Search result for

*adjusting*

(94 entries)
(0.2874 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adjusting, -adjusting-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
self-adjusting arc weldingการเชื่อมอาร์กปรับเอง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knobs, Level Adjusting2 ปุ่มปรับ, ปุ่มปรับระดับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How are you adjusting?คุณปรับตัวเป็นไงบ้าง The Lazarus Project (2008)
- Adjusting coverage.-ปรับมุมมอง Body of Lies (2008)
This machine was adjusting itself during the game to the situation that just arose.@ เครื่องนี้จะแก้ข้อผิดพลาดระหว่างเล่น @ ไปตามสถานะการณ์ WarGames: The Dead Code (2008)
Adjusting for inflation...การปรับอัตราเงินเฟ้อ Seven Thirty-Seven (2009)
Good state college, adjusting for inflation, say $45,000 a year.วิทยาลัยที่ดีของรัฐ การปรับอัตราเงินเฟ้อ Seven Thirty-Seven (2009)
I was simply adjusting her clothing. By adjusting you mean undressing?นี่ ฟังนะ ผมไม่ได้มาที่นี้เพื่อจะตัดสินอะไรคุณ Cold Comfort (2009)
I'm still adjusting to a learning curve.ฉันกำลังปรับตัวในช่วงของการเรียนรู้ You've Got Yale! (2009)
- I'm still adjusting.- ฉันยังต้องปรับตัว Potlatch (2009)
And adjusting and talking some more,และเปลี่ยน และค่อยๆคุยกันมากขึ้น Rufus Getting Married (2009)
It's tough re-adjusting to civilian life.มันยากหน่อย ในการปรับตัว ให้เข้าชีวิตในเมือง The Gift (2009)
I'm adjusting.หนูกำลังปรับตัวเองอยู่ Chapter Two 'Ink' (2009)
Did you have trouble adjusting when you came home?และอีกครั้ง เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ ก็เพราะว่าคุณ ไอ้คนสารเลว Edge of Darkness (2010)
In the meantime, could you try adjusting screws on the sight? . It's too loose.มีเวลาคุณช่วยปรับกล้องเล็งให้ด้วยมันหลวมไป The American (2010)
You deserve a medal for adjusting all these security measures so quickly.คุณสมควรได้รับเหรียณนะเนี่ย ที่ปรับระบบป้องกันภัยได้ อย่างรวดเร็ว Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Ope's still adjusting to his old lady's career path.โอปี้ ยังทำใจไม่ได้ ที่เมียของเขาต้องทำอาชีพนี้ Caregiver (2010)
Yeah, I did, but I thought I'd take a second to see how you were adjusting to civilian life.ใช่ๆ เลิกแล้ว แต่ผมว่าฉันพอมีเวลา มาดูว่านายปรับตัวใช้ชีวิตพลเรือนได้ Chuck Versus the Final Exam (2010)
Oh. She still having a tough time adjusting to New York?อ้อ เธอยังวุ่นวายเรื่อปรับ ตัวอยู่นิวยอร์กอยู่เลย Need to Know (2010)
We're... adjusting.เรา... กำลังปรับตัว Samaritan (2010)
She's adjusting. That's good.เธอกำลังปรับตัวน่ะ /N ดีนะ Remembrance of Things Past (2010)
Plus, it's hard adjusting to me.และมันยากนะ ที่จะทำงานกับผม Episode #1.2 (2010)
Well, Tom, he is healthy, and he seems to be adjusting emotionally.เป็นว่าเบนจะโอเค ตอนที่เราได้ตัวเขากลับมา ทอม เขาแข็งแรง Mutiny (2011)
And he's not adjusting so well.และเขาก็ยังปรับตัวไม่ได้ Get Gellar (2011)
So, it starts adjusting to that, and it starts to seem simultaneous to you.ดังนั้นจึงเริ่มปรับตัวเข้ากับที่ และจะเริ่มดูเหมือนพร้อมกันกับคุณ Does Time Really Exist? (2011)
Some guys I knew got a little lost, needed a little help adjusting.บางคนที่ฉันรู้จักได้สูญเสียบางสิ่งไป ต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยที่จะแก้ไขมัน Pilot (2011)
- We're adjusting.พวกเรากำลังปรับตัวอยู่ ดี งั้นฟังนะ The First Secret (2011)
I'm just... adjusting the...จัด... Suspicion Song (2011)
He is adjusting well.เขาปรับตัวได้ดี Can You Hear My Heart? (2011)
Adjusting your rotation.หมุนปรับที่นั่งของคุณสิ Source Code (2011)
Your mom's still adjusting.แม่ของเธอยังอยู่ในช่วงปรับตัว Break on Through (2012)
Maybe you should talk to your doctor about adjusting your medication?บางทีคุณควรจะปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการรักษา / โอ้ ฉันถามแน่ Big Brother (2012)
Ah, Jerry's adjusting to White House life pretty well.อ๋อ เจอรรี่กำลังปรับตัว ชีวิตในทำเนียบขาวได้เป็นอย่างดี แต่ คาเรน.. Sweet Baby (2012)
The only thing she's adjusting are her plans to take me down.สิ่งเดียวที่เธอกำลังปรับคือ การวางแผนดึงหนูลงมา A Kiss Before Lying (2012)
Um, I wanted to ask you how-- how-- how, um, how are you adjusting to the hospital?ฉันอยากจะถามเธอว่า... เธอปรับตัวกับโรงพยาบาลยังไง Don't Fear the Scott (2012)
She's still adjusting to this whole father-daughter thing.เธอยังปรับตัวอยู่น่ะค่ะ เรื่องพ่อลูกอะไรแบบนี้ Prom (2012)
He's adjusting just fine.เขาก็ปรับตัวได้ดี Legacy (2012)
Think I'm gonna need a little more adjusting.คิดว่าฉันคงต้องการ การปรับเปลี่ยนมากกว่านี้นะ Buck the System (2012)
I'm just still adjusting and trying to match faces in reality to the ones that I saw in my head.ฉันยังคงต้องปรับตัว พยายามที่จะจับคู่หน้าจริงๆ กับภาพที่ฉันคิดขึ้นมาเองน่ะ That Girl Is Poison (2012)
Our friend has been having a hard time adjusting to being expelled from Greendale.เพื่อนเรากำลังทำใจไม่ได้ กับการปรับตัวหลังถูกไล่ออกจากกรีนเดล Curriculum Unavailable (2012)
She's adjusting.เธอกำลังปรับตัว Swim Deep (2012)
I'm endlessly adjusting the throttle, endlessly sawing away at the wheel just to try and keep pointing in the right direction.ขยับคันเร่งไม่มีวันจบ ขยับพวงมาลัยไม่มีวันจบ เพื่อแค่ให้รถมันอยู่ในแนวที่ถูกต้อง Episode #18.4 (2012)
Aidan, I know it's been tough adjusting since your subterranean ordeal, but... but don't you think it's time to jump back in?เอเดน ฉันรู้ว่านี่เป็นการปรับตัวที่ลำบาก จากประสบการณ์ที่เลวร้ายของนาย แต่... นายไม่คิดเหรอว่า มันถึงเวลาที่จะกลับไปแล้ว I'm So Lonesome I Could Die (2013)
I'm just adjusting. I'm tired.ฉันกำลังปรับตัวอยู่น่ะ เลยเหนื่อยๆ Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
I've had a difficult time adjusting to his passing.ผมปรับตัวกับเรื่องที่เขาจากไปไม่ได้ Paranormal Parentage (2013)
Roger that. Adjusting course now.รับทราบ ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดี๋ยวนี้ Darkness on the Edge of Town (2013)
She's still adjusting to being stateside.กำลังปรับตัวอยู่ล่ะมั้ง Believe (2013)
Oh adjusting the seat, really?ปรับเก้าอี้! ให้ตาย! Whiplash (2014)
Adjusting course.การปรับหลักสูตร The Martian (2015)
I imagine it's difficult adjusting to the new reality.ข้านึกออกว่ามันเป็นเรื่องยาก กับการปรับตัวต่อความเป็นจริงแบบใหม่ Battle of the Bastards (2016)
I know you've had some trouble adjusting to everything.พ่อรู้ว่าลูกยังปรับตัวกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ Frailty (2001)
You're just having a hard time adjusting You'll get better if you restเธออยู่ในช่วงปรับตัวเท่านั้นเอง นอนพักแล้วเธอจะดีขึ้น A Tale of Two Sisters (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adjustingA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
adjustingJapanese children brought up overseas sometimes face great difficulty in adjusting themselves to Japanese schools after returning, even though they have a perfect command of Japanese.
adjustingThe best way for adjusting the gap between the internal and the external price and securing economic growth is to promote the non-manufacturing industry's productivity by aggressive investing in facilities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปรับตัว    [N] adapting, See also: adjusting, reforming, Example: กระบวนการทางจิตใจของคนจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จึงจะสามารถดำรงอยู่ได้, Thai definition: การทำตัวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะหรือดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปรับตัว[n.] (kān praptūa) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation   FR: ajustement [m] ; adaptation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADJUSTING    AH0 JH AH1 S T IH0 NG
READJUSTING    R IY2 AH0 JH AH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjusting    (v) (@1 jh uh1 s t i ng)
readjusting    (v) (r ii2 @ jh uh1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adjustierpapier {n}adjusting paper [Add to Longdo]
Berichtigungsbuchung {f}adjusting entry [Add to Longdo]
Drallregler {m} [techn.]inlet vane control; twist adjusting device [Add to Longdo]
Einstellen {n}; Einstellung {f}adjusting [Add to Longdo]
Handverstelleinrichtung {f}manual adjusting device [Add to Longdo]
Justierring {m}adjusting ring [Add to Longdo]
Justierdorn {m}adjusting mandrel [Add to Longdo]
Justiereinrichtung {f}adjusting device [Add to Longdo]
Justierwaage {f}adjusting scales [Add to Longdo]
Passscheibe {f} [techn.]adjusting washer [Add to Longdo]
Regulierschraube {f} [techn.]adjusting screw [Add to Longdo]
Stellklaue {f}adjusting dog [Add to Longdo]
Stellmutter {f}; Einstellmutter {f}; Verstellmutter {f} [techn.]adjusting nut [Add to Longdo]
Stellring {m}adjusting ring; adjusting stop ring [Add to Longdo]
Stellschraube {f}; Einstellschraube {f}; Justierschraube {f}; Verstellschraube {f} [techn.] | Stellschrauben {pl}; Einstellschrauben {pl}; Justierschrauben {pl}; Verstellschrauben {pl}adjusting screw | adjusting screws [Add to Longdo]
angleichen; ausgleichen | angleichend; ausgleichend | angeglichen; ausgeglichento adjust | adjusting | adjusted [Add to Longdo]
(richtig) anordnen; ordnen; zurechtrücken | anordnend; ordnend; zurechtrückendto adjust | adjusting [Add to Longdo]
sich anpassen | sich anpassend | angepasstto adapt oneself; to adjust oneself | adjusting | adjusted [Add to Longdo]
anpassen; einpassen; ausrichten | anpassend; einpassend; ausrichtend | angepasst; eingepasst; ausgerichtetto adjust | adjusting | adjusted [Add to Longdo]
einstellen; korrigieren; berichtigen; justieren | einstellend; korrigierend; berichtigend; justierendto adjust | adjusting [Add to Longdo]
nachregeln; nachstellen | nachregelnd; nachstellendto readjust | readjusting [Add to Longdo]
sich selbst nachstellento be self-adjusting [Add to Longdo]
neu anpassen | neu anpassend | neu angepasstto readjust | readjusting | readjusted [Add to Longdo]
sich selbst regulierento be self-adjusting [Add to Longdo]
selbstregulierend; selbstnachstellend {adj}self-adjusting [Add to Longdo]
wiederanpassendreadjusting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n,vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]
化粧直し[けしょうなおし, keshounaoshi] (n) adjusting one's makeup; redecoration [Add to Longdo]
迎合[げいごう, geigou] (n,vs) ingratiation; going along with somebody's views; adjusting oneself (to something, to somebody); flattery; (P) [Add to Longdo]
乗り越し精算;のりこし精算[のりこしせいさん, norikoshiseisan] (n) adjusting one's fare for riding past one's destination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中和剂[zhōng hé jì, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, / ] neutralizing agent (e.g. adjusting acidity of food); neutralizer [Add to Longdo]
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjust \Ad*just"\, v. t. [imp. & p. p. {Adjusted}; p. pr. & vb.
   n. {Adjusting}.] [OF. ajuster, ajoster (whence F. ajouter to
   add), LL. adjuxtare to fit; fr. L. ad + juxta near; confused
   later with L. ad and justus just, right, whence F. ajuster to
   adjust. See {Just}, v. t. and cf. {Adjute}.]
   1. To make exact; to fit; to make correspondent or
    conformable; to bring into proper relations; as, to adjust
    a garment to the body, or things to a standard.
    [1913 Webster]
 
   2. To put in order; to regulate, or reduce to system.
    [1913 Webster]
 
       Adjusting the orthography.      --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. To settle or bring to a satisfactory state, so that
    parties are agreed in the result; as, to adjust accounts;
    the differences are adjusted.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring to a true relative position, as the parts of an
    instrument; to regulate for use; as, to adjust a telescope
    or microscope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To adapt; suit; arrange; regulate; accommodate; set
     right; rectify; settle.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top