ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*怪奇*

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 怪奇, -怪奇-
Japanese-English: EDICT Dictionary
怪奇[かいき, kaiki] (adj-na,n) bizarre; strange; wonderful; weird; outrageous; (P) [Add to Longdo]
怪奇映画[かいきえいが, kaikieiga] (n) horror picture [Add to Longdo]
怪奇小説[かいきしょうせつ, kaikishousetsu] (n) mystery novel [Add to Longdo]
怪奇物語り[かいきものがたり, kaikimonogatari] (n) mystery story [Add to Longdo]
複雑怪奇[ふくざつかいき, fukuzatsukaiki] (adj-na,n) complicated and mysterious [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We love strange and beautiful.[CN] 我們喜歡怪奇和美麗 The Truth Hurts (2013)
After you guys left, I dug into all things monstrous.[JA] 君達が去った後 怪奇現象を調べまくったの Slumber Party (2013)
There are plenty of things in this world that can't be explained by rational science.[JA] この世には怪奇現象が多々ある 合理的な科学で説明できない The Blind Fortune Teller (2015)
There's strange things going on all over the city.[JA] 街全体で怪奇現象が 起こっているんだ Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016)
-He likes to be called Sasquatch. -Whatever.[CN] 它喜欢别人叫它沙斯怪奇 随便叫什么 Stuart Little 3: Call of the Wild (2005)
Black balls![CN] 怪奇物语" Stranger Things! Why Him? (2016)
Well, I... actually... to be honest, it-it felt kind of weird to me.[CN] 其实... 说实话 我觉得怪奇怪的 Rally (2014)
It's strange.[CN] 怪怪奇奇. Eight Legged Freaks (2002)
"Strange and beautiful golden light."[CN] "怪奇美麗的金光" The Truth Hurts (2013)
It's a freak show.[JA] 怪奇の館だよ Ability (2009)
Irving establishes the mood and tone, foreshadowing the horror which is to come.[JA] アーヴイングは 後に続く怪奇物語の 雰囲気と気分を作り上げてる Pay the Ghost (2015)
Sasquatch doesn't swim either.[CN] 沙斯怪奇也不会游泳 Stuart Little 3: Call of the Wild (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top