ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*泱*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -泱-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[泱, yāng, ㄧㄤ] great, expansive; agitated
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  央 (yāng ㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 4,801

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāng, ㄧㄤ, ] agitated (wind, cloud); boundless, #66,847 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A big country blasting a little one into the stone age We'll be everyone's favorites[CN] 大国偷袭贫穷小国 Thirteen Days (2000)
But it wasn't just my call.[CN] 但这不是我可以定的 Cub (2014)
Growing from humble streams to mighty rivers it will travel hundreds of miles to the sea.[CN] 涓涓细流汇集成大河 行程数百英里回到大海 Fresh Water (2006)
We are a great country and we live by our word[CN] 我大国 以诚信为本 The Banquet (2006)
They're not aware that Romans are on top of the world...[CN] 难道都没有身为罗马帝国子民的自觉吗 Thermae Romae (2012)
I can't believe we wouldn't be able to find a skilled cannon master in our great kingdom.[CN] 我真不敢相信 这个大国 竟然找不到一个 技术高超的大炮师父 The Tsunami Warrior (2008)
I can tell you that there was a woman wearing high heels... and expensive perfume... and I could also smell disinfectant and sick animals.[CN] 我知道当时有个穿高跟鞋的女人也在候诊室 I can tell you that there was a woman wearing high heels... 我闻到了昂贵的香水味 and expensive perfume... 消毒剂的味道 和病的宠物发出的味道 and I could also smell disinfectant and sick animals. Proof (1991)
Chanting, chanting We join the tide[CN] 邦人共歌,其泽 The Emperor's Shadow (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top