ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*agonized*

AE1 G AH0 N AY2 Z D   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: agonized, -agonized-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agonized[ADJ] ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก), See also: ทุกข์ทรมาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well... I can sort of understand your disappointment I really agonized over the job descriptionฉันเองก็ พอจะเข้าใจว่าเธอคงผิดหวัง ฉันลำบากใจไม่น้อย Always - Sunset on Third Street (2005)
( agonized screaming )( agonized screaming ) Manhunt (2006)
He thought of how he agonized, but in the end, had still... done the unthinkable.เค้าจำได้ว่าเค้าทุกข์ทรมานขนาดไหน แต่ในที่สุด ก็ได้... In Buddy's Eyes (2008)
For an agonized, incurably suffering patient. That's what I call it. All right?ผมเรียกมันว่าการบริการทางแพทย์ให้กับคนไข้ ที่เจ็บปวดและทุกข์ทรมานเกินเยียวยาได้ You Don't Know Jack (2010)
Some people are antagonized by the truth.คนบางคนก็ไม่ถูกกับความจริงนะ August: Osage County (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกข์ระทม[V] be agonized, See also: suffer, be distressed, be tormented, be tortured, Syn. ระทมทุกข์, โศกาอาดูร

CMU English Pronouncing Dictionary
AGONIZED AE1 G AH0 N AY2 Z D
ANTAGONIZED AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agonized (j) ˈægənaɪzd (a1 g @ n ai z d)
antagonized (v) ˌæntˈægənaɪzd (a2 n t a1 g @ n ai z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦涩[kǔ sè, ㄎㄨˇ ㄙㄜˋ, / ] bitter and astringent; pained; agonized, #15,290 [Add to Longdo]
[hūn, ㄏㄨㄣ, ] to be agonized; worried, #645,351 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
quälen; martern | quälend; martend | gequält; gemartert | quält | quälteto agonize | agonizing | agonized | agonizes | agonized [Add to Longdo]
wirkte entgegenantagonized [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agonize \Ag"o*nize\, v. i. [imp. & p. p. {Agonized}; p. pr. &
   vb. n. {Agonizing}.] [F. agoniser, LL. agonizare, fr. Gr. ?.
   See {Agony}.]
   1. To writhe with agony; to suffer violent anguish.
    [1913 Webster]
 
       To smart and agonize at every pore.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To struggle; to wrestle; to strive desperately.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 agonized \agonized\ adj.
   1. expressing pain or agony. agonized screams
    [WordNet 1.5 +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top