Search result for

*แข็งแรง*

(261 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แข็งแรง,-แข็งแรง-, *แข็งแรง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็งแรง [V] be healthy, See also: be strong, Syn. ล่ำสัน, Ant. อ่อนแอ, Example: ลูกชายของเขาดูแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ไปเข้าคอร์สเพาะกายมา, Thai definition: มีกำลังมาก, ทำอย่างเต็มกำลัง
มั่นคงแข็งแรง    [V] strengthen, See also: solidify, firm, Example: บ้านโดยทั่วไปต้องฝังโครงสร้างส่วนหนึ่งลงใต้ดิน เพื่อให้มั่นคงแข็งแรง, Thai definition: แน่นและทนทาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แข็งแรงว. มีกำลังมาก, ลํ่าสัน, มั่นคง, คงทน, อย่างเต็มกำลัง เช่น ทำงานแข็งแรง.
กระจอกเทศน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Struthio camelus Linn. ในวงศ์ Struthiornidae เป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตัวผู้สีดำ ตัวเมียสีน้ำตาล ขาใหญ่แข็งแรง ตีนมี ๒ นิ้ว วิ่งเร็ว แต่บินไม่ได้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา ปัจจุบันนำมาเพาะเลี้ยงในประเทศไทยเพื่อเป็นอาหาร.
กระดี่ ๔ก. เคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมากซึ่งเคลื่อนย้ายยาก เช่นเสา เสาเข็ม หรืออื่น ๆ วิธีคือนำไม้หรือวัตถุอื่นที่มีความยาวและแข็งแรงพอ มาปักลงบนพื้นให้ปลายไม้ล้ำเข้าไปใต้วัตถุด้านตรงข้ามกับทิศทางที่ต้องการจะเคลื่อนย้าย แล้วงัดวัตถุนั้นให้เคลื่อนที่.
กระดูกเหล็กก. แข็งแรงไม่บาดเจ็บง่าย เช่น หมอนี่กระดูกเหล็ก ตกบันได ๑๐ ขั้นยังไม่เป็นอะไร
กระเต็นน. ชื่อนกขนาดเล็กถึงขนาดกลางหลายชนิด ในวงศ์ Alcedinidae หัวโต คอสั้น ปากแหลม ยาว ตรง แบนข้าง และแข็งแรง หากินโดยวิธีพุ่งตัวลงจับเหยื่อเช่นปลาในนํ้าหรือแมลงตามท้องทุ่ง พวกที่มีขนาดเล็กส่วนใหญ่มีสีสวยสะดุดตา เช่น กระเต็นน้อยแถบอกดำ ( Alcedo euryzona Temminck) กระเต็นน้อยสามนิ้ว [ Ceyx erithacus (Linn.)] พวกที่มีขนาดกลาง เช่น กระเต็นลาย [ Lacedo pulchella (Horsfield)] กระเต็นอกขาว [ Halcyon smyrnensis (Linn.)] กระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล [ Actenoides concretus (Temminck)] และพวกที่มีขนาดใหญ่ เช่น กระเต็นขาวดำใหญ่ [ Megaceryle lugubris (Temminck)] กระเต็นปักหลักหรือปักหลัก [ Ceryle rudis (Linn.)].
กระปั้วกระเปี้ยว. กระบั้วกระเบี้ย, กะปลกกะเปลี้ย, ไม่คล่องแคล่ว, ไม่แข็งแรง.
กอริลลาน. ชื่อลิงไม่มีหางชนิด Gorilla gorilla Savage & Wyman ในวงศ์ Pongidae เป็นลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตัวสูงขนาดคนแต่ลํ่าสันและแข็งแรงกว่ามาก ขนลำตัวสีดำหรือสีเทา มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา.
กายกรรมการดัดตนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง, การเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น.
กำยำว. ใหญ่โตแข็งแรง เช่น รูปร่างกำยำลํ่าสัน.
กำแหง(-แหงฺ) ว. แข็งแรง, กล้าแข็ง, เข้มแข็ง.
กิ้งโครง ๑น. ชื่อนกขนาดเล็กถึงขนาดกลางหลายชนิด ในวงศ์ Sturnidae รูปร่างอ้วนป้อมคล้ายนกเอี้ยง หางสั้น ขาแข็งแรง กินผลไม้และแมลง ในประเทศไทยมี ๖ ชนิด ชนิดที่มีขนาดเล็ก เช่น กิ้งโครงแกลบปีกขาว [ Sturnus sinensis (Gmelin)] ชนิดที่มีขนาดกลาง เช่น กิ้งโครงคอดำ ( S. nigricollis (Paykull)), คลิ้งโคลง ก็เรียก.
กีฬาน. กิจกรรมหรือการเล่นที่มีกฎกติกากำหนด เพื่อความสนุกเพลิดเพลินผ่อนคลายความเครียด หรือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และอาจใช้เป็นการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ หมากรุก ปีนเขา ล่าสัตว์. (ป.). (ดู กรีฑา ๑).
แก ๑น. ชื่อนกขนาดกลางชนิด Corvus splendens Vieillot วงศ์ย่อย Corvinae ในวงศ์ Corvidae รูปร่างคล้ายกาแต่ตัวและปากเล็กกว่า ขนตามลำตัวสีดำบางตอนมีสีเทาปน คอ อก และหลังสีเทา ปีกสีดำ เล็บแข็งแรงและคม, อีแก ก็เรียก.
โกรด(โกฺรด) ว. ว่องไว, แข็งแรง
ไก่ฟ้าน. ชื่อนกขนาดกลางหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Phasianidae ตัวขนาดไล่เลี่ยกับไก่บ้าน ปากสั้นแข็งแรง ปลายแหลมโค้งเล็กน้อย ตัวผู้ส่วนใหญ่ที่หน้ามีแผ่นหนังสีสดใสคล้ายหน้ากาก เกือบทุกชนิดมีหงอนเป็นพู่ขน คอยาว ลำตัวป้อม มีหลายสี ขาแข็งแรง หางยาวโดยเฉพาะตัวผู้มีหางกะลวยสวยงามเป็นพิเศษและสีสันสวยงามกว่าตัวเมีย กินแมลง สัตว์เล็ก ๆ ผลไม้สุก และเมล็ดพืช เช่น ไก่ฟ้าหลังขาว [ Lophura nycthemera (Linn.)] พญาลอหรือไก่ฟ้าพญาลอ ( L. diardi (Bonaparte)) ไก่ฟ้าหางลายขวาง [ Syrmaticus humiae (Hume)] .
ขยัน ๑แข็งแรง, เข้าที, เช่น เนื้อหนังขยันมั่นคงนัก (อิเหนา), พอกํ้ากึ่งกลางนั้นขยันนัก (เพลงยาวถวายโอวาท).
ขัน ๒ว. แข็งแรง, กล้าหาญ, เช่น กูนี้คนขัน จะขามคนใด (สมุทรโฆษ).
ขึงขังว. ผึ่งผาย, เอาจริงเอาจัง, แข็งแรง.
เข้มแข็งก. แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว.
คอนกรีตเสริมเหล็กน. คอนกรีตที่ใช้เหล็กเส้นหรือตะแกรงเหล็กเสริมภายในเพื่อเพิ่มความแข็งแรง.
คะมึกว. แข็งแรง, ลํ่าสัน.
คำแหง(-แหงฺ) ว. กำแหง, แข็งแรง, กล้าแข็ง, เข้มแข็ง.
คีรีบูนน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Fringillidae เป็นนกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ปากสั้นหนาแข็งแรง ลำตัวอ้วนป้อม คล้ายนกจาบปีกอ่อน ขนลำตัวมีหลายสี ขาค่อนข้างยาวบอบบาง กินเมล็ดพืช ถิ่นกำเนิดส่วนใหญ่อยู่ในเขตอบอุ่น เช่น ทวีปยุโรป ตอนเหนือของทวีปเอเชีย นิยมเลี้ยงในกรง ร้องเสียงไพเราะ เช่น ชนิดสีเหลือง [ Serinus pusillus (Pallas)].
คึกคักว. แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา, เช่น ดูท่าทางคึกคัก
คุ่ม ๑น. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิดใน ๒ วงศ์ ลำตัวอ้วนป้อมปีกเล็กสั้นแข็งแรง ขาสั้นไม่มีขนคลุม หางสั้น หากินตามพื้นดิน บินได้ในระยะทางสั้น ๆ ได้แก่ วงศ์ Turnicidae ตีนมี ๓ นิ้ว จับเกาะกิ่งไม้ไม่ได้ มี ๓ ชนิด คือ คุ่มอืดเล็ก[ Turnix sylvatica (Desfontaines)] คุ่มอืดใหญ่ ( T. tanki Blyth) และคุ่มอกลายหรือคุ่มอืดอกลาย [ T. suscitator (Gmelin)] และวงศ์ Phasianidae ตีนมี ๔ นิ้ว จับเกาะกิ่งไม้ได้ มี ๓ ชนิด คือ คุ่มสี [ Coturnix chinensis (Linn.)] คุ่มอกดำ [ C. coromandelica (Gmelin)] และคุ่มญี่ปุ่น ( C. japonicaTemminck & Schlegel) .
โครเมียมน. ธาตุลำดับที่ ๒๔ สัญลักษณ์ Cr เป็นโลหะแข็งสีเงิน หลอมละลายที่ ๑๘๗๕ °ซ. ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อใช้ทำเครื่องมือช่าง และในอุตสาหกรรมชุบโลหะด้วยโครเมียม.
ง่องแง่งว. อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด, กระง่องกระแง่ง ก็ว่า.
จตุรพิธพร(-พิดทะพอน) น. พร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ, ใช้ในการให้พร ขอให้มีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขกายสุขใจ และมีกำลังแข็งแรง.
จรมัน(จอระ-) ก. ทำให้มั่น, ทำให้แข็งแรง.
จังมังน. ไม้สำหรับขัดก้นกระบุงและตะกร้าทั้ง ๔ มุมให้แน่นและแข็งแรง.
จังมังว. แข็งแรง, จั้งมั่ง ก็ว่า.
จาบปีกอ่อนน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด ในวงศ์ Emberizidae เป็นนกที่อพยพมาประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ปากสั้นหนาแข็งแรง ลำตัวอ้วนป้อม หางยาวปานกลาง ปลายหางเว้าตื้น ทั้งสองเพศมีสีแตกต่างกัน ตัวผู้สีสดกว่าตัวเมีย กินเมล็ดผลไม้และแมลง เช่น จาบปีกอ่อนสีตาล ( Emberiza rutilaPallas) จาบปีกอ่อนอกเหลือง ( E. aureola Pallas) จาบปีกอ่อนหงอน [ Melophus lathami (Gray)].
จำหุดก. แม่น, ปรากฏ, เที่ยง, แข็งแรง, เปรื่องปราด, ศักดิ์สิทธิ์, สำคัญ, เช่น อันหนึ่งให้จำหุดให้กระทำบุญ (ไตรภูมิ).
จิงโจ้ ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Macropodidae ขาคู่หน้าสั้น คู่หลังยาวและแข็งแรง ใช้กระโดดได้ไกล ๆ หางยาวและแข็งแรงใช้เป็นอวัยวะช่วยในการทรงตัว ตัวเมียออกลูกเป็นตัว ไม่มีรก มีถุงที่หน้าท้องสำหรับใส่ลูก มีหลายชนิด เช่น ชนิด Macropus rufus (Desmarest) มีถิ่นกำเนิดในทวีปออสเตรเลีย.
แจ้น. ชื่อไก่ซึ่งคัดเลือกสายพันธุ์มาจากไก่ [ Gallus gallus (Linn.)] ตัวเล็กเตี้ย สั้น กลม หลังสั้นกว้าง หัวใหญ่ หงอนใหญ่ตั้งตรงมี ๕ หยัก เหนียงใหญ่กลม ห้อยลงทาบข้างคอ จะงอยปากแข็งแรง โค้งลงเล็กน้อย ตาและติ่งหูใหญ่ คอสั้น ปีกใหญ่ยาว ปลายปีกชี้จดพื้นดิน หางพัดใหญ่ กางแผ่ออกตั้งชี้ขึ้น ขาสั้น แข้งไม่มีขน นิ้วตีนเล็ก ตรง, ไก่เตี้ย ก็เรียก.
ฉกรรจ์(ฉะกัน) ว. ห้าวหาญ เช่น ใจฉกรรจ์, แข็งแรงสมบูรณ์ เช่น วัยฉกรรจ์ ชายฉกรรจ์, รุนแรงอาจถึงตาย เช่น แผลฉกรรจ์.
ชาตรี ๑(-ตฺรี) น. เรียกชายที่มีวิชาอาคมอยู่ยงคงกระพันหรือมีฝีไม้ลายมือในการต่อสู้ ว่า ชายชาตรี, ปัจจุบันใช้หมายถึงชายที่มีรูปร่างล่ำสันแข็งแรง.
ชายชาตรีน. ชายผู้มีวิชาอาคมอยู่ยงคงกระพันหรือมีฝีไม้ลายมือในการต่อสู้, ชายที่มีรูปร่างล่ำสันแข็งแรง.
ชำ ๒เอากิ่งตอนหรือต้นอ่อนมาเลี้ยงไว้ให้แข็งแรงขึ้น.
ไซโลน. สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ภายในมีระบบกันความชื้นและระบายอากาศเป็นต้น สำหรับเก็บผลิตผลทางเกษตรไว้ชั่วคราว.
ดา ๑, ดานาน. ชื่อแมลงพวกมวน Lethocerus indicus (Lepeletier & Serville) ในวงศ์ Belostomatidae ปากสั้นแหลมคม ลำตัวกว้าง รูปไข่ แบนลง ความยาวจากหัวถึงปลายปีก ๖-๘ เซนติเมตร ปีกสีน้ำตาลแก่หรือน้ำตาลอมเขียว ขาคู่หน้าแข็งแรงใช้จับเหยื่อ เจาะดูดกินของเหลวจากเหยื่อเป็นอาหาร ตัวอ่อนอยู่ในน้ำ ตัวเต็มวัยมักบินเข้าหาแสงไฟ ตัวผู้มีต่อมกลิ่นนิยมนำไปผสมอาหาร, แมลงดา หรือ แมลงดานา ก็เรียก.
ดาบเงินน. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในวงศ์ Trichiuridae ได้แก่ ชนิด Trichiurus lepturus Linn. ซึ่งชุกชุมที่สุด ชนิด Tentoriceps cristatus (Klunzinger), Eupleurogrammus muticus (Gray) และ Lepturacanthus savala (Cuvier & Valenciennes) ทุกชนิดมีลักษณะคล้ายกันมาก คือมีหัวแหลมลาดตํ่าไปข้างหน้า ปลายปากล่างยื่น ฟันคมแข็งแรง ตัวยาวมาก แบนข้าง เรียวแหลมเป็นเส้นไปทางหาง แต่ไม่มีครีบหาง ครีบหลังยาวเกือบตลอดแนวสันหลังยกเว้นใกล้หัว ครีบก้นเป็นเพียงแถวของหนามแข็งขนาดเล็กโผล่จากสันท้อง ไม่มีครีบท้องหรือมีแต่เล็กมาก ไม่มีเกล็ด ผิวหนังสีเงินหรือเทา, ดาบ ก็เรียก.
ดาโป้งเป้งน. ชื่อแมลงพวกมวนหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Nepidae ที่พบบ่อยอยู่ในสกุล Laccotrephesเช่น ชนิด L. ruberLinn. และ L. robustus Stål ลำตัวยาว ๓-๔ เซนติเมตร มีหางยาวยื่นออกมา ๒ เส้น ตัวอ่อนอยู่ในน้ำ ขาคู่หน้าแข็งแรง จับสัตว์น้ำขนาดเล็กเช่นลูกน้ำหรือดักแด้ยุงกิน, มวนแมงป่องน้ำ หรือ แมลงดาโป้งเป้ง ก็เรียก, พายัพเรียก ดากลั้นเยี่ยว หรือ ดาเยี่ยว, อีสานเรียก แมงฮอด อีงอด งอดน้ำ หรือ กะโซ่น้ำ, ปักษ์ใต้เรียก แมลงจิ้มฟันจระเข้ หรือ แมลงดาขี้ควาย.
ตะกราม(-กฺราม) น. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Leptoptilos dubius (Gmelin) ในวงศ์ Ciconiidae เป็นนกกระสาที่ใหญ่ที่สุด ปากใหญ่แข็งแรงปลายแหลมตรง หัวสีแดงส้ม ตลอดหัวและลำคอไม่มีขน ตัวสีเทา มีถุงหนังสีส้มห้อยอยู่ทางด้านหน้าของคอ และมีพู่ขนสีขาวรอบฐานคอ ขายาว กินปลาและสัตว์นํ้าจืด.
ตะพานช้างน. สะพานที่ทำแข็งแรงสำหรับให้ช้างข้ามในสมัยโบราณ.
ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่มก. เร่งรัดทำการงานให้เหมาะสมแก่เวลาและวัยที่ยังแข็งแรงอยู่.
ตู้นิรภัย(-นิระ-) น. ตู้ที่ทำขึ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในจากการโจรกรรมหรืออัคคีภัย.
ถิร-(ถิระ-) ว. มั่นคง, แข็งแรง.
เถียรว. มั่นคง, แข็ง, แข็งแรง.
ทนว. แข็งแรง, มั่นคง, เช่น ฟันทน, อึด เช่น วิ่งทน ดำนํ้าทน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PR (ply rating)พีอาร์ (ค่าประเมินความแข็งแรงชั้นโครงสร้างยางรถ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ply rating (PR)ค่าประเมินความแข็งแรงชั้นโครงสร้างยางรถ (พีอาร์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sthenic๑. ว่องไว๒. แข็งแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound๑. เสียง๒. เครื่องแยงตรวจ๓. หยั่ง๔. แข็งแรง (ร่างกาย), ปรกติ (จิตใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย [นิวเคลียร์]
Sealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งปิดผนึกอย่างถาวรในปลอกหุ้ม หรือห่อหุ้มอย่างมิดชิดและอยู่ในรูปของแข็ง ปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วของสารกัมมันตภาพรังสีในสภาวะการใช้งานปกติ รวมถึงเหตุผิดพลาดที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ [นิวเคลียร์]
Reactor containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อ ป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิด อุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย [นิวเคลียร์]
Radiation sterilization in insectsการทำหมันแมลงด้วยรังสี, การฉายรังสีแมลงในระยะใดๆ ของการเจริญเติบโต เพื่อทำให้เป็นหมัน โดยแมลงตัวเมียไม่สามารถผลิตไข่ หรือตัวผู้ไม่สามารถสร้างสเปิร์ม หรือสเปิร์มไม่แข็งแรงไม่สามารถผสมกับไข่ได้ หรือแมลงไม่สามารถจับคู่ผสมพันธุ์ได้ หรือไข่ที่ปฏิสนธิแล้วไม่ฟักออกเป็นตัว เนื่องจากการกลายของเซลล์สืบพันธุ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิด ระยะการเจริญเติบโตของแมลง และปริมาณรังสีที่ใช้
(ดู sterile insect technique (SIT) ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Thematic Mapperระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น, ระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น เพื่อแยกแยะลักษณะต่างๆบนพื้นดิน โดยทั่วไปจะใช้ ๗ ช่วงคลื่น และทำให้สามารถจำแนกชนิดของวัตถุบนพื้นดินได้งาน เช่น ดิน พืชพรรณ ความแข็งแรงของพืช ชนิดของพืชพรรณ ปริมาณของมวลชีวภาพ (biomass) จำแนกแหล่งน้ำ บอกความชื้นของดิน แยกระหว่างเมฆกับหิมะ แสดงแหล่งพลังงานความร้อน และจำแนกชนิดของหิน [Assistive Technology]
Reactor containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย [นิวเคลียร์]
sealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก, หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งถูกปิดผนึกอย่างถาวรในปลอกหุ้ม หรือถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิดและอยู่ในรูปของแข็ง ปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มต้องมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วของสารกัมมันตรังสี ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติรวมถึงเหตุผิดพลาดที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ [พลังงาน]
Bias tyreยางล้อชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยชั้นผ้าใบ (ply cord) ที่ทำจากไนลอนหลายๆ ชั้น วางทำมุมกับดอกยางประมาณ 30-45 องศา เพื่อให้ความแข็งแรงกับล้อยาง [เทคโนโลยียาง]
Carbon blackผงเขม่าดำได้จากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มีสีดำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคปฐมภูมิอยู่ในช่วง 1-10 นาโนเมตร นิยมใช้เป็นสารเสริมแรงในอุตสาหกรรมยาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนต่อการสึกหรอให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาง [เทคโนโลยียาง]
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Cyclised or cyclized rubberยางไซไคลส์เป็นยางธรรมชาติที่ปรับสภาพโครงสร้างโมเลกุลยางให้มีสัดส่วน ของพันธะที่ไม่อิ่มตัวในโมเลกุลยางลดลง โดยการทำให้โมเลกุลของยางธรรมชาติเกิดการเชื่อมโยงกันเอง เป็นแบบวงแหวน (cyclize) ทำให้สมบัติของยางเปลี่ยนไป มีความแข็งแรงมากกว่าปกติ สามารถเตรียมได้ทั้งในรูปของน้ำยางและยางแห้ง [เทคโนโลยียาง]
Green strengthความแข็งแรงของยางดิบที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทำให้ยางคงรูป วิธีการทดสอบแสดงไว้ในมาตรฐาน ISO 9026 [เทคโนโลยียาง]
Mechanical propertyสมบัติของวัสดุที่ตอบสนองต่อแรงกระทำทางกล เช่น มอดุลัส ความแข็งแรง การยืดตัว เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Natural rubberยางธรรมชาติมีโครงสร้างโมเลกุลเป็น ซิส-1,4-พอลิไอโซพรีน (cis-1,4-polyisoprene)ได้มาจากต้นยาง Hevea brasiliensis เมื่อผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันแล้วให้สมบัติเชิงกลดีมาก แข็งแรง ทนต่อการขัดถูและการฉีกขาดดีเยี่ยม แต่ไม่ทนน้ำมันและการเกิดออกซิเดชัน [เทคโนโลยียาง]
Reclaimed rubberยางรีเคลมได้มาจากการนำเอาผลิตภัณฑ์ยางเก่าที่ใช้แล้ว เช่น ยางล้อรถยนต์ ยางในรถยนต์ หรือยางคงรูปที่เป็นของเสียซึ่งเกิดระหว่างกระบวนการผลิต มาผ่านกรรมวิธีโดยความร้อนและเคมี ยางจะเกิดการดีพอลิเมอไรซ์ (depolymerize) เปลี่ยนจากสภาพคงรูป (vulcanized) และมีความยืดหยุ่น (elasticity ) กลับคืนไปสู่สถานะแรกเริ่ม คือ ไม่มีความคงรูป (unvulcanised) และไม่มีความยืดหยุ่น (plasticity )* ได้เป็นยางรีเคลมที่มีลักษณะกึ่งของแข็งและของเหลว (paste-like ) ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ปกติจะใช้ยางรีเคลมผสมกับยางธรรมชาติสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่คำนึงถึงความ แข็งแรงและความ ทนทานมากนัก *Plasticity คือ ความโน้มเอียงของวัสดุที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปอย่างถาวรเมื่อได้รับ แรงกระทำ [เทคโนโลยียาง]
Cardiopulmonary Enduranceความแข็งแรงทนทานของระบบหัวใจและปอด [การแพทย์]
Cervix, Incompetentปากมดลูกปิดไม่ได้ดี,ปากมดลูกผิดปกติ,ปากมดลูกไม่แข็งแรง [การแพทย์]
Denseแข็งแรง [การแพทย์]
Enamel Hypoplasiaฟันมีสีเหลืองน้ำตาลและผุง่าย,เคลือบฟันไม่สมบูรณ์แข็งแรง,เคลือบฟันไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Exercise, Strengtheningการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง,การออกกำลังเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง [การแพทย์]
Fetal Vitalityความแข็งแรงของทารก [การแพทย์]
Fibrin, Cross-Linkageลิ่มเลือดที่แข็งแรง [การแพทย์]
Films, Solid Particleฟิล์มที่แข็งแรง [การแพทย์]
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]
Fixation, Internal, Rigidการตรึงภายในอย่างมั่นคงแข็งแรง [การแพทย์]
ascorbic acidกรดแอสคอร์บิก, วิตามิน C สูตรเคมีคือ C6H8O6 ถ้าร่างกายขาดวิตามินชนิดนี้จะทำให้เหงือกบวม เลือดออกตามไรฟัน ฟันไม่แข็งแรง กระดูกอ่อน และเส้นเลือดเปราะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cell wallผนังเซลล์, ส่วนนอกสุดของเซลล์พืช และโพรทิสต์บางชนิด ประกอบด้วยเซลลูโลส ลิกนิน หรือเพกทิน ช่วยทำให้เซลล์แข็งแรงมากขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pectinเพกทิน, สารพวกพอลิเมอร์ พบในเยื่อระหว่างเซลล์ของพืช ทำหน้าที่ยึดเซลล์เพื่อความแข็งแรงให้แก่เนื้อเยื่อพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
formicaฟอร์ไมกา, พลาสติกเทอร์โมเซตชนิดแผ่นที่เสริมด้วยวัสดุเสริมกำลัง เช่น ใยหิน เส้นใยแก้ว เส้นลวด เพื่อให้แข็งแรงและทนทานขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Van der Waals forcesแรงแวนเดอร์วาลส์, แรงที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลหรืออะตอม เป็นแรงที่ไม่แข็งแรงนักเมื่อเทียบกับแรงชนิดอื่น ๆ ตัวอย่างของแรงชนิดนี้ เช่น แรงระหว่างโมเลกุลไม่มีขั้ว  แรงระหว่างโมเลกุลมีขั้วกับไม่มีขั้ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ligninลิกนิน, สารพวกพอลิเมอร์ มีอยู่ในเนื้อไม้ มักเกิดรวมกับเซลลูโลส  เป็นสารที่เคลือบผนังเซลล์ของพืชเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่พืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reinforced materialวัสดุเสริมกำลัง, วัสดุที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น เส้นใยแก้วเป็นวัสดุเสริมกำลังในไฟเบอร์กลาสส์ เหล็กเป็นวัสดุเสริมกำลังในคอนกรีต เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Instability, Pureความไม่มั่นคงแข็งแรง [การแพทย์]
Integrityความแข็งแรง, ความสมบูรณ์, บูรณภาพ, ความสมบูรณ์, คงสภาวะปกติ [การแพทย์]
Mens Sana in Corpore Sanoจิตแจ่มใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง [การแพทย์]
Motor Development, Retardedกล้ามเนื้อกระดูกไม่แข็งแรง [การแพทย์]
Muscle Strengthความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, กำลังกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscular Strengthพลกำลังกล้ามเนื้อ, ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แข็งแรง [adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust   FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud
ความแข็งแรง[n.] (khwām khaeng-raēng) FR: vitalité [f]
มั่นคงแข็งแรง[v. exp.] (mankhong khaengraēng) EN: strengthen   
ทำให้แข็งแรงขึ้น [v. exp.] (thamhai khaengraēng kheun) EN: consolidate ; strengthen   FR: renforcer

English-Thai: Longdo Dictionary
wellness(n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
slatedคำนำ ผลไม้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดต่างก็มีประโยชน์ทั้งนั้น ผลไม้ทำให้เรามีระบบการย่อยอาหารที่มีมีระบบขับถ่ายที่ดีมีสุขภาพดีแข็งแรง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจากมีความแตกต่างด้านสมบัติวัสดุทั้งสองชนิดทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆทำให้การเชื่อมรอยต่อโลหะทั้งสองได้ค่อนข้างยาก งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลความต้านแรงดึงและค่าความแข็งด้วยโปรแกรม ทางสถิติ โดยใช้กระบวนการเชื่อม มิกส์ ลวดเชื่อมสเตนเลสSpeedarc308 Lsi*1.2mm การทดสอบประกอบด้วยโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง ความแข็งแรงดึง การดัดโค้ง และการใช้โปรแกรมทางสถิติ กระแสไฟเชื่อม 112A ความเร็วเชื่อ 2 m/s แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม Ar 80% + CO2 20 % การทดสอบตามมาตรฐาน ASME BPVC IX ผลการทดสอบค่าความแข็งเฉลี่ย 166.23 HV ความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 262.25 MPa การดัดโค้งพบว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นแตกหัก (Broken) ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นไม่สามารถรับแรงดัดโค้งได้ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เมื่อกำหนดค่า α มีค่าเท่ากับ 0.05 พิจารณาอันตรกิริยาจากค่า P-Value Strength เท่ากับ 0.884 และค่าความแข็ง Hardness เท่ากับ 0.227 การทดลองทั้งหมดมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% ทำให้การทดลองครั้งนี้ไม่มีอิทธิพลต่อผลการทดลองอย่างนี้นัยสำคัญ คำสำคัญ: เหล็กคาร์บอน SS400 , เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 , การเชื่อมมิก , โปรแกรมทางสถิติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aardvark    [N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน กินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าแข็งแรงและหูยาว
able-bodied    [ADJ] แข็งแรง, Syn. healthy, fit
athletic    [ADJ] ที่มีร่างกายเหมือนนักกีฬา, See also: แข็งแรง, Syn. fit, muscular, strong
alive and kicking    [IDM] แข็งแรงดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: แข็งแกร่ง
bodybuilding    [N] การสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่และแข็งแรงด้วยการออกกำลัง
brawny    [ADJ] ซึ่งมีกล้ามเนื้อแข็งแรง
bruiser    [N] ชายร่างใหญ่แข็งแรง
burly    [ADJ] (ชาย) ร่างใหญ่ แข็งแรงและหนัก
bear up    [PHRV] ยังแข็งแรง, See also: ยังไม่แตกหัก, ยังไม่พัง
beef up    [PHRV] ทำให้แข็งแกร่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้แข็งแรง, ทำให้มีพละกำลัง
boost up    [PHRV] ทำให้แข็งแรง, See also: สนับสนุน, ส่งเสริม
brace up    [PHRV] แข็งแรงขึ้น, See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น, Syn. cheer up
buttress up    [PHRV] สร้างให้แข็งแรง (อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง)
calisthenics    [N] การออกกำลังที่ตั้งใจให้ร่างกายแข็งแรงและได้สัดส่วน, Syn. callisthenics
confirm    [VT] ทำให้มั่นคง, See also: ทำให้แข็งแรง, Syn. make firm, strengthen
feel fit    [IDM] แข็งแรง, See also: มีสุขภาพดี
fortify against    [PHRV] ทำให้แข็งแรงเพื่อ (ป้องกันการโจมตี เช่น ขุดสนามเพลาะ, ป้อม, กำแพง)
fortify with    [PHRV] ทำให้แข็งแรงด้วย
full of beans    [IDM] มีชีวิตชีวามาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีสุขภาพแข็งแรง
depressed    [ADJ] อ่อนแอ, See also: ไม่มีเรี่ยวแรง, ไม่แข็งแรง
devitalize    [VT] ทำให้ไม่แข็งแรง (คำทางการ), See also: ทำให้ไม่มีชีวิตชีวา, Syn. denature, eviscerate
edge    [N] ความแข็งแรง, See also: ความกระฉับกระเฉง, Syn. energy, vigor
firm    [VT] ทำให้แข็งแรง, See also: ทำให้แข็ง
fit    [ADJ] ที่มีสุขภาพดี, See also: แข็งแรง, Syn. healthy, robust, well, Ant. weak, unfit
fitness    [N] สมรรถภาพทางกาย, See also: ความแข็งแรงของร่างกาย, Syn. health, strength, vigour
flimsy    [ADJ] ไม่แข็งแรง, See also: ง่อนแง่น, Syn. fragile, frail, rickety, Ant. firm, strong
fortify    [VT] เสริมความแข็งแกร่ง, See also: ทำให้แข็งแรง, เสริมกำลัง
fragile    [ADJ] เปราะแตกง่าย, See also: ไม่แข็งแรงคงทน, ไม่ทนทาน, เสียหายง่าย, Syn. flimsy, frail, Ant. sturdy
fragile    [ADJ] บอบบาง, See also: อ่อนแอ, ป้อแป้, ไม่แข็งแรง
fragility    [N] การเปราะแตกง่าย, See also: ความไม่แข็งแรงคงทน, ความไม่ทนทาน, การเสียหายง่าย, Syn. flimsiness, frailty, Ant. sturdiness
get into shape    [IDM] แข็งแรงขึ้น, See also: แข็งแกร่งขึ้น
get on    [PHRV] แข็งแรงขึ้น, Syn. be on
get over    [PHRV] หายดี, See also: ฟื้นตัว, หายจาก, แข็งแรงขึ้น, Syn. recover from, recuperate from
get well    [PHRV] แข็งแรงขึ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: สุขภาพดีขึ้น, Syn. look well
go strong    [PHRV] ยังคงดำเนินต่อไป (เช่น ยังแข็งแรง ยังคงประสบความสำเร็จ)
hale and hearty    [ADJ] กระชุ่มกระชวย, See also: แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, Syn. lusty, robust, Ant. ill, sickly
hale    [ADJ] กระชุ่มกระชวย, See also: แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, Syn. healthy, robust, Ant. ill, sickly
healthy    [ADJ] ที่มีสุขภาพสมบูรณ์, See also: ซึ่งสมบูรณ์, ซึ่งแข็งแรง, ซึ่งมีพลานามัยดี, ซึ่งมีสุขภาพดี, Syn. fit, robust, vigorous, Ant. ill, sickly
hearty    [ADJ] แข็งแรง, Syn. healthy, robust, vigorous
hefty    [ADJ] แข็งแรง, See also: ล่ำสัน, Syn. brawny, robust, Ant. infirm, sickly, weak
husky    [ADJ] แข็งแรง, See also: ล่ำสัน
husky    [N] คนแข็งแรงและตัวใหญ่
get a clean bill of health    [IDM] รับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรงหรือปกติ
in condition    [IDM] มีสุขภาพแข็งแรง
in shape    [IDM] แข็งแรง, See also: มีสุขภาพดี
in the best of health    [IDM] แข็งแรงมาก, See also: แข็งแกร่ง, มีสมรรถภาพ, มีสุขภาพดีมาก
out of condition    [IDM] ไม่ได้อยู่ในสภาพเยี่ยม, See also: ไม่แข็งแรง, Syn. out of shape, Ant. out of shape
out of shape    [IDM] ไม่อยู่ในสภาพเยี่ยม, See also: ไม่แข็งแรง, Syn. out of condition, Ant. out of condition
up and about    [IDM] แข็งแรงพอลุกจากเตียงคนป่วยได้, See also: มีกำลังวังชาดี
impaired    [ADJ] บกพร่อง, See also: ซึ่งเสียหาย, ซึ่งไมสมบูรณ์, ซึ่งไม่แข็งแรง, ซึ่งอ่อนแอ, Syn. deteriorated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)
armipotent(อาร์มิพ'โพทันทฺ) adj. แข็งแรง (กองทัพ) -armipotence n. (strong in battle)
athletic(แอธเลท'ทิค) adj. มีร่างกายที่แข็งแรง,ปราดเปรียว, เกี่ยวกับนักกีฬาหรือกรีฑา,มีร่างกายที่เหมือนนักกีฬา, Syn. physically strong, robust)
beef(บีฟ) {beefed,beefing,beefs} n. เนื้อวัว,เนื้อควาย,วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหาร,กำลังกล้ามเนื้อ,อำนาจ,พละกำลัง,น้ำหนัก,การบ่น vi. บ่น, See also: beef up ทำให้แข็งแรง,เพิ่มกำลัง,เพิ่มจำนวน
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง
bouncing(เบา'ซิง) adj. ใหญ่,แข็งแรง,เต็มที่,หนวกหู, Syn. big,strong
bozo(โบ'โซ) n. เจ้าหมอนี่ (โดยเฉพาะผู้มีร่างใหญ่/แข็งแรงและโง่) ,ทหารใหม่
brawny(บรอ'นี) adj. แข็งแรง,กล้ามเนื้อเป็นมัด, See also: brawniness n. ดูbrawny
brimstonen. กำมะถัน,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย,หญิงที่กล้าและแข็งแรงอย่างผู้ชาย
bruiser(บรู'เซอะ) n. คนที่แข็งแรงสูงใหญ่,คนที่ชอบตีรันฟันแทง
build(บิลดฺ) {built,built,building,builds} v. สร้าง,ก่อสร้าง,ก่อ,ปลูก,สถาปนา,สร้างสรรค,เพิ่ม,ทำให้แข็งแรง n. การก่อสร้าง,ร่างที่ดี, Syn. erect ###A. demolish
calisthenicsn. กายกรรมเพื่อสุขภาพความแข็งแรงและความได้สัดส่วนของรูปร่าง, See also: calisthenic adj. ดูcalisthenics calisthenical adj. ดูcalisthenics, Syn. callisthenics.
cask(คาสคฺ) {casked,casking,casks} n. ถังไม้ขนาดใหญ่ที่แข็งแรง,ปริมาณที่บรรจุได้ในหนึ่งถังดังกล่าว vt. ใส่หรือบรรจุลงในถัง
choppingadj. ใหญ่และแข็งแรง
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky
confirm(คันเฟิร์ม') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น,ยืนยัน,ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น., See also: confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm, Syn. prove,assure ###A. de
consolidate(คันซอล'ลิเดท) {consolidated,consolidating,consolidates} vt. ทำให้แข็งแรง,ทำให้มั่นคง,รวบรวมกำลัง,รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม,รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine ###A. weaken
consolidation(คันซอลลิเด'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การรวบรวมกำลัง,การรวมเข้าด้วยกัน, See also: consolidative adj. ดูconsolidation
dungeon(ดัน'เจิน) n. คุกใต้ดิน,คุกที่แข็งแรงและมิดชิด,หอคอยป้อมปราการ
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
fortification(ฟอร์ทิพีเค'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การสร้างป้อมปราการ,ป้อมปราการ, Syn. fort,defense
fortify(ฟอร์'ทิไฟ) {fortified,fortifying,fortifies} vt. ทำให้แข็งแรง,จัดการป้องกัน,สร้างสิ่งป้องกันข้าศึก,เพิ่มวิตามิน,เพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์. vi. สร้างสิ่งป้องกัน, See also: fortifiable adj. fortifier n. fortifyingly adv. -S...
gutsy(กัท'ซี) adj. มีความกล้าหาญมาก,แข็งแรง., See also: gutsily adv. gutsiness n.
hale(เฮล) adj. ไร้โรค,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,ไร้ข้อบกพร่อง., See also: haleness n. vt. ดึง,ลาก,ถอน,ถอนกำลัง,นำไปสู่,haler, Syn. haul,pull,drag
hardy(ฮาร์ด'ดี) adj. อดทน,ทนทาน,แข็งแรง,แข็งแกร่ง,ลำบาก,ยาก,กล้าหาญ,บ้าระห่ำ, Syn. enduring
he-man(ฮี'แมน) n. คนที่แข็งแรงทรหด,คนที่เป็นลูกผู้ชาย -pl. hemen
health(เฮลธฺ) n. สุขภาพ,การอวยพรให้สุขสบาย,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
healthy(เฮล'ธี) adj. มีสุขภาพดี,แข็งแรง, See also: healthily adv. healthiness n., Syn. salubrious,sound,robust ###A. sick,ill,weak
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
hefty(เฮฟ'ที) adj. หนัก,ใหญ่,แข็งแรง,ล่ำสัน,เต็มไปด้วยกล้ามเนือ., See also: heftiness n. heftily adv., Syn. weighty,heavy
heighten(ไฮ'เทิน) vt. เพิ่มความสูง,เพิ่มปริมาณ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ทำให้สำคัญขึ้น,ทำให้เด่นขึ้น,เพิ่ม,สว่างขึ้น,เข้มข้นขึ้น., See also: heighner n., Syn. enhance
husky(ฮัส'คี) adj. แข็งแรงและใหญ่โต,มั่นคง,มีเปลือกมาก. (เสียง) แหบ -n. คนแข็งแรงและตัวใหญ่, See also: huskily adv. huskiness n., Syn. throaty,hoarse
infirm(อินเฟิร์ม') adj.,vt. (ทำให้) อ่อนแอ,อ่อนกำลัง,ไม่แข็งแรง,ไม่มั่นคง,ชรา,ไม่แน่วแน่, See also: infirmness n. - S. feeble ###A. robust
innerve(อินเนิร์ฟว') vt. หล่อเลี้ยงด้วยพลังงานประสาท,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้แข็งแรง
invigorate(อินวิก'กะเรท) vt. เสริมกำลัง,เติมพลัง,ทำให้แข็งแรง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: invigoratingly adv. invigorator n. invigoration n. invigorative adj. invigoratively adv., Syn. animate,energize
iron(ไอ'เอิร์น) n. ธาตุเหล็ก ,สิ่งที่แข็งแกร่ง,วัตถุที่ทำจากเหล็ก, See also: irons n.,pl. โซ่ตรวน -Phr. (in irons ถูกล่ามโซ่ตรวน) adj. ทำด้วยเหล็ก,คล้ายเหล็ก,แข็งแกร่งคล้ายเหล็ก,โหดเหี้ยม,ทารุณ,แข็งแรง. vt. รีดด้วยเตารีด,ใส่เหล็ก,ใส่โซ่ตรวน. vi. รีดผ้
jungle lawn. กฎความอยู่รวดในป่า,ผู้แข็งแรงกว่าย่อมเป็นผู้รอด ผู้อ่อนแอกว่าย่อมเป็นเหยื่อของผู้แข็งแรงกว่า
keep(คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา
lasting(ลาส'ทิง) adj. ทนทาน,ทน,คงทน,ยืนหยัด,ถาวร. n. สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง., See also: lastingness n. ดูlasting, Syn. durable
lion(ไล'เอิน) n. สิงโต,ราชสีห์,ชายที่แข็งแรงมากและกล้าหาญมาก,ผู้ที่มีชื่อเสียง,บุคคลสำคัญ,สิ่งสำคัญ, Syn. dignitary
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...
lusty(ลัส'ที) adj. แข็งแรง,มีกำลังวังชา,มีชีวิตชีวา., See also: lustily adv. ดูlusty lustiness n. ดูlusty, Syn. hearty
nervous(เนิร์ฟ'เวิส) adj. หงุดหงิด,เป็นประสาท,กังวลใจ,เกี่ยวกับประสาท,แข็งแรง., See also: nervousness n., Syn. shaky,timid
nursing homen. สถานที่ดูแลรักษาคนสูงอายุหรือคนที่ไม่แข็งแรง
pecking ordern. การที่ผู้ที่แข็งแรงกว่ารังแก ผู้ที่อ่อนแอกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา
bonnie(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
bonny(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
bouncing(adj) ใหญ่,แข็งแรง,กำยำ
brawn(n) หมูเค็ม,หมูตั้ง,กล้ามเนื้อ,พละกำลัง,กำลัง,ความแข็งแรง
brawny(adj) แข็งแรง,กำยำ
brunt(n) ความแข็งแกร่ง,ความแข็งแรง
burly(adj) แข็งแรง,กำยำ,แข็งแกร่ง
buttress(vt) ยัน,ทำให้แข็งแรง,ค้ำจุน
consolidate(vt) รวบรวม,ทำให้มั่นคงขึ้น,ทำให้แข็งแรง
doughty(adj) แข็งแรง,อาจหาญ,เก่งกล้า,เด็จเดี่ยว,กล้าหาญ
energetic(adj) ซึ่งมีกำลังมาก,แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,ขะมักเขม้น
fastness(n) ความแน่น,ความมั่นคง,ความแข็งแรง,ความรวดเร็ว
firm(adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
fortify(vt) ทำให้แข็งแรง,สร้างป้อมปราการ,เตรียมป้องกัน,เสริมกำลัง
greenness(n) ความเขียว,ความสด,ความดิบ,ความใหม่,ความแข็งแรง,ความกระชุ่มกระชวย้
hale(adj) แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,มีกำลังวังชา,ไม่มีโรค
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
health(n) สุขภาพ,ร่างกาย,ความสมบูรณ์,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
healthiness(n) ความแข็งแรง,ความสมบูรณ์
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง
herculean(adj) แข็งแรง,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ
husky(adj) มีเปลือก,แหบห้าว,ใหญ่,แข็งแรง
infirm(adj) อ่อนแอ,ไม่แข็งแรง,ทุพพลภาพ,ไม่มั่นคง,บกพร่อง
lusty(adj) แข็งแรง,มีกำลัง,มีพลัง,มีชีวิตชีวา
masculine(adj) เพศชาย,เข้มแข็ง,แข็งแรง,เป็นชาย
massive(adj) ใหญ่โต,หนาแน่น,มาก,บึกบึน,แข็งแรง
massy(adj) หนัก,มาก,ใหญ่โต,หนาแน่น,แข็งแรง,บึกบึน
muscular(adj) เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,กำยำ,แข็งแรง,ล่ำสัน
potent(adj) มีอำนาจ,มีกำลัง,มีพลัง,แข็งแรง,สามารถ
powerful(adj) มีกำลัง,มีอำนาจ,แข็งแรง,มีอานุภาพ,มีสมรรถภาพสูง
recuperate(vi,vt) ทำให้ฟื้นคืน,ทำให้แข็งแรง,กู้,พักฟื้น
redoubtable(adj) แข็งแรง,น่ากลัว,น่าเกรงขาม,กล้าหาญ,มีชื่อเสียง,เด่น
robust(adj) เอาการเอางาน,แข็งแรง,เข้มแข็ง,กำยำ,มีกำลัง
rugged(adj) แข็งแรง,หยาบ,สาก,ขรุขระ,ห้าวหาญ,รุนแรง
sappy(adj) แข็งแรง,มียางมาก,มีกำลังมาก
sinew(n) กล้ามเนื้อ,เอ็น,แก่น,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,อำนาจ
sinewy(adj) ทรหด,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,เหนียว,คล้ายเอ็น
sound(adj) ถูกต้อง,แข็งแรง,หลับสนิท,สมบูรณ์
spry(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,แข็งแรง
stalwart(adj) กำยำ,แข็งแรง,บึกบึน,กล้าหาญ,แข็งแกร่ง,ทรหด
stamina(n) ความทรหด,ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง
stanch(adj) แข็งขัน,แข็งแรง,ซื่อสัตย์,ภักดี,แน่วแน่
stout(adj) อ้วน,แข็งแรง,มีพลัง,มั่นคง,กล้าหาญ
stoutness(n) ความอ้วน,ความแข็งแรง,ความกำยำ,ความมั่นคง,ความกล้าหาญ
strength(n) ความแข็งแรง,กำลัง,พลัง,ความกล้าหาญ,อำนาจจิต
strengthen(vt) เพิ่มประสิทธิภาพ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ให้พลัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
レインフォ-ス[reinfo-su, reinforce] (n) เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแรง
丈夫[じょうぶ, joubu] (adj な) แข็งแรง ทนทาน
増強[ぞうきょう, zoukyou] (vt) เพิ่มและทำให้แข็งแรงขึ้น
強化[きょうか, kyouka] (n vt) ทำให้แข็งแรง, เพิ่มประสิทธิภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脆弱[ぜいじゃく, zeijaku] (adj) อ่อนแอ ไม่แข็งแรง
筋金入り[すじがねいり, sujiganeiri] ข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ซื่อสัตย์,ภักดี,แข็งแรง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] Thai: แข็งแรง English: strong

German-Thai: Longdo Dictionary
robust(adj) ทนทาน แข็งแรง, See also: dauerhaft
straff(adj) |straffer, straffst| แน่น, ทรงตัว, ตึง, แข็งแรง เช่น straffe Haut ผิวที่แข็งแรง
gesund(adj adv) แข็งแรง, ที่มีสุขภาพดี เช่น Mein Kind ist nicht so gesund. ลูกของฉันสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่, See also: A. krank,

Are you satisfied with the result?

Go to Top