ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*borers*

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: borers, -borers-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural laborersคนงานในการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural laborers, Foreignคนงานต่างชาติในการเกษตร [TU Subject Heading]
Children of migrant laborersบุตรของแรงงานย้ายถิ่น [TU Subject Heading]
Day laborersลูกจ้างรายวัน [TU Subject Heading]
Migrant agricultural laborersแรงงานย้ายถิ่นในการเกษตร [TU Subject Heading]
Asiatic Rice Stem Borersหนอนเจาะลำต้นข้าว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These men are contracted laborers.คนพวกนี้เป็นกรรมกรที่มีสัญญาจ้าง Gandhi (1982)
If we manage the laborers well, the construction period will reduce by a month.ถ้าเราบริหารแรงงานได้ดี, ระยะเวลาก่อสร้าง จะถึงกำหนดภายใน 1 เดือน Episode #1.5 (2008)
There's plenty of laborers out there.มีคนงานอยู่มากมายข้างนอกนั่น Dirty Harry (2009)
where they sleep lays buried, the bones of Chinese laborers.ใต้ผืนดินนั้นกระดูกของแรงงานจีน หลับใหล... ฝังอยู่ที่ตรงนั้น 1911 (2011)
Are we so well-manned that we can afford to discard able young bodies and skilled laborers?นี่เรามีคนเหลือเฟือ มากเสียจนสามารถทิ้ง ชายหญิงที่มีแรงงาน และฝีมือได้แล้วหรือ Garden of Bones (2012)
Oh, I don't hire the day laborers; the fairground does that.จ้างแรงงานรายวัน ลานแสดงนิทรรศการณ์เป็นคนจ้าง The Tiger in the Tale (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
borersLaborers required raising of a salary of the manager.
borersThe laborers are murmuring against their working conditions.
borersThe laborers formed a human barricade.
borersThe recession has put the crunch on wage laborers.
borersWe saw laborers blasting rocks.

CMU English Pronouncing Dictionary
LABORERS    L EY1 B ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
borers    (n) bˈɔːrəz (b oo1 r @ z)
laborers    (n) lˈɛɪbərərz (l ei1 b @ r @ r z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收工[shōu gōng, ㄕㄡ ㄍㄨㄥ, ] to stop work for the day (generally of laborers); to knock off, #19,491 [Add to Longdo]
[sǎ, ㄙㄚˇ, ] laborers; shoes; slippers, #614,359 [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, ] carry food to laborers in the field [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手配師[てはいし, tehaishi] (n) (disreputable) recruiter of day laborers (labourers) [Add to Longdo]
労資[ろうし, roushi] (n) capital and labor; capital and labour; capitalists and laborers; capitalists and labourers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top