Search result for

*แตะต้อง*

(85 entries)
(0.0718 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แตะต้อง, -แตะต้อง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตะต้อง[V] touch, See also: handle, Syn. แตะ, ต้อง, สัมผัส, Example: คุณพ่อไม่กล้าแตะต้องสมบัติของคุณแม่ไม่ว่าชิ้นใดๆ, Thai definition: ถูกต้องแต่เพียงเบาๆ หรือนิดหน่อย, โดยปริยายหมายความว่ายุ่งเกี่ยว เกี่ยวข้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แตะต้องก. ถูกต้องแต่เบา ๆ หรือเพียงนิดหน่อย, โดยปริยายหมายความว่า ยุ่งเกี่ยว, เกี่ยวข้อง, เช่น ผมไม่เคยแตะต้องการพนัน.
กระทบกระทั่งก. แตะต้อง, ทำให้กระเทือนถึง, ทำให้กระเทือนใจ.
กระทั่ง ๑ให้เสียงสัญญาณ เช่น ตามช่องฉากบังกระทั่งไอ (คาวี), ถ้าใช้เข้าคู่กับคำ กระทบ เป็น กระทบกระทั่ง หมายถึง แตะต้อง, ทำให้กระเทือนถึง, ทำให้กระเทือนใจ
เกี่ยวก. อาการที่สิ่งงอเป็นขอเกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น ทอดสมอให้เกี่ยวแง่หินไว้, เอาของที่มีลักษณะเช่นนั้นเกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ เช่น เอาขอเกี่ยว, ติดต่อผูกพัน, แตะต้อง, ยุ่งเกี่ยว, ข้องแวะ, เช่น เรื่องนี้อันตรายมากอย่าเอาตัวเข้าไปเกี่ยวเลย, เกี่ยวข้อง ก็ว่า
เกี่ยวข้องก. ติดต่อผูกพัน, แตะต้อง, ยุ่งเกี่ยว, ข้องแวะ, เกี่ยว ก็ว่า.
จับก. อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกำไว้ยึดไว้
แจะ ๑แตะต้อง เช่น มือไปแจะหน้าขนม.
ถูก ๑ก. โดน, แตะต้อง, สัมผัส, เช่น ถูกเนื้อถูกตัว, ถูกต้อง ก็ว่า
ถูกต้องโดน, แตะต้อง, สัมผัส, เช่น อย่ามาถูกต้องตัวฉัน
พ้องพานก. ประสบ, แตะต้อง, เช่น ขออย่าให้มีภัยอันตรายมาพ้องพาน.
สัมผัสก. ถูกต้อง, แตะต้อง, กระทบกัน, เช่น มีใครมาสัมผัสไหล่ พยายามให้เท้าสัมผัสหญ้าเสียบ้าง จะได้มีสุขภาพดี สัมผัสมือกัน
สัมผัสน. การถูกต้องที่ให้เกิดความรู้สึก เช่น ประสาทสัมผัส, การแตะต้อง, การกระทบกัน, เช่น พอออกไปข้างนอกก็สัมผัสอากาศเย็นเฉียบ
แหยะ, แหยะ ๆ(แหฺยะ) ว. ไม่น่ากินไม่น่าแตะต้องเพราะแฉะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sense, tactile; touchการรับรู้แตะต้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
touch; sense, tactileการรับรู้แตะต้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tactile sense; touchการรับรู้แตะต้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't disappear. become unavoidable.อย่าหายตัวไป แค่ทำตัวแตะต้องไม่ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
Don't touch me! Leave me alone!อย่าแตะต้องฉัน ปล่อยฉันไว้คนเดียว Emancipation (2008)
(Sophia) Just stay away from me! Don't touch me!แค่อยู่ห่างๆฉัน อย่าแตะต้องฉัน Emancipation (2008)
Don't touch it.อย่าแตะต้องมัน The Mark of Nimueh (2008)
Don't worry, I won't let anything happen to you.ไม่ต้องห่วง ไม่มีใครแตะต้องเจ้าได้หรอก Duel of the Droids (2008)
I hope you won't have to touch a sword for your entire lifeข้าหวังว่าเจ้าจะไม่แตะต้องดาบเล่มนี้ตลอดชีวิต Iljimae (2008)
But if all else failed and you have to touch a sword.แต่ถ้าเจ้าไม่ทำตามสัญญาและแตะต้องมัน Iljimae (2008)
Don't you touch her!อย่าแตะต้องตัวเธอ The Bank Job (2008)
Don't touch her.อย่าแตะต้องเธอ Babylon A.D. (2008)
Don't touch her.อย่าแตะต้องเธอ Babylon A.D. (2008)
You're not to touch that book, understand?ห้ามแตะต้องหนังสือนั่นเด็ดขาด เข้าใจมั๊ย Inkheart (2008)
If I promise not to touch anything could I maybe just sit and read in here for a while?ถ้าหนูสัญญาว่าจะไม่แตะต้องอะไร... ยายจะให้หนูอ่านอะไรในนี้สักพักได้มั๊ยคะ Inkheart (2008)
Don't you dare touch my younger brother.อย่ากล้าแตะต้องน้องชายของฉัน Episode #1.5 (2008)
I will kill you if you dare touch my younger brother!ฉันจะฆ่าแก ถ้าแกกล้าแตะต้องน้องชายของฉัน! Episode #1.5 (2008)
We didn't even touch it.เราไม่ แม้แต่แตะต้องมัน. Episode #1.7 (2008)
Didn't you say we must not touch it?ไหนแม่บอกว่า เราต้องไม่แตะต้องมัน? Episode #1.7 (2008)
Whoever touches my daughter, you know what will happen to them?ใครกล้าแตะต้องลูกสาวฉัน, คุณรู้ใช่มัยว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกมัน? Episode #1.7 (2008)
If you touch my eyes, do you know what will happen to you?ถ้าแกแตะต้องแก้วตาของฉัน, แกรู้ใช่มัย ว่าจะเกิดอะไรขึ้น? Episode #1.8 (2008)
But I didn't touch them all, you bastards;แต่ฉันไม่ได้แตะต้อง พวกเขาทั้งหมด, ไอ้พวกบ้า Changeling (2008)
I didn't touch them all; I didn't touch them all;ฉันไม่ได้แตะต้องพวกเขาทั้งหมด Changeling (2008)
Nice way of saying that everything he touches seems to wither and die.แต่คงไม่ยากนักถ้าจะบอกว่า ชายผู้นี้ ทุกสิ่งที่เขาแตะต้อง จะตายในทันใด Quantum of Solace (2008)
A new car says, "Hey, don't touch me, I am a computer,ส่วนรถใหม่นะ นี่ๆอย่าแตะต้องฉันนะฉันคือคอมพิวเตอย์ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Don't touch it.อย่าแตะต้องมัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I'm not touching this.ฉันไม่แตะต้องนะ Burn After Reading (2008)
- Shut up. We've had enough out of you.- อย่ามาแตะต้องตัวฉัน Pineapple Express (2008)
- Don't touch me.อย่าแตะต้องฉัน Revolutionary Road (2008)
Mrs. Dixon has been taking the nip bottles of liquor out of her mini-bar, and doesn't want to pay for it.ฉันไม่เคยแตะต้องไอ้พวกนั้นเลย Bedtime Stories (2008)
Don't touch me!อย่ามาแตะต้องฉัน! The Ruins (2008)
I don't want anyone else to touch her but me.ผมไม่ต้องการให้ใครแตะต้องเธอนอกจากผม Pathology (2008)
- I had to, before it grabbed me! - [ Man #2 ] Don't touch him.!- ฉันจำเป็น ก่อนที่มันจะคว้าโดนตัวฉัน อย่าแตะต้องตัวเค้า City of Ember (2008)
If you touch one hair on her head, I will kill all of you.ถ้านายแตะต้องแม้แต่เล่นผมเธอ ฉันจะฆ่าพวกนายทุกคน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Don't you put your hands on me again.. Okay?แล้วอย่ามาแตะต้องตัวฉันอีก โอเค? Fast & Furious (2009)
Hey don't touch me, don't touch meเฮ้ อย่ามาแตะต้องตัวฉัน Fast & Furious (2009)
McCullen gave me orders to kill the Baron if he so much as touched you.แม็คคัลเลน มอบคำสั่งให้ผมฆ่า บารอน ถ้าเค้าแตะต้องคุณมากเกินไป G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Well, he's my husband. Of course he touches me.ก็ เค้าเป็นสามีฉัน แน่นอน ที่เค้าจะแตะต้องฉัน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I told you I'd kill him if he touched you again.ผมบอกแล้วว่าจะฆ่าเค้า ถ้าเค้ากล้าแตะต้องคุณอีก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- Don't touch that!-อย่าแตะต้อง Up (2009)
I don't want you to touch it!ฉันไม่อยากให้แกแตะต้อง Up (2009)
You do understand that my daughter is only 17.ผมไม่ได้แตะต้องเธอเลย โอเค? Chapter Five 'Exposed' (2009)
Hey. Don't touch me.เฮ้ อย่าแตะต้องตัวฉัน Fighting (2009)
I don't need to touch him. I just need him to thinkผมไม่ต้องการจะแตะต้องเค้าหรอก ผมจะพูดให้เค้าคิด Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I will not touch Burnett.ว่าผมจะไม่แตะต้องเบอร์เนตต์เลย Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Hell, I ain't even gonna touch you.ไม่แม้แต่จะแตะต้อง Prison Break: The Final Break (2009)
I tried it, mom. Coke's not my thing.ครับแม่,ผมไม่ไปแตะต้องมันแน่ I Lied, Too. (2009)
Remember, arthur, whatever he may do to your physical embodiment, he cannot touch your soul.จำไว้อาเธอร์ เขาอาจทำคุณได้ ทางกาย แต่เขาไม่อาจแตะต้องจิตวิญญาณคุณได้ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
I know I fucked up.อย่าแตะต้องอะไรเด็ดขาดนะ My Bloody Valentine (2009)
He can never touch my heart.เขาไม่มีวันแตะต้องหัวใจข้าได้ Ninja Assassin (2009)
- Yeah, I didn't touch anything.- ครับ ผมไม่ได้แตะต้องอะไรน่ะ Emotional Rescue (2009)
dare lay a finger on one of my brothersกล้าแตะต้องพี่น้องข้า Agora (2009)
No, I could've slaughtered you or your family, anytime I wanted, Nick.เปล่าเลย ผมจะฆ่าคุณหรือครอบครัวของคุณ เมื่อไหร่ก็ได้ที่ผมต้องการ นิค \ ถ้าคุณคิดจะแตะต้อง Law Abiding Citizen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้ามแตะต้อง[v. exp.] (hām taetøng) EN: do not touch ! ; don't touch !   FR: défense de toucher !
แตะต้อง[v.] (taetǿng) EN: touch   FR: toucher ; tripoter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be at[PHRV] แตะต้อง, Syn. meddle with
keep one's fingers off[IDM] อย่าแตะต้อง, See also: ห้ามสัมผัส, อย่าโดน
lay a finger on[IDM] แตะต้อง, Syn. set on
lay a hand on[IDM] แตะต้อง, Syn. set on
lay one's fingers off[IDM] อย่าแตะต้อง, See also: ห้ามสัมผัส, Syn. keep off
lay one's hands off[IDM] อย่าแตะต้อง, See also: ห้ามสัมผัส, Syn. keep off
kiss[N] การสัมผัส, See also: การแตะต้อง, การชนกัน, Syn. touching
touch[N] การสัมผัส, See also: การแตะต้อง
untouchable[ADJ] ที่ไม่สามารถแตะต้องได้, See also: ซึ่งสัมผัสไม่ได้, Syn. intangible
untouchable[ADJ] ซึ่งห้ามแตะต้อง, See also: ซึ่งห้ามยุ่ง, ซึ่งห้ามสัมผัส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hands-offadj. อย่าแตะต้อง,อย่ายุ่ง
touch(ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด)
untouchable(อันทัช'ชะเบิล) adj. แตะต้องไม่ได้,แตะไม่ถึง,ห้ามแตะ,ห้ามยุ่ง,ห้ามสัมผัส. n. วรรณะจัณฑาล,สมาชิกวรรณะจัณฑาล.

English-Thai: Nontri Dictionary
intact(adj) ไม่ถูกแตะต้อง,ไม่บุบสลาย,ไม่เป็นอันตราย,ครบถ้วน
intangible(adj) สัมผัสไม่ได้,แตะต้องไม่ได้,ไม่มีตัวตน

German-Thai: Longdo Dictionary
anfassen(vt) |fasste/faßte an, hat angefassen/angefaßt| จับ, แตะต้อง, ฉวย เช่น Natur zum Anfassen., Man wird doch heute überall im Labor nur noch mit Handschuhen angefasst, oder nicht? , See also: S. ergreifen, berühren

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top