Search result for

*เว็บไซต์*

(39 entries)
(0.0404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เว็บไซต์,-เว็บไซต์-, *เว็บไซต์*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เว็บไซต์ [N] website, Example: ในการประกาศขายของในเวบไซต์ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ปรากฏมักเป็นข้อมูลเท็จ, Thai definition: ที่อยู่ของข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต, Notes: (อังกฤษ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
web siteที่อยู่เว็บ, เว็บไซต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
web siteที่อยู่เว็บ, เว็บไซต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Repositoryคลังเก็บ สถานที่เก็บ (ข้อมูลดิจิทัล ฐานข้อมูล) แหล่งที่อยู่ (เว็บไซต์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Websiteเว็บไซต์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Web site developmentการพัฒนาเว็บไซต์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Web site developmentการพัฒนาเว็บไซต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Webmasterเว็บมาสเตอร์, ผู้ดูแลเว็บไซต์ [คอมพิวเตอร์]
Search Engineเครื่องจักรค้นหาข้อมูล, เว็บที่ช่วยในการค้นหา รายชื่อเว็บไซต์ ที่มีข้อมูลตรงกับที่เราถาม [Assistive Technology]
Ajax (Web site development technology)เอแจ็กซ์ (เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์) [คอมพิวเตอร์]
Ajax (Web site development technology)เอแจ็กซ์ (เทคโนโลยีพัฒนาเว็บไซต์) [TU Subject Heading]
Children's Web sitesเว็บไซต์สำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Educational Web sitesเว็บไซต์เพื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Government Web sitesเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ [TU Subject Heading]
Library Web sitesเว็บไซต์ห้องสมุด [TU Subject Heading]
Web search enginesแหล่งค้นเว็บไซต์ [TU Subject Heading]
Web site developmentการพัฒนาเว็บไซต์ [TU Subject Heading]
Web usage miningการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ [TU Subject Heading]
blogบล็อก, ระบบการบันทึกข้อมูลลำดับเหตุการณ์ในแต่ละวัน ประสบการณ์ ความคิดของผู้เขียนบล็อกผ่านเว็บไซต์ ในรูปแบบการนำเสนอหัวข้อ ซึ่งผู้อื่นสามารถอ่านและแสดงความเห็นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
home pageโฮมเพจ, เว็บเพจหน้าหลักซึ่งเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Really Simple Syndication( RSS)อาร์เอสเอส, เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เป็นประจำได้แบบอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ต้องขอรับบริการ ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าไปยังเว็บไซต์ที่สนใจต่างๆ โดยตรง เพื่ออ่านข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงในแต่ละวันด้วยตนเองทีละเว็บไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
webmasterผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์, ผู้ทำหน้าที่ออกแบบพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electronic commerce (e-commerce)พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การทำธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์เป็นสื่อในการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้ผู้เข้าใช้บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและตลอด 24 ชั่ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wikipediaวิกิพีเดีย, สารานุกรมออนไลน์หลายภาษาที่แจกจ่ายในลักษณะเนื้อหาเสรี บริหารงานโดยมูลนิธิวิกิมีเดีย คำว่า "วิกิพีเดีย" มีที่มาของชื่อการผสมคำของคำว่า wiki ซึ่งเป็นลักษณะของการสร้างเว็บไซต์ที่ร่วมกันปรับปรุง และคำว่า encyclopedia ที่แปลว่าสารานุกรม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
web siteเว็บไซต์, กลุ่มของเว็บเพจที่มีความเกี่ยวข้องกัน และอยู่ภายใต้ชื่อโดเมนเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
social networking Web sitesเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม, เว็บไซต์ที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ โดยอาจเชื่อมโยงผ่านกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้มีความสนใจร่วมกัน เช่น การแบ่งปันวีดิทัศน์ การเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์ที่ได้รับ การแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
web hostingเว็บโฮสติง, บริการพื้นที่สำหรับสร้างเว็บบนอินเทอร์เน็ต และจัดเก็บเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์[n. exp.] (ling khaosū wepsai) FR: lien Internet [m]
เว็บไซต์ = เว็บไซท์[n.] (wepsai) EN: website   FR: site web [m] ; site Internet [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
webmaster(n ) ผู้ดูแลเว็บไซต์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Google (n name org uniq ) เว็บไซต์เสิร์ชเอนจิน (search engine) ชื่อดัง ให้บริการค้นหาข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (www.google.com)
hi5 (n ) เว็บไซต์ยอดนิยมของคนไทย ซึ่งสามารถลงรูปถ่ายส่วนตัว ลงเพลง อัพjournalสั้นๆ หรือแม้แต่ตกแต่ง พูดคุยสื่อสารกับชาวบ้าน http://www.hi5.com/
tgp (abbrev) Thumbnail Gallery Post เว็บไซต์ผู้ใหญ่(ลามก)ที่ใช้รูปเล็กเป็นสื่อในการให้เข้าชมรูปภาพอย่างฟรี(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
See also: R. Thumbnail gallery post

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
web page    [N] หน้าจอของเว็บไซต์, Syn. Web page

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
web siteเว็บไซต์หมายถึง แฟ้มข้อมูลหรือกลุ่มแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่บนเวิลด์ไวด์เว็บดู world wide web ประกอบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サイト[さいと, saito] Thai: เว็บไซต์ English: site

Are you satisfied with the result?

Go to Top