Search result for

*bu*

(1037 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bu,-bu-, *bu*. Possible hiragana form: *ぶ*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Buccinator Muscle (n ) กล้ามเนื้อแก้ม

Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Bumiputera (n ) (การเมือง) ภูมิบุตร หมายถึง ชาวมาเลย์ที่เป็นมุสลิมและมีถิ่นฐานอยู่ในอาณาเขตของประเทศมาเลเซียปัจจุบัน เช่น minimum 30% Bumiputera shareholding requirement หมายถึงจะต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวมาเลย์ดังกล่าวเกิน 30% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
See also: S. Bhumiputera,

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
business suit (n ) business suit

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
fantabulous (adj ) marvelously good
Prospective Buyer[พรอสเป็คถีฟ บายเออร์] (n ) ผู้จะซื้อ (สำหรับใช้ในสัญญาจะซื้อจะขายต่าง ๆ)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
starbucksStarbucks is a international coffee retail chain company,based in Seattle, Washington, United States Starbucks คือชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ขายกาแฟ,มีสาขามากมายในต่างประเทศ. เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่เมือง Washington, United States

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
发布[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ] ประกาศ(คำสั่ง); แถลง(ข่าว)
宣布[xuan1 bu4] ประกาศ; แถลงให้ทราบ

English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
on a budget(phrase) ต้องประหยัด เช่น If you're on a budget, candles could be a good gift idea.
buck(n colloq.) เงิน 1 ดอลล่าร์, S. Dollar,
suburb(n) ชานเมือง
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ
bumper year(n) ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เช่น Another bumper year for soybean firm.; 2008 is set to be a bumper year for IT graduates.
bus terminal(n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, S. bus station, bus depot
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
plumbum(n uniq) ตะกั่ว, S. lead,
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
contribution(n) ผลงาน
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
business unit(n) (คำย่อใช้ BU) หน่วยธุรกิจ
buckpassing(n adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., R. avoiding
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.
Ubuntu(n) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งที่พัฒนาบนพื้นฐานของระบบ Linux
Highbury(n) สนามฟุตบอลเดิมของทีมอาร์เซนอล ประเทศอังกฤษ
ubuntu"ubuntu" เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกัน โดยมีความหมายถึง "humanity to others" หรือแปลเป็นไทยคือ "ความกรุณาต่อผู้อื่น" โดย "ubuntu" ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า "I am what I am because of who we all are" หรือแปลเป็นไทยคือ "ฉันเป็นฉันได้ก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น"
express bullet(n) กระสุนแรงสูง
bursting(adj ) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy , S. overflowing,
bursting(adj ) กระหายหรืออยากทำมาก เช่น I was bursting to tell her the news. , S. eager,
bursting(adv ) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., S. with full bladder,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
a Business-To-Businessการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ
agribusiness (n) ธุรกิจการเกษตร
Airbusยี่ห้อเครื่องบินโดยสารยี่ห้อหนึ่ง มีมากมายหลายรุ่น โดยชื่อรุ่น เช่น A320, A380 คำว่า Airbus เป็นเครื่องหมายการค้าและบริการของ Airbus Operations GmbH แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
all butเป็นสำนวน แปลว่า almost หรือ nearly เกือบจะ
bite the bullet (phrase ) ก้มหน้ารับกรรม
blockbusterภาพยนตร์หรือหนังสือที่ประสบความสำเร็จได้รับความนิยมจากผู้ชมหรือผู้อ่าน, หนังทำเงิน, หนังสือขายดี
brisk selling and buying ซื้อมาขายไป
bub (n slang ) แชมเปน
buck up[บัค อัพ] (slang ) ลืมๆมันไปซะ
bucket (n vt ) ถัง,ใส่ถัง
buckle down (vi) ทุ่มเท
Buddhism Thoughtวิถีพุทธ
buffer (n ) เครื่องเจีย
buffer zone (n ) พื้นที่กันชน
buffet[บุเฟต์ (อังกฤษ) ,เบอเฟต์ (อเมริกัน) ] (n ) บุฟเฟต์ (อาหารในงานเลี้ยงที่หรือโอกาสอื่นที่ผู้รับประทานบริการตนเอง), ร้านอาหารอย่างง่าย (ที่สถานที่รถไฟ, ชุมทางรถประจำทาง, หรือสนามบินที่สามารถซื้ออาหารและทานได้โดยใช้เวลสั้น ๆ)
build up (vt) วาดฝัน
building structuresสิ่งปลูกสร้าง
bukit (n malasia) ภูเขา เช่น ภูเก็ต กร่อนมาจากคำว่า bukit
bull elephantช้างพลาย
bulldozer (slang ) งี่เง่า , ทำตัวเหมือนเด็ก ๆ ( * w *m iiiita)
bullet-proof passenger carรถยนต์นั่งกันกระสุน
bump (n ) ตุ่ม, ก้อน (เนื้อปูด)
bundle up ( ) แต่งตัวให้อบอุ่น, แต่งตัวด้วยผ้าหนา
See also: R. bundle
Bureau of Woman and Children Anti-traffickingสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
burick (n slang ) ใช้ในวงการเกม! แปลว่า เทคนิคที่ได้มาจากการใช้ข้อผิดพลาดในเกม (มาจากคำว่า บัค รวม กับ ทริค) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
burr (n ) ครีบที่เหลืออยู่ เมื่อเวลาหล่อโลหะ
bursty[バーストてき] อัตราการไหลของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ
bushbuck (n) กวางประเภทหนึ่ง
business hotle (n vt adj adv slan) ธุรกิจโรงแรม
Business Information Centre (n ) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
busker (n ) คนที่เล่นดนตรีหรือบันเทิงผู้คนในที่สาธาณะเพื่อขอเงิน
but oneถัดไปอีกหนึ่ง เช่น next door but one ประตูที่อยู่ถัดจากประตูหน้าไป ถัดขึ้นไปอีกหนึ่ง เช่น last door but one ประตูที่อยู่ถัดขึ้นมาจากประตูสุดท้าย
butane(เคมี) เป็นสารประกอบอินทรีย์
butt out (vi slang) ยุงกับคนอื่น
See also: S. leave others alone: to keep out of other people's business or conversation,
butt out (vi slang) เลิกยุ่งกับคนอื่น
See also: S. leave others alone: to keep out of other people's business or conversation,
butterfish['บัต-เถอะ ฟิช] (n ) ชื่อเรียกปลาทะเลหลายชนิดที่มีตัวเมือกลื่นเสมือนกับจับก้อนเนย ในวงศ์ปลาจะละเม็ด (Stromateidae) โดยเฉพาะในสกุล Peprilus โดยเฉพาะ American butterfish (Peprilus triacanthus) ที่ใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ เช่น Gulf butterfish (Peprilus burti), Shining butterfish (Peprilus ovatus), Salema butterfish (Peprilus snyderi)
buy the farm (slang ) ตาย
buyouts
can't but it[ค้านท บาย อิท] (slang ) รับไม่ได้ example : i can't buy it ฉันรับไม่ได้
catch a buzz (slang ) เมาเหล้าหรือเมายา
cetris peribus (n ) อะไรเทือกๆ นั้น, มีความหมายแบบเดียวกัน
chabudai[ชาบูได] (n ) โต๊ะกินข้าวแบบนั่งกับพื้น
Image:
chabudai[ชาบูได] (n ) โต๊ะกินข้าวแบบนั่งกับพื้นของญี่ปุ่น
Image:
contributeสนับสนุน
credit bureauข้อมูลเครดิต
Department of Business Development (n ) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
disburseเบิกจ่าย
distributorships (n ) สิทธิของการเป็นผู้แทนจำหน่าย
downburst (n ) กระแสลมแรงไหลลง
See also: R. microburst

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bud    [VI] แตกหน่อ, See also: แตกยอด, แตกตา, Syn. sprout
bud    [N] ต้นอ่อน
bud    [VT] ทำให้แตกหน่อ, See also: ตอนหน่อ
bud    [N] แตกเนื้อหนุ่มสาว, See also: เป็นหนุ่มเป็นสาว
bud    [N] เพื่อนยาก, See also: พี่ชาย, Syn. friend
bug    [N] แมลง, See also: สัตว์ที่คล้ายแมลง
bug    [N] เชื้อจุลินทรีย์, See also: เชื้อโรค, Syn. germ
bug    [N] ความบกพร่อง, See also: ข้อผิดพลาด, จุดด่างพร้อย, Syn. defect
bug    [VT] รบกวน, See also: รำคาญ
bug    [VT] ดักฟัง (ทางโทรศัพท์), See also: ติดอุปกรณ์ลอบฟัง, Syn. tap
bug    [N] คนที่คลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆ, See also: คนที่หมกหมุ่นเอาใจจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
bum    [N] คนเกียจคร้าน, See also: คนพเนจร, พวกขอทาน, Syn. tramp
bum    [ADJ] ไม่มีคุณค่า, See also: ไร้ประโยชน์
bum    [N] ก้น, See also: สะโพก, Syn. bottom
bun    [N] ขนมปังนุ่มรสหวาน, Syn. roll
bun    [N] มวยผม
bun    [N] กระต่าย, See also: กระรอก
bun    [N] หางของกระต่าย
bun    [N] อาการเมา
bur    [N] เมล็ดพืชมีหนามมักติดตามเสื้อผ้า, Syn. burr
bus    [N] รถโดยสารประจำทาง, See also: รถบัส
bus    [VI] เดินทางโดยรถสารประจำทาง
bus    [VT] เดินทางโดยรถบัส
bus    [VT] เก็บจาน (ในร้านอาหาร)
but    [CONJ] แต่, See also: หากว่า, แต่ทว่า, Syn. however
but    [PERP] ยกเว้น, See also: เว้นแต่, นอกจาก, Syn. except
but    [ADV] เป็นแต่เพียง, See also: เพียงแต่, Syn. only
buy    [VT] ซื้อ, Syn. purchase, Ant. sell
buy    [N] การซื้อ, See also: การต่อรอง, การแลกเปลี่ยน, Syn. purchase
abut    [VT] ชิด, See also: ติดกันกับ, จด
abut    [VI] ชิด, See also: ติดกัน, จด, Syn. adjoin, border on
babu    [N] นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr ในภาษาอังกฤษ), Syn. baboo
buck    [N] สัตว์ตัวผู้, See also: (ใช้กับสัตว์บางชนิด เช่น กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ เป็นต้น)
buck    [N] สิ่งที่ทำจากหนังสัตว์, See also: จำพวกกวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ
buck    [N] หนังสัตว์, See also: (ของสัตว์จำพวก กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ )
buck    [N] ผู้ชายรุ่นหนุ่ม, Syn. fop
buck    [ADJ] ของระดับชั้นที่ต่ำที่สุด (ทางทหาร)
buck    [VI] กระโดดขึ้นไปในอากาศทั้งสี่ขาและมีลักษณะหลังโค้งงอ (ใช้กับม้า), Syn. leap
buck    [VT] เหวี่ยงผู้ขี่ให้ตกโดยการกระโดดขึ้นสี่ขาและโก่งหลังจนโค้ง (ใช้กับม้า)
buck    [VT] พนัน, Syn. gamble
buck    [VT] สู้โดยใช้หัวชน
buck    [VI] ต่อต้าน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. oppose, Ant. support
buck    [VT] ต่อต้าน
buck    [VT] ฝ่าเข้าไป
buck    [VT] เลื่อย
buck    [N] โครงที่ใช้สำหรับยึดไม้ที่เลื่อย
buck    [VT] ส่งต่อไปยัง (เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ)
buck    [N] ผ้าที่ซักในน้ำยาเคมี
buck    [VT] ซักในน้ำยาเคมี
buck    [N] น้ำยาเคมีที่ใช้ในการซักผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Poisson distributionการแจกแจงปัวซง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
patient, ambulatoryคนไข้เดินได้, คนไข้ไปกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrosis; heartburnอาการแสบร้อนกลางอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
periophthalmic; peribulbar-รอบลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, bulbarอัมพาตก้านสมองส่วนท้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proof, burden ofหน้าที่นำสืบ, ภาระการพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
propagated thrombusลิ่มเลือดแพร่ขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
performance budgetงบประมาณแบบแสดงผลงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protraction, mandibular๑. การยื่นขากรรไกรล่าง๒. คางยื่น, ขากรรไกรล่างยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pterygomandibular foldส่วนทบเทอริโกแมนดิบูลาร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pterygomandibular rapheแนวประสานเทอริโกแมนดิบูลาร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
phthisis bulbiลูกตาแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perone; bone, calf; fibula; paracnemidion; paracnemisกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peroneal; fibular-กระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
population distributionการกระจายตัวของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of businessสถานประกอบธุรกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patch buddingการติดตาแบบแปะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
population redistribution policyนโยบายการจัดกระจายประชากรขึ้นใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability distributionการแจกแจงความน่าจะเป็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability distributionการแจกแจงความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prechamber; precombustion chamberห้องเผาไหม้ก่อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
prechamber; precombustion chamberห้องเผาไหม้ก่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
procedure, abuse of the rules ofการใช้กฎข้อบังคับโดยมิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudo-terminal budตายอดเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudobulbหัวเทียม [กล้วยไม้] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
politburoคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmortem thrombusลิ่มเลือดในหลอดเลือดหลังตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psoriasis linguae; keratosis linguae; leucokeratosis; leucoplakia, oral; psoriasis buccalisฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presumption, irrebuttableข้อสันนิษฐานที่ไม่อาจหักล้างได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presumption, rebuttableข้อสันนิษฐานที่อาจหักล้างได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power, abuse ofการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
programme budgetingงบประมาณแบบแสดงแผนงาน [ดู planning-programming-budgeting system] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public buildingสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior tooth; tooth, buccal; tooth, cheekฟันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracnemidion; bone, calf; fibula; paracnemis; peroneกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracnemis; bone, calf; fibula; paracnemidion; peroneกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postbulbar-หลังก้านสมองส่วนท้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psoriasis buccalis; keratosis linguae; leucokeratosis; leucoplakia, oral; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracentesis oculi; paracentesis bulbiการเจาะลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peribulbar; periophthalmic-รอบลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, distribution ofการแบ่งแยกอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plastoglobuleพลาสโทโกลบูล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paracentesis bulbi; paracentesis oculiการเจาะลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plain butt jointรอยต่อชนหน้าเรียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
planning-programming-budgeting systemงบประมาณแบบแสดงแผนงาน [ดู programme budgeting] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pure burning costค่าเสียหายแท้จริง มีความหมายเหมือนกับ burning cost [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
precombustion chamber; prechamberห้องเผาไหม้ก่อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
precombustion chamber; prechamberห้องเผาไหม้ก่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bugจุดบกพร่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Debugการแก้จุดบกพร่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstract bulletinวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bugจุดบกพร่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Debugการแก้จุดบกพร่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Controlled vocabularyศัพท์ควบคุม, ศัพท์บังคับ
ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม (Controlled vocabulary) หมายถึง การกำหนดให้คำศัพท์คำหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมคำศัพท์หลายคำที่มีความหมายอย่างเดียวกัน เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐาน ลดความกำกวม เป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาหรือช่วยในการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ คำศัพท์บังคับคำเดียวสามารถเข้าถึงเอกสารได้จำนวนมาก แม้ว่าจะเอกสารนั้นจะเขียนด้วยศัพท์ภาษาที่แตกต่างกัน การใช้ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุมนี้ เป็นการใช้ภาษาดรรชนี (Indexing language) ซึ่งแตกต่างจากภาษาหรือคำที่ผู้เขียนกำหนดขึ้นเอง ซึ่งเรียกว่า ภาษาธรรมชาติ (Natural language) ซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นว่า มีคำเกิดขึ้นที่หลากหลาย ไม่เป็นแบบแผนเดียวกัน คำศัพท์บังคับ/ศัพท์ควบคุม ถูกใช้ในการกำหนดเป็นหัวเรื่อง ศัพท์สัมพันธ์ (อรรถาภิธาน) แทกโซโนมี ฯลฯ

ข้อดีของศัพท์บังคับ/ศัพท์ควบคุม

การกำหนดให้ใช้ศัพท์บังคับ/ศัพท์ควบคุม ในการเป็นตัวแทนเนื้อหาของสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานในการกำหนดคำที่เป็นตัวแทนของเนื้อหา เพื่อมิให้เนื้อหาเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์กระจัดกระจายไปตามคำศัพท์ที่มิได้เกิดจากการควบคุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หัวเรื่องภาษาอังกฤษของ Library of Congress Subject Headings จะมีการกำหนดคำที่ใช้แตกต่างกันระหว่างอเมริกาและอังกฤษ เช่น คำว่า color จะมีการกำหนดว่าให้ใช้คำว่า color ไม่ใช้ colour ซึ่งเมื่อสืบค้น ด้วยคำว่า color จะได้เนื้อหาที่มีการเขียนทั้งคำว่า color และ colour ได้อย่างครบถ้วน หรือคำว่า apartments จะถูกกำหนดให้ใช้ในการเป็นตัวแทนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่จะไม่ใช้คำว่า flats

ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุมช่วยแก้ปัญหาคำพ้องรูป ซึ่งเป็นศัพท์ที่เขียนเหมือนกันแต่มีการใช้ต่างกัน (Homographs) เช่น คำว่า pool ความหมายหนึ่ง หมายถึง บ่อน้ำ สระน้ำ อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง เกมชนิดหนึ่ง ดังนั้น ในการกำหนดศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม จะมีคำขยายเพื่อให้ชัดเจนว่าหมายถึงเรื่องนั้น เช่น Pool (Game) หรือคำว่า เงาะ ซึ่งหมายถึง ผลไม้ชนิดหนึ่ง หรือชนกลุ่มน้อยก็ได้ คำว่า เงาะ ในการเป็นคำศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม จึงหมายถึง ชื่อผลไม้ แต่ถ้าจะหมายถึง ชนกลุ่มน้อย จะมีการกำหนดให้ใช้เป็น เงาะ (กลุ่มชาติพันธุ์)

ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม ถูกนำมาใช้ในลักษณะที่เป็นหัวเรื่อง (Subject headings) หรือศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus) หัวเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ Library of Congress Subject Headings, Sear Subject Headings, Medical Subject Headings, Art & Architecture Thesaurus และ ERIC Thesaurus เป็นต้น

ตัวอย่าง Library of Congress Subject Headings ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำลักษณะของศัพท์สัมพันธ์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการกำหนดหัวเรื่องด้วย ทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ของคำศัพท์ได้ดีขึ้น แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชานั้นๆ

Controlled Voca<b>bu</b>lary

ในประเทศไทยมีการกำหนดศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุมใช้เป็นคู่มือหัวเรื่องสำหรับการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย เช่นเดียวกัน เช่น หัวเรื่องและวิธีการกำหนดหัวเรื่องสำหรับวัสดุสารนิเทศภาษาไทยของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และหัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย ซึ่งจัดทำโดย คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในภายหลังได้มีการปรับปรุงการกำหนดคำศัพท์บังคับนี้เป็นแบบศัพท์สัมพันธ์เช่นเดียวกับของ Library of Congress Subject Headings

การกำหนดศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม จะดำเนินการโดยนักวิชาชีพ เช่น บรรณารักษ์ และนักเอกสารสนเทศ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

บรรณานุกรม:

Library of Congress Classification Web. [Online] Available: http://classificationweb.net. Accessed: 2012-05-27.

ประดิษฐา ศิริพันธ์. “การใช้ศัพท์บังคับในการสืบค้นข้อสนเทศ”. หน้า 65-73 ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง Thesaurus Construction. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Library buildingอาคารห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Omnibus volumeปกิณกคดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Combustionการเผาไหม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bucking (Mechanics)การโก่ง (กลศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
๊Uniform distribution (Probability theory)การแจกแจงเอกรูป (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fluidized-bed combustionการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heat of combustionความร้อนของการเผาไหม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Distributed databaseฐานข้อมูลแบบกระจาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Butadieneบิวทาไดอีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
PCI bus (Computer bus)พีซีไอบัส (คอมพิวเตอร์บัส) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Business incubatorหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Butaneไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 4 อะตอม และไฮโดรเจน 10 อะตอม
ปรกติอยู่ในสภาพก๊าซ แต่ทำให้เหลวได้ง่ายเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน รถยนต์ และอุตสาหกรรมบางประเภท [ปิโตรเลี่ยม]
Overburden Pressureความดันชั้นหินปิดทับ
ความดันที่เกิดจากน้ำหนักของหินด้านบนที่กดทับลงมารวมทั้งน้ำหนักของของไหลที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างหิน ทั้งสองอย่างนี้รวมกันจะให้ค่าความดันที่เรียกว่า "ความดันของชั้นหินปิดทับ" (Overburden pressure, Po) ซึ่งปรกติจะมีค่าเฉลี่ยที่ 1.0 psi/ft หรือ มีความหนาแน่นเท่ากับ 19.23 ppg [ปิโตรเลี่ยม]
Agribusinessธุรกิจการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Government contributionเงินสมทบจากรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
Disbursementการจ่ายเงินสด [เศรษฐศาสตร์]
Disbursement delayการเลื่อนการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Disbursement suspensionการพักการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Big businessธุรกิจขนาดใหญ่ [เศรษฐศาสตร์]
Distributionการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Distribution costค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Distribution networkเครือข่ายการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Buy-back arrangementการจัดซื้อคืน [เศรษฐศาสตร์]
Businessmanนักธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Business enterpriseวิสาหกิจธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Business economicsเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Business districtย่านธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Budgetary resourceแหล่งทรัพยากรของงบประมาณ [เศรษฐศาสตร์]
Budgetingการจัดทำงบประมาณ [เศรษฐศาสตร์]
Budget projectionการคาดคะเนงบประมาณ [เศรษฐศาสตร์]
Buffer stockมูลภัณฑ์กันชน [เศรษฐศาสตร์]
Businessธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Business conditionภาวะธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Business cycleวัฏจักรธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Capital budgetงบประมาณลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
programming and budgeting systemระบบการวางแผน [เศรษฐศาสตร์]
Income redistributionการกระจายรายได้ใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Restrictive business practiceข้อจำกัดทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Robust controlการควบคุมโรบัสต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tax reimbursementการคืนภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Zero base budgetingการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ [เศรษฐศาสตร์]
Binomial distributionการแจกแจงทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Negative binomial distributionการแจกแจงแบบนิเสธทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buThe concert was all but over when I arrived.
buThe last bus had already gone when I got to the bus stop.
buI have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
buPamela must have been at home when I tried to get in touch with her, but she didn't answer the telephone.
buHe was busy when I called him up.
buThe party was all but over when I arrived.
buWhat I need is not money, but your advice.
buIt isn't what he says that annoys me but the way he says it.
buI am to take over my father's business.
buI want nothing but health.
buA burglar broke into my house while I was away on a trip.
buThere was no one left but me.
buNot merely I but also he is invited to the party.
buWe rented that house, not because we were pleased with it, but because it was near the station.
buThe bus had already started when we got to the bus stop.
buOur bus collided with a truck.
buOur rocket is being built.
buOur house is nice but I still miss the old one.
buOur company is planning to build a new chemical plant in Russia.
buOur school library is small, but new.
buOur task has been easy so far, but it will be difficult from now on.
buOur task has been easy so far, but it will be difficult from now on.
buOur task has been easy so far, but it will be difficult from now on.
buOur business calls for a lot of people.
buOur children like dogs, but I prefer cats.
buOur office is on the northern side of the building.
buOur teacher was a beautiful lady but was not the type of person who dressed up.
buThose who buy this comic book in our store are mostly junior high school students.
buWhat is that big building in front of us?
buOur love affair was as short-lived as a soap-bubble.
buWe buy a CD.
buWe get on and off the bus here.
buWe came to the conference knowing this, but it seems that you did not.
buWe went shopping in Shibuya yesterday.
buWe visited Yokohama on business.
buWe walked along the busy street, singing old songs.
buWe heard the explosion and saw the house burst into flames.
buWe could not but weep at the sad news.
buWe were to be married in May but had to postpone the marriage until June.
buWe looked for our lost puppy, but in vain.
buWe have no choice but to carry on.
buWe knew that Columbus visited America in 1492.
buWe acted the story of Columbus.
buWe were soaked to the skin but very happy.
buWe got on the bus there.
buWe had no choice but to go there.
buWe searched for the two boys everywhere, but neither could be found.
buWe saw the old building pulled down.
buWe saw the child get on the bus.
buWe had no choice but to wait for a while until the store opened.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abulia(อะบู' เลีย) n. โรคจิตเสื่อม, การหมดกำลังจิต -abulic, adj.
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
abut(อะบัท') vt.,vi. จด, ชิด, ติดกัน, ยัน,ค้ำ, Syn. border, join)
abutment(อะบัท' เมินทฺ) n. ที่ค้ำ, แรงค้ำ, ส่วนที่จดกัน, Syn. an abutting)
abuttal(อะบัท' ทัล) เขตแดน., Syn. abuttals
abutter(อะบัท' เทอะ) n. ผู้ที่มีที่ดินติดกัน (who owns adjacent land)
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
ad verbum(แอดเวอ' บัม) l. ตามคำเดิม
air busเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่
airburst(แอร์' เบอสทฺ) การระเบิดกลางอากาศ (explosion in midair)
album(แอล' บัม) n. สมุดหน้าเปล่าสำหรับเก็บภาพแสตมป์หรืออื่น ๆ ,แผ่นเสียงขนาดใหญ่, ชุดแผ่นเสียง, สมุดลงนามของผู้มาเยี่ยม
albumen(แอลบู' เมน) n. ไข่ขาว, โภชนาหารรอบ embryo ในเมล็ดพืช = albumin
albumenize(แอลบู' มิไนซ) vt. ใส่สารละลาย albumin (treat with an albuminous solution)
albumin(แอลบู' มิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่ง
albuminate(แอลบู' มิเนท) n. สารประกอบที่เกิดจากปฏิกริยาของ albumin กับด่างหรือกรด
albuminoid(แอลบู' มินอยดฺ) โปรตีนจำพวก keratin หรือ geletin; scleroprotein; ซึ่งคล้าย albumin, -albuminoidal adj.
albuminuria(แอลบูมินู' เรีย) ภาวะปัสสาวะมี albumin . -albuminuric adj.
albumose(แอล' บูโมส) n. lารประกอบที่ได้จากโปรตีนโดยฤทธิ์ของเอ็นไซม์ (derived from proteins)
alburnum(แอลเบอ' นัม) n. ไม้เนื้อขาวจำพวก sapwood เป็นไม้ที่ใช้ทำขอนได้
ambulance(แอม' บิวเลิน') n. รถพยาบาล, เรือหรือเครื่องบิน, โรงพยาบาลเคลื่อนที่
ambulate(แอม' บิวเลท) vi. เดินไปเดินมา, เคลื่อนที่, เคลื่อนย้าย. -ambulation n.
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)
ambuscade(แอมบัสเคด') n.,vt.,vi. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย. -ambuscader n., Syn. ambush)
ambush(แอม' บุช) n.,vt. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ที่ที่คอยดักทำร้าย, ที่ซุ่มโจมตี, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย, ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย. -ambusher n. -ambushlike adj., Syn. waylaying, hiding, cover)
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)
arbutus(อาร์บิว'ทัส) n., (pl. -tuses) ชื่อต้นไม้ในยุโรปมีผลสีม่วง (trailling arbutus)
arquebus(อาร์'ควิบัส) n. = harquebus
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
attributive(อะทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะของ,ตกเป็นของ. -n. ศัพท์กำหนด
auburn(ออ'เบิน) n. สีน้ำตาลแดง, Syn. reddish brown)
autobus(ออ'โทบัส) n., (pl. buses, busses) รถเมล์ (bus)
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
babushka(บาบูช'คะ) n. ผ้าโพกศีรษะของสตรี
beast of burdenn. สัตว์บรรทุก
bedbug(เบด'บัก) n. ตัวเรือด
bell buoyn. ทุ่นลอยที่ติดระฆัง
bell buttonn. ปุ่มกดกริ่ง
big businessn. วิสาหกิจขนาดใหญ่
broncobustern. คนฝึกม้าป่าให้เชื่อง
bub(บับ) n. อ้ายน้องชาย,น้อง,เพื่อน
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
bubble gumn. หมากฝรั่งที่เป่าให้เป็นลูกโป่งได้
bubble jet printerเครื่องพิมพ์แบบบับเบิลเจ็ตหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกที่ใช้ความร้อนฉีดหมึกออกมาแทนที่จะใช้ไฟฟ้า
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟองหมายถึง หน่วยความจำชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ใด้แม้ว่าไฟฟ้าจะดับไปแล้วก็ตาม นิยมใช้กันมากสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ที่ไม่มีเนื้อที่มากพอที่จะมีฮาร์ดดิสก์ได้
bubblern. เครื่องน้ำพุสำหรับดื่มมีปากท่อสำหรับดันน้ำให้เข้าปาก, เครื่องพ่นแก๊สผ่านของเหลว
bubbly(บลับ'ลี) adj. เป็นฟอง,เต็มไปด้วยฟอง n. เหล้าแชมเปญ
bubo(บิว'โบ) n. ภาวะต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบโดยเฉพาะที่ไข่ดันหรือรักแร้, See also: buboed adj. bubonic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
abundant(adj) ดกดื่น,มากมาย,อุดมสมบูรณ์
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abuse(vt) ปรามาส,เหยียดหยาม,ดูถูก,ด่าว่า
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า
abut(vi) ติดต่อกับ,จด,ประชิด,ติดกัน
abutment(n) ตัวค้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งที่จดกัน
album(n) อัลบั้มรูป,สมุดใส่รูป
albumen(n) ไข่ขาว
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง
ambulance(n) รถพยาบาล,รถฉุกเฉิน
ambush(n) การซุ่มทำร้าย,การดักโจมตี,ที่ซุ่ม
ambush(vt) ดักโจมตี,ดักทำร้าย,ซุ่มทำร้าย
attributable(adj) เนื่องมาจาก
attribute(n) คุณลักษณะ,คุณสมบัติ
attribute(vt) เชื่อว่ามี,อ้างว่า
attribution(n) ความเป็นของ
auburn(n) สีน้ำตาลแดง
autobus(n) รถเมล์,รถประจำทาง
bedbug(n) ตัวเรือด
blunderbuss(n) ปืนปากแตร
bubble(n) ฟองน้ำ,คำพูดเหลวไหล,การโกง
bubble(vi) เกิดฟอง,โกง,หลอกลวง
bubo(n) ฝีมะม่วง
BUBONIC bubonic plague(n) กาฬโรค
bubonic(adj) บวม,เป็นฝี
buccaneer(n) โจรสลัด
buck(n) กวาง,แพะ(ตัวผู้),กระต่าย,สัตว์ตัวผู้,เงินเหรียญอเมริกัน
bucket(n) ถังหิ้วน้ำ
bucketful(n) จำนวนเต็มถัง
buckle(n) ขอ,หัวเข็มขัด,ห่วง,กระดุม
buckle(vt) งอ,โค้ง,คาด(พุง),ผูก(อาน),ติด(กระดุม),รัด(เข็มขัด)
buckler(n) โล่กลมเล็ก
buckram(n) ผ้าเคมีใช้ทำปก
buckshee(n) ของฟรี
buckskin(n) หนังกวาง,หนังแกะ
bucolic(adj) เกี่ยวกับคนบ้านนอก,เกี่ยวกับคนเลี้ยงสัตว์
bucolic(n) ลูกทุ่ง,บ้านนอก,ชาวไร่ชาวนา,เพลงลูกทุ่ง
bud(n) ช่อ,ตาต้นไม้,ดอกไม้ตูม,หน่อไม้,รุ่นกระเตาะ
bud(vi) แตกตา,ผลิ,ออกดอก,แตกหน่อ,แตกเนื้อหนุ่มสาว
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์
Buddhism(n) พุทธศาสนา,ศาสนาพุทธ
Buddhist(n) พุทธศาสนิกชน,ชาวพุทธ,พุทธมามกะ
buddy(n) เพื่อน,สหาย,เกลอ
budge(n) งบประมาณ
budge(vt) เคลื่อนที่,ขยับเขยื้อน,กระดุกกระดิก,เปลี่ยนที่
budget(adj) ถูก,ประหยัด,ไม่แพง
budget(vi) ให้งบประมาณ,ทำงบประมาณ
buff(n) หนังวัว,หนังควาย,สีเนื้อ,สีเหลืองอ่อน
buffalo(n) ควาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักพระพุทธศาสนา    [N] Buddhist principles, Example: การบูชาปูชนียบุคคลนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา, Thai definition: สาระสำคัญของศาสนาพุทธ
ภิกขุ    [N] Buddhist monk, Syn. ภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, ภิกษุณี, Example: ศาลฎีกาตัดสินว่าผิดภิกขุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ, Count unit: รูป, Thai definition: ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกขุนี    [N] female Buddhist monk, See also: Buddhist nun, Syn. ภิกษุณี, Ant. ภิกขุ, ภิกษุ, Count unit: รูป, Thai definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกษุสงฆ์    [N] Buddhist monk, See also: monk, Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, Example: เขาพบว่าชีวิตแห่งการครองตนเป็นภิกษุสงฆ์นั้นได้รับความสงบอย่างยิ่ง, Count unit: รูป, Thai definition: พระผู้ชายในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
งบการเงิน    [N] financial budget, Example: บริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทุเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงินเพื่อตรวจสอบว่ากิจการทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่, Thai definition: ฐานะทางการเงิน
งบประมาณแผ่นดิน    [N] annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
จัดจำหน่าย    [V] distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
ซื้อเวลา    [V] buy some time, See also: delay some time, extend some time, Syn. ยืดเวลา, Example: ก่อนที่จะเปิดฉากรบในช่วงนี้ผู้นำทำเนียบขาวพยายามซื้อเวลาด้วยการแอบเจรจาลับกับผู้นำแบกแดดเพื่อขอเจรจาอย่างสันติด, Thai definition: พยามถ่วงเวลาให้นานออกไป
ซื้อเสียง    [V] buy votes, Example: ในช่วงของการเลือกตั้งยังมีการใช้จ่ายเงินอย่างมากมายมหาศาลของผู้สมัครเพื่อซื้อเสียงเพื่อให้ตนเองได้รับการเลือกตั้ง, Thai definition: จ่ายเงินเพื่อแลกกับคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน
ด่าว่า    [V] scold, See also: reprimand, censure, rebuke, reproach, Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว, Example: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น
ตั้งเนื้อตั้งตัว    [V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตึกสูง    [N] high-rise building, See also: skyscraper, tall building, Syn. อาคารสูง, Example: ถนนธุรกิจในกรุงเทพเช่นถนนสีลมรายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า
ทะเบียนการค้า    [N] business registration, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานในการประกอบการธุรกิจ
ประกอบการ    [V] engage in business, See also: invest, run, manage, Syn. ประกอบกิจการ, Example: องค์กรชุมชนมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การดำเนินธุรกิจหรือประกอบการต่างๆ เพื่อให้เกิดกำไร, Thai definition: ดำเนินกิจการ
ประกอบธุรกิจ    [V] run a business, See also: manage a business, Example: บริษัทซีพีขอสัมประทานประกอบธุรกิจโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย, Thai definition: ดำเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจ    [N] businessperson, See also: entrepreneur, Example: ในสหัสวรรษใหม่นี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำตนให้โดดเด่นจากคู่แข่งและชนะใจลูกค้าได้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการงานเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่ไม่ใช่ราชการ
ผู้รับภาระ    [N] one carrying a burden, See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer, Syn. คนรับภาระ, ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ, Ant. ผู้โยนภาระ, Example: รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในเรื่องอาหาร เรื่องเครื่องนุ่งห่มแก่นักโทษที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับงานหนักตามหน้าที่ที่ผู้อื่นมอบให้
พระพุทธประวัติ    [N] life of the Buddha, See also: history of the Buddha, Example: ภาพเหล่านั้นแสดงถึงเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติ ครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนย์ชีพอยู่, Thai definition: ประวัติของพระพุทธเจ้า
พระพุทธภาษิต    [N] Buddha's proverbs, See also: saying of the Buddha, Example: พระพุทธภาษิตเป็นถ้อยคำที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกยุคทุกสมัย, Thai definition: ถ้อยคำอันเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้า
พระพุทธมนต์    [N] Buddha's mantra, See also: Buddha's stanza chant of the Buddha, Example: พ่อนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่, Thai definition: คำสำหรับสวดบูชาพระพุทธ
พุทธธรรม    [N] Buddhist moral code, See also: Buddhist teaching, Buddhist morality, Example: คุณกุหลาบสนใจพุทธธรรมในแนวทางปฏิบัติแบบภาวนา, Thai definition: หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนาพุทธ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พุทธปรัชญา    [N] Buddhist philosophy, Example: ในพุทธปรัชญาเราไม่พบความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเช่นที่พบในปรัชญาตะวันตก, Thai definition: หลักแห่งความรู้และความจริงในศาสนาพุทธ
พุทธมณฑล    [N] Buddhist diocese, See also: Buddhist province, Thai definition: เขตแดนที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ
พุทโธ    [N] Lord Buddha, See also: the Buddha, Syn. พระพุทธเจ้า
มอดไหม้    [V] burn out, See also: burn down, die out, Example: อาคารบ้านเรือนถูกไฟเผาผลาญให้มอดไหม้ จนไม่มีอะไรเหลือ, Thai definition: สลายไปเพราะได้รับความร้อน
พ่อพันธุ์    [N] breeder, See also: stud (e.g. bull), Ant. แม่พันธุ์, Example: การเลี้ยงจิ้งหรีด 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เพศผู้ที่ใช้ทำพันธุ์
มวน    [N] orange bug, Syn. ตัวมวน, Count unit: ตัว, Thai definition: แมลงหลายชนิด บางชนิดมีปีก 2 คู่ บางชนิดไม่มีปีก ปากเป็นท่อยาวคล้ายเข็ม หลายชนิดปล่อยกลิ่นเหม็นได้และเป็นศัตรูพืช
ว่ะ    [END] word used to end an expression but impolite, Example: ยามันเม็ดใหญ่กินลำบากว่ะ ต้องเอาไปบดก่อน, Thai definition: เป็นคำต่อท้ายคำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพ
เปลวแดด [N] burning sunshine, Example: พวกคนงานทำงานท่ามกลางเปลวแดดอย่างมิรู้เหนื่อย
ออกตัว    [V] be newly sold, See also: be newly promoted, be new distributed, Syn. ขาย, จำหน่าย, Example: สินค้าที่เพิ่งออกตัวไปทำยอดขายดีมาก
อุโบสถ    [N] Buddhist holy day, Syn. วันอุโบสถ, วันพระ, Example: พระสงฆ์ทั้งหมดต้องลงโบสถ์เพื่อประกอบพิธีกรรมสวดในวันอุโบสถ
ฮวงจุ้ย    [N] Chinese belief of how to locate a building, Example: โป๊ยก่วนเป็นชื่อที่เป็นทางสามแพร่งซี่งเป็นที่อัปมงคลในฮวงจุ้ยของคนจีน
ก้นกรอง    [N] cigarette butt, Syn. ก้นกรองบุหรี่, Thai definition: ส่วนสำหรับกรองควันที่ปลายด้านหนึ่งของบุหรี่ ทำจากเส้นใยสังเคราะห์
กระวีกระวาด    [V] hurry, See also: make haste, bustle, Thai definition: รีบเร่งอย่างไม่นอนใจ
คู่ซี้    [N] boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count unit: คู่, Notes: (ปาก)
ซื้อใจ    [V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
เณร [N] Buddhist novice, See also: novice, Syn. สามเณร, Example: เณรเดินตามหลวงพ่อเพื่อขอรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน, Count unit: รูป
ตรึม    [ADV] abundantly, See also: plentifully, Syn. ตึม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. น้อย, Example: นางเอกน้องใหม่เนื้อหอมมากเพราะมีทั้งงานพิธีกรและงานละครรุมตอมกันตรึม, Notes: (สแลง)
ตีตั๋วเด็ก    [V] buy a half-priced ticket, Example: เด็กที่สูงไม่ถึง 150 ซม. ต้องตีตั๋วเด็ก, Thai definition: ซื้อตั๋วครึ่งราคา
ตูดปอด    [ADJ] lean buttocks, Syn. ก้นปอด, ก้นสอบเล็ก, Example: รูปร่างของเขาสูงชลูดและมีตูดปอดจนดูน่าเกลียด, Notes: (ปาก)
ทอดธุระ    [V] leave one's business or duty, See also: neglect, relinquish responsibility, Example: ความพร้อมหมายถึงความตื่นตัวที่จะกระตือรือร้นเร่งรัดจัดทำการต่างๆ ด้วยจิตสำนึกต่อกาลเวลา ไม่ปล่อยปละละเลย ทอดธุระปล่อยเวลาล่วงเปล่า, Thai definition: ไม่เอาเป็นธุระ
นุ่งน้อยห่มน้อย    [V] be in the buff, See also: leave one's body bare, Example: นางแบบนุ่งน้อยห่มน้อยถ่ายแบบปฏิทินสุรา, Thai definition: เกือบไม่ได้นุ่งอะไรเลย
นุ่งลมห่มฟ้า    [V] be stripped to the buff, See also: be naked, be in buff, be in the nude, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, นุ่งน้อยห่มน้อย, Example: บริษัทสุราได้คัดเอาบรรดาสาวสวยมานุ่งลมห่มฟ้าถ่ายภาพปลุกใจเสือป่าเพื่อทำเป็นปฏิทินในปีใหม่นี้
บึ้บบั้บ    [V] be big, See also: be huge, be bulky, be enormous, Example: ตั้งแต่โตเป็นสาว รูปร่างของหล่อนบึ้บบั้บขึ้นมาก, Thai definition: มีทรวดทรงใหญ่กว่าปกติ, Notes: (สแลง)
มินิบัส    [N] minibus, Syn. รถร่วมบริการขนาดเล็ก, Example: มินิบัสขอปรับอัตราค่าโดยสารจาก 3.50 บาท เป็น 5 บาท, Thai definition: รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก, Notes: (อังกฤษ)
มือปราบ    [N] buster, Example: เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นมือปราบตงฉินที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตำรวจตลอดอายุราชการ, Thai definition: ผู้ที่มีความสามารถในการปราบปรามผู้ร้าย
เศรษฐกิจฟองสบู่ [N] bubble economy, Example: เศรษฐกิจฟองสบู่ของโลกการเก็งกำไรใหญ่โตกว่าพื้นฐานจริงทางเศรษฐกิจ, Thai definition: เศรษฐกิจที่ขยายตัวเกินสมควร
อื้อซ่า    [ADJ] abundant, See also: plentiful, numerous, Syn. มาก, มากมาย, กระบุงโกย, โข, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, มากมายก่ายกอง, เยอะ, แยะ, เยอะแยะ, อักโข, อื้อ, Ant. น้อย, เบาบาง, Notes: (สแลง)
พ.ศ. [N] Buddhist Era, See also: B.E., Syn. พุทธศักราช, Thai definition: ปีนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานมา
พว. [N] Bureau of the Royal Household, Syn. สำนักพระราชวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์บัส[TM] (Aēbas) EN: Airbus   FR: Airbus [m]
แอร์บัส A380[TM] (Aēbas A380) EN: Airbus A380   FR: Airbus A380 [m]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samnakngān) EN: office building   FR: immeuble de bureaux [m]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อเมซอน [n.] (amēsøn) EN: Burhead ; Texas mud baby   
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อำนาจซื้อ[n. exp.] (amnāt seū) EN: buying power   FR: pouvoir d'achat [m]
อำเภอบัวเชด[n. prop.] (Amphoē Būachēt) EN: Amphoe Buachet ; Buachet   FR: Amphoe Buachet ; Buachet
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
อัลบั้ม[n.] (anlabam) EN: album   FR: album [m]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อนุมัติงบประมาณ[v. exp.] (anumat ngoppramān) EN: approve the budget   
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อาสาฬหบูชา[n.] (Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha) EN: the day before the Buddhist Lent   
อัตราการบริโภคน้ำมัน [n. exp.] (attrā kān børiphōk namman) FR: niveau de consommation de carburant [m]
แบกภาระ[v. exp.] (baēk phāra) EN: shoulder a burden ; shoulder the responsibility   
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalīa thao-thao kan) EN: distribute evenly   
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoenpanphon) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend   
แบ่งออก[v. exp.] (baeng øk) EN: distribute   FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpansuan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute   
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   
แบบรัชกาล[n. exp.] (baēp ratchakān) EN: bureaucratic   
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures   
ใบเปิด[n. exp.] (baipoēt) EN: claim for reimbursement   
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all   FR: quelques ; certains
บังกะโล [n.] (bangkalō) EN: bungalow ; cottage   FR: bungalow [m] ; cottage [m]
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: bench ; tribunal   FR: bancs de la magistrature [mpl]
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift   FR: cadeau [m] ; présent [m]
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
บรรทุก [n.] (banthuk) EN: burden ; freight   FR: chargement [m]
บรรทุกเกินพิกัด[v. exp.] (banthuk koēn phikat) EN: overload ; overburden   FR: surcharger
บัตร[n.] (bat) EN: card ; ticket ; leaf   FR: carte [f] ; ticket [m] ; bulletin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABU    AE1 B UW0
BUA    B Y UW1 AH0
BUA    B IY1 Y UW1 EY1
BUB    B AH1 B
BUC    B AH1 K
BUD    B AH1 D
BUE    B W EH1
BUG    B AH1 G
BUI    B IH1
BUI    B W IY1
BUM    B AH1 M
BUN    B AH1 N
BUR    B ER1
BUS    B AH1 S
BUT    B AH1 T
BUY    B AY1
ABUT    AH0 B AH1 T
BABU    B AA0 B UW1
BUBB    B AH1 B
BUCH    B AH1 CH
BUCK    B AH1 K
BUCY    B Y UW1 S IY0
BUDD    B AH1 D
BUDS    B AH1 D Z
BUDZ    B AH1 D Z
BUEL    B Y UW1 L
BUER    B UW1 ER0
BUFE    B Y UW1 F
BUFF    B AH1 F
BUGA    B Y UW1 G AH0
BUGA    B IY1 Y UW1 JH IY1 EY1
BUGG    B AH1 G
BUGH    B Y UW1 G
BUGS    B AH1 G Z
BUHL    B Y UW1 L
BUHR    B Y UH1 R
BUIE    B UW0 IY1
BUIE    B W IY1
BUIS    B IH1 Z
BULA    B Y UW1 L AH0
BULB    B AH1 L B
BULK    B AH1 L K
BULL    B UH1 L
BULT    B AH1 L T
BUMP    B AH1 M P
BUMS    B AH1 M Z
BUND    B AH1 N D
BUNG    B AH1 NG
BUNK    B AH1 NG K
BUNN    B AH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Abu    (n) (a1 b uu)
bud    (v) (b uh1 d)
bug    (v) (b uh1 g)
bum    (v) (b uh1 m)
bun    (n) (b uh1 n)
bur    (n) (b @@1 r)
bus    (v) (b uh1 s)
but    (a) (b uh t)
buy    (v) (b ai1)
Bury    (n) (b e1 r ii)
abut    (v) (@1 b uh1 t)
babu    (n) (b aa1 b uu)
buck    (v) (b uh1 k)
buds    (v) (b uh1 d z)
buff    (v) (b uh1 f)
bugs    (v) (b uh1 g z)
buhl    (n) (b uu1 l)
bulb    (n) (b uh1 l b)
bulk    (v) (b uh1 l k)
bull    (n) (b u1 l)
bump    (v) (b uh1 m p)
bums    (v) (b uh1 m z)
buna    (n) (b uu1 n @)
bung    (v) (b uh1 ng)
bunk    (v) (b uh1 ng k)
buns    (n) (b uh1 n z)
buoy    (v) (b oi1)
burg    (n) (b @@1 g)
burn    (v) (b @@1 n)
burp    (v) (b @@1 p)
burr    (n) (b @@1 r)
burs    (n) (b @@1 z)
bury    (v) (b e1 r ii)
bush    (n) (b u1 sh)
bust    (v) (b uh1 s t)
busy    (v) (b i1 z ii)
butt    (v) (b uh1 t)
buys    (v) (b ai1 z)
buzz    (v) (b uh1 z)
zebu    (n) (z ii1 b y uu)
Buick    (n) (b y uu1 i k)
Busch    (n) (b uu1 sh)
Burma    (n) (b @@1 m @)
abuse    (n) (@1 b y uu1 s)
abuse    (v) (@1 b y uu1 z)
abuts    (v) (@1 b uh1 t s)
album    (n) (a1 l b @ m)
babus    (n) (b aa1 b uu z)
bucks    (v) (b uh1 k s)
buddy    (n) (b uh1 d ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
結ぶ[むすぶ, musubu] (vt) เชื่อมต่อ, เชื่อมความสัมพันธ์
運ぶ[はこぶ, hakobu] (vt) ขนย้าย
成分[せいぶん, seibun] (n) ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง
英文[えいぶん, eibun] (n) เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
和文[わぶん, wabun] (n) เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น
博物館[はくぶつかん, hakubutsukan] (n) พิพิธภัณฑ์
仏教[ぶっきょう, bukkyou] (n) พระพุทธศาสนา
本部[ほんぶ, honbu] (n) สำนักงานใหญ่
倶楽部[くらぶ, kurabu] (n) คลับ
株価[かぶか, kabuka] (n) ราคาหุ้น
日仏[にちぶつ, nichibutsu] (n) ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส
総武線[そうぶせん, soubusen] (n name) เส้นทางรถไฟสายโซบุของ JR (Japanese Railway) วิ่งระหว่างโตเกียวกับชิบะ สัญลักษณ์ใช้สีเหลือง (ข้อมูล พฤศจิกายน 2546)
天然記念物[てんねんきねんぶつ, tennenkinenbutsu] (n) สัตว์,พืช หรือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฎหมาย
学部[がくぶ, gakubu] (n) คณะวิชา (ในมหาวิทยาลัย)
株式会社[かぶしきかいしゃ, kabushikikaisha] (n) บริษัทมหาชน
全部[ぜんぶ, zenbu] (n) ทั้งหมด, See also: S. 全て,
株式市場[かぶしきいちば, kabushikiichiba] (n) ตลาดหลักทรัพย์
文法[ぶんぽう, bunpou] (n) ไวยากรณ์
文学[ぶんがく, bungaku] การประพันธ์, การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ
大丈夫[だいじょうぶ, daijoubu] (adj phrase) ไม่เป็นไร, โอเค, ปลอดภัย (เช่น ถ้าถามว่า เป็นไรมากมั้ย หรือ เป็นไรมั้ย ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ตอบ だいじょうぶ ไม่เป็นไร)
多分[たぶん, tabun] (n adv) คาดว่าจะ, อาจจะ, สงสัยจะ
久しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] (n adj phrase) หลังจากที่เวลาผ่านไปนาน, ใช้ทักกันเวลาไม่ได้เจอกันนานๆ แล้วมาพบกัน เช่น 久しぶりですね ไม่ได้เจอกันเสียนานเลยนะ
支部[しぶ, shibu] (n) สำนักงานย่อย, สาขาย่อย, See also: A. 本部,
十分[じゅうぶん, juubun] (n) เพียงพอ, เหลือเฟือ
十分[じゅうぶん, juubun] (n) สิบส่วน
新聞[しんぶん, shinbun] (n) หนังสือพิมพ์
植物[しょくぶつ, shokubutsu] (n) พืช
動物[どうぶつ, doubutsu] (n) สัตว์
見物[けんぶつ, kenbutsu] (n) การทัศนาจร, เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ
仏歴[ぶつれき, butsureki] (n) พุทธศักราช
上部[じょうぶ, joubu] (n) ส่วนบน ท่อนบน
丈夫[じょうぶ, joubu] (adj な) แข็งแรง ทนทาน
ぶり[ぶり, buri] (prep) ต่อท้ายคำแสดงเวลาเพื่อให้มีแปลว่าไม่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น เช่น 28年ぶりに金メダルを獲得した ได้รับเหรียญทองหลังจากที่ไม่ได้รับมา 28 ปี
眩しい[まぶしい, mabushii] (adj) สว่างจ้า
鉱物[こうぶつ, koubutsu] (n) แร่, ธาตุ
文具[ぶんぐ, bungu] (n) เครื่องเขียน
臭化物[しゅうかぶつ, shuukabutsu] (n) สารประกอบโบรมีน
鞦韆[ぶらんこ, buranko] (n) ชิงช้า
手袋[てぶくろ, tebukuro] (n) ถุงมือ
温血動物[おんけつどうぶつ, onketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดอุ่น, See also: A. 冷血動物,
冷血動物[れいけつどうぶつ, reiketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดเย็น, See also: A. 温血動物,
歩留まり[ぶどまり, budomari] อัตราของดีต่อของเสีย เช่น ผลิตงาน 100 ชิ้น มีงานเสียเกิดขึ้น 2 ชิ้น หมายความว่า 歩留まり(Yield) = 98%
親分[おやぶん, oyabun] (n) หัวหน้าแก๊ง(ยากูซ่า) หัวหน้ากลุ่ม
親分株[おやぶんかぶ, oyabunkabu] (n) ตำแหน่งหัวหน้า
株式[かぶしき, kabushiki] เป็นคำย่อของ 株式会社 ซึ่งแปลว่าบริษัทมหาชนจำกัด
ブリキ[ぶりき, buriki] (n) ดีบุก (tin), เหล็กฉาบดีบุก (tinplate), See also: S. 錫,
営業部[えいぎょうぶ, eigyoubu] (n) ฝ่ายขาย
人事部[じんじぶ, jinjibu] (n) ฝ่ายบุคคล
ゴキブリ[ごきぶり, gokiburi] (n) แมลงสาบ
農産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] (n) ผลผลิตทางการเกษตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
理工学部[りこうがくぶ, rikougakubu] (phrase) คณะวิศวกรรมศาสตร์-วิทยาศาสตร์
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
人文学部[じんぶんがくぶ, jinbungakubu] (n) คณะมนุษยศาสตร์
握りつぶす[にぎりつぶす, nigiritsubusu] บดบี้ในมือ, การระงับข้อเสนอหรือความคิด
株主総会[かぶぬしそうかい, kabunushisoukai] (n) ประชุมผู้ถือหุ้น
朝日新聞[あさひしんぶん, asahishinbun] (n name org uniq) ชื่อของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
[こぶし, けん, kobushi , ken] (n) หมัด, กำปั้น
分解[ぶんかい, bunkai] การแบ่งออกเป็นส่วนๆ การแตกตัว
生物兵器[せいぶつへいき, seibutsuheiki] อาวุธชีวภาพ
文部省[もんぶしょう, monbushou] (n) กระทรวงศึกษาธิการ
存分[ぞんぶん, zonbun] (adj adv) เต็มที่, เท่าที่ต้องการ
調達部[ちょうたつぶ, choutatsubu] (n) Procurement Department แผนกจัดซื้อจัดจ้าง , See also: S. 購買部,
破る[やぶる, yaburu] (n) การละเมิด(สัญญา)
護衛武官[ごえいぶかん, goeibukan] (n) ราชองครักษ์
[はやぶさ, hayabusa] เหยี่ยว
炭水化物[たんすいかぶつ, tansuikabutsu] (n) คาร์โบไฮเดรด
ぶりっ子[ぶりっこ, burikko] (n) a girl who acts cute; a girl who pretends to be a good girl
工学部[こうがくぶ, kougakubu] (n) คณะวิศวกรรมศาสตร์
工学部[こうがくぶ, kougakubu] (n) คณะวิศวกรรมศาสตร์
博士論文[はくしろんぶん, hakushironbun] (n) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
部門[ぶもん, bumon] 1.ประเภท 2.แผนก 3.ด้าน 4.สาขา
医学部[いがくぶ, igakubu] คณะแพทยศาสตร์
甲虫[かぶとむし, kabutomushi] (n) ตัวด้วง
充分[じゅうぶん, juubun] (adj) เพียงพอ,พอ
炭化物[たんかぶつ, tankabutsu] (n) สารประกอบคาร์บอน
幹部[かんぶ, kanbu] (n) ผุ้บริหาร เช่น 私は幹部に昇格しました
火傷防止手袋[やけどぼうしてぶくろ, yakedoboushitebukuro] (n) ถุงมือกันไฟ
昆虫[ごきぶり, gokiburi] (n) แมลงสาบ
半部族[はんぶぞく, hanbuzoku] (n) ลูกครึ่ง
単体分割[たんたいぶんわり, tantaibunwari] (n) single division
平文[ひらぶん, hirabun] (n) ข้อมูลที่ไม่ถูกเข้ารหัส
[あぶら, abura] (n) น้ำมัน , See also: S. oil,
文案[ぶんあん, bun'an] (n) ฉบับร่าง (ของบทความต่างๆ)
文意[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
文意[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
文化交流[ぶんかこうりゅう, bunkakouryuu] (n) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
分類[ぶんるい, bunrui] (n) การจัดแบ่งประเภท
自分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n) ความเห็นแก่ตัว
文旦[ぶんたん, buntan] (n) ส้มโอ
細部[さいぶ, saibu] รายละเอียด
建造物[けんぞうぶつ, kenzoubutsu] โครงสร้าง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,สิ่งก่อสร้าง
仏塔[ぶっとう, buttou] เจดีย์,ปรางค์,สถูป
ラブイン[らぶいん, rabuin] (n) love
無機化合物[むきかごうぶつ, mukikagoubutsu] สารประกอบอนินทรีย์
文化[ぶんか, bunka] (n ) วัฒนธรรม
舞台[ぶたい, butai] (n ) สเทจฺ) n. เวที,เวทีละคร,ศิลปะละคร,ร้าน,แท่น,รถม้าโดยสาร,ระยะการเจริญเติบโต,ตอน,ระยะ,สมัย,ช่วง,โป๊ะ,ท่าเรือพื้นราบ,ชั้น,ขั้น,ขั้นบันได vt. แสดงละคร,นำขึ้นแสดง -Phr. (the stage อาชีพการแสดงละคร)
歌舞伎[かぶき, kabuki] (n ) คาบุกิ การแสดงละครแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น
総務部[そうむぶ, soumubu] (n ) ผู้จัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป
ぶっきら棒[ぶっきらぼう, bukkirabou] (adj ) (เคิร์ท) adj. สั้น,ห้วน,หยาบ,ลุ่น, S. . curtness n. ดูcurt
物流[ぶつりゅう, butsuryuu] การจัดส่ง, การกระจาย (สินค้า)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
建てる[たてる, tateru] Thai: สร้าง English: to build
分野[ぶにゃ, bunya] Thai: แขนง English: field
(株)[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Thai: บริษัทที่มีการถือหุ้นส่วนร่วมกัน
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสียว English: eerie
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ชน English: to hit
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ตีให้ล้มไป English: to knock
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: กระแทกถูก English: to run into
掲示板[けいじばん, keijiban] Thai: ป้ายติดประกาศ English: bulletin board
不十分[ふじゅうぶん, fujuubun] Thai: ไม่เพียงพอ
飛ぶ[とぶ, tobu] Thai: กระโดด English: to jump
飛ぶ[とぶ, tobu] Thai: บิน English: to fly
燃やす[もやす, moyasu] Thai: เผา English: to burn
埋める[うめる, umeru] Thai: ฝัง English: to bury
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินกิจการ English: to run a business
浮かぶ[うかぶ, ukabu] Thai: ลอย English: to float
浮かぶ[うかぶ, ukabu] Thai: ลอยขึ้นมา English: to rise to surface
浮かぶ[うかぶ, ukabu] Thai: นึกขึ้นมาได้
部分[ぶぶん, bubun] Thai: ส่วน English: portion
買う[かう, kau] Thai: ซื้อ English: to buy
全部[ぜんぶ, zenbu] Thai: ทั้งหมด English: all
異物[いぶつ, ibutsu] Thai: สิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างไป English: foreign substance
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: สิ่งต่าง ๆ English: things
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: เรื่องต่าง ๆ English: affairs
賑わう[にぎわう, nigiwau] Thai: กิจการคึกคัก English: to do thriving business
建つ[たつ, tatsu] Thai: (อาคาร)ปลูก English: to be built
[ぶ, bu] Thai: ส่วน(ที่เป็นแกนกลาง)
[ぶ, bu] Thai: ฉบับ
[ぶ, bu] Thai: แผนก
呼ぶ[よぶ, yobu] Thai: เรียก English: to call
呼ぶ[よぶ, yobu] Thai: เชิญ English: to invite
省く[はぶく, habuku] Thai: งดเว้น English: to omit
省く[はぶく, habuku] Thai: กำจัด English: to eliminate
遊ぶ[あそぶ, asobu] Thai: เล่น
遊ぶ[あそぶ, asobu] Thai: ไปเที่ยว(บ้านเพื่อน) English: to visit
ビジネス[びじねす, bijinesu] Thai: ธุรกิจ English: business
渉外部[しょうがいぶ, shougaibu] Thai: แผนกวิเทศสัมพันธ์ English: liaison department
腹部[ふくぶ, fukubu] Thai: บริเวณท้อง English: abdomen
人材開発部[じんざいかいはつぶ, jinzaikaihatsubu] Thai: แผนกพัฒนาบุคคลากร English: Career Development Dept.
常分数[じょうぶんすう, joubunsuu] Thai: สัดส่วนที่เหมาะสม English: proper fraction
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การค้า English: business
呟く[つぶやく, tsubuyaku] Thai: บ่นพึมพำ English: to mutter
生物[せいぶつ, seibutsu] Thai: สิ่งมีชีวิต English: creature
分子[ぶんし, bunshi] Thai: โมเลกุล
区分[くぶん, kubun] Thai: การแบ่งประเภท English: section
転ぶ[ころぶ, korobu] Thai: หกล้ม English: to fall down
一部[いちぶ, ichibu] Thai: ส่วนหนึ่ง, ส่วนย่อย English: part
燃える[もえる, moeru] Thai: ไหม้ English: to burn
破る[やぶる, yaburu] Thai: ฉีก English: to tear

German-Thai: Longdo Dictionary
Bühne(n) |die, pl. Bühnen| เวที
Bürger(n) |der, pl. Bürger| พลเมือง, See also: die Bürgerin
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Buch(n) |das, pl. Bücher| หนังสือ
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Hamburgเมืองใหญ่ทางเหนือของเยอรมนี
Hamburgerชาวเมือง Hamburg, See also: Hamburg
robust(adj) ทนทาน แข็งแรง, See also: dauerhaft
Butter(n) |die| เนย
Lehrbuch(n) |das, pl. Lehrbücher| หนังสือเรียน
Bücherregal(n) |das, pl. Bücherregale| ชั้นวางหนังสือ
Wörterbuch(n) |das, pl. Wörterbücher| พจนานุกรม
Bus(n) |der, pl. Busse| รถบัส, รถประจำทาง
Erstgeburtsrecht(n) |das| สิทธิของการเป็นลูกคนโต
Bürste(n) |die, pl. Bürsten| แปรง เช่น Zahnbürste
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ
Geburtsdatum(n) |das, pl. Geburtsdaten| วันที่เกิด
Geburtstag(n) |der, pl. Geburtstage| วันเกิด
Geburtstagsgeschenk(n) |das, pl. Geburtstagsgeschenke| ของขวัญวันเกิด
Geburtstagskuchen(n) |der, pl. Geburtstagskuchen| เค้กวันเกิด
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ
Abtreibung(n) |die, pl. Abtreibungen| การทำแท้ง
Umgebung(n) |die, pl. Umgebungen| สภาพแวดล้อม, See also: Related: die Umwelt
Betäubung(n) |die, pl. Betäubungen| การวางยาสลบ หรือ การฉีดยาชาก่อนรับการผ่าตัด , See also: Betäubungsmittel
Reibung(n) |die, pl. Reibungen| แรงเสียดทาน (ฟิสิกส์)
reibungsfrei(adj adv) ที่ไร้ซึ่งแรงเสียดทาน , โดยไม่มีแรงเสียดทาน
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)
Bügelfalte(n) รอยรีดเป็นกลีบ, See also: Related: Falte
Buchstabe(n) |der, pl. Buchstaben| ตัวอักษร
Burg(n) |die, pl. Burgen| ปราสาท, See also: S. Schloss,
Busen(n) |der, pl. Busen| หน้าอก, See also: S. Brust,
Buchhandlung(n) |die, pl. Buchhandlungen| ร้านหนังสือ
butterweich(adj) นุ่มมาก, นิ่มมาก, See also: S. sehr weich
Bügel(n) |der, pl. Bügel| ขาแว่น
bügeln(vt) |bügelte, hat gebügelt| รีดผ้า เช่น ein Hemd bügeln
bummeln(vi) |bummelte, ist gebummelt| เดินทอดน่อง, เดินเล่นไปเรื่อยๆโดยไร้จุดหมายที่แน่นอน เช่น Heute bin ich nur durch die Stadt gebummelt. วันนี่ฉันแค่เดินเรื่อยเปื่อยอยู่ในเมือง
bummeln(vt) |bummelte, hat gebummelt| เรื่อยเปื่อย, ไม่ได้ทำอะไรที่เกิดงาน , See also: S. faulenzen,
Büro(n) |das, pl. Büros| สำนักงาน, ห้องทำงานในตึกสำนักงานหรือสถาบันหนึ่งๆ
Begabung(n) |die, pl. Begabungen| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Talent, Related: begeben
Bewerbung(n) |die, pl. Bewerbungen| การสมัคร, ใบสมัคร(เรียนหรือหางาน)
Sparbuch(n) |das, pl. Sparbücher| สมุดบัญชีออมทรัพย์
Bücher(pl) หนังสือ, See also: Related: Buch
Globus(n) |der, pl. Globen| ลูกโลก
Bußgeld(n) |das, nur Sg.| เงินค่าปรับ, เงินชดใช้ค่าเสียหาย
Bug(n) |der, pl. Buge/ Büge| หัวเรือ
Buddha(n) |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า
Bundeswehr(n) |die, nur Sg.| กองทัพเยอรมัน, กองกำลังทหารเยอรมัน เช่น Morgen übernimmt die Bundeswehr in Masar-i-Scharif das Kommando über die Internationale Afghanistanschutztruppe Isaf im Norden des Landes.
Telefonbuch(n) |das, pl. Telefonbücher| สมุดโทรศัพท์
bumsen(vt) |bumste, hat gebumst| มีเพศสัมพันธ์ เช่น Die Prostituierte schaut nicht schlecht als plötzlich 2 kleine Jungen vor ihr stehen, ihr die 20 Cent zeigen und sagen sie wollen bumsen., See also: S. ficken

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Büffelkopfente {f} [ornith.] (n ) เป็ดขนาดเล็กในอเมริกาเหนือจำพวก Bucephala albeola ตัวผู้มีขนเป็นพุ่มที่หัว
Bundesregierung (n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
der Bundesminister, - (n ) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen
Erwerbung (n ) er·wer·ben; erwirbt, erwarb, hat erworben; geschr; [Vt] 1 etwas erwerben meist wertvolle, teure Dinge kaufen: eine Eigentumswohnung, ein Grundstück erwerben 2 etwas erwerben ein Recht (2) oder eine Erlaubnis erhalten, etwas zu tun 3 (sich (Dat)) etwas erwerben etwas durch Arbeit und Fleiß im Laufe der Zeit erlangen oder bekommen: sich als Politiker Ruhm erwerben; im Laufe seines Lebens ein beträchtliches Vermögen erwerben 4 (sich (Dat)) etwas erwerben durch Lernen oder Üben Fähigkeiten oder Wissen bekommen: Sie hat sich mit viel Fleiß und Eifer gute Spanischkenntnisse erworben || hierzu Erwer·bung die (c) 1999 Langenscheidt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorübung {f}preliminary practice [Add to Longdo]
Wachsmatritze {f}; Matrize {f} (Buchdruck)stencil [Add to Longdo]
Wadenbein {n} [anat.]fibula; splinter bone [Add to Longdo]
Wälzer {m} | dicker Wälzer (Buch)(huge) tome | weighty tome [Add to Longdo]
Wagenburg {f} [hist.]circle of wagons [Add to Longdo]
Wagengrab {n}wagon burial [Add to Longdo]
Wahl {f} | nach Wahl des Käufers | nach Wahl des Verkäufersoption | at buyer's option | at seller's option [Add to Longdo]
Wahlwerbung {f}; Wahlpropaganda {f}; Stimmenwerbung {f}canvassing [Add to Longdo]
Wahrscheinlichkeitsverteilung {f} [math.] | Parameter einer Wahrscheinlichkeitsverteilungprobability distribution | parameter of a probability distribution [Add to Longdo]
Walbulle {m}whale bull [Add to Longdo]
Wanderbursche {m} | Wanderburschen {pl}travelling journeyman | travelling journeymen [Add to Longdo]
Wanze {f} | Wanzen {pl}bedbug | bedbugs [Add to Longdo]
Wanze {f}; Minispion {m} | Wanzen {pl}; Minispione {pl}bug | bugs [Add to Longdo]
Wappenbuch {n}armorial [Add to Longdo]
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck [Add to Longdo]
Warenzeichen {n} | eingetragenes Warenzeichen | verbundene Warenzeichentrademark; tradename | registered trademark | associated trademarks [Add to Longdo]
Wartehäuschen {n}bus shelter [Add to Longdo]
Wasser {n} | über Wasser | hartes Wasser | weiches Wasser | destilliertes Wasser; Aqua purificata | gebundenes Wasser | dystrophes Wasser | drückendes Wasser | schweres Wasser; Schwerwasser {n}; Deuterium {n} [phys.] | auf dem Wasser; zu Wasser | jdm. das Wasser nicht reichen könnenwater | afloat | hard water | soft water | purified water; distilled water; aqua purificata | combined water | dystrophic water | pressing water | deuterium; heavy hydrogen; heavy water | waterborne | can't hold a candle to someone [Add to Longdo]
Wasserburg {f}castle built in water; moated castle [Add to Longdo]
Wasserfass {n}scuttlebutt [Add to Longdo]
Wasserpfeife {f}hubble-bubble [Add to Longdo]
Wassertrübung {f}turbidity of water [Add to Longdo]
Webwarenfärbung {f} [textil.]knitted fabric dyeing [Add to Longdo]
Wegbeschreibung {f}directions [Add to Longdo]
Wehe {f}; Geburtswehe {f} | Wehen {f}; Geburtswehen {pl} | die Wehen setzten ein | die Wehen haben | in den Wehen liegencontraction | contractions; labour pains | the contractions started | to have contractions | to be in labour [Add to Longdo]
Weißbuch {n}; öffentliche Diskussionsschrift {f}White Paper [Add to Longdo]
Weißbuche {f} [bot.] | Weißbuchen {pl}white beech | white beeches [Add to Longdo]
Wellensittich {m} [ornith.]Budgerigar [Add to Longdo]
Wellensittich {m} | Wellensittiche {pl}budgie | budgies [Add to Longdo]
Weltbeschreibung {f}cosmography [Add to Longdo]
Weltenbummeln {n}globetrotting [Add to Longdo]
Weltenbummler {m}globetrotter [Add to Longdo]
Werbebudget {n}; Werbeetat {n}ad budget; advertising budget [Add to Longdo]
Werbekosten {pl}; Werbungskosten {pl}advertising costs [Add to Longdo]
Werbung {f} | Werbungen {pl}advertising; ad | advertisings; ads [Add to Longdo]
Werbung {f}courtship [Add to Longdo]
Werbungbetreibende {m,f}; Werbungbetreibenderadvertiser [Add to Longdo]
Werbungsnachlass {m}advertising allowance [Add to Longdo]
Werkhalle {f}; Fabrikhalle {f}factory building [Add to Longdo]
Werkzeugmaschinenbau {m}machine tool building [Add to Longdo]
Wettbewerb {m} [econ.]business rivalry [Add to Longdo]
Wichtigtuer {m}bumble [Add to Longdo]
Wichtigtuer {m} | Wichtigtuer {pl}busybody | busybodies [Add to Longdo]
Wichtigtuerei {f}bumbledom [Add to Longdo]
Widerlegung {f}rebuttal [Add to Longdo]
Widerruf {m}; Zurücknahme {f}; Rücknahme {f}; Aufhebung {f}revocation [Add to Longdo]
Wiederbelebung {f}; neue Belebung {f} | Wiederbelebung eines Ökosystemsreanimation | reanimation of an ecosystem [Add to Longdo]
Wiederbelebung {f}revitalization [Add to Longdo]
Wiederbelebung {f}revival [Add to Longdo]
Wiederbelebungsversuch {m} | Wiederbelebungsversuche {pl}attempt at resuscitation | attempts at resuscitation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVD−RAM;DVDRAM[ディーブイディーラム, dei-buidei-ramu] (n) {comp} DVD-RAM [Add to Longdo]
DVD−ROM;DVDROM[ディーブイディーロム, dei-buidei-romu] (n) {comp} DVD-ROM [Add to Longdo]
DVDオーディオ[ディーブイディーオーディオ, dei-buidei-o-deio] (n) DVD-Audio [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
DVDプレーヤー[ディーブイディープレーヤー, dei-buidei-pure-ya-] (n) DVD player; (P) [Add to Longdo]
DVDレコーダー[ディーブイディーレコーダー, dei-buidei-reko-da-] (n) DVD recorder [Add to Longdo]
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
HWR[エッチダブリューアール, ecchidaburyu-a-ru] (n) (See 重水炉) heavy-water reactor; HWR [Add to Longdo]
Jカーブ効果[ジェーカーブこうか, jie-ka-bu kouka] (n) J-curve effect [Add to Longdo]
LWR[エルダブリューアール, erudaburyu-a-ru] (n) (See 軽水炉) light-water reactor; LWR [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
PVC[ピーブイシー, pi-buishi-] (n) polyvinyl chloride; PVC [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR [Add to Longdo]
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
RS232ケーブル[アールエスにさんにケーブル, a-ruesu nisanni ke-buru] (n) rs232 cable [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丁不识[yī dīng bù shí, ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] illiterate, ignorant [Add to Longdo]
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一去不回[yī qù bù huí, ㄧ ㄑㄩˋ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˊ, ] gone forever [Add to Longdo]
一问三不知[yī wèn sān bù zhī, ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ, / ] replying "I don't know" to every question [Add to Longdo]
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, / ] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
一小部分[yī xiǎo bù fèn, ㄧ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ, ] a small part; a small section [Add to Longdo]
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, / ] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation [Add to Longdo]
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, / ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一步[yī bù, ㄧ ㄅㄨˋ, ] (single) step [Add to Longdo]
一步一个脚印[yī bù yī gè jiǎo yìn, ㄧ ㄅㄨˋ ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄠˇ ˋ, / ] one step, one footprint (成语 saw); steady progress; reliable [Add to Longdo]
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, ] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success [Add to Longdo]
一毛不拔[yī máo bù bá, ㄧ ㄇㄠˊ ㄅㄨˋ ㄅㄚˊ, ] (saying) stingy; parsimonious [Add to Longdo]
一种粗棉布[yī zhǒng cū mián bù, ㄧ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨ ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] A coarse, loosely woven cotton gauze, originally used for wrapping cheese. [Add to Longdo]
一窍不通[yī qiào bù tōng, ㄧ ㄑㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, / ] I don't understand a word (成语 saw); all Greek to me [Add to Longdo]
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit [Add to Longdo]
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, / ] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place [Add to Longdo]
一部分[yī bù fèn, ㄧ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ, ] portion [Add to Longdo]
一阵[yī zhèn, ㄧ ㄓㄣˋ, / ] a burst; a fit; a peal [Add to Longdo]
一点不[yī diǎn bù, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄨˋ, / ] not at all [Add to Longdo]
一点也不[yī diǎn yě bù, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ, / ] not in the least; no way [Add to Longdo]
一点水一个泡[yī diǎn shuǐ yī gè pào, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ ㄧ ㄍㄜˋ ㄆㄠˋ, / ] one drop one bubble [Add to Longdo]
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl [Add to Longdo]
丁二醇[dīng èr chún, ㄉㄧㄥ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] butyl glycol [Add to Longdo]
丁基[dīng jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, ] butyl group C4H9- (chem.) [Add to Longdo]
丁字步[dīng zì bù, ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄅㄨˋ, ] T-step (basic dance position, with the feet forming a T shape) [Add to Longdo]
丁烷[dīng wán, ㄉㄧㄥ ㄨㄢˊ, ] butane [Add to Longdo]
丁醇[dīng chún, ㄉㄧㄥ ㄔㄨㄣˊ, ] butanol; butyl alcohol C4H9OH [Add to Longdo]
三不[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, ] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase) [Add to Longdo]
三宝[sān bǎo, ㄙㄢ ㄅㄠˇ, / ] the Three Precious Treasures of Buddhism - namely, the Buddha 佛, the Dharma 法 (his teaching), and the Sangha 僧 (his monastic order) [Add to Longdo]
三教[sān jiào, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) [Add to Longdo]
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.) [Add to Longdo]
三昧[sān mèi, ㄙㄢ ㄇㄟˋ, ] Samadhi (Buddhist term) [Add to Longdo]
三叶星云[Sān yè xīng yún, ㄙㄢ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] Trifid Nebula M20 [Add to Longdo]
三藏[Sān cáng, ㄙㄢ ㄘㄤˊ, ] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘 [Add to Longdo]
三藏法师[Sān cáng fǎ shī, ㄙㄢ ㄘㄤˊ ㄈㄚˇ ㄕ, / ] Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645; same as 玄奘 [Add to Longdo]
三部曲[sān bù qǔ, ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄑㄩˇ, ] trilogy [Add to Longdo]
上座部[shàng zuò bù, ㄕㄤˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, ] Theravada, the primary Buddhism, as spread to Sri Lanka and South-East Asia [Add to Longdo]
上气不接下气[shàng qì bù jiē xià qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] (phr) be out of breath [Add to Longdo]
上车[shàng chē, ㄕㄤˋ ㄔㄜ, / ] to get on or into (a bus, train, car etc) [Add to Longdo]
上部[shàng bù, ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ, ] upper section [Add to Longdo]
下一步[xià yī bù, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄅㄨˋ, ] the next step [Add to Longdo]
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, ] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky [Add to Longdo]
下落不明[xià luò bù míng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] unaccounted; unknown whereabouts [Add to Longdo]
下葬[xià zàng, ㄒㄧㄚˋ ㄗㄤˋ, ] bury; inter [Add to Longdo]
下车[xià chē, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄜ, / ] to get off or out of (a bus, train, car etc) [Add to Longdo]
下颌下腺[xià hé xià xiàn, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] submandibular gland; submaxillary saliva gland [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] (negative prefix); not; no [Add to Longdo]
不一[bù yī, ㄅㄨˋ ㄧ, ] vary; differ [Add to Longdo]
不一定[bù yī dìng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] not necessarily; maybe [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アクティブ[あくていぶ, akuteibu] active [Add to Longdo]
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アクティブ化[アクティブか, akuteibu ka] activate [Add to Longdo]
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブル[あせんぶる, asenburu] assemble (vs) [Add to Longdo]
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time [Add to Longdo]
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time [Add to Longdo]
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]
インキュナブラ[いんきゅなぶら, inkyunabura] incunabulum [Add to Longdo]
インタリーブ[いんたりーぶ, intari-bu] interleave (vs) [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
ウェブ[うえぶ, uebu] (World Wide) Web [Add to Longdo]
エナジーセーブの即時実行[エナジーセーブそくじじっこう, enaji-se-bu sokujijikkou] quick energy saver [Add to Longdo]
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode [Add to Longdo]
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment) [Add to Longdo]
オブジェクト[おぶじえくと, obujiekuto] object [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
オブジェクトコード[おぶじえくとこーど, obujiekutoko-do] object code [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology [Add to Longdo]
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] object-oriented (a-no) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] object modification [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
カード分類機[カードぶんるいき, ka-do bunruiki] card sorter [Add to Longdo]
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
さお竹[さおだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
ぶどう酒[ぶどうしゅ, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
ぶん殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] hauen, verpruegeln [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
一分一厘[いちぶいちりん, ichibuichirin] 1 Bu und 1 Rin, 1,1_Bu, etwas, wenig, gering [Add to Longdo]
一把[いちわ, ichiwa] ein_Buendel [Add to Longdo]
一部[いちぶ, ichibu] ein_Teil [Add to Longdo]
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]
丈夫[じょうぶ, joubu] gesund, kraeftig, haltbar, dauerhaft [Add to Longdo]
三把[さんば, sanba] drei_Buendel [Add to Longdo]
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]
三郎[さぶろう, saburou] Saburou (maennl.Name) [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] der_untere_Teil [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
下る[しぶる, shiburu] hinuntergehen [Add to Longdo]
下膨れ[しもぶくれ, shimobukure] pausbaeckig [Add to Longdo]
不十分[ふじゅうぶん, fujuubun] ungenuegend, unzulaenglich [Add to Longdo]
不可分[ふかぶん, fukabun] unteilbar [Add to Longdo]
不文律[ふぶんりつ, fubunritsu] ungeschriebenes_Gesetz [Add to Longdo]
不気味[ぶきみ, bukimi] unheimlich, graesslich [Add to Longdo]
不精[ぶしょう, bushou] Traegheit, Faulheit [Add to Longdo]
並ぶ[ならぶ, narabu] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
中央部[ちゅうおうぶ, chuuoubu] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]
久しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_Zeit [Add to Longdo]
久し振り[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_zeit [Add to Longdo]
[らん, ran] UNRUHEN, AUFSTAND, BUERGERKRIEG, UNORDNUNG [Add to Longdo]
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] lackierte_Buddha-Statue (aus Holz) [Add to Longdo]
乾物[かんぶつ, kanbutsu] (nicht_verderbliche) Lebensmittel [Add to Longdo]
予算[よさん, yosan] Voranschlag, Etat, Budget [Add to Longdo]
事務所[じむしょ, jimusho] Buero [Add to Longdo]
人民[じんみん, jinmin] Volk, Buerger [Add to Longdo]
人物[じんぶつ, jinbutsu] Person, Mensch, Persoenlichkeit [Add to Longdo]
[ほとけ, hotoke] Buddha [Add to Longdo]
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょう, bukkyou] Buddhismus [Add to Longdo]
仕事[しごと, shigoto] Buero [Add to Longdo]
付近[ふきん, fukin] Naehe, Nachbarschaft, Umgebung [Add to Longdo]
伝記[でんき, denki] Biographie, Lebensbeschreibung [Add to Longdo]
伯仲[はくちゅう, hakuchuu] ebenbuertig_sein, gewachsen_sein [Add to Longdo]
体操[たいそう, taisou] das_Turnen, Leibesuebung(en), Gymnastik [Add to Longdo]
使い方[つかいかた, tsukaikata] Gebrauch, Handhabung [Add to Longdo]
侮蔑[ぶべつ, bubetsu] Verachtung [Add to Longdo]
侮言[ぶげん, bugen] Beleidigung [Add to Longdo]
侮辱[ぶじょく, bujoku] Beleidigung [Add to Longdo]
保証[ほしょう, hoshou] Buergschaft, Garantie, Sicherheit [Add to Longdo]
保証人[ほしょうにん, hoshounin] Buerge [Add to Longdo]
保障[ほしょう, hoshou] Buergschaft, Garantie, Sicherheit [Add to Longdo]
修練[しゅうれん, shuuren] Schulung, Uebung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  this
  
  1. (zam.) (çoğ.) these), bu, şu
  2. bu kadar, böyle. this and that ıvır zıvır
  3. abur cubur. this'away  (leh.) böyle, şöyle. It was like this. Böyleydi şöyle oldu. It was Susan this and Susan that Suzan aşağı, Suzan yukarı.
  
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top