Search result for

*เสียดสี*

(160 entries)
(0.2572 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสียดสี,-เสียดสี-, *เสียดสี*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เซราะกราว (adj slang ) บ้านนอก, ชนบท, การเป็นคนบ้านนอก (ใช้โดย โน้ตอุดม แต้พานิช ในการแสดงเดี่ยว ไมโครโฟน ในลักษณะเสียดสีทำนองเย้ยหยันว่ามาจากชนบท หรือ บ้านนอก เข้าใจว่าแผลงมาจากภาษาเขมร)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียดสีก. ถูกัน เช่น กิ่งไม้เสียดสีกันจนเกิดไฟไหม้ป่า.
เสียดสีว. อาการที่ว่ากระทบกระเทียบเหน็บแนมด้วยความอิจฉาเป็นต้น เช่น เธอไม่ชอบเขา จึงพูดเสียดสีเขาเสมอ ๆ.
กระแนะกระแหน(-แหฺน) ก. พูดกระทบหรือพูดเสียดสี, กระแหนะกระแหน ก็ว่า.
กระแหนะกระแหน(-แหฺน) ก. พูดกระทบหรือพูดเสียดสี, กระแนะกระแหน ก็ว่า.
กราก ๓(กฺราก) ว. เสียงอย่างเสียงของผ้าลายที่ยังไม่ได้ซักหรือผ้าที่ลงแป้งจนแข็งกระทบหรือเสียดสีกัน
กลาบาต ๑(กะลาบาด) น. เทหวัตถุแข็งจากอวกาศตกลงมาสู่ผิวโลก เมื่อเคลื่อนที่ผ่านบรรยากาศสู่ผิวโลก จะลุกไหม้ให้แสงสว่างจ้าเนื่องจากเสียดสีกับอากาศ ถือว่าเป็นลางบอกเหตุร้าย, ผีพุ่งไต้. (กร่อนมาจากคำว่า อุกลาบาต).
เฉี่ยวก. กิริยาของนกที่โฉบลงมาคว้าอาหารไปโดยเร็ว, อาการที่กระทบหรือเสียดสีไปโดยเร็ว เช่น รถเฉี่ยวคน.
ดาวตกน. เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งประกอบด้วยหินเป็นส่วนใหญ่ อีกชนิดหนึ่งประกอบด้วยเหล็กเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเคลื่อนที่ผ่านบรรยากาศสู่ผิวโลก จะลุกไหม้ให้แสงสว่างจ้าเนื่องจากเสียดสีกับอากาศ ถ้ามีขนาดเล็กก็จะไหม้หมดก่อนถึงผิวโลก ถ้ามีขนาดใหญ่ก็จะตกถึงผิวโลกและเรียกว่า อุกกาบาต, ผีพุ่งไต้ ก็เรียก.
ทิ่มแทงว. อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ เรียกว่า พูดทิ่มแทง.
นวม ๑น. สิ่งที่มีของอ่อนนุ่มอยู่ข้างใน เพื่อให้ความอบอุ่นหรือเพื่อป้องกันการเสียดสี การกดดัน การกระทบกระทั่งเป็นต้น เช่น เสื้อนวม เกราะนวม, เรียกผ้าห่มนอนที่มีลักษณะเช่นนั้น ว่า ผ้านวม, เรียกกานํ้าที่มีนวมหุ้มเพื่อเก็บความร้อนไว้ได้นาน ว่า กานวม.
แนมเสียดสี ในคำว่า เหน็บแนม.
เป็ดผี ๑น. ชื่อตั๊กแตนหนวดยาวหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Tettigoniidae ทำเสียงดังหวีดหวิวในเวลากลางคืนโดยใช้ปีกเสียดสีกัน มีทั้งชนิดที่มีปีกยาวคลุมลำตัว ลักษณะปีกเหมือนใบไม้ เมื่อเกาะเหมือนเอาใบไม้ ๒ ใบมาประกบกัน เช่น ชนิด Holochlora siamensis Karny และชนิดปีกสั้น เช่น ชนิด Eleandrus titan Karny.
ผีพุ่งไต้น. เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งประกอบด้วยหินเป็นส่วนใหญ่ อีกชนิดหนึ่งประกอบด้วยเหล็กเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเคลื่อนที่ผ่านบรรยากาศสู่ผิวโลก จะลุกไหม้ให้แสงสว่างจ้าเนื่องจากเสียดสีกับอากาศ ถ้ามีขนาดเล็กก็จะไหม้หมดก่อนถึงผิวโลก ถ้ามีขนาดใหญ่ก็จะตกถึงผิวโลกและเรียกว่า อุกกาบาต, ดาวตก ก็เรียก.
ฝืดว. เคลื่อนไหวไม่สะดวกไม่คล่องเพราะแรงต้านทานมีการเสียดสีเป็นต้น เช่น ประตูฝืด กินข้าวฝืดคอ, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น การค้าฝืด
ส่าย ๒ว. เสียงอย่างเสียงที่เกิดจากผ้าแพรเนื้อหนาแข็งเสียดสีกัน เช่น ได้ยินเสียงแพรส่าย.
เหน็บ ๓ก. พูดเสียดสีแคะไค้ เช่น เขาชอบมาเหน็บให้เจ็บใจ.
เหน็บ ๓ว. อาการที่พูดเสียดสีแคะไค้ ในคำว่า พูดเหน็บ.
เหน็บแนมว. อาการที่พูดเสียดสีแคะไค้กระทบกระเทียบเปรียบเปรย.
ออด ๒, ออด ๆเสียงดังเช่นเสียงของแข็ง ๆ เสียดสีกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satireการเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
satirical comedyสุขนาฏกรรมเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bursa๑. ถุงลดเสียดสี๒. ถุงของไหลข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brake dragเบรกเสียดสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Menippean satireการเสียดสีแบบเมนิปพัส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
clutch dragคลัตช์เสียดสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
น้ำมันหล่อลื่นสารหล่อลื่นที่มีลักษณะไหลเทได้ ใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มีลักษณะปิด เช่น ห้องเครื่อง ห้องเกียร์ เพื่อลดการเสียดสี ระบายความร้อน ป้องกันสนิม ฯลฯ [ปิโตรเลี่ยม]
Abrasionการสึกหรอของพื้นผิววัสดุเนื่องมาจากการเสียดสีกัน [เทคโนโลยียาง]
Abrasion resistanceความสามารถของพื้นผิววัสดุในการต้านทานต่อการสึกหรอเนื่องจากการสัมผัส เสียดสีกัน [เทคโนโลยียาง]
Abrasion testerเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณการสึกหรอของพื้นผิววัสดุโดยการสัมผัส เสียดสีกันภายใต้สภาวะที่กำหนด มีหลายแบบ เช่น DIN, Akron, Taber เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Bursaถุงน้ำกันเสียดสี,เบอร์ซา,ถุงน้ำ,ถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursa, Subacromialถุงน้ำกันเสียดสีใต้กระดูกอะโครเมียน [การแพทย์]
Bursectomyการตัดถุงน้ำลดการเสียดสีออก [การแพทย์]
Bursitisการอักเสบของถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursitis, Subacromialการอักเสบของถุงน้ำกันเสียดสีใต้กระดูกอะโครเมียน [การแพทย์]
Bursocentesisการเจาะถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursogramการฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursolithก้อนนิ่วในถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursopathyโรคถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursotomyการผ่าถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Crepitationเสียงกรอบแกรบ,เสียงการเสียดสี,เครปิเตชั่น,เสียงกรอบแกรบ,เสียงเปรี๊ยะ,เสียงเครฟพิเทชั่น [การแพทย์]
Crepitus, Gasseousการเสียดสีของชิ้นกระดูกหักเป็นแบบฟองอากาศ [การแพทย์]
Frictionความฝืด,แรงฝืด,การเสียดทาน,การเสียดสี,แรงเสียดทาน [การแพทย์]
Friction Soundเสียงเสียดสี [การแพทย์]
Friction, Internalการเสียดสีภายใน [การแพทย์]
Frictional Propertiesคุณสมบัติเสียดสี [การแพทย์]
conglomerateหินกรวดมน, หินตะกอนชนิดหนึ่งประกอบด้วยกรวดชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะมนเชื่อมติดกันอยู่ด้วยตัวประสานจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนต เหล็กออกไซด์ ซิลิกาหรือดินกรวดที่เป็นส่วนประกอบนี้อาจเป็นหินหรือแร่ซึ่งมุมและเหลี่ยมถูกลบหายไปหมดเนื่องจากการพัดพาและเสียดสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
meteoriteอุกกาบาต, สสารจากอวกาศวิ่งเข้าสู่โลกด้วยความเร็วสูง เมื่อเสียดสีกับบรรยากาศของโลกจึงทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่าง อุกกาบาตบางก้อนจะลุกไหม้หมดไปในบรรยากาศ แต่บางก้อนจะมีส่วนที่เหลือตกลงสู่พื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gasseous Crepitusการเสียดสีของชิ้นกระดูกหักเป็นแบบฟองอากาศ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงเสียดสี[n. exp.] (raēng sīet sī) EN: friction   FR: friction [f]
เสียดสี[v.] (sīetsī) EN: graze ; rub against   FR: égratigner ; frotter contre
เสียดสี[v.] (sīetsī) EN: make sarcastic comments on   FR: égratigner (fig.) ; ridiculiser
เสียดสี[adj.] (sīetsī) EN: sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
insinuatesaid in an indirect way, especially something unpleasant การพูดจาเสียดสี
tribology (n ) การศึกษาเกี่ยวการแรงเสียดทานบนเครื่องจักร, การศึกษาเกี่ยวกับการหล่อลื่น หรือการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองระหว่างพื้นผิวที่เสียดสีกันขณะเคลื่อนไหว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acid    [ADJ] (คำพูด) ที่แหลมคม, See also: (คำพูด) ที่เสียดสี, ที่ทำให้รู้สึกแสบร้อน, Syn. sharp, biting
acid    [N] คำพูดที่แหลมคม, See also: คำพูดที่เสียดสี, คำพูดที่ทำให้รู้สึกแสบร้อน
attrition    [N] การสึกกร่อน (โดยเฉพาะจากการเสียดสี), Syn. wearing down, friction, rubbing, Ant. buildup
dearie    [N] ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน), Syn. deary
epigram    [N] บทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีหรือมีคำคมในตอนจบ, Syn. bon mot, witticism
friction    [N] การเสียดสี, See also: การขัดสีกันระหว่างวัตถุ
frictional    [ADJ] เกี่ยวกับการเสียดสี
gibe at    [PHRV] เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เสียดสี, Syn. jibe at, laugh at
grate on    [PHRV] เสียดสีให้เกิดเสียง, See also: ขูดขีดให้เกิดเสียง
graze    [N] การขูด, See also: การเสียดสี
grind    [VT] ลับ, See also: ขูด, เสียดสี
innuendo    [N] การประชด, See also: การเสียดสี, การแดกดัน, Syn. insinuation, irony
jeer    [VI] เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียดสี, เหน็บแนม, Syn. scoff, gibe, ridicule, Ant. praise, applaud
jibe    [N] คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดเสียดสี, คำพูดถากถาง, Syn. gibe, sarcasm, taunt, Ant. praise, applause
jibe    [VI] เยาะเย้ย, See also: พูดเสียดสี, ถากถาง, Syn. gibe, jeer, scoff, Ant. laud, praise
mordant    [ADJ] เย้ยหยัน, See also: กระทบกระเทียบ, แดกดัน, เสียดสี, Syn. sarcastic, biting, trenchant
mordantly    [ADV] อย่างเสียดสี, Syn. bitterly, severely
rub    [VI] ขูด, See also: ครูด, เสียดสี, Syn. chafe, serape
guber    [SL] เนื้องอก (มีความหมายเชิงตลก / เสียดสี)
sarcasm    [N] การถากถาง, See also: การพูดเหน็บแนม, การพูดเสียดสี, Syn. acerbity, causticity, mordancy
sarcastic    [ADJ] ช่างเสียดสี, See also: ช่างเหน็บแนม, Syn. ironic, mocking, sardonic, satirical
sarcastically    [ADV] อย่างเสียดสี, See also: อย่างกระแหนะกระแหน, อย่างเหน็บแนม, Syn. scornfully, caustically, maliciously
sarky    [ADJ] เสียดสี, See also: ถากถาง, เยาะเย้ย
satire    [N] การเหน็บแนม, See also: การเสียดสี, การเย้ยหยัน, การถากถาง, Syn. parody, spoof, farce
satirize    [VT] ถากถาง, See also: เสียดสี, แดกดัน, เหน็บแนม, Syn. parody, caricature
scathe    [VT] วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: พูดเสียดสี
scoff    [VI] พูดเยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, เสียดสี, Syn. deride, jeer, mock
scoff    [VT] พูดเยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, เสียดสี, Syn. deride, jeer, mock
scoff    [N] การพูดเยาะเย้ย, See also: การล้อเลียน, การเสียดสี, สิ่งที่เยาะเย้ย, Syn. sneer
scratchy    [ADJ] ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง, See also: เสียดสี, Syn. abrasive, gritty, scratching
sharp-tongued    [ADJ] ปากจัด, See also: ปากร้าย, เสียดสี, เหน็บแนม, คมคาย, เจ้าคารม, Syn. abusive, rude
skit    [N] เรื่องล้อเลียน, See also: เรื่องเสียดสี, Syn. parody
taunt    [N] คำพูดเสียดสี, Syn. insult, mockery, gibe
vitriol    [N] คำพูดวิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: คำพูดเสียดสีอย่างรุนแรง
whip    [VT] เสียดสี, See also: ประณาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antifriction(แอนทีฟริค' ชัน) adj. ป้องกันหรือลดการเสียดสี (lubricant)
attrition(อะทริช'เชิน) n. การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี,การเสียดสี,การสึกกร่อน,การลดลงของขนาดหรือจำนวน. attritional, attritive adj., Syn. erosion, weakening, wearing ###A. buildup, reenforcement)
caricaturist(แคริคะเชอ'ริสทฺ) n. นักเขียนภาพล้อเลียน,นักเสียดสี
cuttingn. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. คมกริบ,บาดใจ,หนาวเหน็บ,รุนแรง,เสียดสี, Syn. sharp
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
frazzle(แฟรซ'เชิล) vt.,vt. ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี,ถู vi. หลุดลุ่ย
frication(ฟริคเค'เชิน) n. เสียงเสียดสีหรือกระทบที่เกิดจากการใช้ลิ้นแตะ -fricative adj.
friction(ฟริค'เชิน) n. การเสียดสี,การขัดสี,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน., See also: less adj., Syn. attrition
gird(เกิร์ด) {girded,girding,girds} v. คาด,รัก,พัน,ผูก,มัด,ล้อม,โอบ,ตระเตรียม,เยาะเย้ย,เสียดสี. n. คำเยาะเย้ย,คำเสียดสี
grate(เกรท) n.,vt. (ใส่) ตะแกรง,ลูกกรง,ตาข่าย,ตะกรับในเตาไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ยวฟัน,ขัด,บดให้ละเอียด,ขูดดัง,ขัดดัง, See also: grater,n.
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด,หินเล็ก ๆ ,ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด,ทำให้ฉงน,ทำให้ระคายเคือง,ยั่วโมโห,กระตุ้น,เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี,เสียงแหบ, See also: gravelish adj.
gride(ไกรดฺ) {grided,griding,grides} vi. ถู,ขูด,ครูด,บด,ทำเสียงเสียดสีดังกล่าว. vt. แทง,ตัด. n. เสียงถู,เสียงขูด,เสียงครูด,เสียงบด
innuendo(อินนิวเอน'โด) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การพูดเหน็บแนมหรือเสียดสี
mechanical(มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล,เกิดจากการเสียดสี,ไม่มีจิตใจ,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,อัตโนมัติ,เป็นนิสัย,เป็นกิจวัตร,ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ
mordant(มอร์'เดินทฺ) adj. กัดกร่อน,แสบเสียว,เสียดสี,ซึ่งทำให้ติดสีย้อม n. สารที่ใช้ติดสีย้อม,สารกัดกร่อน,=mordent (ดู) . vt. ใส่สารดังกล่าว., See also: mordancy n., Syn. biting ###A. bland
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud
quibble(ควิบ'เบิล) vi.,n. (การ) พูดเล่นลิ้น,พูดสองนัย,การพูดคลุมเครือ,พูดตลบตะแลง,พูดถากถาง,พูดเสียดสี, See also: quibbler n., Syn. equivocate,dodge
revile(รีไวลฺ') vt.,vi. ต่อว่า,ด่า,ประจาน,พูดเสียดสี,ใช้ถ้อยคำหยาบคาย, See also: revilement n. reviler n. revilingly adv.
revue(รีวิว') n. ละครชุดประเภทเสียดสีทางการเมือง,บทประพันธ์เสียดสี,บทเพลงเสียดสี, Syn. review, See also: revuist n.
rub(รับ) vt. ถูก,ขัด,สี,เสียดสี,นวด,ลูบ vi. ถูออก,ขัดออก,เสียดสี n. การถู,การขัด,การสี,การนวด,การลูบ,สิ่งระคายเคือง,อุปสรรค,ความลำบาก, Syn. spread,chafe,contact,obstacle
rustle(รัส'เซิล) vi.,vt. (ทำให้) เกิดเสียงกรอบแกรบ (คล้ายเสียงเสียดสีกันของใบไม้เป็นต้น) ,เกิดเสียงดังกล่าว,กระทำอย่างกระฉับกระเฉง,กระทำอย่างฉับไว,ขโมยปศุสัตว์ออกหาอาหารกิน,n. เสียงดังกล่าว, See also: rustingly adv.
rustler(รัส'เลอะ) n. (ผู้) สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงกรอบแกรบหรือเสียงเสียดสี,ผู้ขโมยวัวหรือควาย
sarcasm(ซาร์'คัสซึม) n. การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี,การหัวเราะเยาะเย้ย., Syn. irony,satire
sarcastic(ซาร์แคส'ทิค) adj. เกี่ยวกับ (การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี, See also: sacrastically adv., Syn. sarcastical
sardonic(ซารุดอน'นิค) adj. ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี,เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะเย้ย,พูดกระทบกระแทก., See also: sardonically adj. sardonicism n., Syn. scornful
satire(แซท'ไทเออะ) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การเย้ยหยัน,การถากถาง,เรื่องเหน็บแนม,เรื่องเสียดสี,บทประพันธ์เหน็บแนมหรือเสียดสี, See also: satiric (al) (ซะเทอ'ริเคิล) adj. satiricalness n.
satirise(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
satirist(แซท'เทอริสทฺ) n. ผู้เหน็บแนม,ผู้เสียดสี,ผู้เย้ยหยัน,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
satirize(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
scoff(สคอฟ) vi.,n. (การ) พูดเยาะเย้ย,การล้อเลียน,เสียดสี, See also: scoffer n. scoffingly adv., Syn. sneer,jeer,fleer
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
scratchy(สแครช'ชี) adj. ทำให้เกิดเสียงเสียดสี,เกี่ยวกับการข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขูด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย) ,ไม่เรียบ,ขรุขระ,ลวก ๆ ,เปะปะ,กระท่อนกระแท่น,ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง., See also: scratchily adv. scratchiness n.
severe(ซีเวียร์') adj. รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,เคร่ง,เคร่งขรึม,เคร่งครัด,เอาจริงเอาจัง,เหน็บแนม,เสียดสี,หนาวจัด,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,ยากลำบาก,แม่นยำ., See also: severely adv. severeness n., Syn. cruel,harsh
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
sharp-tongued() adj. ปากจัด,ปากร้าย,เสียดสี,เหน็บแนม,มีคารมคมคาย,เจ้าโวหาร
slap(สแลพ) n. การตบ,การตบหน้า,การวางสิ่งที่แบนลงโครม,เสียงตบ,เสียงวางลงโครม,คำเสียดสี,คำเหน็บแนม,การหมิ่นประมาท,การปฎิเสธ vt. ตบ,ตบหน้า,วางลงโครม,เหน็บแนม,หมิ่นประมาท,สบประมาท. adv. อย่างแรง,อย่างฉับพลัน,โดยตรง, See also: slapper n.
sly(ซลาย) adj. มีเล่ห์กระเท่ห์,ปลิ้นปล้อน,มีนัย,เหน็บแนม,เสียดสี,แคล่วคล่อง. n. -Phr. (on the sly อย่างลี้ลับ เป็นความลับ), See also: slyly adv. slyness n.
spirant(สไพ'เรินทฺ) n. เสียงเสียดสี,เสียงผ่านลิ้นกับฟันหรือฟันกับริมฝีปาก adj. เกี่ยวกับเสียงดังกล่าว
stinger(สทิง'เกอะ) n. ผู้ต่อย (ตำ,แทง,ตอก) ,สิ่งที่ต่อย (ตำ,แทง,กัด,ตอก) ,เหล็กไนของแมลง,หนามพืช,คำพูดที่เสียดสี,การกล่าวโจมตีอย่างรุนแรง,เหล้าค็อกเทลที่ประกอบด้วยบรั่นด'เมนทอลและน้ำแข็ง
stria(สไทร'อะ) n. ริ้ว,แถบ,แคบ,เส้น,ร่อง,ลายเส้นขนาน,ร่องเสียดสี,ร่องหิน,ร่องเสา pl. striae, Syn. narrow furrow,ridge,strix
swish(สวิช) vi.,vt.,n. (การ,เสียง) เฆี่ยน,หวด,สะบัดแส้,ลงแส้,เกิดเสียงเสียดสีของแพรหรือฝนตก,ไม้นวด,ไม้เฆี่ยน,ไม้หวด,การตีด้วยไม้ดังกล่าว, See also: swisher n.
synovial membraneประกอบด้วยเยื่อบาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำหน้าที่ขับน้ำเมือกเหนียว ๆ เพื่อหล่อลื่นป้องกันการเสียดสี (synovial fluid)
vaude ville(วอด'วิล,โวด'วิล) n. ละครเรื่องสั้นและเบ็ดเตล็ด,ละครเพลงและระบำ,เพลงระบำเสียดสี,การแสดงสลับฉาก
vitriol(วี'ทรีเอิล) n. เกลือโลหะซัลเฟตที่มีลักษณะคล้ายแก้วเช่นเกลือcopper sulfate,กรดกำมะถัน,สิ่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง,สิ่งที่รุนแรง,คำพูดที่เผ็ดร้อนหรือเจ็บแสบมาก,คำพูดเสียดสี
we(วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน
wear(แวร์) {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (การ) สวม,ใส่,ติด,ประดับไว้,แสดง,แสดงให้เป็นท่า,ครอง,ใช้,สึก,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย vi. ลึก,เสียดสี,ทน,ใช้จนสึก,ใช้จนขาด wear down สึก สึกกร่อน เสื่อมชำรุด ทำให้เหนื่อย มีชัยเหนือ, See also: wearer,n.

English-Thai: Nontri Dictionary
caricature(n) ภาพล้อ,การ์ตูนล้อเลียน,ภาพเสียดสี
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
friction(n) การขัดถู,การกระทบกระเทือน,ความฝืด,การเสียดสี
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง
gibe(vt) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เสียดสี,ถากถาง
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม
peck(vt) จิก,ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี
quip(n) คำเสียดสี,คำเยาะเย้ย,คำคม
revue(n) ละครเสียดสี,การแสดงเบ็ดเตล็ด
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย
sarcastic(adj) เสียดสี,ถากถาง,เหน็บแนม,พูดเยาะเย้ย
sardonic(adj) ถากถาง,เยาะเย้ย,เสียดสี,เหน็บแนม,แดกดัน
satire(n) การเหน็บแนม,การเสียดสี,เรื่องเสียดสี,เรื่องถากถาง
satirical(adj) เสียดสี,เปรียบเปรย,เหน็บแนม,ถากถาง,เยาะเย้ย
satirist(n) ผู้เหน็บแนม,นักแต่งเรื่องเสียดสี,ผู้ถากถาง
satirize(vt) เหน็บแนม,เสียดสี,ถากถาง,เยาะเย้ย
scoff(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การเสียดสี,การถากถาง
scoff(vi) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,พูดเสียดสี,พูดถากถาง
scoffer(n) ผู้เสียดสี,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
skit(n) เรื่องเสียดสี,เรื่องขบขัน,เรื่องล้อเลียน,คำเหน็บแนม
traction(n) การลาก,การดึง,การเสียดสี,การฉุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็ก)
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็กฯลฯ)
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็กฯลฯ)

Are you satisfied with the result?

Go to Top