ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*accessories*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: accessories, -accessories-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
welding accessoriesอุปกรณ์งานเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dress accessoriesส่วนประกอบเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, it comes with accessories.ดูจะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม The Birdcage (1996)
I thought that, but no, not with the right accessories.ไม่ ถ้ามีเครื่องประดับที่เข้ากัน The Devil Wears Prada (2006)
There was a crisis in the Accessories Department.วิกฤติเครื่องประดับ The Devil Wears Prada (2006)
Thank God somebody came to work today. What about accessories for April?อย่างน้อยก็ยังมีคนทำงานเป็น แล้วเครื่องประดับของเดือนเมษาล่ะ The Devil Wears Prada (2006)
They are elegant and graceful, much better than accessories these days.ดูหรูหราแล้วก็ปราณีตกว่าของใช้สมัยนี้ตั้งเยอะ. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Actually, he covered everything plus some accessories.จริงๆ แล้ว เขาจ่ายทุกอย่างรวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆ Fireproof (2008)
When you sleep with the same person over and over, that's when you need accessories.คุณนอนกับคนเดิมครั้งแล้วครั้งเล่า นั่นเมื่อจำเป็น Lucky Thirteen (2008)
Like you said, you should follow the school policy, which prohibits hair colouring and accessories, short pants.ตามที่อาจารย์บอก กฏของโรงเรียน ห้ามแค่เรื่องสีผมและก็เครื่องประดับ Baby and I (2008)
The shining gold accessories on the dress will show out more elegance.เครื่องประดับสีทองที่ส่องประกายอยู่บนชุดเดรส ช่วยให้ดูมีระดับมากขึ้น Episode #1.3 (2009)
Your school uniform, shoes, and other accessoriesนี่ชุดนักเรียน รองเท้า และเครื่องประดับต่างๆของคุณครับ Episode #1.5 (2009)
Oh, she looks like an expert. How are her accessories?เธอดูมืออาชีพมากๆ/N เครื่องประดับเป็นไง? Confessions of a Shopaholic (2009)
- Accessories! - Ready!เครื่องประดับ/N พร้อมแล้ว Confessions of a Shopaholic (2009)
- It's like a little accessories store. - Oh, yeah.ขายพวกเครื่องประดับด้วย โอ้เย้ The Final Destination (2009)
With tacky accessories who lives to recycle.กับเครื่องประดับโกโรโกโสของคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อรีไซเคิล Enough About Eve (2009)
My outfit for the dance is severely lacking accessories.ชุดสำหรับใส่ไปงานเต้นรำของฉัน ยังขาดเครื่องประดับอย่างมากเลย Unpleasantville (2010)
Their look's perfection, and they've got accessories to match.พวกเธอดูเพอร์เฟ็คท์ และพวกเธอ มีเครื่องประดับที่เหมาะสม The Empire Strikes Jack (2010)
You'd be making us accessories after the fact.คุณทำให้เราเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด หลังเกิดเหตุ Sunset (2010)
Then let's go receive our new accessories.งั้นไปเอาเครื่องประดับชิ้นใหม่ของพวกเรากัน The Undergraduates (2010)
If something jumps out, I have any number of accessories to match.ถ้ามีงานเข้ามา ผมมีอุปกรณ์อีกที่เหมาะสมจำนวนมาก 2.0 (2010)
So unable to buy accessories.เลยหาซื้ออะไหล่ไม่ได้ Dae Mul (2010)
Keep your accessories with you at all times.เก็บของติดตัวไว้ตลอด Toy Story 3 (2010)
"Accessories.อุปกรณ์เสริม.. Toy Story 3 (2010)
I have over 30 accessories, and I deserve more respect... –Ah...ฉันมีชิ้นส่วนมากว่า 30 อย่าง และฉันต้องการความเคารพมากกว่านี้ อ้า... Toy Story 3 (2010)
...around the corner at an exciting accessories shop and down, down, down a dangerous-looking alley....ใกล้ๆหัวมุม มีร้านขายเครื่องประดับอันแสนน่าตื่นตาตื่นใจ... ...และลึก ลึก ลึกลงไป... ...ณ ตรอกที่ดูน่ากลัวๆแห่งหนึ่ง... Paradise Kiss (2011)
♪ Of my accessoriesอื่น ๆ ของฉัน Blame It on the Alcohol (2011)
Made us both accessories to murder!ทำให้พวกเราเป็นฆาตกร Soul of Fire (2011)
She does accessories.เขาทำเครื่องประดับ Can't See the Fae-Rest (2011)
I started as a paperboy, handing out pamphlets, worked as a delivery boy for a Chinese restaurant, a dishwasher... an hourly worker for an apparel packaging store, buying materials and sewing dolls, pushing carts, selling walnut cakes, buying and selling accessories...ผมเริ่มตั้งแต่เด็กส่งหนังสือพิมพ์ แจกแผ่นพับ ทำงานเป็นเด็กส่งของที่ร้านอาหารจีน ล้างจาน... .. ทำงานเป็นชั่วโมงที่ร้านบรรจุภัณฑ์ ซื้อวัสดุและเย็บตุ๊กตา Me Too, Flower! (2011)
The material and accessories are Italian and Swiss-made.วัสดุและสิ่งประดับต่างๆผลิตที่ ประเทศอิตาลีและสวิสค่ะ Me Too, Flower! (2011)
They come in, they rent some accessories, karate chop a few throw pillows, make this home look like a magazine spread.ของประดับ ที่นอนหมอนมุ้ง ทำให้บ้านหลังนี้เหมือนออกมาจากนิตยสาร Halloween: Part 1 (2011)
Such a shame to have all these beautiful accessories that are hidden from the world the vast majority of the time.มันคงน่าเสียดายหากของสวยๆพวกนี้ จะต้องถูกเก็บซ่อนไว้ไม่ให้ใครได้เห็น Despicable B (2012)
Tomorrow is about the accessories. Forget it.พรุ่่งนี้ก็คงเป็นของพวกประดับตกแต่งแล้วแหละ ช่างมันเถอะ Breaking the Code (2012)
Unless the accessories are two hands over your eyes, forget it.เราเลิกกันแต่แรกเพราะว่า ฉันพยายามที่จะควบคุมชีวิตเขา The People Will Hear (2012)
Are girls your accessories?ผู้หญิงเป็นแค่เครื่องประดับของคุณหรือไง Love Rain (2012)
You can even choose your accessories.เลือกเครื่องประดับตกแต่งได้ด้วย The Cooper/Kripke Inversion (2013)
Puppies were merely accessories.น้องหมาเคยเป็นแค่เครื่องประดับ The Boss Baby (2017)
I'm on "Sexxxy Accessories." That's "Sexxxy" with a triple X.Ich bin bei "Sexxxy Accessories." Das ist "Sexxxy" mit 3-fachem X. A Tree Falls (2003)
I want it to be magical, and that means accessories, so back off.Ich möchte das es magisch wird, und das bedeuted Accessories dabei haben. Bang (2006)
What if I tell you it's got a Foot Locker on one side and a Claire's Accessories on the other.Was passiert, wenn ich Ihnen sage, es hat ein Foot Locker auf der einen Seite und Claire's Accessories auf der anderen. Before the Devil Knows You're Dead (2007)
These accessories are not the best look for you, Vincent.Diese Accessories lassen dich nicht gerade gut aussehen, Vincent. Gotta Look Up to Get Down (2008)
Obviously, our mr. Secret admirer Has great taste in accessories.Offensichtlich hat unser Mr. heimlicher Verehrer einen guten Geschmack in Sachen Accessories. And Away They Go! (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accessoriesAccessories were laid out on the shelf for sale.
accessoriesI bought a camera with its accessories.
accessoriesShe is wearing accessories.
accessoriesThe shop sells expensive accessories for women.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องอุปกรณ์(n) implement, See also: equipment, accessories, tool, instrument, Syn. เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: มนุษย์โครมันยองพวกนี้มิได้ทำเครื่องอุปกรณ์จากหินไฟอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำมาจากกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ และงาช้างด้วย, Count Unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประดับยนต์[pradap yon] (n, exp) EN: custom auto accessories ; motoring
อุปกรณ์เสริม[uppakøn soēm] (n, exp) EN: accessories

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accessories

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accessories

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配件[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ,  ] fittings; mountings; replacement (parts); accessories #7,304 [Add to Longdo]
佩戴[pèi dài, ㄆㄟˋ ㄉㄞˋ,  ] to wear (as accessories) #15,471 [Add to Longdo]
佩带[pèi dài, ㄆㄟˋ ㄉㄞˋ,   /  ] to wear (as accessories); carry at the waist #33,801 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
小物[こもの, komono] TH: ของจำพวกเครื่องประดับ  EN: accessories

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Accessoire { n } | Accessoires { pl }accessory | accessories [Add to Longdo]
Ausrüstteile { pl }accessories [Add to Longdo]
Autozubehör { n }car accessories [Add to Longdo]
Kleidungszubehör { n }dress-accessories [Add to Longdo]
Spannzubehör { n }clamping accessories [Add to Longdo]
Zubehör { n } | mitgeliefertes Zubehöraccessory; accessories { pl } | standard accessory [Add to Longdo]
Zubehör { n }; Zubehörteile { pl }accessories kit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
部品[ぶひん, buhin] (n) parts; accessories; components; (P) #4,677 [Add to Longdo]
服飾[ふくしょく, fukushoku] (n, adj-no) clothing and accessories; attire; (P) #15,408 [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
コーディネート(P);コーディネイト[ko-deine-to (P); ko-deineito] (n, vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P) [Add to Longdo]
シャネラー[shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei [Add to Longdo]
ジャンクアクセサリー[jankuakusesari-] (n) junk accessories [Add to Longdo]
ブティック[buteikku] (n) shop selling fashion clothes, accessories, etc. (fre [Add to Longdo]
プチプラ[puchipura] (n) (abbr) (See プチプライス) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women) [Add to Longdo]
プチプライス;プチ・プライス[puchipuraisu ; puchi . puraisu] (n) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women) (wasei [Add to Longdo]
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company) [Add to Longdo]
架装[かそう, kasou] (n) (1) (car) accessories; factory option; (n, vs) (2) customization (of a car) [Add to Longdo]
小物[こもの, komono] (n) accessories; small articles; (P) [Add to Longdo]
喪具[そうぐ, sougu] (n) funeral accessories [Add to Longdo]
装身具[そうしんぐ, soushingu] (n) (personal) accessories (ornaments, outfit) [Add to Longdo]
湯具[ゆぐ, yugu] (n) (1) accessories used for bathing; (2) (See 湯帷子, ゆまき・2, 腰巻き, ゆもじ・2) garment used while bathing [Add to Longdo]
副葬品[ふくそうひん, fukusouhin] (n) burial accessories; (P) [Add to Longdo]
服飾品[ふくしょくひん, fukushokuhin] (n) accessories [Add to Longdo]
洋品[ようひん, youhin] (n) Western-style apparel and accessories; haberdashery [Add to Longdo]
洋品店[ようひんてん, youhinten] (n) shop which handles Western-style apparel and accessories [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top