ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*伝説*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 伝説, -伝説-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
伝説[でんせつ, densetsu] (n) (เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน,คำสลัก,คำอธิบายภาพ,ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ,ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, S. myth,fiction,fable

Japanese-English: EDICT Dictionary
英雄伝説[えいゆうでんせつ, eiyuudensetsu] (n) (1) heroic legendary tale; (2) Legend of Heroes (video game series) [Add to Longdo]
家系伝説[かけいでんせつ, kakeidensetsu] (n) family legend [Add to Longdo]
伝説[こでんせつ, kodensetsu] (n) old tradition [Add to Longdo]
伝説[でんせつ, densetsu] (n) tradition; legend; folklore; (P) [Add to Longdo]
伝説[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous [Add to Longdo]
都市伝説[としでんせつ, toshidensetsu] (n) urban legend [Add to Longdo]
落人伝説[おちゅうどでんせつ, ochuudodensetsu] (n) legend concerning a fugitive clan [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They were erected to commemorate a certain event or to tell an ancestral legend.ある出来事を記念したり先祖の伝説を伝えるために建てられたものであった。
According to one legend, it gets its name from a priest.ある伝説によればそれはある聖職者の名からきている。
President Kennedy was killed, but his legend will live on forever.ケネディー大統領は殺害されたが、彼の伝説は永遠に生き続けるだろう。
A mysterious legend has been handed down about this lake.この湖についての不思議な伝説が言い伝えられている。
These legends should be handed down to our offspring.これらの伝説は私達の子孫に語り継がれるべきだ。
The song descended from a legend.その歌は伝説に由来する物だった。
The mountain is famous in myth and legend.その山は神話や伝説でよく知られている。
The legend gave the name to the place.その地名は伝説に由来する。
The legend has come down in this district from olden times.その伝説は昔からこの地方に伝わっている。
The story is founded on tradition.その物語は伝説に基づいている。
We are familiar with the legend of Robin Hood.我々はロビンフッドの伝説を良く知っている。
The vampire legend flourishes in the Balkans.吸血鬼伝説はバルカン地方に流布している。
There are many old Indian legends.古いインドの伝説が数多くある。
Myths and legends should be handed down from generation to generation.神話や伝説は代々語り継がれていくべきだ。
The legend says that she was a mermaid.伝説では、彼女は人魚だったと言われる。
According to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.伝説によれば、その森には幽霊が出たので、誰も足を踏み入れようとしなかったそうだ。
The last part of the legend was added later.伝説の最後の部分は後世付け加えられたものだ。
There are a lot of legends in Japan.日本には多くの伝説がある。
You couldn't tell it by looking, but she has the legendary tale of having eaten two whole cakes when a child.こう見えて、子供の頃はケーキを二ホール平らげた伝説を持っている。
"Probably just a stupid urban legend" "But they do say 'there's no smoke without fire', don't they?"「くだらねえ都市伝説だろう」「でも、火のないところに煙は立たないというけどね」

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伝説[でんせつ, densetsu] -Sage, Legende, Ueberlieferung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top