ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*他们互生好感 有时候甚至就会坠入爱河*

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 他们互生好感 有时候甚至就会坠入爱河, -他们互生好感 有时候甚至就会坠入爱河-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They like each other. Sometimes they even fall in love.[CN] 他们互生好感 有时候甚至就会坠入爱河 P2 (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*他们 (tā men)互生 (hù shēng)好感 (hǎo gǎn) 有时候 (yǒu shí hou)甚至 (shèn zhì) (jiù) (huì)坠入 (zhuì rù)爱河 (Ài hé)*

 


  

 
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
互生
 • (ごせい) (n,adj-no) (botanical term) alternate (esp. of leaf arrangement) [EDICT]
 • (hù shēng, ㄏㄨˋ ㄕㄥ) alternate phyllotaxy (leaf pattern) [CE-DICT-Simplified]
 • (hù shēng, ㄏㄨˋ ㄕㄥ) alternate phyllotaxy (leaf pattern) [CE-DICT-Traditional]
好感
 • (こうかん) (n) good feeling; good will; favourable impression; favorable impression; (P) [EDICT]
 • (hǎo gǎn, ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ) good opinion; favorable impression [CE-DICT-Simplified]
 • (hǎo gǎn, ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ) good opinion; favorable impression [CE-DICT-Traditional]
有时候
 • (yǒu shí hou, ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙) sometimes [CE-DICT-Simplified]
甚至
 • (shèn zhì, ㄕㄣˋ ㄓˋ) even; so much so that [CE-DICT-Simplified]
 • (shèn zhì, ㄕㄣˋ ㄓˋ) even; so much so that [CE-DICT-Traditional]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
 • (え) (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) [EDICT]
 • (かい) (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) [EDICT]
 • (huì, ㄏㄨㄟˋ) can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association [CE-DICT-Simplified]
 • (kuài, ㄎㄨㄞˋ) to balance an account; accounting [CE-DICT-Simplified]
坠入
 • (zhuì rù, ㄓㄨㄟˋ ㄖㄨˋ) to drop into; to fall into [CE-DICT-Simplified]
爱河
 • (Ài hé, ㄞˋ ㄏㄜˊ) the stream of human passion (Buddh., a stumbling block on the path to enlightenment); the River of love (as Valentine's day cliche or pop song lyrics) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top