ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*amicably*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: amicably, -amicably-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, we--we broke up amicably. No one cheated.คือว่า พวกเราเลิกกันด้วยความห่างเหิน ไม่มีการนอกใจ The Ex-Files (2008)
I went to your rice shop and chatted with you amicably, you know.ฉันไปร้านข้าวของเธอ และบอกเธอชัดเจนแล้วนี่ Episode #1.7 (2009)
Shouldn't we be able to settle our differences amicably?เราควรจะผูกมิตร\ บนความต่างของเรามากกว่ามั้ย Look What He Dug Up This Time (2009)
Then we part ways amicably.แล้วเราจากกันฉันมิตร The Predator in the Pool (2010)
"It is amicably composed,"มันประกอบด้วยกันเอง The Invisible Woman (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amicablyI am glad that the matter was settled amicably.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยดี(adv) willingly, See also: quietly, obediently, amicably, Syn. โดยจำนน, Example: นักเรียนเดินตามครูไปแต่โดยดี
กันเอง(adv) intimately, See also: amicably, familiarly, Syn. คุ้นเคย, Ant. ห่างเหิน, Example: ฉันอยากให้เขารู้สึกกันเองกับพวกเรา, Thai Definition: เป็นพวกเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันเอง[kan-ēng] (adv) EN: intimately ; amicably ; familiarly  FR: sans chichi (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
amicably

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amicably

WordNet (3.0)
amicably(adv) in an amicable manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Amicably

adv. In an amicable manner. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in Güteamicably [Add to Longdo]
freundschaftlich { adv }amicably [Add to Longdo]
gütig { adv }amicably [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top