Search result for

*basically*

(70 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: basically, -basically-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basically[ADV] โดยพื้นฐาน, See also: โดยแท้จริง, โดยทั่วๆ ไป, Syn. generally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basically(เบ'ซิคเคิลลี) โดยพื้นฐานแล้ว, Syn. at basis

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anaerobes, Basicallyแอนแอโรบส์พื้นฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then, basically, I'm just gonna walk the Earth.จากนั้นโดยทั่วไปฉันแค่จะเดินโลก Pulp Fiction (1994)
Actually, nectarines, but basically.จริงๆ มันคือเนคทารีนหรอก แต่ว่าเราเอ่อ... The One with George Stephanopoulos (1994)
Basically, you wanna use one machine for all your whites.โดยทั่วไปแล้ว คุณต้องใช้ เครื่องหนึ่งสำหรับผ้าขาวทั้งหมด The One with the East German Laundry Detergent (1994)
I mean, we're in the car, we're fighting traffic basically just trying to stay awake.ส่วนผู้ชายอย่างเราพอจบแล้วก็ว่าง่ายๆ คือฝืนทนไม่ให้หลับ The One with the Sonogram at the End (1994)
Basically, it's totally up to me.ว่าง่ายๆ มันขึ้นอยู่กับฉันเอง The One with the Sonogram at the End (1994)
50 years will have passed here on Earth. Basically.50 ปีที่จะได้ผ่านที่นี่บนโลก Contact (1997)
So my uncle's fucked basically.เขาแห่กันไปลากลุงฉันลงจากรถ Good Will Hunting (1997)
Basically an estimation.- ใช่ ตามหลักก็คาดคะเน The Jackal (1997)
They moved west from Inglewood and South Central... and basically took over.พวกมันย้ายจาก อิงเกิลวูด และเซาธ์ เซนเตอร์... พูดง่ายๆ ก็คือ มันเข้ายึดครอง American History X (1998)
The eXistenZ game-pod is basically an animal, Mr. Pikul.เกม-พอด เอ็กซิสเทนส์ คือพื้นฐานของสัตว์ คุณพิกัล eXistenZ (1999)
And he's basically there to make it seem they're justified... in firing somebody, because they couldn't just come out and say that, could they?ใครควรจะโดนไล่ออก เพราะไม่มีปากมีเสียง.. American Beauty (1999)
"My job consists of basically masking..."งานผมเกิดขึ้นจากการใส่หน้ากาก" American Beauty (1999)
I think that... basically, what I'm trying to say is-- is that I'm sorry.สิ่งที่ฉันจะพูดก็คือ... ...ฉันเสียใจ The Legend of Bagger Vance (2000)
The stuff was basically porn.ก็แค่ผู้หญิงบ้าๆบางคน เข้ามาทะเลาะกับแฟนของโดโรทีเอง Valentine (2001)
I basically took care of him ever since I can remember.ผมเลยต้องดูแลเขาตั้งแต่ผมจำความได้ Frailty (2001)
We basically built a big wooden box in the ground.บุห้องด้วยไม้ในชั้นใต้ดิน Frailty (2001)
The grooves on a record are basically just scarsร่องรอยของการจดจำ มันก็เป็นเพียงแผลเป็นทั่วไป Platonic Sex (2001)
Basically, I'm saying the whole show is slowed down just a half a beat...โดยทั่วไปฉันพูดแสดงทั้งหมดจะชะลอตัวลงเพียงครึ่งหนึ่งจังหวะ ... Showtime (2002)
Either this is one of the most elaborate hoaxes ever created, or basically... it's for real.ถ้ามันเป็นการลวง คงเป็นการลวงครั้งมโหฬาร หรือไม่เช่นนั้น Signs (2002)
Well, basically you're fucked, aren't you?อืม... ง่ายๆเลย เธอมันห่วยแตก ใช่มะ Love Actually (2003)
The system is basically the same system producing more sophisticated products today.ระบบที่ผลิตสินค้าได้ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน โดยพื้นฐานแล้วก็ยังเป็นระบบเดียวกันนี้แหละ The Corporation (2003)
I'm just basically quoting business literature.คำพูดพวกนี้ผมยกมาจาก The Corporation (2003)
It's basically a methodology which helps us when we work with our clients to go through a very systematic thoughtful process in order to be able to help our clients identify what the resources are that they have.โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นวิธีวิทยาอย่างหนึ่ง xxxx ซึ่งช่วยเราในการทำงานกับลูกค้า มันต้องผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบมาก The Corporation (2003)
My answer to that question is basically that I help corporations have a voice.คำตอบของผมก็คือ (ลูกค้าที่เคยใช้บริการ: ฟิลิปมอร์ริส จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรผู้สูบบุหรี่แห่งชาติเพื่อต่อสู้กับกฎหมายต่อต้านการสูบบุหรี่) ผมช่วยเป็นกระบอกเสียงให้บรรษัท The Corporation (2003)
The federal government basically rubber stamped it before they put it on the marketplace.รัฐบาลกลางทำตัวเป็นตรายางรับรองมันง่าย ๆ ก่อนออกวางตลาด The Corporation (2003)
You know, basically being a fucking Boy Scout.รู้อะไรกันไหม มันก็แค่พื้นๆของการเป็นลูกเสือสำรอง The Girl Next Door (2004)
Basically, bringing the dead to life.ง่าย ๆ ก็คือ ทำให้ศพกลับมามีชีวิตใหม่ Resident Evil: Apocalypse (2004)
So, basically, what you're saying is...งั้นโดยพื้นฐานแล้วสิ่งที่แกพูดคือ 50 First Dates (2004)
She's finding out that her life is basically a setup.แต่เธอกลับค้นหาว่าชีวิตโดยพิ้นฐานแล้วถูกจัดฉากขึ้นมา 50 First Dates (2004)
Every day is different, but basically this is what happens, Lucy.ทุกวันไม่เหมือนกันหรอกแต่โดยพื้นฐานแล้ว นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะลูซี่ 50 First Dates (2004)
It's basically the reason you don't leave things in dark, damp, closed-off places.ที่เราไม่เก็บของไว้ในที่ปิดมืดชื้นก็เพราะเจ้าราชนิดนี้ Primer (2004)
Basically, you have absolute impunity to do whatever you want... nobody can touch you.พูดง่ายๆ คือคุณจะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำ ไม่มีใครทำอะไรคุณได้ Primer (2004)
You basically got paid to look the other way.เขาจ่ายค่าปิดปากแก Lost Son (2004)
This is basically hose central, so if you got a hose, this is where it goes.นี่คือสายยางฉีดน้ำที่ใช้งานโดยทั่วๆไป งั้นถ้านายมีสายยางฉีดน้ำ ก็จะรู้ว่ามันใช้งานยังไง Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
I mean, I'm basically a salesperson.ฉันเป็นแค่คนขายของ The Perfect Man (2005)
- It's basically nine to five. - Yes, yes.-มันง่ายๆมันง่ายๆเข้างาน 9 โมงเลิก 5 โมงเย็น Match Point (2005)
This is basically a tune-up for the grouse season, which is starting soon.มันจะง่ายขึ้นเมื่อถึงฤดูล่าสัตว์ป่า ซึ่งมันใกล้จะมาถึงแล้ว Match Point (2005)
Well, so, basically, the book I've wanted to write is... a guide to wherever is the coolest place on the planet at the time.ก็ พูดง่ายๆ ผมอยากจะเขียนหนังสือที่เป็น... คู่มือท่องเที่ยวสุดฮิปที่ไหนก็ได้ ในโลกนี้ เวลานี้ Imagine Me & You (2005)
We basically ghost-wrote the whole plan-- crossed the "t's," dotted the "i's," grouted the tiles.ทำสามแยก ทางตรง ฉาบปูนพื้นกระเบื้อง Pilot (2005)
You see, when they were alive, their husbands were unfaithful to them, and these women, basically suffering from temporary insanity, murdered their children.คุณเห็น เมื่อพวกหล่อนมีชีวิต สามีของพวกหล่อนไปมีเมียน้อย และผู้หญิงพวกนี้ Pilot (2005)
Basically...และใช้ของพื้นๆ Wendigo (2005)
Basically, a power-mad evil stepmother with awesome magic... and every bad guy in the history of fairy tales... who've taken over your palace.โดยพื้นฐานแล้ว จากปีศาจที่มีอำนาจชั่วร้าย แม่เลี้ยงกับสุดยอดเวทย์มนต์ และบรรดาเหล่าร้ายทุกตัวในประวัติศาสตร์เทพนิยาย ที่ี่กำลังควบคุมวังของคุณอยู่ Happily N'Ever After (2006)
Basically, my boat's a margarita blender.ง่ายๆเลยนะ เรือชั้นจะเหมือนอยู่ในเครื่องปั่น Eight Below (2006)
Which basically means you get nothing-ซึ่งหมายความว่า ไม่เกิดอะไรขึ้น The Marine (2006)
Basically, we've got a small army of agents working out there.เราส่งกองทัพสายลับ เข้าไปทำงานที่นั่นแล้ว Big Momma's House 2 (2006)
Yeah, we just got it. Yeah, she basically went crazy.ใช่ เราเพิ่งได้รับข้อความ ใช่ เธอบ้าไปแล้ว Little Miss Sunshine (2006)
basically, we can walk through walls.Or at least pay me back my half. I just really need the money. Deja Vu (2006)
basically, we're folding space in a higher dimension to create an instantaneous link between two distant points.Right. WeII, I don't know how a ceII phone works. I just know how to use it. Deja Vu (2006)
So basically, you want nobody's hands in your pockets but your own?แปลว่าคุณไม่อยากให้ใคร มายุ่งกับเงินคุณใช่มั้ย The Pursuit of Happyness (2006)
Basically, it's this or Auto Universe.ที่จริงงานนี้หรือที่ออโต้ยูนิเวิร์ส The Devil Wears Prada (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basicallyBasically, I agree with your opinion.
basicallyBasically I like short poems. Among them this poem was my favourite.
basicallyHe is basically a nice man.
basicallyI believe men are basically good.
basicallyShe's basically clumsy so ... I guess she looks up to that sort of thing.
basicallyWholesale prices had been basically flat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าว่า[ADV] basically, See also: primarily, Example: เขาขอเอาความสะดวกสบายเข้าว่าไว้ก่อนโดยไม่คำนึงถึงอะไรอีกแล้ว, Thai definition: เอาเป็นเกณฑ์, เอาเป็นที่ตั้ง
เป็นพื้น[ADV] basically, See also: fundamentally, mainly, principally, Syn. เป็นหลัก, Example: ขนมไทยใช้แป้งและน้ำตาลเป็นพื้น, Thai definition: เป็นส่วนสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นพื้น[adv.] (pen pheūn) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally   FR: pour la majeure partie ; fondamentalement

CMU English Pronouncing Dictionary
BASICALLY    B EY1 S IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basically    (a) (b ei1 s i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Grunde; grundsätzlichbasically [Add to Longdo]
grundlegend {adv}basically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
基本的に[きほんてきに, kihontekini] (adv) (See 基本) basically; fundamentally [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基本上[jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙, ] basically; on the whole [Add to Longdo]
大体[dà tǐ, ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, / ] in general; more or less; in rough terms; basically; on the whole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basically
   adv 1: in essence; at bottom or by one's (or its) very nature;
       "He is basically dishonest"; "the argument was
       essentially a technical one"; "for all his bluster he is
       in essence a shy person" [syn: {basically},
       {fundamentally}, {essentially}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top