Search result for

*เลือนลาง*

(45 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เลือนลาง, -เลือนลาง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือนลาง[V] fade away, See also: faint, Syn. มัว, พร่า, จาง, Example: ภาพในความคิดของพระเอกค่อยๆ เลือนรางลง, Thai definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่แจ่มชัด, ไม่ชัดเจน
เลือนลาง[ADJ] vague, See also: dim, indistinct, obscure, Syn. ลางเลือน, Example: ความคิดที่จะเห็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ดูจะเป็นเพียงแค่ความฝันเลือนลางเท่านั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My mind was getting blurry.สติสัมปชัญญะผมเริ่มเลือนลาง My Sassy Girl (2008)
You're here.ทุกอย่างเลือนลางเสมอ มันเป็นเรื่องจริง The Eye (2008)
Like a blur.ช่างเลือนลาง Dead Like Me: Life After Death (2009)
At the time, the future our future, seemed very bleak.อนาคต.. ในตอนนั้น.. ...อนาคตของเรา ดูเลือนลางมาก Invictus (2009)
(indistinct)เลือนลาง Fighting (2009)
Seems a long way to go for a maybe.ดูเหมือนจะใช้เวลายาวนานไป เพื่อตามหาสิ่งเลือนลาง Fracture (2009)
We'll look back and all this will be a faded memory.พอเรามองย้อนกลับไปแล้วจะพบว่า มันก็เป็นแค่ความทรงจำที่เลือนลาง The Debarted (2009)
The lines blur?ขอฉันเดา เส้นมันเลือนลางเหรอ Nature of the Beast (2011)
Everything's so blurry in my head.ทุกอย่างมันเลือนลางอยู่ในหัวฉัน Slither (2011)
Sounds like a long shot at best.ฟังเหมือนเลือนลางที่สุด Head Case (2011)
These birds were about yea high...พวกเขายังพอจำอะไรได้ แต่จะเริ่ม... เลือนลาง Instinct (2011)
"by picking the faded blue" -- Frost."by picking the faded blue" (โดยการเลือกความเศร้าอันเลือนลางUpper West Side Story (2012)
I remember coming down here, but everything after this is really foggy.จำได้ว่า ผมกลับลงมาที่นี่ แต่ทุกอย่างหลังจากนั้น มันเลือนลาง Witness (2012)
"Their name may have faded, but their loyalty is alive and well."ชื่อของพวกเขาอาจเลือนลางลง แต่ความภักดีของพวกเขายังมั่นคง" Identity Crisis (2012)
That actually sounds vaguely plausible.ความเป็นไปได้ช่างเลือนลาง Gone Maybe Gone (2012)
I mean, vaguely I remember that something was supposed to happen, like...ฉันหมายถึงมันเลือนลาง ฉันจำได้.. ว่ามีบางอย่างควรจะเกิดขึ้น เช่น... . Season of the Hexenbiest (2012)
Emma Swan and the rest of them will be nothing more than a vaguely unpleasant memory, and Henry will be yours.เอ็มม่า สวอน และพวกที่เหลือ จะไร้ความหมายยิ่งกว่า ความทรงจำไม่พึงปรารถนาที่เลือนลาง และเฮนรี่จะเป็นของเจ้า The Queen Is Dead (2013)
Some people are easy to remember, but others sort of fade to the background.บางคนก็จำง่าย บางคนก็ชักจะเลือนลางแล้ว Restoration (2013)
Trail goes north from here, Packmaster, but it's fainter.ร่องรอยไปทางเหนือจากที่นี่ แต่มันเลือนลาง At Last (2013)
And he left a trail. It's faint... hacking-wise...และเขาได้ทิ้งร่องรอยไว้ มันเลือนลาง~ เจาะระบบ~ ฉลาด~ Corto Maltese (2014)
Yeah. It looks pretty faded.ใช่เหรอ ทำไมมันดูเลือนลางจังเลย Inside Out (2015)
It was like coming this close to your dreams, then watch them brush past you, like a stranger in a crowd.มันรู้สึกเหมือนการได้เข้าใกล้ จนเกือบถึงความฝันของคุณ แล้วก็เห็นมันเลือนลางหายไปในฝูงชน Field of Dreams (1989)
"content with the vague future you held in mindพึงใจกับอนาคตอันเลือนลางที่ท่านคิดไว้ Malèna (2000)
My pedestal is all but a distant memory.แท่นศิลาของข้า ดูมันจะเลือนลางจากความทรงจำเต็มที Mulan 2: The Final War (2004)
It's quite faint, so I had to save it as a sound file on the computer to enhance the sound.มันเลือนลางเต็มทน เลยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปรับแต่ง White Noise (2005)
light.เลือนลาง Just Like Heaven (2005)
Everything around you is beginning to fade.ทุกสิ่งรอบๆ ตัวคุณ จะเริ่มเลือนลางหายไป The Orphanage (2007)
The dream final for Real Madrid has started to turn into a nightmare.ความฝันของรีลมาดริด เริ่มดูเลือนลางซะแล้วครับตอนนี้ Goal II: Living the Dream (2007)
Even then I can barely remember.แต่ก็เป็นแค่ความทรงจำอันเลือนลาง Henry Poole Is Here (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blur[VT] ทำให้พร่ามัว, See also: ทำให้เลือนลาง, ทำให้มัว, Syn. smudge
dim[VT] ทำให้สลัว, See also: ทำให้มัว, ทำให้เลือนลาง, Syn. bedim
fade[VI] เลือน, See also: เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, เห็นเลือนลาง, เห็นลางๆ, เห็นจางๆ, จาง, ร่วงโรย, เสื่อม, ลบเลือน, , Syn. vanish
mist[VT] ทำให้เลือนลาง, See also: ทำให้เป็นฝ้า, ทำให้พร่ามัว, Syn. blur, obscure, Ant. clear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary

English-Thai: Nontri Dictionary
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
dim(vt) ทำให้หมอง,ทำให้ทึบ,ทำให้มัว,ทำให้สลัว,ทำให้เลือนลาง
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง

German-Thai: Longdo Dictionary
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า
verschwommen(adj adv) เลือนลาง, ไม่แน่ชัด, ไม่มุ่งหมาย , See also: A. klar,gezielt, deutlich

French-Thai: Longdo Dictionary
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: S. brouillé(e), flou(e),

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top