Search result for

*boots*

(160 entries)
(0.3184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: boots, -boots-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bootstrap    [N] ห่วงหลังรองเท้าบูต
bovver boots    [SL] รองเท้าบูทที่ใหญ่เทอะทะ
die with one's boots on    [IDM] ตายอย่างมีชีวิตชีวา
too big for one's boots    [IDM] อวดดีเกินตัว (เกินอายุ), See also: อวดเก่ง, โอหัง
have one's heart in one's boots    [IDM] ซึมเศร้ามาก, See also: สิ้นหวัง, หมดหวัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bootstrapการปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ boot ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bootstrapการปลุกเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ boot ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bootstrap (Statistic)บูทสแตร๊ป (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bootstrap (Statistics)บูตสแตรป (สถิติ) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boots(บูทช) n. คนขัดรองเท้า -pl. boots
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What kind of idiot wears argyle socks With construction boots?คนโง่หน้าไหนที่ใส่ถุงเท้าแบบโบราณกับบู๊ทก่อสร้างบ้าง Not Cancer (2008)
- Cowboy boots?- รองเท้าบูทคาวบอยเหรอ Pilot (2008)
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ Valiant (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
Your boots, do you want them back? .รองเท้าบู้ทของเจ้า ต้องการมันคือมั้ย? Outlander (2008)
Oh, well, kindness is just love with its work boots on.โอ้ ความดีมันก็เหมือนความรักน่ะแหละ แค่ขยับเท้านิดหน่อยเอง The House Bunny (2008)
- When he reboots his computer...- เมื่อเขาเปิดคอมพ์ใหม่... WarGames: The Dead Code (2008)
You know here, everyone wears boots.แม่รู้มั้ยที่นี่ ทุกคนใส่บูทส์ Pilot (2008)
Like cow-boy boots.แบบ คาวบอยบูทส์ Pilot (2008)
Hate cow-boy boots!เกลียดชะมัด ! Pilot (2008)
- 120 seconds and the system reboots.- 120วินาที แล้วระบบจะเริ่มใหม่ Pilot (2008)
Or was. Most of the time now, he just mends boots.จริงๆ เคยเป็น มากกว่า เพราะตอนนี้ พ่อก็แค่ซ่อมรองเท้าบู้ทน่ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
And I think there's enough traction left in these boots.และฉันคิดว่ามันเพียงพอแล้วที่จะลากบู๊ทคู่นี้ต่อไป City of Ember (2008)
Jacob! Can you get your boots on?เจคอป รีบใส่รองเท้าเร็วเข้า! The Day the Earth Stood Still (2008)
Toss your boots in the box.โยนรองเท้าใส่ลงในกล่อง Hell or High Water (2008)
Boots on the ground.เดินสวนสนาม. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
If I see even one pair of boots... No tricks. You can trust me, Tracy.คุณเชื่อผมได้ เทรซี่ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
[gasps] Oh, my God! Pucci boots.โอ้ พระเจ้า บู๊ตพุชชี่ Confessions of a Shopaholic (2009)
Jeannie, Pucci boots!บู๊ต จีนนี่ พุชชี่ Confessions of a Shopaholic (2009)
Give me the boots, and no one gets hurt!เอาบู๊ทมาให้ฉัน แล้วจะไม่มีใครเจ็บตัว Confessions of a Shopaholic (2009)
Give me the boots. Give me the boots!เอามาให้ฉัน เอามาให้ฉัน Confessions of a Shopaholic (2009)
Give me the boots!เอาบู๊ทมากให้ฉัน Confessions of a Shopaholic (2009)
"Risky investment is like a pair of platform boots.""ความเสี่ยงของการลงทุน เหมือนกับแพลทฟอร์ม บู๊ท" Confessions of a Shopaholic (2009)
Earnest sewn jeans and Pour La Victoire boots.ฉันสวมเสว็ตเตอร์ แคชเมียร์ย้อนยุคสีดำ The Girlfriend Experience (2009)
Help me with the boots, come on. Help me with the boots.ช่วยฉันถอดบู๊ตหน่อย เร็วเข้า ช่วยฉันหน่อย Zombieland (2009)
Nice boots.บู๊ทเท่ห์ดีนะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
My boots.บู๊ทของฉันเอง The Story of Lucy and Jessie (2009)
Listen, if brainiac reboots,ฟังนะ ถ้า แบรนิแอค เริ่มต้นตัวเองใหม่ได้ Legion (2009)
I got my kit bag, my heavy bootsI got my kit bag, my heavy boots Albification (2009)
I got my kit bag, my heavy bootsI got my kit bag, my heavy boots Albification (2009)
- You're staying with me? - I'm taking my boots off and climbing. - Listen, before you take those boots off, do you want to go look around and see how big this yard is?- You're staying with me? do you want to go look around and see how big this yard is? 'cause I'm gonna have a very quick conversation with him. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I'm gonna kick your ass so hard, you'll be shittin' boots.ฉันจะเตะก้นนายให้เต็มเหนี่ยวเลย นายได้ลุกไม่ขึ้นแน่ Release Me (2009)
It is bloody and bestial. And you get poop all over your cowboy boots.มันมีเลือดเต็มไปหมด ทั้งอุจจาระเลอะเต็มรองเท้าคุณ Preggers (2009)
No boots in the house.ห้ามใส่รองเท้าบูทในบ้านน่ะ If I Had a Hammer (2009)
Bite my boots!กัดให้เต็มรักเลยนะจ้ะ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Minus the cape and the go-go boots.ที่ไม่มีเสื้อคลุม กับรองเท้าบู้ตสีสด I Believe the Children Are Our Future (2009)
Because I swore part of what makes Dr. Sexy sexy is the fact that he wears cowboy boots, not tennis shoes.จริงหรือ? เพราะฉันสาบานได้ว่า สิ่งที่ทำให้ดร.เซ็กซี่ เซ็กซี่ ความจริงคือ เขาจะใส่รองเท้าบูทคาวบอย Changing Channels (2009)
In her high-heel boots like it was tampon time...ด้วยรองเท้าบู๊ทส้นสูง ยังกับว่าช่วงนั้นของเดือนมา... Advanced Criminal Law (2009)
- now, are those the high-heel bootsเอ่อ นั่นรองเท้าบู๊ทส้นสูง... Advanced Criminal Law (2009)
You're not wearing go-go boots.คุณไม่ได้ใส่รองเท้าบูทด้วย Politics of Human Sexuality (2009)
Is that the tippy-tapping of secular boots on the roof?ใช่เสียงเคาะจากรองเท้าบู๊ท บนหลังคารึเปล่า? Comparative Religion (2009)
Give them a big applause, the child with the red boots.ปรมมือดังๆให้กับพวกเขา \ เด็กผู้สวมรองเท้าแดง Astro Boy (2009)
Then I would have turned you into a nice pair of snakeskin boots.- หล่อนน่ารักที่สุดแล้ว - แน่นอนอยู่แล้ว G-Force (2009)
The mud smeared on your boots from where you've been walking.คราบโคลนบนรองเท้าบู๊ต ติดมาจากที่ๆคุณไป Sherlock Holmes (2009)
That girls just make you shake in your boots, jack. - Okay. Yeah.ผมว่าความจริงก็คือแม่สาวคนนั้นทำให้คุณกลัว You Don't Know Jack (2010)
- She wasn't fit to lick his boots.- เธอไม่คู่ควรกับเขา Frankie & Alice (2010)
Come on, Boots, you have three minutes left.เร็วเข้า บูท นายเหลืออีกแค่ 3 นาทีเอง Hot Tub Time Machine (2010)
All right, kiddies, get your snow boots on because tonight there is gonna be a blizzard.All right, kiddies, get your snow boots on because tonight there is gonna be a blizzard. Hot Tub Time Machine (2010)
Peeling off my boots and chaps I'm saddle soreถอดรองเท้ากับกางเกง แล้วก็ควบบนหลังม้า RED (2010)
My partner here kicked me with steel tipped boots, can you believe that?ไอ้เกลอนี้มันเตะฉันด้วยบู๊ทหัวเหล็ก เชื่อมั้ยล่ะ? The Expendables (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bootsA group of people started off in snow boots.
bootsDo you know where I might find small cowboy boots?
bootsHer boots wear out much more quickly than mine.
bootsHe scraped the mud off his boots.
bootsI always wear boots when it rains or snows.
bootsI bought a pair of boots.
bootsI'd like to rent skis and ski boots.
bootsIt became popular among young people to wear hunting boots.
bootsI want to buy a pair of ski boots.
bootsI would like to purchase some boots.
bootsMold grew on the boots.
bootsMy heart was in my boots when I thought of it.
bootsShe bought a pair of boots.
bootsShe was wearing long boots.
bootsThese boots belong to her.
bootsWith these new boots of mine, I hope to knock them dead.
bootsYou can bet your boots on that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รองเท้าหุ้มส้น    [N] boots and shoes, Example: รองเท้าหุ้มส้นของดวงดอมคู่จ้อย มันดูกระจิริดเมื่อเทียบกับบันไดกว้าง, Count unit: คู่
รองเท้าบูท    [N] boots, Count unit: คู่, ข้าง, Notes: (อังกฤษ)
ประจบประแจง    [V] fawn on, See also: flatter, curry favour with, ingratiate oneself with, suck up to, lick one's boots, Syn. ประจบ, Example: เขาประจบประแจงเจ้านายเก่ง เลยได้เลื่อนตำแหน่งเร็ว, Thai definition: พูดหรือทำให้รักให้พอใจ
สอพลอ    [V] fawn on, See also: flatter, curry flavour, suck up to, lick one's boots, Syn. ประจบประแจง, ประจบ, ประจบสอพลอ, Example: ลูกสมุนของเขาช่างสอพลอเหลือเกิน, Thai definition: ประจบประแจงผู้เหนือกว่าด้วยฐานะเป็นต้น ไปในทางที่ถือว่าต่ำช้าเพื่อประโยชน์ของตนโดยเฉพาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รองเท้าบูท[n. exp.] (røngthāo būt) EN: boots   
รองเท้าฟุตบอล[n. exp.] (røngthāo futbøn) EN: football boots ; soccer boots ; soccer shoe   FR: chaussures de football [fpl]
รองเท้าหุ้มส้น[n. exp.] (røngthāo humson) EN: boots and shoes   
สอพลอ[v.] (søphlø) EN: fawn on ; flatter ; curry flavour ; suck up to ; lick one's boots   FR: flatter bassement ; flagorner (litt.) ; lécher les bottes (à qqn) (fam.) ; lécher le cul (à qqn) (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOTS    B UW1 T S
BOOTSTRAP    B UW1 T S T R AE2 P
BOOTSTRAPS    B UW1 T S T R AE2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boots    (v) (b uu1 t s)
gumboots    (n) (g uh1 m b uu t s)
jackboots    (n) (jh a1 k b uu t s)
top-boots    (n) - (t o1 p - b uu t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsschuhe {pl}work boots [Add to Longdo]
Bergschuhe {pl}; Wanderschuhe {pl}alpine boots [Add to Longdo]
Bootsanleger {m}levy [Am.] [Add to Longdo]
Bootsbau {m}boat building industry [Add to Longdo]
Bootsfahrer {m}; Bootsfahrerin {f}boater [Add to Longdo]
Bootsfahrt {f}boat trip [Add to Longdo]
Bootsführer {m}boatman [Add to Longdo]
Bootsgrab {n}boat grave [Add to Longdo]
Bootshaken {m}boat hoak [Add to Longdo]
Bootshaus {n}boat house; boathouse [Add to Longdo]
Bootsmann {m} | Bootsmänner {pl}boatswain | boatswains [Add to Longdo]
Bootsstange {f}quant [Add to Longdo]
Gummistiefel {m} | Gummistiefel {pl}rubber boot; wellington [Br.] | rubber boots; wellingtons; wellies [Add to Longdo]
Kofferraum {m} | Kofferräume {pl}boot [Br.]; trunk [Am.] | boots; trunks [Am.] [Add to Longdo]
Reitstiefel {pl}jackboots [Add to Longdo]
Sicherheitsschuhe {pl}safety boots [Add to Longdo]
Siebenmeilenstiefel {pl}seven league boots [Add to Longdo]
Stiefel {m} | Stiefel {pl}boot | boots [Add to Longdo]
Stiefelputzer {m}cleaner of boots [Add to Longdo]
Stulpstiefel {m} | Stulpstiefel {pl}top boot | top boots [Add to Longdo]
Urlader {m} [comp.]bootstrap [Add to Longdo]
Urladen {n} [comp.]bootstrapping [Add to Longdo]
Wasserstiefel {pl}water proof boots [Add to Longdo]
größenwahnsinnig werdento get too big for one's boots [Br.] [Add to Longdo]
ladento bootstrap [Add to Longdo]
Bootschwanz-Nachtschwalbe {f} [ornith.]Brown Nightjar [Add to Longdo]
Bootschwanzgrackel [ornith.]Boat-tailed Grackle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンクルブーツ[, ankurubu-tsu] (n) ankle boots [Add to Longdo]
カウボーイブーツ[, kaubo-ibu-tsu] (n) cowboy boots [Add to Longdo]
キンキーブーツ[, kinki-bu-tsu] (n) kinky boots; (P) [Add to Longdo]
ゴム長[ゴムなが, gomu naga] (n) rubber boots [Add to Longdo]
サーモインナー[, sa-moinna-] (n) thermo inner; inner lining (e.g. of ski boots) that is thermally molded to fit [Add to Longdo]
スキー靴[スキーくつ, suki-kutsu] (n) ski boots [Add to Longdo]
スノーブーツ[, suno-bu-tsu] (n) snow boots [Add to Longdo]
ブーツ[, bu-tsu] (n) boots; (P) [Add to Longdo]
ブート[, bu-to] (n,vs) (1) boot; (2) {comp} bootload; bootstrap [Add to Longdo]
ブートストラップ[, bu-tosutorappu] (n,vs) {comp} bootstrap [Add to Longdo]
ブートストラッププログラム[, bu-tosutorappupuroguramu] (n) {comp} bootstrap program [Add to Longdo]
マリンブーツ[, marinbu-tsu] (n) diving boots (usually made of neoprene) (wasei [Add to Longdo]
ヤマンバ[, yamanba] (n) subculture of teenage girls ca. 1999 (blonde hair, dark make-up except eyes, platform boots) [Add to Longdo]
ロングブーツ[, rongubu-tsu] (n) long boots [Add to Longdo]
乗馬靴[じょうばぐつ, joubagutsu] (n) riding boots [Add to Longdo]
深靴;深履;深沓[ふかぐつ, fukagutsu] (n) deep boots [Add to Longdo]
雪沓;雪靴[ゆきぐつ, yukigutsu] (n) snow boots or shoes [Add to Longdo]
脱ぎ捨てる[ぬぎすてる, nugisuteru] (v1,vt) to fling; to throw off (clothes); to kick off (boots) [Add to Longdo]
長靴[ながぐつ;ちょうか, nagagutsu ; chouka] (n) leather boots; rubber boots; wellingtons; wellies; long boots; high boots [Add to Longdo]
泥靴[どろぐつ, dorogutsu] (n) muddy shoes or boots [Add to Longdo]
登山靴[とざんぐつ, tozangutsu] (n) (mountain-)climbing boots [Add to Longdo]
胴付長靴[どうつきながくつ, doutsukinagakutsu] (n) waders (waterproof pants often fitted with boots, used mostly by fishermen) [Add to Longdo]
半長靴[はんながぐつ, hannagagutsu] (n) fairly high shoes; boots [Add to Longdo]
編み上げ;編上げ[あみあげ, amiage] (n) high laced shoes or boots [Add to Longdo]
編上靴;編み上げ靴;編上げ靴;編み上靴[あみあげぐつ;へんじょうか(編上靴), amiagegutsu ; henjouka ( hen uwagutsu )] (n) (へんじょうか was primarily an Imperial Japanese Army term for "military boots") lace-up boots [Add to Longdo]
防寒靴[ぼうかんぐつ, boukangutsu] (n) arctic boots [Add to Longdo]
防水長靴[ぼうすいながぐつ, bousuinagagutsu] (n) (1) waterproof long boots; (2) (See 防水ズボン・ぼうすいズボン) waders [Add to Longdo]
味噌を擂る;味噌をする[みそをする, misowosuru] (exp,v5r) to lick someone's boots; to flatter [Add to Longdo]
藁靴[わらぐつ, waragutsu] (n) straw boots [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰鞋[bīng xié, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ, ] skating boots; skates [Add to Longdo]
涉水靴[shè shuǐ xuē, ㄕㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄩㄝ, ] wading boots; high-topped waterproof boots [Add to Longdo]
防毒靴套[fáng dú xuē tào, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄒㄩㄝ ㄊㄠˋ, ] gas-protection boots; protective boots [Add to Longdo]
[xuē, ㄒㄩㄝ, ] boots [Add to Longdo]
靴子[xuē zi, ㄒㄩㄝ ㄗ˙, ] boots [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブートストラップ[ぶーとすとらっぷ, bu-tosutorappu] bootstrap (vs) [Add to Longdo]
ブートストラッププログラム[ぶーとすとらっぷぷろぐらむ, bu-tosutorappupuroguramu] bootstrap program [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
艇庫[ていこ, teiko] Bootshaus [Add to Longdo]
艇身[ていしん, teishin] Bootslaenge [Add to Longdo]
貸しボート[かしボート, kashi bo-to] Bootsverleih (woertl. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Boots \Boots\, n.
     A servant at a hotel or elsewhere, who cleans and blacks the
     boots and shoes.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top