Search result for

*away*

(525 entries)
(1.5639 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: away, -away-
English-Thai: Longdo Dictionary
tow away(vt) ลากออกไป เช่น the police tows the car away.
tuck away(vt slang) ซ่อนอยู่, เก็บอยู่ เช่น I guess he's got quite a bit of money tucked away somewhere.
straight away|British| ทันทีทันใด, เดี๋ยวนี้ เช่น We should be taking precautions straight away., S. right away (American),
Rollaway bed(n ) เตียงเดี่ยวที่สามารถพับเก็บได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
away    [ADV] โดยไม่หยุด, See also: อย่างต่อเนื่อง, Syn. continuously, incessantly
away    [ADV] ที่ไม่ได้เล่นในถิ่นของตน (กีฬา)
away    [ADV] ในทิศทางอื่น
away    [ADV] ในที่อื่น
away    [ADV] ไปที่อื่น, See also: ไปทางอื่น, ไปทิศอื่น, ไปจาก, Syn. off, forth
away    [ADJ] ไม่อยู่, See also: ที่จากไป, Syn. absent, gone
away    [ADV] หมดไป
seaway    [N] ร่องน้ำลึกสำหรับเรือเดินสมุทร, See also: คลองน้ำลึกหรือแม่น้ำลึกสำหรับเรือเดินสมุทร, Syn. waterway
seaway    [N] เส้นทางในทะเล, See also: เส้นทางเดินเรือในทะเล, Syn. route
seaway    [N] ทะเลมีคลื่น, See also: ทะเลที่มีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัด
be away    [PHRV] เก็บในที่เก็บ, See also: ไว้ที่, เก็บที่
be away    [PHRV] ออกจาก, See also: ออกมา, จากไป
be away    [PHRV] ขาด, See also: ขาดเรียน, ไม่เข้าร่วม, Syn. keep away
caraway    [N] เครื่องเทศชนิดหนึ่งใช้ปรุงอาหารได้
cutaway    [N] เสื้อโค้ทของผู้ชายที่มีชายหลังยาว, Syn. cutaway coat
faraway    [ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลิบ, ไกล, ห่าง, Syn. distant, remote
getaway    [N] การหลบหนี, See also: การหนีรอด, การจากไป, Syn. escape
getaway    [SL] การหลบหนี
go away    [PHRV] ไปให้พ้น, See also: ออกไป, ออกไปให้พ้น, ไปห่างๆ, Syn. be off, come away, come away with
go away    [PHRV] ยกเลิก, See also: สิ้นสุด, ยุติ, Syn. go off} pass away
go away    [PHRV] วิ่งหนีไป, See also: หนีไป, Syn. abscond with
go away    [PHRV] ขึ้นนำ, See also: วิ่งนำ (ม้า, นักวิ่ง), Syn. pull away
go away    [PHRV] เห็นแล้ว, See also: ได้แล้ว (การล่าสุนัขจิ้งจอก)
runaway    [N] ผู้หลบหนี, See also: คนหลบหนี, คนที่วิ่งหนี, ผู้วิ่งหนี, Syn. escapee, deserter, refugee
runaway    [ADJ] ซึ่งวิ่งหนีไป, See also: ซึ่งหลบหนีไป, ซึ่งเตลิดไป, Syn. escaped, fugitive
runaway    [ADJ] ที่ควบคุมไม่อยู่, Syn. out of control
runaway    [ADJ] ชนะอย่างง่ายดาย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. easily won
castaway    [N] คนที่เรืออับปาง
cut away    [PHRV] ตัดทิ้ง, See also: ตัดออก
die away    [PHRV] หายไป (เสียง, ลม, เเสงฯลฯ), Syn. fade away, fade out
eat away    [PHRV] กิน
eat away    [PHRV] กัดกิน, See also: แทะ, กัด
eat away    [PHRV] กัดกร่อน
ebb away    [PHRV] (กระแสน้ำ) ไหลกลับ
ebb away    [PHRV] หายไป, See also: จางไป, เลือนไปทีละน้อย
fag away    [PHRV] ทำงานหนัก (คำไม่เป็นทางการ)
fly away    [PHRV] (ผม) บาน, See also: (ผม) ฟู, Syn. fly off
fly away    [PHRV] (ผม) บาน, See also: (ผม) ฟู
foldaway    [ADJ] ที่พับเก็บได้
get away    [PHRV] ปลีกตัวออกมา, See also: ออกมา
get away    [PHRV] มีวันหยุด
get away    [PHRV] เริ่ม, See also: เริ่มออกตัว (การแข่งวิ่ง), Syn. be off, get off
get away    [PHRV] เอกออกไป, See also: พาออกไป, Syn. send away, take away
get away    [PHRV] หลุดรอดจากการจับกุม
giveaway    [PHRV] แสดงให้เห็นว่ามาจาก, See also: ส่อให้เห็นว่าเป็น (ใคร), Syn. give away
giveaway    [N] การเปิดเผย, See also: การเปิดโปง, สิ่งที่ช่วยทำให้รู้ความจริง
giveaway    [N] ของอภินันทนาการ, See also: ของแถม, ของแจก, Syn. free gift
hideaway    [N] ที่ซ่อนตัว, See also: ที่หลบภัย, Syn. hideout, refuge, safe house
lay away    [PHRV] วางไว้ด้านข้าง, Syn. lay aside
lop away    [PHRV] ตัดออก, Syn. lop off

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carrying awayการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carawayยี่หร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tractor breakaway valveลิ้นนิรภัยเมื่อหัวลากหลุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
take awayพราก, ชักพาไป, เอาไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Runaway childrenเด็กที่หนีออกจากบ้าน [TU Subject Heading]
Runaway wivesภรรยาที่หนีออกจากบ้าน [TU Subject Heading]
Runaway Industry อุตสาหกรรมวิ่งหนี
อุตสาหกรรมซึ่งย้ายจากถิ่นที่ตั้งเดิมในประเทศ หนึ่ง ไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อหาประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนด้านค่าแรงงาน อุตสาหกรรมประเภทที่ใช้ แรงงานจำนวนมากจากประเทศพัฒนาแล้วที่มีค่าจ้างแรงงานสูง จึงมักจะนิยมย้ายถิ่นมาสร้างโรงงานในประเทศกำลังพัฒนาที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำ มีความหมายเช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายแหล่งผลิตอุตสาหกรรม (ดู Industrial Migration) [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
areaway(แอร'เรียเวย์) n. ที่ว่างหน้าห้องใต้ดิน
away(อะเวย์') adj.,adv. ไปเสีย,ไป,จากไป,หมดไป, Syn. elsewhere,absent,gone)
caraway(แค'ระเวย์) n. เครื่องเทศคล้ายยี่หร่า
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah,outcast
foldawayadj. พับเก็บ
getaway(เกท'อะเวย์) n. การจากไป,การหลบหนี,การเริ่มแข่ง, Syn. depart,
giveaway(กิฟว'อะเวย์) n. การทรยศ,การเปิดเผย,ของแจก,รางวัล, Syn. bestow,hand out
heave away!(Heave ho!) ออกแรงดึงเข้า
hideawayn. ที่ซ่อน,ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น,หลบอยู่, Syn. hidden
runaway(รัน'อะเว) n. ผู้หลบหนี,ผู้ลี้ภัย,การวิ่งหนี adj. หลบหนี
seaway(ซี'เว) n. ทางทะเล,เส้นทางทะเล,การแล่นเรือผ่านคลื่น,ทะเลที่มีลูกคลื่นค่อนข้างมาก,แม่น้ำน้ำลึกหรือครองน้ำลึกที่เรือเดินสมุทรแล่นได้
straightaway(สเทรท'อเวย์) adj. โดยตรง,เป็นแนวตรง. n. ทางตรง,แนวตรง. adv. ทันที,ฉับพลัน, Syn. directly,immediately
throwaway(โธร'อะเวย์) n. ใบปลิว
towaway(โท'อะเว) n. รถที่ถูกตำรวจลากไป adj. เกี่ยวกับเขตที่จอดรถแล้วจะถูกลากไป
walkaway(วอล์ค'คะเว) n. การชนะอย่างง่ายดาย,การพิชิตได้อย่างง่ายดาย, Syn. snap,cinch

English-Thai: Nontri Dictionary
away(adv) ไม่อยู่,ไป,ออกห่าง,พ้นไป,หมดไป
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ
castaway(n) คนที่เรืออับปาง,คนนอกกฎหมาย
faraway(adj) ห่างไกล,ไกล
stowaway(n) คนแอบซ่อนไปในเรือหรือรถ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lay away (vt ) สะสมไว้ใช้ในอนาคต
layaway availableผ่อนจ่ายได้, ผ่อนชำระได้
run away (vi ) หนี
See also: S. flee,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go away.ไปเสีย Wuthering Heights (1992)
Take him away.พาเขาออกไป Lancelot (2008)
Away.ไปได้ The Other Boleyn Girl (2008)
Go away.ก็ได้ The Gorilla Experiment (2009)
Go away, Matt.ไปซะ แม็ต Visitation (2010)
Others surface only to be buried away deeper than they were before.ที่เหลือแค่ถูกฝังให้ลึกลงไปกว่าเดิม The Serena Also Rises (2008)
We are three hours away from horny women's studies majorsเราอยู่ห่างจากพวกผู้หญิงซึ่งเต็มไปด้วยราคะประมาณ 3 ชม.ได้ New Haven Can Wait (2008)
I mean, I guess I could get awayฉันแค่อยากจะหนีไปให้ไกลๆ New Haven Can Wait (2008)
And the dream begins to slip away.ฝันก็จะหายไป New Haven Can Wait (2008)
Go away, chuck.ออกไปเดี๋ยวนี้ ชัค Pret-a-Poor-J (2008)
We are going to blow them away.- เรากำลังจะเอามันออกไปแล้ว There Might be Blood (2008)
Um, About the time you were speeding away with a gir- ก็ตอนที่คุณกำลังออกไปกับสาวอีกคนนึงน่ะสิ There Might be Blood (2008)
But now that I finally have the night away from mom and dad,แต่ในที่สุด ตอนนี้ฉันก็มีราตรีที่ห่างไกลพ่อและแม่แล้ว There Might be Blood (2008)
Go away! Serge is in the bathroom,ออกไปเดี๋ยวนี้นะ Serge อยู่ในห้องน้ำ There Might be Blood (2008)
If you think you're getting away with this tonight,หากคิดว่าจะได้รับอะไรจากคืนนี้ละก็ There Might be Blood (2008)
That success, people praising you, it goes away.ที่พอประสบความสำเร็จ มีคนเยินยอ แล้วก็จะออกห่างจากกัน There Might be Blood (2008)
Get the hell away from her.เธˆเธณเน„เธงเน‰เน€เธฅเธขเธ™เธฐ เธ„เธ™เน€เธฃเธฒเธ™เนˆเธฐ เธ›เธฒเธเธเธฑเธšเนƒเธˆเธกเธฑเธเธˆเธฐเน„เธกเนˆเธ•เธฃเธ‡เธเธฑเธ™ Committed (2008)
It won't take away the pain that pushed you here.เธ†เนˆเธฒเธžเธงเธเน€เธฃเธฒ... Committed (2008)
Just knowing that I had everything that I wanted right in front of me and having it slip away.เธฃเธฐเธซเธงเนˆเธฒเธ‡เธ‰เธฑเธ™เธเธฑเธšเน‚เธญเธฅเธตเนˆ เธเน‡ เธฅเน‰เธกเน€เธซเธฅเธง เธ‰เธฑเธ™เธฃเธนเน‰เธ—เธธเธเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธ—เธตเนˆเธ‰เธฑเธ™เธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธกเธฑเธ™เธญเธขเธนเนˆเธ•เธฃเธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเนเธฅเน‰เธง... Committed (2008)
And as it turns out, his idea of controlling me was taking away my powers.และเขาคงเลิกคิดควบคุมผมโดยการเอาพลังผมออกไป Odyssey (2008)
Stay away from me.อยู่ให้ห่างจากผม Odyssey (2008)
He meant taking away your powers. How are we gonna get out of here?เขาคงหมายถึงการดึงพลังออก แล้วเราจะออกจากที่ีนี่ได้อย่างไร? Odyssey (2008)
I've seen people walk away from me... but I've never really said goodbye.ผมเห็นผู้คนเดินห่างไปจากผม แต่ไม่เคยกล่าวคำอำลา Odyssey (2008)
You can't lock it away.คุณจะขังเราไม่ได้ Dead Space: Downfall (2008)
Get it away!เอามันออกไป! Dead Space: Downfall (2008)
Get it away!เอามันออกไป! Dead Space: Downfall (2008)
Get it away!เอามันออกไป! Dead Space: Downfall (2008)
- It's for your own good. - Bastard! Get away from me.เพื่อตัวคุณเอง อย่ามายุ่งกับฉัน Dead Space: Downfall (2008)
I'll get their attention and lead them away from the hatch.ฉันจะล่อมันให้ออกห่างจากประตู Dead Space: Downfall (2008)
Get away from that control panel, Doctor.เลิกยุ่งกับแผงควบคุณได้แล้ว ด็อกเตรอร์ Dead Space: Downfall (2008)
If you can hear me, stabilizers are back online, but we need to move farther away from the planet.ถ้าคุณได้ยินฉัน ขอบอกว่าเครื่องสร้างแรงเสถียนใช้ได้แล้ว แต่เราจะต้องออกห่างจากดาวดวงนี้ Dead Space: Downfall (2008)
It's the whole reason you went to medical school. I'm not gonna take that away from you.มันเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเรียนโรงเรียนแพทย์ ผมไม่อยากจะพรากมันไปจากคุณ Not Cancer (2008)
Shove a tube up her rear before it can get away.รีบหาสาเหตุก่อนที่มันจะหายไป Not Cancer (2008)
House, please go away. Cancer, but not cancer.กรุณาไปให้พ้น มะเร็งแต่ไม่ใช่มะเร็ง Not Cancer (2008)
I have the right to walk away from you, house.ฉันกำลังไปจากนายจริงๆ.. เฮาส์ Not Cancer (2008)
The pressure goes down, the symptom goes away.ความดันเลือดต่ำ/อาการหายไป Adverse Events (2008)
She's not gambling it away.เธอไม่ได้ติดการพนัน Adverse Events (2008)
You can't-- Steal money and hide it away in a secret account?คุณไม่สามารถขโมยและซ่อนเงินในบัญชีลับได้ Adverse Events (2008)
That's, like, six miles away.นั่นดูเหมือนอยู่ห่างไป 6 ไมล์เลยนะ Adverse Events (2008)
You like driving people away from you.นายชอบผลักไสคนอื่นไปจากตัวนาย Adverse Events (2008)
You've got $83,000 Socked away in a secret account.คุณซุกเงิน แปดหมื่นสามพันเหรียญ ไว้ในบัญชีลับ Adverse Events (2008)
I knew you couldn't stay away I knew you loved me too much.ฉันรู้ ว่าคุณไม่สามารถไปได้ ฉันรู้ว่าคุณรักฉันมากด้วย Birthmarks (2008)
Because no one can take away from you what you no longer have.เพราะอีกไม่นาน/นายไม่มีใครจะเสียไปอีกแล้ว Birthmarks (2008)
Call me back and tell me you're embarrassed because my eyesight is better 500 miles away.แล้วก็โทรกลับมายืนยันผลด้วย.. \ เพราะตาผมอยู่ห่างไป 500 ไมล์ Birthmarks (2008)
What about me speeding away says to you "let's chat"?อะไรที่จะทำให้ผมต้องรีบเข้าไป บอกคุณว่า\"เอาแฟ้มมา\" Lucky Thirteen (2008)
You're gonna keep spiralling, keep screwing around, keep slashing away at every person who tries to help until no one tries to help anymore, until you hit bottom, until you're dead.คุณยังขดเกลียวอยู่ ยังคงทำรอบๆตัวพัง ยังคงเฉือดเฉือนกับทุกๆคน Lucky Thirteen (2008)
Go away.ไปได้ Joy (2008)
And I can't give that away.มันเป็นไปได้ และฉันไม่สามารถให้มันจากไปได้ Joy (2008)
Just tell us when you are. We're not going away.แค่บอกเราเมื่อคุณเป็นอะไร เราไม่ไปไหน The Itch (2008)
Go away.ไปให้พ้น The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awayA big animal ran away from the zoo.
awayA burglar broke into my house while I was away on a trip.
awayA burglar broke into your house while you were away on vacation.
awayA burglar made away with my wife's diamond ring.
awayA doctor was called in right away.
awayA fire was seen to blaze up far away.
awayAfter all the pain went away.
awayAfter taking a drink of water, the Prime Minister said, "Ask away!"
awayA hundred billion castaways looking for a home.
awayA hunt is on for the runaway.
awayAll my doubts about it have been driven away.
awayAll she could do was watch him walk away.
awayAll the boys ran away.
awayAll the boys went away.
awayAll the color drained away from his face.
awayA lot of houses were washed away by the flood.
awayA man away from home need feel no shame. [Proverb]
awayAmerica did away with slavery.
awayAmerica did away with slavery in 1863.
awayA molester is truly the enemy of women. I'll never let them get away with it.
awayAn apple a day keeps the doctor away. [Proverb]
awayAnd had pipes under the ground to carry dirty water away.
awayAnd so the boy climbed up the tree and gathered her apples and carried them away.
awayAnd so the boy cut down her trunk and made a boat and sailed away.
awayAnd so the boy cut off her branches and carried them away to build his house.
awayAnts work away during summer.
awayA poet whom you love, this very hour, thinks of you, and loves you from far away. [M]
awayAre you going away this summer?
awayA shit a day keeps the doctor away.
awayAs is often the case, the boy ran away from home.
awayA soft answer turneth away wrath.
awayAs soon as he caught sight of a policeman, he ran away.
awayAs soon as he saw a policeman, he ran away.
awayAs soon as he saw me, he ran away.
awayAs soon as I let go of the leash, the dog ran away.
awayAs soon as the door opened, they ran away.
awayAs the sun rose, the stars faded away.
awayAs time goes on, grief fades away.
awayA thief broke into the house while we were away.
awayAt the moment she saw a tall man with a gun standing in the doorway, she instinctively backed away.
awayAt the sight of the policemen the thieves ran away.
awayAway went the car at full speed.
awayBad drivers should have their licenses taken away from them.
awayBehold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world!
awayBeth looked after our dog while we were away.
awayBirds can fly thousands of miles away and return to the same place every year.
awayBirds flew away at the sound.
awayBring me a clean plate and take the dirty one away.
awayBut the boy stayed away for a long time.
awayBut the boy stayed away for a long time...and the tree was sad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงแก่ชีวิต    [V] cause death, See also: lose one's life, pass away, die, Syn. เสียชีวิต, ตาย, Example: สารพิษบางอย่างมีประสิทธิภาพการทำลายสูงมากและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมนุษย์
ผละหนี    [V] flee (from), See also: run away (from), Syn. ผละออก, หนีจาก, Ant. เข้าหา, เข้าใกล้, Example: ฝูงปลาเล็กรีบผละหนีเข้าซุกตามพุ่มปะการัง ด้วยท่าทางตื่นตระหนกกับแสงสีขาวจ้า, Thai definition: หลีกไปให้พ้นอย่างกระทันหัน
มรณะ    [V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, วายชนม์, มรณา, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย, Ant. ชาตะ, Example: นายเก่าของผม เดี๋ยวนี้มรณะเสียแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อดตาย    [V] starve to death, See also: wither, waste away, die, Example: ความแร้นแค้นทำให้ผู้คนอดตายหรือป่วยตายมากมายขึ้น, Thai definition: อดอยากจนตาย
กลับบ้านเก่า    [V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, Example: โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงจนแทบจะรักษาไม่ได้ ทำให้มีโอกาสกลับบ้านเก่าได้สูง, Notes: (ปาก)
ฉกลัก    [V] snatch, See also: grab, jerk away, pinch, seize, Syn. ฉกฉวย, ขโมย, Example: ใครฉกลักเอาปากกาของฉันไป, Thai definition: ฉวยเอาของเขาไป
ตีชิงวิ่งราว    [V] snatch and run away, See also: rob and run away, Syn. ฉกชิงวิ่งราว, Example: ขโมยตีชิงวิ่งราวกระเป๋าสตางค์คนที่กำลังยืนรอรถเมล์, Thai definition: ทำร้ายร่างกายแล้วแย่งเอาทรัพย์สินวิ่งหนีไป
เบนเข็ม [V] turn (away), See also: deviate, shift, divert, deflect, Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย, เปลี่ยนทิศทาง, Example: เขาเป็นตำรวจมาถึง 11 ปีก่อนเบนเข็มเข้าสู่สนามการเมือง
หลงตัวเอง    [V] be proud of oneself, See also: get swell-headed, be carried away by, forget oneself, swell with pride, lose one's bearing, Example: คนเราบางครั้งมักจะหลงตัวเอง, Thai definition: ถือมั่นว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นจนหลงใหลว่าไม่มีใครเทียบ
หลบลี้หนีหน้า    [V] make oneself scarce, See also: avoid, keep away from, slink, take to one's heels, make one's gateway, show a clean pair o, Syn. หลบหน้า, หนีหน้า, Ant. เผชิญหน้า, Example: เด็กต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้เข้า มักจะพยายามหลบลี้หนี้หน้าผู้คนและเก็บตัวตามลำพัง, Thai definition: หนีหายไปเลย, ไม่ยอมมาพบปะ
ถอนอำนาจ    [V] take away one's authority, See also: revoke authority, Syn. ถอดถอนอำนาจ, ริบอำนาจ, Ant. มอบอำนาจ, ให้อำนาจ, Example: ที่ประชุมเสนอให้ถอนอำนาจของนายทหารท่านหนึ่งลง, Thai definition: ไม่ให้มีอำนาจ
สลัดทิ้ง    [V] throw away, See also: shake off, throw off, Syn. ทิ้ง, ไม่ไยดี, Ant. เอาใจใส่, Example: ความปวดร้าวในใจเป็นสิ่งที่เขาสลัดทิ้งไม่สำเร็จ
เสียพนัน [V] lose (money) gambling, See also: gamble something away, Syn. เสีย, Ant. ได้, ได้พนัน, Example: คราใดที่เขาเสียพนัน เขาจะกลับมาบ้านด้วยอาการหงุดหงิดแล้วพาลทุบตีภรรยา, Thai definition: เสียทรัพย์สินที่มีอยู่ไปกับการเล่นการพนัน
หนีปัญหา    [V] run away from a problem, See also: flee/escape one's problem, Syn. หลีกหนีปัญหา, Ant. เผชิญปัญหา, Example: คนบางคนตัดสินใจหนีปัญหาด้วยวิธีการง่ายๆ เช่นฆ่าตัวตาย, Thai definition: หลีกหนีเพื่อให้พ้นจากปัญหา
หนีรอด    [V] escape, See also: get away, make good one's escape, Syn. หนีพ้น, Example: กลุ่มโจรที่ปล้นรถทัวร์สามารถหนีรอดไปได้คนเดียว, Thai definition: หนีพ้นจากการติดตาม
แอบหนี [V] sneak away, See also: sneak off/out, Syn. หนี, Example: พ่อแม่บางคนนอนหลับไม่สนิท เพราะกลัวว่าลูกจะแอบหนีไปเที่ยวในตอนดึก, Thai definition: ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
โยกย้าย [V] remove, See also: dismiss, send away, Syn. อพยพ, ย้ายถิ่น, เคลื่อนย้าย, ย้าย, Ant. ปักหลัก
สวรรคต    [V] pass away, See also: die, Syn. สิ้นพระชนม์, Ant. ประสูติิ
สะบัด    [V] shake off, See also: fling, get away from, Syn. เหวี่ยง, สลัด, เขวี้ยง
สิ้นพระชนม์    [V] pass away, See also: die, Syn. สวรรคต, ตาย, Ant. เกิด, ประสูติิ
อยู่ห่างๆ    [V] stay away, Syn. อยู่ไกลๆ, ออกห่าง, Example: เธอควรอยู่ห่างๆ พวกนี้ไว้จะดีกว่า ไม่อย่างนั้นเธออาจเดือดร้อน, Thai definition: ไม่เข้าไปใกล้ชิดเกี่ยวข้องด้วย
เบือนหน้า [V] turn one's head, See also: look away, Syn. เมินหน้า, Ant. ประจันหน้า, ประชันหน้า, ประเชิญหน้า, เผชิญหน้า, Example: เขาพยายามข่มความรู้สึกเหล่านั้นด้วยการทำเป็นแสร้งเบือนหน้าไปทางอื่นเสีย, Thai definition: หันหน้าหนีไปอีกทาง
ถึงอนิจกรรม    [V] die, See also: pass away, Syn. ถึงแก่อนิจกรรม, ตาย, สิ้นชีวิต, Example: ท่านเจ้าคุณป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนถึงอนิจกรรม 3 วันเท่านั้น
ถึงอสัญกรรม    [V] die, See also: pass away, Syn. ถึงแก่อสัญกรรม, ตาย, สิ้นชีวิต, Example: อดีตนายกรัฐมนตรีถึงอสัญกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาล
ไปให้พ้น [V] Go away!, See also: Off with you!, Syn. ออกไปให้พ้น, Thai definition: เป็นคำแสดงความไม่พอใจ และต้องการไล่ออกไปให้พ้นจากที่นั้น
ไปให้พ้น [V] get away, See also: walk away, Example: เขาอยากจะลุกขึ้นจากเก้าอี้ตัวนี้และเดินออกไปให้พ้นจากตึกหลังนี้, Thai definition: ไปให้พ้นจากที่ตรงนั้น
ลบเลือน    [V] fade away, See also: be dim, dissolve, vanish, Syn. เลือน, หายไป, Example: เธอไม่ต้องการให้ชื่อของเธอลบเลือนไปจากความทรงจำของทุกคน, Thai definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนเห็นหรือจำได้แต่รางๆ
ลอบหนี    [V] flee, See also: sneak away, slip, evade, elude, Syn. หลบหนี, หนี, หลบ, ดอดหนี, แอบหนี, Example: เขาลอบหนีออกไปจากประเทศ
ลี้    [V] flee, See also: hide, escape, slip away, Syn. หลีกหนี, หลบ, ซ่อนตัว, ซ่อน, Example: สัตว์ป่าน้อยใหญ่หลบลี้หนีผู้คนไปหากินในป่าลึกกันเกือบหมด, Thai definition: หลีกหนีไปเร้นซ่อนอยู่ในที่ลับตา
ลืมเลือน    [V] fade from one's mind, See also: fade away, be gradually out of one's memory, Syn. ลืม, เลือน, Ant. จำ, จดจำ, Example: บางครั้งความสัมพันธ์ของคนเราก็อาจจะไม่ยืดยาว เมื่อห่างหายกันไปสักพักก็ลืมเลือน, Thai definition: ค่อยๆ หายไปในความทรงจำ
วางวาย    [V] die, See also: pass away, perish, Syn. ตาย, มรณะ, ถึงแก่มรณภาพ, มรณภาพ, แตกดับ, ถึงกาลกิริยา, ลาโลก, วายชนม์, ชีวงคต, ชีวิตักษัย, ปลดปลง, มรณา, ม้วย, ม้วยมรณ์, ม้วยมรณา, วายชีวาตม์, วายชีวา, Example: เจ้าจะต้องวางวายเป็นแน่แท้ หากเจ้าไม่ทำตามที่สาบานไว้, Thai definition: ไม่มีชีวิตอีกต่อไป
วิ่งราว    [V] snatch and run away, See also: grab and run, Syn. ฉกชิงวิ่งราว, Example: เดือนนี้เป็นหนที่สองแล้วที่เธอถูกวิ่งราวกระเป๋า, Thai definition: ฉกเอาสิ่งของแล้ววิ่งหนีไป
ไสหัวไป [V] get out, See also: go away, Syn. ไสหัว, Example: แม่ตะโกนด่าลูกชายที่มาไถเงินว่าให้ไสหัวไปให้พ้น, Thai definition: คำกล่าวขับไล่อย่างไม่เกรงใจ
หลบลี้หนีหาย    [V] flee, See also: escape, evade, slip away, elude, Syn. หลบหนี, หนี, Example: หัวหน้าฝ่ายกบฏก็ได้หลบลี้หนีหายไปแล้วเหลือแต่เพียงลูกน้องชั้นปลายๆ
ลบ    [V] subtract, See also: take away, deduct, remove, diminish, take off, Syn. หักออก, Ant. บวก, เพิ่ม, Example: เมื่อลบค่าใช้จ่ายแล้ว เรายังคงเหลือเงินพอจะจัดตั้งกองทุนได้
ล้ม    [V] die, See also: perish, croak, pass away, kick the bucket, peg out, snuff it, , Syn. give up the ghost, Ant. ตาย, Thai definition: จากเหตุไฟป่าทำให้ช้างล้มจำนวนหลายเชือก
ลับ    [V] fade, See also: die away, vanish, disappear, dissolve, wane, Syn. หายไป, จากไป, เลือนลับ, ลาลับ, Example: ผู้ชายคนนี้ไม่เคยลับไปจากความจำของผมเลย
ลาจาก    [V] die, See also: pass away, perish, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. ตาย, Ant. กำเนิด, เกิด, Example: คุณปู่ท่านลาจากพวกเราไปแล้ว
ล่วงเลย    [V] pass, See also: go by, elapse, roll by, slip away, lapse, Syn. ผ่านพ้น, ล่วง, Example: เหตุการณ์ได้ล่วงเลยไปแล้วถึง 1 สัปดาห์
ลี้ภัย    [V] seek asylum, See also: take to one's heels, escape, flee, run away, Syn. หนีภัย, หลบภัย, Example: ผมตัดสินใจว่าถ้าจะลี้ภัยต้องขึ้นฝั่งสิงคโปร์
วายปราณ    [V] die, See also: breathe one's last, pass away, kick the bucket, croak, sniff it, perish, peg out, Syn. ตาย, สิ้นลม, สิ้นใจ, ถึงแก่กรรม, Example: แม้ว่าท่านจะวายปราณไปนานแล้ว แต่ผลงานของท่านก็ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญอยู่, Thai definition: สิ้นสุดสภาพของการมีชีวิต
สลัด    [V] shake off, See also: throw off, fling, toss away, Ant. เกาะ, Example: แม่ครัวสลัดน้ำออกจากผัก แล้วจัดวางใส่จานอย่างสวยงาม, Thai definition: ซัด ผละ หรือสะบัด โดยทำให้สั่นหรือกระพือให้แรงเพื่อให้สิ่งอื่นที่ติดอยู่หลุดไป
สิ้นใจ    [V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: เจ้าพ่อต้องสิ้นใจไปทั้งๆ ที่ในมือยังกำไพ่อยู่, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
สิ้นบุญ    [V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: ท่านสิ้นบุญหลังพ่อผมราว 2 ปีเห็นจะได้, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
สิ้นลมหายใจ    [V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, สิ้นใจ, Example: ท่านสิ้นลมหายใจลงเมื่ออายุ 55 ปี, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
สึกกร่อน    [V] be worn away / down, See also: be eroded, be corroded, Syn. สึก, Example: ฟันของเขาสึกกร่อนจนเหลือแต่โคน
หมดลม    [V] pass away, See also: perish, succumb, croak, expire, die, breathe one's last, Syn. หมดลมหายใจ, ตาย, สิ้นชีวิต, ถึงแก่กรรม, มรณะ, เสีย, สิ้น, ดับ, ล่วงลับ, สิ้นลม, สิ้นอายุขัย, สิ้นชีพ, สิ้นใจ, Example: เขาสั่งเสียกับหล่อนก่อนที่จะหมดลมไป
หลบฉาก    [V] evade, See also: avoid, keep away from, Syn. หลบมุม, หลบเลี่ยง, หลบหลีก, หลีก, Example: เมื่อเห็นว่าเขาเข้ามา เธอก็หลบฉากออกไปทันที, Thai definition: เอี้ยวตัวหลบโดยพลัน, เลี่ยงหลบออกไป
หลบหนี    [V] flee, See also: run away, slip away, Syn. หลบซ่อน, ลอบหนี, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมทหารหน่วยสืบราชการลับเคจีบีของสหภาพโซเวียตได้ที่สนามบิน ขณะกำลังหลบหนีออกนอกประเทศ, Thai definition: หนีไปโดยที่ผู้อื่นไม่ทันรู้
หลีกหนี    [V] escape, See also: run away from, Syn. หนี, หลีกลี้, หลบลี้, Example: ชาวชนบทหลายคนกระเสือกกระสนเข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ เพื่อหลีกหนีความทุกข์ยากในชนบท, Thai definition: ไปให้พ้นจากสิ่งที่ไม่อยากประสบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner
เบือนหนี[v.] (beūoen nī) EN: turn away ; turn round and not look   FR: se détourner ; détourner les yeux
บินหนี[v.] (binnī) EN: fly away   FR: s'envoler
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo thing) EN: throwaway ; disposable   FR: jetable ; à usage unique
ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์[v. exp.] (chai pai dōi plao prayōt) EN: while away the time ; waste time   
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss   FR: renvoyer ; chasser
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce   FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
เชิด[v.] (choēt) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with   
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away   FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
ฉวย[v.] (chūay) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest   FR: saisir ; attraper
ดับชีพ[v.] (dapchīp) EN: pass away ; die   FR: mourir
ดับสังขาร[v.] (dap sangkhān) EN: pass away ; die   FR: mourir
ดับศูนย์ [v.] (dapsūn) EN: pass away ; die   FR: mourir
เด็ด[v.] (det) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off   FR: cueillir ; couper avec les ongles
เด็ดชีวิต[v. exp.] (det chīwit) EN: carry away ; kill ; take s.o.'s life   FR: ôter la vie ; emporter
โดด[v.] (dōt) EN: keep away from working ; keep away from duties   
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away   FR: se glisser ; se faufiler
ฝาชี[n.] (fāchī) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl   FR: couvre-plat [m]
ฝนชะลาน[n.] (fonchalān) EN: rain washing away the mango inflorescence   
ห่าง[adv.] (hāng) EN: far ; far off ; far away ; away from ; off ; from   
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
จาก[v.] (jāk) EN: depart ; leave ; go away from   FR: quitter ; se séparer de
จาก[X] (jāk) EN: from ; away ; off   FR: de ; depuis ; à partir de ; au départ de
จากไป[v.] (jāk pai) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon   FR: partir ; quitter
จบชีวิต[v. exp.] (jop chīwit) EN: die ; pass away ; stop living   FR: terminer sa vie ; mourir ; mettre fin à ses jours
จุติ[v.] (juti) EN: die ; pass away ; stop living   FR: mourir ; s'éteindre
แกะ [v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten   FR: retirer ; défaire
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
การแจกเงิน[n. exp.] (kān jaēk ngoen) EN: cash giveaways   
กับข้าวถุง[n. exp.] (kapkhāo thung) EN: take away food ; to-go food   FR: plat à emporter [m]
กัด [v.] (kat) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack   FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
กัดกิน[v.] (katkin) EN: eat away (at)   
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate   FR: garder ; conserver ; accumuler
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove   FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขับ [v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off   FR: expulser ; éjecter ; propulser
เขี่ย[v.] (khīa) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust   FR: se débarasser de
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
ของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง[n. exp.] (khøng thī chai khrang dīo laēo thing) EN: throwaway product   
ขนส่ง[v.] (khonsong) EN: transport ; carry ; remove ; take away ; haul   FR: transporter
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāngthing) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling   
กลับบ้านเก่า[v. exp.] (klapbān kao) EN: die ; pass away   FR: mourir
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper   
กร่อน[adj.] (krǿn) EN: worn ; worn down ; worn away ; abraded ; eroded   FR: corrodé ; rongé ; usé
กวาดขยะ[v. exp.] (kwāt khaya) EN: sweep away rubbish   FR: balayer les ordures
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss   FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ล้างบาป[v. exp.] (lāng bāp) EN: expiate one's sins ; wash away one's sins ; cleanse sins   FR: expier ses fautes ; absoudre ; se laver de ses péchés ; laver ses péchés
ลืมเลือน[v. exp.] (leūm leūoen) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory   
ลี้[v.] (lī) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away   FR: se cacher ; se réfugier ; fuir

CMU English Pronouncing Dictionary
AWAY    AH0 W EY1
AWAYS    EY1 W EY2 Z
SEAWAY    S IY1 W EY2
SAWAYA    S AO0 W AA1 Y AH0
RUNAWAY    R AH1 N AH0 W EY2
GAZAWAY    G AA1 Z AH0 W EY0
GASAWAY    G AE1 S AH0 W EY2
GANAWAY    G AE1 N AH0 W EY0
HADAWAY    HH AA1 D AH0 W EY0
GETAWAY    G EH1 T AH0 W EY2
HANAWAY    HH AE1 N AH0 W EY0
HARAWAY    HH AA1 R AH0 W EY0
HATAWAY    HH AE1 T AH0 W EY2
HOLAWAY    HH OW1 L AH0 W EY0
LARAWAY    L AE1 R AH0 W EY2
OTTAWAY    AA1 T AH0 W EY0
FARAWAY    F AA1 R AH0 W EY0
ATTAWAY    AE1 T AH0 W EY0
CALAWAY    K AA1 L AH0 W EY0
CONAWAY    K AA1 N AH0 W EY0
CARAWAY    K AE1 R AH0 W EY2
CUTAWAY    K AH1 T AH0 W EY0
DONAWAY    D AA1 N AH0 W EY2
DUNAWAY    D AH1 N AH0 W EY2
RUNAWAYS    R AH1 N AH0 W EY2 Z
HATTAWAY    HH AE1 T AH0 W EY0
HIDEAWAY    HH AY1 D AH0 W EY2
HATHAWAY    HH AE1 TH AH0 W EY2
HOLDAWAY    HH OW1 L D AH0 W EY2
HOLLAWAY    HH AA1 L AH0 W EY0
PETTAWAY    P EH1 T AH0 W EY0
STANAWAY    S T AE1 N AH0 W EY0
ROCKAWAY    R AA1 K AH0 W EY2
HARDAWAY    HH AA1 R D AH0 W EY2
CARRAWAY    K AE1 R AH0 W EY2
CASTAWAY    K AE1 S T AH0 W EY2
GANNAWAY    G AE1 N AH0 W EY0
GARRAWAY    G AE1 R AH0 W EY0
CONNAWAY    K AA1 N AH0 W EY2
GASSAWAY    G AE1 S AH0 W EY0
CALLAWAY    K AE1 L AH0 W EY0
GETAWAYS    G EH1 T AH0 W EY2 Z
GIVEAWAY    G IH1 V AH0 W EY2
GALLAWAY    G AO1 L AH0 W EY2
HADDAWAY    HH AE1 D AH0 W EY0
DUNNAWAY    D AH1 N AH0 W EY0
CASTAWAYS    K AE1 S T AH0 W EY2 Z
GIVEAWAYS    G IH1 V AH0 W EY2 Z
MCMANAWAY    M AH0 K M AE1 N AH0 W EY0
TREADAWAY    T R EH1 D AH0 W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
away    (j) (@1 w ei1)
seaway    (n) (s ii1 w ei)
caraway    (n) (k a1 r @ w ei)
faraway    (j) (f aa1 r @ w ei)
getaway    (n) (g e1 t @ w ei)
runaway    (n) (r uh1 n @ w ei)
seaways    (n) (s ii1 w ei z)
Hathaway    (n) (h a1 th @ w ei)
caraways    (n) (k a1 r @ w ei z)
castaway    (n) (k aa1 s t @ w ei)
getaways    (n) (g e1 t @ w ei z)
giveaway    (n) (g i1 v @ w ei)
hideaway    (n) (h ai1 d @ w ei)
runaways    (n) (r uh1 n @ w ei z)
stowaway    (n) (s t ou1 @ w ei)
takeaway    (j) (t ei1 k @ w ei)
tearaway    (n) (t e@1 r @ w ei)
walkaway    (n) (w oo1 k @ w ei)
breakaway    (n) (b r ei1 k @ w ei)
castaways    (n) (k aa1 s t @ w ei z)
giveaways    (n) (g i1 v @ w ei z)
hideaways    (n) (h ai1 d @ w ei z)
stowaways    (n) (s t ou1 @ w ei z)
tearaways    (n) (t e@1 r @ w ei z)
throwaway    (n) (th r ou1 @ w ei)
walkaways    (n) (w oo1 k @ w ei z)
breakaways    (n) (b r ei1 k @ w ei z)
throwaways    (n) (th r ou1 @ w ei z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
奪う[うばう, ubau] Thai: แย่งเอาไป English: to snatch away
捨てる[すてる, suteru] Thai: โยนทิ้ง English: to throw away
外泊[がいはく, gaihaku] Thai: การไปค้างคืนนอกบ้าน English: spending night away from home
投げる[なげる, nageru] Thai: สลัดทิ้ง English: to cast away
しまう[しまう, shimau] Thai: เก็บเข้าที่ English: to put away
逃げる[にげる, nigeru] Thai: หนี English: to run away

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbröckelung {f} [geol.]crumbling away [Add to Longdo]
Abfangen {n}; Abwerben {n}; Abspenstigmachen {n} eines Kundenenticing away a customer [Add to Longdo]
Abkehr {f}turning away [Add to Longdo]
Abschleppwagen {m}tow-away vehicle [Add to Longdo]
Abspenstigmachen {n}; Abwerben {n}enticement; enticing away [Add to Longdo]
Akte {f} | Akten {f} | etw. zu den Akten legenrecord; file | records; files | to put sth. on file; to file sth. away [Add to Longdo]
Anzugsstrom {m}locked rotor current; breakaway starting current [Add to Longdo]
Ausreißer {m} | Ausreißer {pl}runaway | runaways [Add to Longdo]
Auswärtsspiel {n}away match [Add to Longdo]
Bart {m} | Bärte {pl} | etw. in den Bart nuscheln | in den Bart brummen; vor sich hin murmelmbeard | beards | to mumble (mutter) sth. into one's beard | to mumble (away) to oneself [Add to Longdo]
Dumpingpreis {m} | zu Dumpingpreisen verkaufen; verschleuderndumping price; giveaway price | to dump [Add to Longdo]
Ekel {m} (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust [Add to Longdo]
Flucht {f}; Flucht...getaway [Add to Longdo]
Kümmel {m}caraway seed [Add to Longdo]
Lichthof {m} | Lichthöfe {pl}areaway | areaways [Add to Longdo]
entläuftruns away [Add to Longdo]
Losbeschreibung {f}break-away friction [Add to Longdo]
Passagier {m}; Reisender {m} | Passagiere {pl} | blinder Passagier; versteckter Passagier | blinde Passagiere; versteckte Passagierepassenger | passengers | stowaway; bilker | stowaways [Add to Longdo]
Rabauke {m}; Rüpel {m}tearaway [Add to Longdo]
Schiffbrüchige {m,f}; Schiffbrüchiger; Schiffsbrüchige {m,f}castaway [Add to Longdo]
Schleudern {n}breakaway; swerve; skid [Add to Longdo]
Schnittmodell {n}cutaway model [Add to Longdo]
Schrankbett {n}foldaway bed; cupbed [Add to Longdo]
sich in Schwärmereien verlierento get carried away [Add to Longdo]
Seeweg {m}seaway [Add to Longdo]
Sickergrube {f}soakaway [Add to Longdo]
Sieche {f}waste away [Add to Longdo]
auf der Stelleright away [Add to Longdo]
Urlaub {m}; Abschied {m} | in Urlaub; im Urlaubleave | away on leave [Add to Longdo]
Versteck {n}hideaway [Add to Longdo]
Verworfene {m,f}; Verworfenercastaway [Add to Longdo]
Wegwerfflasche {f}throwaway bottle [Add to Longdo]
Wegwerfgesellschaft {f}throwaway society [Add to Longdo]
Wegwerfmentalität {f}throwaway mentality [Add to Longdo]
Werbegeschenk {n} | Werbegeschenke {pl}giveaway | giveaways [Add to Longdo]
Zeit {f} | Zeiten {pl} | zur rechten Zeit | zur rechten Zeit | in schlechten Zeiten | angegebene Zeit | Zeit brauchen | Zeit finden für; dazu kommen | jdm. Zeit lassen | sich Zeit lassen | Zeit und Ort bestimmen | die Zeit totschlagen; die Zeit vertreiben | die Zeit verbringen | sich die Zeit vertreiben | seine Zeit vertrödeln | die Zeit vertrödeln | eine schöne Zeit haben; viel Spaß haben | in kurzer Zeit | harte (schwere; schlimme) Zeiten | mit der Zeit Schritt halten | mit der Zeit gehen | seiner Zeit voraus | etw. zur falschen Zeit tun | Zeit vergeuden | Zeit verwenden auf | Zeit zu gewinnen suchen | Zeit herausschinden | eine lange Zeit schönen Wetters | der Zahn der Zeit | zur rechten Zeit | absolute Zeittime | times | in due time | in good season | in times of scarceness | indicated time; time indicated | to take time | to get round to | to give someone time | to take up time | to set time and place | to kill time | to spend the time | to while away the time | to while away one's time | to fritter away time | to have a nice time | in a little while | hard times | to keep up with the time | to keep up with the times | ahead of the times | to sing the Magnificat at matins | to waste time | to spend time on | to play for time | to temporize | a long spell of fine weather | the ravages of time | seasonable | absolute time [Add to Longdo]
sich abarbeiten | sich abarbeitend | abgearbeitetto slave away; to work like a slave | slaving away | slaved away [Add to Longdo]
abbrechen (von)to break away (from) [Add to Longdo]
abbröckeln; zerbröckeln | abbröckelnd; zerbröckelnd | abgebröckelt; zerbröckeltto crumble away | crumbling away | crumbled away [Add to Longdo]
abführen | abführend | abgeführtto lead away | leading away | led away [Add to Longdo]
abdrängento push aside; to push away; to force away [Add to Longdo]
sich abhärmento pine away (with grief) [Add to Longdo]
abhaltento keep away; to keep off [Add to Longdo]
sich abkapseln | sich von der Welt abkapselnto shut oneself off; to cut oneself off | to cloister oneself away [Add to Longdo]
abkehren; wegwenden | abkehrend; wegwenden | abgekehrt; weggewendetto turn away | turning away | turned away [Add to Longdo]
abklingen | abklingend | abgeklungento fade away | fading away | faded away [Add to Longdo]
ablegen (Briefe usw.); abheftento file; to file away [Add to Longdo]
ablutschento suck away [Add to Longdo]
abnutzento wear away; to wear off; to wear out [Add to Longdo]
abräumen | abräumend | abgeräumt | den Tisch abräumento clear up; to clear away | clearing up; clearing away | cleared up; cleared away | to clear the table [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっち行け[あっちいけ, acchiike] (exp) get away from me! [Add to Longdo]
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death [Add to Longdo]
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]
お取り置き[おとりおき, otorioki] (n) layaway; lay-bye; layaway plan [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
きりきり[, kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
しーっ[, shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away) [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すり減らす;擦り減らす;磨り減らす[すりへらす, suriherasu] (v5s,vt) to wear away; to rub down; to abrade [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
そっぽを向く;外方を向く[そっぽをむく, soppowomuku] (v5k,exp) (See 外方) to turn away; to face away [Add to Longdo]
ただ今(P);唯今(oK);只今[ただいま, tadaima] (int,exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t,adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P) [Add to Longdo]
だまし取る;騙し取る;騙しとる[だましとる, damashitoru] (v5r) to take something away by deception [Add to Longdo]
っぽい(P);ぽい[, ppoi (P); poi] (suf,adj-i) (1) (col) -ish; -like; (n) (2) (ぽい only) (on-mim) (See ぽいと) tossing something out; throwing something away; (P) [Add to Longdo]
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much [Add to Longdo]
ふいにする[, fuinisuru] (exp,vs-i) to lose completely; to waste all; to let something slip away [Add to Longdo]
ふける[, fukeru] (v1,vi) (sl) to run away (e.g. from work) [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
ぽいする[, poisuru] (vs-s,vt) (chn) to toss away; to throw out [Add to Longdo]
もぎ取る;捥ぎ取る[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away) [Add to Longdo]
やさぐれ[, yasagure] (n) (1) (sl) running away from home; (2) runaway (child) [Add to Longdo]
やせ細る;痩せ細る[やせほそる, yasehosoru] (v5r,vi) to lose weight; to become thin; to wither away [Add to Longdo]
やっ付ける(P);遣っ付ける;遣っつける[やっつける, yattsukeru] (v1,vt) to beat; to attack (an enemy); to do away with; to finish off; (P) [Add to Longdo]
よそ見(P);余所見[よそみ, yosomi] (n,vs) looking away; looking aside; (P) [Add to Longdo]
アウェーゲーム[, aue-ge-mu] (n) away game [Add to Longdo]
アウェーゴール[, aue-go-ru] (n) away goals (rule in soccer) [Add to Longdo]
アウェイ;アウェー;アウエー;アウエイ[, auei ; aue-; aue-; auei] (n) away [Add to Longdo]
カッタウエイ;カッタウェー[, kattauei ; kattaue-] (n) cutaway (coat, jacket, etc.) [Add to Longdo]
カワヤツメ属[カワヤツメぞく, kawayatsume zoku] (n) Lethenteron (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
カワユス;かわゆす[, kawayusu ; kawayusu] (int) (abbr) (from かわゆいです) (See かわゆい・1) cute!; adorable! [Add to Longdo]
キャラウェー;キャラウエー[, kyaraue-; kyaraue-] (n) caraway [Add to Longdo]
キュンメル[, kyunmeru] (n) kummel (liqueur flavored with caraway seed or cumin) (ger [Add to Longdo]
ズル休み;ずる休み;狡休み[ズルやすみ(ズル休み);ずるやすみ(ずる休み;狡休み), zuru yasumi ( zuru yasumi ); zuruyasumi ( zuru yasumi ; kou yasumi )] (n,vs) playing hookey; being away from work without a good reason [Add to Longdo]
ソフト化[ソフトか, sofuto ka] (n,vs) shift away from manufacturing to an information and service-based economy [Add to Longdo]
テークアウェイ[, te-kuauei] (n) takeaway; (P) [Add to Longdo]
テイクアウト(P);テークアウト[, teikuauto (P); te-kuauto] (n) take-out; take-away; carry-out; (P) [Add to Longdo]
ドン引き[ドンびき, don biki] (n,vs) talking or acting in such a way as to make those around you draw away [Add to Longdo]
ピンポンダッシュ[, pinpondasshu] (n,vs) ding-dong dash (ringing a doorbell and running away) [Add to Longdo]
ファラウェイ[, farauei] (n) far away; (P) [Add to Longdo]
ホームアンドアウェー[, ho-muandoaue-] (exp) home-and-away [Add to Longdo]
ポイ捨て;ぽい捨て[ポイすて(ポイ捨て);ぽいすて(ぽい捨て), poi sute ( poi sute ); poisute ( poi sute )] (n) littering, esp. such things as empty cans, cigarette butts, dog faeces, etc. along roads, in parks, etc.; careless tossing away [Add to Longdo]
ヨーロッパカワヤツメ;ヨーロピアンリバーランプリ[, yo-roppakawayatsume ; yo-ropianriba-ranpuri] (n) river lamprey (Lampetra fluviatilis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一径[yī jìng, ㄧ ㄐㄧㄥˋ, / ] straight; straighaway [Add to Longdo]
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant [Add to Longdo]
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, ] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away [Add to Longdo]
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
不依[bù yī, ㄅㄨˋ ㄧ, ] not comply; not go along with; not let off easily; not let sb; get away with it [Add to Longdo]
不在了[bù zài le, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄌㄜ˙, ] to be dead; to have passed away [Add to Longdo]
久远[jiǔ yuǎn, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄢˇ, / ] old; ancient; far away [Add to Longdo]
九月九日忆山东兄弟[jiǔ yuè jiǔ rì yì Shān dōng xiōng dì, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄖˋ ㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Remembering my brothers in faraway Shandong on the double ninth festival (poem by Tang Wang Wei's 王維|王维) [Add to Longdo]
乱扔[luàn rēng, ㄌㄨㄢˋ ㄖㄥ, / ] to litter; to throw away [Add to Longdo]
乱掉[luàn diào, ㄌㄨㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, / ] throw away; to discard [Add to Longdo]
亡命之徒[wáng mìng zhī tú, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] runaway (成语 saw); desperate criminal; fugitive [Add to Longdo]
作古[zuò gǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨˇ, ] to die; to pass away [Add to Longdo]
作古人[zuò gǔ rén, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ, ] to die; to pass away [Add to Longdo]
偏转[piān zhuǎn, ㄆㄧㄢ ㄓㄨㄢˇ, / ] deflection (physics); deviation (away from a straight line) [Add to Longdo]
偷渡[tōu dù, ㄊㄡ ㄉㄨˋ, ] to stowaway (on a ship); to steal across the international border; to run a blockade [Add to Longdo]
偷渡者[tōu dù zhě, ㄊㄡ ㄉㄨˋ ㄓㄜˇ, ] a stowaway (on a ship) [Add to Longdo]
倾箱倒箧[qīng xiāng dǎo qiè, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤ ㄉㄠˇ ㄑㄧㄝˋ, / ] to turn out all one's trunks (成语 saw); to give away all one has [Add to Longdo]
出走[chū zǒu, ㄔㄨ ㄗㄡˇ, ] to flee; to run away [Add to Longdo]
出逃[chū táo, ㄔㄨ ㄊㄠˊ, ] to run away; to flee (the country) [Add to Longdo]
出门[chū mén, ㄔㄨ ㄇㄣˊ, / ] to go on a journey; away from home; exit door; to go out of the door [Add to Longdo]
划拉[huá la, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄚ˙, ] to sweep; to brush away [Add to Longdo]
[xuē, ㄒㄩㄝ, ] to reduce; to pare (away); to cut (down) [Add to Longdo]
铲除[chǎn chú, ㄔㄢˇ ㄔㄨˊ, / ] to root out; to eradicate; to sweep away; to abolish [Add to Longdo]
刘裕[Liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, / ] Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420, reigned as Emperor Wudi of Song 宋武帝 [Add to Longdo]
千金一掷[qiān jīn yī zhì, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄧ ㄓˋ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant [Add to Longdo]
去世[qù shì, ㄑㄩˋ ㄕˋ, ] to pass away; to die [Add to Longdo]
去逝[qù shì, ㄑㄩˋ ㄕˋ, ] pass away; die [Add to Longdo]
古人[gǔ rén, ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ, ] people from ancient times; the ancients; the late (i.e. person who has passed away) [Add to Longdo]
圆寂[yuán jì, ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ, / ] to pass away (of Buddh. monks, nuns); death [Add to Longdo]
地方[dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ, ] region; regional (away from the central administration) [Add to Longdo]
外出[wài chū, ㄨㄞˋ ㄔㄨ, ] to go out; to go away from one's present position [Add to Longdo]
外贾[wài jiǎ, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] take-away food [Add to Longdo]
奔逃[bēn táo, ㄅㄣ ㄊㄠˊ, ] flee; run away [Add to Longdo]
奔马[bēn mǎ, ㄅㄣ ㄇㄚˇ, / ] runaway horses [Add to Longdo]
夺走[duó zǒu, ㄉㄨㄛˊ ㄗㄡˇ, / ] to snatch away [Add to Longdo]
宋武帝[Sòng wǔ dì, ㄙㄨㄥˋ ˇ ㄉㄧˋ, ] Emperor Wudi of Song; Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420 [Add to Longdo]
宋武帝刘裕[Sòng wǔ dì Liú yù, ㄙㄨㄥˋ ˇ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, / ] Liu Yu, founder of Southern dynasty Song 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420 [Add to Longdo]
寄居[jì jū, ㄐㄧˋ ㄐㄩ, ] to live away from home [Add to Longdo]
寄迹[jì jì, ㄐㄧˋ ㄐㄧˋ, / ] to live away from home temporarily [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [Add to Longdo]
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, ] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway [Add to Longdo]
席卷[xí juǎn, ㄒㄧˊ ㄐㄩㄢˇ, / ] to engulf; to sweep; to carry away everything [Add to Longdo]
带去[dài qu, ㄉㄞˋ ㄑㄩ˙, / ] bring away [Add to Longdo]
带走[dài zǒu, ㄉㄞˋ ㄗㄡˇ, / ] to take away (usu. food); to carry out (usu. food); take-out (usu. food) [Add to Longdo]
年已蹉跎[nián yǐ cuō tuó, ㄋㄧㄢˊ ㄧˇ ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, ] the years slip away; fig. the inexorable passage of time; already too old [Add to Longdo]
心血来潮[xīn xuè lái cháo, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄔㄠˊ, / ] to be prompted by a sudden impulse; carried away by a whim; have a brainstorm [Add to Longdo]
恶性[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation) [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] collect oneself; put away [Add to Longdo]
打发[dǎ fa, ㄉㄚˇ ㄈㄚ˙, / ] to dispatch sb to do sth; to send sb away; to pass the time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使い捨て装置[つかいすてそうち, tsukaisutesouchi] throw-away device [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
淡雪[あわゆき, awayuki] leichter_Schneefall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Away \A*way"\, adv. [AS. aweg, anweg, onweg; on on + weg way.]
   1. From a place; hence.
    [1913 Webster]
 
       The sound is going away.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Have me away, for I am sore wounded. --2 Chron.
                          xxxv. 23.
    [1913 Webster]
 
   2. Absent; gone; at a distance; as, the master is away from
    home.
    [1913 Webster]
 
   3. Aside; off; in another direction.
    [1913 Webster]
 
       The axis of rotation is inclined away from the sun.
                          --Lockyer.
    [1913 Webster]
 
   4. From a state or condition of being; out of existence.
    [1913 Webster]
 
       Be near me when I fade away.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. By ellipsis of the verb, equivalent to an imperative: Go
    or come away; begone; take away.
    [1913 Webster]
 
       And the Lord said . . . Away, get thee down. --Exod.
                          xix. 24.
    [1913 Webster]
 
   6. On; in continuance; without intermission or delay; as,
    sing away. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Note: It is much used in phrases signifying moving or going
      from; as, go away, run away, etc.; all signifying
      departure, or separation to a distance. Sometimes
      without the verb; as, whither away so fast ? "Love hath
      wings, and will away." --Waller. It serves to modify
      the sense of certain verbs by adding that of removal,
      loss, parting with, etc.; as, to throw away; to trifle
      away; to squander away, etc. Sometimes it has merely an
      intensive force; as, to blaze away.
      [1913 Webster]
 
   {Away with}, bear, abide. [Obs. or Archaic] "The calling of
    assemblies, I can not away with." (--Isa. i. 13), i. e.,
    "I can not bear or endure [it]."
 
   {Away with} one, signifies, take him away. "Away with him,
    crucify him." --John xix. 15.
 
   {To make away with}.
    (a) To kill or destroy.
    (b) To carry off.
      [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sign
 
 1. imzalamak
 2. işaretlerle ifade etmek
 3. işaret etmek
 4. imza ile kontrata bağlamak
 5. "away", "off" veya "over" ile resmen başkasına devretmek. (sig.)n off (k. dili) radyo yayınına son vermek. (sig.)n on askerliğe kaydolunmak. (sig.)n out ayrıldığını imza ile belli etmek
 6. kütüphaneden kitap alındığını imza ile belirtmek. (sig.)n up kaydetmek, kaydolmak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top