Search result for

*โคนขา*

(77 entries)
(0.589 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โคนขา,-โคนขา-, *โคนขา*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคนขา [N] top of the thigh, See also: ham, Syn. ต้นขา, Example: เขาถูกฟันที่โคนขาหน้าข้างขวาเป็นแผลใหญ่, Count unit: ข้าง, ขา, Thai definition: ส่วนข้างต้นของเรียวขาเหนือหัวเข่าขึ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กาฮังน. ชื่อนกเงือกชนิด Buceros bicornis Linn. ในวงศ์ Bucerotidae เป็นนกขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่นกเงือก โคนขากรรไกรบนมีโหนกแข็งขนาดใหญ่ คอสีขาว ปีกสีดำพาดเหลือง ปลายปีกขาว หางยาวสีขาวพาดดำ ตัวผู้ตาสีแดง ตัวเมียตาสีขาว กินผลไม้และสัตว์ขนาดเล็ก, กก หรือ กะวะ ก็เรียก.
ขาหนีบน. บริเวณโคนขาด้านหน้าตรงส่วนที่ต่อกับลำตัว.
ขาอ่อนน. ส่วนหลังของขานับตั้งแต่โคนขาถึงขาพับ.
โคน ๑น. ส่วนข้างต้นของสิ่งที่ยาวกลม เช่น โคนไม้ โคนเสา โคนขา.
ตะโพกน. ส่วนของร่างกายเบื้องหลังถัดบั้นเอวลงไป มีเนื้อเป็นกระพุ้งทั้ง ๒ ข้าง, กล้ามเนื้อส่วนบนที่นูนขึ้นของโคนขาสัตว์สองเท้าหรือโคนขาหลังของสัตว์สี่เท้า, สะโพก ก็ว่า.
ตัก ๑น. หน้าขาตอนเข่าถึงโคนขาในเวลานั่ง.
เต่าเดือยน. ชื่อเต่าบกชนิด Manouria impressa (Günther) ในวงศ์ Testudinidae ขาไม่ปรากฏนิ้วให้เห็น ขาหลังมีลักษณะคล้ายขาช้าง ระหว่างโคนขาหลังกับโคนหางทั้งสองข้างมีเดือยแหลมข้างละ ๑ เดือย ลักษณะคล้ายหนามยื่นออกมาจากผิวหนัง กระดองสีเหลืองส้มปนน้ำตาล มีแผ่นเกล็ดบางส่วนโปร่งใส ตัวเต็มวัยมีความยาวกระดองหลัง ๒๕-๓๐ เซนติเมตร จัดเป็นเต่าบกที่สวยงามชนิดหนึ่ง กินเห็ดป่านานาชนิด อาศัยอยู่ตามเขาสูงที่เป็นป่าดิบเขา พบทางภาคเหนือ ตอนเหนือของภาคตะวันตก และตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ควะ ก็เรียก.
เต่าหกน. ชื่อเต่าบกขนาดใหญ่ชนิด Manouria emys (Schlegel & Müller) ในวงศ์ Testudinidae ขาไม่ปรากฏนิ้วให้เห็น ขาหลังมีลักษณะคล้ายขาช้าง ระหว่างโคนขาหลังกับโคนหางทั้งสองข้างมีเดือยแหลมขนาดต่าง ๆ ลักษณะคล้ายเล็บยื่นออกมาจากผิวหนัง ทำให้เข้าใจผิดว่าเต่าชนิดนี้มี ๖ ขา กินพืชและผลไม้ป่า เช่น กล้วยป่า บอน หน่อไผ่ มักพบอาศัยอยู่ตามที่ที่มีความชื้นสูงตามป่าเขาสูงที่เป็นป่าดงดิบ จัดเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ตัวเต็มวัย หนักได้ถึง ๓๗ กิโลกรัม ในประเทศไทยพบ ๒ ชนิดย่อย ได้แก่ เต่าหกเหลือง [ M. e. emys (Schlegel & Müller)] กระดองสีน้ำตาลอมเหลือง พบเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง และเต่าหกดำ [ M. e. phayrei (Blyth)] กระดองสีดำ พบเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้.
ปัตคาด(ปัดตะคาด) น. ชื่อเส้นในร่างกายของคน ในตำราหมอนวดว่า ตั้งแต่ท้องน้อยถึงโคนขาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง.
ฝีมะม่วงน. ชื่อฝีที่โคนขาหนีบเกิดจากต่อมนํ้าเหลืองได้รับการติดเชื้อกามโรคชนิด Lymphogranuloma venereum.
เพลา ๕(เพฺลา) น. ตัก, ช่วงขาตั้งแต่เข่าถึงโคนขา, ราชาศัพท์ว่า พระเพลา.
มหาราชลีลาน. เรียกท่านั่งที่ห้อยเท้าขวาลงเท้าซ้ายงอพับขึ้นไปสอดไว้ใต้โคนขาขวา.
มะม่วง ๒น. ชื่อฝีที่โคนขาหนีบ เกิดจากต่อมนํ้าเหลืองได้รับการติดเชื้อกามโรคชนิด Lymphogranuloma venereumเรียกว่า ฝีมะม่วง.
ไร ๑น. ชื่อสัตว์ขาปล้องหลายชนิดหลายสกุล ในอันดับ Acarina มีขา ๘ ขา ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดหรือเล็กกว่า ลักษณะคล้ายพวกเห็บแต่ต่างกันที่ไม่มีหนามเล็ก ๆ คลุมรอบปาก และแผ่นแข็งของรูหายใจอยู่บริเวณด้านข้างของลำตัวเรียงกันไม่เลยโคนขาคู่ที่ ๔ ชนิดดูดกินเลือดสัตว์ เช่น ไรไก่ ชนิด Dermanyssus gallinae (De Geer) ในวงศ์ Dermanyssidae ชนิดที่อยู่ตามผิวหน้าคน ได้แก่ชนิด Demodex folliculorum (Simen) และชนิดที่ทำให้เกิดขี้เรื้อนเปียกในสุนัข คือ ชนิด D. canisLeydis ทั้ง ๒ ชนิดอยู่ในวงศ์ Dermodicidae ชนิดที่ทำลายพืช เช่น ไรสนิม ชนิด Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) ในวงศ์ Eriophyidae ทำลายผลส้ม ชนิดที่ทำให้เกิดอาการแพ้ในคน เช่น ไรฝุ่น ชนิด Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) ในวงศ์ Pyroglyphidae.
สะโพกน. ส่วนของร่างกายเบื้องหลังถัดบั้นเอวลงไป มีเนื้อเป็นกระพุ้งทั้ง ๒ ข้าง, กล้ามเนื้อส่วนบนที่นูนขึ้นของโคนขาสัตว์สองเท้าหรือโคนขาหลังของสัตว์สี่เท้า, ตะโพก ก็ว่า.
หน้าขาน. ส่วนหน้าของขานับตั้งแต่โคนขาถึงหัวเข่า.
หริ่งน. ชื่อหนูขนาดเล็กถึงขนาดปานกลางหลายชนิด ในวงศ์ Muridae เช่น หนูหริ่งบ้าน (Mus musculus Linn.) มีขนลำตัวสีน้ำตาลเข้ม หัวค่อนข้างแบน หน้าสั้น ฟันเล็ก ขาสีดำ ปลายนิ้วสีขาว ฝ่าตีนสีเข้ม หางยาวสีดำ เคลื่อนไหวได้รวดเร็วและกระโดดเก่ง ในประเทศไทยมีผู้พบบางตัวมีแถบสีเหลืองพาดตามขวางบริเวณกลางลำตัวใกล้โคนขาหลัง แยกเป็นชนิดย่อย M. m. castaneusWaterhouse, หนูหริ่งไม้หางพู่ [Chiropodomys gliroides (Blyth)] มีขนลำตัวค่อนข้างยาว ด้านหลังสีน้ำตาลคล้ำ ท้องสีขาว หางยาว มีแผงขนสีขาวและดำตั้งแต่กลางหางไปถึงปลาย ปลายหางเป็นพู่สีขาว อาศัยอยู่ตามป่า.
เห็บ ๑น. ชื่อแมงสัตว์ขาปล้องหลายชนิด หลายสกุล หลายวงศ์ อันดับ Aearina มีขา ๘ ขา ลักษณะทั่วไปคล้ายไร แต่ส่วนใหญ่มักโตกว่า และปากมีลักษณะเป็นแท่ง มีหนามโค้งเล็ก ๆ กระจายอยู่รอบปลายปาก แผ่นแข็งของรูหายใจอยู่บริเวณด้านข้างของลำตัวเรียงกันเลยโคนขาคู่ที่ ๔ มีทั้งชนิดที่มีผนังลำตัวแข็งและผนังลำตัวอ่อน เป็นตัวเบียนดูดกินเลือดสัตว์ และเป็นพาหะนำโรค เช่น เห็บวัว (Boophilus caudatus Neumann) เห็บสุนัข [Rhipicephalus sanguineus (Latreille.)] ทั้ง ๒ ชนิดอยู่ในวงศ์ Ixodidae.
อูรุน. โคนขา, ขาอ่อน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interfemoral-ระหว่างโคนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interfemus๑. หว่างโคนขา๒. โคนขาด้านใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thigh, upperโคนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper thighโคนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Femoral fracturesกระดูกโคนขาหัก [TU Subject Heading]
Femoral neck fracturesส่วนคอกระดูกโคนขาหัก [TU Subject Heading]
Acetabulumโพรงกระดูกรูปถ้วย, เบ้าอะเซตาบูลัม, เบ้า, เบ้าหัวกระดูกโคนขา, เบ้าข้อตะโพก, เบ้าของข้อตะโพก, เบ้าหัวกระดูกต้นขา, เบ้าอะเซ็ทตาบูลั่ม [การแพทย์]
Coxa Openingรูเปิดตรงบริเวณโคนขา [การแพทย์]
Femoral Arteryหลอดเลือดแดงโคนขา,เส้นเลือดแดงใหญ่แห่งขา,เส้นเลือดแดงที่ขาหนีบ [การแพทย์]
Femoral Fracturesกระดูกโคนขาหัก [การแพทย์]
Femoral Neck Fracturesกระดูกโคนขาส่วนคอหัก [การแพทย์]
Femoral Neoplasmsกระดูกโคนขา,เนื้องอก,กระดูกต้นขา,เนื้องอก [การแพทย์]
Femoral Nerveประสาทฟีมอรัล,ประสาทโคนขา,เส้นประสาทกระดูกต้นขา [การแพทย์]
Femoral Veinหลอดเลือดดำโคนขาหลอดเลือดดำใหญ่ที่ขาหลอดเลือดดำเฟโมราลหลอดเลือดดำที่โคนขา [การแพทย์]
Femurกระดูกต้นขา,กระดูกโคนขา,ขาช่วงหน้าแข้ง,กระดูกขา,กระดูกต้นขาด้านนอก,ปลายกระดูกขาท่อนบน [การแพทย์]
Femur Headกระดูกโคนขาส่วนหัว,กระดูกต้นขาส่วนหัว [การแพทย์]
Femur Neckกระดูกต้นขาส่วนคอ,กระดูกโคนขาส่วนคอ,คอกระดูกต้นขา [การแพทย์]
salivary glandต่อมน้ำลาย, ต่อมสร้างน้ำลายของคนมี 3 คู่ คือ  บริเวณโคนขากรรไกร 1 คู่ ใต้ขากรรไกร 1 คู่ และใต้ลิ้นอีก 1 คู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ischial Tuberosityปุ่มอิสเคือล, การกดบริเวณปุ่มกระดูกที่โคนขาด้านใน, ปุ่มนั่งกระดูกก้น, ปุ่มกระดูก, ปุ่มกระดูกอิสเคี่ยม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Her lover is kissing the contours of her bottom... just where it folds onto her upper thighs.คู่รักของเธอ กำลังจูบแก้มก้นเธอ ที่มันล้นขึ้นมาถึงโคนขาอ่อน Don Juan DeMarco (1994)
Died of massive blood loss. Mostly through the femoral artery.ตายเพราะเสียเลือดมากเกินไป ส่วนใหญ่แล้วเกิดที่บริเวณโคนขา Saw (2004)
You fractured your femur in 17 different pieces.กระดูกโคนขาของเธอแตกไป 17 ชิ้น Peaceful Warrior (2006)
She's losing too much blood.เส้นเลือดโคนขาเธอได้รับความเสียหาย Twilight (2008)
There's a bone cyst on this femur.กระดูกพวกนี้มีรอยพรุน ที่โคนขา The Plain in the Prodigy (2009)
Okay, so your victim's leg was severed through the head of the femur.โอเค งั้นขาเหยื่อของคุณ ถูกตัดขาดจากข้อต่อกระดูกโคนขา Bone Voyage (2009)
Extracting marrow from Samantha Matthews' right upper femur.ทำการแยกไขกระดูก จากซาแมนต้า แมทธิวส์ ขาขวา เหนือกระดูกโคนขา Bone Voyage (2009)
The muscle development appears consistent, the distinct curvature of the femur is undeniable.การพัฒนาของกล้ามเนื้อเห็นชัดว่าเหมือนกัน มีรูปร่างโค้งที่เห็นเด่นชัดที่กระดูกโคนขาซึ่งไม่รับกัน The Dwarf in the Dirt (2009)
- Look at his femurs!- ดูที่กระดูกโคนขาเขาซิ The Dwarf in the Dirt (2009)
- One cannot deny the femurs.- บอกไม่ได้จากกระดูกโคนขาหรอก The Dwarf in the Dirt (2009)
Regular strikes approximately 33 centimeters apart,spanning the remains from forehead down to mid-femur.แรงกระแทกสม่ำเสมอ ห่างกันประมาณ 33 เซนติเมตร ตั้งแต่หน้าผากจนถึงกลางโคนขา The Parts in the Sum of the Whole (2010)
This femur feels like a wet bag of gravel.ตรงกระดูกโคนขา รู้สึกเหมือนถุงก้อนกรวดเปียก I See You (2010)
Yeah, there are multiple breaks in the femur, pelvis, vertebrae...ใช่ แล้วยังมี รอยแตกอีกหลายจุด ตรงกระดูกโคนขา กระดูกเชิงกราน กระดูกสันหลัง... The Couple in the Cave (2010)
This is gonna be fun! -Feisty bitch! Feisty bitch!นี้ gonna จะสนุก! คุณเห็นนี้ที่นี่กระดูกโคนขาDrive Angry (2011)
Rob, you fractured your femur.ร็อบ กระดูกโคนขาคุณหัก Traffic (2011)
Simply baring the thighs.ปกปิดโคนขาต่ำๆ Ojakgyo Brothers (2011)
Doc, doc! Who's there? It's your femur bone.กระดูกโคนขาของคุณไง เขาต้องการเงินเพราะถังแตก Contemporary Impressionists (2012)
And the rib and femur of a Neanderthal male.และซี่โครงกับกระดูกโคนขา ของมนุษย์ผู้ชายยุคหิน The Archaeologist in the Cocoon (2013)
And I have the femur, mandible, humerus, and skull of a female child, approximately three years old.และมีกระดูกโคนขา, ขากรรไกรล่าง กระดูกต้นแขน, และกระโหลก ของเด็กผู้หญิง อายุประมาณ 3 ขวบ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
There are large bore holes in the femoral artery of each victim.มีรูเจาะขนาดใหญ่ที่เส้นเลือดโคนขา ในเหยื่อแต่ละราย Magnum Opus (2013)
I have a shattered femur, and it's going to take at least a year to rehab.ฉันมีกระดูกอ่อนแตกที่โคนขา และมันใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งปีทำกายภาพบำบัด The Huntress Returns (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวกระดูกโคนขา[n. exp.] (hūa kradūk khōn khā) EN: head of femur   
คอกระดูกโคนขา[n. exp.] (khø kradūk khōn khā) EN: neck of femur   
โคนขา[n. exp.] (khōn khā) EN: top of the thigh ; thigh   
กระดูกโคนขา[n. exp.] (kradūk khōn khā) EN: femur   FR: fémur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
femur    [N] กระดูกโคนขา, Syn. thigh
stifle    [N] ข้อต่อระหว่างกระดูกโคนขากับหน้าแข้งของสัตว์
thigh    [N] ต้นขา, See also: โคนขา, ขาอ่อน, Syn. femur, proximal segment, ham
thigh bone    [N] กระดูกต้นขา, See also: กระดูกโคนขา, Syn. thighbone
thighbone    [N] กระดูกต้นขา, See also: กระดูกโคนขา, Syn. thigh bone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
femur(ฟี'เมอะ) n. กระดูกโคนขา,ส่วนที่3ของขาแมลง -pl. femurs,femora
ham(แฮม) n. ต้นขาหลังของหมูหรือสัตว์อื่น,ตะโพก,, See also: hams n. โคนขาและตะโพกรวมกัน
thigh(ไธ) n. ต้นขา,โคนขา,ขาอ่อน,ปล้องต้นขาแมลง,กระดูกต้นขา
thighbone(ไธ'โบน) n. กระดูกต้นขา,กระดูกโคนขา

English-Thai: Nontri Dictionary
thigh(n) ขาอ่อน,ต้นขา,โคนขา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[もも, momo] (n ) ต้นขา, โคนขา
[もも, momo] (n ) ต้นขา, โคนขา

Are you satisfied with the result?

Go to Top