Search result for

*เปรียว*

(52 entries)
(0.0825 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เปรียว,-เปรียว-, *เปรียว*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรียว [V] be nimble, See also: be agile, active, brisk, lively, Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว, Ant. เซื่อง, เงื่องหงอย, Example: แมวพันธุ์นี้สืบสายพันธุ์จากแมวป่าโดยตรง มันจึงเปรียว ชนิดจับตัวมันยาก, Thai definition: กิริยาที่ว่องไว
เปรียว [V] slender, See also: slim, willowy, Syn. อ้อนแอ้น, อรชร, เพรียว, ระหง, เรียว, Ant. อ้วน, Example: นางแบบใหม่คนนี้รูปร่างเปรียวดีจริงๆ, Thai definition: ลักษณะที่ใหญ่ตอนต้นแล้วเล็กไปตามลำดับ
เปรียว [ADJ] quick, See also: active, wild, nimble, agile, Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว, Ant. เซื่อง, เงื่องหงอย, Example: นายพรานตั้งใจว่าจะจับเจ้ากระต่ายป่าตัวเปรียวนี้ให้ได้, Thai definition: กิริยาที่ว่องไว
ประเปรียว    [V] be agile, See also: be slim, be active, be energetic, be slender, be nimble, be dexterous, Syn. ปราดเปรียว, แคล่วคล่อง, ว่องไว, เปรียว, Example: สุนัขตัวนี้ดูคล่องแคล่วประเปรียวจริงๆ, Thai definition: มีลักษณะคล่องแคล่วว่องไว
ปราดเปรียว    [ADV] nimbly, See also: spryly, actively, lively, swiftly, quickly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, แคล่วคล่องว่องไว, Ant. เชื่องช้า, Example: แมวกระโดดข้ามกิ่งไม้อย่างปราดเปรียว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเปรียว(-เปฺรียว) ว. มีรูปร่างหรือท่าทางปราดเปรียว, มีลักษณะแคล่วคล่องว่องไว.
ปราดเปรียว(-เปฺรียว) ว. ว่องไว, คล่องแคล่ว.
เปรียว(เปฺรียว) ว. ไม่เชื่อง, ว่องไว, (ใช้แก่สัตว์บางชนิดเช่นนกหรือไก่เป็นต้นที่ไม่คุ้นคน), โดยปริยายใช้แก่สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
เปรียวเพรียว.
เชื่องว. ไม่เปรียว, ไม่ดุ, ที่คุ้นกับคน, (ใช้แก่สัตว์).
ตะลาน ๑น. ชื่องูขนาดกลางชนิด Ptyas korros (Schlegel) ในวงศ์ Colubridae ตาโต ลำตัวสีน้ำตาลปลอด มีลายเล็กน้อยเห็นไม่ชัด นิสัยว่องไวปราดเปรียว ออกหากินตามพื้นดินในเวลากลางวัน ไม่มีพิษ, สิงตาโต หรือ ตาลาน ก็เรียก.
เนือย, เนือย ๆไม่กระปรี้กระเปร่า เช่น ทำงานวันแรกดูแข็งขันดี วันต่อมาดูเนือยลงไป, ไม่ประเปรียว เช่น แก่แล้วชักเนือย.
ประคัลภ์ว. คล่องแคล่ว, ประเปรียว.
ปาณสารน. กำลังอันว่องไวหรือประเปรียว.
เปรี้ยวมีลักษณะปราดเปรียว ทันสมัย อิสระ มั่นใจ ชอบการคบหาสมาคม (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น ผู้หญิงคนนี้เปรี้ยว, เรียกลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงที่แต่งตัวสีฉูดฉาด รัดรูป เป็นต้น ว่า แต่งตัวเปรี้ยว.
เพรียว(เพฺรียว) ว. เปรียว, ฉลวย, เรียว, เช่น รูปร่างเพรียว เรือเพรียว.
ลูกหม้อน. ชื่อพันธุ์ของปลากัด (Betta splendensRegan) ในวงศ์ Belontiidae ที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์จากปลากัดป่าแล้วดูแลรักษาและคัดกันต่อมาอีกจนมีลักษณะเด่นพิเศษเพื่อการต่อสู้ คือ มีรูปร่างล่ำสัน ครีบต่าง ๆ สั้น ทำให้ปราดเปรียวและอดทนกว่าปลากัดจีนซึ่งเป็นชื่อปลากัดอีกพันธุ์หนึ่ง ปลาลูกหม้อโดยทั่วไปมีสีแดงเข้ม เขียว ฟ้า หรือน้ำเงิน เหลือบเป็นประกายอยู่ในตัวเดียวกัน
ว่องไวก. รวดเร็ว, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, ปราดเปรื่อง, เช่น ทำงานว่องไว มีปฏิภาณว่องไว.
สายม่านน. ชื่องูขนาดกลางหลายชนิด ในวงศ์ Colubridae ยาวประมาณ ๑.๕ เมตร ส่วนมากลำตัวสีนํ้าตาล เกล็ดสันหลังมักวาวคล้ายสีทองเหลือง ว่องไวปราดเปรียว ออกหากินเวลากลางวันตามป่าหญ้าและบนต้นไม้ กินกบ เขียด กิ้งก่า พบทุกภาคของประเทศไทย ไม่มีพิษ เช่น สายม่านลิ้นแดง [Dendrelaphis pictus (Gmelin)] สายม่านหลังทอง [D. formosus (Boie)].
แห ๒ว. เปรียว, ไม่เชื่อง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I have the instinct of a cat.ปราดเปรียว ว่องไว ฉันมีสัญชาตญาณแมว An American Tail (1986)
You have an amazing agility.คุณมีความปราดเปรียวที่น่าอัศจรรย์ Bicentennial Man (1999)
But when she laid eyes on the dashing Toninho, all of her dreams took flight."รับสมัครเชฟ" แต่พอเธอสบตาหนุ่มเปรียวโทนินโย่ ฝันของเธอก็โบยบินไปหมด Woman on Top (2000)
Now it's Munez. The youngster's got some great skill.ลูกอยู่ที่มูเนซ เขาปราดเปรียวมาก ทักษะดี Goal! The Dream Begins (2005)
She looked so perky in her little short shorts.เธอดูปราดเปรียวดีในกางเกงขาสั้น สั้น... Friday Night Bites (2009)
Bottom line, you guys need a chubby, agile guy.แบบสรุปละกัน พวกคุณต้องการคนอ้วนซักคนที่ปราดเปรียว Investigative Journalism (2010)
In short...ไม่มีสัญญาณตอบรับ จากความฉลาดปราดเปรียวของผม Limitless (2011)
She's quick. Like a puma.เธอปราดเปรียวเหมือนแมวพูม่าเลย No Strings Attached (2011)
But the one I shot was lean and fast.อีกตัวปราดเปรียวและว่องไว Magic Bullet (2011)
We're too quick and too smart for the half-wit king in Camelot.พวกเราทั้งฉลาด ทั้งปราดเปรียว พระราชาคาเมลอทซื้อบื้อๆตามเราไม่ทันหรอก The Sword in the Stone: Part One (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเปรียว[v.] (praprīo) EN: be agile ; be slim ; be active ; be energetic ; be slender ; be nimble ; be dexterous   FR: avoir la pêche (fam.) ; avoir la frite (fam.)
ประเปรียว[adj.] (praprīo) EN: slender ; streamlined ; lithe ; nimble ; dexterous ; active ; energetic   FR: allègre ; enjoué

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
active    [ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ซึ่งมีพลัง, คล่อง, ไว, ว่องไว, กระตือรือร้น, ปราดเปรียว, กระฉับกระเฉง, Syn. energetic, lively, Ant. sluggish, lazy
brisk    [ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: ไว, กระวีกระวาด, รวดเร็ว, ปราดเปรียว, Syn. nimble, Ant. slow
rakish    [ADJ] เพรียวลม (เรือ), See also: ปราดเปรียว, ว่องไว
roe    [N] กวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง สง่างามและปราดเปรียว, Syn. roe deer
vivace    [ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: ปราดเปรียว, Syn. lively, vital, vivacious
vivace    [ADV] มีชีวิตชีวา, See also: ปราดเปรียว, Syn. vivaciously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง ,ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick)
athletic(แอธเลท'ทิค) adj. มีร่างกายที่แข็งแรง,ปราดเปรียว, เกี่ยวกับนักกีฬาหรือกรีฑา,มีร่างกายที่เหมือนนักกีฬา, Syn. physically strong, robust)
brisk(บริสคฺ) {brisked,brisking,brisks} adj. รวดเร็ว,ปราดเปรียว,ว่องไว,แรง (ลม) vt. ทำให้รวดเร็ว,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้รุ่งเรือง vi. ว่องไว,กระวีกระวาด,รุ่งเรือง, See also: briskness n., Syn. quick
cobby(คอบ'บี) adj. ปราดเปรียว,หัวดื้อ
dapper(แดพ'เพอะ) adj. เรียบร้อย,ฉลาด,เล็กและปราดเปรียว., See also: dapperness n., Syn. trim ###A. sloppy
dynamic(ไดแนม'มิค) adj. เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับฤทธิ์,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,จลนะ,เกี่ยวกับแรง,เกี่ยวกับอำนาจ,เคลื่อนที่ได้,มีพลัง,ปราดเปรียว. n. อำนาจหรือแรงเคลื่อนที่,พลวัต, Syn. motive,kinetic
ingenious(อินเจน'เยิส) adj. ช่างประดิษฐ์,เฉลียวฉลาด,คล่องแคล่ว,ปราดเปรียว,เจ้าความคิด., See also: ingeniousness n., Syn. adroit
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
perky(เพิร์ค'คี) adj. ทะลึ่ง,เสือก,อวดดี,ว่องไว,ปราดเปรียว., See also: perkily adv. perkiness n., Syn. spirited
trigger(ทริก'เกอะ) n. ไกปืน,นกสับ,อุปกรณ์นกสับ,สิ่งกระตุ้น vt. ลั่นไกปืน,ยิง,ระเบิด. -Phr. (quick on the trigger ว่องไว ปราดเปรียว คล่องแคล่ว) ., Syn. cause,elicit
vivace(วิวา'เช) adj. คล่องแคล่ว,มีชีวิตชีวา,รวดเร็ว,ปราดเปรียว, Syn. lively,vital
yare(แยร์) adj.,adv. เร็ว,คล่องตัว,คล่องแคล่ว,รวดเร็ว,ปราดเปรียว,เตรียมพร้อม,พร้อม, See also: yarelyadv., Syn. yar

English-Thai: Nontri Dictionary
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว

Are you satisfied with the result?

Go to Top