ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*満月*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 満月, -満月-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
満月[まんげつ, mangetsu] (n) พระจันทร์เต็มดวง, เดือนเพ็ญ, จันทร์เพ็ญ

Japanese-English: EDICT Dictionary
満月[まんげつ, mangetsu] (n, adj-no) full moon; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It was a full moon that it was seen that day.あの日見えたのは満月でした。
A full moon can be seen tonight.今夜は満月が見られる。
A full moon is shining bright in the sky.満月が空にさえている。
Was it a full moon or a new moon?満月でしたか新月でしたか。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The peace between our houses will be sealed four moons hence... with the harvest moon, when my heir, Prince Iphicles..[JP] 我々の家の間の平和は 月によって守られている それ故に満月のもと 私の相続人、王子イピクレスは. . The Legend of Hercules (2014)
The treasure ship sailed on, rocking under the moon.[JP] 宝船は上の航海、 満月の下で揺れ。 Pom Poko (1994)
That for three whole nights, it feeds as the full moon waxes and wanes, feeling the pull of the moon like no other beast.[JP] 満月の晩から3日間は 月の引力を感じながら わがもの顔で 獲物を食らい続ける獣の話しさ Werewolf: The Beast Among Us (2012)
At the next full moon... the two young raccoons set off on their long journeys... after a tearful farewell.[JP] 次の満月で... 二人の若いアライグマ 彼らの長い旅に出発し... 涙の別れの後。 Pom Poko (1994)
I'm staying in.[JP] 俺は満月の夜は家から出ない Bad Moon Rising (2012)
You must complete three tasks before the moon is full.[JP] 満月までに 3つの試練を乗り越えるのです Pan's Labyrinth (2006)
I picked the hops myself under a full moon.[JP] 私は満月の下でホップを 自分の手で摘んだ The Physician (2013)
Third one tonight. Must be a full moon.[JP] 今夜3件目だ 満月かな 今夜は Super (2012)
The full moon approaches.[JP] 満月が近い 300 (2006)
No, we should go, The first night of the cycle's always the worst[JP] 帰るわ 満月が近いから大変なのよ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
On the first night of the full moon, [JP] 満月の初夜に Mhysa (2013)
It's a full moon. Coroner's Office is swamped.[JP] 満月ね 検死官の事務所は忙しくなるわ Relevance (2013)
The full moon will be upon us.[JP] 今に満月がくる Pan's Labyrinth (2006)
No trapeze on full moon nights.[JP] 満月のブランコは不吉 しかも最後 Wings of Desire (1987)
And once it does, it will be another 30 moons before you will be able to use it to return.[JP] 30の満月を経ないと ふたたび開く事はない My Little Pony: Equestria Girls (2013)
That's impossible. Full moon was last night.[JP] ありえないわ 満月は昨夜だった Werewolf: The Beast Among Us (2012)
The full moon is high in the sky, we can open the portal.[JP] 満月が高く昇っています ポータルを開けましょう Pan's Labyrinth (2006)
They'll reach the Wall before the next full moon.[JP] 次の満月までには壁に到達するだろう Mockingbird (2014)
I won't be able to go back to Equestria for another 30 moons.[JP] 30の満月の間 帰れなくなってしまう My Little Pony: Equestria Girls (2013)
We move out in three days, when the moon is full and the tide is high.[JP] 我々は3日後 満月で満潮のときに出発する 満潮のとき Kung Fu Panda 2 (2011)
The full moon?[JP] 満月 Life in a Day (2011)
At the full moon.[JP] 満月の日 かな The Spy Who Came In from the Cold (1965)
"First night of the full moon."[JP] "満月の初夜において" Mhysa (2013)
Your arrangements you may find spoiled by the next harvest moon.[JP] お膳立ては次の満月に 台なしになるかもしれない The Legend of Hercules (2014)
Unless it's a full moon.[JP] 満月でない限り. Walk of Punishment (2013)
A beast that hunts when the moon's not full? No such thing exists.[JP] 満月でない時に狩りをする 獣なんていやしないさ Werewolf: The Beast Among Us (2012)
Well, it is a full moon tonight.[JP] 今夜は満月だな Burning House of Love (2008)
Unless of course we get stuck here for another 30 moons.[JP] 30の満月の間戻れないんじゃ イヤだけど... My Little Pony: Equestria Girls (2013)
It's one of the classics. Under the full moon.[JP] それは伝統的な慣習で 最初の満月の夜だ Bad Moon Rising (2012)
Man says he saw your uncle at Hardhome at the last full moon.[JP] 先の満月にハードホームで見かけたとのことです Mother's Mercy (2015)
It's not a full moon tonight, is it?[JP] 今夜は満月ではないわね? Walk of Punishment (2013)
And it gets stronger, too, with each passing moon, until one day, [JP] そして満月を越すごとに 獣は強くなっていき Werewolf: The Beast Among Us (2012)
Men that could transform themselves into wolves during the full moon.[JP] イライジャ: 男は変化できた 満月の日に狼へと Always and Forever (2013)
Given your deep knowledge of the wildling army, Lord Snow, you and Tarly will take night duties atop the Wall until the full moon.[JP] お前の野人に関する知識を考慮して、 お前とターリーに壁上での夜警任務を当てる 満月までだ Mockingbird (2014)
The kind of damage a werewolf might do, only there was no full moon.[JP] 襲ったのは人狼が濃厚だが 当日は満月でもない Sinners and Saints (2013)
With each full moon when he transforms he no longer remembers who he is.[JP] 満月で変身し― Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
The moon will be full in three days.[JP] あと3日で満月になる Pan's Labyrinth (2006)
Well, lucky for you my father sleeps late after these full moons.[JP] 満月の後は 父が ゆっくり寝てるからよかった Werewolf: The Beast Among Us (2012)
We like full moons.[JP] 私たちは、満月が好きです。 Pom Poko (1994)
And on a full moon, I can't stop the shift.[JP] 満月だと勝手に変身する I Don't Wanna Know (2008)
To celebrate the full moon.[JP] 満月を祝うためよ Life in a Day (2011)
Vadoma, when the wolf-bane blooms and the moon is full, [JP] ヴァドマ オオカミの毒が 猛威を奮う 満月の夜は Werewolf: The Beast Among Us (2012)
And the trapeze artist breaks her neck...[JP] 満月が泣くわ ふくれ面のブランコ乗り お黙り! Wings of Desire (1987)
It is a gateway to another world, a gateway that opens once every 30 moons.[JP] 別世界へ通じる扉じゃ 30の満月に 一度だけ開く扉 My Little Pony: Equestria Girls (2013)
I give you until the full moon to order all ironborn scum out of the North and back to those shit-stained rocks you call a home.[JP] 満月まで猶予を与える 北部から鉄の子どもを撤退させよ そして貴様らが故郷と呼ぶ クソまみれの岩の島へ帰れ Mhysa (2013)
Yesterday was a full moon. Then we got a new horizon.[JP] 満月は昨日だった 新しい地平線を創ってやる Iron Sky (2012)
It's the first full moon.[JP] 最初の満月 The Legend of Hercules (2014)
The moon! The beast![JP] 満月よ あの獣が Werewolf: The Beast Among Us (2012)
I don't know what cursed thing your mother fucked under a full moon, but...[JP] お前のお袋は満月に ファックして 呪われたのかも 知れんが Outpost: Rise of the Spetsnaz (2013)
The beast is active while the full moon waxes and wanes.[JP] この獣は満月の日から 3日は活動する Werewolf: The Beast Among Us (2012)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top