Search result for

*bay*

(354 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bay,-bay-, *bay*.
English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bay leaf (n) ใบกระวาน
Located between Fisherman’s Wharf and the Golden Gate Bridge on San Francisco Bay, FLocated between Fisherman’s Wharf and the Golden Gate Bridge on San Francisco Bay, Fort Mason Center offers easy access by MUNI and BART.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bay    [N] อ่าว, See also: ที่เว้าของเทือกเขา, Syn. gulf
bay    [N] พื้นที่หรือบริเวณที่กำหนดไว้
bay    [N] มุข, See also: เวิ้งในห้องระหว่างเสาสองต้น
bay    [VI] หอน, Syn. howl
bay    [N] เสียงหอน, See also: การอับจน
bay    [N] ต้นอบเชยเดือน, See also: ใบพืชที่มีกลิ่นหอมใช้ปรุงอาหาร
bay    [N] ม้าสีน้ำตาลแดง
bay    [N] สีน้ำตาลแดง, See also: ม้าที่มีสีน้ำตาลแดง, Syn. reddish brown
bayou    [N] สาขาของแม่น้ำทางใต้ของอเมริกาที่ไหลเอื่อยๆ, See also: ลำธาร, Syn. swamp
bayonet    [N] ดาบปลายปืน, See also: มีดหรือหอกปลายปืน
bayonet    [VT] แทงด้วยดาบปลายปืน, Syn. pierce
sick bay    [N] ห้องพยาบาลบนเรือ
bay window    [N] หน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่ยื่นออกมาจากผนัง (มี 3 ด้าน)
bay window    [SL] หน้าท้อง, See also: พุง, ท้อง
beef bayonet    [SL] อวัยวะเพศชาย
sword bayonet    [N] ดาบสั้น
hold someone at bay    [IDM] ทำให้อยู่ห่างๆ, See also: ทำให้ไม่เข้าใกล้, Syn. hold off, keep at
keep someone at bay    [IDM] ช่วยให้พ้นจาก, Syn. keep something at bay
keep something at bay    [IDM] ช่วยให้พ้นจาก, Syn. keep someone at bay

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sick bayห้องพยาบาลในเรือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salt, bay; salt, seaเกลือทะเล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salt, sea; salt, bayเกลือทะเล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sea salt; salt, bayเกลือทะเล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bayอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bay salt; salt, seaเกลือทะเล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bay windowมุขหน้าต่างเหลี่ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bay-head barสันดอนก้นอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Bayes' theoremทฤษฎีบทของเบส์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
baymouth barสันดอนปากอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
baymouth spitสันดอนจะงอยปากอ่าว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bayesian statistical decision theoryทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bayesian statistical decision theoryสถิติเบย์เซียน [TU Subject Heading]
Bengal, Bay ofอ่าวเบงกอล [TU Subject Heading]
Bay อ่าว
ส่วนของทะเลสาบ ซึ่งเว้าโค้งเข้าไปในแผ่นดิน โดยมีความกว้างที่ปากอ่าวมากกว่าความยาวจากปากอ่าวถึงก้นอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
Baygonเบกอน [การแพทย์]
Bayonet Appositionปลายกระดูกเกยกัน [การแพทย์]
Bayonet Positionท่าที่ชิ้นกระดูกยาวหักเกยกัน [การแพทย์]
Baytexเบเทกซ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bayThis hill commands a fine view of the bay.
bayThis bay is called New York Harbor.
bayYou have only to push the button to open the bay window.
bayWe were granted the privilege of fishing in this bay.
bayStanding as it does on a hill, the hotel commands a fine view of the bay.
bayWe overlook the bay from our house.
bayKobayashi is lost in the music.
bayThe river descends from the mountains to the bay below.
bayThe ship set sale for Bombay.
bayHe kept the invaders at bay with a machine gun.
bayHe drew a bead on a stag at bay.
bayThey will sail for Bombay next Monday.
bayThey will set sail for Bombay next Monday.
bayThe bay has more yachts than sailboats.
bayThe bay is full of boats and people.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
bayonet(เบ'อะนิท) {bayoneted.bayoneting,bayonets} n. ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน vt. แทงด้วยดาบปลายปืน
bayou(เบ'โอ) n. ลำธาร,สาขาแม่น้ำ
bombay(บอม'เบย์) n. เมืองท่าของอินเดีย
embayvt. โอบอ้อม,ทำให้เป็นรูปอ่าว ทำให้เรือเข้าอ่าว
sword bayonetn. ดาบปลายปืน

English-Thai: Nontri Dictionary
bay(adj) สีน้ำตาลปนแดง,สีเทาปนแดง
bay(n) เสียงเห่า,เสียงหอน,อ่าว
bay(vi) เห่า,หอน
bayonet(n) ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห่า [V] bark, See also: yap, bay, Example: สุนัขที่ใต้ถุนบ้านกำลังเห่าใครบางคนที่เดินผ่านข้างบ้านไป, Thai definition: อาการส่งเสียงสั้นๆ ของหมา
จนตรอก    [V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี, Example: ถึงอย่างไรก็จะสู้จนกว่าจะจนตรอกนั่นแหล่ะ
จนแต้ม    [V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: อย่าไปเซ้าซี้เขานักเลย ท่าทางเขาจะจนแต้มแล้วล่ะ
เสร็จ [V] be cornered, See also: be at bay, be checkmated, trap, Syn. จนมุม, Example: คราวนี้พวกเราต้องเสร็จมันแน่ๆ เพราะมันวางแผนมาดี, Thai definition: จนมุมหรือไม่มีทางต่อสู้
แวง [N] sword, See also: bayonet, saber, Syn. ดาบ, Count unit: เล่ม
ศาสตรา    [N] sword, See also: bayonet, saber, Syn. ศัสตรา, อาวุธ, Example: คู่ต่อสู้มีศาสตรามากมายที่จะฆ่าฟันเรา, Thai definition: ของมีคมเป็นเครื่องฟันแทง
อ่าว    [N] bay, See also: gulf, Example: สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านได้ปิดอ่าวประท้วงเรืออวนลาก ที่กวาดหาปลาในเขตชายฝั่ง โดยละเมิดกฎหมาย, Count unit: อ่าว, Thai definition: ส่วนของมหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบ ที่ล้ำเข้าไปในฝั่งหรือในแผ่นดิน
ตะลุมบอน    [V] wrestle with, See also: tussle with, scuffle, buffet, charge, free fight, make a bayonet charge, engage in a hand, Syn. ต่อสู้, รบ, Example: พอปืนใหญ่หยุดยิงทหารก็เข้าตะลุมบอน, Thai definition: ต่อสู้กันด้วยอาวุธอย่างชุลมุน, ต่อสู้กันอย่างชุลมุน
จนมุม    [V] corner, See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay, Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งจนมุมตำรวจไทย, Thai definition: ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
จวนตัว    [V] be cornered, See also: be at bay, Syn. คับขัน, Example: ถึงอย่างไรถ้าจวนตัวจริงๆ เขาก็คงต้องตัดใจขายบ้านหลังนี้ไป, Thai definition: เข้าที่คับขัน, เข้าที่จำเป็น
ดาบปลายปืน    [N] bayonet, Example: ทหารใช้ดาบปลายปืนแทงข้าศึก, Thai definition: ดาบสั้นตรงสำหรับติดปลายปืน.
หอน    [V] howl, See also: bay, whine, Example: สุนัขกำลังหอนหาตัวเมีย, Thai definition: ร้องเสียงโหยหวน (ใช้กับสุนัข)
เห่าหอน [V] howl, See also: bark, bay, Syn. หอน, เห่า, Example: เมื่อคืนนี้แถวบ้านฉันหมาเห่าหอนทั้งคืน, Thai definition: ส่งเสียงสั้นๆ และร้องเสียงยาวโหยหวน (ใช้แก่สุนัข)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[n.] (āo) EN: gulf ; bay   FR: golfe [m] ; baie [f]
อ่าวเบงกอล[n. prop.] (Āo Bengkøn) EN: Bay of Bengal   FR: Golfe du Bengale [m]
อ่าวฮัดสัน[n. prop.] (Āo Hatsan) EN: Hudson Bay   FR: baie d'Hudson [f]
ใบกระวาน[n. exp.] (bai krawān) EN: bay leaf   
บาเยิร์น มิวนิก[TM] (Bayoēn Miūnik) EN: Bayern Munich   FR: Bayern Munich [m] : Bayern [m]
บอมเบย์[n. prop.] (Bømbē) EN: Bombay   FR: Bombay
บอมเบย์[n. prop.] (Bømbē) EN: Bombay cat ; Bombay   FR: Bombay
ดาบปลายปืน[n.] (dāpplāipeūn) EN: bayonet   FR: baïonnette [f]
เห่า[v.] (hao) EN: bark ; yap ; bay   FR: aboyer ; japper
เห่าหอน[v. exp.] (hao høn) EN: bark and bowl ; howl ; bark ; bay   
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
เข็มกุดั่น [n. exp.] (khem kudan) EN: Spanish bayonet   
กระถิน[n.] (krathin) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac   FR: acacia [m]
กระถินบ้าน[n. exp.] (krathin bān) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac   FR: acacia [m]
กระถินไทย[n. exp.] (krathin Thai ) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac   FR: acacia [m]
ลานจอดอากาศยาน[n. exp.] (lān jøt ākātsayān) EN: aircraft parking bay   
เลเวอร์คูเซ่น[TM] (Lēwoēkhūsēn) EN: Leverkusen   FR: Bayern Leverkusen [m] ; Leverkusen
มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์[n. prop.] (Mahāwihān Wēsminstoē) EN: Westminster Abbey   FR: abbaye de Westminster [f]
นกหัวขวานแดงหลังลาย[n. exp.] (nok hūa khwān daēng lang lāi) EN: Bay Woodpecker   FR: Pic à oreillons rouges [m] ; Pic à bec pâle [m]
นกคัคคูลาย[n. exp.] (nok khakkhū lāi) EN: Banded Bay Cuckoo   FR: Coucou de Sonnerat [m]
นกกระจาบธรรมดา[n. exp.] (nok krajāp thammadā) EN: Baya Weaver   FR: Tisserin Baya [m]
นกกระติ๊ดแดง[n. exp.] (nok kratit daēng) EN: Red Avadavat   FR: Bengali rouge [m] ; Bengali de Bombay [m] ; Bengali moucheté [m] ; Bengali de l’Inde [m] ; Bengali royal [m] ; Bengali amandava [m] ; Ventre-orange [m]
นกแสกแดง[n. exp.] (nok saēk daēng) EN: Oriental Bay Owl ; Bay Owl   FR: Phodile calong ; Chouette baie [f]
หนูตะเภา[n. exp.] (nū taphao) EN: guinea pig   FR: cochon d'Inde [m] ; cobaye [m]
อ้นเล็ก[n. exp.] (on lek) EN: Bay Bamboo Rat   
พุดจีบ [n. exp.] (phut jīp) EN: Crepe jasmine ; Clavel De La India ; East Indian rosebay   
ตั๊กแตนอีสาน[n. exp.] (takkataēn Īsān) EN: Bombay Locust   
ตั๊กแตนปาทังก้า[n. exp.] (takkataēn pāthangkā) EN: Bombay Locust   
วัด[n.] (wat) EN: Buddhist temple ; temple ; monastery ; temple monastery ; house of worship ; house of prayer   FR: temple bouddhiste [m] ; temple [m] ; monastère [m] ; abbaye [f]
ยี่โถ[n.] (yīthō) EN: Sweet Oleander ; Rose bay ; Oleander   

CMU English Pronouncing Dictionary
BAY    B EY1
BAYE    B EY1
BAYH    B EY1
BAYS    B EY1 Z
BAYOU    B AY1 UW0
BAYLE    B EY1 L
BAYOG    B EY1 AA2 G
BAYNE    B EY1 N
BAYES    B EY1 Z
BAYLY    B EY1 L IY0
BAYSE    B EY1 Z
BAYUK    B EY1 AH0 K
BAYUL    B EY1 AH0 L
BAYER    B EY1 ER0
BAY'S    B EY1 Z
MOBAY    M OW0 B EY1
BAYAR    B EY1 ER0
MCBAY    M AH0 K B EY1
GABAY    G AE1 B EY0
DUBAY    D AH1 B EY0
LABAY    L AE1 B EY0
BAYUS    B EY1 AH0 S
BAYED    B EY1 D
BAYOUS    B AY1 UW0 Z
BOMBAY    B AA0 M B EY1
BAYNES    B EY1 N Z
BAYMAN    B EY1 M AH0 N
BAYLOR    B EY1 L ER0
BAYLEY    B EY1 L IY0
BAYING    B EY1 IH0 NG
BAYLEE    B EY1 L IY0
BAYLEN    B EY1 L AH0 N
BAYLES    B EY1 L Z
BAYERS    B EY1 ER0 Z
BAYLIS    B EY1 L IH2 S
BAYARD    B EY1 ER0 D
BAYONET    B EY1 AH0 N EH2 T
BAYER'S    B EY1 ER0 Z
OGLEBAY    OW1 G AH0 L B EY2
BAYBANK    B EY1 B AE2 NG K
OVERBAY    OW1 V ER0 B EY2
BAYTREE    B EY1 T R IY2
BAYTOWN    B EY1 T AW2 N
GARIBAY    G AE1 R AH0 B EY0
WESTBAY    W EH1 S T B EY2
BAYSIDE    B EY1 S AY2 D
BAYNHAM    B EY1 N HH AH0 M
BAYLISS    B EY1 L IH2 S
BAYNARD    B EY1 N ER0 D
BAYLESS    B EY1 L IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bay    (v) (b ei1)
bays    (v) (b ei1 z)
bayed    (v) (b ei1 d)
bayou    (n) (b ai1 uu)
Bombay    (n) (b o1 m b ei1)
Torbay    (n) (t oo2 b ei1)
baying    (v) (b ei1 i ng)
bayous    (n) (b ai1 uu z)
bayonet    (v) (b ei1 @ n e t)
sickbay    (n) (s i1 k b ei)
bayonets    (v) (b ei1 @ n e t s)
sickbays    (n) (s i1 k b ei z)
Ohbayashi    (n) (ou1 b a y a1 sh ii)
Herne Bay    (n) - (h @@2 n - b ei1)
bayoneted    (v) (b ei1 @ n e t i d)
Colwyn Bay    (n) - (k o2 l w i n - b ei1)
bay-wreath    (n) - (b ei1 - r ii th)
bayoneting    (v) (b ei1 @ n e t i ng)
Hawke's Bay    (n) - (h oo2 k s - b ei1)
Whitley Bay    (n) - (w i2 t l i - b ei1)
bay-wreaths    (n) - (b ei1 - r ii th s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
素早い[すばやい, subayai] เร็ว(เคลื่อนไหว,ทำงาน)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
BMW : Bayerische Motorenwerke (n ) รถสุดจ๊าบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bellen {n}; Heulen {n}bay [Add to Longdo]
Bodden {m} an der Ostseebay on the Baltic Sea [Add to Longdo]
Bajonett {n}bayonet [Add to Longdo]
Bajonettbahn {f} [techn.]bayonet groove [Add to Longdo]
Bajonettkupplung {f} [techn.]bayonet clutch [Add to Longdo]
Bajonettverschluss {m}bayonet socket; bayonet coupling [Add to Longdo]
Bajonettrahmen {m} [techn.]bayonet slots {pl} [Add to Longdo]
Bombenschacht {m} [mil.]bomb bay [Add to Longdo]
Bucht {f} | Buchten {pl}bay | bays [Add to Longdo]
Deckenkassette {f}bay [Add to Longdo]
Einbuchtung {f}indentation; inlet; bay [Add to Longdo]
Erker {m}bay [Add to Longdo]
Erkerfenster {n}bay window [Add to Longdo]
Gestell {n} | in Gestellen untergebrachtbay | bay-mounted [Add to Longdo]
Hochregallager {n}high-rack facilities; high-bay storage [Add to Longdo]
Ladeplatz {m}loading bay [Add to Longdo]
Lazarett {n} [mil.]sick bay; hospital [Add to Longdo]
Lorbeer {m}; Lorbeerblatt {n} (Gewürz) [cook.] | Lorbeerblätter {pl}bay leaf | bay leaves [Add to Longdo]
Prüfstand {m} | Prüfstände {pl}test stand; test station; test rig; testing bay | test stands [Add to Longdo]
Regallager {n}high-bay store [Add to Longdo]
Seitengewehr {n} | Seitengewehre {pl}bayonet | bayonets [Add to Longdo]
Steckverbinder {m} [electr.] | Steckverbinder {pl} | angegossener Steckverbinder | anwendungsspezifischer Steckverbinder | berührungssicherer Steckverbinder | fester Steckverbinder | freier Steckverbinder | gasdichter Steckverbinder | geschirmter Steckverbinder | hoch beanspruchbarer Steckverbinder | komponentenseitiger Steckverbinder | rechteckiger Steckverbinder | schwimmend befestigter Steckverbinder | tauchfester Steckverbinder | umweltbeständiger Steckverbinder | vorgerasteter Steckverbinder | Steckverbinder mit Bajonett-Verschluss | Steckverbinder mit Drehverriegelung | Steckverbinder für Chipkarten | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für gedruckte Schaltungen | Steckverbinder für Leiterplattenmontage | Steckverbinder mit Schnellkupplung | Steckverbinder mit Zentralschraubeplug connector; circuit connector; male connector | plug connectors; circuit connectors; male connectors | one-piece connector | application related connector | non-touchable connector | fixed connector | free connector; plug straight | sealed connector | shielded connector | heavy-duty connector | assembled connector | rectangular connector | float mounted connector | submersible connector | environment-resistant connector | pre-assembled connector | bayonet nut connector (BNC) | twist-on connector | smart card connectors | edge board connector | edge-socket connector | printed circuit types | board-mounted connector | quick disconnect connector | connector with center screw [Add to Longdo]
bajonettierendbayoneting [Add to Longdo]
bajonettiertebayoneted [Add to Longdo]
bellen; heulen | bellend | gebellt | bellteto bay | baying | bayed | bayed [Add to Longdo]
dreifeldrig {adj}; Dreifeld...three-bay [Add to Longdo]
sumpfiger Flussarm | sumpfige Flussarmebayou | bayous [Add to Longdo]
Celebeskuckuck {m} [ornith.]Bay Coucal [Add to Longdo]
Sonneratkuckuck {m} [ornith.]Banded Bay Cuckoo [Add to Longdo]
Maskeneule {f} [ornith.]Bay Owl [Add to Longdo]
Kongomaskeneule {f} [ornith.]Tanzanian Bay Owl [Add to Longdo]
Braunkopfspint {m} [ornith.]Bay-headed Bee Eater [Add to Longdo]
Rotohrspecht {m} [ornith.]Bay Woodpecker [Add to Longdo]
Staffelschwanzschlüpfer {m} [ornith.]Bay-capped Wren Spinetail [Add to Longdo]
Rotrücken-Ameisenpitta [ornith.]Bay-backed Antpitta [Add to Longdo]
Braunzügel-Borstentyrann {m} [ornith.]Bay-ringed Tyrannulet [Add to Longdo]
Rotsteißkotinga [ornith.]Bay-vented Cotinga [Add to Longdo]
Rotschulterwürger {m} [ornith.]Bay-backed Shrike [Add to Longdo]
Kastanienzaunkönig {m} [ornith.]Bay Wren [Add to Longdo]
Maronenbrust-Ammerfink {m} [ornith.]Bay-chested Warbling Finch [Add to Longdo]
Grüntangare {f} [ornith.]Bay-headed Tanager [Add to Longdo]
Braunbrust-Waldsänger {m} [ornith.]Bay-breasted Warbler [Add to Longdo]
Braunkuhstärling {m} [ornith.]Bay-winged Cowbird [Add to Longdo]
Bayaweber {m} [ornith.]Baya Weaver [Add to Longdo]
Bayern {n}Bavaria [Add to Longdo]
der Bayerische Waldthe Bavarian Forest [Add to Longdo]
Hudson-Bucht {f}Hudson Bay [Add to Longdo]
Bayer {m}; Bayerin {f}Bavarian [Add to Longdo]
bayerisch; bayrisch {adj}Bavarian [Add to Longdo]
Mumbai; Bombay (Stadt in Indien)Mumbai; Bombay (city in India) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばよ[, abayo] (conj,int) good-bye; farewell [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
そば湯;蕎麦湯[そばゆ, sobayu] (n) water left in the pot after one has boiled soba [Add to Longdo]
ばやい;ばわい[, bayai ; bawai] (n-adv,n) (col) (spoken variant of 場合) (See 場合・ばあい) case; situation [Add to Longdo]
イーベイ[, i-bei] (n) {comp} eBay [Add to Longdo]
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]
ストレージベイ[, sutore-jibei] (n) {comp} storage bay [Add to Longdo]
デバイスベイ[, debaisubei] (n) {comp} device bay [Add to Longdo]
ドライブベイ[, doraibubei] (n) {comp} drive bay; storage bay [Add to Longdo]
バイエル[, baieru] (n) Bayer; Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft [Add to Longdo]
バイヤー法[バイヤーほう, baiya-hou] (n) Bayer process [Add to Longdo]
ピッグス湾事件[ピッグスわんじけん, piggusu wanjiken] (n) Bay of Pigs Invasion (1961) [Add to Longdo]
ベーエムベー[, be-emube-] (n) Bayrische Motorenwerke; BMW; (P) [Add to Longdo]
ベーラム[, be-ramu] (n) bay rum [Add to Longdo]
ベイ[, bei] (n) bay [Add to Longdo]
ベイウインドー[, beiuindo-] (n) bay window [Add to Longdo]
ベイジアン[, beijian] (n) Bayesian [Add to Longdo]
ベイズ[, beizu] (n) Bayes [Add to Longdo]
ベイリーフ[, beiri-fu] (n) bay leaf [Add to Longdo]
ボンベイブラッド[, bonbeiburaddo] (n) Bombay blood; (P) [Add to Longdo]
ミツバヤツメ[, mitsubayatsume] (n) Pacific lamprey (Lampetra tridentata); Pacific three-toothed lamprey [Add to Longdo]
ローリエ[, ro-rie] (n) bay leaf (fre [Add to Longdo]
医務室[いむしつ, imushitsu] (n) doctor's office; medical office; sickbay [Add to Longdo]
鰻飯[うなぎめし, unagimeshi] (n) (See 蒲焼) eel kabayaki with rice [Add to Longdo]
下町[したまち, shitamachi] (n) (See 山の手・1) low-lying part of a city (usu. containing shops, factories, etc.); Shitamachi (low-lying area of eastern Tokyo near Tokyo Bay, inc. Asakusa, Shitaya, Kanda, Fukugawa, Honjo, Nihonbashi, Kyobashi and surrounds); (P) [Add to Longdo]
蒲焼き;かば焼き;蒲焼[かばやき, kabayaki] (n) loach or eel dipped and broiled in soy-based sauce [Add to Longdo]
気早[きばや, kibaya] (adj-na,n) quick-tempered; impatient [Add to Longdo]
競馬予想[けいばよそう, keibayosou] (n) racing tip; racing prediction [Add to Longdo]
蕎麦屋[そばや, sobaya] (n) buckwheat-noodle restaurant; (P) [Add to Longdo]
金鍔焼き;金鍔焼[きんつばやき, kintsubayaki] (n) confection of sweetened beans wrapped in wheat-flour dough (in the shape of a sword guard) [Add to Longdo]
月桂樹[げっけいじゅ;ゲッケイジュ, gekkeiju ; gekkeiju] (n) (uk) bay laurel (Laurus nobilis); bay tree; sweet bay; laurel tree [Add to Longdo]
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P) [Add to Longdo]
剣付き鉄砲[けんつきでっぽう, kentsukideppou] (n) fixed bayonet [Add to Longdo]
喧嘩早い[けんかばやい, kenkabayai] (adj-i) quarrelsome [Add to Longdo]
見せばや[みせばや;ミセバヤ, misebaya ; misebaya] (n) (uk) Siebold's stonecrop (Hylotelephium sieboldii) [Add to Longdo]
五人囃子[ごにんばやし, goninbayashi] (n) five court-musician dolls at the Girl's Festival (in March) [Add to Longdo]
乞食を三日すれば止められぬ[こじきをみっかすればやめられぬ, kojikiwomikkasurebayamerarenu] (exp) (id) Once a beggar, always a beggar [Add to Longdo]
口早[くちばや, kuchibaya] (adj-na,n) rapid talking [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) inlet; bay; (P) [Add to Longdo]
黒鹿毛[くろかげ, kurokage] (n) dark bay (horse coat color) [Add to Longdo]
雑木林[ぞうきばやし(P);ぞうぼくりん, zoukibayashi (P); zoubokurin] (n) grove of mixed trees; copse; (P) [Add to Longdo]
支える[ささえる, sasaeru] (v1,vt) (1) to support; to prop; to sustain; to underlay; to hold up; (2) to hold at bay; to stem; to check; (P) [Add to Longdo]
手っ取り早い[てっとりばやい, tettoribayai] (adj-i) quick (and easy); finishing up in a hurry [Add to Longdo]
手っ取り早く[てっとりばやく, tettoribayaku] (adv) with dispatch; with despatch; expeditiously [Add to Longdo]
手っ取り早く言えば[てっとりばやくいえば, tettoribayakuieba] (exp) (See 早く言えば) in a word; to put it briefly; to make a long story short [Add to Longdo]
手早い(P);手ばやい[てばやい, tebayai] (adj-i) nimble; quick; agile; (P) [Add to Longdo]
手長水天狗[てながみずてんぐ;テナガミズテング, tenagamizutengu ; tenagamizutengu] (n) (uk) Bombay duck (Harpadon nehereus); bummalo [Add to Longdo]
銃剣[じゅうけん, juuken] (n) bayonet [Add to Longdo]
銃剣術[じゅうけんじゅつ, juukenjutsu] (n) bayonet drill [Add to Longdo]
銃剣道[じゅうけんどう, juukendou] (n) form of modern martial art using the bayonet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乍浦[Zhà pǔ, ㄓㄚˋ ㄆㄨˇ, ] Zhapu town and port on north of Hangzhou Bay 杭州灣|杭州湾 in Zhejiang [Add to Longdo]
乍浦镇[Zhà pǔ zhèn, ㄓㄚˋ ㄆㄨˇ ㄓㄣˋ, / ] Zhapu town and port on north of Hangzhou Bay 杭州灣|杭州湾 in Zhejiang [Add to Longdo]
亚龙湾[Yà lóng wān, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄢ, / ] Yalong Bay [Add to Longdo]
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, / ] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician [Add to Longdo]
停车位置[tíng chē wèi zhi, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄨㄟˋ ㄓ˙, / ] parking location; parking bay [Add to Longdo]
刺刀[cì dāo, ㄘˋ ㄉㄠ, ] bayonet [Add to Longdo]
坎塔布连海[Kǎn tǎ bù lián hǎi, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, / ] Bay of Biscay (Spanish: Mare Cantabrico) [Add to Longdo]
大亚湾[Dà yà wān, ㄉㄚˋ ㄧㄚˋ ㄨㄢ, / ] Daya Bay [Add to Longdo]
大环[dà huán, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] Tai Wan (bay in Hong Kong) [Add to Longdo]
契沙比克湾[Qì shā bǐ kè wān, ㄑㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ ㄨㄢ, / ] Chesapeake bay [Add to Longdo]
孟加拉湾[Mèng jiā lā Wān, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄨㄢ, / ] Bay of Bengal [Add to Longdo]
孟买[Mèng mǎi, ㄇㄥˋ ㄇㄞˇ, / ] Mumbai (formerly Bombay) [Add to Longdo]
对刺[duì cì, ㄉㄨㄟˋ ㄘˋ, / ] bayonet practise in pairs [Add to Longdo]
巴彦[Bā yàn, ㄅㄚ ㄧㄢˋ, / ] Bayan, prefecture and city in Heilongjiang province [Add to Longdo]
巴彦淖尔[Bā yàn nào ěr, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ, / ] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia [Add to Longdo]
巴彦淖尔市[Bā yàn nào ěr shì, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia [Add to Longdo]
巴彦县[Bā yàn xiàn, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Bayan county in Heilongjiang province [Add to Longdo]
巴音布克草原[Bā yīn bù kè cǎo yuán, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, ] Bayanbulak grasslands in Uldus basin of Tianshan mountains [Add to Longdo]
巴音郭楞蒙古自治州[Bā yīn guō léng měng gǔ zì zhì zhōu, ㄅㄚ ㄍㄨㄛ ㄌㄥˊ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, ] Bayinguoleng Mongol autonomous prefecture of Xinjiang [Add to Longdo]
希洪[Xī hóng, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ, ] Gijón (Asturian: Xixón), city in northwest Spain on the bay of Biscay [Add to Longdo]
库尔勒[Kù ěr lè, ㄎㄨˋ ㄦˇ ㄌㄜˋ, / ] (N) Ku'erle (city in Xinjiang), capital of Bayinguoleng Mongol prefecture in Xinjiang; Kuerle; Korla [Add to Longdo]
拼刺[pīn cì, ㄆㄧㄣ ㄘˋ, ] bayonet charge [Add to Longdo]
拼刺刀[pīn cì dāo, ㄆㄧㄣ ㄘˋ ㄉㄠ, ] bayonet charge [Add to Longdo]
易趣[yì qù, ㄧˋ ㄑㄩˋ, ] eBay (web auction company) [Add to Longdo]
月桂[yuè guì, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ, ] laurel (Laurus nobilis); bay tree; bay leaf [Add to Longdo]
月桂树[yuè guì shù, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄕㄨˋ, ] laurel tree (Laurus nobilis); bay tree [Add to Longdo]
月桂树叶[yuè guì shù yè, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄕㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] laurel leaf; bay leaf [Add to Longdo]
月桂叶[yuè guì yè, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄧㄝˋ, / ] bay leaf; laurel leaf [Add to Longdo]
杭州湾[Háng zhōu wān, ㄏㄤˊ ㄓㄡ ㄨㄢ, / ] Hangzhou Bay [Add to Longdo]
东京湾[Dōng jīng wān, ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄥ ㄨㄢ, / ] Tōkyō bay [Add to Longdo]
杨梅[yáng méi, ㄧㄤˊ ㄇㄟˊ, / ] red bay tree (Myrica rubra) [Add to Longdo]
荣成湾[Róng chéng wān, ㄖㄨㄥˊ ㄔㄥˊ ㄨㄢ, / ] Roncheng bay near Weihai 威海市 on north coast of Shandong [Add to Longdo]
横须贺[Héng xū hè, ㄏㄥˊ ㄒㄩ ㄏㄜˋ, / ] Yokosuka (port and navy base in the Tokyo bay) [Add to Longdo]
海湾[hǎi wān, ㄏㄞˇ ㄨㄢ, / ] bay; gulf (body of water); refers to the Persian Gulf [Add to Longdo]
渤海湾[Bó hǎi wān, ㄅㄛˊ ㄏㄞˇ ㄨㄢ, / ] Bohai Bay [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] a cove, a bay; a bend or nook in the hills; the curve of a bow [Add to Longdo]
港湾[gǎng wān, ㄍㄤˇ ㄨㄢ, / ] natural harbor; bay serving as harbor [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, ] deep bay; cove; harbor; abbr. for Macao 澳門|澳门; abbr. for Austria 奧地利|奥地利 and Australia 澳大利亞|澳大利亚 [Add to Longdo]
[wān, ㄨㄢ, / ] bay; gulf [Add to Longdo]
乌拜迪[wū bài dí, ㄅㄞˋ ㄉㄧˊ, / ] Ubaydi (town in Iraq) [Add to Longdo]
纳扎尔巴耶夫[Nà zhā ěr bā yē fū, ㄋㄚˋ ㄓㄚ ㄦˇ ㄅㄚ ㄧㄝ ㄈㄨ, / ] Nursultan Nazarbayev [Add to Longdo]
莫克姆湾[Mò kè mǔ wān, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ ㄇㄨˇ ㄨㄢ, / ] Morecambe Bay [Add to Longdo]
猪湾[Zhū Wān, ㄓㄨ ㄨㄢ, / ] Bay of Pigs (Cuba) [Add to Longdo]
金角湾[Jīn jiǎo wān, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄠˇ ㄨㄢ, / ] Zolotoy Rog or Golden Horn Bay in Vladivostok (famous for its pollution) [Add to Longdo]
铜锣湾[Tóng luó Wān, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄢ, / ] Causeway Bay [Add to Longdo]
开间[kāi jiān, ㄎㄞ ㄐㄧㄢ, / ] alcove; bay in a room; unit of length used for rooms, approx. 3.3 meters [Add to Longdo]
关塔那摩湾[guān tǎ nà mó wān, ㄍㄨㄢ ㄊㄚˇ ㄋㄚˋ ㄇㄛˊ ㄨㄢ, / ] Guantanamo Bay (in Cuba) [Add to Longdo]
阿斯图里亚斯[Ā sī tú lǐ yà sī, ㄚ ㄙ ㄊㄨˊ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ ㄙ, / ] Asturias, northwest Spanish autonomous principality on the bay of Biscay; ancient Spanish kingdom from which the reconquista was based [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] bay; cove [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] bay; cove [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストレージベイ[すとれーじべい, sutore-jibei] storage bay [Add to Longdo]
ドライブベイ[どらいぶべい, doraibubei] drive bay, storage bay [Add to Longdo]
ベイ[べい, bei] bay [Add to Longdo]
幅優先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search [Add to Longdo]
イーベイ[いーべい, i-bei] eBay [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小林[こばやし, kobayashi] Kobayashi (Name) [Add to Longdo]
手早い[てばやい, tebayai] flink, behend [Add to Longdo]
松林[まつばやし, matsubayashi] Kiefernwald [Add to Longdo]
雑木林[ぞうきばやし, zoukibayashi] Gehoelz, Dickicht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, n. [F. baie, fr. LL. baia. Of uncertain origin: cf.
   Ir. & Gael. badh or bagh bay, harbor, creek; Bisc. baia,
   baiya, harbor, and F. bayer to gape, open the mouth.]
   1. (Geog.) An inlet of the sea, usually smaller than a gulf,
    but of the same general character.
    [1913 Webster]
 
   Note: The name is not used with much precision, and is often
      applied to large tracts of water, around which the land
      forms a curve; as, Hudson's Bay. The name is not
      restricted to tracts of water with a narrow entrance,
      but is used for any recess or inlet between capes or
      headlands; as, the Bay of Biscay.
      [1913 Webster]
 
   2. A small body of water set off from the main body; as a
    compartment containing water for a wheel; the portion of a
    canal just outside of the gates of a lock, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A recess or indentation shaped like a bay.
    [1913 Webster]
 
   4. A principal compartment of the walls, roof, or other part
    of a building, or of the whole building, as marked off by
    the buttresses, vaulting, mullions of a window, etc.; one
    of the main divisions of any structure, as the part of a
    bridge between two piers.
    [1913 Webster]
 
   5. A compartment in a barn, for depositing hay, or grain in
    the stalks.
    [1913 Webster]
 
   6. A kind of mahogany obtained from Campeachy Bay.
    [1913 Webster]
 
   {Sick bay}, in vessels of war, that part of a deck
    appropriated to the use of the sick. --Totten.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\ (b[=a]), a. [F. bai, fr. L. badius brown,
   chestnut-colored; -- used only of horses.]
   Reddish brown; of the color of a chestnut; -- applied to the
   color of horses.
   [1913 Webster]
 
   {Bay cat} (Zool.), a wild cat of Africa and the East Indies
    ({Felis aurata}).
 
   {Bay lynx} (Zool.), the common American lynx ({Lynx lynx},
    formerly {Felis rufa} or {Lynx rufa}).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, v. i. [imp. & p. p. {Bayed} (b[=a]d); p. pr. & vb. n.
   {Baying}.] [OE. bayen, abayen, OF. abaier, F. aboyer, to
   bark; of uncertain origin.]
   To bark, as a dog with a deep voice does, at his game.
   [1913 Webster]
 
      The hounds at nearer distance hoarsely bayed. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, v. t.
   To bark at; hence, to follow with barking; to bring or drive
   to bay; as, to bay the bear. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, n. [See {Bay}, v. i.]
   1. Deep-toned, prolonged barking. "The bay of curs."
    --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. [OE. bay, abay, OF. abai, F. aboi barking, pl. abois,
    prop. the extremity to which the stag is reduced when
    surrounded by the dogs, barking (aboyant); aux abois at
    bay.] A state of being obliged to face an antagonist or a
    difficulty, when escape has become impossible.
    [1913 Webster]
 
       Embolden'd by despair, he stood at bay. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The most terrible evils are just kept at bay by
       incessant efforts.          --I. Taylor
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, n. [F. baie a berry, the fruit of the laurel and
   other trees, fr. L. baca, bacca, a small round fruit, a
   berry, akin to Lith. bapka laurel berry.]
   1. A berry, particularly of the laurel. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. The laurel tree ({Laurus nobilis}). Hence, in the plural,
    an honorary garland or crown bestowed as a prize for
    victory or excellence, anciently made or consisting of
    branches of the laurel.
    [1913 Webster]
 
       The patriot's honors and the poet's bays.
                          --Trumbull.
    [1913 Webster]
 
   3. A tract covered with bay trees. [Local, U. S.]
    [1913 Webster]
 
   {Bay leaf}, the leaf of the bay tree ({Laurus nobilis}). It
    has a fragrant odor and an aromatic taste, and is used for
    flavoring in food.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, v. t. [Cf. OE. b[ae]wen to bathe, and G. b[aum]hen to
   foment.]
   To bathe. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, n.
   A bank or dam to keep back water.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bay \Bay\, v. t.
   To dam, as water; -- with up or back.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 signor
 
 1. efendi, bay, (İt.)alyan asılzadelerine verilen unvan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 signore
 
 1. it. bey, bay.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top