ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เป๋ง*

   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เป๋ง, -เป๋ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป๋ง[ADV] fixedly, See also: hard, Syn. เขม็ง, แน่วแน่, Example: เขาจ้องเป๋งมาที่ผม
เป๋ง[ADV] exactly, See also: right, accurately, absolutely, directly, precisely, Syn. เผง, เป้ง, Example: ข้อนี้เป็นคำตอบเพียงคำตอบเดียวที่ถูกเป๋ง, Thai definition: ใช้ประกอบคำอื่นหมายความว่า ยิ่งกว่าปรกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาโป้งเป้งน. ชื่อแมลงพวกมวนหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Nepidae ที่พบบ่อยอยู่ในสกุล Laccotrephesเช่น ชนิด L. ruberLinn. และ L. robustus Stål ลำตัวยาว ๓-๔ เซนติเมตร มีหางยาวยื่นออกมา ๒ เส้น ตัวอ่อนอยู่ในน้ำ ขาคู่หน้าแข็งแรง จับสัตว์น้ำขนาดเล็กเช่นลูกน้ำหรือดักแด้ยุงกิน, มวนแมงป่องน้ำ หรือ แมลงดาโป้งเป้ง ก็เรียก, พายัพเรียก ดากลั้นเยี่ยว หรือ ดาเยี่ยว, อีสานเรียก แมงฮอด อีงอด งอดน้ำ หรือ กะโซ่น้ำ, ปักษ์ใต้เรียก แมลงจิ้มฟันจระเข้ หรือ แมลงดาขี้ควาย.
ติดเป้งก. ติดเก้ง.
ปุ่มเป้ง, ปุ้มเป้งดู เป้ง ๑.
เป่งว. พองขึ้นหรือนูนขึ้นเต็มที่ เช่น บวมเป่ง ท้องเป่ง.
เป้ง ๑น. ชื่อปาล์ม ๓ ชนิดในสกุล Phoenix วงศ์ Palmae ก้านใบมีหนาม คือ เป้งทะเล ( P. paludosa Roxb.) ขึ้นตามชายทะเล, เป้งดอย ( P. loureiroiKunth) ขึ้นตามป่าดอน, และ เป้งบก ปุ่มเป้ง หรือ ปุ้มเป้ง ( P. acaulis Roxb.) ขึ้นในป่าเต็งรัง.
เป้ง ๒ว. โต เช่น มดเป้ง
เป้ง ๒ถูกอย่างจัง เช่น ชนเป้ง
เป้ง ๒เสียงดังอย่างเสียงตีด้วยไม้แรง ๆ.
เป๋งว. ใช้ประกอบคำอื่นหมายความว่า ยิ่งกว่าปรกติ เช่น ตรงเป๋ง ตึงเป๋ง
เป๋งเสียงดังเช่นนั้น.
โป้งเป้งว. สูง ๆ ใหญ่ ๆ
โป้งเป้งเสียงดังเช่นนั้น.
แม่เป้งน. ชื่อมดแดงตัวเมียที่มีปีก. (ดู มดแดง ที่ มด ๑).
แมลงดาโป้งเป้งดู ดาโป้งเป้ง.
กะโซ่น้ำน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
งอดน้ำน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
ดากลั้นเยี่ยวน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
ดาเยี่ยวน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
ติดเก้งก. อาการสมจรของสุนัขซึ่งกำลังติดกัน, ติดเต้ง หรือ ติดเป้ง ก็ว่า.
มดแดงน. ชื่อมดชนิด Oecophylla smaragdina (Fabricius) ในวงศ์ Formicidae มดงานลำตัวยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร สีส้มหรือนํ้าตาลปนแดงตลอดรวมทั้งหนวดและขา ตาเล็ก สีนํ้าตาลแก่ ทำรังอยู่ตามต้นไม้ เช่น มะม่วง ขนุน โดยใช้ใบมาห่อเข้าด้วยกัน ขณะถูกรบกวนจะป้องกันตัวโดยกัดให้เกิดแผลแล้วปล่อยกรดออกมาทำให้ปวดแสบปวดร้อน เพศเมียที่มีปีก เรียก แม่เป้ง ลำตัวยาว ๑.๕-๑.๘ เซนติเมตร สีเขียวปนน้ำตาล ปีกใสสีน้ำตาล เมื่อผสมพันธุ์แล้วทำหน้าที่วางไข่เพียงอย่างเดียวเป็นมดนางพญา, มดส้ม ก็เรียก.
มวนแมงป่องน้ำดู ดาโป้งเป้ง.
แมงฮอดน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
แมลงจิ้มฟันจระเข้น. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
แมลงดาขี้ควายน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).
อลึ่งฉึ่ง(อะหฺลึ่ง-) ว. อาการที่บวมเป่งเห็นได้ชัด เช่น หน้าบวมอลึ่งฉึ่ง
อีงอดน. ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the love of God, Johnnie. Bastard!เพื่อเห็นแก่พระเจ้า จอห์นนี่ บ้าฉิบเป๋งNight of the Living Dead (1990)
She doesn't understand why you're being so shitty to her.แม่บอกคุณใจดำกับแม่ชิบเป๋ง The Bodyguard (1992)
We seen the guy 15 minutes ago.โลกกลมฉิบเป๋งเพิ่งเจอเมื่อ 1 5 นาทีที่แล้ว Good Will Hunting (1997)
What a pussy.แหยชิบเป๋งเลย Nothing to Lose (1997)
Nick, that´s the most hideous thing I ever seen.แผลเหวอะน่าเกลียดชิบเป๋งเลย Nothing to Lose (1997)
Shit, these really stink like hell!ไอ้บ้า เหม็นชิบเป๋งเลย Failan (2001)
That dirty bastard! Never washes the distes!โสโครกชิบเป๋ง จานชามไม่เคยล้างเลย Failan (2001)
Shit, I'm really out of luckให้ตายสิ ซวยฉิบเป๋งเลย Failan (2001)
It's cold lsn't he a fucking bastard?หนาวชิปเป๋ง ไอ้หมอนั่นมันเลวจริงๆเลยนะ Failan (2001)
He is huge.ใหญ่ชิบเป๋งเลย The Girl Next Door (2004)
It's going to be a rough son of a bitch.มันคงจะยากชิบเป๋งเลยแหละ The Great Raid (2005)
You would? Thank you very much.งั้นเหรอ น่าขอบใจชิบเป๋ง Imagine Me & You (2005)
Holy shit.บ้าชิบเป๋ง American Pie Presents: Band Camp (2005)
JIMMY: Try and relax, dawg. MATT:พยายามก่อน สัตว์ / ยากชิบเป๋ง American Pie Presents: Band Camp (2005)
Man, did it sting! Like it was on fire.เจ็บชิบเป๋ง ปากเงี้ยร้อนเป็นไฟ The King and the Clown (2005)
It's for your balls, dawg.สำหรับกะเป๋งไงเพื่อน Gridiron Gang (2006)
What's up, mija? You wanna swing low on this or what?ว่าไงคนสวย มาบ๊วบกระเป๋งพี่ดีกว่ามั้ย Gridiron Gang (2006)
Fucking dick.ชิบเป๋ง Alpha Dog (2006)
This is humiliating.น่าอายฉิบเป๋งเลย Everybody Loves a Clown (2006)
Spooky shit, couldn't sleep a wink.น่ากลัวชิบเป๋ง นอนไม่หลับเลยว่ะ 1408 (2007)
- This is ridiculous.- เสียดายชิบเป๋งเลยล Disturbia (2007)
- This is bullshit.- ไร้สาระชิบเป๋ง Disturbia (2007)
This is insane. I work for Copy Cabana.บ้าชิปเป๋ง\ ผมทำงานร้านถ่ายเอกสาร Eagle Eye (2008)
You couldn't have picked a worse time to be of some goddamn use.ชิปเป๋งเอ๊ย.. Eagle Eye (2008)
The prick isn't even pressing charges, miguel.ไอ้กะเป๋งนั่นมันไม่แจ้งความด้วยซ้ำ มิเกล Easy as Pie (2008)
Kinda hit that.ตรงจุดเป๋งเลย The Itch (2008)
You've got your review coming up next week, and I can't wait to start checking me off some big fucking boxes.อาทิตย์หน้ามีการเช็คสมรรถภาพการทำงาน และฉันจะรอไม่ไหวอยู่แล้ว ในช่องชื่อนาย ฉันจะกากบาทตัวเป๋งๆเลย Wanted (2008)
That's-That's shameless.-หน้าด้านชิบเป๋ง Marley & Me (2008)
That's more easy.สอง.. ง่ายชิบเป๋ง The Breath (2009)
- Ninja. That's some good shit. YAKUZA:- นินจา ตลกชิปเป๋งวะ YAKUZA: Ninja Assassin (2009)
The crazy ones scare the shit out of me.ไอ้บ้านี่ทำผมหลอนชิบเป๋ง Law Abiding Citizen (2009)
- Sounds sexy. Thanks, John.-เท่ชิปเป๋ง ขอบใจ จอห์น Nowhere Boy (2009)
Just...แผนดีชิบเป๋ง Changing Channels (2009)
My fist up your balls!กำปั้นข้าสอยลูกกะเป๋งแก! Comparative Religion (2009)
You know, you are always doing whatever the hell you want.เธอรู้มั้ย เธอนี่เอาแต่ใจตัวเองชิบเป๋ง Carriers (2009)
He wants to be smart, but that's lame.อยากจะอวดฉลาด แต่โง่ชิบเป๋ง Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I'd still like to deflate your real ballsคราวหน้าฉันจะเจี๊ยนลูกกะเป๋งของแก The Expendables (2010)
It's freakin' cold up here!บนนี้หนาวชิปเป๋งเลย Frozen (2010)
Oh shit, it's high. It's really fucking high.โอ๊ย แม่ง สูงว่ะ สูงชิบเป๋งเลย Frozen (2010)
That's messed up.บ้าบอชิบเป๋ง Frozen (2010)
Lucky me.โชคดีชิบเป๋ง.. Guadalcanal/Leckie (2010)
Damn straight.ถูกเป๋ง The Rocky Horror Glee Show (2010)
- Was this right up against your scrotum?- หนีบไว้ตรง"เป๋ง"เลยใช่มั้ย The Hangover Part II (2011)
He's so strong!แรงเยอะชิบเป๋งเลย The Hangover Part II (2011)
Fucking disgusting. So come on, ask a question.ขยะแขยงชิบเป๋ง จัดมาเลย ถามมาได้เลย The Divide (2011)
Well, I'm hot, and my balls are touching the zipper! Community 2x19 - Critical Film Studiesฉันจะบอกว่าฉันร้อน และลูกกะเป๋งฉันกำลังแตะกับซิป! เธอนึกสีหน้าอาเบดตอนที่ Critical Film Studies (2011)
So to speak. You-- If you were a dude, I'd have my fist up your balls.ถ้างั้นก็... ถ้าเธอเป็นผู้ชาย ฉันเสยลูกกระเป๋งเธอไปนานแล้ว A Fistful of Paintballs (2011)
He's a fucking bully.อันธพาลชิบเป๋งเลย If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
I can't hear you over the sound of me rubbing his sword on my balls.ฉันไม่ได้ยินที่เธอพูดเพราะเสียงดาบ ถูกับลูกกระเป๋งฉันมันดังเหลือเกิน Advanced Dungeons & Dragons (2011)
Successfully rubbed your balls on the sword.เอาดาบถูกับลูกกระเป๋ง Advanced Dungeons & Dragons (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป๋ง[X] (peng) FR: droit ; exact

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top