Search result for

*be*

(1039 entries)
(0.6168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: be,-be-, *be*. Possible hiragana form: *べ*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
aberrantion (n name ) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable
Friend with benefit (n slang ) Lisa

Longdo Dictionary ภาษาเดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
be (n ) two
belv (n ) twelv
betten (n ) seconteen

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
be direct[บี เดอะ เร็ค] (phrase ) ตรงไปตรงมา He is direct. เขาเป็นคนตรงไปตรงมา
bears fished หมีขนสีแดง,ตัวใหญ่เป็นนักล่ากลุ่มปลาsalmonที่วายทวนน้ำไปวางไข่ทุกๆปี
Ellis Benson Hello Candidate Ellis Financial Investment Limited offers the right solution for your financial needs. We are different from other creditors because we believe in customer service and we will stay with you until you get the results. In general, we provide mortgage loans, loans to investors, loans, loans, loans, loans, business loans, personal loans, international loans, etc., with interest rates below 2%. Contact us by email: ellisfinancialinvestment@yahoo.com ellisfinancialinvestment@gmail.com Apply online: http://ellisfinancialinvestment.mw.lt/ Below is the detailed information: Your full name: ________________________ Country; _________________________ Condition: ________________________ Home address: _______________________ career: _________________________ Age: _________________________________ Purpose of loan: ___________________________ Amount required: __________________________ Loan term: _________________________ Gender: __________________________ Yours sincerely Ellis Benson

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
Dankgebet {n} | Dankgebete {pl} (phrase ) WE GATHER TOGETHER

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
雪崩[xuě bēng, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄥ] หิมะถล่ม

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
wave number(n jargon) ค่าที่เป็นส่วนกลับของความยาวคลื่น, Related: wavelength
member(vt) สมาชิก
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง
mung bean(n) ถั่วเขียว (ถั่วชนิดหนึ่งที่เมล็ดมีสีเขียวนำมาเพาะเป็นถั่วงอก), S. mungbean, R. green bean
benzene(n) สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), S. benzin,
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
beg(vi vt) ขอ (อาหาร, เงิน, บริจาค, ความช่วยเหลือ)
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
test tube(n) หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
article number(n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
fava bean(n) ถั่วปากอ้า
better off(adj) อยู่ในสภาพที่ดีกว่าหรือได้เปรียบหลังจากที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น The short answer to the question of whether the Iraqis are better off is that it's too early to declare.
babe(n) คนที่เป็นสุดที่รัก (ปกติหมายถึง เด็กทารกหรือคนที่ไร้เดียงสา), S. darling, dear, sweetheart
frisbee(n) จานร่อน เช่น What makes a Frisbee fly?
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย
sorbet(n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง
killer bee(n) ผึ้งมรณะ
unbeatable(adj) ไม่มีทางแพ้, หาใครเทียบไม่ได้ เช่น You can get a quote right now for your van by soliciting our services and we will provide you with unbeatable van insurance immediately or your money back. , S. invincible,
begging bowl(n) บาตรพระ เช่น With a begging bowl, a monk walks through a street market in Burma. This is his daily routine.
tube top(n) เสื้อเกาะอก เช่น This seamless tube top is made with a delicately soft microfibre that gently caresses your body like a second skin.
chamber pot(n) กระโถนฉี่ เช่น The history of the chamber pot predates that of indoor plumbing and flush toilets.
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:
numbers(n) หนังสือกันดารวิถี หนังสือเล่มที่ 4 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament
disrobe(vi) สึก, ออกจากการเป็นพระ เช่น Monk with bad habit is disrobed.
Aberdeen(N.) เมืองท่าในตะวันออกเฉียงเหนือของสก็อตแลนด์
Rollaway bed(n ) เตียงเดี่ยวที่สามารถพับเก็บได้
Label whore(n slang ) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, S. tag hag, brand whore
teddy bears(n ) พี่หมีเท็ดดี้ เป็นคำที่ใช้เรียกคนรัก
All the best(phrase) โชคดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*benchmarking* (n adv abbrev ) การพัฒนาองค์กรโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย
absorbed dose (n) ปริมาณรังสีดูดซึม--ปริมาณพลังงานรังสีนิวเคลียร์(หรืออนุภาคไออน) ที่แผ่ออกมาซึ่งหน่วยมวลของวัตถุรับไว้ หน่วยพลังงานรังสีนี้เรียกว่า "แรด"
alphabetize[อัลฟ่าบีไทส์] (aux. verb ) เรียงตามลำดับตัวอักษร
amberjack (n ) ปลาสำลีน้ำลึก
american civil liberties union (n ) สหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน
as the case may beตามแต่กรณี
astrolabeนาฬิกาดาว
at bestอย่างดีที่สุด, ภายใต้เงื่อนไข (สภาวการณ์) ที่ดีที่สุด, ถ้ามองในแง่ดีที่สุด
be called to the barมีคุณสมบัติเป็นทนายความ
be caught red-handed (idiom ) จับได้คาหนังคาเขา
See also: S. be apprehended,
be grudgeกรุณาเอาคำนี้ออกจากเพจเพราะมันเขียนผิดครับ ในภาษาอังกฤษมี to bear/hold a grudge และ to begrudge ด้วย แต่ไม่มีคำว่า to be grudge หรอกครับ
be saddled with[บี ซาดเดิ่ลท์] (adj slang ) ติดแหงก, ยุ่งเกี่ยว, พบเจอ, เกี่ยวข้อง, พัวพัน,
be short changed (adj ) ถูกหลอก
be supposed to (vt phrase ) สมควรที่จะต้อง, ควรที่จะ
beamforming (uniq ) เทดโนโลยีการส่งสัญญานผ่าน air interface โดยสามารถกำหนดความแรงและทิศทางของสัญญานไปยังฝั่งรับได้
bean[บีน] (vt ) ปา หรือ เขวี้ยงใส่
bearหมี,กำเนิด,อดทน,รับรู้,เเบกของ
Image:
bearหมี
beautiful (n) สวย
beef upเสริมกำลัง เช่น Security was beefed up at the homes of government officials.
beeze[บิซซี่] (n) การใช้ลมหายใจร่วมกัน
See also: S. breeze, A. no beeze,
behind onล้าหลัง, ช้า, ไม่ทัน
See also: S. late,
beings[บี'อิง] ความมีชีวิตอยู่ ; มนุษย์ ; สิ่งมีชีวิต ; ความเป็นอยู่
Beltane (uniq) เทศกาลเฉลิมฉลอง หนึ่งใน เทศกาลแห่งเปลวเพลิง ซึ่งรับทอดมาจากศาสตร์เซลติกโบราณ ซึ่งนิยมจะเฉลิมฉลองกันในยามค่ำคืน เพแกนจะขี่เหล่าปศุสัตว์ระหว่างกองไฟซึ่งก่อ ณ กลางแจ้ง ทั้งสองกอง เป็นความเชื่อว่าจะปกป้องพวกเขาจากโรคร้าย ส่วนคู่หนุ่มสาวที่ปราถณาจะมีชีวิตคู่ที่ชุ่มชื่นก็จะ "กระโดดเหนือกองไฟ" ในคืน Beltane
ben over backward (vi phrase) พยายามอย่างมาก
bend over backwards (phrase ) พยายามอย่างมากเพื่อที่จะทำให้คนอื่นพอใจ
benefitสวัสดิการที่ได้รับบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
Benesh Notation[เบเนช โนเทชั่น] (n ) ระบบการจดบันทึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่ใช้สำหรับการเต้นบัลเลต์ เป็นระบบที่นิยมและแพร่หลายสำหรับผู้ที่เรียนศิลปะการเต้นบัลเลต์ มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับระบบของลาบาน (Labanotation) แต่จะนิยมใช้ระบบเบเนชในการจดบันทึกท่าเต้นรำของบัลเลต์มากกว่า
See also: S. Dance Notation, Labanotation,
bess (n name ) ผู้หญิงหื่นกาม
best of all[bes of all] ยิ่งไปกว่านั้น, ที่่ดีไปกว่านั้น,ที่ดีกว่าอะไรทั้งนั้น
bestest (slang ) (informal) best of the best
betcha (slang ) คำย่อของ bet you ; พนันได้เลยว่าคุณ... ( * w *m iiiita)
better off (adj ) มีเงินทองมากกว่าเดิม
beyond beliefเหลือเชื่อ
beyond helpช่วยไม่ได้แล้ว
beyond hopeสิ้นหวัง
bombardier beetle (n ) แมลงตด
Bombenabwurf {m} [mil.][bom-bing] (n) การทิ้งระเบิด
Brasilianischer Wassernabel {m} (Hydrocotyle leucocephala) (n ) ใบบัวบก
by the numbersทำตามแผน ทำตามกฎ ทำตามระเบียบ ทำตามขั้นตอน
cash before cover (n ) การทำ/ต่ออายุประกันภัยก่อนวันคุ้มครอง
chamberรังเพลิง
Chloroprene rubber (n ) ยางคลอโรพรีน เป็นยางที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เป็นยางที่มีขั้วเนื่องจากประกอบด้วยอะตอมของคลอรีน ทำให้ยางชนิดนี้มีสมบัติด้านการทนไฟ, ความทนต่อสารเคมีและน้ำมัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้งานในลักษณะดังกล่าวได้แก่ ยางซีล, ยางสายพานลำเลียงในเหมืองแร่ เป็นต้น
citizen identity number (n ) เลขประจำตัวประชาชน
See also: S. people identity number,
could be certainแน่ใจได้, เชื่อมั่นได้,ประจักษ์แจ้ง, รู้แน่ชัด
cucumber soup (n ) อาจาด
Cumberland[คัม-บา-ลัน] (name ) คัมบาลันด์ เป็นชื่ออดีตเขตชนบทในนอร์ทเวสต์อิงแลนด์ของประเทศอังกฤษ
Cyberthieves (n slang) โจรกรรมทางโลกไซเบอร์ หรือ ทางอินเทอร์เนต
debenture certificate (n ) ใบหุ้นกู้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be    [AUX] อยู่, See also: เป็น, คือ
be    [PREP] ใกล้, See also: แสดงตำแหน่ง
be-    [PRF] ตลอด, See also: ทั้งหมด, เต็มไปด้วย, ทั่วถึง
bed    [N] เตียงนอน, See also: ที่สำหรับนอน, หมอน, ฟูก, Syn. divan, cot
bed    [N] การนอนหลับ
bed    [N] การมีเพศสัมพันธ์
bed    [N] แปลงหรือร่อง (ปลูกผัก / ต้นไม้), See also: แปลงที่ดิน, ร่อง
bed    [N] พื้นดินก้นทะเล แม้น้ำหรือทะเลสาบ
bed    [N] พื้นที่ใต้ทะเลที่มีหอยฝังตัวอยู่
bed    [N] ฐานของถนนหรือรางรถไฟ, See also: แท่น
bed    [N] ชั้นหิน, See also: แนวหิน
bed    [VT] ฝังลงไป
bed    [VT] มีเพศสัมพันธ ์(คำไม่เป็นทางการ), Syn. sleep with
bed    [VT] ทำให้เป็นชั้น
bee    [N] ผึ้ง, See also: ภมร, Syn. bumblebee
bee    [N] การรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน, See also: งานสังสรรค์
beg    [VT] ขอทาน, Syn. panhandle
beg    [VI] ขอความกรุณา, See also: ขอ
beg    [VT] ขอร้อง, See also: อ้อนวอน
beg    [VT] หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, เพิกเฉย
beg    [VI] ขอทาน, Syn. panhandle
bel    [N] หน่วยวัดเสียง, See also: เบล
bet    [N] การพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. wager, gamble
bet    [N] เงินพนัน
bet    [N] การเดา, See also: การคาดคะเน
bet    [VI] พนัน, See also: เดิมพัน, พนันกับ, Syn. wager, gamble
bet    [VT] พนัน, Syn. wager, gamble
abed    [ADV] บนเตียง
abet    [VT] ให้กำลังใจ, See also: กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น, Syn. incite, sanction
babe    [N] เด็กทารก, See also: เด็กไร้เดียงสา, Syn. baby, infant, newborn
babe    [N] เด็กสาวมีเสน่ห์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. girl, suckling, wench
bead    [N] ลูกปัด, See also: ลูกประคำ, สิ่งใดที่กลมเหมือนลูกปัด
bead    [N] หยดเหงื่อ, Syn. blob, droplet
bead    [VT] ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
beak    [N] จงอยปากนก, Syn. bill
beam    [N] ลำแสง, See also: ลำแสงไฟ, แสงสว่างซึ่งส่องเป็นลำ, ลำ, Syn. ray
beam    [N] คานรับน้ำหนัก, See also: ไม้ขวาง, รอด, ขื่อ, คร่าว, คาน
beam    [N] รอยยิ้มกว้าง, See also: ยิ้มกว้าง, เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี, มองดูด้วยความดีใจ, Syn. smile
beam    [VT] ยิ้มกว้าง, Syn. grin
beam    [VT] แผ่รังสี, Syn. ray
beam    [VT] ส่งสัญญาณวิทยุ
bean    [N] ถั่ว, See also: เมล็ดถั่ว, พืชจำพวกถั่ว
bear    [VT] ทน, See also: อดทน, ทนทาน, Syn. endure
bear    [VT] ให้กำเนิด, See also: คลอดลูก, Syn. born
bear    [VT] จดจำไว้ใน่ใจ, See also: ระลึก
bear    [VT] พยุง, See also: ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม
bear    [VT] รับผิดชอบ, Syn. accept
bear    [VT] ถือ, See also: นำไป, Syn. carry
bear    [VT] ส่งผ่าน(ความคิด), Syn. transmit
bear    [VT] ประพฤติตัว, See also: ปฏิบัติตัว, Syn. behave

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
private member's billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private members, billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostrate; procumbent; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Pan-Iberianismอุดมการณ์รวมกลุ่มไอบีเรีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proscribed organizationองค์การที่ต้องห้าม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulmonary tuberculosis; pneumonophthisisวัณโรคปอด [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, internal occipitalปุ่มในของท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, mentalคาง, กระโดงคาง, ปลายคาง [มีความหมายเหมือนกับ process, mental ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, occipitalปุ่มท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberantia mentalis; mental process; mental protuberance; protuberance of chinกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proverbe dramatiqueละครสุภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberance; prominence; promontorium; promontoryส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance of chin; mental process; mental protuberance; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberance, external occipitalปุ่มนอกของท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumonophthisis; tuberculosis, pulmonaryวัณโรคปอด [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
payment, benefitเงินชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, duplex; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobedรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, multilobate; placenta multipartita; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, multilobed; placenta multipartita; placenta, multilobateรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pitot tube anemometerมาตรความเร็วลมแบบพิโทต์ทิวบ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive obedience theoryทฤษฎีสวามิภักดิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal probe; probe, periodontalเครื่องมือตรวจปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudo-random numberเลขสุ่มเทียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pelvis, beaked; pelvis, rostrateเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubescent๑. -เริ่มเจริญพันธุ์๒. -มีขนอ่อน, -มีขนอุย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubescent-ขนสั้นนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta multipartita; placenta, multilobate; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parliament chamberที่ประชุมรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, tuberculousเยื่อบุช่องท้องอักเสบเหตุวัณโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premium to be agreedเบี้ยประกันภัยตามที่จะตกลง มีความหมายเหมือนกับ premium to be arranged [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium to be arrangedเบี้ยประกันภัยตามที่จะตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pattern of behaviourแบบอย่างพฤติกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prominence, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promontorium; prominence; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promontory; prominence; promontorium; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pebble-bed storage๑. ตัวสะสมแบบถังกรวด๒. การสะสมแบบถังกรวด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pressure sore; bedsore; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertas; pubertyวัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertas praecox; puberty, precociousภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puberty; pubertasวัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertyวัยแรกรุ่น, ดรุณวัย, วัยเริ่มเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pubertyวัยแรกรุ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puberty, precocious; pubertas praecoxภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puberulent-ขนละเอียด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
puberulousมีขนประปราย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pubes๑. หัวหน่าว๒. ขนหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubescenceภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
person, liberty of theเสรีภาพในร่างกาย, เสรีภาพของบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [เทคโนโลยีการศึกษา]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล

ISBN [เทคโนโลยีการศึกษา]

Accession numberเลขทะเบียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Call numberเลขเรียกหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accession numberเลขทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author numberเลขผู้แต่ง

เลขผู้แต่ง หรือ เลขหนังสือ (Book number) หมายถึง สัญลักษณ์ประจำตัวทรัพยากรสารสนเทศ ใช้เลขประตัวผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละชื่อเรื่องนั้น เลขผู้แต่ง ประกอบด้วย อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง ซึ่งเลขประจำตัวชื่อผู้แต่งนั้น ได้มีการกำหนดเป็นตารางเลขสำเร็จรูปไว้แล้ว

กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไม่มีชื่อผู้รับผิดชอบ จะลงรายการหลักด้วยชื่อเรื่อง ซึ่งประกอบด้วยอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องและเลขประจำอักษรตัวถัดของชื่อเรื่อง นอกจากนี้ อาจจะมีสัญลักษณ์ที่ระบุถึงเล่มที่ ฉบับที่ ตอนที่ ปีพิมพ์ เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

ส่วนตารางเลขผู้แต่งภาษาต่างประเทศนั้น ใช้ตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น (Cutter-Sanborn Table) ซึ่งเป็นคัตเตอร์ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ส่วนสำหรับเลขผู้แต่งชาวไทย จะมีตารางเลขผู้แต่งชาวไทยของหอสมุดแห่งชาติ

ตัวอย่าง ตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น

Cutter [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Best sellersหนังสือขายดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Call numberเลขเรียกหนังสือ, เลขเรียกหนังสือ
หมายถึง รหัส หรือ สัญลักษณ์ที่บรรณารักษ์กำหนดขึ้นสำหรับระบุถึงหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง หรือวัสดุห้องสมุดแต่ละชิ้น เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดใช้เป็นจุดเข้าถึงวัสดุของห้องสมุด ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนบ้านเลขที่ หรือตำแหน่งของหนังสือแต่ละชื่อเรื่องที่มีอยู่ในห้องสมุดนั่นเอง เมื่อต้องการหาหนังสือชื่อเรื่องนั้น โดยสืบค้นจากบัตรรายการ หรือสืบค้นจากฐานข้อมูลห้องสมุด ได้ทราบถึงเลขเรียกหนังสือ จึงใช้เลขเรียกหนังสือนั้น หาหนังสือที่ต้องการว่าอยู่ที่ชั้นหนังสือใดของห้องสมุด นอกจากนี้ ใช้ในการสื่อสารกับบรรณารักษ์ในงานบริการจ่ายรับหนังสือ บริการตอบคำถาม ฯลฯ และให้บรรณารักษ์ใช้ประโยชน์ในการจัดหา การให้บริการ การจัดเก็บ และการสำรวจวัสดุห้องสมุด เนื่องจากใช้เลขเรียกหนังสือเป็นการอ้างถึงหนังสือแต่ละชื่อเรื่องนั่นเอง

เลขเรียกหนังสือ ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ เลขหมู่ และเลขผู้แต่ง

1. เลขหมู่ (Classification number) เป็นรหัสหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนเนื้อหาของหนังสือ ได้มาจากระบบการจัดหมวดหมู่ เช่น ระบบการจัดหมวดหมู่ทศนิยมของดิวอี้ หรือระบบการจัดหมวดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือเป็นระบบการจัดหมวดหมู่ที่ห้องสมุดกำหนดขึ้นใช้เอง

ตัวอย่าง H (ระบบการจัดหมวดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน) หมายถึง เนื้อหาในสาขาสังคมศาสตร์

025.433 (ระบบการจัดหมวดหมู่ทศนิยมของดิวอี้) หมายถึง เลขที่ใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

วพ หมายถึง รหัสเพื่อใช้แทนประเภทของหนังสือที่เป็นวิทยานิพนธ์

สวทช. สก. 8 หมายถึง รหัสและเลขที่ใช้หนังสือที่ออกโดยสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเภทหนังสือทั่วไป

2. เลขผู้แต่ง (Author number) หรือเลขหนังสือ (Book number) เป็นสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้น แทนชื่อเต็มของผู้แต่งหรือรายการหลักในการลงรายการหนังสือ มักใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรผสมกับตัวเลข โดยใช้อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง หรือชื่อสกุลของผู้แต่ง (กรณีที่เป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศ) ที่เป็นรายการหลัก ผสมกับตัวเลขที่กำหนดให้สำหรับผู้แต่งแต่ละคนตามคู่มือสำหรับกำหนดเลขประจำผู้แต่ง

ตัวอย่าง 025.433 อ555ค

เลขเรียกหนังสือนี้ มาจากหนังสือชื่อ "คู่มือการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน" เขียนโดย อัมพร ทีขะระ จึงได้เลขหมู่เป็น 025.433 ส่วน อ555 คือ หมายเลขผู้แต่งสำหรับ อัมพร ส่วน ค หมายถึง อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง คือ คู่มือ

การกำหนดเลขผู้แต่ง ช่วยให้หนังสือแต่ละเล่มมีเลขเรียกหนังสือที่ไม่ซ้ำกัน กรณีที่หนังสือมีเนื้อหาเหมือนกันหรือคล้ายกัน และมีการกำหนดเลขหมู่ออกมาเหมือนกัน จากตัวอย่าง ข้างต้น ถ้าห้องสมุดมีการจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เข้ามาโดยผู้แต่งที่เขียนหลายๆ คน เลขผู้แต่งจะเป็นตัวแสดงให้เห็นความแตกต่างของผู้เขียนแต่ละคน

ตัวอย่าง ห้องสมุดมีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยมีการกำหนดชื่อเรื่องที่เหมือนกัน หรือคล้ายกัน ได้แก่

การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย กมลา รุ่งอุทัย จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 ก138

การจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย บุญถาวร หงสกุล จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 บ455

การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย ระเบียบ สุภวิรี จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 ร235

คู่มือการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย วิลัย อัคคอิชยา จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 ว716

คู่มือการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย อัมพร ทีขะระ จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 อ555

ดังนั้น เมื่อเรียงเลขเรียกหนังสือ จะเห็นความแตกต่างของเลขผู้แต่ง ภายใต้เลขหมู่หนังสือเดียวกัน

025.433 ก138

025.433 บ455

025.433 ร235

025.433 ว716

025.433 อ555

3. สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ประกอบอยู่ในเลขเรียกหนังสือ

3.1 อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง กรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันแต่งหนังสือที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน แต่ใช้ชื่อเรื่องต่างกัน กรณี จะมีเลขหมู่ เหมือนกัน เลขผู้แต่ง เหมือนกัน จะทำให้เกิดความซ้ำของเลขเรียกหนังสือได้ จึงได้มีการกำหนดให้ใช้อักษรตัวแรกของชื่อเรื่องใส่ไว้หลังเลขผู้แต่ง

ตัวอย่าง

โฆษณาไทยสมัยแรก โดย เอนก นาวิกมูล เลขหมู่ คือ 659.1 เลขผู้แต่ง คือ อ893

โฆษณาคลาสลิค โดย เอนก นาวิกมูล เลขหมู่คือ 659.1 เลขผู้แต่ง คือ อ 893

โฆษณาไทย โดย เอนก นาวิกมูล เลขหมู่ คือ 659.1 เลขผู้แต่ง คือ อ893

659.1 ในระบบการจัดหมู่ทศนิยมดิวอี้ หมายถึง การโฆษณา แต่เผอิญ เอนก นาวิกมูล แต่งหนังสือโดยใช้ชื่อว่า โฆษณา ขึ้นต้นอยู่หลายเรื่อง ถ้าจะให้เลขเรียกหนังสือ เป็น 659.1 อ893ฆ ก็จะซ้ำกันทั้งหมด ทั้งๆ ที่เป็นคนละชื่อเรื่องกัน จึงใส่ตัวอักษรอีกตัวหนึ่งเพื่อให้เกิดความแตกต่าง เช่น

659.1 อ893ฆ โฆษณาไทยสมัยแรก

659.1 อ893ฆค โฆษณาคลาสลิค

659.1 อ893ฆษ โฆษณาไทย

3.2 กำหนดสัญลักษณ์แทนประเภทของหนังสือ ส่วนมากใส่ไว้เหนือเลขหมู่ เช่น หมวดหนังสืออ้างอิง ใช้ตัว อ (คือ อ้างอิง สำหรับหนังสืออ้างอิงภาษาไทย) และ R หรือ Ref (คือ Reference สำหรับหนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ)

อ 495.913 สำหรับ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ใช้เลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

อ PL4185 สำหรับ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ใช้เลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

3.3 สัญลักษณ์ระบุแทนปีที่พิมพ์ของหนังสือ ในกรณีที่หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน และผู้แต่งคนเดียวกัน จัดพิมพ์ออกจำหน่ายมากกว่า 1 ครั้ง มักจะใส่ปีที่พิมพ์เพื่อให้ความแตกต่างและให้ทราบว่าเล่มใดมีความทันสมัยมากกว่ากัน โดยใส่ถัดจากเลขผู้แต่ง

ตัวอย่าง

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2498 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2498

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2502 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2502

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2512 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2512

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2523 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2523

3.4 การกำหนดสัญลักษณ์บอกจำนวนซ้ำ กรณีที่ห้องสมุดมีหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียว ปีพิมพ์เดียวกัน มากกว่า ๑ ฉบับ จะมีการกำหนดลำดับของจำนวนหนังสือแต่ละเล่มไว้ด้วย เป็น ฉ หมายถึง ฉบับ (สำหรับหนังสือภาษาไทย) และ C หมายถึง Copy (สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ) เช่น

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2523 มีจำนวน ๕ ฉบับ มีเลขหมู่ เป็น

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.1

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.2

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.3

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.4

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.5

3.5 สัญลักษณ์บอกลำดับเล่มที่ของหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือชุด หรือมีหลายเล่มจบ ใช้อักษร ล. (หมายถึง เล่มที่ สำหรับหนังสือภาษาไทย) และ ใช้ v. (หมายถึง volume สำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ) และกำหนดตัวเลขบอกลำดับที่เล่มของหนังสือไว้ถัดจากเลขผู้แต่ง หรือเลขปีที่พิมพ์

สารานุกรมไทย ของ อุทัย สินธุสาร

อ 039.9591 อ821ส ล. 1

อ 039.9591 อ821ส ล. 2

อ 039.9591 อ821ส ล. 3

อ 039.9591 อ821ส ล. 4

อ 039.9591 อ821ส ล. 5

อ 039.9591 อ821ส ล. 6

Call num<b>be</b>r

ตัวอย่าง เลขเรียกหนังสือที่มีทั้งเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สัญลักษณ์อื่นๆ ที่กำหนดขึ้นเป็นเลขเรียกหนังสือเฉพาะคอลเลคชั่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book numberเลขหนังสือ

Book number หมายถึง เลขหนังสือ หรือเลขผู้แต่งหนังสือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเลขเรียกหนังสือ (Call number) ประกอบด้วยเลขหมู่หนังสือ (Class number) และเลขหนังสือ โดยเลขหนังสือจะเป็นส่วนท้ายของเลขเรียกหนังสือ เลขหนังสือนี้ประกอบด้วยตัวอักษรจากชื่อผู้แต่งกับตัวเลขจำนวนหนึ่ง และบางครั้งรวมทั้งตัวอักษรซึ่งได้มาจากชื่อหนังสือด้วย เลขหนังสือมีประโยชน์ คือ ทำให้เลขเรียกหนังสือของหนังสือแต่ละเล่มมีความแตกต่างกัน และสามารถจัดเรียงตามลำดับบนชั้นได้ไม่ซ้ำกัน

ในต่างประเทศได้จัดทำเลขผู้แต่งหนังสือมานานแล้ว โดยเริ่มจาก ชาร์ล เอ คัตเตอร์ (Charle A Cutter) ได้จัดทำ Cutter’s Two Figure Author Table ขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 ต่อมาเคท อี. แซนบอร์น (Kate E. Sanborn) ได้จัดทำ Three Figure Table ขึ้นจากคำแนะนำของคัตเตอร์ โดยใช้ชื่อว่า Cutter-Sanborn Three Figure Author Table ดังนั้น จึงนิยมเรียกตารางเลขผู้แต่งที่แซนบอร์น คิดขึ้นนี้ว่า Cutter-Sanborn Table และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเลขผู้แต่งสมัยปัจจุบัน

ในประเทศไทยหอสมุดแห่งชาติได้นำแนวคิดจากตารางเลขผู้แต่ง Cutter-Sanborn Three Figure Author Table มาพัฒนาตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และเผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่างๆ อย่างแพร่หลาย จนในปี พ.ศ. 2528 หอสมุดแห่งชาติ จึงได้จัดพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการใช้ชื่อว่า ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป (Thai Author Table) จากนั้นได้จัดพิมพ์เผยแพร่อีก 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2531, 2538 และ 2547 ตารางเลขผู้แต่งของหอสมุดแห่งชาติ ได้รับความนิยมแพร่หลาย เนื่องจากเป็นคู่มือที่มีการกำหนดเลขไว้แน่นอน เรียงชื่อผู้แต่งตามพจนานุกรม โดยกำหนดเลข 3 หลักควบคู่กับชื่อผู้แต่ง นับเป็นคู่มือที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานมาก เมื่อเทียบกับการกำหนดเลขผู้แต่งโดยการบวกตัวเลขระหว่างตัวอักษรและสระประจำตัวผู้แต่ง

นอกจากนี้ยังมีเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยอื่น ๆ ที่ห้องสมุดหลายแห่งได้พัฒนาขึ้นใช้เอง ได้แก่

1) เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยแบบของหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยแบบของ หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3) เลขผู้แต่งภาษาไทยของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยที่ห้องสมุดต่างๆ ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 5 แล้ว

โดยทั่วไปเลขหนังสือประกอบด้วย เลขผู้แต่ง In general, book number = author number + title (or work) mark + edition mark + date of publication + volume number + copy number + anything else library policy dictates ตัวอย่างการให้เลขหนังสือ

หนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อจัดหมวดหมู่ในระบบ LC (ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน) ได้เลขเรียกหนังสือ ดังนี้

BF 408 เลขหมู่หนังสือ (Class Number)

ว716 เลขหนังสือ (Book number)

เมื่อหนังสือมีเลขหมู่หนังสือซ้ำกัน เลขหนังสือจะช่วยจัดลำดับหนังสือที่มีเลขหมู่หนังสือซ้ำกันบนชั้นได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น มีหนังสือที่มีเลขหมู่เดียวกันบนชั้น 5 เล่ม แต่มีผู้แต่งต่างกัน เมื่อจัดวางหนังสือบนชั้น จะนำมาจัดเรียงได้ ดังนี้

BF 408 BF 408 BF 408 BF 408 BF

ว 716 ว 447 ส 282 อ 113 อ 459

ในกรณีที่ห้องสมุดมีหนังสือของผู้แต่งคนเดียวกันที่มีเลขหมู่หนังสือซ้ำกันและมีอยู่บนชั้นหลายเล่ม เกิดปัญหาในการจัดวางหนังสือบนชั้น จะใช้วิธีเพิ่มตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องต่อท้ายเลขหนังสือ เช่น

BF 408 BF 408 ดังนั้น จึงทำให้หนังสือสองเล่มนี้มีตำแหน่งที่วางโดยเฉพาะบนชั้นหนังสือ

อ 968 ค อ 968 จ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Globeลูกโลก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

International Standard Book Num<b>be</b>r

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ หรือ International Standard Book Number หรือ ISBN

ประวัติความเป็นมา : บริษัท W.H. Smith (http://www.whsmith.co.uk) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายหนังสือรายใหญ่ของอังกฤษ ได้ร่วมกับสภาสมาคมสำนักพิมพ์ และ Prof. F.G. Foster แห่ง The London School of Economic จัดทำตัวเลขกำกับหนังสือเพื่อให้เป็นมาตรฐาน (Standard Book Number: SBN) ในปี ค.ศ. 1967 ต่อมา ISO (International Standard Organization: องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ) ร่วมกับสมาคมสำนักพิมพ์ และห้องสมุดต่างๆ ของยุโรป และอเมริกา เห็นความสำคัญของตัวเลขดังกล่าว จึงปรับปรุงให้เป็นระบบสากล ในปี ค.ศ. 1970 เรียกว่า ISBN (International Standard Book Number)

สำหรับประเทศไทยได้มีการนำ ISBN มาใช้โดยปี พ.ศ. 2519 หอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ประมวลผลด้วยเครื่องจักรแห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สร้าง ISBN ภายในประเทศ และเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

โครงสร้างของเลข ISBN : เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ มีตัวเลข 10 หรือ 13 หลัก โดยแบ่งเป็น 4-5 ส่วน ตัวเลขแต่ละส่วนถูกแบ่งให้ชัดเจนด้วยเครื่องหมาย (-) หรือเว้นวรรค ส่วนที่ 1 รหัสบาร์โค้ด แสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 รหัสกลุ่มประเทศ (Group identifier) แบ่งตามประเทศหรือกลุ่มประเทศตามภูมิศาสตร์หรือกลุ่มประเทศตามภาษา มี 1-5 หลัก เช่น 974 รหัสประเทศไทย ส่วนที่ 3 รหัสสำนักพิมพ์ (Publisher prefix) มี 2-7 หลัก ขึ้นกับว่าสำนักพิมพ์นั้นพิมพ์หนังสือมากน้อยเพียงใดถ้าพิมพ์มากจะได้รหัสน้อยหลัก สำหรับ สวทช. คือ 229 ส่วนที่ 4 รหัสลำดับชื่อเรื่อง (Title number) มีกี่หลักขึ้นกับจำนวนรหัสกลุ่มและรหัสสำนักพิมพ์ ส่วนที่ 5 เลขตรวจสอบ (Check digit) ใช้ตรวจสอบว่าเลขที่ถูกป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั้นถูกต้องหรือไม่ มี 1 หลัก (0-9) หรือ X

ISBN เป็นประโยชน์ต่อหลายวงการ เช่น ห้องสมุด นำ ISBN มาประยุกต์ใช้ในการยืมคืน การยืมระหว่างห้องสมุด การสืบค้น เข้าถึง และแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ ร้านหนังสือ คลังสินค้าต่างๆ ISBN ช่วยในการบริหารสินค้าและคลังสินค้า ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว

การขอรับเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ : สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ หรือหน่วยงานราชการ ต้องกรอกรายละเอียดของหนังสือในแบบฟอร์มการขอเลข ISBN ได้ 4 วิธี 1. ทางจดหมาย ถึง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ 2. ทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2281-5450, 0-2628-5175 3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : isbn@nlt.go.th 4. ติดต่อขอรับด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด

สิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถขอ ISBN ได้ 1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ 2. สิ่งพิมพ์อายุการใช้งานสั้น เช่น แผ่นพับ แผ่นโฆษณา 3. ปฏิทิน สมุดบันทึก เกมส์ต่าง ๆ 4. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา 5. สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึกหัด 6. บัตรอวยพร บัตรคำ 7. ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 8. รายงานการวิจัยของหน่วยงาน 9. สิ่งพิมพ์ฉบับสำเนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะการพิมพ์แบบดิจิตอล (ถ่ายเอกสาร,อัดสำเนา,โรเนียว,copyprint) 10. สิ่งพิมพ์ขนาด A5 ที่มีเนื้อหาไม่เกิน 50 หน้า ซึ่งจัดเป็นจุลสาร 11.ISBN ไม่สามารถกำหนดย้อนหลังได้

ตัวอย่างบาร์โค้ด ISBN ที่พิมพ์ลงบนปกหนังสือ :

International Standard Book Num<b>be</b>r        International Standard Book Num<b>be</b>r [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Standard Serial Numberเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยน และการติดต่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสารได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

การสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ศูนย์ข้อมูลวารสารสากล ประเทศฝรั่งเศส (International Centre for the Registration of Serial Publications, Paris, France) เป็นหน่วยงานที่สร้างเลข ISSN ประกอบด้วยเลขอารบิค 8 หลัก ตั้งแต่ 0-9 ยกเว้น เลขตัวสุดท้ายซึ่งบางครั้งจะเป็นตัวอักษร X (ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ) การเขียนเลข 8 หลักนี้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ตัว และมีเครื่องหมาย (-) คั่นกลาง เลขแต่ละตัว ไม่มีความหมาย นอกจากจะใช้สำหรับกำกับวารสารแต่ละชื่อเรื่องเท่านั้น และได้มอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลวารสารประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN ให้กับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารที่พิมพ์ในประเทศ สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN คือ ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย ศูนย์สารนิเทศห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ

สิ่งพิมพ์ที่ให้เลข ISSN ได้แก่ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทต่างๆ เช่น วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร หนังสือรายปี นามานุกรม วารสารที่มีการพิมพ์ภาษาอื่นด้วย ต้องให้เลข ISSN สำหรับวารสารภาษาอื่นอีกเลขหนึ่ง ส่วนวารสารที่พิมพ์ด้วยสื่อประเภทอื่น นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ซีดีรอม ออนไลน์ ต้องให้เลข ISSN แยกต่างหากเช่นเดียวกัน

การขอเลข ISSN ต้องส่งหลักฐานเพื่อประกอบการขอเลข ดังนี้

1. สำเนาแบบฟอร์มการขอเลข ISSN พร้อมลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวารสารอย่างครบถ้วน

2. สำเนาหน้าปกวารสารและสารบัญ

3. สำเนาใบอนุญาตตีพิมพ์ จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (เฉพาะที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานเอกชน)

4. ติดต่อขอเลข ISSN โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดต่อด้วยตนเอง

สำหรับวารสารที่มีการเปลี่ยนชื่อ ผู้จัดพิมพ์ต้องติดต่อขอรับเลข ISSN สำหรับวารสารที่เปลี่ยนชื่อ จะใช้เลขเดิมไม่ได้ เนื่องจากระบบเลข ISSN จะไม่รับข้อมูลที่มีการให้เลขซ้ำ หรือชื่อวารสารซ้ำ

การพิมพ์เลข ISSN บนตัวเล่ม กำหนดให้พิมพ์ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน คือ หน้าปกมุมบนขวา เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด หรือหน้าปกใน หรือปกหลัง

ประโยชน์ของเลข ISSN ที่เด่นชัด คือ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการสั่งซื้อ จำหน่าย การสืบค้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลวารสาร และเพื่อทราบสถิติการผลิตวารสารภายในประเทศ ในแต่ละสาขาวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Scribeผู้คัดลอกหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ฺำBenzeneเบนซิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubberยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded technologyเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded systemระบบสมองกลฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded computer systemsระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiberglassไฟเบอร์กลาส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiber Reinforced Plasticพลาสติกเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiber opticsเส้นใยนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fluidized-bed combustionการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concrete beamคานคอนกรีต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prestressed concrete beamคานคอนกรีตอัดแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon fiberคาร์บอนไฟเบอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium benzoateโซเดียมเบนโซเอต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cyberspaceไซเบอร์สเปซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuzzy numberตัวแบบฟัสซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanotubeท่อนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber, Chlorinatedยางคลอริเนต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber, Reclaimedยางรีเคลม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded computer systemระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber chemicalสารเคมียาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cellulose fiberเส้นใยเซลลูโลส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polyesyer fiberเส้นใยโพลิเอสเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vacumm-tubeหลอดสุญญากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adobe After Effectอโดบีอาฟเตอร์เอฟเฟ็กต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motor Octane Numberค่าออกเทน, ค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อด้านการน๊อคในเครื่องยนต์หลายสูบในขณะทำงานที่รอบสูง
ใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 900 รอบต่อนาที [ปิโตรเลี่ยม]
Octane Numberค่าออกเทน, ค่าออกเทน หมายถึงหน่วยการวัดความสามารถในการต้านทานการน๊อคของเครื่องยนต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Special Remuneration Benefitการเก็บผลประโยชน์พิเศษจากกำไรส่วนเกิน
การเก็บผลประโยชน์พิเศษจากกำไรส่วนเกิน ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษนี้ได้กำหนดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รัฐได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น (นอกเหนือไปจากค่าภาคหลวงและภาษีที่ได้รับอยู่ตามปรกติ) ในกรณีของการที่ผู้รับสัมปทานพบแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่ หรือได้รับประโยชน์จากการที่น้ำมันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นอย่างฉับพลันหรือมีต้นทุนการสำรวจและผลิตต่ำ การคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจะกระทำเป็นรายปีจากจำนวน "กำไรปิโตรเลียม" ก่อนหักภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หากปีใดไม่มี "กำไรปิโตรเลียม" เกิดขึ้นก็ยังไม่มีภาระต้องเสีย และ "จำนวนขาดทุนปิโตรเลียม" ในปีนั้น ก็สามารถยกยอดไปหักจากรายได้ในปีต่อๆไปได้จนกว่าจะหมด [ปิโตรเลี่ยม]
Research Octane Numberค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อต้านการน๊อคในเครื่องยนต์หลายสูบที่ทำงานอยู่ในรอบของช่วงหมุนต่ำ
ใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 600 รอบต่อนาที [ปิโตรเลี่ยม]
Fringe benefitผลประโยชน์เกื้อกูล [เศรษฐศาสตร์]
Cost-benefit analysisการวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลตอบแทน [เศรษฐศาสตร์]
Behavioural scienceพฤติกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Benefit planแผนจัดผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Benefit investment periodช่วงของการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Belgian francฟรังก์เบลเยียม [เศรษฐศาสตร์]
Chamber of commerceหอการค้า [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.
be"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."
be"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".
be"You had better not wear the red dress." "Why not?"
be"Won't you come with us?" "I'd be glad to."
be"When will you be back?" "It all depends on the weather."
be"Have you finished?" "On the contrary, I have not even begun yet."
be"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.
be"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."
be"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.
beHe said, "I will say nothing more, because I hate making excuses."
be"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.
beI'll be back in a minute he added.
be"Then I will be all yours," said the little white rabbit.
beYou had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.
be"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."
be"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."
be"Where have you been?" "I've been to the barber's."
be"Where have you been?" "I have been to the station to see a friend off."
be"Have you ever been to New York?" "Yes, I've been there a couple of times."
be"Yes, we have met before," said Mr Jordan.
be"Don't scare me", she screamed as he came up behind her.
be"Paul is sick in bed today." "That's too bad."
be"Mom please can I have a biscuit?" "No, you can't; you shouldn't eat between meals."
beOne never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.
be"Haven't we met somewhere before?" asked the student.
be"My lady is in her chamber," said the servant.
be"When did you return?" "I came back the day before yesterday."
be"Where have you been?" "I've been to the dentist."
beWe will begin by considering the concept of "quota".
be"I haven't been feeling too good lately." "You had better go to a doctor."
be"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."
be"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."
be"How many keys?" asked Pepperberg.
be"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
be"Did you work yesterday?" "I wish yesterday had been a holiday."
be"How about going for a walk?" "Why not? I'd be glad to."
beThis was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."
beHe said his father was an architect and that he wanted to be one too.
be"I am not going into the forest after bear cubs," said the elder brother.
beThe examination will be held this day week, said the teacher.
be"I have a terrible tooth-ache." "You'd better see a dentist at once."
be"Now and then I think of divorcing him." "You must be kidding!"
be"Will you help me?" "I'll be glad to."
be"Have you finished?" "On the contrary I have not even begun yet."
beTo say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."
be"You must be tired after a long day." "No, not in the least."
beWhat if I miss the deadline? "I bet he will get mad at you!"
beThe bank robber shouted, "Stay where you are, all of you!"
be"His father died yesterday." "I have never seen such a man before."

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abbeville(แอบ' บีวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
abeabbr. acute bacterial endocaritis
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
abel(เอ' เบิล) n. ลูกชายคนที่สองของ Adam & Eve (second son of Adam and Eve)
abele(อะบีล' เอ' บีล) n. ต้นไป่หยางเงิน (Populus alvba) (white poplar tree)
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
abeokuta(เอ' บีออ' คูทา) n. ชื่อเมืองหนึ่งในไนจีเรีย (SW Nigeria)
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
abextra(แอบเอค' ซทรา) (ลาติน) จากข้างนอก
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
absorbent(แอบซอร์'เบินทฺ,-ซอร์' เบินทฺ) adj., n.ซึ่งสามารถดูดซึม,ยาดูดซึม, Syn. absorbency)
accumbent(อะคัม' เบนทฺ) adj. เอียง, เอียงชิด, -accumbency n. (lying against)
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
adsuki bean(แอคซู' คิ) adzuki bean
aerobe(แอ' โรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ต้องอาศัยออกซิเจนในการดำรงชีพ
air chamber(ห้องอากาศ, ห้องลม)
albedo(แอลบี' โด) n. สัดส่วนของแสงที่สะท้อนกลับจากดาวพรเคราะห์กับแสงที่ดาวนั้นได้รับ, อัตราสะท้อนกลับ
albeit(ออลยี' อิท) conj. แม้ว่า, อย่างไรก็ตาม
albertite(แอล' เบอไททฺ) n. แร่ชนิดหนึ่งคล้าย asphalt
albescent(แอลเบส' เซินทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นสีขาว, ขาว -albescence n.
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร,อักขระ,ระบบตัวอักษร,ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
alphabetical(แอลฟาเบท' ทิเคิล) adj. เรียงตามอักขรานุกรม, เรียงตามอักษร, เกี่ยวกับอักษรหรืออักขระ., Syn. alphatic
amber(แอม' เบอะ) n.,adj. อำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, สีอำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, Syn. brownish yellow)
ambergris(แอม' เบอกริส) n. ไขจากลำไส้ปลาวาฬนำมาใช้ทำเครื่องสำอาง (used in perfumery)
amberjack(แอม' เบอแจค) n., (pl. -jack, -jacks) ปลาจำพวก Seriola
amberoid(แอม' เบอรอยดฺ) n. อำพันสังเคราะห์ ที่ทำจากการอัดเรซิน (resins) ณ ที่อุณหภูมิสูง., Syn. ambroid
american beautyต้นกุหลายในอเมริกาที่มีดอกสีแดงเข้มขนาดใหญ่ (rose)
anabena(แอนนะบี' นะ) n. สาหร่ายน้ำจืดจำพวก Anabaena
anaerobe(แอนแอ' โรบ ,แอน' นะโรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ไม่ต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการหายใจ (not requiring air)
anglophobe(แอง' โกลโฟบ) n. คนที่นิยมชมชอบอังกฤษ. -Anglophobia n., -Anglophobiac, Anglophobic adj.
ante-bellum(แอน' ทิเบล' ลัม) adj. ก่อนสงคราม (before the war)
antechamber(แอนทิเชม' เบอะ) n. ห้องคอยและเป็นห้องผ่านเข้าไปห้องที่ใหญ่กว่าห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer)

English-Thai: Nontri Dictionary
abbess(n) หัวหน้านางชี
abbey(n) วัด,โบสถ์
abeam(adv) ตามขวางเรือ
abed(adv) อยู่บนเตียง
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม,สิ่งดึงดูด
albeit(con) ถึงแม้ว่า,แม้ว่า,ทว่า,มาตรว่า
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ,ตัวอักษร,อักขระ
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร
amber(n) สีเหลืองอำพัน,สีน้ำตาลเหลือง
antechamber(n) ห้องมุข
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น
aubergine(n) สีม่วงเข้ม
babe(n) ทารก,เด็กอ่อน
barbecue(n) เนื้อย่าง
barber(vt) ตัดผม,โกนหนวด
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ
be(vi,vt) เป็น,อยู่,คือ
beach(n) ชายหาด
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
beacon(vt) ให้สัญญาณ,เตือน,นำทาง,เป็นสัญญาณให้
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
bead(vt) ประดับด้วยลูกปัด
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี
beagle(n) สุนัขไล่เนื้อชนิดหนึ่ง,สายลับ,สายสืบ
beak(n) จะงอยปาก,ปากนก,จมูก,ครู,ผู้พิพากษา
beaker(n) ถ้วยแก้ว
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
beam(vi) เปล่งแสง,สว่าง,แผ่รังสี,ส่งสัญญาณวิทยุ,ยิ้ม
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
bean(n) ถั่ว
beanstalk(n) ฝักถั่ว
bear(n) หมี
bear(vi,vt) แบก,พยุง,หนุน,รับ,ค้ำ,มีผล,ออกลูก,ทน,อดทน
beard(n) หนวดเครา
bearded(adj) มีหนวดมีเครา
beardless(adj) ไม่มีหนวด,ไม่มีเครา
bearer(n) คนหาม,ผู้รับ,ผู้ถือจดหมาย
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
bearish(adj) คล้ายหมี,งุ่มง่าม,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย
beast(n) สัตว์ป่า,สัตว์เดรัจฉาน,สิงสาราสัตว์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อประโยชน์ของ [V] for the benefit of, Example: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ
ในนามของ [ADV] on behalf of, Example: ผมโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันในนามของบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)
เสรีภาพทางการเมือง [N] political liberty, Thai definition: ความสามารถของบุคคลที่จะกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
คราคร่ำ    [V] be crowded with, See also: be packed with, Syn. เนืองแน่น, Example: สถานีรถไฟคราคร่ำไปด้วยผู้คน
ความเห็นแก่ได้    [N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ภิกขา    [N] begged food, See also: begged alms, Syn. ภิกษา, Thai definition: อาหารที่ขอมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขา    [N] begging for food, See also: begging for alms, Syn. ภิกษา, ภิกขาจาร, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขาจาร    [N] begging of food, See also: begging for food/alms, Syn. ภิกขา, Example: พราหมณ์ชูชกเที่ยวทำภิกขาจารเพื่อเลี้ยงชีพ, Thai definition: การเที่ยวขออาหาร,, Notes: (บาลี)
ภิกขาหาร    [N] begged food, Syn. ภิกษาหาร, Thai definition: อาหารที่ได้มาด้วยการขอ, Notes: (บาลี)
ภิกษา    [N] begging of food, See also: begging for alms, soliciting of food, Syn. ภิกขา, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกษา    [N] begged food, Syn. ภิกขา, Thai definition: อาหารที่ขอมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกษาหาร    [N] begged food, Syn. ภิกขา, ภิกษา, Thai definition: อาหารที่ได้มาด้วยการขอ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภุมระ    [N] bee, Syn. ภุมรา, ภุมริน, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, Count unit: ตัว
ภุมรา    [N] bee, Syn. ภุมริน, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, Count unit: ตัว
ภุมริน    [N] bee, Syn. ภุมรา, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, Example: ภุมรินหลายตัวลงกินเกษรดอกไม้, Count unit: ตัว
ภุมรี    [N] bee, Syn. ภุมรา, ภุมริน, ภุมเรศ, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, Example: ภุมรีทุกตัวชอบเกสรดอกไม้, Count unit: ตัว
ภุมเรศ    [N] bee, Syn. ภุมรา, ภุมริน, ผึ้ง, ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่
ภูเขาน้ำแข็ง    [N] iceberg, Example: ไททานิคเป็นชื่อเรือที่อับปางลงจากการพุ่งชนภูเขาน้ำแข็ง กลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ, Count unit: ลูก, ก้อน, Thai definition: ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่แตกจากธารน้ำแข็งแถบขั้วโลกล่องลอยไปในทะเล
จุดดี    [N] good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
ช่างมันเถอะ    [INT] Let it be!, See also: So be it!, Example: ช่างมันเถอะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าหนังสือพิมพ์กับโทรทัศน์บ้านเราชอบเสนอข่าวแบบไหน
ซึ้งใจ    [V] be impressed with, Syn. ซาบซึ้งใจ, Example: หล่อนเป็นผู้หญิงที่ฉันซึ้งใจในความเป็นแม่ผู้ประเสริฐเพราะไม่ว่าลูกจะทุกข์จะสุข หล่อนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ, Thai definition: รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจ
ซึมลึก    [V] embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง
ซื่อบื้อ    [V] be stupid, See also: be absurd, be inane, be foolish, be senseless, be dull, Syn. บื้อ, ทึ่ม, โง่, Example: ผู้หญิงที่ไหนจะมาชอบเขาซื่อบื้อออกยังงี้
ตกที่นั่งลำบาก    [V] be in trouble, Example: กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงกำลังตกที่นั่งลำบากในการถูกตราหน้าจากชาวโลกว่าเป็นตัวการขัดขวางไม่เกิดสันติภาพในตะวันออกกลาง, Thai definition: อยู่ในฐานะลำบาก, Notes: (สำนวน)
ต้นเดือน    [N] beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
ตายหมู่    [V] die en mass, See also: die in massive numbers, Example: โรคระบาดที่แพร่ไปอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนบาดเจ็บและตายหมู่เป็นจำนวนมาก, Thai definition: เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ตีตื้น    [V] improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
ถ่อมตน    [V] be modest, See also: be humble, act modestly, act humbly, Syn. ถ่อมตัว, อ่อนน้อมถ่อมตัว, นอบน้อมถ่อมตน, Example: หลวงพ่อท่านปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย รักสันโดษ ชอบถ่อมตนและเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
ถ่านไฟ    [N] embers, Example: เขาเหยียบลงไปบนถ่านไฟที่กำลังคุ
ถ่ายเสียง    [V] transcribe, See also: record, Syn. ถ่ายถอดเสียง, Example: นักภาษาศาสตร์ถ่ายเสียงภาษาถิ่นเป็นสัทอักษร
ถือได้ว่า    [V] be held to be, See also: be looked upon as, Syn. ถือว่า, Example: การซื้อภาพสีน้ำมันที่มีชื่อเสียงนั้นอาจถือได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง
ถือตน    [V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
ทรงคุณค่า    [V] be valuable, Example: พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่าเพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้างานศิลปกรรมและวัฒนธรรม, Thai definition: มีคุณค่า
ทรงคุณภาพ    [V] be of good quality, See also: be of high quality, Syn. มีคุณภาพ
ทรงสภาพ    [V] be in a state of, See also: be in a good condition of, Syn. คงสภาพ
น่าเคารพนับถือ    [V] be respectable, See also: be honorable, Example: ท่านไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพนับถือเกือบทั่วประเทศแล้วเช่น พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่, Thai definition: สมควรจะให้ความเคารพ
น่าอ่าน    [V] be enjoyable to read, See also: be good to read, be fun to read, Example: เขาเขียนหนังสือได้น่าอ่านทีเดียว
นิ่งนอนใจ    [V] be at ease, See also: be relaxed, have no emotion, motionless, refrain from action, Syn. นอนใจ, นิ่งเฉย, Example: กรมตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจในคดีหลังจากพบหลักฐานสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อคดี
ประพฤติชอบ    [V] behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ประพฤติตน    [V] behave oneself, See also: perform, act, Syn. ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน, Example: รัฐสภามีข้อบังคับควบคุมจรรยาบรรณของประธานสภาไว้ด้วยไม่ให้ประพฤติตนจนขาดความน่าเชื่อถือในความเป็นกลาง
ประพฤติมิชอบ    [V] misbehave, See also: behave badly, Ant. ประพฤติชอบ, Example: ข่าวนักบวชประพฤติมิชอบทำให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์ของประชาชนเสื่อมลง, Thai definition: ประพฤติไม่ดี, กระทำตัวไม่ดี
ปลื้มปิติ    [V] rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
นักพนัน    [N] gambler, See also: bettor, Syn. นักการพนัน, Example: ตำรวจบุกทลายบ่อนพนันใหญ่และจับกุมนักพนันได้เกือบร้อยคน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่นิยมเล่นการพนัน
ผิดกฎหมาย    [V] be illegal, See also: be against the law, Ant. ถูกกฎหมาย, Example: กสท. ยืนยันว่าบริการอินเทอร์เน็ตฟรีของทศท. นั้นผิดกฎหมาย, Thai definition: ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้
ผู้พิจารณา    [N] one who consider carefully, See also: one who deliberates, Syn. คนพิจารณา, Example: การรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คิดในแง่มุมต่างๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อตัดสินใจ
ผู้รับภาระ    [N] one carrying a burden, See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer, Syn. คนรับภาระ, ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ, Ant. ผู้โยนภาระ, Example: รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในเรื่องอาหาร เรื่องเครื่องนุ่งห่มแก่นักโทษที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับงานหนักตามหน้าที่ที่ผู้อื่นมอบให้
พระบรมวงศานุวงศ์    [N] member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
พ้องต้องกัน    [V] be identical, See also: be the same, Syn. พ้องกัน, ต้องกัน, ตรงกัน, Ant. ต่างกัน, แตกต่างกัน, Example: ของอย่างนี้มันพ้องต้องกันได้ เพราะใครต่างก็ซื้อมาใช้เหมือนกัน
พิศวงงงงวย    [V] be puzzled, See also: be confused, be surprised, Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงน, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, แปลกใจ, Ant. เข้าใจ, Example: ทุกคนต่างพิศวงงงงวยกันมากว่าทำไมท่านจึงไม่ได้รับเลือกตั้ง, Thai definition: ไม่เข้าใจ
พึงกระทำ    [V] should be done, See also: ought to be done, Syn. ควรกระทำ, พึงปฏิบัติ, ควรปฏิบัติ, Example: การกระทำเช่นนี้มิใช่วิสัยที่บริษัททางการค้าทั้งหลายพึงกระทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[n. prop.] (Aēndrū Løi Wēpboē) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber   FR: Andrew Lloyd Webber
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
อาหารเช้า [n.] (āhān chāo) EN: breakfast   FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
อาหารค่ำ [n.] (āhān kham) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อเย็น[n.] (āhān meū yen) EN: dinner ; supper   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[n.] (āhān yen) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
ไอ้บ้า[n.] (aibā) EN: jerk (vulg.)   FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
ไอซ์เบิร์ก[n.] (aiboēk) EN: iceberg ; Iceberg Lettuce   
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; be sick   FR: vomir ; rendre
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการเคล็ด[v.] (ākān khlet) EN: be sprained   FR: se faire une entorse
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อากาศดี[n. exp.] (ākāt dī) FR: il fait beau
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet   FR: alphabet roman [m]
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet   FR: alphabet thaï [m]
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be attached to ; mourn ; miss   
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์[n. prop.] (Alēksāndoē Krēhaēm Bēl) EN: Alexander Graham Bell   FR: Alexander Graham Bell
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อำพัน [n.] (amphan) EN: amber   FR: ambre [m]
อำพันขี้ปลา[n. exp.] (amphan khī plā) EN: ambergris   FR: ambre gris [m]
อำพันทอง[n. exp.] (amphan thøng) EN: ambergris   FR: ambre gris [m]
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อนาคต[X] (anākhot) EN: to come ; to be   FR: à venir
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[num.] (Anboēt Aisatai) EN: Albert Einstein   FR: Albert Einstein
อัลเฟรด โนเบล[n. prop.] (Anfrēt Nōbēn) EN: Alfred Nobel   FR: Alfred Nobel
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illiterate   FR: ne pas savoir lire ; être illettré
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illegible   FR: être illisible

CMU English Pronouncing Dictionary
BE    B IY0
BE    B IY1
BEC    B EH1 K
BEY    B EY1
BES    B IY1 Z
BEU    B UW1
BEG    B EH1 G
BEE    B IY1
ABE    EY1 B
BED    B EH1 D
BEA    B IY1
BEM    B EH1 M
BET    B EH1 T
BEL    B EH1 L
BEV    B EH1 V
BEN    B EH1 N
BEAD    B IY1 D
BECO    B IY1 K OW0
BEES    B IY1 Z
BEDE    B IY1 D
BEEN    B AH0 N
BEAK    B IY1 K
BEAL    B IY1 L
ABEX    EY1 B EH0 K S
BABE    B EY1 B
BEER    B IH1 R
ABET    AH0 B EH1 T
BEEK    B IY1 K
BEAS    B IY1 Z
BEHN    B EH1 N
BEEF    B IY1 F
AUBE    AO1 B
ABEL    EY1 B AH0 L
ABEE    AH0 B IY1
BEEP    B IY1 P
ABED    AH0 B EH1 D
BECK    B EH1 K
BEGG    B EH1 G
BEHR    B EH1 R
ABBE    AE1 B IY0
BEHM    B EH1 M
BEBB    B EH1 B
ABER    EY1 B ER0
BEHL    B EH1 L
BEGS    B EH1 G Z
BEET    B IY1 T
BEEL    B IY1 L
BEEM    B IY1 M
BEDS    B EH1 D Z
BEBE    B IY1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
be    (v) (b ii)
Abe    (n) (ei1 b)
Ben    (n) (b e1 n)
be-    (j) - (b i -)
bed    (v) (b e1 d)
bee    (n) (b ii1)
beg    (v) (b e1 g)
ben    (n) (b e1 n)
bet    (v) (b e1 t)
bey    (n) (b ei1)
Abel    (n) (ei1 b @ l)
Bern    (n) (b @@1 n)
Bert    (n) (b @@1 t)
Bess    (n) (b e1 s)
Kobe    (n) (k ou1 b ii)
abed    (a) (@1 b e1 d)
abet    (v) (@1 b e1 t)
babe    (n) (b ei1 b)
bead    (n) (b ii1 d)
beak    (n) (b ii1 k)
beam    (v) (b ii1 m)
bean    (n) (b ii1 n)
bear    (v) (b e@1 r)
beat    (v) (b ii1 t)
beau    (n) (b ou1)
beck    (n) (b e1 k)
beds    (v) (b e1 d z)
beef    (v) (b ii1 f)
been    (v) (b ii n)
beep    (n) (b ii1 p)
beer    (n) (b i@1 r)
bees    (n) (b ii1 z)
beet    (n) (b ii1 t)
begs    (v) (b e1 g z)
bell    (v) (b e1 l)
belt    (v) (b e1 l t)
bend    (v) (b e1 n d)
bens    (n) (b e1 n z)
bent    (v) (b e1 n t)
berg    (n) (b @@1 g)
best    (v) (b e s t)
beta    (n) (b ii1 t @)
bets    (v) (b e1 t s)
bevy    (n) (b e1 v ii)
beys    (n) (b ei1 z)
cube    (v) (k y uu1 b)
gibe    (v) (jh ai1 b)
gybe    (v) (jh ai1 b)
ibex    (n) (ai1 b e k s)
jibe    (v) (jh ai1 b)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
述べる[のべる, noberu] (vt) บอกเล่า, อธิบาย
比べる[くらべる, kuraberu] (vt) เปรียบเทียบ
日米[にちべい, nichibei] (n) ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เช่น 日米会談(にちべいかいだん) การประชุมหารือระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ
食べる[たべる, taberu] (vt) รับประทาน, กิน
別売[べつばい, betsubai] (vt) แยกขายต่างหาก
性別[せいべつ, seibetsu] (n) เพศ (ชายหรือหญิง)
反米[はんべい, hanbei] (n) การต่อต้านสหรัฐอเมริกา
[かべ, kabe] (n) ผนัง,กำแพง
滑べる[すべる, suberu] (vt) ลื่น,ไถล
エレベータ[えれべーた, erebe-ta] (n) ลิฟท์
全て[すべて, subete] (n) ทั้งหมด, See also: S. 全部,
便利[べんり, benri] (adj) สะดวก
不便[ふべん, fuben] (adj) ไม่สะดวก
[なべ, nabe] (n) หม้อ
知識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] (n) ฐานความรู้ (Knowledge base)
口紅[くちべに, kuchibeni] (n) ลิปสติก
すべき[すべき, subeki] (modal verb) ควรที่จะ
べつに[べつに, betsuni] (adv) ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่มีเรื่องอะไร
米国[べいこく, beikoku] (n) ประเทศสหรัฐอเมริกา, See also: S. アメリカ合衆国, アメリカ,
渡米[とべい, tobei] (n) การไปสหรัฐ
層別[そうべつ, soubetsu] (n) แยกตามระดับชั้น
アンジャベル[あんじゃべる, anjaberu] (n ) ดอกคาร์เนชั่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
成るべく[なるべく, narubeku] (adv) เท่าที่เป็นไปได้, อย่างไรก็ตาม
選別[せんべつ, senbetsu] (n vt) การเลือก การคัดเลือก
勘弁[かんべん, kanben] (n) ยกโทษ ขออภัย ในบางครั้งใช้ในการปฏิเสธคำขอร้อง
個別[こべつ, kobetsu] เป็นรายๆ, ทีละราย
別途[べっと, betto] (n vt adj) เป็นพิเศษ, แยกต่างหาก
弁当[べんとう, bentou] (n) ข้าวกล่อง
飛べる[とべる, toberu] (vt) บิน
助平[すけべい, sukebei] (n adj) ทะลึ่ง, ลามก
千差万別[せんさばんべつ, sensabanbetsu] (vi vt) แตกต่างกันนานา
別荘[べっそう, bessou] (n) บ้านพักตากอากาศ
煎餅[せんべい, senbei] (n) ข้าวเกรียบของญี่ปุ่นที่ทำมาจากข้าวแล้วแต่งหน้าด้วยเครื่องปรุงต่างๆ, ข้าวเกรียบ, เซนเบ
勉強[べんきょう, benkyou, benkyou , benkyou] (n) การเรียน , See also: S. education,
弁護士[べんごし, bengoshi] (n) ทนาย
合弁会社[ごうべんがいしゃ, goubengaisha] (n) บริษัทร่วมทุน
別名[べつめい, betsumei] สมญานาม
別名[べつめい, betsumei] นามแฝง,ชือเล่น,นามปากกา (ชื่อ)
類別詞[るいべつし, ruibetsushi] (n ) ลักษณะนาม
電磁弁[でんじべん, denjiben] (n ) Solenoid valve
便秘[べんぴ, benpi] (n ) ท้องผูก
エレベーター[えれべいたあ, erebeitaa, erebeitaa , erebeitaa] (n ) ลิฟต์
勉強します[べんきぃうします, benkyoushimasu, benkiiushimasu , benkyoushimasu] (vi vt ) เรียน
食べます[たべます, tabemasu, tabemasu , tabemasu] (vt ) กิน, รับประทาน
合弁企業[ごうべんきぎょう, goubenkigyou] (n ) กิจการร่วมทุน, บริษัทร่วมทุ่น
弁理士[べんりし, benrishi] (n ) ตัวแทนสิทธิบัตร , See also: R. Patent Attorney
ギャベシ[ぎゃべし, gyabeshi] (n ) กะหล่ำปลี
費用便益分析[ひようべんえきぶんせき, hiyouben'ekibunseki] การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ , See also: R. cost-benefit analysis

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残る[のこる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated
助かる[たすかる, tasukaru] Thai: รอดตัว English: to be saved
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
取れる[とれる, toreru] Thai: เอามาได้ English: to be obtained
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: ฟื้นกลับคืน English: to be resurrected
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: คืนชีพ English: to be revived
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
湿る[しめる, shimeru] Thai: เฉอะแฉะ English: to be damp
湿る[しめる, shimeru] Thai: เปียกชื้น English: to be wet
湿る[しめる, shimeru] Thai: แฉะ English: to become wet
耐える[たえる, taeru] Thai: ทน English: to bear
すべて[すべて, subete] Thai: ทั้งหมด English: all
聞こえる[きこえる, kikoeru] Thai: ได้ยิน English: to be heard
聞こえる[きこえる, kikoeru] English: to be audible
直る[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired
直る[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed
属する[ぞくする, zokusuru] Thai: สังกัด English: to belong to
寝る[ねる, neru] Thai: เข้านอน English: to go to bed
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place
空く[すく, suku] Thai: ว่างลง English: to become empty
過ぎる[すぎる, sugiru] Thai: เกินไป English: to go beyond
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
申す[もうす, mousu] Thai: ชื่อ(เป็นคำถ่อมตนใช้ในการแนะนำชื่อตนเอง) English: to be called (hum)
頼む[たのむ, tanomu] Thai: อ้อนวอน English: to beg
述べる[のべる, noberu] Thai: กล่าว English: to state
述べる[のべる, noberu] Thai: แสดงความเห็น English: to express
述べる[のべる, noberu] Thai: พูดถึง English: to mention
[すう, suu] Thai: จำนวน English: number
外れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
人間[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่ม English: to begin
倒す[たおす, taosu] Thai: ปราบ English: to beat
覚える[おぼえる, oboeru] Thai: จดจำ English: to remember
喋る[しゃべる, shaberu] Thai: พูด English: to talk
喋る[しゃべる, shaberu] Thai: คุย English: to chat
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ใช้การได้ English: to be practical (logical, feasible)
仕方が無い[しかたがない, shikataganai] Thai: ช่วยไม่ได้ English: it can't be helped (id)
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละอันกัน English: another thing
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละเรื่อง English: exception
別物[べつもの, betsumono] Thai: กรณีพิเศษ English: special case
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised
居る[おる, oru] Thai: อยู่(เป็นรูปถ่อมตนใช้กับพฤติกรรมของผู้พูด) English: to be (hum)
番号[ばんごう, bangou] Thai: หมายเลข English: number
最初[さいしょ, saisho] Thai: ตอนต้น English: beginning
話せる[はなせる, hanaseru] Thai: พูดได้ English: to be able to speak
気がつく[きがつく, kigatsuku] Thai: รู้ตัว English: to become aware

German-Thai: Longdo Dictionary
über(Präp.) เกี่ยวกับ
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Abend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็น
Angabe(n) |die, pl. Angaben| ข้อมูล
Angaben(n) |pl.| คำกล่าว
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| งาน, หน้าที่
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
Aufgabe(n) |die, pl. Aufgaben| โจทย์, ปัญหา
Bedeutung(n) |die, pl. Bedeutungen| ความหมาย
Beginn(n) |der| การเริ่มต้น, จุดเริ่ม, See also: der Anfang
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Behörden, See also: Behörde
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่
Bericht(n) |der, pl. Berichte| รายงาน
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Berlinerชาวเบอร์ลิน, See also: Berlin
Besucher(n) |der, pl. Besucher| ผู้มาเยือน, แขก
Bevölkerung(n) |die| ประชากร
Dezember(n) |der| เดือนธันวาคม
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Leben(n) |das, pl. Leben| ชีวิต
Liebe(n) |die| ความรัก
Mitarbeiter(n) |der, pl. Mitarbeiter| ผู้ร่วมงาน, See also: die Mitarbeiterin
neben(Präp.) ข้างๆ
November(n) |der| เดือนพฤศจิกายน
Oktober(n) |der| เดือนตุลาคม
September(n) |der| เดือนกันยายน
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
abend(adv) ตอนเย็น
aber(Konj.) แต่ เช่น Das Gerät ist alt aber funktioniert noch gut. เครื่องมือนี้เก่าแต่ว่ายังใช้งานได้ดี, See also: jedoch
arbeiten(vt) arbeitete, hat gearbeitet| ทำงาน, See also: die Arbeit
bedeuten(vt) |bedeutete, hat bedeutet| หมายความ, แปลว่า, หมายถึง
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่ม เช่น Das Wintersemester hat im Oktober begonnen. ภาคเรียนฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม, See also: anfangen
bei(Präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
beideทั้งคู่
beiden, See also: beide
beim, See also: bei
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
bekannt(adj) เป็นที่รู้จัก, เปิดเผย
bekommen(vt) |bekam, hat bekommen| ได้รับ
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
berichten(vt) |berichtete, hat berichtet| รายงาน (ข่าว), แจ้ง
besondersโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Ich esse Tomaten besonders gern. ฉันชอบทานมะเขือเทศเป็นพิเศษ
besser(adj adv) ดีกว่า, See also: gut
bestehenยืนยัน, ยืนกราน | bestand, bestanden |
bestดีที่สุด, -ที่สุด
betonenย้ำ, เน้น

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต
*ozent {m}; Vortragende {m}, Dozentin {f}; Vortragender; Lehrbe* (n) ผู้บรรยาย
*rbeitsgang {m}; Bedienung {f} | Arbeitsgänge {pl}* (n) กระบวนการทางอุตสาหกรรม
*rproben; versuchen | erprobend; versuchend | erpro* (vi) ทดลอง ลองดูว่าบางสิ่งบางอย่างใช้ได้หรือไม่
*topfleber {f}; Gänsestopfleber {f}; Entenstopfleb*fatty liver
*ualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsm* (n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
*ufgeben; verzichten (auf) | aufgebend; verzichtend*ลาออก, สละ, ยกให้, เลิก, ทิ้ง, หนังสือลาออก, ปล่อยตัว, มอบตัว
Angabe {f} (n ) คำแถลงการณ์
atemberaubend {adj} (adj adv ) สวยจนลืมหายใจ,สวยอย่างมาก,น่าดึงดูด
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichsten (vt ) 1.คุกคาม / ขู่ 2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ
belegen (vi ) แนะนำ,ชี้แนะ
belegen (vt ) ให้ข้อมูล , สนับสนุน
bescheid sagen (vt ) แจ้งให้ทราบ
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
die Gleichberechtigung, -en (n ) สิทธิความเท่าเทียม, สิทธิความเสมอภาค
Flugbegleiter{m} (n ) พนักงานผู้ชายที่ต้อนรับบนเครื่องบิน
See also: S. Steward {m},
GPS : Globales Positionsbestimmungssystemเครื่องมือบอกพิกัด
Kybernetik {f}; Regelungstechnik {f} (n) วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อ ควบคุมสัตว์เเล้วเครื่งจักร
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา
liebe (vt ) love
liebe gott (n vt) ข้าพเจ้า
Plakette {f}; Aufkleber {m} (n ) เหรียญหรือหมุดที่ใช้เป็นสัญลักษณ์
Plebejer (n) สามัญชน,ประชาชนทั่วไป
Schleifscheibe {f} (n) ล้อโม่, ล้อเจียร
Spannbeton {m} (n) เสาไฟฟ้าคอนกรีต
Übersetzung {f}kopf
unbedingt (adv ) สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
untertreiben | untertreibend | untertrieben | untertreibt | untertrieb (vi ) ประเมิณต่ำไป ประเมิณต่ำกว่า
wohlhabend {adj} (adj ) มั่งคั่ง, ร่ำรวย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
A-Betrieb {m}class-A operation [Add to Longdo]
Abarbeiten {n}attention handling [Add to Longdo]
Abarbeitungszeit {f}processing time [Add to Longdo]
Abbe {m}; Abbé {m}abbe [Add to Longdo]
Abberufung {f} | Abberufungen {pl}recall | recalls [Add to Longdo]
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Abbestellung {f}; Widerruf {m} | Abbestellungen {pl}countermand | countermands [Add to Longdo]
Abbinden {n} (von Beton)setting [Add to Longdo]
Abbindezeit {f} (bei Zement)water curing [Add to Longdo]
Abbildungsfehler {m}aberration [Add to Longdo]
Abblättern {n} der Oberflächesurface peeling [Add to Longdo]
Abblendlicht {n}low beam light [Add to Longdo]
Abbrucharbeiten {pl}; Abrissarbeiten {pl}demolition work [Add to Longdo]
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement [Add to Longdo]
Abc-Schütze {m}abecedarian [Add to Longdo]
Abdeckung {f}; Bedeckung {f}; Verhüllung {f} | Abdeckungen {pl}; Bedeckungen {pl}; Verhüllungen {pl}covering | coverings [Add to Longdo]
Abdichtung {f} | Abdichtungen {pl} | kabelseitige Abdichtungsealing; seal | sealings | cable sealing [Add to Longdo]
Abelsche Gruppe {f} [math.]Abelian group [Add to Longdo]
Abend {m} | Abende {pl} | am Abendevening | evenings | in the evening [Add to Longdo]
Abendandacht {f}Evening prayer [Add to Longdo]
Abendandacht {f}evensong [Add to Longdo]
Abendanzug {m}dinner dress; evening suit; dress suit [Add to Longdo]
Abendbrot {n}; Abendessen {n} | Abendessen {pl} | Abendbrot essensupper; evening meal | suppers | to have (one's) supper; to have one's evening meal [Add to Longdo]
Abendbrot essen; zu Abend essento have tea [Sc.] [Add to Longdo]
Abenddämmerung {f} | Abenddämmerungen {pl}dusk | dusks [Add to Longdo]
Abenddämmerung {f}; Zwielichttwilight [Add to Longdo]
Abendessen {n}dinner [Add to Longdo]
Abendgarderobe {f}; Abendkleid {n}evening dress [Add to Longdo]
Abendglocke {f} | Abendglocken {pl}curfew | curfews [Add to Longdo]
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service [Add to Longdo]
Abendhimmel {n}sunset sky [Add to Longdo]
Abendkleid {n}gown [Add to Longdo]
Abendkleid {n} | Abendkleider {pl}evening dress | evening dresses [Add to Longdo]
Abendkleidung {f}evening wear [Add to Longdo]
Abendkurs {m} | Abendkurse {pl}evening class | evening classes [Add to Longdo]
Abendland {n}; Westen {m}occident [Add to Longdo]
Abendmahl {n} [relig.] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [Am.] [Add to Longdo]
Abendmahlsgottesdienst {m} [relig.]Communion service [Add to Longdo]
Abendmahlswein {m} [relig.]Communion wine [Add to Longdo]
Abendmesse {f}; Abendgottesdienst {m} [relig.]evening mass [Add to Longdo]
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes [Add to Longdo]
Abendrot {n}; Sonnenuntergang {m}sunset [Add to Longdo]
Abendröte {f}afterglows [Add to Longdo]
Abendschule {f}evening classes; night school [Add to Longdo]
Abendsonne {f}setting sun [Add to Longdo]
Abendstern {m}evening star [Add to Longdo]
Abendstille {f}quiet of the evening [Add to Longdo]
Abendstunde {f}evening hour [Add to Longdo]
Abendunterricht {m} | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes [Add to Longdo]
Abendverkauf {m}late opening [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Belgique(n) |f| ประเทศเบลเยียม, See also: Related: belge
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,
syllabe(n) |f, pl. -s| พยางค์
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)
beaucoup(adj adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก
avoir besoin de(phrase) มีความต้องการ Il a besoin d'une nouvelle voiture. = เขาต้องการรถคันใหม่
beurre(n) le, = เนย
bête(n) la, = สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คน, สัตว์ ex; la belle et la bête = โฉมงามกับอสูร (การ์ตูนของวอลท์ดีสนีย์)
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่
bénédiction(n) |f| การอวยพร เช่น L’église donne sa bénédiction aux sans-papiers., See also: S. grâce, A. malédiction,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be supposed toน่าจะ, ควรจะ, เป็นการแสดงความคาดหวังของผู้พูดต่อประธานในประโยคว่าน่าจะทำกริยาที่ระบุไว้
Benin [geogr.] (n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
libereur (vi vt) ผู้ปลอดปล่อย
libereur (n) ผู้ปลดปล่อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ) [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
Fナンバー[エフナンバー, efunanba-] (n) f-number (photography) [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot) [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
ID番号[アイディーばんごう, aidei-bangou] (n) ID number [Add to Longdo]
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella) [Add to Longdo]
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number) [Add to Longdo]
NaN[ナン;エヌエーエヌ, nan ; enue-enu] (n) {comp} not a number; NaN [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P) [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]
TB[テーベー, te-be-] (n) tuberculosis; TB [Add to Longdo]
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL [Add to Longdo]
be動詞[ビーどうし, bi-doushi] (n) {ling} (See 一般動詞) the 'to be' verb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丘之貉[yī qiū zhī háo, ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, ] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other. [Add to Longdo]
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, / ] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, / ] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
一房一厅[yī fáng yī tīng, ㄧ ㄈㄤˊ ㄧ ㄊㄧㄥ, / ] one bedroom and one living room [Add to Longdo]
一把手[yī bǎ shǒu, ㄧ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, ] working hand; member of a work team; participant [Add to Longdo]
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, / ] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation [Add to Longdo]
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day [Add to Longdo]
一本正经[yī běn zhèng jīng, ㄧ ㄅㄣˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] in deadly earnest; deadpan [Add to Longdo]
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out [Add to Longdo]
一杯羹[yī bēi gēng, ㄧ ㄅㄟ ㄍㄥ, ] lit. a cup of soup; fig. to get part of the profits; one's share of the action [Add to Longdo]
一板一眼[yī bǎn yī yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一板三眼[yī bǎn sān yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄙㄢ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and three weak beats in a measure of music (four beats in the bar) (成语 saw); fig. scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
一无所知[yī wú suǒ zhī, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, / ] to be completely ignorant about; not to know anything about [Add to Longdo]
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, ] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always [Add to Longdo]
一神教[yī shén jiào, ㄧ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, ] monotheism (belief in a single God) [Add to Longdo]
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, / ] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest [Add to Longdo]
一筹莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, / ] unable to find a way out; to be at wits' end [Add to Longdo]
一视同仁[yī shì tóng rén, ㄧ ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] to treat everyone equally favourably (成语 saw); not to discriminate between people [Add to Longdo]
一览无遗[yī lǎn wú yí, ㄧ ㄌㄢˇ ˊ ㄧˊ, / ] be plainly visible [Add to Longdo]
一言既出,驷马难追[yī yán jì chū, ㄧ ㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄔㄨ, si4 ma3 nan2 zhui1, / ] lit. once said, a team of horses cannot unsay it (成语 saw); a promise must be kept [Add to Longdo]
一诺千金[yī nuò qiān jīn, ㄧ ㄋㄨㄛˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] a promise worth one thousand in gold (成语 saw); a promise that must be kept [Add to Longdo]
一较高下[yī jiào gāo xià, ㄧ ㄐㄧㄠˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, / ] to compete against; to measure oneself against; to go head to head (see who is best) [Add to Longdo]
一辈子[yī bèi zi, ㄧ ㄅㄟˋ ㄗ˙, / ] (for) a lifetime [Add to Longdo]
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl [Add to Longdo]
丁零当啷[dīng ling dāng lāng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥ˙ ㄉㄤ ㄌㄤ, / ] ding-a-ling; onomat. for sound of bell [Add to Longdo]
丁青[Dīng qīng, ㄉㄧㄥ ㄑㄧㄥ, ] (N) Dingqing (place in Tibet) [Add to Longdo]
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university [Add to Longdo]
七七事变[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
三九天[sān jiǔ tiān, ㄙㄢ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ, ] the twenty seven days after the Winter Solstice, reptued to be the coldest days of the year [Add to Longdo]
三人成虎[sān rén chéng hǔ, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄔㄥˊ ㄏㄨˇ, ] three men talking makes a tiger (成语 saw); repeated rumor becomes a fact [Add to Longdo]
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, / ] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher. [Add to Longdo]
三倍[sān bèi, ㄙㄢ ㄅㄟˋ, ] triple [Add to Longdo]
三八线[sān bā xiàn, ㄙㄢ ㄅㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] thirty eighth parallel, forming the DMZ border between North and South Korea [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, ] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution [Add to Longdo]
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, / ] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功 [Add to Longdo]
三思而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance [Add to Longdo]
三极管[sān jí guǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] triode (vacuum tube or transistor) [Add to Longdo]
三次幂[sān cì mì, ㄙㄢ ㄘˋ ㄇㄧˋ, / ] cube (third power, math.) [Add to Longdo]
三次方[sān cì fāng, ㄙㄢ ㄘˋ ㄈㄤ, ] cube (third power, math.) [Add to Longdo]
三河县[Sān hé xiàn, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanhe county in Beijing [Add to Longdo]
三环路[sān huán lù, ㄙㄢ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Third ring road (Beijing), opened in 1994 [Add to Longdo]
三硝基甲苯[sān xiāo jī jiǎ běn, ㄙㄢ ㄒㄧㄠ ㄐㄧ ㄐㄧㄚˇ ㄅㄣˇ, ] trinitrotoluene (TNT) [Add to Longdo]
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, / ] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
イベント[いべんと, ibento] event [Add to Longdo]
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type [Add to Longdo]
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level [Add to Longdo]
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] entry-type [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
ガベジ[がべじ, gabeji] garbage [Add to Longdo]
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp) [Add to Longdo]
クラッド[くらっど, kuraddo] clad, cladding (of a fiber) [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier [Add to Longdo]
コマンドレベル[こまんどれべる, komandoreberu] command level [Add to Longdo]
サービス種別[サービスしゅべつ, sa-bisu shubetsu] service class [Add to Longdo]
サイバースペース[さいばーすぺーす, saiba-supe-su] Cyberspace [Add to Longdo]
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell [Add to Longdo]
サブスクライバー[さぶすくらいばー, sabusukuraiba-] subscriber [Add to Longdo]
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi-kensu bangou] sequence number [Add to Longdo]
システムのエナジーセーブレベル[しすてむ の えなじーせーぶれべる, shisutemu no enaji-se-bureberu] system energy saver level [Add to Longdo]
システムラベル[しすてむらべる, shisutemuraberu] system label [Add to Longdo]
システム識別子[システムしきべつし, shisutemu shikibetsushi] system identifier [Add to Longdo]
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] system work load level [Add to Longdo]
シリアルナンバー[しりあるなんばー, shiriarunanba-] serial number [Add to Longdo]
シリアル番号[シリアルばんごう, shiriaru bangou] serial number [Add to Longdo]
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber [Add to Longdo]
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control [Add to Longdo]
ジョブ番号[ジョブばんごう, jobu bangou] job number [Add to Longdo]
スイッチベンダ[すいっちべんだ, suicchibenda] switch vendor [Add to Longdo]
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number [Add to Longdo]
ストレージベイ[すとれーじべい, sutore-jibei] storage bay [Add to Longdo]
ストローブ[すとろーぶ, sutoro-bu] strobe [Add to Longdo]
セルベース[せるべーす, serube-su] cell based [Add to Longdo]
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit [Add to Longdo]
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
お見舞[おみまい, omimai] Erkundung, Besuch [Add to Longdo]
ご愁傷様[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] "Mein_herzliches_Beileid" [Add to Longdo]
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
ぶどう酒[ぶどうしゅ, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一夕[いっせき, isseki] ein Abend, eines Abends [Add to Longdo]
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
一時的[いちじてき, ichijiteki] voruebergehend [Add to Longdo]
一泊[いっぱく, ippaku] eine_Uebernachtung [Add to Longdo]
一生[いっしょう, isshou] das_ganze_Leben [Add to Longdo]
一生涯[いっしょうがい, isshougai] das_ganze_Leben_hindurch, das_ganze_Leben_lang [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] Uebereinstimmung [Add to Longdo]
一行[いっこう, ikkou] Reisegruppe, Begleitung, Gefolge [Add to Longdo]
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] tabellarische_Uebersicht, -Tafel [Add to Longdo]
七福神[しちふくじん, shichifukujin] die_sieben_Gluecksgoetter [Add to Longdo]
万歳[ばんざい, banzai] Hurra! Er_lebe_hoch! [Add to Longdo]
[かみ, kami] -oben [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
上げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] oben_und_unten, Schwanken [Add to Longdo]
上司[じょうし, joushi] vorgesetzte_Behoerde, Vorgesetzter [Add to Longdo]
上唇[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
上唇[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
上回る[うわまわる, uwamawaru] uebertreffen [Add to Longdo]
上層[じょうそう, jousou] obere_Schicht, obere_Stockwerke [Add to Longdo]
上申[じょうしん, joushin] Bericht (an_vorgesetzte_Behoerde) [Add to Longdo]
上級[じょうきゅう, joukyuu] ober, hoeher [Add to Longdo]
上肢[じょうし, joushi] die_oberen_Gliedmassen, -Arme [Add to Longdo]
上述[じょうじゅつ, joujutsu] obig, obenerwaehnt, obengenannt o.g. [Add to Longdo]
下さる[くださる, kudasaru] geben [Add to Longdo]
下相談[したそうだん, shitasoudan] Vorbesprechung [Add to Longdo]
下肢[かし, kashi] die_unteren_Gliedmassen, -Beine [Add to Longdo]
下請け[したうけ, shitauke] Nebenvertrag, Zulieferung, Zulieferungsvertrag [Add to Longdo]
不便[ふべん, fuben] unbequem, unpraktisch [Add to Longdo]
不信[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]
不変[ふへん, fuhen] Unveraenderlichkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
不孝[ふこう, fukou] Ungehorsam_gegenueber_den_Eltern, Nichterfuellung_der_Pflichten, gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
不安の種[ふあんのたね, fuannotane] Grund_der_Besorgnis [Add to Longdo]
不屈[ふくつ, fukutsu] unbeugsam, unerschuetterlich [Add to Longdo]
不意[ふい, fui] ploetzlich, ueberraschend [Add to Longdo]
不文律[ふぶんりつ, fubunritsu] ungeschriebenes_Gesetz [Add to Longdo]
不潔[ふけつ, fuketsu] unrein, unsauber, schmutzig [Add to Longdo]
不詳[ふしょう, fushou] unbekannt, nicht_identifiziert [Add to Longdo]
与える[あたえる, ataeru] -geben [Add to Longdo]
世話[せわ, sewa] Bemuehung, Fuersorge, Pflege [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Be \Be\ (b[=e]), v. i. [imp. {Was} (w[o^]z); p. p. {Been}
   (b[i^]n); p. pr. & vb. n. {Being}.] [OE. been, beon, AS.
   be['o]n to be, be['o]m I am; akin to OHG. bim, pim, G. bin, I
   am, Gael. & Ir. bu was, W. bod to be, Lith. bu-ti, O. Slav.
   by-ti, to be, L. fu-i I have been, fu-turus about to be,
   fo-re to be about to be, and perh. to fieri to become, Gr.
   fy^nai to be born, to be, Skr. bh[=u] to be. This verb is
   defective, and the parts lacking are supplied by verbs from
   other roots, is, was, which have no radical connection with
   be. The various forms, am, are, is, was, were, etc., are
   considered grammatically as parts of the verb "to be", which,
   with its conjugational forms, is often called the substantive
   verb. [root]97. Cf. {Future}, {Physic}.]
   1. To exist actually, or in the world of fact; to have
    existence.
    [1913 Webster]
 
       To be contents his natural desire.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
       To be, or not to be: that is the question. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To exist in a certain manner or relation, -- whether as a
    reality or as a product of thought; to exist as the
    subject of a certain predicate, that is, as having a
    certain attribute, or as belonging to a certain sort, or
    as identical with what is specified, -- a word or words
    for the predicate being annexed; as, to be happy; to be
    here; to be large, or strong; to be an animal; to be a
    hero; to be a nonentity; three and two are five;
    annihilation is the cessation of existence; that is the
    man.
    [1913 Webster]
 
   3. To take place; to happen; as, the meeting was on Thursday.
    [1913 Webster]
 
   4. To signify; to represent or symbolize; to answer to.
    [1913 Webster]
 
       The field is the world.        --Matt. xiii.
                          38.
    [1913 Webster]
 
       The seven candlesticks which thou sawest are the
       seven churches.            --Rev. i. 20.
    [1913 Webster]
 
   Note: The verb to be (including the forms is, was, etc.) is
      used in forming the passive voice of other verbs; as,
      John has been struck by James. It is also used with the
      past participle of many intransitive verbs to express a
      state of the subject. But have is now more commonly
      used as the auxiliary, though expressing a different
      sense; as, "Ye have come too late -- but ye are come. "
      "The minstrel boy to the war is gone." The present and
      imperfect tenses form, with the infinitive, a
      particular future tense, which expresses necessity,
      duty, or purpose; as, government is to be supported; we
      are to pay our just debts; the deed is to be signed
      to-morrow.
      [1913 Webster]
 
   Note: Have or had been, followed by to, implies movement. "I
      have been to Paris." --Sydney Smith. "Have you been to
      Franchard ?" --R. L. Stevenson.
      [1913 Webster]
 
   Note: Been, or ben, was anciently the plural of the
      indicative present. "Ye ben light of the world."
      --Wyclif, Matt. v. 14. Afterwards be was used, as in
      our Bible: "They that be with us are more than they
      that be with them." --2 Kings vi. 16. Ben was also the
      old infinitive: "To ben of such power." --R. of
      Gloucester. Be is used as a form of the present
      subjunctive: "But if it be a question of words and
      names." --Acts xviii. 15. But the indicative forms, is
      and are, with if, are more commonly used.
      [1913 Webster]
 
   {Be it so}, a phrase of supposition, equivalent to suppose it
    to be so; or of permission, signifying let it be so.
    --Shak.
 
   {If so be}, in case.
 
   {To be from}, to have come from; as, from what place are you?
    I am from Chicago.
 
   {To let be}, to omit, or leave untouched; to let alone. "Let
    be, therefore, my vengeance to dissuade." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {To be}, {Exist}.
 
   Usage: The verb to be, except in a few rare cases, like that
      of Shakespeare's "To be, or not to be", is used simply
      as a copula, to connect a subject with its predicate;
      as, man is mortal; the soul is immortal. The verb to
      exist is never properly used as a mere copula, but
      points to things that stand forth, or have a
      substantive being; as, when the soul is freed from all
      corporeal alliance, then it truly exists. It is not,
      therefore, properly synonymous with to be when used as
      a copula, though occasionally made so by some writers
      for the sake of variety; as in the phrase "there
      exists [is] no reason for laying new taxes." We may,
      indeed, say, "a friendship has long existed between
      them," instead of saying, "there has long been a
      friendship between them;" but in this case, exist is
      not a mere copula. It is used in its appropriate sense
      to mark the friendship as having been long in
      existence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Be- \Be-\ [AS. be, and in accented form b[imac], akin to OS. be
   and b[imac], OHG. bi, pi, and p[imac], MHG. be and b[imac],
   G. be and bei, Goth. bi, and perh. Gr. 'amfi` about (cf. AS.
   bese['o]n to look about). [root]203. Cf. {By}, {Amb-}.]
   A prefix, originally the same word as by; joined with verbs,
   it serves:
   (a) To intensify the meaning; as, bespatter, bestir.
   (b) To render an intransitive verb transitive; as, befall (to
     fall upon); bespeak (to speak for).
   (c) To make the action of a verb particular or definite; as,
     beget (to get as offspring); beset (to set around).
     [1913 Webster]
 
   Note: It is joined with certain substantives, and a few
      adjectives, to form verbs; as, bedew, befriend,
      benight, besot; belate (to make late); belittle (to
      make little). It also occurs in certain nouns, adverbs,
      and prepositions, often with something of the force of
      the preposition by, or about; as, belief (believe),
      behalf, bequest (bequeath); because, before, beneath,
      beside, between.
      In some words the original force of be is obscured or
      lost; as, in become, begin, behave, behoove, belong.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top