Search result for

*attractive*

(249 entries)
(0.1441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: attractive,-attractive-, *attractive*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attractive    [ADJ] มีเสน่ห์ดึงดูด, Syn. good-looking, pleasing
attractively    [ADV] อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด, Syn. charmingly, appealingly
unattractive    [ADJ] ซึ่งไม่ดึงดูดใจ, See also: ซึ่งไม่มีเสน่ห์, Syn. ugly, unpleasing, Ant. handsome, nice-looking
attractiveness    [N] ความน่าดึงดูด, Syn. appeal, charm

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attractiveแจ่มใสชวนมอง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attractive(อะแทรค'ทิฟว) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,มีเสน่ห์,มีแรงดึงดูด. -attractiveness n., Syn. appealing,inviting, enticement
unattractive(อันอะแทรค'ทิฟว) adj. ไม่ดึงดูดใจ,ไม่มีเสน่ห์,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย.

English-Thai: Nontri Dictionary
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're not attractive when you look dejected.เธอช่างดูไม่น่าดึงดูดเอาซะเลยตอนที่เธอเศร้าหน่ะ Beethoven Virus (2008)
She's more attractive the closer I look at her.ยิ่งมองใกล้ๆ เธอก็ยิ่งน่ารัก My Sassy Girl (2008)
- And attractive. - How can we repay you?และมีเสน่ห์ เราจะตอบแทนท่านอย่างไรดี Kung Fu Panda (2008)
Or attractiveness.หรือความน่าหลงใหล Kung Fu Panda (2008)
You are very attractive.คุณเป็นคนน่าหลงใหลมาก Passengers (2008)
I'm sure he found that really attractive as I sat at the bar yammering about myself.ฉันมั่นใจว่าเขาจะต้องเห็นว่านั่นมันน่าดึงดูดแน่ๆ ที่ฉันนั่งอยู่ที่บาร์ มัวแต่พล่ามเรื่องตัวเอง New York, I Love You (2008)
It is unattractive.ไม่น่ารักเอาซะเลย Quantum of Solace (2008)
Attractive, high-stakes games hidden in the darker reaches of the Internet.ดึงดูด พวกบ้าเกมส์ที่แอบอยู่ในเนต WarGames: The Dead Code (2008)
Okay, so it's time for the Physical Attractiveness Test.โอเค ได้เวลาให้คะแนน ความสวย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
It's my job to protect people who make attractive terrorist targets...หน้าที่ผมคือปกป้องคนที่ อาจตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้าย Blow Out (2008)
Listen, it's great to meet you, and... you're a very attractive girl.ฟังนะ คือผมยินดีที่ได้รู้จักคุณ และคุณก็เป็นผู้หญิงที่น่าสนใจมากเลยด้วย 500 Days of Summer (2009)
Lucky for me, though, he's attractive, so that helps and I at least enjoy myself.บางครั้งฉันทนอยู่กับเขานานไม่ได้ แต่โชคดีที่เขามีเสน่ห์ The Girlfriend Experience (2009)
You appear to be an intelligent, attractive woman. Why are you dating a child?คุณพูดกับฉันได้ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Her energy is incredibly attractive.พลังของเธอน่าสนใจมาก London. Of Course (2009)
Abby, you're a very attractive woman, but you are completely inaccessible.แอบบี้ คุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มาก แต่สายตามันเข้าไม่ถึงเลย The Ugly Truth (2009)
But I can guarantee you it has nothing to do with the fact that you're the most attractive researcher I have ever worked with.แต่ผมรับประกันใด้ว่า มันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับความจริงที่ว่า คุณเป็นนักวิเคราะห์ที่มีเสน่ห์ที่สุดเท่าที่ผมเคยทำงานด้วย Ninja Assassin (2009)
Attractive ones.พวกเค้าน่าจะถูกฝังเร็วๆนี้ Cold Comfort (2009)
Nobody's attractive once they've been in the ground. They would have been recent burials.ไม่นะครับ ไม่มีเรื่องแบบนั้นเลย Cold Comfort (2009)
So don't get me wrong-- she's attractive.งั้นฉันเข้าใจฉันผิดนะ เธอมีเสน่ห์ The Story of Lucy and Jessie (2009)
There are lots of attractive women on the street.ถนนนี้มีแต่สาวทรงเสน่เต็มไปหมด Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
The pale elegant lemon yellow will bring your attractiveness.สีเหลืองมะนาวจะช่วยดึงเสน่ห์ในตัวคุณออกมา Episode #1.3 (2009)
Handsome. very attractive.หล่อมาก น่าสนใจมาก The Pickle Jar (2009)
We're both mildly attractive and extremely grating.เราทั้งคู่มีเสน่ห์อ่อนๆ และน่ารำคาญอย่างสูง Ballad (2009)
Get that mildly attractive groove back.เอาเสน่ห์อ่อนๆนั่นออกมา Ballad (2009)
- Attractive female CIs. - Why?- สาวส่งข่าวแสนสเน่ห์น่ะหรอ? Living the Dream (2009)
You're a red-blooded, young man, and, uh, Michelle is a, you know, she's an attractive young girl.นายมีเลือดสีแดง ยังหนุ่ม และอ่า... มิเชลเป็น The Plain in the Prodigy (2009)
And that attractive couple who jogs by every morning?และคู่รักที่ออกมาวิ่งจ๊อกกิ้งทุกเช้า The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Unless, of course, our bold honesty has suddenly made us attractive, huh? Anything?นอกจากความจริงใจที่กล้าหาญ ของเรา เกิดดูมีเสน่ห์ขึ้นมาฉับพลัน The Gothowitz Deviation (2009)
And that, uh, when a man Is as powerful and as attractive as you are,และเมื่อคุณมีพลัง และความต้องการแบบว่า. New History (2009)
You're making it sound like I have no attractiveness as a woman.นายทำเสียงเหมือนฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์เลยอย่างงั้นแหละ Ohitori sama (2009)
You all seem to be what we consider attractive.พวกคุณทั้งหมด ช่างน่าดึงดูดใจ จากพวกเราไปหมด There Is No Normal Anymore (2009)
Katherine, you're an attractive, intelligent woman.แคทเทอรีน เธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาด และก็น่าสนใจ The Coffee Cup (2009)
You're very attractive. - You think so? - Yeah.ใช่ แน่นอนที่สุด แต่มันไม่เสียหาย ถ้าไปเรียนพิลาทิสกับฉันนานๆครั้ง The Cornhusker Vortex (2009)
You have no social skills whatsoever and Catrina is, I admit, an attractive woman.เจ้าไม่ค่อยจะมีสังคมซะเท่าไร และสำหรับแคทรีน่า ข้ายอมรับว่านางเป็นหญิงที่น่าดึงดูดใจ Beauty and the Beast (2009)
- you're a very attractive young man.เธอเป็นเด็กหนุ่มที่มีเสน่ห์มาก Introduction to Statistics (2009)
- no, with an attractive woman at a party.ไม่ หมายถึงสาวสวยคนนึงที่ปาร์ตี้น่ะ Introduction to Statistics (2009)
Wearing attractive clothing.การสวมใส่เสื้อผ้าที่ดึงดูดความสนใจ Debate 109 (2009)
I-in my negotiations, I was, uh, dealing with a very young, attractive, uh, lady.ในตอนที่เจรจา ผม เอ่อ ทำสัญญากับคุณผู้หญิงสาวสวยคนนึง Abandon All Hope (2009)
Not unattractive middle school teachersหน้าตาไม่เชิงขี้เหร่ 2 คน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
But an attractive man like yourselfแต่ว่าผู้ชายที่มีสเน่ห์อย่างคุณ The Debarted (2009)
- Attractive. - Attractive?ดึงดูดใจ ดึงดูดใจเหรอ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
So you really thought having allergies would make you more attractive?คิดเหรอว่าการแพ้ถั่ว.. จะทำให้ฟังดูน่าประทับใจน่ะ? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Excuse my dad. He's not used to talking to attractive women.ขอโทษแทนพ่อผมด้วยฮะ เขาไม่ค่อยได้คุยกับผู้หญิงที่สวยๆครับ 17 Again (2009)
You're much more attractive in person.คุณอื่น ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจในคน Death Race 2 (2010)
I'm sorry, this is a completely unattractive quality.(หัวเราะ) ขอโทษค่ะ นี่มันไม่น่าดึงดูดเลยสักนิด Hell-O (2010)
6'2", 220, black hair, very attractive.หกฟุตสองนิ้ว สองร้อยยี่สิบ ผมดำ Chuck Versus the American Hero (2010)
Yeah. You know what's most attractive about a bad boy?ใช่ เธอก็รู้ว่าอะไร น่าดึงดูดที่สุดเกี่ยวกับแบดบอย The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Oh, look, there's a sexually attractive line segment.โอ้, ดูนั่น มีเส้นตรงที่เซ็กซี่น่าดูเลย The Psychic Vortex (2010)
He says they are both brave and attractive.เขาว่าพวกเขาต่างกล้าหาญและมีเสน่ห์ The Bones on the Blue Line (2010)
You do not think he's attractive?คุณไม่คิดว่าเขามีเสน่์เหรอ? The Bones on the Blue Line (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attractiveAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
attractiveA model must have an attractive body.
attractiveAn attractive price.
attractiveAn attractive smile.
attractiveChris is very attractive and wealthy, but not very modest.
attractiveDo you think her attractive?
attractiveHe had a gentleness that was attractive to woman.
attractiveHis niece is attractive and mature for her age.
attractiveHis wife whom I met at the station, is very attractive.
attractiveI find her appearance attractive.
attractiveIf you are not satisfied with your share, I'll make it a bit more attractive.
attractiveIt's not that I seriously like him. I just find him very attractive.
attractiveI've got an attractive proposition for you.
attractiveJane is more attractive than Susan.
attractiveJon is far more attractive than Tom.
attractiveMary has as attractive a personality as her sister.
attractiveMountaineering is attractive especially to young people because it is accompanied with hardships and adventures.
attractiveMy niece is attractive and mature for her age.
attractiveOf the three boys, the youngest is the most attractive.
attractivePeople usually find it very difficult to break the ice when they met someone extremely attractive for the first time.
attractiveShe has attractive eyes.
attractiveShe is attractive.
attractiveShe is attractive but she talks too much.
attractiveShe is attractive when she is dressed in white.
attractiveShe is remarkably attractive.
attractiveShe might look more attractive with a little make-up.
attractiveShe's not half attractive.
attractiveSimilarly, the strongest reasons for stopping are usually the short-term benefits (for example, feeling healthier and more attractive).
attractiveTax wise, it is an attractive arrangement.
attractiveThat makes you even more attractive.
attractiveThe idea is very attractive.
attractiveThe interior of the house was very attractive.
attractiveThe older he grew, the more attractive he became.
attractiveThe position carries with it an attractive salary.
attractiveThe profession is attractive to women.
attractiveTokyo is the least attractive town to me.
attractiveUrban culture appears to be attractive to the younger generation.
attractiveYou are very attractive in blue.
attractiveYour offer is very attractive, but we will have to think about it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าเสน่ห์ [V] be charming, See also: be attractive, be fascinating, Syn. มีเสน่ห์, Example: ลูกชายเขาท่าทางจะเจ้าเสน่ห์เหมือนพ่อ
ใย [ADJ] bright, See also: clear, attractive, fine and delicate, Syn. นวลบาง, บางๆ, ละเอียดอ่อน, Example: หล่อนผัดหน้าขาวเป็นนวลใย
ละไม    [V] be sweet, See also: be nice, be attractive, be graceful, Syn. น่ารักน่าเอ็นดู, Example: หญิงสาวมีรูปร่างอ้อนแอ้นแบบบางกิริยาท่าทางก็ละไมน่ารักน่าเอ็นดู
รูปงาม    [ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ    [V] be handsome, See also: be gorgeous, be good-looking, be dishy, be elegant, be charming, be attractive, Ant. ขี้เหร่, Example: น้องแดนเขารูปหล่อ
รูปหล่อ    [ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก
สวยงาม    [ADJ] beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
สะสวย    [V] be beautiful, See also: be pretty, be handsome, be fine, be attractive, be fair, be lovely, Syn. สวย, งาม, Example: ขณะที่เธออายุประมาณ 25 ปี หน้าตาเธอสะสวยและท่าทางดี
สาวงาม    [N] beautiful woman, See also: pretty woman, fair woman, lovely woman, handsome woman, attractive woman, Syn. สาวสวย, Example: พิธีกรเชิญสาวงามคนหนึ่งขึ้นไปร้องเพลงบนเวที, Count unit: คน
น่าชม    [V] be attractive, See also: be remarkable, be pleasant to look at, be worthy of looking at, Syn. น่าดูน่าชม, น่ามอง, Example: สีสันของผีเสื้อกลางวันน่าชมและทำให้ธรรมชาติสวยงามมีชีวิตชีวามากกว่าผีเสื้อกลางคืน
งามงอน    [V] be beautiful, See also: be graceful, be fair, be attractive, be pretty, be handsome, Syn. งามลออ, งามสะคราญ, งามพริ้ง, ไฉไล, งามฉาย, Example: หน้าเธองามงอนกว่าสาวใดที่ฉันเคยพบเห็น, Thai definition: สวยงามน่าชื่นชม, ลักษณะที่เห็นแล้วชวนยินดีชวนพึงใจ
พริ้งเพรา    [V] be pretty, See also: be nice-looking, be beautiful, be charming, be graceful, be attractive, be fair, Syn. พริ้งพราย, จิ้มลิ้ม, เพริศพริ้ง, พริ้มเพรา, Example: เธอดูพริ้งเพราน่าเอ็นดูกว่าเมื่อก่อนมากโขอยู่, Thai definition: งามแฉล้มน่าเอ็นดูหรือชวนให้มอง
พริ้งเพรา    [ADJ] pretty, See also: nice-looking, beautiful, charming, graceful, attractive, fair, Syn. พริ้งพราย, จิ้มลิ้ม, เพริศพริ้ง, พริ้มเพรา, Example: สาวๆ ที่หมู่บ้านนี้หน้าตาพริ้งเพราน่ามองกันทุกคนเชียว, Thai definition: ที่งามแฉล้มน่าเอ็นดูหรือชวนให้มอง
เก๋    [V] be pretty, See also: be sprucy, be smart, be charming, be attractive, be beautiful, Example: เธอสวมหมวกไหมพรมใบนี้แล้วเก๋มากทีเดียว, Thai definition: งามเข้าที, น่ามอง, ชวนมอง, มีเสน่ห์
เก๋    [ADJ] pretty, See also: smart, dainty, attractive, exquisite, chic, pleasant, charming, Syn. โก้เก๋, Example: เด็กสองคนนี้หน้าตาดีเหมือนแม่ รูปร่างเล็กบางสมส่วน แถมยิ้มมีเขี้ยวเก๋ที่มุมปากเหมือนกันอีก, Thai definition: งามเข้าที, มีเสน่ห์, น่าดู
ขำ    [V] be pretty and charming, See also: be handsome, be attractive, Syn. คมขำ, ดำขำ, Example: ผิวหล่อนขำงามดีออก ดูสวยคมคายไม่จืดชืดเหมือนพวกผิวขาว, Thai definition: มีลักษณะคมคายคมสันชวนให้มอง, Notes: ใช้แก่ผิว
ขี้เหร่    [ADJ] ugly, See also: unattractive, unbeautiful, unpretty, Syn. อัปลักษณ์, ขี้ริ้ว, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, งาม, Example: คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจเมื่อแรกเห็นมากกว่าคนมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่, Thai definition: ที่ไม่งามหรือไม่สวย, ไม่เป็นที่ชอบใจต่อผู้ที่ได้พบเห็น
ขี้ริ้ว    [ADJ] ugly, See also: unattractive, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, หล่อ, Example: คนขี้ริ้วอย่างฉันคงไม่มีใครมาสนใจ, Thai definition: ไม่สวยไม่งาม, ไม่ชวนให้มอง
ชวนมอง    [ADJ] enchanting, See also: bewitching, fascinating, charming, attractive, captivating, pleasant, Syn. น่ามอง, Example: กรุงเทพฯ เป็นดินแดนที่มีเสน่ห์ชวนมองสำหรับชาวต่างชาติอย่างเขา
พริ้ง    [ADJ] beautiful, See also: pretty, good-looking, charming, attractive, graceful, Syn. สวยพริ้ง, งามพริ้ง, เพริศพริ้ง, Ant. ขี้เหร่, Example: พอเธอแต่งชุดเจ้าสาวแล้วก็สวยพริ้งราวกับเทพธิดา, Thai definition: สวยงามมาก
พิไล    [ADJ] pretty, See also: attractive, beautiful, Syn. วิไล, งาม, งดงาม, สวย, Thai definition: ที่มีลักษณะซึ่งเห็นแล้วชื่นชอบพอใจ
มีเสน่ห์    [V] be charming, See also: be attractive, be seductive, be cute, Example: ตาของเขามีเสน่ห์ชวนให้สาวๆ หลงใหล, Thai definition: น่าหลงใหล, เป็นที่ดึงดูดใจ
มีเสน่ห์    [ADJ] attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Example: ผู้ชายคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ ตรงที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, Thai definition: ที่น่าหลงใหล, ที่ดึงดูดใจ, มีลักษณะที่ชวนให้รัก
เป็นที่ดึงดูด [ADJ] attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Syn. น่าสนใจ, น่าหลงใหล, มีเสน่ห์
เตะตา [V] be eye-catching, See also: be striking, strike the eyes, be noticeable, be attractive, Syn. สะดุดตา, Example: เธอไม่ใช่นางเอกที่สวยขนาดคนมองแล้วเหลียวหลัง แต่ก็เตะตาบอสใหญ่แห่งทีวีซีน
เตือนตา [V] be attractive, Syn. ชวนดู
เจริญใจ [ADJ] pleasing, See also: charming, pleasant, delightful, elegant, attractive, Example: เมื่อเราท้องอิ่มก็ต้องการสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจทำเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร, Thai definition: ที่ทำให้บันเทิงใจ หรือที่ทำให้เป็นสุข
เจริญตา [ADJ] beautiful, See also: pleasing, splendid, gorgeous, attractive, elegant, charming, Syn. น่ารัก, สวย, ต้องตา, Example: สองฝั่งทางเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามและเจริญตายิ่ง
ขี้ริ้วขี้เหร่    [V] be ugly, See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, น่าชัง, ขี้ริ้ว, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Example: หน้าตาของเด็กคนนี้ขี้ริ้วขี้เหร่มาก, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
ขี้ริ้วขี้เหร่    [ADJ] ugly, See also: unsightly, unattractive, unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, น่าชัง, ขี้ริ้ว, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Example: ระดับนางงามอย่างเธอคงไม่มองชายหนุ่มขี้ริ้วขี้เหร่ให้เสียเวลาหรอก, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
น่าเกลียด    [ADJ] ugly, See also: unattractive, unpleasant, offensive, unlovely, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, น่าเกลียดน่าชัง, Ant. สวย, น่ารัก, Example: ฉันไม่อยากเลี้ยงแมวน่าเกลียดตัวนี้เอาไว้, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่น่ามอง
น่าเกลียด    [V] be ugly, See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasing, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, น่ารัก, Example: ชุดนี้น่าเกลียดทั้งแบบและสี, Thai definition: ไม่น่ารัก
น่าชัง    [V] be ugly, See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
น่าชัง    [ADJ] ugly, See also: unsightly, unattractive, unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Example: รูปร่างหน้าตาอันน่าชังของเขาทำให้ฉันรักเขาไม่ลง, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
น่าดู    [V] to be fascinated, See also: to be attractive, to be charm, Syn. น่าชม, น่ามอง, ชวนดู, ชวนมอง, ชวนชม, น่าเอ็นดู, Ant. ไม่น่ารัก, น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ไม่สวย, Example: หน้าขาวๆ ของสาวในขบวนพาเหรดน่าดูน่ามอง โดยเฉพาะหนุ่มๆ ที่มองตาไม่กระพริบ, Thai definition: เหมาะแก่การดู
น่ารักน่าชัง    [V] be cute, See also: be pretty, be attractive, be lovely, Syn. น่ารัก, น่ารักน่าเอ็นดู, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, Example: ลูกสาวของเขากำลังน่ารักน่าชังขึ้นทุกวัน
ย้อง    [ADJ] beautiful, See also: lovely, pretty, cute, attractive, graceful, good-looking, comely, fair, handsome, exquisit, Syn. งาม, สวย
แฉล้ม [V] be pretty, See also: be attractive, be beautiful, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: เธอยอมรับว่าเข้าคอร์สจัดการกับผิว คอร์สละ 50,000 บาทจึงออกมาแฉล้มได้ขนาดนี้
แฉล้ม [ADJ] lovely, See also: attractive, beautiful, charming, graceful, pretty, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: เธอเอียงคอถามเขาหน้าแฉล้ม
มโนชญ์    [ADJ] attractive, See also: beautiful, charming, pretty, lovable, pleasing, Syn. งาม, Thai definition: เป็นที่พอใจ, Notes: (สันสกฤต)
เช้งวับ [ADV] beautifully, See also: prettily, attractively, charmingly, Syn. เช้ง, งาม, สวย, ฉูดฉาด, Example: เธอแต่งตัวเสียเช้งวับ, Thai definition: สวยเพราะตกแต่งงามเป็นพิเศษ, Notes: (ปาก)
คม    [V] be attractive, See also: be bright-looking, be charming, be pretty, be enchanting, Syn. คมขำ, คมคาย
คมขำ    [ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมคาย, Example: เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาคมขำถูกใจเขามาก, Thai definition: สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย    [ADJ] charming, See also: graceful, attractive, bright-looking, pretty, Syn. คมขำ, Example: เขาเป็นคนดูดีเพราะมีรสนิยมในการแต่งกายดี แถมยังมีหน้าตาคมคาย, Thai definition: มีหน้าตาดี
คมสัน    [ADJ] smart, See also: enchanting, graceful, handsome, good-looking, attractive, sharp-featured, Syn. คมคาย, คม, หล่อ, Example: เขามีรูปร่างสูงสง่าหน้าตาคมสันผิดกับพี่น้อง
ความสง่างาม    [N] magnificent, See also: splendid, attractiveness, charm, gracefulness, comeliness, Syn. ความสง่า, ความภูมิฐาน, ความงามสง่า, Example: เครื่องแบบทำให้ผู้สวมใส่มีความสง่างาม
ดำกล    [V] be splendid, See also: be graceful, be attractive, be beautiful, be pretty, Syn. งาม, งดงาม, Example: นภาลัยดำกลดาดด้วยดวงดารา
ตระกล    [ADV] beautifully, See also: prettily, attractively, Syn. งาม
อลงการ    [ADV] attractive decorated, Example: เขาสร้างเวทีได้ใหญ่โตอลงการมาก, Thai definition: อย่างที่งามด้วยเครื่องประดับตกแต่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลงการ    [V] be attractive decorated, Thai definition: งามด้วยเครื่องประดับตกแต่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
จืดตา[v.] (jeūttā) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull   
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome   FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive   FR: beau ; joli
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely   FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ขี้ริ้ว[adj.] (khīriu) EN: plain ; unattractive ; ugly   FR: quelconque
ความน่าดึงดูดใจ[n.] (khwām nādeungdūtjai) EN: attractiveness   
ความน่าสนใจ[n.] (khwām nāsonjai) EN: attractiveness ; interestedness   FR: attractivité [f]
มโนชญ์[adj.] (manōt) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing   
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating   FR: charmant ; séduisant
น่าชม[v.] (nāchom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at   FR: être admirable ; être remarquable
น่าดู[adj.] (nādū) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating   FR: attrayant ; spectaculaire
น่าดูน่าชม[adj.] (nādū nāchom) EN: attractive   
น่าเกลียด [adj.] (nāklīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely   FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair   FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
งามงอน[v.] (ngām-ngøn) EN: be beautiful ; be graceful ; be fair ; be attractive ; be pretty ; be handsome   
เสน่ห์[n.] (sanē) EN: charm ; fascination ; enchantment ; personal charm ; attractiveness   FR: charme [m] ; attrait [m] ; fascination [f]
สวย[v.] (sūay = suay) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome   
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām = suay-ngam) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely   FR: magnifique ; superbe ; splendide
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yoēm) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring   
เตือนตา[adj.] (teūoentā) EN: attractive   
วาบหวาม[adj.] (wāpwām) EN: sexually attractive ; sexy   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTRACTIVE    AH0 T R AE1 K T IH0 V
ATTRACTIVELY    AH0 T R AE1 K T IH0 V L IY0
UNATTRACTIVE    AH2 N AH0 T R AE1 K T IH0 V
ATTRACTIVENESS    AH0 T R AE1 K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attractive    (j) (@1 t r a1 k t i v)
attractively    (a) (@1 t r a1 k t i v l ii)
unattractive    (j) (uh2 n @ t r a1 k t i v)
unattractively    (a) (uh2 n @ t r a1 k t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebot {n}; Offerte {f} (für, über) | Anbot {n}; Offert {n} [Ös.] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
Attraktivität {f}attractiveness; attraction [Add to Longdo]
Reiz {m}attractiveness [Add to Longdo]
Schmuckstein {m}attractive stone; gemstone [Add to Longdo]
anziehend {adv}attractively [Add to Longdo]
attraktiv; anziehend {adj} | attraktiver | am attraktivstenattractive | more attractive | most attractive [Add to Longdo]
attraktive Ausstattung {f}attractive terms [Add to Longdo]
reizlos {adj} | reizloser | am reizlosestenunattractive | unattractivier | unattractiviest [Add to Longdo]
reizlos {adv}unattractively [Add to Longdo]
reizvollattractive [Add to Longdo]
unschönunattractive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
アトラクティブ[, atorakuteibu] (adj-na) attractive [Add to Longdo]
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger [Add to Longdo]
ダサメン[, dasamen] (n) (sl) (derog) (See ださい) geeky, unattractive man [Add to Longdo]
ダブルハット[, daburuhatto] (n) (1) (derog) double hat-trick; (adj-na) (2) woman who has a good body but an unattractive face [Add to Longdo]
チャームポイント[, cha-mupointo] (n) most attractive feature of a person (wasei [Add to Longdo]
ナイスバディ(P);ナイスボディ;ナイスバディー;ナイスボディー[, naisubadei (P); naisubodei ; naisubadei-; naisubodei-] (n,adj-na) attractive body (wasei [Add to Longdo]
ナイスミドル[, naisumidoru] (n) attractive middle-aged man (wasei [Add to Longdo]
ブサメン[, busamen] (n) (sl) (derog) (See 不細工) unattractive, uncouth man [Add to Longdo]
メガネっ娘;眼鏡っ娘;メガネっ子;眼鏡っ子;めがねっ娘;眼鏡娘[めがねっこ(眼鏡っ娘;眼鏡っ子;めがねっ娘;眼鏡娘);メガネっこ(メガネっ娘;メガネっ子), meganekko ( megane tsu musume ; megane tsu ko ; meganetsu musume ; megane musume );] (n) (m-sl) girl (usu. attractive) with glasses; glasses-wearing girl [Add to Longdo]
愛敬のある[あいきょうのある, aikyounoaru] (exp) charming; attractive [Add to Longdo]
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
愛嬌者;愛敬者[あいきょうもの, aikyoumono] (n) pleasant person; attractive person; animal liked by all because of its cuteness [Add to Longdo]
一番魅力的[いちばんみりょくてき, ichibanmiryokuteki] (adj-na) most attractive [Add to Longdo]
引力[いんりょく, inryoku] (n) (1) attraction (e.g. magnetic, gravitation); affinity; (2) attractiveness; magnetism; (P) [Add to Longdo]
映える(P);栄える[はえる, haeru] (v1,vi) to shine; to look attractive; to look pretty; (P) [Add to Longdo]
格好いい;かっこ好い[かっこういい(格好いい);かっこいい, kakkouii ( kakkou ii ); kakkoii] (adj-i) (See 格好よい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
格好のいい;格好のよい;格好の良い[かっこうのいい(格好のいい;格好の良い);かっこうのよい(格好のよい;格好の良い), kakkounoii ( kakkou noii ; kakkou no yoi ); kakkounoyoi ( kakkou noyoi ; kakkou no ] (adj-na) attractive; good-looking; stylish; cool [Add to Longdo]
格好の悪い[かっこうのわるい, kakkounowarui] (adj-i) unattractive; ugly; unstylish; uncool [Add to Longdo]
格好よい[かっこうよい;かっこよい, kakkouyoi ; kakkoyoi] (adj-i) (See 格好いい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
格好悪い;かっこ悪い[かっこうわるい(格好悪い);かっこわるい, kakkouwarui ( kakkou warui ); kakkowarui] (adj-i) unattractive; ugly; unstylish; uncool [Add to Longdo]
見やすい;見易い[みやすい, miyasui] (adj-i) (1) easy to see; easy to read; (2) easy to understand; (3) (arch) easy to look at; attractive [Add to Longdo]
古拙[こせつ, kosetsu] (adj-na,n) artless but attractive in a quaint sense [Add to Longdo]
好き[ずき, zuki] (adj-na,adj-no,suf) (1) -phil; -phile; enthusiast (for); love (of); (2) being attractive (to); to tend to be liked (by) [Add to Longdo]
好カード[こうカード, kou ka-do] (n) drawcard; attractive program; good match; good game [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
醜い(P);見憎い[みにくい, minikui] (adj-i) (1) ugly; unattractive; (2) (See 醜い争い) unsightly; unseemly; (P) [Add to Longdo]
熟女[じゅくじょ, jukujo] (n) attractive mature lady [Add to Longdo]
情味[じょうみ, joumi] (n) charm; attractiveness; humanity [Add to Longdo]
色盛り[いろざかり, irozakari] (n) woman's most sexually attractive age [Add to Longdo]
人好き[ひとずき, hitozuki] (n) attractiveness; charm; amiability [Add to Longdo]
男好き[おとこずき, otokozuki] (n) strongly attractive to men; amorous woman [Add to Longdo]
潮の目[しおのめ, shionome] (exp,n) (1) (See 潮目) point where two ocean currents meet (e.g. a warm current and a cold current); (2) (arch) attractive glance [Add to Longdo]
匂い立つ[においたつ, nioitatsu] (v5t) (1) to be enveloped in a smell; (2) to be radiant; to be attractive [Add to Longdo]
美本[びほん, bihon] (n) attractively bound book [Add to Longdo]
不細工[ぶさいく, busaiku] (adj-na,n) (1) clumsy (work); (2) plain (e.g. looks); homely; unattractive [Add to Longdo]
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P) [Add to Longdo]
芳紀[ほうき, houki] (n) age of a young lady who is at the peak of her (sexual) attractiveness; marriable age (of a young lady); sweet sixteen [Add to Longdo]
豊頬[ほうきょう, houkyou] (n,adj-no) plump cheeks (used to describe a beautiful woman); attractive cheeks [Add to Longdo]
夜目遠目笠の内[よめとおめかさのうち, yometoomekasanouchi] (exp) expression used to depict a woman who is attractive primarily when it's dark out, she's far away, or her face is partially hidden by a bamboo hat [Add to Longdo]
容顔美麗[ようがんびれい, youganbirei] (n,adj-na) beautiful face; attractive features [Add to Longdo]
容姿端麗[ようしたんれい, youshitanrei] (n,adj-na) attractive face and figure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人才[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, ] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人材 [Add to Longdo]
人材[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, ] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人才 [Add to Longdo]
吸力[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, ] attraction (in gravitation or electrostatics); attractive force [Add to Longdo]
吸引力[xī yǐn lì, ㄒㄧ ˇ ㄌㄧˋ, ] attractive force (such as gravitation); sex appeal; attractiveness [Add to Longdo]
喜闻乐见[xǐ wén lè jiàn, ㄒㄧˇ ㄨㄣˊ ㄌㄜˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] a delight to see (成语 saw); an attractive spectacle [Add to Longdo]
小白脸[xiǎo bái liǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˇ, / ] attractive young man (usually derog.); pretty boy; gigolo [Add to Longdo]
小白脸儿[xiǎo bái liǎn r, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 小白臉|小白脸, attractive young man (usually derog.); pretty boy; gigolo [Add to Longdo]
有魅力[yǒu mèi lì, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] attractive; charming [Add to Longdo]
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, ] attractive; charming; enchanting; magnetic [Add to Longdo]
爽目[shuǎng mù, ㄕㄨㄤˇ ㄇㄨˋ, ] pleasant to behold; attractive [Add to Longdo]
自作[zì zuò, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ, ] to act for oneself; to view oneself (to be clever, virtous, attractive); exaggerated self-esteem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attractive \At*tract"ive\, a. [Cf. F. attractif.]
   1. Having the power or quality of attracting or drawing; as,
    the attractive force of bodies. --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. Attracting or drawing by moral influence or pleasurable
    emotion; alluring; inviting; pleasing. "Attractive
    graces." --Milton. "Attractive eyes." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Flowers of a livid yellow, or fleshy color, are most
       attractive to flies.         --Lubbock.
    [1913 Webster] -- {At*tract"ive*ly}, adv. --
    {At*tract"ive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attractive \At*tract"ive\, n.
   That which attracts or draws; an attraction; an allurement.
   [1913 Webster]
 
      Speaks nothing but attractives and invitation. --South.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top