Search result for

*เมื่อนานมาแล้ว*

(53 entries)
(0.1231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เมื่อนานมาแล้ว, -เมื่อนานมาแล้ว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมื่อนานมาแล้ว[N] a long ago, Syn. เมื่อก่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're the kings and queens of old?พวกเจ้าเป็นพระราชาและพระราชินี เมื่อนานมาแล้วงั้นหรือ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
He's sort of my ex-boyfriend, most of the time.เขาประมาณว่าแฟนเก่า เมื่อนานมาแล้ว Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Told me once he had a little boy a long time ago, but he needed cash, so he sold him.เขาบอกผมว่าเขาเคยมีลูกชาย เมื่อนานมาแล้ว แต่เขาต้องการเงิน เขาเลยขายคุณไป Chapter Three 'Building 26' (2009)
We need to do what we should've done a long time ago.เราต้องทำสิ่งที่ควรทำเมื่อนานมาแล้ว A Pretty Girl in a Leotard (2009)
We need to do what we should have done a long time ago.เราต้องทำสิ่งที่ควรทำเมื่อนานมาแล้ว New York Sucks (2009)
That was a long time ago.เมื่อนานมาแล้ว Jump the Shark (2009)
Well, this all happened a long time agoดีเลยนี้คือสิ่งทั้งหมดที่เกิดเมื่อนานมาแล้ว Invitation Only (2009)
That was your decision a long time ago. Sara...มันเป็นการตัดสินใจของคุณเมื่อนานมาแล้ว S.O.B. (2009)
A long time ago.เมื่อนานมาแล้ว Chuck Versus the Predator (2009)
i know you're busy.เป็นคดีที่พ่อฉันทำอยู่ เมื่อนานมาแล้ว The Getaway (2009)
I'd have ripped your pretty, pretty face off ages ago.ฉันคงฉีกหน้าหล่อๆของนายเมื่อนานมาแล้ว Sympathy for the Devil (2009)
Humans, well things that have happened things from a long time ago they forget them, don't they?มนุษย์น่ะ... ...เมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้น... ...บางอย่างเมื่อนานมาแล้ว... Episode #1.5 (2009)
I used to. It was a long time ago.ผมเคยเล่น เมื่อนานมาแล้ว Friday Night Bites (2009)
There's change.เป็นครั้งแรกเมื่อนานมาแล้ว The Night of the Comet (2009)
ELENA AND STEFAN [IN UNISON]: Because I know... STEFAN:เป็นครั้งแรกเมื่อนานมาแล้ว The Night of the Comet (2009)
I should've done it a long time ago.ฉันควรที่จะทำมันเมื่อนานมาแล้ว The Road (2009)
The one who vanquished the tyranny of the user those many cycles before!ผู้ที่เคยโค่นล้มยูสเซอร์ ทรราชย์ที่กดขี่เรา เมื่อนานมาแล้ว TRON: Legacy (2010)
Vintage. Flynn built it many cycles ago for the games.รถรุ่นเก่า ฟลินน์สร้างไว้ลงแข่งเมื่อนานมาแล้ว TRON: Legacy (2010)
Something that happened a long time ago?เคยมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วไหม Frankie & Alice (2010)
But... I've been 12 for a very long time.ฉันอายุ 12 เมื่อนานมาแล้ว... Let Me In (2010)
And right then, something inside me started to grow, something from the bottom of my soul.บางอย่างที่มาจากข้างล่าง ไม่ใช่จากวิญญาณฉัน ฉันตัดสินใจจะมีชีวิตต่อ ฉันค้นพบความแข็งแกร่งที่ฉันเคยสูญเสียไปเมื่อนานมาแล้ว Saw 3D: The Final Chapter (2010)
The house was built as long ago as 1420.บ้านหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อนานมาแล้วเมื่อปี คศ.1420 The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
A long time ago.เมื่อนานมาแล้ว Voyage of Temptation (2010)
Committing more troops to the front lines will not allow diplomacy to resume diplomacy failed the Republic long ago.การเพิ่มทหารเข้าไปในแนวหน้า จะไม่ทำให้การทูตกลับคืนได้ การทูตจบลง ในสาธารณรัฐเมื่อนานมาแล้วหละ Senate Murders (2010)
I only wish I'd tried doing that a long time ago.ข้าหวังเพียงว่าข้าน่าจะทำมันเมื่อนานมาแล้ว Senate Murders (2010)
And faked his own death once upon a time.เขาแสร้งว่าตาย เมื่อนานมาแล้ว Goodbye Yellow Brick Road (2010)
- How-How did you get in here?คุณเข้ามาได้ยังไง? ฉันมีกุญแจผีที่ทำไว้ เมื่อนานมาแล้ว A Very Glee Christmas (2010)
Do you know that once upon a time,คุณรู้มั้ยเมื่อนานมาแล้ว Gaslit (2010)
Because I stopped apologizing for my past a long time ago.เพราะว่า ผมเลิกขอโทษกับสิ่งที่ผมทำไว้ในอดีต เมื่อนานมาแล้ว Goodbye, Columbia (2010)
That was a long time ago.เมื่อนานมาแล้ว The Return (2010)
Where you should have been all along.ที่ที่เธอควรอยู่เมื่อนานมาแล้ว Masquerade (2010)
Through a very low somebody on the totem pole.ผ่านคนที่เคยรู้จักกันเมื่อนานมาแล้ว Katerina (2010)
It's just you are the spitting image of someone I sold flowers to years ago.คือ คุณเหมือนคนๆ หนึ่ง ที่ผมเคยขายดอกไม้ให้เมื่อนานมาแล้ว Harmony (2010)
You made that mistake a long time ago.คุณทำความผิดนั้นไว้เมื่อนานมาแล้ว The Guardian (2010)
She was arrested with tom Wittman a long time ago.เธอถูกจับพร้อม ทอม วิทท์แมน เมื่อนานมาแล้ว 25 to Life (2010)
Are you still bringing up what happened so long ago?นายจะขุดเรื่องเมื่อนานมาแล้วขึ้นมาอีกรึไง Oh! My Lady (2010)
Of course I don't know it, I only met her once a long time ago!ก็ไม่มีหน่ะสิ ฉันเคยเจอเธอแค่ครั้งเดียวเมื่อนานมาแล้วEpisode #1.2 (2010)
I bought it a long time ago, and I thought I'd lost it.ฉันซื้อมันเมื่อนานมาแล้ว และคิดว่ามันหายไปแล้ว Episode #1.11 (2010)
I learned a long time ago.ฉันเคยเรียนเมื่อนานมาแล้ว Episode #1.12 (2010)
Years and years ago, I tried to get married.เมื่อนานมาแล้ว ฉันอยากแต่งงาน และมีชีวิตเหมือนมนุษย์ Episode #1.6 (2010)
I should have caught on a long time ago.ผมเป็นคนทำมันเองกับมือเมื่อนานมาแล้ว Episode #1.13 (2010)
For the first time in a long time,ในครั้งแรกเมื่อนานมาแล้ว Episode #1.17 (2010)
Yeah, once. That was a long time ago now.ใช่ ครั้งหนึ่ง เมื่อนานมาแล้ว One Day (2011)
Too many lifetimes ago to matter.เมื่อนานมาแล้ว Klaus (2011)
Way back, a long time ago, when Ghost Daddy and Mama was still alive, panthers was kings of the nature world.ย้อนกลับไปเมื่อนานมาแล้ว เมื่อตอนผีปู่ผีย่ายังมีชีวิต เสือดำเป็นราชาของธรรมชาติในโลก If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
He was hired here, quite some time ago, to do some work?เขาทำงานที่นี่เมื่อนานมาแล้ว Grave Encounters (2011)
The thought of being sealed in one of those things for so long, it kind of creeps me out.ความคิดที่เกี่ยวกับการจำศีลนั้น เมื่อนานมาแล้ว มันทำให้ฉันรู้สึกขนลุก Gauntlet (2011)
My wife and my son.เมื่อนานมาแล้ว กับเมียและลูกฉัน I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
- I fought beside them once, long ago.- ท่านรู้จักคนพวกนี้หรือ - ข้าสู้เคียงข้างพวกเขาครั้งหนึ่ง เมื่อนานมาแล้ว Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
You once loved a woman many years ago, but it turned out badly so you've never let yourself love again.เจ้าเคยรักหญิงคนหนึ่ง เมื่อนานมาแล้ว แต่มันกลายเป็นเรื่องเลวร้าย เจ้าจึง ไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองรักใครอีก Baelor (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมื่อนานมาแล้ว[adv.] (meūa nān mā laēo) EN: a long ago   FR: il y a longtemps

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erst[ADV] เมื่อก่อน (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, เมื่อนานมาแล้ว, Syn. formerly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top