Search result for

*air-condition*

(95 entries)
(0.2412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: air-condition, -air-condition-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air-conditioned[ADJ] หนาวเย็น, See also: ที่มีอุณหภูมิต่ำ, Syn. cooling, chilly, frosty
air-conditioner[N] เครื่องปรับอากาศ, See also: เครื่องทำความเย็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air-condition(แอร์ คอนดิช' เชิน) vt. ปรับอากาศ,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, I'll stay in my nice, air-conditioned office, Pretty.โอ้ ฉันแค่นั่งสบาย ในห้องแอร์ แจ่มเลย Greatness Achieved (2008)
They say something was going on up there other than heating and air-conditioning.พวกเขาว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น นอกจากฮีตเตอร์กับเครื่องปรับอากาศ Desert Cantos (2009)
I install air-conditioning, all right?ผมเป็นช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Desert Cantos (2009)
What's so secret about heating and air-conditioning?ทำไมต้องมีความลับขนาดนั้น Desert Cantos (2009)
The secret is, is it wasn't heating and air-conditioning.ความลับก็คือ มันไม่ใช่โรงงานเครื่องปรับอากาศ Desert Cantos (2009)
- The air-conditioning was on. - Yeah.เครื่องปรับอากาศเปิดอยู่ ใช่ Out of Time (2009)
Uh, we turned the air-conditioning up in the room, suck all the moisture out of it.งั้นเราก็เปิดเครื่อง ปรับอากาศในห้องไปเลย ให้ดูดความชื้น ออกไปให้มากที่สุด The Bones That Weren't (2010)
The power blip before was caused by the air-conditioning unit.เกิดขึ้นเพราะเครื่องปรับอากาศ Where There's a Will (2011)
The air-conditioning repair school annex seems to think.ฝ่ายซ่อมแอร์วิทยาลัยดูเหมือนจะคิด Biology 101 (2011)
Our air-conditioning program has a job placement rate five times higher than the rest of your school combined.โครงการแอร์ของเรามีอัตราจ้างงาน สูงกว่าส่วนที่เหลือ ของวิทยาลัยคุณรวมกัน 5 เท่า Biology 101 (2011)
Air-conditioning repairman.เป็นช่างซ่อมแอร์ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
You know that air-conditioning emits a lot of bacteria, right?คุณรู้นี่ว่าเครื่องปรับอากาศมีแบคทีเรียมาก ถูกไม๊ Protect the Boss (2011)
There were sea shells embedded in the plaster on the walls... no air-conditioning, just ceiling fans.มีเปลือกหอยประดับอยู่ในกำแพง ไม่มีเครื่องปรับอากาศ.. มีก็แค่พัดลมเท่านั้น Swim Deep (2012)
It has got sat-nav, incomprehensible of course, reversing cameras, decent audio system, automatic air-conditioning, audio controls on the steering wheel, digital dashboard... pretty good.มีดาวเทียมนำทาง กล้องถอยหลัง ระบบเครื่องเสียง แอร์อัตโนมัติ ชุดควบคุมวิทยุบนพวงมาลับ Episode #18.2 (2012)
And the air-conditioning repair annex won't admit to any knowledge of what's going on.โรงเรียนซ่อมแอร์ไม่ขอมีส่วน ที่จะรับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น The First Chang Dynasty (2012)
No worries, man, it's air-conditioned.ไม่ต้องห่วงหรอกน่า พวก มันเปิดแอร์ไว้ Guadalajara Dog (2013)
Am I to understand that you are taking our entire air-conditioning unit?คือ ข้างในมันเต็มไปด้วย The Secrets in the Proposal (2013)
The air-conditioning unit is on its way back to the lab.เครื่องปรับอากาศกำลังถูกนำกลับไปที่แล็ป คุณต้องการให้ฉันทำอะไรอีกไหม ห้องถูกเปิดโดยใช้ชื่อปลอม The Secrets in the Proposal (2013)
Yep, directly over the air-conditioning unit.ดูเหมือนแม่บ้าน The Secrets in the Proposal (2013)
Sharp-force trauma accounts for almost all the injuries postdating the remodeled fractures the victim sustained in the explosion six years ago, congruent with multiple strikes from the air-conditioning unit blades.การระเบิดเมื่อหกปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการปะทะหลายครั้ง จากใบพัดของเครื่องปรับอากาศ The Secrets in the Proposal (2013)
Did he confess? He was hoping that no one would be able to identify the body or see the cause of death if he dumped the body into the air-conditioning unit.ถ้าเขาทิ้งร่าง The Secrets in the Proposal (2013)
He worked for an air-conditioningเขาทำงานเป็นลูกมือช่างซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ Spirit of the Goat (2014)
You'd think they'd air-condition this place.คุณจะคิดว่าพวกเขาต้องการเครื่องปรับอากาศสถานที่แห่งนี้ 12 Angry Men (1957)
It had books, DVDs, air-conditioning andดีวีดี มีแอร์แล้วก็ Paris ei yeonin (2004)
You have to turn on the air-conditioning, my husband is ill.เปิดแอร์หน่อยเถอะ สามีฉันไม่สบาย Babel (2006)
No air-conditioning, no gasoline near. I'm sorry.ไม่ได้หรอก เปิดแอร์แล้วเปลืองน้ำมัน Babel (2006)
He says we can't turn on the air-conditioning because it uses the gas.เขาบอกว่าเปิดแอร์ไม่ได้ เพราะน้ำมันไม่พอ Babel (2006)
The air-conditioner.เครื่องปรับอาการ Confession of Pain (2006)
An air-conditioned room is 500 baht ($12.74)ส่วนห้องที่มีแอร์ราคา 500 บาท (12.74$) Princess Hours (2006)
An air-conditioned room is 500 baht ($12.74)ห้องแอร์ 500 บาท (12.74$) คะ Princess Hours (2006)
Teaches an incredible children's class. Air-conditioned.สอนเด็กได้เยี่ยมมาก ติดแอร์ด้วยนะ There's Something About Harry (2007)
I'm partial to air-Conditioning.ไม่นะ ผมขออยู่ในห้องแอร์ดีกว่า See-Through (2007)
The asphalt which looks as though it might melt, the shimmering high-rise buildings in the distance, and the overly-cold air-conditioning in the department stores and subway.ทั้งยางมะตอยที่คล้ายจะละลาย ทั้งตึกละฟ้าสะท้อนแสงอยู่ไกลออกไป รวมถึงแอร์เย็นๆที่เปิดกระหน่ำในห้างฯกับรถไฟใต้ดิน 5 Centimeters Per Second (2007)
We are air-conditioned... slurping on cherry-flavored bubbles... and tapped into a Charley Conners live rehearsal.Wir haben Air-Condition, schlürfen Sprudel mit Kirschgeschmack und hören einer Live-Probe von Charley Conners zu. Knight Song (1985)
Can you turn off the air condition?Kannst du die Air-Condition abstellen? From Beijing with Love (1994)
And I want it air-conditioned, too.Mit Air-Conditioning. A Thousand Acres (1997)
Busting the air conditioner.- Die Air-Condition ist bestimmt kaputt. Waterboys (2001)
The air-conditioner.Air-ConditionConfession of Pain (2006)
They say something was going on up there other than heating and air-conditioning.Sie sagen, dort draußen lief etwas anderes ab als "Heating and Air-Conditioning". Desert Cantos (2009)
They keep the air-conditioning on blast in here for some reason.Irgendwie wird die Air-Condition hier immer voll aufgedreht. Night Moves (2009)
- Air conditioning."Air-conditioning". 2 Days in New York (2012)
I'll have someone see to the air conditioning.Ich schick jemanden wegen der Air-ConditionHouse of the Rising Son (2013)
Air conditioning is fully operational.Air-Condition voll funktionsfähig. Captain America: The Winter Soldier (2014)
One of those companies maintained air conditioners at low prices.Eine von diesen Firmen hat Air-Condition-Geräte zu einem niedrigen Preis gewartet. A More Perfect Union (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
air-conditionDon't leave the air-conditioner on.
air-conditionHow do I fix the air-conditioner?
air-conditionI am accustomed to sleep in a room without air-conditioning.
air-conditionIncidentally this room doesn't have anything like an air-conditioner. All it has is a fan.
air-conditionI wish our classroom were air-conditioned.
air-conditionNone of these offices have air-conditioning.
air-conditionThe air-conditioner isn't taking in enough air.
air-conditionThe air-conditioner makes too much noise.
air-conditionThe air-conditioning in the library is too strong.
air-conditionThis room is air-conditioned.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปรับอากาศ[N] air-conditioner, Syn. แอร์, Example: การรถไฟฯ ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวนหนึ่งบนรถไฟเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร, Count unit: เครื่อง, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ
แอร์[N] air-conditioner, Syn. เครื่องปรับอากาศ, Example: ห้องนี้แอร์มันเย็นจนผมรู้สึกหนาว, Count unit: เครื่อง, Notes: (ปาก)
ติดแอร์[V] air-condition, See also: furnish with air-conditioning system, Example: ฉันมีปัญญาติดแอร์ ซื้อรถยนต์ ยังไม่ซื้อเลย นั่งรถเมล์ดีกว่าประหยัดเงิน, Thai definition: ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องปรับอากาศ
ปรับอากาศ[ADJ] air-conditioned, Syn. ติดแอร์, Example: ผู้คนจะนิยมขึ้นรถเมล์ปรับอากาศมากขึ้นในช่วงฤดูร้อน, Thai definition: ที่ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องปรับอากาศ
ปอ.[N] air-conditioning bus, Syn. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องปรับอากาศ[n.] (khreūang prap-ākāt) EN: air conditioner = air-conditioner   FR: climatiseur [m] ; conditionneur (d'air) [m] ; appareil de climatisation [m]
ปรับอากาศ[v.] (prap-akāt) EN: air-condition ; regulate the room temperature ; apply air-conditioning   FR: climatiser
ปรับอากาศ[adj.] (prap-akāt) EN: air-conditioned   FR: climatisé
ระบบปรับอากาศ[n. exp.] (rabop prap-akāt) EN: air-conditioning   FR: système de conditionnement d'air [m]
รถแอร์[n. exp.] (rot aē) EN: air-conditioned bus   FR: bus à air conditionné [m]
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ[n. exp.] (rot doisān prajamthāng prap-ākāt) EN: air-conditioned bus   FR: bus à air conditionné [m]
รถปรับอากาศ[n. exp.] (rot prap-akāt) EN: air-conditioned coach ; air-con vehicle   FR: voiture à air conditionné [f]
ติดแอร์[v.] (tit aē) EN: put in air-conditioning ;   
ติดแอร์[adj.] (tit aē) EN: air-conditioned   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
air-conditioned    (j) - (e@1 - k @ n d i2 sh @ n d)
air-conditioning    (n) - (e@1 - k @ n d i sh @ n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Humanklimatisierung {f}comfort air-conditioning [Add to Longdo]
Klimaanlage {f}air conditioner; air-conditioning system [Add to Longdo]
Klimatechnik {f}air-conditioning technology [Add to Longdo]
Klimatisierung {f}; Lüftung {f}air-conditioning [Add to Longdo]
Lüftungs- und Klimatechnik {f}ventilating and air-conditioning systems [Add to Longdo]
Raumlufttechnik {f} (RLT)ventilation and air-conditioning technology [Add to Longdo]
klimatisiert {adj}air-conditioned [Add to Longdo]
vollklimatisiert {adj}fully air-conditioned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアコン[, eakon] (n,adj-no) air-conditioner; air-conditioning; (P) [Add to Longdo]
エアコンディショニング[, eakondeishoningu] (n) air-conditioning [Add to Longdo]
カークーラー[, ka-ku-ra-] (n) car air-conditioner (wasei [Add to Longdo]
制気口[せいきこう, seikikou] (n) diffuser; air supply outlet in air-conditioning system [Add to Longdo]
地域冷暖房[ちいきれいだんぼう, chiikireidanbou] (n) regional air-conditioning; community air-conditioning; district heating and cooling [Add to Longdo]
電源車[でんげんしゃ, dengensha] (n) (1) vehicle-mounted electricity generator (e.g. for filming, emergencies, etc.); (2) power-generating railway car (e.g. for air-conditioning on a non-electric train) [Add to Longdo]
冷暖房[れいだんぼう, reidanbou] (n) air-conditioning; heating and cooling; (P) [Add to Longdo]
冷房[れいぼう, reibou] (n,vs) cooling; air-conditioning; (P) [Add to Longdo]
冷房完備[れいぼうかんび, reiboukanbi] (n) air-conditioned [Add to Longdo]
冷房車[れいぼうしゃ, reibousha] (n) air-conditioned car [Add to Longdo]
冷房設備[れいぼうせつび, reibousetsubi] (n) cooling facilities; air-conditioning facilities [Add to Longdo]
冷房装置[れいぼうそうち, reibousouchi] (n) air-conditioning; air-cooling apparatus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷气机[lěng qì jī, ㄌㄥˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧ, / ] air-conditioner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 air-condition
   v 1: control the humidity and temperature of; "The room was cool
      because it had been air-conditioned"
   2: equip with an apparatus for controlling the humidity and
     temperature; "Our house is not air-conditioned" [syn: {air-
     cool}, {air-condition}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top