Search result for

*armenian*

(37 entries)
(0.0364 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: armenian, -armenian-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Armenianศิลปะอาร์เมเนีย [TU Subject Heading]
Arts, Armenianศิลปกรรมอาร์เมเนีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Armenian wedding? Lunch for 300?- งานแต่งสำหรับชาวอาร์เมเนี่ยน มื้อเที่ยงสำหรับ แขก 300 ที่ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Sephardic Jews, Armenians, Arabs.พวก เซอพาดิค ยิว อาร์มาเนียน อาหรับ Joy (2008)
They think it had something to do with the Armenians.เขาคิดกันว่าต้องทำอะไรบางอย่างกับพวกอาเมเนี่ยน Eagles and Angels (2008)
What's great about an 80-year-old Armenian man with half his chin scraped off?ชายแก่อายุ80 คางหายไปครึ่งนึง มันเยี่ยมตรงไหน The Gorilla Experiment (2009)
The armenian holocaust was the same as the jews....ตายในการสังหารหมู่ชาวอาร์เมเนี่ยน พวกกับพวกยิวนั่นล่ะ You Don't Know Jack (2010)
You didn't really think it was gonna be an armenian bakery, did you? You've got 24 hours to vacate.คุณคงไม่ได้คิดว่า เราจะเปิดร้านเบเกอรี่หรอกจริงมั้ย You Don't Know Jack (2010)
Is that an armenian thing? - Oh, I don't know....ปล่อยให้มันกวนใจอยู่เรื่อย คนอาร์เมเนี่ยนเป็นแบบนี้เหรอ You Don't Know Jack (2010)
- Actually, how could it be an armenian thing?- ไม่รู้สิ You Don't Know Jack (2010)
Margo was just as armenian as you are and she talked my ear off.- ไม่น่าจะใช่ มาร์โก้ก็เป็นคนอาร์เมเนี่ยนเหมือนคุณ เธอพูดจนหูฉันแทบไหม้ You Don't Know Jack (2010)
That's some Armenian guy with a history of mental health problems.เขาเป็นหนุ่มชาวอะเมเนี่ยน ที่เคยมีประวัติทางสุขภาพจิต Kick-Ass (2010)
Look, the owner of this house is a man called Gaddiel Zoman, east coast head of an Armenian crime syndicate.ฟังนะ เจ้าของบ้านหลังนี้ชื่อ แกดดีแอล โซแมน หัวหน้าชายฝั่งตะวันออกของ องค์กรณ์อาชญากรรมอาร์เมเนียน All the Way (2010)
I'm Armenian.-คุณคงไม่อยากจากบ้านหลังนี้ไปไหนเลย คุณมาทำอะไรในห้องลูกสาวผม? Open House (2011)
It's an Armenian word. That's our lead, Snowy.คำภาษาอาเมเนียน เนี่ยแหละเบาะแส สโนวี่ The Adventures of Tintin (2011)
I met with the Armenians today.วันนี้ผมเจอพวกแก๊งอาร์เมเนี่ยน The Green Hornet (2011)
The Armenians truly said that?พวกอาร์เมเนี่ยนกล้าพูดงั้นเลยเหรอ The Green Hornet (2011)
And I'll kill the Armenians too. It'll make me feel better.ฆ่าพวกอาร์เมเนี่ยนด้วย เยียวยาจิตใจตัวเอง The Green Hornet (2011)
I can go around the corner and top that hot Armenian guy at the flower mart, or I could bottom for this guy over here.ฉันสามารถไปที่มุมๆนั้นพื่อเป็นรุกให้กับ ชาวอาร์มาเนี่ยนที่ดูฮอตตรงร้านดอกไม้, หรือเป็นรับให้กับผ็ชายคนนั้น. Bears of Interest (2012)
You are with the bad Armenians, aren't you?นายเป็นพวกอาร์เมเนียสารเลวนั่นใช่ไหม Prisoner's Dilemma (2013)
Fusco, the Armenians.ฟัสโก้ พวกอาร์เมเนีย Prisoner's Dilemma (2013)
Any chance you can give us a hand with these Armenians that want to kill--นี่พอจะมีโอกาสที่นายจะช่วยเราได้บ้างไหมเนี่ย พวกอาร์เมเนียมันต้องการจะฆ่าเรา... . Prisoner's Dilemma (2013)
Some piece of trash Armenian crank dealer comes at him with a crowbar.พวกอาร์เมเนียนเศษสวะ แวะมาเยี่ยมพร้อมชะแลง King's Castle (2013)
North side Armenian power.Armenian Power [Gang in LA] A.K.A The Plant (2006)
Armenian Power Syndicate?"Armenian Power Syndikat"? Tulip (2015)
Armenian power syndicate?"Armenian Power Syndikat"? The Octopus (2015)
You ever hear of Armenian Power in LA?Kennst du die Armenian Power in L.A.? Chapter 40 (2016)
Armenian Pride. Mm-hmm.Armenian Pride. The Thing About Secrets (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMENIAN    AA0 R M IY1 N IY0 AH0 N
ARMENIANS    AA0 R M IY1 N IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Armenian    (n) (aa1 m i n i@ n)
Armenians    (n) (aa m ii1 n i @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルメニア教会[アルメニアきょうかい, arumenia kyoukai] (n) Armenian Church; Armenian Apostolic Orthodox Church [Add to Longdo]
アルメニア語[アルメニアご, arumenia go] (n) Armenian (language) [Add to Longdo]
アルメニア語派[アルメニアごは, arumenia goha] (n) Armenian (branch of languages) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Armenian \Ar*me"ni*an\, a. [Cf. F. Arm['e]nien, L. Armenias, fr.
   Armenia.]
   Of or pertaining to Armenia.
   [1913 Webster]
 
   {Armenian bole}, a soft clayey earth of a bright red color
    found in Armenia, Tuscany, etc.
 
   {Armenian stone}.
   (a) The commercial name of lapis lazuli.
   (b) Emery.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Armenian \Ar*me"ni*an\, n.
   1. A native or one of the people of Armenia; also, the
    language of the Armenians.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl. Hist.) An adherent of the Armenian Church, an
    organization similar in some doctrines and practices to
    the Greek Church, in others to the Roman Catholic.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top