ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*岩床*

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 岩床, -岩床-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岩床[yán chuáng, ㄧㄢˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] bedrock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岩床[がんしょう, ganshou] (n) bedrock [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Originally, this whole area would have been one solid block of limestone, the base of a coral reef.[CN] 起初,这整个地方都是 一整块坚固的石灰岩床 珊瑚礁的基座 Caves (2006)
Companies dig down and fracture shale beds to release natural gas.[CN] 那些公司挖开页岩床释放天然气 Risk (2012)
Carved solid bed rock, the tunnels are wide enough to allow 10,000 North Korean soldiers in an hour to snip behind the enemy lines,[CN] 凿穿坚实岩床的隧道 宽度足以容纳1万名朝鲜士兵在1小时内潜入敌方 Inside North Korea (2007)
Their hypothesis:[CN] 切穿岩床 Six Degrees Could Change the World (2008)
This meltwater has a surprising effect... it lubricates the junction between the ice and the rock floor beneath, so the entire ice sheet is now on the move, sliding downhill into the ocean.[CN] 这种冰融水有一个让人惊奇的效果 在冰层与岩床之间 它起到润滑作用 To the Ends of the Earth (2011)
Then we'd have solid bedrock on both banks.[CN] 这样两岸都会有坚实的岩床. The Bridge on the River Kwai (1957)
It's reached the ocean, and millions of tonnes of ice have lost the support of their rocky bed.[CN] 它到达了大海 数百万吨冰块失去了岩床的支撑 To the Ends of the Earth (2011)
When the water reaches the more resistant bed of limestone its course is altered.[CN] 当水流遇到更坚硬的石灰岩床时 就会改变路线 Caves (2006)
This is a massive rushing torrent of fresh melt water tunneling straight down through the Greenland ice to the bedrock below.[CN] 钻穿格陵兰的冰块... 直达岩床 以往也有季节性溶雪 An Inconvenient Truth (2006)
This shows what happens to the crevasses, and when lakes form, they create what are called moulins.[CN] 水流至冰底 令冰易脱离岩床 An Inconvenient Truth (2006)
As you can see, the fortress lies so far beneath the bedrock, it's untouchable.[CN] 你可以看到 这个堡垒潜藏在岩床的深处 根本没法撼动 The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (2015)
Thank you.[CN] 聖多娜那種座落在水晶岩床上的地方 Tune Your Quack-o-Meter (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top