Search result for

%依米 小未 松松酱 枫之舞 陌漪 校对 时差雪

(0 entries)
(1.2363 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -%依米 小未 松松酱 枫之舞 陌漪 校对 时差雪-, *%依米 小未 松松酱 枫之舞 陌漪 校对 时差雪*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*依米 (yī mǐ) 小未 (xiǎo wèi) 松松 (sōng sōng) (jiàng) 枫之舞 (fēng zhī wǔ) 陌漪 (mò yī) 校对 (jiào duì) 时差 (shí chà) (xuě)

 


  

 
  • (jiàng, ㄐㄧㄤˋ) jam; thick sauce [CE-DICT-Simplified]
时差
  • (shí chā, ㄕˊ ㄔㄚ) time difference; time lag; jet lag [CE-DICT-Simplified]
  • (ゆき) (n) snow; (P) [EDICT]
  • (xuě, ㄒㄩㄝˇ) snow [CE-DICT-Simplified]
  • (xuě, ㄒㄩㄝˇ) snow [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top