ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*brews*

B R UW1 Z   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brews, -brews-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brewski[SL] เบียร์
brewsky[SL] เบียร์
brewster[SL] เบียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hebrews(ฮี'บรูซ) n. หนังสือเล่มหนึ่งของพระคัมภีร์ไบเบิล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angle, Brewster'sมุมบรูวสเตอร์ [การแพทย์]
Law, Brewster'sกฎของบรูวสเตอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The chest the Hebrews carried the Ten Commandments in.หีบของฮิบรู ที่บรรจุบัญญติ 10 ประการ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The Hebrews put the broken pieces in the Ark. When they settled in Canaan,พวกฮิบรู นำเอาหินที่แตกละเอียดใส่ในหีบ ตอนที่พวกเขาตั้งรกรากที่คานนาน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- That's what the Hebrews thought.- นั่น คือสิ่งที่เป็นคำสอนของฮิบรู. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- And it's Brewster finishing in second. Susan's Pride...- " และเป็น บริวสเตอร์ เข้าที่ 2 ซูซาน ไพรด... " Cool Runnings (1993)
I'm Kate Brewster.ฉัน... เคท บรูวสเตอร์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Katherine Brewster?แคทเธอรีน บรูวสเตอร์ใช่ไหม? Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Katherine Brewster?แคทเธอรีน บรูวสเตอร์ใช่ไหม? Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Katherine Brewster, have you sustained injury?แคทรีน บรูเซอร์ บาดเจ็บตรงไหนบ้าง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Katherine Brewster must be protected.แคทเธอรีน บรูวสเตอร์ ต้องได้รับการคุ้มครอง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
We're looking for Katherine Brewster. Is she here?เรากำลังหาตัวเคทเธอรีน บรูวสเตอร์ เธออยู่ที่นี่รึเปล่า? Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
We must reacquire Katherine Brewster.เราต้องการตัวเคทเธอรีน บรูวสเตอร์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Barrera, Jose. Brewster, Robert.บาเรร่า โฮเซ๋ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
General Robert Brewster is program director of CRS Cyber Research Systems, autonomous weapons division.ผบ.โรเบิร์ต บรูวสเตอร์ หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมของ CRS แผนกค้นคว้าไซเบอร์ และอาวุธชั้นสูง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Skynet is one of the digital defense systems developed under Brewster.นายหมายถึงสกายเน็ตใช่มั้ย สกายเน็ตเป็นหนึ่ง ในระบบป้องกันดิจิตอล ที่ดำเนินการโดย บรูวสเตอร์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
My mission is to ensure the survival of John Connor and Katherine Brewster.ภารกิจของผม คือรักษาชีวิต ของจอห์น คอนเนอร์ และ แคทเธอรีน บรูวสเตอร์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Katherine Brewster had me reactivated and sent through the time displacement field.คำสั่งจากเธอเหรอ? แคทเธอรีน บรูวสเตอร์ เป็นคนโปรแกรมใหม่ และส่งผมย้อนกลับมาที่นี่ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
And Brewster, if this thing works you'll get all the funding you'll ever need.บรูสเตอร์ ถ้างานสำเร็จ คุณอยากได้อะไร ผมให้คุณหมดเลย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
To ensure the survival of John Connor and Katherine Brewster.รักษาความอยู่รอด ของ จอห์น คอนเนอร์ และ แคทเทอรีน บรูสเตอร์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
- Sipping on some brews.- นั่งจิบเบียร์ด้วยกัน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Brewster's towing.รถยก บริวสเตอร์ครับ Scan (2006)
Three names. Tom Brewster, Jack Boulin and Neal Daniels.มี 3 ชื่อ ทอม บริวสเตอร์, แจ็ค บูลิน และนีล แดเนียลส์ The Bourne Ultimatum (2007)
Stu Brewster here, and I'd like you all to meet Jeffery Barnes, the new Missile Command world champ.Stu Brewster อยู่นี้ และฉันจะมีเหมือนคุณทุกอย่าง พาคุณมาพบกับ Jeffery Barnes แชมป์คนใหม่ของ Command world champ. Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
What's a card game without a couple of brewskis?ไพ่ก็ต้องคู่กับเบียร์ใช่มั้ย? Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Hey, how 'bout a... Brewski?เฮ้ แล้วเรื่อง บริวสกี้? Sí se puede (2008)
Getting ready for his first brewski?เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดื่มเบียร์ครั้งเเรกของหลาน The Sleep of Babies (2008)
COULD YOU SMUGGLE ME IN A COLD BREWSKI?เธอเอาเบียร์มาให้พี่จิบหน่อยสิ There's Always a Woman (2008)
Who has explosives? Brewster?ใครเอาระเบิดมาบาง Rambo (2008)
So, Rold, Brewster Keegan letting you off the leash for a little vay-cay?อีกอย่างโรลด์ บรูสเตอร์ คีแกน ปล่อยที่ให้นายแล้วยัง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
But you do, so just take a brewski and chill, all right?แต่แกต้องการ ดังนั้นดื่มเบียร์และทำใจสบายๆ จิงไหม? Five the Hard Way (2008)
He's the number two guy at Brewster and Parent.เขาเป็นเบอร์สองที่ บรูวสเตอร์ และ พาเร้น เลยนะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Kingman Brewster Jr. said,คิงแมน บริวสเตอร์ จูเนียร์พูดไว้ว่า... Hopeless (2009)
This is Dr. Brewster calling from Fairview General.ฮัลโหล ดิฉัน ดร.บริวสเตอร์ จาก รพ.แฟร์วิว เจนเนอรัลนะคะ Boom Crunch (2009)
Have a brewski with us.Have a brewski with us. Hot Tub Time Machine (2010)
Why don't you run up them stairs and get me one of them super good brews 6 olive Martini, baby - Anything for you, baby -รบกวนช่วยขึ้นไปหยิบมาร์ตินี่ทรงเครื่องให้ฉันหน่อยสิ ขอมะกอก 6 ลูกนะจ๊ะ \ เพื่อตัวเองได้อยู่แล้ว The Expendables (2010)
Have a seat, drunky brewster.นั่งสิ พ่อคนเมา Communication Studies (2010)
Cambridge, the Brewschlagger fellowship, for getting me into n.L.A.P.เคมบริจด์ รางวัลบริวชาร์จเจอร์ สำหรับการพาผมเข้าไป ใน NLAP Course Correction (2010)
- Hi, Mrs Brewster.- สวัสดีค่ะคุณบรูวสเตอร์ Fright Night (2011)
It's important, Brewster.เรื่องสำคัญ บรูวสเตอร์ Fright Night (2011)
I get it. You're so cool, Brewster.ฉันรู้แล้ว แกมันเท่ห์ บรูวสเตอร์ Fright Night (2011)
- Mrs Brewster!- คุณบรูวสเตอร์ Fright Night (2011)
Sign in, all right? No exceptions... I expected more of a fight from you, Brewster.ว่าไง ลงชื่อด้วย เฮ้ย นี่ผมพูดกับคุณอยู่นะ Fright Night (2011)
Dude needs to take a chill pill, drink a brewsky, man--พี่แกต้องใจร่มๆ แล้ว กินเบียร์บ้างนะพี่ Original Skin (2011)
Grab some brunch, maybe some brews?ไปกินข้าวมื้อสาย หรือดื่มเบียร์กัน Party On, Garth (2012)
Well, you want to grab some brunch and some brews?เอ่อ นายอยากไปกินข้าวมื้อสาย หรือดื่มเบียร์กันไหม Party On, Garth (2012)
Never pegged you as the cues-and-brews type.ไม่คิดว่าคุณจะชอบมาร้านแบบนี้ Many Happy Returns (2012)
- Thomas Brewster, CFA.- โทมัส บรุสเตอร์ CFA No Good Deed (2012)
Tom Brewster.ทอม บรุสเตอร์ No Good Deed (2012)
A laptop owned by Norman Brewster, a member of our church.แล็ปท็อปของนอร์แมน บรูว์สเตอร์์ สมาชิกของโบสถ์เรา The Good Shepherd (2012)
We're gonna need Brewster's home address, phone numbers, and place of employment.เราต้องการที่อยู่ของบรูสเตอร์ เบอร์โทร และที่ทำงาน The Good Shepherd (2012)
Anything else you can tell us about Brewster?คุณมีอะไรอีกไหมเกี่ยวกับคุณบรูว์สเตอร์? The Good Shepherd (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BREWS    B R UW1 Z
BREWSTER    B R UW1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brews    (v) brˈuːz (b r uu1 z)
Hebrews    (n) hˈiːbruːz (h ii1 b r uu z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
希伯来书[Xī bó lái shū, ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄌㄞˊ ㄕㄨ, / ] Epistle of St Paul to the Hebrews [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘブライ人への手紙[ヘブライじんへのてがみ, heburai jinhenotegami] (n) Epistle to the Hebrews (book of the Bible) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top