n] (n) spot campaign [Add to Longdo]
テーマキャンペーン[, te-makyanpe-n] (n) Theme campaign [Add to Longdo]
テストキャンペーン[, tesutokyanpe-n] (n) test campaign [Add to Longdo]
ネガティブキャンペーン[, negateibukyanpe-n] (n) negative campaign [Add to Longdo]
プレスキャンペーン[, puresukyanpe-n] (n) press campaign [Add to Longdo]
マーケティングキャンペーン[, ma-keteingukyanpe-n] (n) marketing campaign [Add to Longdo]
ローラー作戦[ローラーさくせん, ro-ra-sakusen] (n,vs) community door-to-door campaign; search operation; cleaning campaign carried out thoroughly over an area [Add to Longdo]
一坪運動[ひとつぼうんどう, hitotsuboundou] (n) campaign to prevent a public construction work by acquiring a minuscule tract of land [Add to Longdo]
運動員[うんどういん, undouin] (n) campaigner [Add to Longdo]
運動費[うんどうひ, undouhi] (n) campaign fund [Add to Longdo]
遠征[えんせい, ensei] (n,vs,adj-no) (1) expedition; campaign; (performer's) tour; (2) away series (baseball); (P) [Add to Longdo]
応援演説[おうえんえんぜつ, ouen'enzetsu] (n) campaign (vote-getting) speech (for a candidate) [Add to Longdo]
鴬嬢;鶯嬢[うぐいすじょう, uguisujou] (n) female announcer; woman who makes public announcements (e.g. from an election campaign truck) [Add to Longdo]
外征[がいせい, gaisei] (n,vs) foreign campaign [Add to Longdo]
拡大連座制[かくだいれんざせい, kakudairenzasei] (n) (See 連座制) expanded system of guilt by association in Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime [Add to Longdo]
軍資[ぐんし, gunshi] (n) war materiel; military expenses; war fund; campaign funds [Add to Longdo]
軍資金[ぐんしきん, gunshikin] (n) war funds; campaign funds [Add to Longdo]
軍用金[ぐんようきん, gunyoukin] (n) war funds; war chest; campaign fund [Add to Longdo]
啓蒙活動[けいもうかつどう, keimoukatsudou] (n) information campaign; awareness program [Add to Longdo]
嫌煙運動[けんえんうんどう, ken'en'undou] (n) anti-smoking campaign [Add to Longdo]
抗議運動[こうぎうんどう, kougiundou] (n) protest campaign; demonstration [Add to Longdo]
抗日運動[こうにちうんどう, kounichiundou] (n) anti-Japanese resistance movement (in pre-WWII China); anti-Japanese campaign [Add to Longdo]
綱領[こうりょう, kouryou] (n) general plan; main points; summary; platform (e.g. for a campaign); mission statement; (P) [Add to Longdo]
作戦計画[さくせんけいかく, sakusenkeikaku] (n) operation plan; scheme of operations; plan of campaign [Add to Longdo]
市民運動[しみんうんどう, shimin'undou] (n) citizens' campaign; citizens' group [Add to Longdo]
事前運動[じぜんうんどう, jizen'undou] (n) pre-election campaigning [Add to Longdo]
終盤戦[しゅうばんせん, shuubansen] (n) end of campaign [Add to Longdo]
従軍[じゅうぐん, juugun] (n,vs) campaign; (P) [Add to Longdo]
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting [Add to Longdo]
初陣[ういじん, uijin] (n) first campaign; one's first battle; (P) [Add to Longdo]
署名運動[しょめいうんどう, shomeiundou] (n) signature-collecting campaign [Add to Longdo]
政治運動[せいじうんどう, seijiundou] (n) political campaign [Add to Longdo]
声かけ運動;声掛け運動[こえかけうんどう, koekakeundou] (n) friendly-greeting campaign; campaign for people to exchange greetings [Add to Longdo]
宣伝攻勢[せんでんこうせい, sendenkousei] (n) propaganda campaign (offensive); advertising (promotional) offensive [Add to Longdo]
戦(P);軍;兵[いくさ, ikusa] (n) (1) war; battle; campaign; fight; (2) (arch) troops; forces; (P) [Add to Longdo]
戦役[せんえき, sen'eki] (n) (sens) military campaign; battle; war [Add to Longdo]
選挙ポスター[せんきょポスター, senkyo posuta-] (n) campaign poster [Add to Longdo]
選挙運動[せんきょうんどう, senkyoundou] (n) participation in election campaign; (P) [Add to Longdo]
選挙運動資金[せんきょうんどうしきん, senkyoundoushikin] (n) campaign fund [Add to Longdo]
選挙資金[せんきょしきん, senkyoshikin] (n) election campaign fund; electoral funds [Add to Longdo]
選挙集会[せんきょしゅうかい, senkyoshuukai] (n) campaign rally [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二次革命[èr cì gé mìng, ㄦˋ ㄘˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] second revolution; campaign from 1913 of the provisional revolutionary government (under Sun Yat-sen and the Guomindang) against Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 and the Northern Warlords [Add to Longdo]
出征[chū zhēng, ㄔㄨ ㄓㄥ, ] to go into battle; to campaign (military) [Add to Longdo]
出马[chū mǎ, ㄔㄨ ㄇㄚˇ, / ] to set out (on a campaign); to stand for election; to throw one's cap in the ring [Add to Longdo]
剿匪[jiǎo fěi, ㄐㄧㄠˇ ㄈㄟˇ, ] to suppress bandits (used by the Nationalist government in their 1930s campaigns against the communists) [Add to Longdo]
助选活动[zhù xuǎn huó dòng, ㄓㄨˋ ㄒㄩㄢˇ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] campaign meeting [Add to Longdo]
北伐[běi fá, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ, ] the Northern Expedition, the Nationalists' campaign of 1926-1927 under Chiang Kaishek against the Northern Warlords [Add to Longdo]
北伐战争[Běi fá zhàn zhēng, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the Northern Expedition, the Nationalists' campaign of 1926-1927 under Chiang Kaishek against the Northern Warlords [Add to Longdo]
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign [Add to Longdo]
宣传攻势[xuān chuán gōng shì, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] marketing campaign [Add to Longdo]
平津战役[Píng jīn zhàn yì, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄣ ㄓㄢˋ ㄧˋ, / ] Pingjin Campaign [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] forced labor; corvée; obligatory task; military service; to use as servant; to enserf; a servant (in former times); a war; a campaign; a battle [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, ] journey; trip; expedition; to go on long campaign; to attack [Add to Longdo]
征战[zhēng zhàn, ㄓㄥ ㄓㄢˋ, / ] campaign; expedition [Add to Longdo]
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, / ] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate [Add to Longdo]
战役[zhàn yì, ㄓㄢˋ ㄧˋ, / ] military campaign [Add to Longdo]
拉票[lā piào, ㄌㄚ ㄆㄧㄠˋ, ] campaign for votes; ask voters for support [Add to Longdo]
掀起[xiān qǐ, ㄒㄧㄢ ㄑㄧˇ, ] to lift; to raise in height; to begin; upsurge; to set off (a campaign) [Add to Longdo]
扫黄[sǎo huáng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ, / ] campaign against pornography [Add to Longdo]
扫黄运动[sǎo huáng yùn dòng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] campaign against pornography [Add to Longdo]
整风运动[zhěng fēng yùn dòng, ㄓㄥˇ ㄈㄥ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] (polit.) Rectification Campain, refers to campaign in 1942-44 within army ranks, and to Mao's purge of 1957 [Add to Longdo]
淮海战役[Huái hǎi zhàn yì, ㄏㄨㄞˊ ㄏㄞˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, / ] Huaihai Campaign (Nov 1948-May 1949) [Add to Longdo]
白崇禧[Bái Chóng xǐ, ㄅㄞˊ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧˇ, ] Bai Chongxi (1893-1966), a leader of Guangxi warlord faction, top Nationalist general, played important role in Chiang Kaishek's campaigns 1926-1949 [Add to Longdo]
百花齐放,百家争鸣[bǎi huā qí fàng, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ ㄈㄤˋ, bai3 jia1 zheng1 ming2, / ] a hundred flowers bloom, a hundred schools of thought contend (成语 saw); refers to the classical philosophic schools of the Warring States period 475-221 BC, but adopted for Mao's campaign of 1956 [Add to Longdo]
竞选活动[jìng xuǎn huó dòng, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄩㄢˇ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] (election) campaign [Add to Longdo]
护国战争[hù guó zhàn zhēng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] National protection war or Campaign to defend the republic (1915), a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor [Add to Longdo]
护国争[hù guó zhàn, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄢˋ, / ] National protection war or Campaign to defend the republic (1915), a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor [Add to Longdo]
护国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor [Add to Longdo]
护法战争[hù fǎ zhàn zhēng, ㄏㄨˋ ㄈㄚˇ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] National protection war or Campaign to defend the republic (1915), a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor [Add to Longdo]
运动[yùn dòng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] movement; campaign; sports [Add to Longdo]
选战[xuǎn zhàn, ㄒㄩㄢˇ ㄓㄢˋ, / ] an election campaign [Add to Longdo]
雷锋[Léi Fēng, ㄌㄟˊ ㄈㄥ, / ] Lei Feng (1940-1962), young communist killed in an accident in 1962, used as a model in one of Mao's campaigns from 1963 [Add to Longdo]
风潮[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, / ] campaign; storm and stress [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
試験実所過程[しけんじっしかてい, shikenjisshikatei] test campaign [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Campaign \Cam*paign"\, n. [F. campagne, It. campagna, fr. L.
   Campania the level country about Naples, fr. campus field.
   See {Camp}, and cf. {Champaign}, {Champagne}.]
   1. An open field; a large, open plain without considerable
    hills. See{Champaign}. --Grath.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A connected series of military operations forming a
    distinct stage in a war; the time during which an army
    keeps the field. --Wilhelm.
    [1913 Webster]
 
   3. Political operations preceding an election, by candidates,
    their assistants, and supporters, for the purpose of
    convincing voters to vote for the candidate. It usually
    consists of one or more methods of contacting voters
    including advertising, distribution or mailing of printed
    leaflets or letters; speeches, interviews with news media,
    and door-to-door visits with potential voters.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. Hence: Any coordinated effort to contact potential
    supporters or customers and solicit their support or
    patronage; as, an advertising campaign.
    [PJC]
 
   5. (Metal.) The period during which a blast furnace is
    continuously in operation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Campaign \Cam*paign"\, v. i.
   To serve in a campaign.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top