ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ใคร ๆ*

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใคร ๆ, -ใคร ๆ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใคร ๒, ใคร ๆ(ไคฺร) ส. ผู้ใดผู้หนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง, (ซึ่งมิได้กำหนดแน่นอนลงไป) เช่น ฉันไม่อยากพึ่งใคร ใคร ๆ ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้.
เข้าไหนเข้าได้ก. สามารถติดต่อหรือคบหาสมาคมกับใคร ๆ ได้.
ใจแคบว. ไม่คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร ๆ.
นะ ๒น. ชื่อตัวตั้งธาตุน้ำของเวทมนตร์คาถาทางเมตตามหานิยม เช่น เขาคงมีนะดี ใคร ๆ เห็นก็เมตตา.
ปากหนักว. ไม่ใคร่พูดขอร้องต่อใคร ๆ, ไม่ใคร่ทักทายใคร.
เป้าสายตาน. บุคคลหรือสิ่งที่เป็นที่เพ่งเล็งหรือสนใจของผู้อื่น เช่น คนงามย่อมเป็นเป้าสายตาของใคร ๆ.
โผล่(โผฺล่) ก. ปรากฏหรือทำให้ปรากฏพ้นจากสิ่งที่บังอยู่ เช่น โผล่ขึ้นมาจากน้ำ ด้ามปืนโผล่ออกมาจากกระเป๋า, ปรากฏหรือทำให้ปรากฏ เช่น โผล่หน้า ใคร ๆ เขาทำงานกัน ทำไมเพิ่งโผล่มา.
พรหมทัณฑ์โทษอย่างสูง คือห้ามไม่ให้ใคร ๆ พูดด้วยในหมู่สงฆ์ด้วยกัน.
โวยเปิดเผยให้รู้ทั่วไป เช่น อย่าโวยเรื่องนี้ให้ใคร ๆ รู้เดี๋ยวเขาเสียหาย.
เหลือเดน, เหลือเดนเลือกว. ที่ไม่มีใครต้องการแล้ว, เหลือจากที่ใคร ๆ เลือกกันหมดแล้ว.
ให้หูให้ตาก. แสดงท่าทีให้ทราบด้วยสีหน้าและสายตาว่าพอใจใคร่สืบความสัมพันธ์ต่อไป (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น กุลสตรีไม่ควรให้หูให้ตาใคร ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Poor lad. Never did no harm to no-one.ไม่เคยทำอันตรายต่อใคร ๆ Yellow Submarine (1968)
That was the summer of 1963... when everybody called me ""Baby"" and it didn't occur to me to mind.มันคือช่วงฤดูร้อนของปี 1963... ตอนที่ใคร ๆ ก็เรียกฉันว่า "เบบี้" และฉันก็ ไม่ว่าอะไร หากพวกเขาอยากเรียกกันแบบนั้น Dirty Dancing (1987)
- I'm known as the catch of the county.- ใคร ๆ ก็เรียกผมว่า หนุ่มเนื้อหอม Dirty Dancing (1987)
People bring their own arrangements. You don't want to miss it.ใคร ๆก็เตรียมการแสดงของตัวเองแล้ว คุณไม่น่าพลาดน๊ะ Dirty Dancing (1987)
I can't imagine you're appealing to anybody.ฉันไม่คิดว่า คุณจะไปขออุทธรณ์ต่อใคร ๆ ได้ Mannequin (1987)
I never forget a name or a face, Mr. Nertz.ผมไม่เคยลืมชื่อหรือหน้าใคร ๆ เลยครับ คุณเนิร์ทซ์! Mannequin (1987)
- That's why I was late.ใคร ๆก็ทําได้ Big (1988)
Everybody is gonna want to be on my bobsled team.ใคร ๆ ก็อยากร่วม ทีมบ๊อบสเลดของฉัน Cool Runnings (1993)
That's what he calls people: "Slick."เขาชอบเรียกใคร ๆ ว่าไอ้ลื่น Heat (1995)
Everyone thought you were dead.ใคร ๆ ต่างคิดว่าคุณตายไปแล้ว Jumanji (1995)
Just remember that I was as good as any and better than most.พึงจำไว้ว่า ฉันก็มีดีเช่นใคร ๆ และก็ยังดีที่สุด กว่าที่สุด Gattaca (1997)
They always make one. Somewhere.- ไม่ ใคร ๆ ก็เคยพลาดทั้งนั้น The Jackal (1997)
Again. Nothing. But let's face it.แต่ต้องยอมรับว่า ใคร ๆ ก็ข้ามแดนแคนาดาได้ The Jackal (1997)
- That's their technical name.- ใคร ๆ ก็เรียกอย่างนั้น As Good as It Gets (1997)
Everybody wants that. It doesn't exist.ใคร ๆ ก็อยากมีแฟนแบบนั้น แต่มันหาไม่ได้นี่ลูก As Good as It Gets (1997)
Everybody's making dinner.แล้วไง ใคร ๆ ก็เข้าครัวกันตอนนั้นนี่นา Woman on Top (2000)
Then everyone knows how much I love her, you butt-licking television slave!ดี ใคร ๆ จะได้รู้ว่าฉันรักเมียแค่ไหน ไอ้ทาสทีวีเอ๊ย Woman on Top (2000)
- No! Honey, everybody has an off day.ไม่น่า ใคร ๆ ก็มีวันผีเข้าผีออกทั้งนั้น Woman on Top (2000)
That's why you're famous. That's why everybody knows your name.เธอจึงมีชื่อเสียง ใคร ๆ รู้จักเธอไปทั่ว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I think people want to fuck There are pigs Officer Cho's thereฉันว่าใคร ๆ ก็ต้องมาเที่ยวผู้หญิงกัน ที่ทำงานไอ้หมูโชอยู่ที่นี่ Bad Guy (2001)
Come on, everyone's been so worried.ไปเถอะ ใคร ๆ เป็นห่วงกันใหญ่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I think people want money.ผมคิดว่าใคร ๆ ก็อยากได้เงิน The Corporation (2003)
There is not an industrial company on earth not an institution of any kind not mine not yours not anyone's that is sustainable.ไม่มีอุตสาหกรรมไหนบนโลก ไม่มีสถาบันไหน ไม่ใช่ทั้งของผม ของคุณ ของใคร ๆ The Corporation (2003)
Everyone saysใคร ๆ ก็บอกว่า Shrek 2 (2004)
He's gotta be strong And it's gotta be soon And he's gotta be larger than lifeเขาต้องแกร่ง และไม่นาน เขาต้องยิ่งใหญ่ กว่าใคร ๆ Shrek 2 (2004)
It won't fit in anybody's brain.มันไม่มีทางที่ใคร ๆ จะเชื่อได้เลย The Forgotten (2004)
In a moment of crazyness, the steal someone else's child.- ช่วงเวลาแห่งความเสียสติ ทำให้ขโมย... .... ลูกใคร ๆ มาก็ได้ March of the Penguins (2005)
I'm always an hour ahead of anyone else, really.ฉันต้องล้ำหน้ากว่า ใคร ๆ ทุกคน จริง ๆ My Girl and I (2005)
There's something to knowing the exact shape of the world and one's place in it.ใคร ๆ คงอยากรู้ว่าโลกเรารูปร่าง แท้จริงเป็นอย่างไร .. มีอะไรที่ไหนบ้าง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
But you can call me Big Momma. Everybody calls me Big Momma.แต่คุณเรียกบิ๊กมาม่าก็ได้ ใคร ๆ เขาก็เรียกกัน Big Momma's House 2 (2006)
Everybody calls me Big Momma.ใคร ๆ ก็เรียกดิฉัน บิ๊กมาม่า Big Momma's House 2 (2006)
Everybody calls me Big Momma. '"ใคร ๆก็เรียกฉันว่าบิ๊กมาม่า" Big Momma's House 2 (2006)
Anyone trying to acquire this kind of fuel has to be considered a threat.ใคร ๆ ก็อยากได้เชื้อเพลิงแบบนี้ มาเพื่อใช้ทำการข่มขู่ The Astronaut Farmer (2006)
It's always somebody's fault.ใคร ๆ ก็ผิดพลาดกันได้ Saw III (2006)
Everybody knows now.ใคร ๆ ก็รู้จัก Letters from Iwo Jima (2006)
Orson is just the most warm, wonderful, generous man.ออร์สันช่างเป็นผู้ชายที่อบอุ่น วิเศษ และใจกว้างเหนือใคร ๆ Listen to the Rain on the Roof (2006)
I mean, who cares? It's a bar, and we all do it, right?ก็ ใครจะไปสน มันเป็นบาร์ ใคร ๆ ก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้น ใช่ไหม่ It Takes Two (2006)
Oh, yeah. That other so-called suicide?อ้อ ใช่ คดีที่ใคร ๆบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายใช่มัย? Out of the Past (2007)
It could happen to anybody drinking 5 bottlesใคร ๆ มีสภาพแบบนี้ เล่นดื่มไปตั้ง 5 ขวด Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
People said you were dead but you're not dead, you're in hiding did something happen?แต่ คุณตายไปแล้วนี่ ใช่ไหม ใคร ๆ ก็บอกว่าคุณตาย Surf's Up (2007)
Well, he said it was easy to understand someone getting scared their first night alone out here.จอห์นว่าใคร ๆก็รู้สึกกลัวได้ เป็นคืนแรกที่พวกเขาอยู่กันตามลำพัง The Messengers (2007)
And everyone said this wouldn't workใคร ๆ ก็บอกว่านี่ใช้ไม่ได้หรอก Mr. Bean's Holiday (2007)
You know Bobby, I have never seen you stick up for anyone but yourself beforeคุณรู้จักบ๊อบบี้ ฉันไม่เคยเห็นใคร ที่ยกตัวเองเพื่อใคร ๆ เท่าตัวคุณมาก่อน Bobby Z (2007)
We have the best strikers. We all know that.เรามีกองหน้าที่ยอดเยี่ยม ใคร ๆ ก็รู้ Goal II: Living the Dream (2007)
Yeah, well, you always know how to pick 'em, Jess.ก็... ใคร ๆ ก็รู้ว่าเธอเลือกคบคนหนุ่มแบบไหน Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
Now everyone's talking about seeing the beast.ตอนนี้ ใคร ๆ ก็ พูดกันว่า เห็นเจ้าสัตว์ประหลาด The Water Horse (2007)
It's that dog. He'll tell everyone where Crusoe is.หมานั่น บอกใคร ๆ ว่า ครูโซ อยู่ที่ไหน The Water Horse (2007)
Look, everyone knows who Meeks is and is looking for him.นี่ใคร ๆ ก็รู้ว่า มี้คส์เป็นใคร ฉันหาเขาอยู่เหมือนกัน Mr. Brooks (2007)
-Other folks could do that, man. -Not from this station.แล้วไง ใคร ๆ ก็ทำได้ Fireproof (2008)
This little fat bastard, "tug Irish" they call him.ไอ้อ้วนน้อยคนนี้ ใคร ๆ ก็เรียกเขาว่า "นักลากไอริช" The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใคร ๆ[pr.] (khrai-khrai) EN: anybody ; anyone ; everybody   FR: tout le monde

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anybody(เอน'นีบอดี) pron.,n. ใคร ๆ ,ใครก็ได้
public domainn. ที่ดินของรัฐ,สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวรรณกรรมที่สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ,สาธารณสมบัติ,ของสาธารณะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ มาคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม Cuwriter ในระบบเครือข่าย จะมีกลุ่มโปรแกรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า PDS ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรีต่าง ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใช้ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top