ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*外耳*

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 外耳, -外耳-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外耳[wài ěr dào, ㄨㄞˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, ] external auditory meatus; auditory canal, between the outer ear 外耳 and tympanum 鼓膜, #55,752 [Add to Longdo]
外耳[wài ěr, ㄨㄞˋ ㄦˇ, ] outer ear, #97,912 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外耳[がいじ, gaiji] (n) external ear; concha [Add to Longdo]
外耳[がいじえん, gaijien] (n) otitis externa; inflammation of the outer ear [Add to Longdo]
外耳[がいじどう, gaijidou] (n) external auditory canal (meatus) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Outer ear channels, nostrils, and mouth contain sand and green, moss-like, mucous threads.[CN] 外耳道,鼻腔和口腔內有沙 和綠色苔蘚類粘液 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
You have the same irises, a rare dark green with diamond-shaped hazel flecks together with identical outer ears or pinner, which are only past down through direct blood line, which makes by necessity either brothers, or... in this case, more likely, father and son.[CN] 你们的眼睛有着同样罕见的深绿色虹膜 上面有些菱形的淡褐色斑点 还有完全相同的外耳 这是仅在直系血亲之间才会遗传的 Sherlock Holmes (2009)
Why do you need our victim's ear canal? Oh, yes.[JA] どうして被害者の 外耳道がいるの? The Lady on the List (2013)
Pinna response normal. How you feeling, Jake?[CN] 外耳反应正常 感觉怎样? Avatar (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top