Search result for

*เสียดสี*

(210 entries)
(0.5435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสียดสี,-เสียดสี-, *เสียดสี*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เซราะกราว (adj slang ) บ้านนอก, ชนบท, การเป็นคนบ้านนอก (ใช้โดย โน้ตอุดม แต้พานิช ในการแสดงเดี่ยว ไมโครโฟน ในลักษณะเสียดสีทำนองเย้ยหยันว่ามาจากชนบท หรือ บ้านนอก เข้าใจว่าแผลงมาจากภาษาเขมร)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียดสีก. ถูกัน เช่น กิ่งไม้เสียดสีกันจนเกิดไฟไหม้ป่า.
เสียดสีว. อาการที่ว่ากระทบกระเทียบเหน็บแนมด้วยความอิจฉาเป็นต้น เช่น เธอไม่ชอบเขา จึงพูดเสียดสีเขาเสมอ ๆ.
กระแนะกระแหน(-แหฺน) ก. พูดกระทบหรือพูดเสียดสี, กระแหนะกระแหน ก็ว่า.
กระแหนะกระแหน(-แหฺน) ก. พูดกระทบหรือพูดเสียดสี, กระแนะกระแหน ก็ว่า.
กราก ๓(กฺราก) ว. เสียงอย่างเสียงของผ้าลายที่ยังไม่ได้ซักหรือผ้าที่ลงแป้งจนแข็งกระทบหรือเสียดสีกัน
กลาบาต ๑(กะลาบาด) น. เทหวัตถุแข็งจากอวกาศตกลงมาสู่ผิวโลก เมื่อเคลื่อนที่ผ่านบรรยากาศสู่ผิวโลก จะลุกไหม้ให้แสงสว่างจ้าเนื่องจากเสียดสีกับอากาศ ถือว่าเป็นลางบอกเหตุร้าย, ผีพุ่งไต้. (กร่อนมาจากคำว่า อุกลาบาต).
เฉี่ยวก. กิริยาของนกที่โฉบลงมาคว้าอาหารไปโดยเร็ว, อาการที่กระทบหรือเสียดสีไปโดยเร็ว เช่น รถเฉี่ยวคน.
ดาวตกน. เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งประกอบด้วยหินเป็นส่วนใหญ่ อีกชนิดหนึ่งประกอบด้วยเหล็กเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเคลื่อนที่ผ่านบรรยากาศสู่ผิวโลก จะลุกไหม้ให้แสงสว่างจ้าเนื่องจากเสียดสีกับอากาศ ถ้ามีขนาดเล็กก็จะไหม้หมดก่อนถึงผิวโลก ถ้ามีขนาดใหญ่ก็จะตกถึงผิวโลกและเรียกว่า อุกกาบาต, ผีพุ่งไต้ ก็เรียก.
ทิ่มแทงว. อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ เรียกว่า พูดทิ่มแทง.
นวม ๑น. สิ่งที่มีของอ่อนนุ่มอยู่ข้างใน เพื่อให้ความอบอุ่นหรือเพื่อป้องกันการเสียดสี การกดดัน การกระทบกระทั่งเป็นต้น เช่น เสื้อนวม เกราะนวม, เรียกผ้าห่มนอนที่มีลักษณะเช่นนั้น ว่า ผ้านวม, เรียกกานํ้าที่มีนวมหุ้มเพื่อเก็บความร้อนไว้ได้นาน ว่า กานวม.
แนมเสียดสี ในคำว่า เหน็บแนม.
เป็ดผี ๑น. ชื่อตั๊กแตนหนวดยาวหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Tettigoniidae ทำเสียงดังหวีดหวิวในเวลากลางคืนโดยใช้ปีกเสียดสีกัน มีทั้งชนิดที่มีปีกยาวคลุมลำตัว ลักษณะปีกเหมือนใบไม้ เมื่อเกาะเหมือนเอาใบไม้ ๒ ใบมาประกบกัน เช่น ชนิด Holochlora siamensis Karny และชนิดปีกสั้น เช่น ชนิด Eleandrus titan Karny.
ผีพุ่งไต้น. เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งประกอบด้วยหินเป็นส่วนใหญ่ อีกชนิดหนึ่งประกอบด้วยเหล็กเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเคลื่อนที่ผ่านบรรยากาศสู่ผิวโลก จะลุกไหม้ให้แสงสว่างจ้าเนื่องจากเสียดสีกับอากาศ ถ้ามีขนาดเล็กก็จะไหม้หมดก่อนถึงผิวโลก ถ้ามีขนาดใหญ่ก็จะตกถึงผิวโลกและเรียกว่า อุกกาบาต, ดาวตก ก็เรียก.
ฝืดว. เคลื่อนไหวไม่สะดวกไม่คล่องเพราะแรงต้านทานมีการเสียดสีเป็นต้น เช่น ประตูฝืด กินข้าวฝืดคอ, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น การค้าฝืด
ส่าย ๒ว. เสียงอย่างเสียงที่เกิดจากผ้าแพรเนื้อหนาแข็งเสียดสีกัน เช่น ได้ยินเสียงแพรส่าย.
เหน็บ ๓ก. พูดเสียดสีแคะไค้ เช่น เขาชอบมาเหน็บให้เจ็บใจ.
เหน็บ ๓ว. อาการที่พูดเสียดสีแคะไค้ ในคำว่า พูดเหน็บ.
เหน็บแนมว. อาการที่พูดเสียดสีแคะไค้กระทบกระเทียบเปรียบเปรย.
ออด ๒, ออด ๆเสียงดังเช่นเสียงของแข็ง ๆ เสียดสีกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satireการเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
satirical comedyสุขนาฏกรรมเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bursa๑. ถุงลดเสียดสี๒. ถุงของไหลข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brake dragเบรกเสียดสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Menippean satireการเสียดสีแบบเมนิปพัส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
clutch dragคลัตช์เสียดสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
น้ำมันหล่อลื่นสารหล่อลื่นที่มีลักษณะไหลเทได้ ใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มีลักษณะปิด เช่น ห้องเครื่อง ห้องเกียร์ เพื่อลดการเสียดสี ระบายความร้อน ป้องกันสนิม ฯลฯ [ปิโตรเลี่ยม]
Abrasionการสึกหรอของพื้นผิววัสดุเนื่องมาจากการเสียดสีกัน [เทคโนโลยียาง]
Abrasion resistanceความสามารถของพื้นผิววัสดุในการต้านทานต่อการสึกหรอเนื่องจากการสัมผัส เสียดสีกัน [เทคโนโลยียาง]
Abrasion testerเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณการสึกหรอของพื้นผิววัสดุโดยการสัมผัส เสียดสีกันภายใต้สภาวะที่กำหนด มีหลายแบบ เช่น DIN, Akron, Taber เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Bursaถุงน้ำกันเสียดสี,เบอร์ซา,ถุงน้ำ,ถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursa, Subacromialถุงน้ำกันเสียดสีใต้กระดูกอะโครเมียน [การแพทย์]
Bursectomyการตัดถุงน้ำลดการเสียดสีออก [การแพทย์]
Bursitisการอักเสบของถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursitis, Subacromialการอักเสบของถุงน้ำกันเสียดสีใต้กระดูกอะโครเมียน [การแพทย์]
Bursocentesisการเจาะถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursogramการฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursolithก้อนนิ่วในถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursopathyโรคถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursotomyการผ่าถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Crepitationเสียงกรอบแกรบ,เสียงการเสียดสี,เครปิเตชั่น,เสียงกรอบแกรบ,เสียงเปรี๊ยะ,เสียงเครฟพิเทชั่น [การแพทย์]
Crepitus, Gasseousการเสียดสีของชิ้นกระดูกหักเป็นแบบฟองอากาศ [การแพทย์]
Frictionความฝืด,แรงฝืด,การเสียดทาน,การเสียดสี,แรงเสียดทาน [การแพทย์]
Friction Soundเสียงเสียดสี [การแพทย์]
Friction, Internalการเสียดสีภายใน [การแพทย์]
Frictional Propertiesคุณสมบัติเสียดสี [การแพทย์]
conglomerateหินกรวดมน, หินตะกอนชนิดหนึ่งประกอบด้วยกรวดชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะมนเชื่อมติดกันอยู่ด้วยตัวประสานจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนต เหล็กออกไซด์ ซิลิกาหรือดินกรวดที่เป็นส่วนประกอบนี้อาจเป็นหินหรือแร่ซึ่งมุมและเหลี่ยมถูกลบหายไปหมดเนื่องจากการพัดพาและเสียดสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
meteoriteอุกกาบาต, สสารจากอวกาศวิ่งเข้าสู่โลกด้วยความเร็วสูง เมื่อเสียดสีกับบรรยากาศของโลกจึงทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่าง อุกกาบาตบางก้อนจะลุกไหม้หมดไปในบรรยากาศ แต่บางก้อนจะมีส่วนที่เหลือตกลงสู่พื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gasseous Crepitusการเสียดสีของชิ้นกระดูกหักเป็นแบบฟองอากาศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So the history of the name, Oz- rael it's like anarchy meets Zionism, you know.นี่ไง ชื่อที่จะจารึกในประวัติศาสตร์ ออซเรียล แบบอนาธิปไตยปะทะไซออนนิสม์ไง แนวเสียดสีอ่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- Who's that? - Rubbing all over my-ใครนะฮะ เสียดสีไปทั่วกับ.. The Ugly Truth (2009)
The grinding noise!เสียงเสียดสีดังมาก ! Light (2009)
You know who likes sarcasm?พวกเธอรู้ไหมใครที่ชอบพูดจาประชดเสียดสี The Last Days of Disco Stick (2009)
- are you being sarcastic, or am i nailing it?นี่คุณพูดจาเสียดสีใส่ผม หรือผมจีบคุณสำเร็จกันแน่? Introduction to Statistics (2009)
Yeah. It's a satire.ใช่ มันเป็นการเสียดสี Sex and the City 2 (2010)
You think I'm gonna let you taunt me?นายคิดว่าฉันจะให้นายพูดเสียดสีฉันเหรอ? Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
The sarcasm of a soldier.การเสียดสีของทหาร Voyage of Temptation (2010)
Did you enjoy that, Rubbing it in to alaric saltzman?คุณสนุกมากใช่ไหม ที่ได้เสียดสีคุณอลาริค ซัลท์แมน A Few Good Men (2010)
Oh, that's sarcasm, but I forgot to inflect.นั่นเป็นการพูดเสียดสีน่ะ แต่ผมลืมทำเสียงสูงต่ำ Communication Studies (2010)
This sounds way more like sarcasm.นี่ต่างหากที่ฟังดูเป็นการเสียดสี Communication Studies (2010)
I should probably let you know that I'm being sarcastic.ฉันจะบอกให้เอาบุญว่าฉันพูดเสียดสีย่ะ Romantic Expressionism (2010)
That's funny because you're satirizing bureaucratic rules by adhering to the letter of the regulations instead of the spirit of it.นั่นตลกดี เพราะว่าคุณกำลังเสียดสีระบบราชการ โดยการยึดมันในตัวอักษรของกฎข้อบังคับ The Predator in the Pool (2010)
If you know that, then why did you taunt the guy with the gun?ถ้าคุณรู้ในเรื่องนั้น งั้นทำไมคุณยังพูดประชด เสียดสีใส่คนที่พกปืนล่ะ? The Witch in the Wardrobe (2010)
I discern from your tone that you mean the opposite of what you're saying, which is the very definition of irony.ฉันอ่านจากน้ำเสียงของคุณ บอกได้ว่า คุณหมายถึง สิ่งที่ตรงกันข้าม จากคำที่พูดไป หมายถึง การพูดเสียดสีอย่างแรง The Bones That Weren't (2010)
You'll deafen them with the sound of your stretch marks rubbing together.พวกเค้าจะหูหนวก เพราะเสียงพุงเธอ เสียดสีกัน Audition (2010)
(TYRES SCREECHING)(ยางรถเสียดสีกับพื้น) Unaired Pilot (2010)
I love how you eat your lunch with your little plastic gloves, and they crinkle and make the cutest sound I've ever heard in my life.ผมชอบเวลาที่คุณกินข้าวกลางวัน ด้วยถุงมือพลาสติกน้อยๆ และเวลาที่มันเสียดสีกัน มันทำให้เกิดเสียงที่น่ารักที่สุด\ ที่ผมเคยได้ยินมาในชีวิต Blame It on the Alcohol (2011)
He will hear it as an attempt to mend fences, as opposed to the withering condemnation you and I will know it to be.ทั้งที่จริงแล้วเป็นคำเสียดสีทำลายล้าง ที่มีคุณกับผมเท่านั้นที่รู้ ใช่ๆ นั่นล่ะ แผนของฉัน The Bus Pants Utilization (2011)
I know, and I'm sorry.ฉันรู้และ ฉันขอโทษ มันแค่ นี่จะเป็นเรีื่องเสียดสี The Wrong Goodbye (2011)
He's a wordsmith.เขาผู้เชี่ยวชาญการใช้คำด่าเสียดสี Face Off (2011)
If that's sarcasm, I can't tell, because everything in this game is silly.ถ้าเธอพูดเสียดสี ฉันมองไม่ออกหรอกนะ เพราะทุกอย่างในเกมมันฟังดูเว่ออยู่แล้ว Advanced Dungeons & Dragons (2011)
We're biologically programmed-- the point is you rub people the wrong way.เราถูกตั้งโปรแกรม ทางชีวภาพ-- ประเด็นคือ เธอเสียดสีผู้คน ในทางที่ผิด Last Temptation (2011)
[ groans ] [ doors close, engine turns over ] [ tires screech ] [ gasps ][เสียงพึมพัม] [เสียงปิดประตู เครื่องยนต์สตาร์ท] [เสียงยางเสียดสีกับถนน] The Hot Potato Job (2011)
[ doors close, engine turns over ] [ tires screech ][ปิดประตู เครื่องยนต์ทำงาน] [เสียงยางเสียดสีกับถนน] The Hot Potato Job (2011)
It's... it's a scathing social satire about everyone I know, including you.มันเสียดสีสังคมน่ะ เกี่ยวกับหลายๆคนที่ฉันรู้จัก รวมถึงนายด้วย Beauty and the Feast (2011)
It's a-- it's a scathing social satire about everyone I know.มันเป็นหนังสือเสียดสีสังคมอย่างรุนแรง เกี่ยวกับทุกคนที่ผมรู้จัก The Jewel of Denial (2011)
It's a satire of my entire life and everyone I know, and if it's released,มันเสียดสีชีวิตทั้งชีวิตของผม และทุกคนที่ผมรู้จัก, และถ้ามันถูกปล่อยออกมา The Jewel of Denial (2011)
Didn't you just say something about us not turning on each other?แล้วเมื่อกี้นายเองไม่ใช่หรอ ที่บอกพวกเรา ห้ามพูดเสียดสีกันไม่ใช่หรอ? Pot O' Gold (2011)
A searing indictment of our consumer-driven culture.เป็นผลงานเสียดสี ของวัฒนธรรมที่ใช้แรงผลักดันจากลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ Eye of the Beholder (2011)
Oh, I can't snort, but a drive-by like that's okay?โอ้ ฉันไม่สามารถทำเสียงแบบนั้น แต่การเสียดสีแบบนี้มันโอเคหรอ? The Art of Making Art (2011)
Keep your sarcasm to yourself.เก็บคำพูดเสียดสีเอาไว้เลย Would You Rather (2012)
Ironically, their taxonomy is procyon lotor, or "washer dog."ในทางเสียดสี, ตามหลักแบ่งประเภทของพวกมันคือแรคคูนอเมริกาเหนือ หรือ Washer dog Neighborhood Watch (2012)
Well, until you have something more substantial than disdain to throw my way, you're gonna stay away from me and more importantly, from Henry.จนกว่าคุณจะมีหลักฐานที่หนักแน่น มากกว่าคำเสียดสี เพื่อดีดฉ้นออก อย่ามายุ่งเรื่องของฉัน Fruit of the Poisonous Tree (2012)
Hey, anybody seen Shirley?เฮ้ มีใครเห็นเชอร์ลีย์มั้ย? เชอร์ลีย์มาซ้อมงานแต่งสายเหรอ? นี่ พวกเธอไม่ต้องพูดเสียดสีก็ได้ Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
You don't have to be sarcastic. I'm not being sarcastic.ผมไม่ได้พูดเสียดสี Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
No time for sarcasm, Suit.ไม่ใช่เวลามาเสียดสีกันนะสูท Identity Crisis (2012)
Are you surprised not only by the public reaction but by the vitriol directed at you?คุณแปลกใจมั้ย ว่าไม่ได้ มีเพียงแค่ปฎิกิริยาของประชาชน แต่รวมถึงคำพูดเสียดสีที่ตรงมาถึงคุณ Absolution (2012)
Thanks to a lethal combination of your vitriol and your incompetence, the evidence you stole from me is now in the hands of our most powerful adversary.ต้องขอบคุณการผสมรวมกัน ของคำพูดเสียดสีของคุณ กับการไร้ความสามารถ หลักฐานที่คุณขโมยไปจากผม ตอนนี้ตกอยู่ในกำมือ Reckoning (2012)
So these words that he's leaving in the mouth are directly taunting us?งั้นคำพวกนี้ที่ เขาทิ้งไว้ในปาก เป็นการเสียดสีพวกเราโดยตรงเลยงั้นสิ The Silencer (2012)
Because the Marshals have their own agenda and will believe it's a taunt no matter what we tell them.เพร่ะว่าพวกตำรวจ มีเป้่หมายของพวกเขาเอง และจะเชื่อว่่านั่นเป็นการพูดเสียดสี ไม่ว่าเราจะบอกอะไร The Silencer (2012)
And his skin is rubbed raw around his ankles from chains.และผิวหนังที่ข้อเท้าเขา มีรอยเสียดสีจากโซ่ Foundation (2012)
(scoffs)(พูดเสียดสีGyre, Part 1 (2012)
Go ahead, make fun of me.เอาเลย เสียดสีผมเข้าไป ผมรับได้ Masquerade (2012)
The dislocation would have caused continuous rubbing.การเคลื่อนที่ของกระดูก ทำให้เกิดการเสียดสีต่อเนื่อง The Patriot in Purgatory (2012)
He never posts a status update without being witty or sarcastic.เขาไม่เคยโพสท์อะไรที่ไม่ติดตลก หรือเสียดสีคนอื่นเลย The Wheels on the Bus... (2012)
I must say I don't care much for your insinuations, or your tone.ผมต้องบอกไว้ว่าผมไม่สนใจนักหรอก กับคำพูดเสียดสีและน้ำเสียงของคุณ Dark Cousin (2012)
And yes, that is a cleverly veiled reference to Howard's lifelong obsession to crawl back into her spacious womb.ใช่ นั่นเป็นการเสียดสีที่แยบยล ถึงการหมกมุ่นของฮาเวิร์ด ที่จะคลานกลับเข้ามดลูกของแม่เขา The Parking Spot Escalation (2012)
Friction generates heat.การเสียดสีทำให้เกิดความร้อน The Hunger Games: Catching Fire (2013)
A picaresque novel.นิยายเสียดสีสังคม Mona-Mania (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงเสียดสี[n. exp.] (raēng sīet sī) EN: friction   FR: friction [f]
เสียดสี[v.] (sīetsī) EN: graze ; rub against   FR: égratigner ; frotter contre
เสียดสี[v.] (sīetsī) EN: make sarcastic comments on   FR: égratigner (fig.) ; ridiculiser
เสียดสี[adj.] (sīetsī) EN: sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acid    [ADJ] (คำพูด) ที่แหลมคม, See also: (คำพูด) ที่เสียดสี, ที่ทำให้รู้สึกแสบร้อน, Syn. sharp, biting
acid    [N] คำพูดที่แหลมคม, See also: คำพูดที่เสียดสี, คำพูดที่ทำให้รู้สึกแสบร้อน
attrition    [N] การสึกกร่อน (โดยเฉพาะจากการเสียดสี), Syn. wearing down, friction, rubbing, Ant. buildup
dearie    [N] ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน), Syn. deary
epigram    [N] บทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีหรือมีคำคมในตอนจบ, Syn. bon mot, witticism
friction    [N] การเสียดสี, See also: การขัดสีกันระหว่างวัตถุ
frictional    [ADJ] เกี่ยวกับการเสียดสี
gibe at    [PHRV] เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เสียดสี, Syn. jibe at, laugh at
grate on    [PHRV] เสียดสีให้เกิดเสียง, See also: ขูดขีดให้เกิดเสียง
graze    [N] การขูด, See also: การเสียดสี
grind    [VT] ลับ, See also: ขูด, เสียดสี
innuendo    [N] การประชด, See also: การเสียดสี, การแดกดัน, Syn. insinuation, irony
jeer    [VI] เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียดสี, เหน็บแนม, Syn. scoff, gibe, ridicule, Ant. praise, applaud
jibe    [N] คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดเสียดสี, คำพูดถากถาง, Syn. gibe, sarcasm, taunt, Ant. praise, applause
jibe    [VI] เยาะเย้ย, See also: พูดเสียดสี, ถากถาง, Syn. gibe, jeer, scoff, Ant. laud, praise
mordant    [ADJ] เย้ยหยัน, See also: กระทบกระเทียบ, แดกดัน, เสียดสี, Syn. sarcastic, biting, trenchant
mordantly    [ADV] อย่างเสียดสี, Syn. bitterly, severely
rub    [VI] ขูด, See also: ครูด, เสียดสี, Syn. chafe, serape
guber    [SL] เนื้องอก (มีความหมายเชิงตลก / เสียดสี)
sarcasm    [N] การถากถาง, See also: การพูดเหน็บแนม, การพูดเสียดสี, Syn. acerbity, causticity, mordancy
sarcastic    [ADJ] ช่างเสียดสี, See also: ช่างเหน็บแนม, Syn. ironic, mocking, sardonic, satirical
sarcastically    [ADV] อย่างเสียดสี, See also: อย่างกระแหนะกระแหน, อย่างเหน็บแนม, Syn. scornfully, caustically, maliciously
sarky    [ADJ] เสียดสี, See also: ถากถาง, เยาะเย้ย
satire    [N] การเหน็บแนม, See also: การเสียดสี, การเย้ยหยัน, การถากถาง, Syn. parody, spoof, farce
satirize    [VT] ถากถาง, See also: เสียดสี, แดกดัน, เหน็บแนม, Syn. parody, caricature
scathe    [VT] วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: พูดเสียดสี
scoff    [VI] พูดเยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, เสียดสี, Syn. deride, jeer, mock
scoff    [VT] พูดเยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, เสียดสี, Syn. deride, jeer, mock
scoff    [N] การพูดเยาะเย้ย, See also: การล้อเลียน, การเสียดสี, สิ่งที่เยาะเย้ย, Syn. sneer
scratchy    [ADJ] ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง, See also: เสียดสี, Syn. abrasive, gritty, scratching
sharp-tongued    [ADJ] ปากจัด, See also: ปากร้าย, เสียดสี, เหน็บแนม, คมคาย, เจ้าคารม, Syn. abusive, rude
skit    [N] เรื่องล้อเลียน, See also: เรื่องเสียดสี, Syn. parody
taunt    [N] คำพูดเสียดสี, Syn. insult, mockery, gibe
vitriol    [N] คำพูดวิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: คำพูดเสียดสีอย่างรุนแรง
whip    [VT] เสียดสี, See also: ประณาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antifriction(แอนทีฟริค' ชัน) adj. ป้องกันหรือลดการเสียดสี (lubricant)
attrition(อะทริช'เชิน) n. การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี,การเสียดสี,การสึกกร่อน,การลดลงของขนาดหรือจำนวน. attritional, attritive adj., Syn. erosion, weakening, wearing ###A. buildup, reenforcement)
caricaturist(แคริคะเชอ'ริสทฺ) n. นักเขียนภาพล้อเลียน,นักเสียดสี
cuttingn. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. คมกริบ,บาดใจ,หนาวเหน็บ,รุนแรง,เสียดสี, Syn. sharp
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
frazzle(แฟรซ'เชิล) vt.,vt. ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี,ถู vi. หลุดลุ่ย
frication(ฟริคเค'เชิน) n. เสียงเสียดสีหรือกระทบที่เกิดจากการใช้ลิ้นแตะ -fricative adj.
friction(ฟริค'เชิน) n. การเสียดสี,การขัดสี,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน., See also: less adj., Syn. attrition
gird(เกิร์ด) {girded,girding,girds} v. คาด,รัก,พัน,ผูก,มัด,ล้อม,โอบ,ตระเตรียม,เยาะเย้ย,เสียดสี. n. คำเยาะเย้ย,คำเสียดสี
grate(เกรท) n.,vt. (ใส่) ตะแกรง,ลูกกรง,ตาข่าย,ตะกรับในเตาไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ยวฟัน,ขัด,บดให้ละเอียด,ขูดดัง,ขัดดัง, See also: grater,n.
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด,หินเล็ก ๆ ,ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด,ทำให้ฉงน,ทำให้ระคายเคือง,ยั่วโมโห,กระตุ้น,เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี,เสียงแหบ, See also: gravelish adj.
gride(ไกรดฺ) {grided,griding,grides} vi. ถู,ขูด,ครูด,บด,ทำเสียงเสียดสีดังกล่าว. vt. แทง,ตัด. n. เสียงถู,เสียงขูด,เสียงครูด,เสียงบด
innuendo(อินนิวเอน'โด) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การพูดเหน็บแนมหรือเสียดสี
mechanical(มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล,เกิดจากการเสียดสี,ไม่มีจิตใจ,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,อัตโนมัติ,เป็นนิสัย,เป็นกิจวัตร,ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ
mordant(มอร์'เดินทฺ) adj. กัดกร่อน,แสบเสียว,เสียดสี,ซึ่งทำให้ติดสีย้อม n. สารที่ใช้ติดสีย้อม,สารกัดกร่อน,=mordent (ดู) . vt. ใส่สารดังกล่าว., See also: mordancy n., Syn. biting ###A. bland
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud
quibble(ควิบ'เบิล) vi.,n. (การ) พูดเล่นลิ้น,พูดสองนัย,การพูดคลุมเครือ,พูดตลบตะแลง,พูดถากถาง,พูดเสียดสี, See also: quibbler n., Syn. equivocate,dodge
revile(รีไวลฺ') vt.,vi. ต่อว่า,ด่า,ประจาน,พูดเสียดสี,ใช้ถ้อยคำหยาบคาย, See also: revilement n. reviler n. revilingly adv.
revue(รีวิว') n. ละครชุดประเภทเสียดสีทางการเมือง,บทประพันธ์เสียดสี,บทเพลงเสียดสี, Syn. review, See also: revuist n.
rub(รับ) vt. ถูก,ขัด,สี,เสียดสี,นวด,ลูบ vi. ถูออก,ขัดออก,เสียดสี n. การถู,การขัด,การสี,การนวด,การลูบ,สิ่งระคายเคือง,อุปสรรค,ความลำบาก, Syn. spread,chafe,contact,obstacle
rustle(รัส'เซิล) vi.,vt. (ทำให้) เกิดเสียงกรอบแกรบ (คล้ายเสียงเสียดสีกันของใบไม้เป็นต้น) ,เกิดเสียงดังกล่าว,กระทำอย่างกระฉับกระเฉง,กระทำอย่างฉับไว,ขโมยปศุสัตว์ออกหาอาหารกิน,n. เสียงดังกล่าว, See also: rustingly adv.
rustler(รัส'เลอะ) n. (ผู้) สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงกรอบแกรบหรือเสียงเสียดสี,ผู้ขโมยวัวหรือควาย
sarcasm(ซาร์'คัสซึม) n. การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี,การหัวเราะเยาะเย้ย., Syn. irony,satire
sarcastic(ซาร์แคส'ทิค) adj. เกี่ยวกับ (การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี, See also: sacrastically adv., Syn. sarcastical
sardonic(ซารุดอน'นิค) adj. ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี,เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะเย้ย,พูดกระทบกระแทก., See also: sardonically adj. sardonicism n., Syn. scornful
satire(แซท'ไทเออะ) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การเย้ยหยัน,การถากถาง,เรื่องเหน็บแนม,เรื่องเสียดสี,บทประพันธ์เหน็บแนมหรือเสียดสี, See also: satiric (al) (ซะเทอ'ริเคิล) adj. satiricalness n.
satirise(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
satirist(แซท'เทอริสทฺ) n. ผู้เหน็บแนม,ผู้เสียดสี,ผู้เย้ยหยัน,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
satirize(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
scoff(สคอฟ) vi.,n. (การ) พูดเยาะเย้ย,การล้อเลียน,เสียดสี, See also: scoffer n. scoffingly adv., Syn. sneer,jeer,fleer
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
scratchy(สแครช'ชี) adj. ทำให้เกิดเสียงเสียดสี,เกี่ยวกับการข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขูด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย) ,ไม่เรียบ,ขรุขระ,ลวก ๆ ,เปะปะ,กระท่อนกระแท่น,ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง., See also: scratchily adv. scratchiness n.
severe(ซีเวียร์') adj. รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,เคร่ง,เคร่งขรึม,เคร่งครัด,เอาจริงเอาจัง,เหน็บแนม,เสียดสี,หนาวจัด,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,ยากลำบาก,แม่นยำ., See also: severely adv. severeness n., Syn. cruel,harsh
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
sharp-tongued() adj. ปากจัด,ปากร้าย,เสียดสี,เหน็บแนม,มีคารมคมคาย,เจ้าโวหาร
slap(สแลพ) n. การตบ,การตบหน้า,การวางสิ่งที่แบนลงโครม,เสียงตบ,เสียงวางลงโครม,คำเสียดสี,คำเหน็บแนม,การหมิ่นประมาท,การปฎิเสธ vt. ตบ,ตบหน้า,วางลงโครม,เหน็บแนม,หมิ่นประมาท,สบประมาท. adv. อย่างแรง,อย่างฉับพลัน,โดยตรง, See also: slapper n.
sly(ซลาย) adj. มีเล่ห์กระเท่ห์,ปลิ้นปล้อน,มีนัย,เหน็บแนม,เสียดสี,แคล่วคล่อง. n. -Phr. (on the sly อย่างลี้ลับ เป็นความลับ), See also: slyly adv. slyness n.
spirant(สไพ'เรินทฺ) n. เสียงเสียดสี,เสียงผ่านลิ้นกับฟันหรือฟันกับริมฝีปาก adj. เกี่ยวกับเสียงดังกล่าว
stinger(สทิง'เกอะ) n. ผู้ต่อย (ตำ,แทง,ตอก) ,สิ่งที่ต่อย (ตำ,แทง,กัด,ตอก) ,เหล็กไนของแมลง,หนามพืช,คำพูดที่เสียดสี,การกล่าวโจมตีอย่างรุนแรง,เหล้าค็อกเทลที่ประกอบด้วยบรั่นด'เมนทอลและน้ำแข็ง
stria(สไทร'อะ) n. ริ้ว,แถบ,แคบ,เส้น,ร่อง,ลายเส้นขนาน,ร่องเสียดสี,ร่องหิน,ร่องเสา pl. striae, Syn. narrow furrow,ridge,strix
swish(สวิช) vi.,vt.,n. (การ,เสียง) เฆี่ยน,หวด,สะบัดแส้,ลงแส้,เกิดเสียงเสียดสีของแพรหรือฝนตก,ไม้นวด,ไม้เฆี่ยน,ไม้หวด,การตีด้วยไม้ดังกล่าว, See also: swisher n.
synovial membraneประกอบด้วยเยื่อบาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำหน้าที่ขับน้ำเมือกเหนียว ๆ เพื่อหล่อลื่นป้องกันการเสียดสี (synovial fluid)
vaude ville(วอด'วิล,โวด'วิล) n. ละครเรื่องสั้นและเบ็ดเตล็ด,ละครเพลงและระบำ,เพลงระบำเสียดสี,การแสดงสลับฉาก
vitriol(วี'ทรีเอิล) n. เกลือโลหะซัลเฟตที่มีลักษณะคล้ายแก้วเช่นเกลือcopper sulfate,กรดกำมะถัน,สิ่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง,สิ่งที่รุนแรง,คำพูดที่เผ็ดร้อนหรือเจ็บแสบมาก,คำพูดเสียดสี
we(วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน
wear(แวร์) {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (การ) สวม,ใส่,ติด,ประดับไว้,แสดง,แสดงให้เป็นท่า,ครอง,ใช้,สึก,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย vi. ลึก,เสียดสี,ทน,ใช้จนสึก,ใช้จนขาด wear down สึก สึกกร่อน เสื่อมชำรุด ทำให้เหนื่อย มีชัยเหนือ, See also: wearer,n.

English-Thai: Nontri Dictionary
caricature(n) ภาพล้อ,การ์ตูนล้อเลียน,ภาพเสียดสี
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
friction(n) การขัดถู,การกระทบกระเทือน,ความฝืด,การเสียดสี
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง
gibe(vt) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เสียดสี,ถากถาง
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม
peck(vt) จิก,ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี
quip(n) คำเสียดสี,คำเยาะเย้ย,คำคม
revue(n) ละครเสียดสี,การแสดงเบ็ดเตล็ด
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย
sarcastic(adj) เสียดสี,ถากถาง,เหน็บแนม,พูดเยาะเย้ย
sardonic(adj) ถากถาง,เยาะเย้ย,เสียดสี,เหน็บแนม,แดกดัน
satire(n) การเหน็บแนม,การเสียดสี,เรื่องเสียดสี,เรื่องถากถาง
satirical(adj) เสียดสี,เปรียบเปรย,เหน็บแนม,ถากถาง,เยาะเย้ย
satirist(n) ผู้เหน็บแนม,นักแต่งเรื่องเสียดสี,ผู้ถากถาง
satirize(vt) เหน็บแนม,เสียดสี,ถากถาง,เยาะเย้ย
scoff(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การเสียดสี,การถากถาง
scoff(vi) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,พูดเสียดสี,พูดถากถาง
scoffer(n) ผู้เสียดสี,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
skit(n) เรื่องเสียดสี,เรื่องขบขัน,เรื่องล้อเลียน,คำเหน็บแนม
traction(n) การลาก,การดึง,การเสียดสี,การฉุด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
insinuatesaid in an indirect way, especially something unpleasant การพูดจาเสียดสี
tribology (n ) การศึกษาเกี่ยวการแรงเสียดทานบนเครื่องจักร, การศึกษาเกี่ยวกับการหล่อลื่น หรือการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองระหว่างพื้นผิวที่เสียดสีกันขณะเคลื่อนไหว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็ก)
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็กฯลฯ)
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็กฯลฯ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top