ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เสาะหา*

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสาะหา, -เสาะหา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสาะหา[V] search for, See also: seek for, be after, follow, look for, find, Syn. ค้นหา, แสวงหา, Example: นักศึกษาควรเสาะหาความรู้ใหม่ๆ นอกเหนือจากในตำรา, Thai definition: สืบหาข้อมูลหรือความรู้ให้ได้มา
การเสาะหา[N] seeking (for), See also: search, Example: ปัจจุบันการเสาะหาข้อมูลใหม่ๆ สามารถค้นได้จากอินเทอร์เน็ต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค้นคว้าก. หาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา, เสาะหาเอามา.
วัตถุดิบโดยปริยายหมายถึงเรื่องราว ประสบการณ์ เป็นต้น ที่นักเขียนเสาะหาหรือตระเตรียมสะสมไว้เพื่อแต่งหนังสือ.
สืบ ๒ก. เสาะหา, แสวงหา, เช่น สืบความลับ สืบข้อเท็จจริง สืบข่าว.
สืบเสาะก. ค้นหา, แสวงหา, เช่น ตำรวจสืบเสาะหาแหล่งผลิตเฮโรอีน.
เสาะ ๑ก. ค้น, สืบ, แสวง, เช่น เสาะหา.
แสวง(สะแหฺวง) ก. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา.
หา ๑บางทีก็ใช้ควบกับคำอื่น มีความหมายว่า ขวนขวายเพื่อให้ได้มาโดยวิธีต่าง ๆ เช่น ค้นหา สืบหา เที่ยวหา ตามหา เสาะหา แสวงหา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquireการเสาะหา [การจัดการความรู้]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นคณะกรรมาธิการหลัก ซึ่งรับผิดชอบในการเสาะหามาตรการในการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศ ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งตรวจสอบและสอดส่องการดำเนินการด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษย ชนในประเทศต่าง ๆ ด้วย คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 53 ประเทศ มาจากการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี คณะกรรมาธิการฯ โดยจะมีการประชุมเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ณ นครเจนีวา ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการฯ สำหรับวาระ พ.ศ. 2544-2546 [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What we're gonna do is requisition ourselves a girl.เพื่อเสาะหาหญิงสักคน เข้าประจำการ Casualties of War (1989)
This need to spit the world's sinister truth in its face is as old as the world itself!นี่เป็นการเสาะหาด้านเลวร้ายอัปรีย์ของโลกใบนี้ ที่มันมีมาช้านานตั้งแต่โลกใบนี้กำเนิด Pola X (1999)
I have to move on, there is a lot of the world to seeฉันต้องไปแล้วล่ะ โลกนี้ยังมีอะไรให้เสาะหาอีกมาก Rice Rhapsody (2004)
I went to Loompaland looking for exotic new flavors for candy.ตอนนั้นผมไปอุมป้าแลนด์เพื่อเสาะหารสชาติใหม่ๆของขนม Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Damn it, Briggs, have you no enthusiasm for anything that might distinguish you?ให้ตายเถอะ แกไม่มีความทะเยอทะยาน เสาะหาความโดดเด่นให้ตัวเองเลยหรือ Flyboys (2006)
Seek all you wish.อยากเสาะหาก็เชิญ Stardust (2007)
Giragira taiyou kono sora dokoka deซ่อนตัวตนอยู่หลังเมฆ เสาะหาหัวใจที่ยังไม่มอดไหม้ Mi wo hisome sagashiteru moekirenai haato wo Eiga: Kurosagi (2008)
Bring it to the light.เสาะหาสู่แสงไฟ I Don't Wanna Know (2008)
- Now is not the time for dick measuring.- นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเสาะหาอะไรทั้งนั้น Taken (2008)
He explores the storerooms, especially the ones on the edges.เขาเสาะหาของในห้องเก็บของ โดยเฉพาะของหายาก City of Ember (2008)
In fact, I even tried to look you up about ten years ago,อันที่จริงแล้ว ฉันพยายามเสาะหาตัวคุณ มาตั้งแต่สิบปีที่แล้ว Momentum Deferred (2009)
In the meantime, how's your team doing with their evidence search?ในระหว่างนั้น ทีมของคุณจะทำยังไง เพื่อเสาะหาหลักฐาน Bone Voyage (2009)
I just got to go find it.- ผมต้องไปเสาะหามัน Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
Which brings me to the purpose of my visit.ทำให้ผมต้องตั้งเป้า มาเสาะหานาย Playing Cards with Coyote (2009)
My good friends, I am proud to announce that I will be forming an exploratory committee with the primary goal of seeking a nomination forthe Presidency.เพื่อนที่ดีของผม ผมใคร่จะขอประกาศว่า ผมได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีเป้าหมายหลักในการเสาะหา ผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี RED (2010)
I was actually kinda digging you.ผมก็จะตามเสาะหาคุณอยู่ดี Questions and Antlers (2010)
Then there's always the "d" word.ยังจะมีรายละเอียด อีักมากมายให้เสาะหา Brave New World (2010)
Shred the documents, call off the search for the other family, and never, ever let Gaby find out about this.กำจัดเอกสารทั้งหมด เลิกติดต่อเสาะหาครอบครัวนั้น แล้วก็ห้ามให้แก๊บบี้รู้เด็ดขาด Remember Paul? (2010)
Relax, wait a while, and, uh, we shall soon be taken directly to the proof you seek.ใจเย็นๆ โปรดรอสักครู่ เดี๋ยวเราจะถูกพาไปหาข้อพิสูจน์ ที่คุณเสาะหาเองในไม่ช้า Red Sky at Night (2010)
Use this time to gather evidence against him.ใช้เวลานี้ล่ะ เสาะหาหลักฐานมาจัดการเขา The Hot Potato Job (2011)
I'm a thrill seeker.ฉันมันตื่นเต้นที่ได้เสาะหา The End of the Affair (2011)
I have been walking through life searching for her face everywhere I go.ฉันก็ได้ใช้ชีวิตเสาะหา ใบหน้าของเธอ ในทุกๆที่ที่ได้ไป I Am Unicorn (2011)
Scour every inch of the forest. Yes, sire.เสาะหาทุกตารางนิ้วของป่า พะยะค่ะ A Servant of Two Masters (2011)
Please don't pay any attention to it.ความอดทนและอดกลั้น,เสาะหาเธอ You've Fallen for Me (2011)
And our Doppler radar will be tracking those scattered showers as they move from eastern Pennsylvania right into the western Pennsylvania area.และเรดาห์ของเราก็จะเสาะหา สายฝน จากที่พวกมันได้เคลื่อนที่ออกจากเพนซิลเวเนียตะวันออก She Needs Me (2012)
At least 5 federal, state, and local agencies are seeking millions of dollars in fines and environmental cleanup costs from Brodeur Chemical, new facts have come to light that Brodeur Chemical employee Camille Declan had discovered Brodeur was illegally disposing wasteผุ้สื่อข่าว: อย่างน้อย 5 หน่วยงาน รัฐ และ ตัวแทนท้องถิ่น กำลังเสาะหา เงินหลายล้านดอลล่าห์ An Innocent Man (2012)
You've grown paranoid, seeking conspiracy.คุณหวาดระแวงเต็มที่ และยังเสาะหาเรื่องวางแผนลับๆอีก The Coat Hanger (2012)
So, I found the boots in a window downtown,ฉันเลยไปเสาะหาจนพบมันโชว์ ที่ร้านในเมือง August: Osage County (2013)
But we have discovered he has an agreement to retrieve the Orb for an intermediary known as The Broker.สืบทราบว่ามันได้รับการว่าจ้าง ให้เสาะหาออร์บ ให้พ่อค้าคนกลาง นาม 'เดอะ โบร้คเกอร์' Guardians of the Galaxy (2014)
Humans find violence deeply satisfying.มนุษย์ลึกๆ แล้วเสาะหา ความรุนแรง The Imitation Game (2014)
To those who seek to undermine me, at home and abroad,สำหรับผู้ที่เสาะหาการโค่นล้มข้า ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหน The Interview (2014)
Everyone's searching for something.ทุกคนต่างก็กำลังเสาะหาบางสิ่งบางอย่าง Free to Play (2014)
"The only thing achieved in life without effort is failure""สิ่งเดียวที่เสาะหาได้ในชีวิตโดยไม่ต้องพยายามคือความล้มเหลว" Free to Play (2014)
Finding right car is like finding the right woman.เสาะหารถที่เหมาะสมเหมือนกับ เสาะหาหญิงที่คู่ควร Hacker (2016)
Originality or singularity used to be valued and sought after.ความเป็นต้นตำรับหรือเป็นหนึ่งเดียว เคยเป็นสิ่งที่มีค่าและน่าเสาะหา Elle (2016)
Life, nature, it's just waiting to burst out anywhere it can, seeking the light and getting on with it.ชีวิตกับธรรมชาติรอที่จะงอกเงย ทุกที่ๆ ทำได้ เสาะหาแสงสว่าง รีบทำความเข้าใจ This Beautiful Fantastic (2016)
I've been researching ever since I felt the presence of the Fel.ข้าเสาะหาข้อมูลตั้งแต่รู้สึกว่ามีเฟล Warcraft (2016)
I traveled far and wide, looking for wisdom.ข้าเดินทางไปไกลเพื่อเสาะหา ปัญญา Warcraft (2016)
Men go to war in search of something, Mr. Conrad.คนเราออกรบเพื่อเสาะหาบางอย่าง คุณคอนราด Kong: Skull Island (2017)
And here's my card. If you ever need a man that isn't three inches shorter than average in every department, give me a call.เราเสาะหาคนที่ถูกโฉลกกับเรา เพื่อร่วมงานกับมิลล์แมน ยังอยู่เสมอ The Widow Maker (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสาะหา[v. exp.] (sǿ hā) FR: rechercher ; explorer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explore[VI] สำรวจ, See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา, Syn. discover
explore[VT] สำรวจ, See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา, Syn. discover
grope[VI] คลำหา, See also: เสาะหา, สืบเสาะหา, Syn. fish, fumble, touch
hunt down[VT] ตามหาจนพบ, See also: เสาะหาจนเจอ
prier[N] ผู้เสาะหา, See also: ผู้สืบหา, Syn. busybody
rake[VT] เสาะหา, See also: ค้นคว้า, สืบเสาะ, Syn. rummage, search
rake in[PHRV] หา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสาะหา, ได้รับ, Syn. shovel in
rake over[PHRV] ค้นหา, See also: เสาะหา, Syn. rake through
rake through[PHRV] ค้นหา, See also: เสาะหา, Syn. rake over
scour[VI] เที่ยวค้นคว้า, See also: เสาะหา, Syn. search, seek
search[VT] สืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: เสาะหาข้อมูล, ค้นคว้าข้อมูล
search[N] การค้นหา, See also: การตรวจสอบ, การเสาะหา, การแสวงหา, การตรวจค้น, การตรวจจับ, Syn. examination, probe, investigation, quest, inspection, look
seek[VT] ค้นหา, See also: ค้น, เสาะหา, แสวงหา, สำรวจ, มุ่งค้นหา, Syn. search, look for, attempt
seek[VI] มองหา, See also: แสวงหา, เสาะหา, สำรวจ, Syn. look for
seeker[N] ผู้แสวงหา, See also: ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ, Syn. inquirer, searcher, explorer
survey[VT] สำรวจ, See also: เสาะหา, หาข้อมูล, Syn. scan, inspect, reconnoiter
woo[VI] พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุญาต), See also: แสวงหา, เสาะหา
woo[VT] พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุมัติ), See also: แสวงหา, เสาะหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)
data acquisitionการรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
rake(เรค) n. คราด,เครื่องคราด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้,การเอียง,การเอียงลาด -v. คราด,ขูด,กวาด,เสเพล,คุ้ย,เก็บ,เขี่ย,มองกราด,ยิ่งกราด,ประณาม,ค้นคว้า,เสาะหา, See also: raker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
comb(vt) หวีผม,สางผม,แปรงผม,เสาะหา,ค้นหา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
データ取得[データしゅとく, de^ta shutoku] การรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top