ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*拌嘴*

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 拌嘴, -拌嘴-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拌嘴[bàn zuǐ, ㄅㄢˋ ㄗㄨㄟˇ, ] to bicker; to squabble; to quarrel [Add to Longdo]
拌嘴斗舌[bàn zuǐ dòu shé, ㄅㄢˋ ㄗㄨㄟˇ ㄉㄡˋ ㄕㄜˊ, / ] to quarrel [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But this is not an argument ..[CN] # 让你不会陷入打斗和拌嘴 # PK (2014)
Beau, care to join me for a game of backgammon while the love birds bicker?[CN] Beau 跟我一起玩西洋双陆棋吧 让小冤家们拌嘴 Day One of Twenty-Two Thousand, Give or Take (2015)
Is it weird that I find the sound of their bickering comforting?[CN] 听她们拌嘴真爽 Girls' Night Out (2012)
Never a cross word, eh?[CN] 从来没有拌嘴? Fugue (2013)
What'll you do now, when I've gone?[CN] 你接下来怎么办? 等我搬走,谁来负责跟你拌嘴 A French Gigolo (2008)
You two need to stop bickering.It's unattractive.[CN] 你們倆別拌嘴了 煞風景 Give Peace a Chance (2009)
I'm not trying to start anything, I'm not.[CN] 我不想开始拌嘴 不想 Long Weekend (1978)
We argued, and you know I don't like arguing with you.[CN] 我们在拌嘴吗,我可不想和你吵架 The Body (2012)
Can't live with them, can't successfully refute their hypotheses.[CN] 难以共处 拌嘴也拌不过 The Zazzy Substitution (2010)
We have our ups and downs.[CN] 我们俩拌嘴 Live Free or Die (2006)
We're procrastinating out of fear, aren't we?[CN] 我们因害怕而拌嘴,对吗? Journey 2: The Mysterious Island (2012)
Despite these little disagreements, he's a wonderful son.[CN] 别看我们会拌嘴 但我儿子还是很棒的 Spanish Affair (2014)
Do you want the fighting and the bickering?[CN] 你又想吵架 又想拌嘴是吧 2 Days in New York (2012)
It's like a bulletin board.[CN] -情侣间的小拌嘴 Magic Spell Costco (2016)
This thing's echoing in my ear[CN] 你们俩像小孩子一样拌嘴 This thing's echoing in my ear Love Boat (2015)
Papa can't do without mum for a second.[CN] 爸爸一刻也离不开妈妈 但还是整天拌嘴 Jaane Tu... Ya Jaane Na (2008)
But as with any war,[CN] 拌嘴小事 而是你死我活的斗争 'cause it's not a business. Demolition (2016)
Damn! -It's a war. [ explosion ][CN] 这可不是女人间鸡毛蒜皮的拌嘴小事 This is not a business for little girls. Weapons (2016)
You know how Hitch and me are, always rowing about something.[CN] 你知道我和Hitch是怎樣的, 拌嘴是常有的事 Applause (1929)
Come on. You're bickering like an old married couple.[CN] 你俩拌嘴的样子就跟对老夫老妻似的 Tall Tales (2007)
Phil, I don't have time for this, okay?[CN] 我没空跟你拌嘴 Keeping the Faith (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top