ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*buck up*

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: buck up, -buck up-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buck up[PHRV] รีบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เร็วๆหน่อย, เร็วๆเข้า, รีบเข้า, Syn. bustle up, hurry up
buck up[PHRV] สนใจปรับปรุง (คำไม่เป็นทางการ)
buck up[PHRV] ทำให้ร่าเริงขึ้น, See also: ทำให้สดชื่นขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
buck up[บัค อัพ] (slang ) ลืมๆมันไปซะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, buck up, son.โอ้เจ้าชู้ขึ้นลูกชาย Pinocchio (1940)
Buck up, and otherwise go mingle.บั๊กขึ้นและอื่น ๆ คลาคล่ำไป Yellow Submarine (1968)
Buck up, my boy.ร่าเริงหน่อย เจ้าหนู Flyboys (2006)
- Buck up. Let's go.- ยกแก้ว ซดเลย Eagle Eye (2008)
Yeah. Buck up, soldier.ช่าย ฮึดหน่อยสิ พวก Chuck Versus the Gravitron (2008)
See that buck up there?เห็นที่แขวนนั่นไหม Pilot (2009)
Oh, buck up.ร่าเริงหน่อยสิ The Song Remains the Same (2010)
Let's just buck up.แค่ทำจิตใจให้แจ่มใสเอาไว้ Caballo sin Nombre (2010)
To that I say, buck up.ฉันบอกได้เลยว่า กล้าๆหน่อย The Zazzy Substitution (2010)
Guys, I hate to say it, but I think we have to buck up.พวกเธอ ฉันเกลียดที่ต้องพูดมัน แต่ฉันคิดว่าพวกเราควรรีบเข้าหน่อย A Night of Neglect (2011)
Dude, buck up.เพื่อน อย่าป๊อด Can't See the Fae-Rest (2011)
You have to decide if you're gonna buck up, get out of bed, and do your job, or if you're gonna wallow in self-pity.นายควรจะคิดได้ ว่าจะลุกขึ้นยืน เดินออกมาจากเตียงนั่น และก็ตั้งใจทำงานซะ Out of the Chute (2011)
Yes. Buck up.มี ลืมมันไปซะ The Skank Reflex Analysis (2011)
You're a world-renowned expert in parenting and child development, and all you've got is "Buck up"?แม่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีชื่อเสียงระดับโลก ด้านการพัฒนาครอบครัวและเด็ก แล้วยังแนะนำผมว่า "ลืมมันไปซะ"? The Skank Reflex Analysis (2011)
Buck up, sissy pants.ลืมๆมันซะ เด็กโง่ The Skank Reflex Analysis (2011)
He might not know your appendix from your vagina. Hey, there, Gunga Din. Buck up.เขาอาจจะแยกระหว่าง ไส้ติ่งกับช่องคลอดคุณไม่ออกก็ได้ สวัสดี พ่อคนช่างป้อ เงียบเหอะ Hello, Cruel World (2011)
Buck up, kid.ทำใจหน่อย ไอ้หนู Occupation (2011)
Buck up, Célestine. OK, you coming?โชคดี เซเลสติน Ernest & Celestine (2012)
You buck up, Bob.ยินดีต้อนรับกลับ Oblivion (2013)
Buck up, pal.เข้มแข็งหน่อยเพื่อน One Riot, One Ranger (2013)
Dude, buck up.Dude, buck upCan't See the Fae-Rest (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dampf machento buck up [Add to Longdo]
aufmunternto buck up [Add to Longdo]
sich ranhalten; fix machento buck up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  buck up
      v 1: gain courage [syn: {take heart}, {buck up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top