ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*忌み日*忌日*斎日*

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 忌み日*忌日*斎日, -忌み日*忌日*斎日-
Japanese-English: EDICT Dictionary
忌み日;忌日;斎日[いみび, imibi] (n) (See 陰陽道) unlucky day (according to astrology); (previously a) death anniversary; purification and fast day [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*忌み(いみ)()*忌日 ()*斎日 ()*

 


  

 
忌む
 • (いむ) (v5m,vi) (1) to avoid; to refrain from; to shun; (2) (忌む, 諱む only) to detest [EDICT]
 • (か) (n-suf) (1) day of month; (ctr) (2) counter for days [EDICT]
 • (にち) (n) (1) (abbr) (See 日曜) Sunday; (suf) (2) (also んち or ち) day (of the month); (suf,ctr) (3) (also んち or ち) counter for days [EDICT]
 • (ひ) (n-adv,n-t) (1) (日 only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) (日 only) (as 〜した日には, 〜と来た日には, etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) [EDICT]
 • (rì, ㄖˋ) day; sun; date; day of the month; abbr. for Japan [CE-DICT]
忌日
 • (いみび) (n) (See 陰陽道) unlucky day (according to astrology); (previously a) death anniversary; purification and fast day [EDICT]
 • (きにち;きじつ) (n) (1) (See 命日・めいにち) anniversary of a person's death (on which Buddhist commemorative rites, etc. are performed); (2) (See 七七日) 49th day after a person's death, on which Buddhist rituals are performed [EDICT]
斎日
 • (いみび) (n) (See 陰陽道) unlucky day (according to astrology); (previously a) death anniversary; purification and fast day [EDICT]
 • (さいじつ) (n) fast day [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top